31, అక్టోబర్ 2019, గురువారం

సమస్య - 3177 (తామసచిత్తుండె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"తామసచిత్తుండె జనుల దైవం బయ్యెన్"
(లేదా...)
"తామసచిత్తుఁడే జనుల దైవముగా ప్రణతుల్ గొనెం గదా"

85 కామెంట్‌లు:


 1. ప్రాతః కాలపు సరదా పూరణ:

  రాం రహీం బాబా:

  నామము గొప్పగా పలికి నందన మొందుచు మందులోన భల్
  కామము మీరగా సతుల గైకొని రూమున రేపుజేయుచున్
  గోముగ నేతలన్ గొనుచు కొంపలు కూల్చుచు జైలుజేరెడిన్
  తామసచిత్తుఁడే జనుల దైవముగా ప్రణతుల్ గొనెం గదా

  రిప్లయితొలగించండి
 2. భామా! నిత్యా నందుల
  నామము వినియుంటివే! సనాతనుననుచున్
  కాముకుడై చిరియించెను
  తామస చిత్తుండు, జనుల దైవం బయ్యెన్.

  రిప్లయితొలగించండి


 3. పామరు బోయడు,మారగ
  తామసచిత్తుండె, జనుల దైవం బయ్యెన్
  రాముడతని కావ్యముచే
  కోమల హృదయులను తాకె కొంగు పసిడిగా!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 4. నీమమొకింత లేదిచట నిక్కముగా యుగధర్మ మౌటచే
  స్వామిని నేను చూడుడని వస్త్రము గట్టిన మాత్ర మీభువిన్
  కామము చావనట్టి ఖలకర్ముడు వంచకుడై చరించు నా
  తామసచిత్తుఁడే జనుల దైవముగా ప్రణతుల్ గొనెం గదా.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. *దుర్యోధనుడు సభలో పలికిన మాటవవి....*

  మామను జంపుట కొరకై
  భూమిని జన్మించె నతడు పూతనఁ గీలా
  ర్చే, మేనత్త సుతుఁ చిదుమె
  తామస చిత్తుండు జనుల దైవం బయ్యెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'కీలార్చే' అనడం సాధుప్రయోగం కాదు.

   తొలగించండి
 6. ( వరగర్వితుడైన హిరణ్యకశిపుని యాజ్ఞతో భయపడిన
  ప్రజలు అతనినే దేవునిగా ఆరాధించటం )
  కోమలి భార్యతో కలసి
  కొల్లగ గర్వము నెత్తికెక్కగా
  క్షేమముగా స్వరాజ్యమును
  జేరి హిరణ్యుడు - దుర్మదుండదే
  నీమము బెట్టె బౌరులిక
  నేతగ దేవుగ దన్నె గొల్వగా ;
  దామసచిత్తుడే జనుల
  దైవముగా ప్రణతుల్ గొనెం గదా !

  రిప్లయితొలగించండి
 7. ఏమియు పట్టదు జనముల
  బాములపై జాలి లేదు పాలించుటకౌ
  సామర్థ్యము కనుపింపదు
  తామసచిత్తుండె జనుల దైవం బయ్యెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. కవిమిత్రులకు నమస్కృతులు!
  నేను రేపు ఎ.ఎస్.రావు నగర్ నుండి నా పాత నెలవైన గండిమైసమ్మ దగ్గరి బౌరంపేటలోని వడ్డెపల్లి నర్సింగ రావు సీనియర్ సిటిజన్స్ హోముకు మారుతున్నాను. ఈ రెండు రోజులు సామాన్లు సర్దడం, అక్కడికి చేర్చడం, అక్కడ సర్దుకొనడంలో వ్యస్తుడనై ఉంటాను. కనుక మీ పద్యాలను సమీక్షించే అవకాశం ఉండక పోవచ్చు. మన్నించండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. ఏమను వాడ కర్మ మిది, యిట్టి దురాత్ముడు, నాకు నీయరే
  ప్రేముడి నొక్కసారి మిము బ్రేమగ పాలన చేయు భాగ్యమున్
  తా మన గంపగుత్తగను దానము చేసిరి యోట్లు నేడహో
  తామసచిత్తుఁడే జనుల దైవముగా ప్రణతుల్ గొనెం గదా.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. తామసచిత్తుండె జనుల దైవం బయ్యెన్

  ఏమియు దెలియక బోయిన
  భూమిన మోసము తలఁపగ బూనుచు నెపుడున్
  మోమున నవ్వులు జూపెడి
  తామసచిత్తుండె జనుల దైవం బయ్యెన్

