3, ఆగస్టు 2020, సోమవారం

సమస్య - 3446

కవిమిత్రులారా,
రక్షాబంధన మహోత్సవ శుభాకాంక్షలు!
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"రాఖీ కట్టిన కరములె ప్రాణముఁ దీసెన్"
(లేదా...)
"రాఖీ కట్టిన హస్తపద్మములయో ప్రాణంబుఁ దీసెన్ గదా"

57 కామెంట్‌లు:


 1. నడిరేయి సరదా పూరణ:

  UPA (2004-14)

  రాఖీ సోదరి నేను నీకనుచు వే రాగమ్ములన్ తీయుచున్
  శాఖల్ వారిగ దాచుచున్ ధనమునున్ జాగ్రత్తగా రోమునన్
  దాఖల్ చేసి ప్రధానమంత్రి పదవిన్ దండించుచున్ సింగునున్
  రాఖీ కట్టిన హస్తపద్మములయో ప్రాణంబుఁ దీసెన్ గదా!

  రిప్లయితొలగించండి
 2. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  దు:ఖము లెల్లను తీర్చును
  రాఖీ కట్టిన కరములె; ప్రాణము దీసెన్
  రాఖీ ఫలమ్ములు తెలియక
  రాఖీ కట్టగ కదలిన రమణిన్ దుష్టుల్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కొద్దిగా సరిచేశాను :

   దు:ఖము లెల్లను తీర్చును
   రాఖీ కట్టిన కరములె; ప్రాణము దీసెన్
   రాఖీ ఫలమ్ములు తెలియక
   రాఖీ కట్టగ కదలిన రమణికి దుష్టుల్.

   తొలగించండి
  2. మొదటి పాదంలో ప్రాస తప్పింది.
   మూడవ పాదంలో గణభంగం. సవరించండి.

   తొలగించండి
  3. గురువు గారికి నమస్కారములు. పద్యాన్ని సవరిఁచాను. దయతో పరిశీలించండి.

   ఆఖరు జేయును దు:ఖము
   రాఖీ కట్టిన కరములె; ప్రాణము దీసెన్
   రాఖీ ఫలమ్ము నెరుగక
   రాఖీ కట్టగ కదలిన రమణికి దుష్టుల్.

   తొలగించండి
 3. కె.వి.యస్. లక్ష్మి:
  గురువుగారికి నమస్కారములు. పద్యములు వ్రాయుట నేర్చుకుంటున్న నేను లేటుగా నిన్నటి పూరణను ఇప్పుడు పంపుతున్నాను. దయతో పరిశీలించండి.

  గజము మొఱ నాలకించుచు కనికరమున
  వేగమె రక్ష సేయగ నాగమించి
  శరణమిచ్చిన అజితుడా సర్వ పాప
  హరుని కరములు శంఖు చక్రాంచితములు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "వేగమే" అని దీర్ఘాంతం చేయండి. లేకుంటే గణభంగం.

   తొలగించండి

 4. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  శాఖల్ కోయుచు పర్ణశాల కడనున్ శస్త్రమ్మునున్ పూనుచున్
  దేఖో భాయిర! నాదు ముక్కు చెవులన్ త్రెంపెన్ మహాశూరుడన్
  కాఖాగఘ్ఘలు నేర్పి రావణునికిన్ కార్యంబునన్ పంపుచున్
  రాఖీ కట్టిన హస్తపద్మములయో ప్రాణంబుఁ దీసెన్ గదా

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ ఆటవిడుపు పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'మహాశూరుడన్' అన్న పదానికి అన్వయం కుదరడం లేదు. "త్రెంపెన్ మహాశూరుడై" అనవచ్చు.

