12, ఆగస్టు 2020, బుధవారం

సమస్య - 3455

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"రవి గ్రుంకెన్ నడిరేయి"

(ఛందో గోపనము)

80 కామెంట్‌లు:


 1. "శ్రీ రాముని దయ చేతను..."

  నడిరేయి సరదా పూరణ:

  కవితల్ వ్రాయగ శంకరాభరణమున్ కాలంబు దాటెన్ గదా
  పవలున్ రేయిని వంటలన్ మునుగుచున్ బంగారు హస్తమ్ములన్
  సవరించంగను గిన్నెలన్ కిచెనునన్ చాదస్తమై జాములన్
  రవి గ్రుంకెన్;...నడిరేయినిన్ చెలియరో రావేల నాచెంతకున్?

  రిప్లయితొలగించండి

 2. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  "The Perseid meteor shower of 2020 peaks tonight!"

  పవలున్ రేయిని టీవినిన్ గనుచహో పైత్యమ్మునున్ బొందకే
  భవనంబున్ విడి చీకటౌ స్థలమునన్ బాగోగులన్ గానకే
  లవలేశమ్మును చింత వీడి చనగన్ రావోయి భామామణీ
  రవి గ్రుంకెన్ నడిరేయినిన్ గనుమురో రమ్యంబుగా నుల్కలన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 3. కౌశల్యాసుప్రజారామా పూర్వాసంధ్యపవర్తతే
  ఉత్తిష్ఠనరశార్ధూలా కర్తవ్యం దైవమాహ్నికం శ్లోకమును స్ఫురింపజేయు సన్నివేశము

  మ||
  హవనంబున్ త్యజియింపజేయుట సుబాహాదుల్ చరించన్నిలన్
  రవివంశోత్తము కౌశికుండటు ప్రహారంబున్ జయింపంగ దె
  చ్చి వనంబున్ తన నిద్రలేపననె "వచ్చెన్ భాస్వరోపేతుడౌ
  రవి, గ్రుంకెన్ నడిరేయి, జేయదగు నీ ప్రాతర్ణమస్కారముల్"

  ఆదిపూడి రోహిత్ శర్మ🙏🏻🙏🏻🙏🏻

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "ప్రాతర్నమస్కారముల్" టైపాటు.

   తొలగించండి
 4. సమస్య :
  రవి గ్రుంకెన్ నడిరేయి
  ( ఛందోగోపనము )
  ( విశ్వకవి రవీంద్రుని అస్తమయం )
  చవులన్ గూర్చెడి కైతలన్ భువిని నా
  చంద్రార్కమౌ ఖ్యాతినే
  దివి నిండన్ గడుసాధనంబునను సా
  ధించెన్ రవీంద్రుండు సం
  భవుడై ఠాకురు వంశమందునను ; నో
  బల్ సత్కృతుండై మహా
  రవి గ్రుంకెన్ నడిరేయి భారతము వి
  భ్రాంతంబుగా నిల్వగన్ .
  ( చవులు- రుచులు ; విభ్రాంతము- నివ్వెరపోయినది)

  రిప్లయితొలగించండి
 5. అన్నయ్యకు అంకితం! 🙏🙏🙏

  పవలున్ రేయిని శంకరాభరణమున్
  భాగ్యమ్ముగా నెంచి దా
  నవిరామంబుగ పూరణల్ సలుపుచున్ హ్లాదంబు నెంతేనియున్
  సవనంబౌగతి రాజకీయ పరమౌ శస్త్రాల సంధించుచున్
  రవిగ్రుంకెన్ నడిరేయిలో సరసమౌ వ్రాతల్ పిసాళించగా

  రవి = జి. ప్రభాకర శాస్త్రి
  గ్రుంకెన్ = మునిగెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  భువిలో ప్రాణులకెల్ల సుస్థతను పెంపొందించు తేజస్సునున్
  పవలంతన్ నిగిడించి నేమమున తాప్రత్యక్కునన్ శీఘ్రముగా
  రవిగ్రుంకెన్; నడిరేయినిన్ తుహినమున్ లక్ష్మీ సహోదర్యుడౌ
  తొవరాయండు నపారమౌ విధమునన్ తొల్కించె శీతర్తువున్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   రెండవ పాదం చివర గణభంగం. "ప్రత్యక్కునన్ వెంటనే" అనండి. 'సహోదర్యుడు, తొల్కించు' అన్న పదాలు లేవు.

