27, సెప్టెంబర్ 2020, ఆదివారం

సమస్య - 3499

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"చచ్చె సింహము చీమచే సత్యమిద్ది"

 (లేదా...)
"చచ్చెన్ సింహము చీమచేత నహహా సత్యమ్ము వాక్రుచ్చితిన్"

63 కామెంట్‌లు:


 1. "శ్రీ రాముని దయ చేతను..."

  నడిరేయి సరదా పూరణ:

  America - Vietnam War:

  చిచ్చుల్ పెట్టుచు చిన్నదేశమునయో చీనీయులన్ త్రోలగన్
  రచ్చన్ జేయుచు రాగనున్ బరువగున్ రాకెట్లతో త్రెంపగన్...
  వచ్చెన్ సైన్యము కూల్చగా నమెరికన్ బండారమున్ నవ్వుతో....
  "చచ్చెన్ సింహము చీమచేత నహహా సత్యమ్ము వాక్రుచ్చితిన్"

  రిప్లయితొలగించండి

 2. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  China - Vietnam War:

  చిచ్చుల్ పెట్టుచు చిన్నదేశమునయో చీనీయులే మూర్ఖులై
  రచ్చన్ జేయుచు రాగనున్ బరువగున్ రాకెట్లతో త్రెంపగన్...
  వచ్చెన్ సైన్యము కూల్చగా పసుపులన్ బండారమున్ నవ్వుతో....
  "చచ్చెన్ సింహము చీమచేత నహహా సత్యమ్ము వాక్రుచ్చితిన్"

  రిప్లయితొలగించండి
 3. నలుబ దేళ్ళుగ కాంగ్రేసు నాద నుకొన,
  నాయ మేథిన బీజేపి యడిసి పట్టె
  స్మృతియి రానియె గెలవంగ చిత్ర మాయె
  లోకసభసభ్యు డారాహుఁ లోడ, కనగ
  చచ్చె సింహము చీమచే సత్యమిద్ది.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. సమస్య :
  చచ్చె సింహము చీమచే సత్యమిద్ది

  ( కంటికి కనిపించని అణువంత కరోనాజీవి
  సింహమంతటి లోకాన్ని వణకిస్తున్నది )
  చిచ్చుకన్నులు లేనట్టి చిన్నినలుసు ;
  గిచ్చుగోళులు కనరాని కిట్టుపురుగు ;
  జగతి కంతకు భయమును రగులుగొల్పె ;
  చచ్చె సింహము చీమచే ; సత్యమిద్ది .
  ( కిట్టుపురుగు - చచ్చుపురుగు )

  రిప్లయితొలగించండి
 5. నేటి శంకరాభరణం వారి సమస్య

  చచ్చె సింహము చీమచే సత్యమిద్ది


  నా పూరణ సీసములో


  మహా పరాక్రమ వంతుడైన అర్జునుడు తన కుమారుడైన
  బభృవాహనుని చేతిలో గంగా దేవి శాప కారణమున చనిపోగ
  అర్జునుని భార్య ఉలూచి తన వద్ద గల మణిచే అతనిని‌ బ్రతికిస్తాను అని చెబుతుంది అప్పుడు చక్ర ధారి ఉలూచిని గాంచి పలికిన సందర్భము
  విల్లును‌ పట్టిన వేగముగ నలుది
  శలకు విడుచువాడు సవ్యసాచి

  సంగరమున శర సంధానమును జేసి
  రిపులను కూల్చు కిరీటి యతడు,

  చీకటి లోనైన చిత్రగతిని విల్లు
  సంధించి కూల్చెడి శౌర్యుడతడు

  యట్టి ధీరుడిపుడు పిట్ట పగిది నేడు
  బభృవాహనునిచేత ప్రాణములను


  కోలు పోయెనుగా నేడు, కాల మహిమ,

  చచ్చె సింహము‌ చీమచే సత్యమిద్ది,


  ఘనత నొందిన గాండీవి తనువు విడిచె

  ననె యులూచితో గిరిధారి జనుల యెదుట

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'శౌర్యుడతడు+అట్టి' అన్నపుడు యడాగమం రాదు.

