22, ఫిబ్రవరి 2020, శనివారం

సమస్య - 3288 (కరిని వేడిరి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కరిని సతులు వేఁడుకొనిరి కలుముల నిడఁగన్"
(లేదా...)
"కరిని వేఁడిరి భాగ్యమిమ్మని కాంతలందరు భక్తితో"
(ఈరోజు పూరణలు ప్రసార కానున్న ఆకాశవాణి సమస్య)

88 కామెంట్‌లు:

 1. (అ)రుణ సారధి తూర్పు కొండల (నా)మతించక పూర్వమే
  (ధ)రణిపై కలయంపి జల్లి ము(దం)బు నొప్పెడు చిత్రమౌ
  (ప)రికలం దొరయించి శ్రావణ (భౌ)మ్య వాసర మందు సీ
  (ధు)రస పల్లవముల్, లతాంతపు( తో)రణంబులు కట్టి వే
  (గి)రము గన్ బలు పిండివంటలు (గీ)ములోన పచించి బం
  (గ)రపు సొమ్ములు చెంగలించగ (గౌ) రి కుత్తుక నుంచి శాం
  (క)రిని వేడిరి భాగ్యమిమ్మని (కాం)త లందరు భక్తితో

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ మనోహరంగా ఉంది. అభినందనలు.
   మీరు యతిమైత్రిని గుర్తిస్తూ కుండలీకరణాలు () పెట్టనవసరం లేదు.

   తొలగించండి
  2. నమస్కారము గురువర్యా ధన్యవాదములు

   తొలగించండి

 2. నడిరేయి సరదా పూరణ:

  మురియు చుండగ పార్వతమ్మయె మూషికమ్మును జూచుచున్
  బరువు బొజ్జను మోయలేకయె బావురంచును త్రేన్పుచున్
  వరలు చుండిన నాలయమ్మున వారణాసిని దేవు డౌ
  కరిని వేడిరి భాగ్యమిమ్మని కాంతలందరు భక్తితో

  కరి = ఏనుగ (గణపతి)

  రిప్లయితొలగించండి

 3. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  మురియు చుండగ రామభద్రుడు ముద్దు మోమును జూచుచున్
  మరచి పుచ్చుచు బాధలన్నియు మందహాసము నందునన్
  వరలు చుండిన నాలయమ్మున వారణాసిని దేవు డౌ
  కరిని వేడిరి భాగ్యమిమ్మని కాంతలందరు భక్తితో

  కరి = కోతి (హనుమంతుడు)

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కరి శబ్దానికి ఉన్న విశేషార్థంతో మీ ఆటవిడుపు పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మధ్యలో రామభద్రు డెందుకు వచ్చాడు? వారు ద్వాపర కాంతలా?

   తొలగించండి
 4. కరిని వేడిరి భాగ్యమిమ్మని కాంతలందరు భక్తితో


  హరిహరప్రియమైనమాఘమహాత్మ్యమున్ మదినెంచుచున్

  తరుణులెల్లహరీ!శివా!యని తన్మయత్వమునందుచున్

  తరలివచ్చిరిపూజఁజేయగ తల్లిలక్ష్మినిమాతశాం
  కరిని వేడిరి భాగ్యమిమ్మని కాంతలందరు భక్తితో

  గాదిరాజు మధుసూదన రాజు
  తాడిపత్రి అనంతపురము జిల్లా

  రిప్లయితొలగించండి
 5. పరమ భక్తిని పూజచే సినబా ధలన్ తొలగించ గా
  కరుణ జూపుము భక్తవత్సల గారవించగ మోదమున్
  చరమ గీతిని మోక్షమీ యగసంత సంబున కోరుచున్
  కరిని వేడిరి భాగ్యమిమ్మని కాంత లందరు భక్తితో  రిప్లయితొలగించండి
 6. హరినివేడెగహస్తియప్పుడు,హానిగల్గగనార్తితో
  మరణమన్నదితప్పనప్పుడు ,మాయమాటలుచెల్లునా?
  తరళవృత్తముయౌనుకాదని,తర్కచర్చనుజేసి ,శాం
  కరినివేడిరి,భాగ్యమిమ్మని, కాంతలందరుభక్తితో.
  ---------------------------------------------------

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'వృత్తము+ఔను' అన్నపుడు యడాగమం రాదు. "వృత్తమె యౌను..." అనండి.

