4, సెప్టెంబర్ 2020, శుక్రవారం

సమస్య - 3477

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"గండపెండెరము గుకవుల కొప్పు"

 (లేదా...)
"తలఁతురు గండపెండెరముఁ దాల్ప సదా కుకవుల్ యశోర్థులై"

96 కామెంట్‌లు:


 1. "శ్రీ రాముని దయ చేతను..."

  నడిరేయి సరదా పూరణ:

  స్వీయ చరిత్ర:

  పలుకుచు శంకరాభరణ ప్రాంగణ మందున వేల మాఱులన్
  చిలిపిగ వ్రాసి పూరణలు చీకటి రాత్రుల హైద్రబాదునన్
  పొలతుల మెప్పు పొందగను మూర్ఖత జూపుచు మానసమ్మునన్
  తలఁతురు గండపెండెరముఁ దాల్ప సదా కుకవుల్ యశోర్థులై...

  రిప్లయితొలగించండి
 2. అల్పులకు బిరుదులు... అల్పాక్కర

  దండిగా ధనమును సంపాదించ
  చండాలమైన మార్గంబులోన
  మొండిగ తిరిగెడి మూర్ఖులనె
  గండపెండెరము గుకవుల కొప్పు

  రిప్లయితొలగించండి
 3. చిలకలవోలె బల్కుచును చిత్రవిచిత్రపు జేష్టలన్ భళా!
  చెలిమిని జేయుచున్ బహు ప్రసిద్ధిని
  బొందిన వారితోడనున్
  విలువల ద్రోసిపుచ్చుచును వేలము వెర్రిగ ,నెట్టులైననున్
  తలతురు ,గండపెండెరము దాల్చ సదా కుకవుల్ యశోర్ధులై

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కాకిముక్కుకొప్పు కప్పురపు విడెము
   గార్దభమున కొప్పు కాసుపేరు
   నక్కకాలి కొప్పు నాజూకు గజ్జెలు
   గండపెండెరము కుకవుల కొప్పు

   తొలగించండి
  2. బాపూజీ గారి బాటలో 🙏🙏🙏

   తెలియరు కావ్యనాటకపు దీరునుతెన్నుల కొంచమైననున్
   పలుకరు సారవంతమగు బల్కుల,
   శిల్పమనంగ నెర్గరే
   జిలుగుల భూషణమ్ములను జేర్చగజాలరు కావ్యకన్యకున్
   దలతురు గండపెండెరము దాల్పసదా
   కుకవుల్ యశోర్ధులై

   తొలగించండి
  3. మీ మూడు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   చివరి పద్యంలో "శిల్పమునే యెఱుంగరే" అనండి.

   తొలగించండి
  4. ధన్యవాదములు గురువర్యా! సవరించెదను! 🙏🙏🙏

   తొలగించండి

 4. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  వెలుపల దాపటన్ గనక వెఱ్ఱితనమ్మున రోజురోజునన్
  కొలుచుచు రాణి పాదములు గొప్పగ వ్రాయుచు సీసపద్యముల్
  కులుకుచు రాజపోషణను కూరిమి నిచ్చెడి స్వప్నమందునన్
  తలఁతురు గండపెండెరముఁ దాల్ప సదా కుకవుల్ యశోర్థులై...

  రిప్లయితొలగించండి
 5. సమస్య :
  తలతురు గండపెండెరము
  దాల్ప సదా కుకవుల్ యశోర్థులై

  (అనాయాసంగా అనన్యసామాన్యకీర్తిని
  అందుకోవాలనుకొనే అసమర్థకవులు )
  నలగరు తిక్కనార్యు ఘన
  నాటకశిల్పపు బాటనేగగన్ ;
  మెలగరు పోతనార్యు రస
  మేదినియందున మచ్చుకేనియున్ ;
  దలవరు పెద్దనార్యు కవి
  తాకమనీయపు కాంతి నెప్పుడున్ ;
  దలతురు గండపెండెరము
  దాల్ప సదా కుకవుల్ యశోర్థులై .
  ( నలగరు-శ్రమింపరు; మెలగరు -చరిం
  పరు ; రసమేదిని - రసభూమి )

