21, ఫిబ్రవరి 2020, శుక్రవారం

సమస్య - 3287 (శివరాత్రికి...)

కవిమిత్రులారా,

శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు కోసం చిత్ర ఫలితం

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"శివరాత్రికిఁ బాపకర్మఁ జేసిన శివమౌ"
(లేదా...)
"శివమగుఁ బాపకార్యములఁ జేసినచో శివరాత్రికిన్ సఖా"

98 కామెంట్‌లు:


 1. తెలంగాణా ప్రతిపక్ష నాయకులకు శివరాత్రి శుభాకాంక్షలతో విజ్ఞప్తి:

  పవలును రేయినిన్ గనక పండుగ పర్వము కానకుండగన్
  చవటల రీతినిన్ విరివి చప్పుడు చేయుచు డప్పుకొట్టుచున్
  దవులుచు తిట్టగన్ మనము దాపున జేరుచు;...చందురన్నకున్
  శివమగుఁ;...బాపకార్యములఁ జేసినచో శివరాత్రికిన్ సఖా!

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ధ్రువమగు నరకపు శిక్షలు
  శివరాత్రికిఁ బాపకర్మఁ జేసిన; శివమౌ
  భవహరు నర్చించు నిరత
  శివ పూజా తత్పరులకు స్థిరమగు పరమున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. శివ శివ యంచు భవ్య శశి శేఖరు భూతగణాది సేవితున్
   భవహరు నీశ్వరున్ పరమ పావన మూర్తిని నమ్మి గొల్చుటన్
   శివమగుఁ; బాపకార్యములఁ జేసినచో శివరాత్రికిన్ సఖా
   ధ్రువమగు గాదె వేదనయు దూరమగున్ గద శాంతి సౌఖ్యముల్

   తొలగించండి
  2. విరుపుతో మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి

 3. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  ముత్తుకూరు హైస్కూలు పరీక్షల వేళ (1957):

  నవలలు మెండుగా చదివి నందము నొందుచు క్లాసులందునన్
  పవలును రేయి రుబ్బినను పాసగు ఛాన్సులు డౌటుగుండగా
  చివరకు గైడులన్ కొనుచు చింపుచు పేజిలు కాపికొట్టగన్
  శివమగుఁ బాపకార్యములఁ జేసినచో శివరాత్రికిన్ సఖా

  రిప్లయితొలగించండి
 4. కవులకు నివ్వుమా శుభము,కావ్యము గూర్చెడు కార్యమందునన్!
  శివమగుగాకనేతలకు శీఘ్రముగానిక బుద్ధివచ్చుచో
  కువకువలాడుచున్ జగతి,కూర్మివహించక నెట్టులిచ్చటన్
  శివమగు,బాపకార్యముల జేసినచో శివరాత్రికిన్ సఖా..

  రిప్లయితొలగించండి
 5. నవనవలాడుచున్ బ్రజలు, నాణ్యములైనటువంటి కోరికల్!
  భవమున దీరగానిడుము, భవ్యజగత్తున వారిసంపదల్
  కువకువలాడుచున్ కవులు, కూర్మివహించగ సాహితీప్రభల్
  శివమగు,బాపకార్యముల, జేసినచో శివరాత్రికిన్ సఖా..

  రిప్లయితొలగించండి
 6. జవరాళ్ళతోతిరిగినన్
  కువలయమునదొంగవైనకుటిలత్వంబై
  శివభక్తులదూషించిన
  శివరాత్రికి పాపకర్మ జేసిన శివమౌ

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'శివమౌ' అన్నది ఏ అర్థంలో స్వీకరించారు?