   తొలగించండి
 6. తే.గీ.
  చిన్నవాడను చులకన చెదరు లాగు
  పూతన బకాసురులనొక రీతి గూల్చి
  కంసరాజుని బలిమితో గట్టబెట్టె
  చచ్చె సింహము చీమచే సత్యమిద్ది

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'కంసరాజును' అనండి.

   తొలగించండి
  2. 🙏🏻

   చిన్నవాడను చులకన చెదరు లాగు
   పూతన బకాసురులనొక రీతి గూల్చి
   మామ కంసుని కదనాన మట్టగించె
   చచ్చె సింహము చీమచే సత్యమిద్ది

   తొలగించండి
 7. వచ్చె కురు సైన్యముల్ వేగ పసుల పట్ట
  పోయి రుత్తరుడును పేడి పోర వారి
  వెళ్ళుటయె కాదు వచ్చిరి విజయమంది
  చచ్చె సింహము చీమచే సత్యమిదియె

  రిప్లయితొలగించండి
 8. కంటికి కనిపించని క్రిమి కాలుడగుచు
  విశ్వ విఖ్యాతుడైనట్టి విమలమతిని
  యమర లోకాల కదియంపె నదియె గాంచ
  చచ్చె సింహము చీమచే సత్యమిద్ది

  రిప్లయితొలగించండి
 9. నిన్నటి పూరణ

  ముప్పులఁ వెట్టి తాఁ బరుల మోస మొనర్చుచు వారి సంపదన్
  జొప్పడు మేర మూట నిడి శోచితులై విలపింపఁ గూర్చినన్
  దెప్పరమౌ సుఖాంబునిధిఁ దేలునె?... ధర్మవిరుద్ధమైనవై
  కుప్పలుఁ గుప్పలై సిరులు గూడిన ఖేదము నందఁగాఁ దగున్

  కంజర్ల రామాచార్య

  రిప్లయితొలగించండి
 10. మైలవరపు వారి పూరణ

  లచ్చిన్ గుండెల దాచుకొన్న హరిఁ బ్రహ్లాదుండు వీక్షించుచున్
  సచ్చిత్తమ్మున వాక్కునందు క్రియలన్, సద్భక్తి సేవింపగా.,
  వచ్చెన్ శ్రీహరి., సంపె దైత్యుని., గనన్ బాలుండె తద్ధేతువౌ!
  చచ్చెన్ సింహము చీమచేత నహహా సత్యమ్ము వాక్రుచ్చితిన్!!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 11. అచ్చోటన్ సరదాసమాజమున వారవ్వేళ నుత్సాహులై
  యచ్చంబైనవిధాన బొంకవలె నిప్డంచాడ నాస్పర్ధలో
  మెచ్చం జాలినరీతి బల్కె నొకడీ మేరన్ సహర్షమ్ముగా
  చచ్చెన్ సింహము చీమచేత నహహా సత్యమ్ము వాక్రుచ్చితిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. ఎన్ని కలలోన నిలచిరినెదురుబదురు
  చీమ మరియును సింహముచిహ్నములుగ,
  జేరి ఫలితము నొందగ జీమవారు
  "చచ్చె సింహము చీమచే సత్యమిద్ది"

  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణరావు

  రిప్లయితొలగించండి
 13. ధన మదంబున తన కంటె ధరణి నెవరు
  లేరటంచు ను గర్వాన వీరు భంగి
  విఱ్ఱ వీ గగ వక్రించి విధి వశాన
  చచ్చె సింహము చీమచే సత్య మిద్ది