   తొలగించండి


 5. ఆ ఖానుండు, జిహాదీ ,
  తాఖీ దివ్వగ మరణము తప్పదు జనులా
  రా ఖావదు తాననుచున్
  రాఖీ కట్టిన కరములె ప్రాణముఁ దీసెన్


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 6. ఆ ఖద్యోతుడు భూతపంచకము తామవ్వేళ వీక్షించువా
  రా ఖేచారులు విస్తుపోవ నకటా యాసోదరిన్ మత్తుడై
  యాఖున్ బిల్లి విధాన జంప యనిరా యాకాశమందీగతిన్
  రాఖీ కట్టిన హస్తపద్మములయో ప్రాణంబుఁ దీసెన్ గదా

  రిప్లయితొలగించండి
 7. ఆ ఖేదాన్విత, సోదరున్ గలసి తానా రాము పెండ్లాడగన్
  సాఖేయంబును గూర్చమన్చు వగచన్ శాఠత్వుడై రావణుం
  డాఖేటాంగణమందు నీచుగ తానా కార్యము న్జేయగన్
  రాఖీ కట్టిన హస్తపద్మములయో ప్రాణంబు దీసెన్ గదా !

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మూడవ పాదంలో గణభంగం. "నీచుడుగ" అంటే సరి.

   తొలగించండి
 8. ఆ ఖలుడొక దుర్మార్గుం
  డా ఖర పుత్రుని పలుకుల నాలింపకుమో
  రేఖా! వాడనె నిట్టుల
  రాఖీ కట్టిన కరములె ప్రాణముఁ దీసెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. దేఖో యని యా దుష్టుదు
  తాఖతుతో కత్తి తీసి తనువున పొడువన్
  రాఖీ కట్టితి గదరా
  రాఖీ కట్టిన కరములె ప్రాణముఁ దీసెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. రాఖీ పండుగ సాక్షిగ
  శాఖంబులు వండివార్చి సందడిసేయన్,
  రాఖీలందగ వైరసు
  రాఖీ కట్టిన కరములె ప్రాణముఁ దీసెన్

  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణరావు

  రిప్లయితొలగించండి
 11. అమరావతి రైతు మహిళల నిరసన సందర్భంగా

  కం॥
  మౌఖిక ముగ ససి గోరుచు
  రాఖీ కట్టిన కరములె , ప్రాణముఁ దీసెన్
  కాఖీ దుస్తులు దొడిగెడు
  శాఖా ధీశుని కి దీర్పు జరిగెడుజోటన్

  రిప్లయితొలగించండి


 12. ఆ ఖానుండు జిహాది యై ప్రబలియౌరా మృత్యువే మీకనం
  గా, ఖాంకుండదె తొప్పదోగు హరిమన్ ఖాండ్రించి తూటాలతో
  తాఖీదివ్వగ దుష్టడై, జనులు విత్రాసమ్ముతోనొవ్వ నా
  రాఖీ కట్టిన హస్తపద్మములయో ప్రాణంబుఁ దీసెన్ గదా!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 13. తాఖీదంపెనవాబుగోపననుభద్రాద్రీశుదేవాలయం
  బీఖానుండవమానమొందునటులన్ బేఖాతరున్జేయుచున్
  మౌఖర్యంబునగట్టెనంచుగినిసెన్ మర్యాదనున్ద్రుంచుచున్
  రాఖీకట్టినహస్తపద్మములయోప్రాణంబుఁదీసెన్గదా!

  రిప్లయితొలగించండి
 14. రాఖీసినిమాలోప్రజ
  రాఖీలనుగట్టిరంతప్రముఖుండంచున్
  బేఖాతర్ప్రతినేతను
  రాఖీగట్టినకరములెప్రాణముదీసెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. కాదేదీ కరోన కనర్హం

  మాఖర్మేమిది? యంబర
  లేఖాయై యీకరోన రేగెను జగమున్
  శేఖరుకు రేఖ కట్టన్
  "రాఖీ కట్టిన కరములె ప్రాణముఁ దీసెన్"

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   సూచించిన సవరణలను వాట్సప్ సమూహంలో చూడండి.

   తొలగించండి
 16. రాఖీ గట్టిన సోదరి
  నా ఖలుడవమాన పరచ నాగ్రహమందున్
  రేఖా జంపితి, నీవా
  రాఖీ కట్టిన కరములె ప్రాణముఁ దీసెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. ఆ ఖద్యోతుడు క్రుంగి చీకటులిలన్ వ్యాపించు నవ్వేళలో
  నా ఖల్వాటుడు రమ్మటంచు నిను తానాహ్వానమున్ బల్కగా
  రేఖా! గాంచితినేను, సోదరునిగా రేషంబు తో దుర్మతిన్
  రాఖీ కట్టిన హస్తపద్మములయో ప్రాణంబుఁ దీసెన్ గదా!