   తొలగించండి
 7. శివ మెటులగునో తెలియదు
  శివరాత్రికి బాపకర్మ చేసిన? శివమౌ
  భువిలో సతతంబింటను
  శివపూజలు విడక చేయ శీఘ్రము గానే

  రిప్లయితొలగించండి


 8. శివ శివ యని చలి పారును?
  శివ శివ యని వేడుకొనుట శివమైనది సూ
  వె? వరలు సుందర సత్యము?
  శివరాత్రికిఁ ;బాపకర్మఁ జేసిన; శివమౌ!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 9. శివదర్శనము సలుపనగు
  శివరాత్రికిఁ ; బాపకర్మఁ జేసిన శివమౌ
  భవుని దయ కలిగినయెడల ,
  భువిపై కవి సలుపు నేటి పూరణమిదియే

  రిప్లయితొలగించండి
 10. ( కైలాసంలో ఒకప్పటి దుర్మార్గుడుగుణనిధి
  ఒకప్పటి పాపాత్ముడు సుకుమారునితో..)
  నవనవలాడు కోర్కెలవి
  నర్తనసేయగ దుష్టమార్గముల్
  ధ్రువముగ బట్టినారలము
  దుందుడుకొప్పగ జీవితాంతమున్ ;
  భవుడగు నీశుదర్శనపు
  భాగ్యము నందుట ముక్తులైతిమే !
  శివమగు బాపకార్యముల
  జేసినచో శివరాత్రికిన్ సఖా !
  (ధ్రువముగ - నిశ్చయముగా ; శివము -శుభము )

  రిప్లయితొలగించండి
 11. వ్యవసితమౌ నరక మికను
  శివరాత్రికిఁ బాపకర్మఁ జేసిన, శివమౌ
  భవభయ హారి నభవుని య
  నవరతము కొలిచిన చాలు నరునకు భువిలో.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. భవమొసగెన్ మహేశ్వరుడు భాగ్యచయంబును గాంచుచుండు మీ
  యవనిని దీనులందు బరిహాసము లాడకు పంచు మర్థముల్
  స్తవముల నందుమా యనెను ధన్యత గల్గును దానిచే, ధృతా
  శివమగుఁ బాపకార్యములఁ జేసినచో శివరాత్రికిన్ సఖా"

  రిప్లయితొలగించండి
 13. కువలయమేలు భార్గవుడు కోడెవయాళి వజీరు డాతడే
  భవభయ హారి, శంకరుని భక్తిగ కొల్చెడి వారి కెల్లెడన్
  శివమగు, బాపకార్యములఁ జేసినచో శివరాత్రికన్ సఖా
  వ్యవసిత మౌను నారకము వాస్తవమంచును చెప్పిరెందరో.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. నిన్నటి పూరణ

  మారెడుకాయయే ప్రకృతి, మవ్వపుటూయల మాయ యయ్యె, నిం
  పారిన మోహమే బువిని మానిని యయ్యెను, భ్రాంతియుక్తని
  స్సారపు జీవనమ్మున నశాశ్వతసౌఖ్యనిమజ్జితాంగి యై,
  మారెడు కాయలోన నొక మానిని యూయల లూఁగెఁ బ్రీతిమై.

  కంజర్ల రామాచార్య
  కోరుట్ల.

  రిప్లయితొలగించండి


 15. ఇవ్వాళ్టికి జై బోలో శంకరు మహరాజ్ కీ‌ :)


  శ్రవమును చక్కగానిలిపి జాబిలితాల్పుని గీర్ణి నేర్వుమా
  రవణపు‌ డప్పులన్ హరుని రాత్రిని మేల్కొని చేయ ప్రార్థనల్
  శివమగుఁ, బాపకార్యములఁ జేసినచో శివరాత్రికిన్ సఖా
  భవమును దాటవేడుకొన ఫాలుని దక్కు విమోచనమ్మయా


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 16. స్తవనయుతోపవాసమహదర్చనలున్, విహితాభిషేకముల్,
  శివునకు ప్రీతిదాయకముఁ జేసినచో శివముల్ గడించగన్,
  బువి వరదానధర్మకృతపూర్వజపుణ్యముల్ నశించి, ని
  శ్శివమగుఁ బాపకార్యములఁ జేసినచో శివరాత్రికిన్ సఖా".