   తొలగించండి
  2. గురువు గారికి నమస్కారములు. సవరించిన పూరణను పరిశీలించండి.

   భువిలో ప్రాణులకెల్ల సుస్థతను పెంపొందించు తేజస్సునన్
   పవలంతన్ నిగిడించి నేమమున తాప్రత్యక్కునన్ వెంటనే
   రవిగ్రుంకెన్; నడిరేయినన్ తుహినమున్ లక్ష్మీ సజాతుండునౌ
   తొవరాయండు నపారమౌ విధమునన్ తుట్రించె శీతర్తువున్.

   తొలగించండి
 7. కె.వి.యస్. లక్ష్మి:

  గురువుగారికి నమస్కారములు. దయతో నిన్నటి నాపూరణను పరిశీలించగలరు.

  (శిశుపాలుడు తన మనస్సులో....)

  లోకులు ఛీఛీ యనగను
  ప్రాకటముగ నాకునైన పడతిని పొందెన్
  ఏకరణిని పరికించిన
  శ్రీకృష్ణుడు దైవమగునె శిష్ట జనులకున్?

  రిప్లయితొలగించండి
 8. కవులుకళాకారులుభువి
  దివియొక్కటియైవగవగదీనారవముల్
  రవిగ్రుంకెన్ నడిరేయని
  దివికేగినగాంధినిగనిదిశలు ధ్వనించెన్


  రిప్లయితొలగించండి
 9. రవిగ్రుంకెన్ నడిరేయియంచుబలికెన్ ప్రారబ్ధగర్మంబునన్
  స్తవనీయాత్ముమహాత్ముపూతచరితున్ స్వాతంత్ర్యయోథాగ్రణిన్
  భువిగాడ్సేయనుమూఢుడంతకుడునిర్మోహంబునన్గాల్చెవా
  స్తవసత్యాగ్రహధర్మమర్మరతునిన్స్వర్గంబుకంపింపగా

  రిప్లయితొలగించండి


 10. రవి గ్రుంకెన్, నడిరేయిని
  చవిచూడంగనరె సొగసు శశి పైకెగసెన్
  కవితల నల్లుచు రాయడు
  పువుబోడి జత మదిమది నివుడగా నెగసెన్  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 11. సవనం బట్లు స్వతంత్రయుద్ధము నహింసామార్మమందున్ జన
  స్తవనీయంబుగఁ జేసి దెచ్చి ఫలసౌజన్యంపు స్వాదిష్టమున్
  జవి తాఁ జూచెనొ? గాంధి,తద్విమలసుస్వాతంత్ర్యతేజోలస
  ద్రవి గ్రుంకెన్ నడిరేయి కాంత్యుదయమసంధానమ్ము సంధిల్లగన్.

  కంజర్ల రామాచార్య
  కోరుట్ల.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. గుడి వెన్క రాత్రి రమ్మని
  యిడె సందేశమ్ము బావ; యిదె రవి గ్రుంకెన్;
  నడిరేయి యెప్పుడగునో?
  సడి సేయక చనెద వాని సంగమమునకున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. భువిలో గొప్పగనిల్చునీశ్రమయె నేభావింతు సంతోషమున్
  కవితామూర్తులుకార్యలంపటముతోగావించుచోపూరణల్
  నవతాదృష్టిగజూచుపెన్మిటియె,తానాణ్యమ్మునేయెంచుచున్
  రవిగ్రుంకెన్ నడిరేయిదాటెనిక రారమ్మురాశంకరా!!
  ---------------------
  రావెల పురుషోత్తమరావు
  (గురువుగారికిక్షమాపణలతో)