  రిప్లయితొలగించండి
 18. గురువు గారికి నమస్కారములు. పద్యాన్ని సవరిఁచాను. దయతో పరిశీలించండి.

  ఆఖరు జేయును దు:ఖము
  రాఖీ కట్టిన కరములె; ప్రాణము దీసెన్
  రాఖీ ఫలమ్ము నెరుగక
  రాఖీ కట్టగ కదలిన రమణికి దుష్టుల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 19. లేఖల లో పొగడె చెలుని
  రాఖీ కట్టిన కరము లె : ప్రాణము దీ సెన్
  రాఖీ కట్టక దేశపు
  దుఃఖ ము నెడబాప తాను దురమున రిపువు న్

  రిప్లయితొలగించండి
 20. రేఖా!చెల్లిగ నిన్ను దేవుడొసగెన్ లేరెవ్వ రంచన్యమౌ
  శాఖన్ బుట్టిన శేఖరుండనుచు విశ్వాసమ్ముచూపించి యో
  లేఖన్ వ్రాయ కరోనరోగి కరమౌప్రేమమ్ముతో కట్టగా
  రాఖీ కట్టిన హస్తపద్మములయో ప్రాణంబుఁ దీసెన్ గదా
  అసనారె

  రిప్లయితొలగించండి
 21. రేఖ అనే పోలీసు శేఖర్ అనే తీవ్రవాదిని హతమార్చిందనే కల్పనతో...

  శేఖరుడను పేర దిరుగు
  నా ఖలుడా తీవ్రవాది యగ్రజుడైనన్
  రేఖ యతని గడదేర్చెను
  రాఖీ కట్టిన కరములె ప్రాణముఁ దీసెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. రేఖా!వింటివెయీయది
  రాఖీదాగట్టగనలిరహిచెడియతడున్
  మౌఖికముగదాబాధించగ
  రాఖీకట్టినకరములెప్రాణముదీసెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 23. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  రాఖీరోజున శోకమున్ నిలుపకున్ రాగమ్మె గూర్చున్ సదా
  రాఖీ కట్టిన హస్తపద్మములయో; ప్రాణంబు దీసెన్ గదా
  రాఖీ గొప్పయె నెంచకున్ తిరుగు దౌర్భాగ్యుండు నీచుండు నౌ
  నాఖానుండు వనితారత్నముకటన్నావేశ ముప్పొంగగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 24. రాఖీకట్టుటపూర్తియైనపిదపన్ రాజేంద్రనాధుండుదా
  ముఖ్యంబంచునుగంఠనాళముదగన్మూయంగయాయక్కయౌ
  రాఖీకట్టినహస్తపద్మములయోప్రాణంబుదీసెన్గదా
  రాఖీయన్నదియుండనోపునుభువిన్ బ్రాణంబురక్షించునై

  రిప్లయితొలగించండి
 25. శాఖాధిపతిగనుండియు
  మౌఖికసంభాషణలనుమానసహింసన్
  కాఖీదౌర్జన్యమునను
  రాఖీకట్టినకరములెప్రాణముఁదీసెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. ఆ ఖాభము లైనఁ జెలీ
  యా ఖర నఖముల మెఱయుచు, నంభోజముఖీ
  నే “ఖీ” యనిన సఖీ యని
  రా ఖీ, కట్టిన కరములె ప్రాణముఁ దీసెన్

  [ఆఖము = గడ్డపాఱ; కరములు = కిరణములు; కట్టిన = కూడఁబెట్టిన]


  ఈ ఖానంతము నందు సంకలిత మయ్యెన్ జీవ మచ్చోటనే
  శాఖా భేదము లేల నీ కకట సఛ్ఛాతోదరీ వంశ స
  చ్ఛాఖా యే మిది “తా” యనం దగ దహో శాపమ్మునన్ వర్ణ మౌ
  రా “ఖీ” కట్టిన హస్తపద్మము లయో ప్రాణంబుఁ దీసెన్ గదా

  [ఖ + అనంతము = ఖానంతము: అనంతాకాశము]

  రిప్లయితొలగించండి
 27. ప్రేమించిన చెలి రాఖీగట్టగ ప్రాణము పోయినదని వాపోతున్న ప్రేమికుడు!