  రిప్లయితొలగించండి
 17. అవరోధమునాగామికి
  భవబంధములిహమునందు బారన్ ద్రోలన్
  అవలీలగ సంచితమును
  శివరాత్రికిఁ బాప,కర్మఁ జేసిన శివమౌ"

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. విలక్షణమైన విరుపుతో మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   కాని 'పాపన్+కర్మ=పాపఁ గర్మ..' అవుతుంది.

   తొలగించండి
 18. నవనీతము ప్రేయసి మది
  యవలీలగ మాయ జేసి యానం దించన్
  సవతిని తెచ్చిన సుఖమే
  శివరాత్రికిఁ బాపఖర్మఁ జేసిన శివమౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 19. మైలవరపు వారి పూరణ

  శంకరాభరణం.. సమస్యాపూరణం..

  శివమగుఁ బాపకార్యములఁ జేసినచో శివరాత్రికిన్ సఖా"

  ధ్రువముగ బాపమే యగును త్రోయుచు లేఁగల, బాలు పిండుటల్ !
  ధ్రువముగ బాపమే యగును తోలుచు తుమ్మెదఁ బూలు కోయుటల్ !
  భవునకె యంచు జేయునెడ పాపము గాదు! శివార్చనావిధిన్
  శివమగుఁ బాపకార్యములఁ జేసినచో శివరాత్రికిన్ సఖా"


  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. శివనామము జపియించుచు
  భవహర మముగావుమనుచు ప్రార్ధించినచో
  నెవరైనను నిశ్చలముగ
  శివరాత్రికిఁ,బాపకర్మ జేసిన శివమౌ!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 21. ఎవరును జేయరు మహిలో
  శివరాత్రికి పాపకర్మ : చేసిన శివమౌ
  శివ పూజలు కడు భక్తిగ
  శివ శివ యనుచును జపింప చేకురు శుభ ము ల్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. అవిరళముగ మంచి పనులు
  భువిలోపల జేసినంత పుణ్యము దక్కున్
  సవివరముగ గన నెవ్విధి
  శివరాత్రికిఁ బాపకర్మఁ జేసిన శివమౌ?

  రిప్లయితొలగించండి
 23. గురుదేవులకు మరియు కవిమిత్రులకందరకూ మహాశివరాత్రి పర్వదిన శుభాకాంక్షలు.

  కందం
  నవసుమముగ మానసమును
  భవునకు నర్పించఁ గూర్చి వందన మంచున్
  శివ! శివ! యని పూజ, విడచి
  శివరాత్రికిఁ బాపకర్మఁ, జేసిన శివమౌ!

  రిప్లయితొలగించండి
 24. శివశివ శివశివ శివశివ
  శివశివ శివశివ శివశివ శివశివ శంభో
  శివశివ శంభో యనగా
  శివరాత్రికిఁ, బాపకర్మ జేసిన, శివమౌ!

  రిప్లయితొలగించండి
 25. వివశము నొందుచున్ మిగుల ప్రీతిగ నీశుని గాంచుచున్ మదిన్
  శివయను మంత్రమున్ విధిగ చింతనజేయుచు నిశ్చలమ్ముగన్
  భవమున జేయు తప్పులను బాపుమ యంచును వేడుకున్నచో
  శివమగుఁ, బాపకార్యములఁ జేసినచో శివరాత్రికిన్ సఖా!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 26. అందరికీ శివరాత్రి నమస్సులతో 🙏🙏
  *నా పూరణ ప్రయత్నం* 🙏

  *కం||*

  శివరాత్రికి యభిషేకము
  శివరాత్రికి పూజచేయ శివదర్శనమౌ
  ఇవియన్నియు నొదిలి నెటుల
  *"శివరాత్రికిఁ బాపకర్మఁ జేసిన శివమౌ"??*

  *కళ్యాణ్ చక్రవర్తి, ముంబాయి*

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "శివరాత్రికి నభిషేకము... యన్నియు వదలి యెటుల..." అనండి.