  🙏🙏

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. తామసచిత్తుండె జనుల దైవం బయ్యెన్పా

   పాముని మించిన విషమును
   మోమున చిరు నవ్వు గలిగి మోసము జేయఁన్
   హోమము పూజలు నొసగా
   తామసచిత్తుండె జనుల దైవం బయ్యెన్

   🙏🙏

   తొలగించండి
  2. తామసచిత్తుండె జనుల దైవం బయ్యెన్

   నా మది నన్నడి గెనుగా
   నేమిది కలియుగ విషమిట నెరుగము నెపుడున్
   ఏమియు దెలియని నొకరగు
   తామసచిత్తుండె జనుల దైవం బయ్యెన్

   🙏🙏

   తొలగించండి
  3. తామసచిత్తుండె జనుల దైవం బయ్యెన్

   ఏమైనను చింతన లే
   దేమనినను సిగ్గునొదలి దేహము నందున్
   హోమముతో మోసమొనరు
   తామసచిత్తుండె జనుల దైవం బయ్యెన్

   తొలగించండి
  4. తామసచిత్తుండె జనుల దైవం బయ్యెన్

   దేముని దూతల మనుచున్
   ప్రేమగ మాట్లాడుచుండ ప్రేరణ నొందా
   నామంబొక్కటి చాలను
   తామసచిత్తుండె జనుల దైవం బయ్యెన్

   🙏🙏

   తొలగించండి
  5. తామసచిత్తుండె జనుల దైవం బయ్యెన్

   దేముని గొల సమయము లే
   నోములు నోచుట దెలియక నోరిట మూయన్
   నేమది నిక నమ్మను యే
   తామసచిత్తుండె జనుల దైవం బయ్యెన్
   🙏🙏

   తొలగించండి
  6. మీ ఆరు పూరణలు బాగున్నవి అభినందనలు
   1లో .. తెలియక పోయిన భూమిని....
   2లో... పామును... జేయన్... ఒసగా?
   3 లో.. నన్నడిగె నిటుల. . నెరుగ మెపుడు తా నేమియు దెలియని యొకడగు...
   4లో..సిగ్గు వదలి...
   5లో...దేముని..అనడం తప్పు. ఒంది+ఆ... అన్నపుడు సంధి లేదు.
   6లో...దేముని..తప్పు.నమ్మను+ఏ...అన్నపుడు సంధి నిత్యం యడాగమం రాదు

   తొలగించండి
  7. ధన్యుణ్ణి, గురువులకు నమస్సుమాంజలి
   తప్పులతో ఇబ్బంది కలిగించినందుకు మన్నించ ప్రార్ధన 🙏🙏🙏🙏🙏🙏

   తొలగించండి
 11. ఏమో! కలిమాయ యిదా!?
  కామాదులఁ జంపలేని కాపురుషుండై
  భామల పొందును గోరెడి
  "తామసచిత్తుండె జనుల దైవం బయ్యెన్"

  రిప్లయితొలగించండి
 12. పామరుల మోసగిం చుచు
  మోమున నవ్వుల ను జిందు ముని వేష ము న న్
  కామము తో వర్తించె డు
  తామస చిత్తుం డె జనుల దైవం బ య్యె న్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. *దుర్యోధనుడు సభలో పలికిన మాటవవి....*

  మామను జంపుట కొరకై
  భూమిని జన్మించె నతడు పూతనఁ దునిమెన్
  కోమలి ని దొంగి లించిన
  తామస చిత్తుండు జనుల దైవం బయ్యెన్.


  (కోమలి రుక్మిణిని అపహరించాడని)

  రిప్లయితొలగించండి

 14. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  "God sees the Truth, But Waits"...Leo Tostoy

  గోముగ సిస్తులన్ ధనము కూరిమి తోడను ఖర్చు చేయుచున్
  రాముని కోసమై నగలు రమ్యపు భక్తిని కూర్చ, ఖానుడే
  జాములు మాసముల్ సమలు జైలున త్రోయగ వేచియుండెడిన్
  తామసచిత్తుఁడే జనుల దైవముగా ప్రణతుల్ గొనెం గదా :)

  సమ = సంవత్సరము
  తామసము = ఆలస్యము (శబ్దరత్నాకరము)