  రిప్లయితొలగించండి
 14. వచ్చెన్ బాండవ మధ్యముండు కడు దర్పంబందుచున్ వేగమే
  తెచ్చెన్ వెంట శిఖండినిన్ గనుచు నా ధీరుండు గాంగేయుడే
  యచ్చెర్వొందుచు వీడి యస్త్రములనా హంసుండు, కూలెన్ గదా!
  చచ్చెన్ సింహము చీమచేత నహహా సత్యమ్ము వాక్రుచ్చితిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  పంత మొందుచు పరుగిడు పన్నిదమున
  విమతియైన కుందేలును విపినమందు
  యోర్పు గూడిన తాబేలు యోడజేసె
  చచ్చె సింహము చీమచే సత్యమిద్ది.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. చిచ్చున్రేపెకరోనయన్క్రిమిమసిన్జేసెన్ప్రపంచంబునే
  సచ్చారిత్రులుధూర్తవారసులుదేశాధీశులుగ్రాధిపుల్
  మ్లేచ్ఛుల్నాస్తికులాస్తికార్భకులుపారీంద్రంబులేయీల్గరే
  *చచ్చెన్సింహముచీమచేతనహహాసత్యమ్మువాక్రుచ్చితిన్*

  రిప్లయితొలగించండి
 17. అరసు తన పరివారము నంతనుగొని
  యడవినందు వేటకు వచ్చెనని విని భయపడి
  చచ్చె సింహము ; చీమచే సత్యమిద్ది
  యనుచు తెలియ మృగములన్ని యరుస మొందె

  రిప్లయితొలగించండి
 18. తే.గీ (పంచపాది)
  విజయమెవరిదో తేలగ వెరవనేల
  దేశమునకునోటరు పెద్దదిక్కుగాదె
  కష్టపడిన మనుజులకు కలుగు ఘనత
  చిన్నవారన చులకన చెదరు గాదె
  చచ్చె సింహము చీమచే సత్యమిద్ది

  (ఎన్నికలలో ఫలితాలు దైవాధీనాలు.
  ఆశ్చర్యాలు సహజము. ఒక్కోసారి సామాన్యులు ప్రముఖులపై గెల్వవచ్చు)

  రిప్లయితొలగించండి
 19. వచ్చెన్ మాకు ప్రభుత్వమంచు జనులన్ వంచించి క్షేత్రమ్ములన్
  ఇచ్చన్ గైకొని బాధపెట్ట మదులన్ హెచ్చంగ కోపాగ్నులే
  వచ్చెన్ క్రొత్తగనెన్నికల్, విజయమున్ ప్రత్యర్థులే పొందగా
  చచ్చెన్ సింహము చీమచేత నహహా సత్యమ్ము వాక్రుచ్చితిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 20. రెచ్చన్ రాక్షస పాలనమ్మకట నాంగ్లేయాధిపత్యంబునన్
  ఇచ్చెన్ గాంధి యహింస నాయుధముగా నేకత్వమున్ జాతికిన్
  తెచ్చెన్ స్వేచ్ఛను దెల్లవారి దరిమెన్ దేశంబునందుండికన్
  చచ్చెన్ సింహము చీమచేత నహహా సత్యమ్ము వాక్రుచ్చితిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 21. వచ్చెన్ మాకు ప్రభుత్వమంచు మదమున్ వంచించి రైతన్నలన్
  ఇచ్చన్ మార్చెద రాజధాని ననుచున్ హేయంపు ద్రోవన్ జనన్
  వచ్చున్ క్రొత్తగనెన్నికల్, గెలిచి యా ప్రత్యర్థులే యందురే
  చచ్చెన్ సింహము చీమచేత నహహా సత్యమ్ము వాక్రుచ్చితిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. పొదలచాటుననిలబడిబోయవాడు
  వేయబాణమునఱచుచుభీకరముగ
  చచ్చెసింహము,చీమచేసత్యమిద్ది
  కఱువబడినదైరోదించెగనకలక్ష్శి

  రిప్లయితొలగించండి
 23. బల్లిదుండుసమరసింహబలుఁడువాఁడు
  వైరివీరులపాలిటసౌరుఁడతఁడు
  విధిబలీయము సోకెను విసపుజొరము
  చచ్చె సింహము చీమచే సత్యమిద్ది