  రిప్లయితొలగించండి
 14. తడవాయెనింకపెనిమిటి
  మడిదున్నగబోయిరాడు మరిరవిగ్రుంకెన్
  నడిరేయి దాటె కోవిదు
  జడుపుననెదురేగ రారు జాగరణయ్యెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. రవి గ్రుంకెన్ నడి రేయి వేళ యనుచున్ రాజీవ నేత్రుo డ నన్
  భువిలో పక్కున నవ్వి రెల్ల రపుడు న్ మూర్ఖత్వ మున్ గాంచి యో
  యవి వేకీ యని గేలి సేసి యన తా నత్యంత లజ్జాళు వై
  సవరింతున్నిక మీద తప్పు ననుచున్ సవ్యంబు గా బల్కె తాన్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. అవలో కించగకాలచక్రమును నానాదేశరేఖాంశమై
  పవలున్ రేయిలు భేదమై దినము లంబంబైవిలోమంబునై
  కవనా లోకపు వేదికై నిలిచి సంక్రాంతిన్ సుమార్గంబునై
  రవి గ్రుంకెన్ నడిరేయిశంకరము శ్రీరంజిల్లుకావ్యంబునై

  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణరావు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ భాగున్నది. అభినందనలు.
   మొదటి పాదంలో యతి విషయంలో సందేహం.

   తొలగించండి
 18. ఘటోత్కచుని మరణము సంభవించె రాత్రి పూట.
  సుతుని మరణము గాంచి భీముడు విలపించు సందర్భము

  మధ్యాక్కరలో పూరణ


  మరణించెగా తనయుడు సమరమున కర్ణుని చేత


  తిరిగి జన్మించగ బోరు ధీరులె పుడు భువిన్, తలచ

  గ రవి గ్రుంకెన్ నడి రేయి కదన రంగములోన ననుచు

  పరిపరి విధముల నేడ్చె వలలుడు తనయుని గాంచి

  రిప్లయితొలగించండి
 19. మైలవరపు వారి పూరణ

  వివిధార్థప్రదవృత్తులందు సతమున్ వేసారి వేసారి., కా...
  స్త విరామంబు లభించినంత భవనోర్ధ్వప్రాంతమున్ జేరుచున్
  ఛవిమంతంబుల గాంచి వ్రేళ్లపయి నక్షత్రాల లెక్కింప వా..
  రవి గ్రుంకెన్ నడిరేయి కాంతులను శీతాంశుండు దీప్తుండుగాన్ !!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 20. స్తవనీయమ్మగు గాత్రమున్ గలిగి విస్పారంపు వాగ్దాటితో
  భువివెల్గెన్ నట రత్నమై ప్రజలు సంబోధించ నన్నయ్యగా
  పవివేగమ్మున గాంచి పట్టము తాపాలించి సద్బుద్ధితో
  రవి గ్రుంకెన్ నడిరేయి పేదల మనో రాముండు వీడన్ భువిన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ భాగున్నది. అభినందనలు.
   పట్టణము... టైపాటు.

   తొలగించండి
  2. గురువర్యుల సూచన కు ధన్యవాదములు. పట్టమును - అధికారము - ను టైపో .

   తొలగించండి
 21. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:
  గురువుగారికి నమస్కారములు. సవరించిన పూరణ:

  భువిలో ప్రాణులకెల్ల సుస్థతను పెంపొందించు తేజస్సునున్
  పవలంతన్ నిగిడించి నేమమున తాప్రత్యక్కునన్ వెంటనే
  రవిగ్రుంకెన్; నడిరేయినిన్ తుహినమున్ లక్ష్మీ సజాతుండునౌ
  తొవరాయండు నపారమౌ విధమునన్ తుట్రించె శీతర్తువున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. రవి గ్రుంకని సామ్రాజ్యము!
  సవనంబుగ సాగినట్టి సత్యాగ్రహమున్
  రవి గ్రుంకెన్, నడిరేయిన్
  స్తవనీయంబుగ లభించె స్వాతంత్య్రమదే !