  రిప్లయితొలగించండి

 15. వాల్మీకి

  నీమపు దారి చూపుచు పునీతము గా బతుకన్ జనాళికై
  రాముని నామ మెల్లెడ స్థిరమ్ముగ నెక్కొలుపంగ కావ్యమున్
  కోమల చిత్తుడై నిలిపి కొవ్విలిపువ్వు నయమ్ము దేలగా
  తామసచిత్తుఁడే జనుల దైవముగా ప్రణతుల్ గొనెం గదా  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 16. ఆ మూడింటను రాములు
  తామెప్పుడు సత్వమందు దలపుచు పనులన్
  కామంబుల సల్పి నరుడు
  తామసచిత్తుండె జనుల దైవం బయ్యెన్

  ఆమూడు-సత్వ రజస్తమములు

  రిప్లయితొలగించండి
 17. మైలవరపు వారి పూరణ

  స్త్రీ మధుపానమత్తుడు విచిత్రగతిన్ శయనించి రాత్రి శ్రీ...
  రాముని మందిరమ్మున వరమ్మగు స్వప్నము గాంచెనందులో
  భూమిజనావళుల్ తనకు మ్రొక్కుచు హారతులిచ్చుచుండగా
  తామసచిత్తుఁడే జనుల దైవముగా ప్రణతుల్ గొనెం గదా !

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 18. తామసమయ లోకంబుల
  తామసచిత్తుండె జనుల దైవం బయ్యెన్
  తామరసాక్షుని గొల్వగ
  తామసమే తొలగి భువిని ధర్మము వెలిగెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 19. కామనలే గమ్యమగుచు
  దామసవృత్తులు చెలగగ ధారుణియందున్
  నీమము లేమియుబట్టని
  తామసచిత్తుండె జనుల దైవంబయ్యెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 20. పామరు డాతడు తపమున
  తామసచిత్తుండె, జనుల దైవం బయ్యెన్
  రామా యని నొడువగ నీ
  నామము నిలలో నిరతము నామదిలోనన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది అభినందనలు.
   నుడువగ నీ నామమె నిలుచును నిరతము... అనండి

   తొలగించండి
 21. కామము నిండిన వానికి
  యేమియు జెప్పినను వినరు యెక్కదు మతికిన్
  భూమికి దిగగన్ శుచియై
  తామసచిత్తుండె జనుల దైవం బయ్యెన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది అభినందనలు
   వానికి+ఏమియు, వినరు+ఎక్కదు.. అన్నపుడు యడాగమం రాదు

   తొలగించండి
 22. పామరుడౌవాల్మీకియ
  తామసియైరచనజేసిధారుణియందున్
  రామునిగాధనునీయగ
  తామసచిత్తుండెజనులదైవంబయ్యెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 23. కాముకుడై చరించుచు నకార్యములందు నిమగ్నమౌనుగా
  తామసచిత్తుఁడే; జనుల దైవముగా ప్రణతుల్ గొనెం గదా
  రాముడు సత్య వర్తన పరాయణుడై ఘన రాక్షసారియై
  తామసచిత్తులన్ యణచి ధర్మము నిల్పెను ధాత్రి యంతటన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు
   చిత్తులన్+అణచి... అన్నపుడు యడాగమం రాదు

   తొలగించండి
 24. సోమరి ప్రభుత్వ మున పర
  చామలపయి చీదఱ పనిసలిపెడి వారౌ
  కాముకుల మందలించని
  తామసచిత్తుండె జనుల దైవం బయ్యెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 25. తా మది నెఱుంగఁ డింతయు
  నామర్షంబు నవసరములం దాదుకొనుం
  బ్రేమగ నీతం డక్కట
  తామస చిత్తుండె జనుల దైవం బయ్యెన్


  భూమి జనించి నంతటను భూసుర వంశము నందుఁ జాలునే
  యీ మను జాలి నిన్ను మహి నేల నుతించుఁ దపః ప్రపూర్ణ స
  త్కామిత చిత్తు బ్రహ్మ ఋషిగా వచియింపఁగఁ బద్మజుండు త
  త్తామస చిత్తుఁడే జనుల దైవముగాఁ బ్రణతుల్ గొనెం గదా

  రిప్లయితొలగించండి
 26. ఉ:

  ఏమని జెప్ప లోకమున యేలిక తానని నుగ్గ డించుచున్
  ధామము సృష్టి జేసుకొని తానిక దైవ సమానమంచనన్
  కోమలు లెల్ల జేరగని కొంటెగు రీతిని కేళియాడుచున్
  తామస చిత్తుడే జనుల దైవముగా ప్రణతుల్ గొనెం గదా
  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది అభినందనలు
   లోకమున నేలిక తనని యుగ్గడించుచున్... అనండి
   కొంటె+అగు... అన్నపుడు సంధి లేదు. యడాగమం వస్తుంది.