  రేఖయనిన నాప్రాణము
  లేఖలువ్రాసితి విరివిగ లేదుగబదులే
  ఆఖరున సోదరిననుచు
  రాఖీగట్టిన కరములె ప్రాణము దీసెన్

  ఫేసుబుక్కు చెల్లెలు 🤗🤗

  శేఖర్ నీచెల్లిననుచు
  లేఖల నేర్పునను గూర్చి లేమయె తుదకున్
  నాఖాతా కబళించగ
  రాఖీగట్టిన కరములె ప్రాణముదీసెన్

  నాఖాతా = నా బ్యాంకు ఖాతా

  రిప్లయితొలగించండి
 28. సెప్టెంబరు 2015 నుండి పద్యరచనా వ్యాసంగము పునః ప్రారంభించి యిప్పటి దనుక సమస్యాపూరణములు 3000 కు మించిన పద్యములతో కలిపి 10, 200 మించి పద్యములు పూర్తి యయినవి.
  రచనల వివరములు:
  1. రామ చంద్ర శతకము.
  2. పోచిరాజ శతకము.
  3. పద్మావతీ శ్రీనివాసము (ద్విపద కావ్యము- సప్తాశ్వాసములు).
  4. వేంకటేశ్వరా శతకము (అష్టోత్తర శతనామ సంభృతము).
  5. శ్రీమదాంధ్ర సుందర కాండ (నిర్వచన వాల్మీకి రామాయణానువాదము, 68 సర్గలు).
  6. శ్రీకృష్ణ సూక్తి సుధాకరము (శ్రీమదాంధ్ర భగవద్గీత, శ్లోక క్రమానువాదము).
  7. శ్రీమన్నారాయణ శతకము.
  8. శ్రీమదాంధ్ర శ్రీమన్నారాయణీయము (100 దశకములు).
  9. శ్రీమన్నారాయణ దండక సహిత దేవీ మూర్తి త్రయ స్తోత్ర మాలిక.
  10. శ్రీమదాంధ్ర రామాయణము (కొనసాగుచున్నది)
  11. శ్రీ బాల రామాయణము (కొనసాగుచున్నది)

  ప్రోత్సహించిన మా యన్నగారు సుబ్బారావు గారికి, గురువులు శంకరయ్య గారికి, కవి మిత్రులకు ధన్యవాదములు.
  పోచిరాజు కామేశ్వర రావు.


  రిప్లయితొలగించండి
 29. లేఖలతో విసిగించగ
  రేఖతనకురాఖికట్టి లీలగ నవ్వెన్
  శేఖర్ బలాత్కరింపగ
  రాఖీ కట్టిన కరములె ప్రాణముఁ దీసెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 30. కం.
  తీఖా మాటల మాటున
  మోఖా వెదకుచు ధనమును మోసము జేయన్
  సాఖీ మద్యము పరపగ
  రాఖీ కట్టిన కరములె ప్రాణము దీసెన్

  తీఖా=రమ్యమైన
  సాఖీ=ప్రియురాలు

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి

 31. కందం
  తా ఖైదీలకు చెల్లిగ
  రాఖీలను గట్టివెళ్ళ ప్రాణము విడ షా
  జీ ఖాన్ కరోన యంటగ
  రాఖీ కట్టిన కరములె ప్రాణముఁ దీసెన్

  శార్దూలవిక్రీడితము
  తా ఖైదీలను మార్చనెంచి తొలుతన్ దర్శించి గండారునే
  రాఖీలన్ గొని సోదరీ సమమనన్ రంజిల్లఁగా గట్ట షా
  జీ ఖాన్ గూలె, కరోన యామె వలనన్ సిద్ధించెనన్ వార్తలన్
  రాఖీ కట్టిన హస్తపద్మములయో ప్రాణంబుఁ దీసెన్ గదా

  రిప్లయితొలగించండి