  రిప్లయితొలగించండి
 24. శా:

  హెచ్చెన్ వెల్లువలా ప్రజాశ్రయము నూహింపన్ తథారీతినిన్
  తెచ్చెన్ శాంతి కపోతమై ఎగయుచున్ దేశాన స్వాతంత్ర్యమున్
  గ్రుచ్చన్ తూటని గుండెలోన నకటా ఘోరాతి ఘోరంబునన్
  చచ్చెన్ సింహము చీమచేత నహహా సత్యమ్ము వాక్రుచ్చితిన్

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 25. చచ్చెన్ సింహముచీమచేతనహహాసత్యమ్మువాక్రుచ్చితిన్
  నిచ్చన్ బల్కితె?కప్పగంతుల!యహోయేమాయె?బాగుంటివా?
  మెచ్చన్ గాయెనెజెప్పుమాయదిమహామేధావియేయైతివే
  లుచ్చామాటలుమాటలాడకెపుడున్ రూమర్లుబోనాడుచున్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. తూఱి చెవు లందు జూలునఁ దూఱి దాగి
  తూఱి గోళ్ల సందులఁ గళ్లఁ దూఱి నసలఁ
  గుట్ట దూఱి తలను బాదుకొంచుఁ గొంచుఁ
  జచ్చె సింహము చీమచే సత్యమిద్ది


  సచ్చారిత్ర శకుంతలా సతి కిడన్ సంతోష మప్పట్టునన్
  రచ్చం గాంచక దీనయై నిలిచి క్రూరత్వంబు గోల్పోవఁగా
  నచ్చంబౌ విపినాంతరమ్మునను దౌష్యంతుండు పౌగండుచేఁ
  జచ్చెన్ సింహము, చీమచేత నహహా సత్యమ్ము వాక్రుచ్చితిన్

  [పౌగండము = 5-10 మధ్య వయస్సు]

  రిప్లయితొలగించండి

 27. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.

  కంటికిన్ గనపడని సూక్ష్మంపు జీవి
  లక్షలాదిగ మనుజులన్ లయమొనర్చె
  పేదలున్ గొప్పవారను భేదమిడక
  చచ్చె సింహము చీమచే సత్యమిద్ది.

  రిప్లయితొలగించండి
 28. తేటగీతి
  సింహమై దైత్యుఁడక్కటా! శ్రీహరిఁగనఁ
  జీమఁ బోలెడుఁ బ్రహ్లాదుఁ జీదఱించ
  హరియె కంబమ్మునన్ నరహరిగ దూక
  చచ్చె సింహము! చీమచే సత్యమిద్ది!!

  శార్దూలవిక్రీడితము
  తుచ్చుల్ తెల్లలు గూడెమందు తనకై దుర్మార్గముల్ జేయగన్
  దచ్చాడంగను వత్తురన్న గిలితో ధైర్యాన నల్లూరియే
  స్వచ్ఛందమ్ముగ గుండెఁ జూపి నిలువన్ సారించి తూటాడగన్
  జచ్చెన్ సింహము చీమచేత నహహా సత్యమ్ము వాక్రుచ్చితిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 29. చిచ్చున్ రేపెకరోన జాఢ్యమిలలో చిత్రంబుగా నెల్లరన్
  ఇచ్చన్ వచ్చినరీతి భీకరముగానిక్కట్ల పాల్జేయుచున్
  రెచ్చెన్కంటికి కానుపించక విచారించన్ మదిందోచెడిన్
  చచ్చెన్ సింహము చీమచేత నహహా సత్యమ్ము వాక్రుచ్చితిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 30. చేయగా పంచదారతో చేడియలట
  వివిధ రకముల బొమ్మల వేడ్కతోడ
  కొంగ బాతు సింహము కోడి కుక్కుటముల
  చచ్చె సింహము చీమచే సత్యమిద్ది

  రిప్లయితొలగించండి