   తొలగించండి
 7. వరములు కోరగ రమణులు
  విరులను పూజించి భక్తి వేడ్క మీరన్
  సరసిజ వదనుని ప్రియమగు
  కరిని సతులు వేఁడు కొనిరి భాగ్య మ్మిడగన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   రెండవ పాదం చివర గణభంగం. "వేడుక మీరన్" అనండి.

   తొలగించండి
 8. ఆకాశవాణి సమస్య
  **** ****

  కరిని వేడిరి భాగ్యమిమ్మని కాంతలందరు భక్తితో

  నా పూరణ.
  **** *** ***

  పెరుగు, క్షీరము, తేనె, హోమ్యము, బిల్వపత్రము, గంధముల్,

  విరులు ,పండ్లు, విభూతి, ధూపము విస్తరమ్ముగ దెచ్చియున్

  కరుణతోడుత బ్రోవుమంచును ఖ్యాతి బూజలు జేసి శాం

  కరిని వేడిరి భాగ్యమిమ్మని కాంతలందరు భక్తితో


  ౼ ఆకుల శాంతి భూషణ్

  వనపర్తి

  రిప్లయితొలగించండి


 9. వేడుటయేమా భాగ్యము !  హరిని లక్ష్మిని వేడిరెల్లరు, హాటకేశ్వరు డద్రిజన్
  వరములిమ్మని కోరిరెల్లరు ప్రార్థనాగళమాధురిన్
  సరళిచేర్చుచు తమ్మిచూలిని శారదాంబను వేడి, మ
  స్కరిని వేఁడిరి భాగ్యమిమ్మని కాంతలందరు భక్తితో


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 10. ఆకాశవాణికి పంపినది


  తరళము (ధ్రువకోకిల)

  గిరుల చుట్టిరి తీర్థయాత్రల గీమువేల్పుల మ్రొక్కియ
  క్కరిని కోరిరి, గేస్తుధర్మపు కారణమ్ముగ శంకరిన్
  హరుని వేడిరి, బుద్ధినిమ్మని హక్కసంతయు బోవ మ
  స్కరిని వేడిరి భాగ్యమిమ్మని కాంతలందరు భక్తితో!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ( అష్టలక్ష్మీ స్వరూపిణి అయిన అమ్మకు
  అంజలి ఘటిస్తున్న అంగనామణులు )
  హరిని వీడక వక్షమందున
  నందగించెడి దేవినే ;
  గొరకుచేతల కోలదైత్యుని
  గూల్చివేసిన శక్తినే ;
  యరయ నెన్మిది రూపులందున
  నాదరించెడి తల్లి ; శ్రీ
  కరిని వేడిరి భాగ్యమిమ్మని
  కాంతలందరు భక్తితో .
  (గొరకుచేతలు - నీచపు చేష్టలు ; కోలదైత్యుడు - కోలాసురుడు )

  రిప్లయితొలగించండి


 12. హరిని రమాదేవిని వే
  డిరి,భక్తిని పింగళుని సరి పలుకు చెలినా
  హరునినమస్కృతులన్ శం
  కరిని సతులు వేఁడుకొనిరి కలిమిని చేర్చన్

  స్వల్ప యతి అడ్జస్ట్ మాడి :)


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. యతిదోషాన్ని సవరించి చెప్పిన మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 13. తరుణులంతయుజేరి కోరుచు దాక్షిణిన్, తమ భర్తగా
  కరుణతోడను నందనందను గారవమ్మున పొందగా
  విరులతోడనుపూజజేసిరి వీక్షణల్ గురిపించ శాం
  కరిని వేడిరి భాగ్యమిమ్మని కాంతలందరు భక్తితో.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. సుర శిరస్థ కిరీట కాంతి సుశోభితాంఘ్రి యుగంబుతో
  హరి యురస్థితయై నిరంతర మార్త రక్షణ దీక్షతో
  వరలు నా వరలక్ష్మినిన్ సిత పద్మవాసినియౌ శుభం
  కరిని వేఁడిరి భాగ్యమిమ్మని కాంతలందరు భక్తితో.

