2, సెప్టెంబర్ 2020, బుధవారం

సమస్య - 3475

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"శంఖధ్వానము వినఁబడె శ్వానము మొఱుఁగన్" 

(లేదా...)
"శంఖధ్వానము విన్పడెన్ పృథులమై శ్వానంబు బిట్టార్వఁగన్"

62 కామెంట్‌లు:


 1. "శ్రీ రాముని దయ చేతను..."

  నడిరేయి సరదా పూరణ:

  కుక్కల యుద్ధము:

  పంఖానైతిని శంకరార్యునకహో పద్యమ్ములన్ నేర్పగన్...
  శంఖమ్మూదుచు చెప్పెదన్ కనగనీ జంజాటమున్ వీధినిన్
  పుంఖమ్ముల్ విడిపోవ ధన్వములనున్ పూరించగా నాజినిన్
  శంఖధ్వానము విన్పడెన్ పృథులమై శ్వానంబు బిట్టార్వఁగన్

  పంఖా = fan

  రిప్లయితొలగించండి
 2. పంఖావీచుచు నుండగ
  శంఖధ్వానము వినబడె; శ్వానము మొరుగన్
  శృంఖలను గట్టివేయుచు
  శంఖంబూదిన దొరకిడె సన్నుతి భిక్షన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పుంఖానుపుంఖ పాపము
   శృంఖలలను గట్టివేయ సిగ్గదిలేకే
   పంఖాలు పలుక జేజే
   శంఖధ్వానము వినబడె శ్వానము మొఱుగన్
   పంఖాలు = అనుచరులు

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  3. ధన్యవాదములు గురుదేవా! నమస్సులు! 🙏🙏🙏

   తొలగించండి


 3. కంఖాణి యెగిరె కలలో
  పుంఖము తో గుండె కాయ పొడిచిన చవి! ఆ
  పంఖా ఆగెను! చెవిలో
  శంఖధ్వానము వినఁబడె శ్వానము మొఱుఁగన్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి

 4. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  Street Scene in Warangal Election:

  శంఖాలూదుచు నాయకుల్ రిపులకున్ శాపంబులన్ బెట్టుచున్
  శంఖల్ మీదను ముద్దుబెట్టి జనుచున్ జంబంపు వోటర్లకున్
  రింఖాల్ మ్రోగగ యుద్ధభూమి నహహా లీలాయితన్ బూతులన్
  శంఖధ్వానము విన్పడెన్ పృథులమై; శ్వానంబు బిట్టార్వఁగన్

  బూతు = booth

  రిప్లయితొలగించండి


 5. కంఖాణిన్ కల లోన గాంచితిని నాకంబందు; చట్టంచునా
  పంఖాఆగెను!గుండెకాయ లబడబ్బాగెన్నిదాఘమ్ముతో
  శంఖధ్వానము విన్పడెన్ పృథులమై శ్వానంబు బిట్టార్వఁగన్
  లంఖించెన్ వెస ముక్కు గోకి యొక గోలాంగూలమే పైన రా!  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 6. సమస్య :
  శంఖధ్వానము విన్పడెన్ పృథులమై
  శ్వానంబు బిట్టార్వగన్
  (మహారథుడు అర్జునుడుశ్వేతవాహనుడై కురుక్షేత్రయుద్ధరంగప్రవేశం కావిస్తున్నాడు)
  ఖేంఖాణంబుల నాల్గు పూన్చి రథియై
  కేళీగతిన్ బార్థుడే
  ఖం ఖం ఖమ్మని నారి మ్రోయుచును నా
  కౌరవ్యసైన్యంబుపై
  రింఖాఘోషలు , హేషలున్ మిళితమై
  రేగంగ యుద్ధోర్విలో
  శంఖధ్వానము విన్పడెన్ పృథులమై
  శ్వానంబు బిట్టార్వగన్ .
  ( ఖేంఖాణములు - అశ్వములు ; రింఖాఘోషలు - గుర్రపు డెక్కల చప్పుడులు ; హేషలు - సకిలింతలు )

  రిప్లయితొలగించండి
 7. లంఖ ణ ముగ గుడి కేగన్
  శంఖ ధ్వానము వినబడె : శ్వానము మొరుగ న్
  పుంఖా ను పుంఖ ములు గను
  పంఖా దొంగ లు భయ పడి పరుగిడి రి కదా !

  రిప్లయితొలగించండి
 8. కంఖాణీ*లనుదెచ్చుచు
  ఖేంఖాణమ్ములుపరుగిడె ఖేచరధృతితో
  రింఖా ఘోషలుగానిక
  శంఖధ్వానమువినబడె శ్వానము మొఱుగన్
  -----------------
  రావెల పురుషోత్తమరావు
  * బహుమతులు (పెర్షియన్)

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కంఖాణిని గాంచి మొరిగె
  శృంఖలమునయున్న యట్టి జిహ్వాపమ్మే
  పంఖా తిరుగుచు నుండగ
  శంఖధ్వానము వినఁబడె శ్వానము మొఱుఁగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. పంఖాలు పూజలు సలుపగ
  శంఖధ్వానము వినఁబడె, శ్వానము మొఱుఁగన్
  పుంఖాను పుంఖములుగా
  లంఖించెను ఒక్కటగుచు లావులు మెరయన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   కాని 'పంఖాలు పూజ సలుపడం... లంఖించెను' ?