   తొలగించండి
 27. కామన మిక్కుటంబవగ గాంచక నుచ్ఛమునీచ మాదటన్
  రాముని భార్య భూమిజను రావణుడావని దొంగలింపగా
  నేమని చెప్పగాదగును హేయపు రాక్షస రాజ్యమందునన్
  తామసచిత్తుడే జనుల దైవముగా ప్రణతుల్ గొనెంగదా!

  రిప్లయితొలగించండి
 28. రామునిగాధలన్మిగులరమ్యపుపోకడలన్రచించియా
  తామసచిత్తుడేజనులదైవముగాప్రణతుల్గొనెంగదా
  తామసుడైననున్వినుముతాలిమిగల్గియునెల్లవేళలన్
  బ్రేముడిజూచువారలనుబ్రీతినిదైవముగాదలంతురే

  రిప్లయితొలగించండి
 29. క్షామము తెచ్చెను రాజై
  తామసచిత్తుండె, జనుల దైవం బయ్యెన్
  సోమరి నాయకుల నడచి
  ప్రేమను పంచి యువనేత, పెఱవా రేడ్వన్

  రిప్లయితొలగించండి
 30. తామసుడగు వాల్మీకియె
  రాముని నామము జపించి రమణీయముగా
  కోమల సత్వము బొందెను
  తామసచిత్తుండె జనుల దైవం బయ్యెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 31. *రాయబారిగా వచ్చిన కృష్ణుని స్తుతించు భీష్మాదులతో దుర్యోధనుడు పల్కిన మాటలుగా......*


  మీ మదిలో మహాత్ముడయి మేదినిఁ నిల్చిన వాడు బాల్యమున్
  లేమను సంహరించె, తన లీలలటంచును స్నానమాడెడిన్
  భామల చీరలెత్తె శిశు పాలుని జంపె, కులంభరుండెయౌ
  తామసచిత్తుఁడే జనుల దైవముగా ప్రణతుల్ గొనెం గదా.

  రిప్లయితొలగించండి
 32. ఉ:

  గోముఖ వ్యాఘ్రమున్ దలుప కోరిన యాస్తుల కూడబెట్టగన్
  చీమలు దూర చిట్టడవి జీవములేని నిశాంతమందునన్
  దీమము వోలె వ్రాలునట దిక్కగు మాటల నెచ్చరించుచున్
  తామస చిత్తుడే జనుల దైవముగా ప్రణతుల్ గొనెం గదా

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 33. ఈ నాటి శంకరాభరణము వారి సమస్య

  తామస చిత్తుండె జనుల దైవం బయ్యెన్"

  ఇచ్చిన పాదము కందము నా పూరణము సీసములో

  సూత మహాముని శ్రీహరి యొక్క లీలలు మునులకు అడవిలో వర్ణించు ఘట్టము


  కరుణాంత రంగుడై కౌసల్య తనయుడు కొలువ బడుచు నుండె గోత్ర మందు
  శూరుడై రాజులన్ పేరడగించి భార్గవుడు జగమున సంస్తవము నొందె
  సరసుడై శృంగార పురుషుడై భూషిoచ బడుచుండె కంసారి యిచట,నార
  సింహుడు (తామస చిత్తుండె, జనుల దైవంబయ్యె ని)లలోన వరము లిడుచు

  తరచి చూడగ ధరణిలో తరము గాదు
  మనుజులకు హరి లీలలు, కనిన, వినిన,
  కలుగు ముక్తి మన కనుచు పలికె సూత
  ముని వరుండు వనము లోన మునుల గాంచి


  గోత్రము = భూమి  రిప్లయితొలగించండి
 34. భూమిజయైన జానకిని భూరిగ గొల్చెడు దేశమందునన్
  రాముల వారుతక్కువవ రావణ రాక్షస లీలలెక్కువై
  సామజమై చరించుటను సాయుధమున్ గొని బుద్ధిజెప్పకన్
  తామసచిత్తుడే జనులు దైవముగా ప్రణతుల్ గొనెన్ గదా

  రిప్లయితొలగించండి
 35. ..............🌻శంకరాభరణం🌻...............
  ..................🤷🏻‍♂సమస్య 🤷‍♀....................
  తామసచిత్తుఁడే జనుల దైవముగా
  ప్రణతుల్ గొనెం గదా