  రిప్లయితొలగించండి
 6. చం||
  ప్రలపితశైలులన్ గనుచు రాముడు గట్టెను గొట్టెనంచు దా
  చెలగపు గూడుగట్టగనశేషరసార్ద్రకవిత్వమంచు వా
  రల శతపద్యముల్ దురుమి ద్రవ్యము దివ్యమటంచు వీగుచున్
  తలతురు గండపిండెరము దాల్ప సదా కుకవుల్ యశోర్థులై

  ఆదిపూడి రోహిత్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. Positive భావములో:

  కుకవి కానిదే సుకవి కాజాలడు గావున వారికీ ప్రోత్సాహంగా నా 2వ పూరణ:

  చం||
  అలయక శ్రేష్ఠులైనకవులార్తిని బొంది కవిత్వమల్లుచున్
  వెలయుచు దిగ్గజంబులుగ ప్రీతిని వారి సమర్థతన్ గనన్
  తలతురు గండపిండెరము దాల్ప సదా! కుకవుల్ యశోర్థులై
  నిలువ, ప్రబంధకావ్యముల నేర్చిరి విద్యను బుద్ధిమంతులై!

  ఆదిపూడి రోహిత్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. ప్రభాకర శాస్త్రిగారి ఉత్తేజముతో:

  స్వీయ చరిత్ర:

  చం||
  విలవిలలాడునా బొటనవేళ్ళను ఫోనున టైపుజేయుచున్
  సులభమునాంద్రభారతిని జూచి పదంబులకర్ధముల్ గనన్
  పలుకగ దుష్టసంధులను ఫట్టని గొట్టగ శంకరార్యులే
  దలతురు గండపిండెరము దాల్ప సదా కుకవుల్ యశోర్థులై

  ఆదిపూడి రోహిత్🙏🏻🙏🏻🙏🏻😄

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కవితల నవలీలగ రచించెడి కవికి
  గండపెండెరము ; గుకవుల కొప్పు
  కంటకముల సరులె గంఠములదొరప
  దెలియ వలయు నోయి తెలుగు వాడ

  రిప్లయితొలగించండి
 10. ఇల కొక నామధేయ మయి యిందు "కు"శబ్దము సన్నుతార్థమున్
  బలుకగ జేయుచుండుటను బాలకు డొక్కడు మానసంబునన్
  నిలుపుచు బల్కె నీగతిని "నిష్ఠను బూనుచు నెల్లరీతులన్
  దలఁతురు గండపెండెరముఁ దాల్ప సదా కుకవుల్ యశోర్థులై"

  రిప్లయితొలగించండి


 11. కందపుటాట :)


  ఇల సుకవుల కొప్పునదె వ
  రలుచు భళా గండపెండెరము, గుకవుల కొ
  ప్పు లెగయు నపకీర్తి! రచన
  నల మంచిగ చేయము నళినాక్షి జిలేబీ  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 12. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  వాసిగల కవితలు పంచెడి కవులకు
  గండపెండెరము; గుకవుల కొప్పు
  సతము దెప్పరమగు సద్విమర్శల దోడ
  మార్చ గలుగు నట్టి మాటలెల్ల.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. కృష్ణ రాయ లొసగె కీర్తించి సుకవికి
  గండ పెండె రము: కుకవు ల కొప్పు
  నయ్య నట్టి గౌర వాదర సత్కార
  మవని యందు చూడ నబ్బు రము గ

  రిప్లయితొలగించండి
 14. కాల మెపుడు నొక్క ఘనమగు రీతిని
  గడువ బోదు జగతి గతియు నదియె
  పండితులకు గౌరవము పస గాదని
  గండపెండెరము గుకవుల కొప్పు

  రిప్లయితొలగించండి


 15. కందా చంప్స్


  ప్రకటముగా నదరక బెద
  రక తలఁతురు గండపెండెరముఁ దాల్ప సదా
  కుకవుల్ యశోర్థులై నిలు
  వ, కాని ముమ్మాటికి నిలువదది జిలేబీ  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 16. జగమెరుగు ద్విజునకు జంద్యమేలరచూడ
  సకల మెరుగు కవికి సాక్ష్య మేల
  అకృత బుద్ధులకిల నార్భాట మెక్కువ
  గండపెండెరము గుకవుల కొప్పు