  రిప్లయితొలగించండి


 15. వరము లిచ్చెడి దేవివీ వనివా సిగా నట మ్రొక్కుచున్
  పరమ మంగళ రూపివంచును బాయకెల్లరు నొక్కచో
  విరుల హారము కట్టి చక్కగ వేయగా మది నెంచి శాం
  *కరిని వేడిరి భాగ్యమిమ్మని కాంత లందరు భక్తితో.*

  మరొక పూరణ

  కరమనురక్తిన్ బూనుచు
  నరుణోదయవేళలందు నారాధనముల్
  సరుగున సలుపుచచట శ్రీ
  కరిని సతులు వేఁడుకొనిరి కలుముల నిడఁగన్"*

  రిప్లయితొలగించండి
 16. తరళము (ధ్రువకోకిల)

  హరుని భర్తగ దక్షపుత్రిక యంది గుండము దూకినన్
  మరలఁ బుట్టుచు శైల పుత్రిగ మన్మథారినిఁ బొందె! స
  ద్వరునిఁ బొందిన సర్వమంగళ భాగ్యమున్ దలపోసి శాం
  కరిని వేడిరి భాగ్యమిమ్మని కాంతలందరు భక్తితో

  రిప్లయితొలగించండి
 17. విరించి


  సురస షడ్భుజ సర్వమంగళ సుధ్యుపాస్య భవానివే

  హరుని మానస రాణియమ్మిక యంబికా మము బ్రోవవే

  కరుణ జూపుచు లోకమేలెడు కప్పుటైదువ యంచు శాం

  కరిని వేడిరి భాగ్యమిమ్మని కాంతలందరు భక్తితో.

  .

  రిప్లయితొలగించండి
 18. వరసుదీర్ఘసుమంగళీత్వము వాసి నొందగ గోరి శాం
  కరిని గొల్చిరి భర్తనిమ్మని బాలికామణులార్తితో
  నిరయలబ్ధిని బోనడంచుచు నిష్ఠతోడుగ శ్రీలకా
  కరిని వేఁడిరి భాగ్యమిమ్మని కాంతలందరు భక్తితో.

  రిప్లయితొలగించండి

 19. దరికి జేర్చక బాధలన్నియు దారి జూపుము దేవిరో!
  విరివిగా కురిపించ వమ్మరొ!వేడ్క మీరగ సంపదల్
  తరిమి వేయుచు కష్టముల్ దయ దల్చుమనంచు శాం
  కరిని వేడిరి భాగ్యమిమ్మని కాంతలందఱు భక్తితో !

  రిప్లయితొలగించండి
 20. మైలవరపు వారి పూరణ

  సరసిజాసను రాణి విద్యల సారమిమ్మని మ్రొక్కుచున్
  గిరితనూజను శక్తియుక్తుల కీర్తినిమ్మని కోరుచున్
  సరసిజాక్షుని పత్ని వారిధిజాత పద్మదళాక్షి శ్రీ
  కరిని వేడిరి భాగ్యమిమ్మని కాంతలందరు భక్తితో !!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 21. పరమసౌఖ్యద మౌచు దీప్తికి పాదు శ్రావణమౌటచే
  వరగుణాఢ్యలు భర్త్రధీనలు వైభవప్రదయైన యా
  హరిసతిన్ వరలక్ష్మి నంబను హర్షరూపిణినిన్ శుభం
  కరిని వేడిరి భాగ్యమిమ్మని కాంతలందరు భక్తితో.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. తరళము:

  పురము నందున భామలందరు పూజ సేయగ గౌరినీ
  కరువు కాటక మందు దప్పక కావ రమ్మని గోరుటై
  వరుని క్షేమము గోరు వారలు వందనమ్ములు జేయ శాం
  కరిని వేడిరి భాగ్యమిమ్మని కాంతలందరు భక్తితో

  వై. చంద్రశేఖర్

  వరుడు=భర్త

  రిప్లయితొలగించండి
 23. సుర వందిత గా వెలుగుచు
  కరుణను వాంఛలను దీర్చు కామాక్షిని వే
  వరముల నొసంగు మని శాం
  కరిని సతులు వేడుకొనిరి కలుముల నిడగ న్

  రిప్లయితొలగించండి
 24. కరములు మోడిచి భక్తిని
  శరణము గోరుచు విడువక సతతము బ్రోవన్|
  వరమిడ శివరాత్రిన శాం
  "కరిని సతులు వేఁడుకొనిరి కలతలు తొలగన్ |

  రిప్లయితొలగించండి
 25. ఆకాశవాణిలో ప్రసారం:
  పరమపావనిపాపనాశని భావజారిమనోహరిన్
  వరములిచ్చెడుకల్పవల్లిని పాదపద్మములంటుచున్
  స్థిరముగామదినమ్మిగొల్వగచింతలన్నియుదీర్చు శాం
  కరినివేడిరి భాగ్యమిమ్మని కాంతలందరు భక్తితో

  రిప్లయితొలగించండి
 26. అరిగి నాగచతుర్థి నాడుదయానఁ బాముల పుట్ట ద
  గ్గరకుఁ, బాలను బోసి శ్రద్ధగ కల్గులందున, వచ్చి తాఁ
  గరచునన్ భయమే వహింపక, కైలుమోడ్చుచు కంటివి
  న్కరిని వేడిరి భాగ్యమిమ్మని కాంతలందరు భక్తితో!

  రిప్లయితొలగించండి
 27. అరయనీభువినెల్లజీవులనాదరమ్మున బ్రోవగన్
  వరములిచ్చెడుకల్పవల్లిగ భక్తరక్షణ దీక్షతో
  సిరిగిరిన్  భ్రమరాంబగావిలసిల్లుపావనమూర్తి శ్రీ
  కరినివేడిరి భాగ్యమిమ్మని కాంతలందరు భక్తితో

  రిప్లయితొలగించండి
 28. పరమ పావని లోక రక్షకి పార్వతిన్ భవనాశినిన్
  గిరిజ నా జగదంబ దుర్గ నగేంద్రపుత్రిక నంబికన్
  విరుల మాలల తోరణమ్ముల వేడ్క పూజలొనర్చి శాం
  కరిని వేడిరి భాగ్యమిమ్మని కాంతలందరు భక్తితో
  (ఆకాశవాణికి పంపినది)

  రిప్లయితొలగించండి
 29. ఆకాశవాణి వారు పూరణ పద్యమూ చదవలేదు. పేరూ నుడువలేదు.

  రిప్లయితొలగించండి
 30. హరినిగోరుచు భర్తగా తుదియామమందున వేడ్కతో
  యమునయందున స్నానమాడుచు నాలయంబున శ్రద్ధగా
  విరులతోడను పూజసేయుచు విష్ణుసోదరి ధీరశాం
  కరిని వేడిరి భాగ్యమిమ్మని కాంతలందరు భక్తితో

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. హరియురమున సుస్థిరముగ
   పరిఢవిలు వరాంగనను సువర్ణ సువర్ణిన్
   వరలక్ష్మిని పరమ శుభం
   కరిని సతులు వేడుకొనిరి కలుములనిడగన్

   తొలగించండి

 31. కరువు వచ్చిన భక్తి మార్గము కాంచరే యిటు బాగుగా
  మరువ బోకిసుమంతయైననుమాధవుండనురక్తితోన్
  కరుణ జూపుచు లోకులెల్లర గావు మంచును కోరి, శ్రీ
  కరిని వేడిరి భాగ్యమిమ్మని కాంతలందరు భక్తితోన్ !