   తొలగించండి
  2. మరో ప్రయత్నం ..🙏
   సరదా పూరణ🙏😊

   *కం||*

   చెవిలో జెప్పెను గురువిల
   శివరాత్రికిఁ బాపకర్మఁ జేసిన శవమౌ
   హ, వినకనె పలికె శిష్యుడు
   *"శివరాత్రికిఁ బాపకర్మఁ జేసిన శివమౌ"*

   🙏

   తొలగించండి


 27. మరొక పూరణ

  శివజపమున శాంతి కలుగు
  శివరాత్రికిఁ, బాపకర్మఁ జేసిన శివమౌ
  శివరాత్రినపస్తుండుచు
  భవునారాధించుచున్న వాసిగ నెపుడున్.  రిప్లయితొలగించండి
 28. అవనిన మానవులందరు
  భవహరుడౌ శివుని గొలువ పాపము పోదే?
  శివశివ యనుచును నేలా
  శివరాత్రికిఁ బాపకర్మఁ జేసిన శివమౌ?

  రిప్లయితొలగించండి
 29. ..............🌻శంకరాభరణం🌻...............
  ..................🤷🏻‍♂సమస్య 🤷‍♀....................
  "శివమగుఁ బాపకార్యములఁ జేసినచో
  శివరాత్రికిన్ సఖా"

  సందర్భము: ఇది రామేశ్వరం కథ..
  రాముడు రావణ వధతో అంటిన బ్రహ్మహత్యా పాతకం పోగొట్టుకోవడానికి కైలాస పర్వతం నుంచి శివలింగాన్ని తెమ్మని హనుమంతుని పంపించినాడు. సీత ఇసుకతో శివ లింగం తయారించగా ముహూర్తం దాటిపోకుండా ప్రతిష్ఠించటం జరిగింది. హనుమ శివలింగాన్ని తెచ్చి నిరుత్సాహ పడగా దాన్నీ ప్రతిష్ఠించారు.
  "నీవు తెచ్చిన శివలింగానికే తొలిపూజలు జరుగుతా" యని రాముడు హనుమతో పలికినాడు.
  రామనాథ లింగము, రామ లింగము అంటారు సీత చేసిన శివలింగాన్ని. విశ్వలింగ మంటారు హనుమ తెచ్చిన శివలింగాన్ని.
  ఇక్కడ వున్న ప్రసిద్ధములైన 22 తీర్థాల్లో స్నానాలు చేస్తారు భక్తులు.
  తమ అమ్మాయికి మంచి భర్త లభించా లని ఆ తీర్థాల్లో స్నానాలు చేసి అర్చనలు చేస్తూ ఒక తల్లి తండ్రితో ఇలా అన్నది.
  "పాపయొక్క (కై) స్నానార్చనాది కార్యములను చేస్తే శివరాత్రివరకు శివ మౌతుంది కదా!"
  తవులు = ఆసక్త మగు
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  *శివాకాంక్ష*

  అవనిజ సైకతంబుఁ గొని
  యందముగా నొనరించె లింగమున్..
  బవనజు డేగి తెచ్చె నొక
  భవ్యమునౌ శివలింగ.. మర్చనల్
  దవులుచుఁ బాప పెండ్లికయి
  తల్లి యొనర్చుచుఁ దండ్రి కి ట్లనెన్..
  "శివ మగుఁ బాప కార్యములఁ
  జేసినచో శివరాత్రికిన్ సఖా!"