  రిప్లయితొలగించండి
 23. దివి కెంజాయను సంతరించె చరమాద్రిన్ జేరె దా వేసటన్
  రవి గ్రుంకెన్, నడిరేయి వెల్గెనిక తారా చంద్రికాభాసమున్
  భువి జిందెన్ సిత ఛాయలెల్లెడల నుప్పొంగంగ నాహ్లాదమున్
  కవి డెందమ్మున నంకురించె నవ రాగాలాపనాపేక్షయున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. 'సితచ్ఛాయ' అనడం సాధువు అన్న గురువు గారి సూచన మేరకు సవరించిన పాఠము...

   దివి కెంజాయను సంతరించె చరమాద్రిన్ జేరె దా వేసటన్
   రవి గ్రుంకెన్, నడిరేయి వెల్గెనిక తారా చంద్రికాభాసమున్
   భువి జిందెన్ ధవళాంజనాకలితమై పొంగార నాహ్లాదమున్
   కవి డెందమ్మున నంకురించె నవ రాగాలాపనాపేక్షయున్

   తొలగించండి
 24. ఎవరో నిత్యము వచ్చుచుండిరి కదా! యేకాంతమున్ జేరగా
  నవరోధమ్ములె ముక్కుటమ్ము మనకున్ యాభమ్ముకున్ బ్రేయసీ
  యవకాశమ్ము లభించె నేడు సఖియా యాలస్య మింకేటికే
  రవి గ్రుంకెన్ నడిరేయి దాటెనుకదే ప్రాణేశ్వరీ చేరవే.

  రిప్లయితొలగించండి
 25. కవిగారితో వారి శ్రీమతి...

  మత్తేభవిక్రీడితము

  కవనంబెందుకు నేర్చిరయ్య! తమరున్ గార్యాలయమ్మేగుచున్
  బవలున్ జిక్కక, సంజె నైన గృహమున్ బట్టించుకోకుందురే
  జివరన్ జూచెద నాదివారమనుచున్ జేపట్టఁ బద్యమ్ములన్
  రవి గ్రుంకెన్, నడిరేయి దాటె పని ప్రారంభించుటింకెప్పుడో?

  రిప్లయితొలగించండి
 26. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 27. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 28. రవిగ్రుంకున్ నడిరేయినా?చెపుమయోరాకాసిరాజేశ్వరీ!
  రవిగ్రుంకున్ గదపశ్చిమంబుననయేరాద్ధాంతమున్ జేయకే
  నవలోకించగసూర్యచంద్రులిలనయ్యారేఖలన్బోవుచున్
  బవలున్రాత్రియుగల్గజేయగనునేపారంగవీక్షింతురే

  రిప్లయితొలగించండి
 29. రవియస్తమయంబెరుగని
  యవిరళసామ్రాజ్యమున్నయాంగ్లేయులకున్
  రవి గ్రుంకెన్ నడిరేయిని
  భువిలోభారతి స్వతంత్రభూమిగవెలయన్

  రిప్లయితొలగించండి
 30. నవ చైతన్య మహోగ్ర శోభ లెసగన్ నాణ్యంబుగా సాగు,సం
  స్తవనీయంబగు భారతంబునను పాశ్చాత్యుల్ ధృతిన్ నిల్వగా
  రవళింపంగను గాంధి చర్య లిల- ఘోరంబైన ఆంగ్లేయ,భై
  రవి గ్రుంకెన్ నడిరేయి భారత యశో ప్రాశస్త్యముల్ హెచ్చగన్.
  (మనకు స్వాతంత్ర్యం అర్థ రాత్రి వచ్చింది ఆ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని)

  రిప్లయితొలగించండి
 31. ఇల నన్య జగతికి నేఁగఁగను జతి
  కిలఁ బడుచు రవి గ్రుంకెన్ నడిరేయి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ భాగున్నది. అభినందనలు.
   ద్విపదలో పాదాంతంలో పదం పూర్తిగా ఉండాలని విన్నాను.