  రిప్లయితొలగించండి
 32. శరణము వేడిన చాలును
  కరుణను గురిపించి బ్రోచు కరుణామయి క
  ర్వరి శర్వాణి సురస శాం
  కరిని సతులు వేడుకొనిరి కలుముల నిడగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 33. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  హరశుభంకరవామభాగకృతాంకితార్ధశరీరినిన్,
  వరదయాస్థిత, నీలలోహితఁ, బాటలావతిఁ, బార్వతిన్
  స్థిరమనమ్మునఁ జేరి, మ్రొక్కుచుఁ, జింతఁ దీర్పఁగఁ దల్లి శాం

  కరిని వేఁడిరి "భాగ్య"మిమ్మని కాంతలందఱు భక్తితో!

  రిప్లయితొలగించండి
 34. వరలక్ష్మీవ్రత దినమున
  విరబూచిన యెఱ్ఱతమ్మి విరిపూౙలతో
  మరిమరి మొక్కులిడుచు భా
  స్కరిని సతులు వేఁడుకొనిరి కలుముల నిడఁగన్!
  (భాస్కరి=లక్ష్మి ; భాస్కరీం బిల్వ నిలయాం...)

  రిప్లయితొలగించండి
 35. అందరికీ నమస్సులు 🙏

  నా పూరణ

  *కం||*

  కరములు జోడిగ జేయుచు
  వరియే యధికముగ పండ వరముల నడుగన్
  సరియగు సమయముగని తొల
  *"కరిని సతులు వేఁడుకొనిరి కలుముల నిడఁగన్"*

  *కళ్యాణ్ చక్రవర్తి, ముంబాయి*
  🙏🌹🙏🌹🙏

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. *మరో పూరణ ప్రయత్నం*

   కల్తీ విత్తనాలకు భయపడి ఒక మోసగాడినే మంచి రాబడి గల విత్తుని కోరెనను భావనతో .. ప్రయత్నం 🙏🙏

   *కం||*

   వరిపంటను వేయుట కని
   సరియగు విత్తుని వెదుకుచు సంతకు బోతే
   సిరి రాదని కల్తీ కి ట
   *"క్కరిని సతులు వేఁడుకొనిరి కలుముల నిడఁగన్"*

   *కళ్యాణ్ చక్రవర్తి, ముంబాయి*
   🙏🌹🙏🌹🙏

   టక్కరి= మోసగాడు, మోసకత్తె , దొంగ

   తొలగించండి
 36. కందం
  గరళము మ్రింగిన వానికి
  కరోన కీటకము బాప గ్రక్కునఁ జెలఁగన్
  బురికొల్పుమటంచును శాం
  కరిని సతులు వేఁడుకొనిరి కలుముల నిడఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 37. భరము నెంచుచు మందరంబది పాలసంద్రముచిల్కగా
  గరళమయ్యది కంఠమందున కట్టివేసెనురుద్రుడున్,
  పరమలక్ష్యము సిద్దినొందగవామదేవుని పత్నిశాం
  కరిని వేడిరి భాగ్యమిమ్మని కాంతలందరుభక్తితో
  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణారావు,మీర్ పేట్ ,రంగారెడ్డి

  రిప్లయితొలగించండి
 38. గురువు గారు క్షమించండి నిన్నటి సమస్యకు పూరణ
  శివమగుఁపుణ్యకార్యములఁజేయునెడన్శివయామినిన్సదా
  భవహరమౌ శివార్చన నపారవినమ్రత నాచరిం చగన్
  శివగుణ గానమున్గరము జేసిన, నెంత దురాత్ము
  కేనియున్
  శివమగుఁ బాపకార్యములఁ జేసినచో, శివరాత్రికిన్ సఖా"
  నేటిసమస్య.
  సరసచేటిక లాడుచుండెడిసారసోక్తుల నవ్వుచున్
  హరిని జేరగ రుక్మిణీ సతియా లయమ్ము నకేగగా
  హరమనోహరి గౌరినార్తదయా ళువున్వరదాభ యం
  కరిని వేఁడిరి భాగ్యమిమ్మని కాంతలందరు భక్తితో"