  రిప్లయితొలగించండి
 17. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  మెలుపగు కైతలల్లుచు నమేయముగా తమ ధారణమ్మునన్
  విలువనుదెచ్చి నిచ్చలు సవిస్తరమౌ నెఱి సంఘముకీయ పండితుల్
  తలతురు గండపెండెరము దాల్చి సదా కుకవుల్ యశోర్థులై
  వెలిగెడి బుద్ధినొందుచు సమీక్షతతోడ బుధానులయ్యెడిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   రెండవ పాదంలో గణభంగం. సవరించండి.

   తొలగించండి
  2. మెలుపగు కైతలల్లుచు నమేయముగా తమ ధారణమ్మునన్
   విలువనుదెచ్చి నిచ్చలు సవిస్తరమౌ నెఱినీయ పండితుల్
   తలతురు గండపెండెరము దాల్చి సదా కుకవుల్ యశోర్థులై
   వెలిగెడి బుద్ధినొందుచు సమీక్షతతోడ బుధానులయ్యెడిన్.

   తొలగించండి
  3. సవరించిన పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 18. కలికి తురాయిగా వెలుగు కావ్యము నొక్కటి యేని వ్రాయగా
  కలము కదల్చ పాండితియు కౌశలముల్ కన రాక పోయినన్
  పలువురు సొమ్ములన్ దొరకు పట్టములన్ గొని ఖ్యాతి నందగా
  తలతురు గండపెండెరము దాల్ప సదా కుకవుల్ యశోర్థమై!

  రిప్లయితొలగించండి
 19. మైలవరపు వారి పూరణ

  పలుకగలేరు రమ్యరసభావమనోహరపద్యమాలికల్
  నిలబడలేరు వాదనల నేర్పుగ నెగ్గగఁ., గాని సత్సభన్
  కలితవిభూతిరేఖలను., కాంచనవర్ణితపీతచేలమున్,
  తలఁతురు గండపెండెరముఁ దాల్చ సదా కుకవుల్ యశోర్థులై!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 20. సలపరు యత్నముల్ బుధుల చక్కని కావ్యములన్ పఠింపగా
  సలలితమైన శైలి కన జాలము పద్యములన్ లిఖించుటన్
  విలువగు కాలమున్ జడత వెచ్చము చేయుచు, నక్రమమ్ముగా
  తలఁతురు, గండపెండెరముఁ దాల్ప సదా కుకవుల్ యశోర్థులై

  రిప్లయితొలగించండి
 21. పలువిధ శాస్త్రముల్ జదివి పండితు లైన వివేకులెప్పుడున్
  బలియుడ నంచు తాము జనవంద్యుల మంచు జనాళి కెప్పుడున్
  దెలుపగ నిచ్చగింపరు గదే, ఖలు మందులు కీర్తి కాంక్షులై
  తలతురు గండపెండెరముఁ దాల్ప, సదా కుకవుల్ యశోర్థులై.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. తలతురు భక్తి పెల్లుబుక ధారుణి నీశుని పాపచింతనుల్
  తలతురు కామినీ జనుల తందర లేకయె కామపీడితుల్
  తలతురు స్వర్గ సౌఖ్యముల తామిల పుణ్యము సేయకెన్నడున్
  తలతురు గండపెండెరము దాల్ప సదా కుకవుల్ యశోర్థులై

  రిప్లయితొలగించండి
 23. క్షమించండి గురువుగారు. పొరబాటు జరిగింది. పద్యాన్ని ఇప్పుడు సరిజేస్తున్నాను.

  అల్లసాని వారి యల్లికల తొడుగు
  గండపెండరము; గుకవుల కొప్పు
  పెద్దనార్యుని పద పీఠికల కవన
  కౌశలమ్మె నేర్చి కవిత జెప్ప.

  రిప్లయితొలగించండి

 24. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.

  రమ్యమైన కావ్యరచయితలకె యొప్పు
  గుండె పెండెరముఁ; గుకవుల కొప్పు
  రచన చేయుటందు ప్రావీణ్యమును బొంద
  తగిన శిక్షణ నిడి దారిఁ జూప.