  సందర్భము: గాఢ నిద్రలో మునిగియున్న కుంభకర్ణుణ్ణి రావణుడు మేల్కొలిపినాడు.
  "కేవలం వీర్య దర్పేణ నానుబంధో విచారితః.. (కేవలం బలగర్వంతోనే సీతాపహరణం చేశావు. పరిణామాలను ఆలోచించలేదు.) అన్నాడు కుంభకర్ణుడు.
  కుంభకర్ణుడు యుద్ధానికి బయలుదేరగా లంకలోని ప్రజ లిలా భావించినారు.
  "లంకారాజ్యం విజయం సాధించటానికి కుంభకర్ణుడే తగినవాడు. ఎలాగంటే...
  రావణునివల్ల విజయం చేకూరదు. అతణ్ణి ముప్పుతిప్పలు పెట్టిన వాలినే తుదముట్టించినవాడు రాముడు.
  విభీషణునివల్ల లంకకు విజయం కలిగే ప్రసక్తియే లేదు. ఎందుకంటే అతడు చేతకానివానిలా యుద్ధారంభంలోనే శత్రుపక్షంలోకి చేరిపోయాడు. శత్రువైన రామునికే విజయం కలిగేందుకు ప్రయత్నిస్తాడు.
  అట్లే లంకారాజ్యం పరువు నిలబెట్టడానికీ కుంభకర్ణుడే తగినవాడు.
  అతడు రావణునిలాగా కాముకుడై జనాల్లో చెడ్డపేరు తెచ్చుకోలేదు. విభీషణునిలాగా శత్రువుల నాశ్రయించి మాతృదేశానికి ద్రోహం తలపెట్టి సానుభూతి కోల్పోయి చెడ్డపేరు తెచ్చుకోలేదు.
  కుంభకర్ణుడు రావణుని లాగా కాముకుడు కాడు, ధార్మికుడు కావటంచేత
  రావణునకు తన వంతుగా హితవు చెప్పినాడు కదా!
  అట్లే విభీషణునిలాగా శత్రుపక్షపాతి కాడు. జన్మభూమిపట్ల అంటే లంకపట్ల తోబుట్టువైన రావణునిపట్ల ప్రేమాదరాలు కలిగినవాడు. చచ్చినా బ్రతికినా లంకా ప్రజల నడుమనే అన్నయైన రావణునివైపే.. స్వజనంవైపే వుండా లనుకున్నవాడు.
  ధర్మపక్షపాతి కాబట్టి దైవ సమానుడే!"
  అందుకే తమోగుణం కలవాడైనా లంకలోని ప్రజలు కుంభకర్ణుణ్ణి దైవంగా భావించి నమస్కరించినారు.
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  రాముడు వాలినే దునిమె..
  రావణు కింక జయమ్ము సున్నయే!
  రామునికే జయ మ్మెపుడు
  రాగఁ దలంచు విభీషణుం డిసీ!
  నీమము దప్పడే! పరువు
  నిల్పి జయింపడె!కుంభకర్ణుడే!
  తామస చిత్తుఁడే! జనుల
  దైవముగా ప్రణతుల్ గొనెం గదా!

  ✍️~డా.వెలుదండ సత్యనారాయణ
  పరమార్థ కవి
  31.10.19
  -----------------------------------------------------------

  రిప్లయితొలగించండి
 36. సేమముగోరి వచ్చుచును, సేవలపేరిట ఖర్చుబెట్టుచున్
  రాముని వేషమున్ మురిసి, రావణుజేరిరి వంచనమ్ముతో
  భీమునివోలె రావలయు, భీతిలజేసెడు గొప్పవీరుడౌ
  తామసచిత్తుడే జనులు, దైవముగా ప్రణతుల్ గొనెన్ గదా

  రిప్లయితొలగించండి
 37. ఉత్పలమాల
  కామ వికారి గోపికల కప్పడముల్ గొని బాధ పెట్టెనే!
  లేమను పెళ్లికై యపహరించిన వెన్నల చోరుడీతడున్
  యామిని వేళలోన మగధాదిపు ద్రుంచెడు తంత్రమల్లెడున్
  దామస చిత్తుఁడే జనుల దైవముగా ప్రణతుల్ గొనెం గదా!

  రిప్లయితొలగించండి
 38. కామమున నమ్మె కపటిని
  రాముని మదినికనుఁగొనని , పామరజనులకు
  కామాంధుడుకపటముగన్
  తామసచిత్తుండె జనుల దైవం బయ్యెన్

  రిప్లయితొలగించండి