  రిప్లయితొలగించండి
 39. తరుణులు నిరసన తెలిపి , త
  మ రాజధాని దరలించు మానవు మనసున్
  గరిమగ మార్చగ విశ్వం
  భరుని సతులు వేడుకొనిరి భాగ్యమ్మిడగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 40. అరకులోయనునుండువారలుహర్షమొందుచురక్తితో
  తిరపుబుద్ధిని నిమ్ముమాకనిదేవదేవునిగోరుచున్
  విరులతోడనుబూజజేసియువేదమంత్రముబల్కిశాం
  కరినివేడిరిభాగ్యమిమ్మనిగాంతలందఱుభక్తితో

  రిప్లయితొలగించండి
 41. పరువమందున కన్య యొక్క వివాహవేడుక సేయగన్
  వరుని జేరెడు కాలమందున పల్లవాధరి గౌరినిన్
  పరితపించుచు నార్తి తోడను భవ్యరీతిని గొల్వ శాం
  కరినివేడిరి భాగ్యమిమ్మని కాంతలందరు భక్తితో

  రిప్లయితొలగించండి
 42. వరములిచ్చుటె మాని యింతుల వస్త్రముల్ హరియింతువా,
  హరివి మమ్ముల బ్రోచి నీ సతియౌ సుభాగ్యమునిమ్ము, మా
  పరువుతో పరిహాసమాడకు పద్మనాభ! యనంచు ట
  క్కరిని వేఁడిరి భాగ్యమిమ్మని కాంతలందరు భక్తితో౹౹

  రిప్లయితొలగించండి
 43. గురువొసంగ నగస్త్యు డందిన గోప్యమౌ నొక స్తోత్రమున్
  స్థిరముగా పఠియించి శ్రేయము సిద్ధులన్ గొన గోరుచున్
  ధరణిపై లలితాంబికన్ మది దర్శనమ్మిడ నెంచి శ్రీ
  కరిని వేడిరి భాగ్యమిమ్మని కాంతలందరు భక్తితో!

  రిప్లయితొలగించండి
 44. శరణుగోరెడి సజ్జనాళికి శాంతిసౌఖ్యములీయుచున్
  కరుణజిల్కుచు నెల్లవేళల గావుమాయని నిష్ఠతో
  గరళకంఠుని ధర్మభాగిని కాంతిరూపిణి యౌ శుభం
  కరిని వేడిరి భాగ్యమిమ్మని కాంతలందరు భక్తితో!!!

  రిప్లయితొలగించండి


 45. ఆకాశవాణి విశేషములేమిటి తెలియచేయగలరు

  రిప్లయితొలగించండి
 46. అరమరికలేకయుండగ
  నిరతముదాబూజజేసినీయమముతోడన్
  వరములనొసగెడునాశాం
  కరినిసతులువేడుకొనిరికలుములనిడగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 47. పూరణమయినట్టో.... కానట్టో...
  😄...

  ఏమైనను ఒక సరదాకి...


  తరలమును వీడి కందము
  నఱయుచుఁ బూరణము సేయగాఁ జూడగ నే
  నరియయెను సమస్య! యటుల
  "కరిని సతులు వేఁడుకొనిరి కలుముల నిడఁగన్"

  రిప్లయితొలగించండి

 48. కరుణతోతగు పాడిపంటలు కర్షకాళికి నిచ్చుచున్
  ధరణిపై వసియించు ధూర్తుల దర్పమంతముచేయుచున్
  శరణు కోరిన భక్త కోటిని సాదరమ్మునఁ బ్రోచు శాం
  కరినివేడిరి భాగ్యమిమ్మని కాంతలందరు భక్తితో