  రిప్లయితొలగించండి
 25. అల్లసానివంటియార్యులయాస్తియే
  గండపెండెరము,గుకవులకొప్పు
  దననుదానుబొగడుకొనుచునునితరుల
  దప్పుపట్టుచుండుటెప్పుడవని

  రిప్లయితొలగించండి

 26. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.
  ( సవరణతో )

  రమ్యమైన కావ్యరచయితలకె యొప్పు
  గండ పెండెరముఁ; గుకవుల కొప్పు
  రచన చేయుటందు ప్రావీణ్యమును బొంద
  తగిన శిక్షణ నిడి దారిఁ జూప.

  రిప్లయితొలగించండి
 27. గులకఱాయిమెఱయుగుబులునుఁదెప్పింప
  రత్నమట్టుతానురంజితముగ
  కలియుగమ్మునందుకానిదేమున్నది
  గండపెడెరముకుకవులకోప్పు

  రిప్లయితొలగించండి
 28. నిండుకుండవోలెనుందురు సుకవులు
  కీర్తికాంక్షయందునార్తిగనము
  బిరుదులందుమోజు భేషజంబులజోరు
  గండపెండెరము గుకవుల కొప్పు

  రిప్లయితొలగించండి
 29. తలతురుగండపెండెరముదాల్పసదాకుకవుల్ యశోర్ధులై
  తలచినగల్గునేయదిలదాల్పగనర్హతయుండగాదగున్
  విలసితయష్టదిగ్గజకవీంద్రులశ్రేణినినాద్యుడౌటచే
  దలరునునల్లసానికదిదాల్పగమేటియనౌగతంబునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 30. కలలు ఫలింప రొయ్యలకు కల్గవె మీసములున్ సముద్ధతిన్!
  పలుకరె వేదభాష గురువర్యుల చెంతను చిన్న శిష్యులున్!
  పలుచన కారె 'ఉత్తరులు'పాపము గొప్పలు చెప్ప! అట్టులే
  తలతురు గండపెండెరముఁదాల్చ సదాఁగుకవుల్ యశోర్థులై.

  రిప్లయితొలగించండి
 31. ఇది విమర్శ కాదు. నాకు తోచిన భావన రాశాను.

  చం:

  తలచిన తప్పదెట్లు ? కవితాగ్రజులెవ్వరు తప్పకుండి రే !
  విలవిల లాడ కుండగనె భేషగు ఛందము వ్రాయగల్గిరా !
  తొలుతగు నట్టి వేళలన తోచగ నివ్విది తప్పుగాదుగా !
  తలతురు గండపెండెరము దాల్ప సదా కుకవుల్ యశోర్థు లై

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 32. నెమలి గుంపు నందు నెగడు కుక్కుట మనఁ
  బరమ విమల జలపు పంక మనఁగ
  స్వర్ణ పీఠ శునక సదృశంపు రీతిని
  గండపెండెరము కుకవుల కొప్పు


  విలసిత పాండితీ గరిమ విద్వ దనుత్త మకావ్య రమ్య సం
  కలన యశో విరాజిత నిగర్వ మహోన్నత బుద్ధిమత్క వీం
  ద్రుల కిల నేల సత్కృతులు లోకులు మెత్తురు వారి నిత్యముం
  దలఁతురు గండపెండెరముఁ దాల్ప సదా కుకవుల్ యశోర్థులై

  రిప్లయితొలగించండి
 33. తలపులు మూసివేసి పరదా తొలగించి విశిష్ట సేవలన్
  పలువురు గాంచునట్లు పొరపాట్లు గణించక సేయ సేమమే
  మెలకువ సోయగాలు రస మీప్సిత లక్ష్య మలక్ష్యమై వృథా
  తలఁతురు గండపెండెరముఁ దాల్ప సదా కుకవుల్ యశోర్థులై

  రిప్లయితొలగించండి
 34. తలపులయందుశాలువలతళ్కులు దండల దెప్పరాలతో
  పలుకులకూహకమ్ములును పండితవర్యులనెగ్గు సేయుచున్
  కులుకుచు కోల్మసంగుచును కోర్కెలగుఱ్ఱపు స్వారి చేయుచున్
  తలఁతురు గండపెండెరముఁ దాల్ప సదా కుకవుల్ యశోర్థులై