  ✍️~డా.వెలుదండ సత్యనారాయణ
  పరమార్థ కవి
  21.02.20
  -----------------------------------------------------------

  రిప్లయితొలగించండి
 30. శివుని మదినిలిపి భక్తిని
  "శివరాత్రికిఁ బాపకర్మఁ జేసిన శివమౌ"
  భవహరమనుచు నతితెలివి|
  భువిలో తలతురు జనులు కుబుధ్ధిమతులనన్ |

  రిప్లయితొలగించండి
 31. శివసాయుజ్యముదక్కదు
  శివరాత్రికిఁ బాపకర్మఁ జేసిన, శివమౌ
  శివశివయనమది నిరతము,
  శివనామస్మరణమహిమఁజెప్పగవశమా!

  రిప్లయితొలగించండి
 32. భవహరమగు శివపూజయె
  శివరాత్రికి;బాపకర్మ జేసిన,శివమౌ
  లవలేశమైన పుణ్యము
  ధ్రువముగ నశియించుగాదె రుద్రునిరాత్రిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 33. మిత్రులందఱకు మహాశివరాత్రి పర్వదిన శుభాకాంక్షలు!

  [శివునకు ద్రోహముఁ జేయుచుంటినని యెఱుఁగకయే, స్వార్థపరుఁడై తన హృదయందు శివుని బంధించినాఁడు గజాసురుఁడు. తన పరాక్రమమును నిరూపింపఁబూని, భిల్లుఁడు తాను పూజించు శివుఁడని యెఱుఁగక, యాతని తోడనే యుద్ధ మొనర్చినాఁ డర్జునుఁడు. శివునకుఁ గీడొనర్చునేమో యని తలఁచి, శివుని దీపము నార్పఁబూని, చచ్చినది సాలెపురుఁగు. శివ భక్తులను జంపుచుంటిమను విషయ మెఱుఁగక, రోషమున, నొండొరులఁ జపుకొనినవి గజసర్పములు. రక్తమాంసములు దైవనైవేద్యములు గావను విషయ మెఱుంగక, దిక్కెవరు లేక యాఁకలితో నలమటించుచుండెనని తలంచి, శివునకు రక్తమాంసము లొసంగినాఁడు తిన్నఁడు. ఈ విధముగఁ దెలియనితనమున వారు శివద్రోహ మొనరించినను చివరకు శివసాయుజ్యమునే పొందినారు. కావున, శివరాత్రినాఁ డిటువంటి శుభంకరమైన పాపకార్యము లొనరించినచో శుభములే యొనఁగూడు ననుట.]

  భువిని గజాసురుండు శివుఁ బొందఁ గదించె నెడంద స్వార్థియై!
  భవునిఁ బరాక్రమాన గెలువంగఁ బెనంగెఁ బృథాతనూజుఁడే!
  శివు దివియం దినెం జెలఁది, చీల్పఁగఁ బూనె గజాహు లొండొరుల్!
  నవయు శివున్ వెసం గనియు, నల్లయు, నంజుడు నిచ్చెఁ దిన్నఁడే!

  శివమగుఁ బాపకార్యములఁ జేసినచో శివరాత్రికిన్ సఖా!

  రిప్లయితొలగించండి
 34. భవమేనాశనమౌనుగ
  శివరాత్రికిబాపకర్మజేసిన,శివమౌ
  శివరాత్రిపర్వదినమున
  శివశివయనిపలుకునెడలశివునింగరుణన్

  రిప్లయితొలగించండి
 35. జవమున విఱ్ఱవీగి కలుషాత్ములు కౌలిక దుష్టచిత్తులా
  భవుని కఠోర వాక్కులను; భక్తులు శాంతిగ నుండు వేళ;లో
  కువ గని దూఱువాఁరికిని కుత్తుకలన్నియు ద్రుంచివేయగన్
  శివమగుఁ బాపకార్యములఁ జేసినచో శివరాత్రికిన్ సఖా

  రిప్లయితొలగించండి
 36. చంపకమాల
  నవవిధ భక్తి మార్గముల నైజమెరుంగని భక్తకన్నడున్
  శివునకు పుక్కిలింతనిడి చేయఁగ భక్తి మహాభిషేకమే
  యవమను భావనన్ విడచి యక్కున జేర్చెనె! మూఢభక్తితో
  శివమగుఁ బాపకార్యములఁ జేసినచో శివరాత్రికిన్ సఖా!