   తొలగించండి
 11. పుంఖిత బలుఁడు సుయోధనుఁ
  ప్రేంఖితుడై చేయ దాడి విరటుని పైనన్
  శాంఖికుని దేవదత్తపు
  శంఖధ్వానము వినఁబడె శ్వానము మొఱుఁగన్౹౹

  ప్రేంఖితము-ఊపు

  రిప్లయితొలగించండి
 12. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  కంఖాణమ్ములనెక్కి నావహమునన్ గంగుల్ ప్రతిద్వంద్వులన్
  శృంఖమ్ముల్ గొని వారినెల్ల నట నాజిన్ బందిచేయంగగా
  శంఖల్ చేతిని బట్టి తాము ఘనమౌ జాడన్ననిన్ సల్పెడిన్
  శంఖధ్వానము విన్పడెన్ పృథులమై; శ్వానంబు బిట్టార్వఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. జింఖానా గన పాకు భారతులు రాజిల్లంగ క్రీకెట్టులో
  ప్రేంఖధ్వాన విశేష నృత్యములతో ప్రేక్షాళి యుప్పొంగగన్
  రింఖాఘోషలు పిల్లి కూతలకటా క్రీడాస్థలిన్ వింతగా
  *శంఖధ్వానము విన్పడెన్ !పృథులమై శ్వానంబు బిట్టార్వఁగన్*

  తిరుక్కోవళ్ళూరు శ్రీహర్ష

  రిప్లయితొలగించండి
 14. మైలవరపు వారి పూరణ

  ప్రేంఖానందితుడౌ బృహన్నలయు దీపింపంగ పగ్గమ్ములన్ .
  రింఖాప్రోత్థితధూళిధూసరితధాత్రిన్.,మత్స్యరాట్సూతి దా
  మంఖున్ యుద్ధము జేయనెంచి వినిపింపన్ దీటుగానూదగా
  శంఖధ్వానము విన్పడెన్ పృథులమై శ్వానంబు బిట్టార్వఁగన్!!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 15. పుంఖాపుంఖముగాను నాయకులు తాముత్సాహమున్ బొందుచున్
  శృంఖమ్ముల్ విడిపించి భారతికికన్ స్వేచ్చన్ ప్రసాదింపగన్
  శంఖంబూదగ పల్కిరంట పరి హాసంబందు నాంగ్లేయులే
  శంఖధ్వానము విన్పడెన్ పృథులమై శ్వానంబు బిట్టార్వఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. శృంఖలములు విడ పరువిడి
  శంఖమొకటి నోట గరచె శ్వానంబరెరే
  శంఖము జారెను గొంతున
  శంఖధ్వానము వినఁబడె శ్వానము మొఱుఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. రింఖాధూళివిలిప్తసౌభటలసద్రించోళియుద్ధావనీ
  ప్రేంఖద్ధ్వానతురంగవాజివదనోద్రిక్తారవోద్వేలమై
  పుంఖోద్భూతకిరీటిచాపవిగళద్భూరిక్వణన్భీష్మమై
  శంఖధ్వానము విన్పడెన్ పృథులమై శ్వానంబు బిట్టార్వఁగన్.

  కంజర్ల రామాచార్య.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. ప్రేంఖాపూరితమైచలించ బలముల్, భీష్ముండు వర్తించుచున్
  ఖేంఖాణమ్ములు పూన్చినట్టి ధ్వజిపై, కీలింప బాణమ్ములన్
  రింఖాశబ్దములున్ విధారాణముఁ బ్రేరేపింపగా నచ్చటన్
  శంఖధ్వానము విన్పడెన్ పృథులమై శ్వానంబు బిట్టార్వఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 19. లంఖిణి యకటా నాలి, వి
  శృంఖలముగ దూరును కడు హేయముగ పతిన్ దుఃఖము నొందక యతడనె
  "శంఖధ్వానము వినఁబడె శ్వానము మొఱుఁగన్"

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మూడవ పాదంలో ప్రాస తప్పింది. అనుస్వారపూర్వక ఖకారం ప్రాసాక్షరం. మీరు విసర్గను వేసారు.

   తొలగించండి
 20. పుంఖానామైదానము
  పుంఖాలన్ గూడియుండిబురబురలాడన్
  శంఖపురవమునుబోలగ
  శంఖధ్వానమువినబడెశ్వానముమొఱుగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 21. అర్జునుడి బాణ వర్షానికి సైంధవుడి శరీరం తూట్లు పడిందనే భావములో ...