   తొలగించండి
  2. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి నమః పూర్వక ధన్యవాదములు.

   ఓహో అలాగా? అయితే నా పద్మావతీ శ్రీనివాసమును బరిశీలించ వలయు నేమో?
   కాని లక్షణ శిరోమణిలో ద్విపద లక్షణమున నట్లు చెప్పి యుండ లేదు.
   మఱియును లక్షణ పద్యమునఁ బాదాంత భంగము కనిపించు చున్నది. గమనించి వివరించఁ గోరెదను. పురందర పదము భంగ మైనది.


   లలితమై నవరసాలంకారముగను
   జలజాక్ష యొక్కొక్క చరణంబునకుఁ బు
   రందరుల్ మువ్వురు రవి గణం బొకటి
   సందర్భముగను బ్రాసంబులు రెండు
   పదములఁ గల్గ ద్విపద నామ మొకటి
   ....

   అప్పకవీయములో కూడ నా నియమము కనిపించ లేదు.

   పరిశీలించి యాన తీయఁ గోరెదను.

   తొలగించండి
 32. హవణించేనుర నాదు కోరికలు! సాయంకాల మందెన్నడో
  రవి గ్రుంకెన్, నడి రేయి లోన శశియున్ రంజిల్లు చుండన్ ధవుం
  డ, వడిన్ గోరితి నిన్ను జేర!చలి కాలమ్మందునన్ వేడిగా
  లి వహింపన్ మరి తాళ జాలనుర లాలించంగ రారా ప్రియా!

  రిప్లయితొలగించండి
 33. రిప్లయిలు
  1. 12.08.2020
   అందరికీ నమస్సులు 🙏

   *"రవి గ్రుంకెన్ నడిరేయి"*
   (ఛందో గోపనము)

   నా పూరణ యత్నం..

   *కం*

   చేయుచు సత్యా గ్రహములు
   మ్రోయుచు నిరసన పిలుపులు మొండిగ మనమే
   మాయగ *రవి గ్రుంకెన్ నడి*
   *రేయి* న మనమెల్ల రిచట లేవక మునుపే!!

   *కళ్యాణ్ చక్రవర్తి ముంబాయి*
   🙏🙏

   తొలగించండి
 34. మ :

  ఎవరే మన్నను భారతావనిన జాతీయోద్య తే పెంపుగా
  నవకాశంబుల బోసు పుచ్చుకొని సన్మార్గంబె యుద్ధంబుగా
  పవలున్ రేయియు నెంచకై తనర జీవన్ముక్తి పోరాటమున్
  రవి గ్రుంకెన్ నడిరేయి నేటికియు నారాటమ్ము తమ్మూర్తికై

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 35. రవి గ్రుంకెన్ నడిరేయిన
  కవిసెను చీకటి నిను వెదకగ దారేదీ?
  జవమున రారా మాధవ
  సవరించగ హృదయవీణ శ్యామల గాత్రా.

  రిప్లయితొలగించండి
 36. భువి నల్ దిక్కులు కేతనంబెగుర నంభోరాసి మార్గంబవన్
  రవి గ్రుంకన్ జనలేడెటన్ యనుచు నాంగ్లాధీశులున్ విర్రవీ
  గ విశేషాస్త్రమహింసనంగ రిపులున్ కృంగంగ పోరాడ నా
  రవి గ్రుంకెన్ నడిరేయి గర్వమణగన్, రాజిల్లె నీ భారతం.

  రిప్లయితొలగించండి