  రిప్లయితొలగించండి
 49. కరిని బ్రోచిన స్వామియే యిట కా చుచుండగ భీతియున్
  పరుగు దీయుచు నుండు నన్నది వాస్తవమ్మను మాటయున్
  ధరను సత్యమటంచు నమ్ముచు తల్లితల్లి యునైన శ్రీ
  కరిని వేడిరి భాగ్యమిమ్మని కాంత లందరు భక్తితో

  రిప్లయితొలగించండి
 50. అరవిందనయనలు వ్రత ని
  కరమ్ము లొనరించి భక్తిఁ గమనీయముగాఁ
  గరములు మోడ్చి మది శుభం
  కరిని సతులు వేఁడుకొనిరి కలుముల నిడఁగన్


  తరళము.
  తరుణు లెన్నఁడు వస్త్రహీనము తానమాడఁగ రాదు నాఁ
  బరమ తత్త్వము వారికిం దెలుపంగ నిర్జిత శంక న
  త్తరినిఁ గృష్ణునిఁ జేతు లెత్తి ముదమ్ము మీఱఁగ,నిల్చి భా
  స్కరిని, వేఁడిరి భాగ్యమిమ్మని కాంతలందరు భక్తితో

  [భాస్కరి = భాస్కరుని పుత్రి, యమున]

  రిప్లయితొలగించండి
 51. ..............🌻శంకరాభరణం🌻...............
  ..................🤷🏻‍♂సమస్య 🤷‍♀....................
  "కరిని సతులు వేఁడుకొనిరి కలుముల నిడఁగన్"

  సందర్భము:
  తస్య త్వేవం ప్రభావస్య
  ధర్మజ్ఞస్య మహాత్మనః
  సుతార్థం తప్యమానస్య
  నాసిద్వంశకరః సుతః
  బా.కాం. 8-1
  ధర్మజ్ఞుడైన మహాత్ముడైన అటువంటి ప్రభావం కలిగిన దశరథ మహారాజుకు పుత్రులకై పరితపిస్తున్నా వంశాన్ని నిలిపే సుతుడు కలుగనే లేదు.
  పరిచయస్థు లగుపిస్తే అన్నిటికంటె ముందుగా "ఎంతమంది పిల్లలు?" అనే అడుగుతారు గాని "ఎన్ని కోట్లు సంపాదించినారు?" అని అడుగరు కదా! అందువల్ల నిజమైన సంపద అంటే సంతానమే!
  దశరథుని రాణులైన కౌసల్య సుమిత్ర కైకేయి భర్తయొక్క వంశోద్ధరణా న్నాశించి మహాలక్ష్మిని సంతానరూపమైన సంపదకోసం ప్రార్థించినారు. నగరంలోని కొందరు ముత్తైదువలూ వారి ననుసరించారు.
  (పద్యంలో సతులు.. అంటే దశరథ సతులు కావచ్చు.. సామాన్య స్త్రీలు కావచ్చు. అభ్యంతరం లేదు.)
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  *సంతాన సంపత్ ప్రద*

  నరులకు నిజమగు సంపద
  ధర సంతానమ్మె యనుచు దశరథ వంశో
  ద్ధరణేచ్ఛామతులై శ్రీ
  కరిని సతులు వేఁడుకొనిరి కలుముల నిడఁగన్

  ✍️~డా.వెలుదండ సత్యనారాయణ
  పరమార్థ కవి
  22.02.20
  -----------------------------------------------------------

  రిప్లయితొలగించండి
 52. నిరుపమ కరుణాంబుధియై
  వరము లొసగి సకల జనుల పాలన జేయన్
  నిరతమును బ్రోవగ, శుభం
  కరిని సతులు వేడుకొనిరి భాగ్యమ్మిడగన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 53. తరుణులు నిరసన తెలిపె , త
  మ రాజధాని దరలించు మానవు నకికన్
  బురదన ముంచుటకయి శం
  కరిని సతులు వేఁడుకొనిరి కలుముల నిడఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 54. వరదాయినినాశశిసో
  దరినాభృగుబాలనాసుధాబ్ధికుమారిన్
  హరిహృత్కమలామృతమధు
  కరిని సతులు వేఁడుకొనిరి కలుముల నిడఁగన్"