  ప్రేంఖా ఘోష మహీతలంబదరగా భీభత్సుడై దివ్యమౌ
  కంఖాణంబుల బూన్చినట్టి రథమున్ గాండీవి యేతెంచెగా
  శంఖధ్వానము విన్పడెన్ పృథులమై; శ్వానంబు బిట్టార్వఁగన్
  పుంఖాపుంఖములౌ శరాహతికి నాపూరంబుగాన్ దేహమే
  (ప్రేంఖ = అశ్వగతి, కంఖాణము = ఆశ్వము)

  రిప్లయితొలగించండి
 22. శంఖము నూదినవేళన
  శంఖధ్వానము వినఁబడె ; శ్వానము మొఱుఁగన్
  శృంఖలము తోడ గట్టగ
  శంఖువు కని నవ్వె తగిన శాస్తి జరుగగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 23. వింఖము లెత్తెను గుఱ్ఱము
  పుంఖము తిరుగంగఁ బైన బోరున నూదెన్
  శంఖము జంగము దేవర
  శంఖధ్వానము వినఁబడె శ్వానము మొఱుఁగన్


  ప్రేంఖా లీలఁగ స్యందనమ్మున మహా ప్రీతిన్ విజృంభించుచుం
  బుంఖవ్రాతము లెల్ల దిక్కులను సంపూర్ణంబుగా నిండగం
  బుంఖవ్రాతము సంచరించె దివిఁ దాఁ బూరించ బీభత్సుఁడే
  శంఖధ్వానము విన్పడెన్ పృథులమై శ్వానంబు బిట్టార్వఁగన్

  [పుంఖము = బాణపు పిడి; పుంఖము = డేగ]

  రిప్లయితొలగించండి
 24. పెంపుడు కుక్క అరుపు శంఖ ధ్వానముగా వినబడుట----

  శా:

  కంఖాణమ్మునుబోలు భైరవునితో కాపించమాయింటినిన్
  రింఖా మ్రోతల గెంతుచున్ పరుల దూరించంగ సాహాయ్యమై
  ప్రేంఖల్మీరగ దిర్గ నల్దిశల కోపించంగ దా నర్పునన్
  శంఖధ్వానము విన్పడెన్ పృథులమై శ్వానంబు బిట్టార్వగన్

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 25. శంఖధ్వానముబోలుసవ్వడినివేసారంగనాకోవెలన్
  శంఖధ్వానమువిన్పడెన్ పృథులమైశ్వానంబుబిట్టార్వగన్
  పుంఖాపుంఖముబోలునారినిగనన్ భోయంచుశబ్దించగా
  శంఖధ్వానముబోలుశబ్దమటనాశాంతంబుమార్మోగెగా

  రిప్లయితొలగించండి
 26. ప్రేంఖద్వ్యాధికరోనకాలమహిషోద్వేగాత్తశింజానమై
  రింఖాఘట్టనజన్యధూళిలసితోద్రిచ్యద్వివర్ణాప్తమై
  ఖోంఖోంఖోం కృతచోద్యనిక్వణనరక్రూరాంతకాభీలమై
  శంఖధ్వానము విన్పడెన్ పృథులమై శ్వానంబు బిట్టార్వఁగన్

  కంజర్ల రామాచార్య.

  రిప్లయితొలగించండి
 27. కందం
  ప్రేంఖన్ దత్తుండుంగఁగ
  శృంఖల రహిత శునకములె సేవించు శ్రుతుల్
  శంఖధరున కర్చనమన
  శంఖధ్వానము వినఁబడె శ్వానము మొఱుఁగన్

  శార్దూలవిక్రీడితము
  ప్రేంఖన్నుండ త్రిమూర్తి రూపుడయి సర్వేశుండుగా దత్తుడున్
  శృంఖాలేవియు లేని శ్వానములుగా చేరెన్ జతుర్వేదముల్
  శంఖం దాల్చిన పుణ్యమూర్తి ఘనతన్ శ్లాఘించె నన్రీతిగన్
  శంఖధ్వానము విన్పడెన్ పృథులమై శ్వానంబు బిట్టార్వఁగన్

  (ప్రేంఖ = సంచారము)

  రిప్లయితొలగించండి
 28. శంఖము మ్రింగెనొయేమో
  శృంఖలములకట్టబడివిశృంఖలరీతిన్
  పుంఖానుపుంఖములుగా
  శంఖధ్వానము వినఁబడె శ్వానము మొఱుఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 29. పంఖాసడితోబాటుగ
  శంఖధ్వానమువినబడ శ్వానము మొరిగెన్
  మంఖున లేచుచు పరుగిడె
  కంఖాణము వెక్కి వడిగ కవ్వడి ననికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 30. ఖంఖంఖమ్మనునిక్వణంబులవియేగాండీవిబాణధ్వనుల్
  ఖేంఖాణమ్ములబూన్చిస్యందనముపైక్రీడిన్జయోత్సేకునా
  జింఖానాస్థలిజేర్చగాంచెనచటన్జిహ్వాపవైరిన్మహా
  *శంఖధ్వానమువిన్పడెన్పృథులమైశ్వానంబుబిట్టార్వగన్*

  రిప్లయితొలగించండి