  రిప్లయితొలగించండి
 35. పలుకగ లేరు పట్టుమని పద్యము నొక్కటి యైన మేలుగా
  మెలకువలన్ని నేర్చినటు మేటి కవీశ్వరులైన రీతిగా
  మెలగుచునుందురెల్లపుడు మించుదలన్ మెఱమెచ్చులానుచున్
  తలఁతురు గండపెండెరముఁ దాల్ప సదా కుకవుల్ యశోర్థులై

  రిప్లయితొలగించండి
 36. చంపకమాల:
  ----------------

  కలువలు విచ్చురీతిగనుకావ్యమునందున భావమున్నచో
  విలువలు హెచ్చుగా నిలిచి,విజ్ఞులు మెత్తురు
  పాండితీప్రభన్
  గలిమిని వెంటనింపుకుని,కావరమున్నటువంటి వారలే
  తలతురుగండపెండెరము దాల్ప సదాకుకవుల్ యశోర్ధులై
  ++++++++++++++++++++++
  రావెల పురుషోత్తమరావు

  రిప్లయితొలగించండి
 37. రిప్లయిలు
  1. హా "త్స్య" ప్రాస నొసంగి నిర్దయ సమస్యాపూరణమ్మందునన్,
   సత్స్యూతమ్ముగ నొప్పఁ గూర్చు మనినన్ సాధ్యమ్మె సంక్లిష్టతన్
   హృత్స్యందీకృతమౌనొ? పూరణమ దే రీతిం బ్రశంసించ నా
   మత్స్యక్షీరముఁ బిల్లికొమ్ముఁ గలుపన్ మందౌఁ గవీంద్రాళికిన్

   కంజర్ల రామాచార్య.

   ప్రత్యుత్తరంతొలగించు

   తొలగించండి
  2. మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 38. కొలుతురు నాయకోత్తములఁ కూర్మి స్తుతిం గొనియాడి వారలన్,
  పలువురిఁ జేరి తిమ్మి నొగి బమ్మినిఁ జేసియు, సారహీనసం
  కలతకవిత్వసంసృజనగర్హితులయ్యు సభాంగణమ్ముపై,
  తలఁతురు గండపెండెరముఁ దాల్ప సదా కుకవుల్ యశోర్థులై

  కంజర్ల రామాచార్య.

  రిప్లయితొలగించండి
 39. ఆటవెలది
  నన్నయార్యుఁడన్న నటరత్నమనిబల్కి
  పోతనార్యుఁడొక్కరైతటంచు
  పెద్దనార్యుడన్న వీరుడొక్కడన నే
  గండపెండెరము గుకవుల కొప్పు?

  పిలుచుచు నన్నయార్యునొక పెద్ద నటుండని పిచ్చి చేష్టలన్
  నిలుపుచు పోతనార్యునొక నీడన రైతు మహోదయుండుగన్
  చెలఁగుచు పెద్దనార్యునొక జెట్టిగ వాగుచు మూర్ఖచిత్తులై
  తలఁతురు గండపెండెరముఁ దాల్ప సదా కుకవుల్ యశోర్థులై!

  రిప్లయితొలగించండి

 40. నిలుతురు ముందు పంక్తులను
  నీరవమౌ కవితల్ పఠించుచున్
  బిలుతురు తమ్ముతామె వల
  పించెడి కైతల వ్రాతుమంచు మే
  వలతురు భూషలన్ని తమ
  భాగ్యముగా వరియించు నంచు పై
  దలఁతురు గండపెండెరముఁ
  దాల్ప సదా కుకవుల్ యశోర్థులై!

  రిప్లయితొలగించండి
 41. సత్కవులకు నెపుడు చక్కగా నొప్పును
  గండపెండరము గుకవుల కొప్పు
  ననుట భువిని జూడ హాస్యాస్పదంబని
  నెరుగు డయ్య మదిని నిమ్ము గాను

  రిప్లయితొలగించండి