  రిప్లయితొలగించండి
 55. ఈ రోజు ఆకాశవాణి లో చదువబడిన నా పూరణం

  సరకు సేయక నెండవానల సర్వ కాలములందునన్
  పరుల కన్నము పెట్ట భూముల పైరుపంటల వేయుచున్
  కరము వెల్గెడు కర్షకాదుల కష్టముల్ తెగటార్ప,తొ
  ల్కరిని వేడిరి భాగ్యమిమ్మని కాంతలందరు భక్తితో.

  రిప్లయితొలగించండి
 56. గురువర్యులకు వందనములు
  నేను కవిని కాదు కాని సాహితీ కళాభిమానిని
  మాధవరెడ్డి
  ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడు

  రిప్లయితొలగించండి
 57. ..............🌻శంకరాభరణం🌻...............
  ..................🤷🏻‍♂సమస్య 🤷‍♀....................
  "కరిని వేఁడిరి భాగ్యమిమ్మని కాంతలందరు భక్తితో"

  సందర్భము:
  అక్షీణ కళ్యాణు డగు రామ విభుడు
  నక్షత్ర పరివృత నవ చంద్రు భాతి...
  అయోధ్యలోకి ప్రవేశించినాడు వనవాసానంతరం.
  వినువీధి సుర పుష్ప వృష్టులు గురియ
  జనులెల్ల జయ జయ శబ్దంబు లొసగ..
  స్వాగతించినారు.
  కైసేసి చనుదెంచి కామినీ మణులు
  ప్రాసాద గోపుర ప్రతతులందుండి
  పుణ్యావలోకనంబుల బుణ్య సతులు
  పుణ్య పుష్పాక్షతంబులు చల్లుచుండ...
  సీతా లక్ష్మణులతో కూడి రాముడు కన్నులవిందు గావించినాడు. (రంగనాథ రామాయణం. యు.కాం.)
  రాముడు వనవాసంనుంచి మరలిరాగానే అయోధ్యా పౌరులు మురిసిపోయినారు. "రాముని రాజుగా చూసే ముచ్చట నెరవేరబోతుంది. (ఇక ఆటంకం లేదు కదా!) అదే మన భాగ్యం (సుకృతం)." అనుకున్నారు.
  పౌర కాంతలూ ఆ భాగ్యంకోసమే శాంకరిని (పార్వతీదేవిని) ప్రార్థించినారు.
  ఇది ధ్రువకోకిల వృత్తము (తరలము).సాహితీ ప్రియుల సౌకర్యార్థం సులక్షణసారము ననుసరించి దీని లక్షణ మిక్కడ పొందుపరుస్తున్నాను. (సభరసజజగ అనే గణాలు వస్తాయి.)
  శుభ విలాస ముకుంద కేశవ
  శూలి భవ్య విరామమున్
  నభరసంబులు జాగముల్ దగు
  నవ్యమై ధ్రువ కోకిలన్
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  *ముద్దు ముచ్చట*

  మరలి వచ్చిన రామునిన్ గని
  మానసంబునఁ బౌరులున్
  మురిసి.. "రాతని రాజుగాఁ గను
  ముద్దు ముచ్చట తీరులే!
  అరయగా మన భాగ్య మద్దియె!"
  యంచు నెంచిరి.. యంత శాం
  కరిని వేఁడిరి భాగ్య మిమ్మని
  కాంత లందరు భక్తితో..

  ✍️~డా.వెలుదండ సత్యనారాయణ
  పరమార్థ కవి
  22.02.20
  -----------------------------------------------------------
  చూ..పౌరుల ప్రసక్తి 9.1.20 పూరణలోను.

  రిప్లయితొలగించండి