  రిప్లయితొలగించండి
 37. పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

  "శివమగుఁ బాపకార్యములఁ జేసినచో శివరాత్రికిన్ సఖా

  చంపకమాల

  ధృవమిదిమూర్ఖమర్త్యులుమదించిచరించుచుజ్ఞానశూన్యులై
  భువినియనేకదుర్వ్యసనభోగపరాయణులైనభ్రష్టులున్
  శివయనమోక్షమబ్బునభిషేకముచేనఘధౌతమౌనికన్
  శివమగుఁ బాపకార్యములఁ జేసినచో శివరాత్రికిన్ సఖా

  గాదిరాజు మధుసూదనరాజు

  రిప్లయితొలగించండి
 38. చం:

  భువనము నందు నుండుటయు భూరి యశస్సుల గూర్చు వాడుగన్
  కవనము నందు గాని మది కందిన రీతిని మ్రొక్కు చుండగన్
  సవరణ జేయకుండ నిడు జాలిగ దివ్యము తానెరుంగుటన్
  శివమగు బాపకార్యముల జేసినచో శివరాత్రికిన్ సఖా

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 39. శివయనిభక్తితోఁగొలువశీఘ్రమెసాంబశివుండు మెచ్చగా
  శివమగుఁ, బాపకార్యములఁ జేసినచో శివరాత్రికిన్ సఖా
  భవితయెకాళరాత్రమగుభావనజేయగ మానవాళికిన్
  భవభయహారకమ్మిదె శుభమ్ములుగూర్చును శర్వునామమే

  రిప్లయితొలగించండి
 40. అవనిని మానవ జన్మ మ
  ది వరమనఁ బడసిన ఫల మది విడువఁ దగునే
  శివపూజ, మాని నీవీ
  శివరాత్రికిఁ బాపకర్మఁ, జేసిన శివమౌ


  శివశివ యంచుఁ గొంద ఱిల సేవలు సేసి తరింత్రు కొంద ఱీ
  యవనిని విష్ణునామముల నర్చన లందు నభేద మిద్దఱన్
  భవునిలు సేరి నిల్చిన నభక్తిని మూర్ఖత నేరకుండఁగా,
  శివ మగుఁ, బాపకార్యములఁ జేసినచో శివరాత్రికిన్ సఖా

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మహాశివరాత్రి పర్వదినమున శివ నామస్మరణము:

   విద్వన్మండల హృత్సరోజ విలసద్విఖ్యాత కీర్త్యంగనా
   చిద్వైచిత్ర్య తనూ విలాస కరు ణాశ్లిష్టాత్మ భక్తాళి రా
   జద్వైశిష్ట్య గుణోత్క రాగుణ గణ క్షామాంతరంగ ప్రభా
   యుద్విగ్నార్త జనావ నైక రత సద్యోరక్ష శూలీ నతుల్


   ప్రేత భూ సంచారి రిక్తాంబరుండు త్రినేత్రుండు వరదుండు నిత్య శుభుఁడు
   భస్మ చందన దేహి ఫణివృత బాహుండు శీతాంశు జాహ్నవీ శేఖరుండు
   నలి జటాజూటుండు నమరారి బంధుండు నత నిర్జర గణుండు సిత తనుండు
   నట నానురాగుండు పటు విషగ్రీవుండు నక్షిత్రయుం డభయ ప్రదుండు

   ప్రమథ నిచయ భూతప్రేత పాలకుండు
   నస్థి మాలి కర కపాలసుస్థిరుండు
   నశుభ దృశ్య మాన నిరంతర శుభ దాయ
   కుండు నా విశ్వనాథుని రండు కొలువ

   తొలగించండి
 41. శివశివయంచునిత్యమునుశ్రీయుతుబ్రార్ధనజేయుచోనిలన్
  శివమగు,బాపకార్యములజేసినచోశివరాత్రికిన్ సఖా!
  పవలునుఱేయియున్ననకబాధలనొందునుదీవ్రశైలిలో
  శివునిమదిందలంచుమికచేయునుసత్కృతినినెల్లవేళలన్

  రిప్లయితొలగించండి
 42. మైలవరపువారి బాటలో!

  నవనవలాడు పూవుల వనంబున చేతుల నుత్తరించుటే
  శివమగు బిల్వపత్రముల చెట్టున దోటిని ద్రుంచివేయుటే
  భవునకు ప్రీతిపాత్రమగు,పావనమేయగు లింగపూజలన్
  శివమగు బాపకార్యముల జేసినచో శివరాత్రికిన్ సఖా!

  రిప్లయితొలగించండి

 43. కవులిట కూడిరి నొకచో
  కవనము సేయగ శివమున ఘనముగ రాత్రిన్
  శివమే వెలుగంగ నెటుల
  శివరాత్రికిఁ బాపకర్మఁ జేసిన శివమౌ!!

  రిప్లయితొలగించండి
 44. ..............🌻శంకరాభరణం🌻...............
  ..................🤷🏻‍♂సమస్య 🤷‍♀....................
  "శివమగుఁ బాపకార్యములఁ జేసినచో
  శివరాత్రికిన్ సఖా"

  సందర్భము: ఇది శక్తి పీఠంగా పేరందిన "కన్యాకుమారి" స్థల చరిత్ర. బాణాసురుని బాధలు పడలేక దేవతలు యజ్ఞం చేసి పరాశక్తిని ప్రసన్నం చేసుకున్నారు. ఆమె "పాప" (బాలిక)గా భువికి దిగివచ్చి బాణాసురు నంతమొందిస్తా నని అదే "పాప కార్య" మని, అప్పుడే మీ పరిస్థితి చక్కబడుతుం దని అన్నది. దేవతలెంతో సంతోషించినారు.
  దేవేంద్రుని సతీమణియైన శచీదేవి కూడ భర్తతో పలికిం దిలా..
  "సఖా! రాబోయే శివరాత్రి వరకు లోకమునకు శివమౌతుంది ఈ పాప కార్యాలు (బాణాసుర సంహారాదులు) చేస్తే.."
  (చేస్తే.. అంటే "మనం కూడ పరాశక్తి కనుకూల పరిస్థితులు కల్పిస్తూ సహకరిస్తే.." అని శచీదేవి ఆంతర్యం.)
  కన్యకచేతిలో మాత్రమే బాణాసురునికి మృత్యు వని బ్రహ్మ వరం..
  నూల్కొను = చక్కబడు
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  *పాప కార్యము*

  భువి దిగి వత్తు "పాప"నయి
  పోయి దివౌకసులార! ధూర్త బా
  ణు వధయె "పాప కార్య" మగు
  నూల్కొను మీ స్థితి యప్పు డన్న దే
  వి వచనమున్ సురల్ వినిరి..
  వేగమె యా శచి వజ్రి కి ట్లనెన్..
  "శివమగుఁ బాపకార్యములఁ
  జేసినచో శివరాత్రికిన్ సఖా!"

  ✍️~డా.వెలుదండ సత్యనారాయణ
  పరమార్థ కవి
  21.02.20
  -----------------------------------------------------------

  రిప్లయితొలగించండి
 45. శివయను చింతనామృత వి
  చింతిత పాన సుధాస్రవంతిలో
  భవహరు బూజజేసి పరి
  వార గణంబుల భక్తిగొల్చుచున్
  స్తవమున నాదిదంపతుల
  సాదరమున్నెద నింపి కొల్వగన్
  శివమగు, పాప కార్యములు
  జేసినచో, శివరాత్రి కిన్ సఖా!

  రిప్లయితొలగించండి