7, సెప్టెంబర్ 2020, సోమవారం

సమస్య - 3480

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"పద్యమ్మునుఁ బాతిపెట్టు వారలకు నతుల్"

 (లేదా...)
"పద్యముఁ బాతిపెట్టఁగలవారి పదంబుల కేను మ్రొక్కెదన్"

(నిన్నటి అష్టావధానంలో గురుసహస్రావధాని శ్రీ  కడిమెళ్ళ వరప్రసాద్ గారికి నేనిచ్చిన సమస్య)

50 కామెంట్‌లు:


 1. "శ్రీ రాముని దయ చేతను..."

  నడిరేయి సరదా పూరణ:

  విద్యల నేర్చి ఛందమున వేడుక మీరగ నర్ధరాత్రులన్
  సద్యశ మందగోరుచును శంకర వర్యుని బ్లాగునందునన్
  హృద్యముగాని రీతులను హేళన జేసెడి నేతలెల్లరిన్
  పద్యముఁ బాతిపెట్టఁగలవారి పదంబుల కేను మ్రొక్కెదన్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. తాత గారు..
  నడి రేయి పూరణం.. దంత మంజనం.. అమృతాంజనం.. ప్రభంజనం.. నీరాజనం.. ఇటులజనం.. ప్రయోజనం.. ఇత్తురే సమస్యలున్ ఈ పాటికే లోకంబెల్ల హాహాకారము గావించునదే కరోనా సమస్య కును వ్యాక్సిన్ పూరణమా లేకుండగ ట్యాబిలేటు బెసట బేకోవా.. బెగానే బారూ మైసురు బొండ మాడిదల్లి బొమ్మనహళ్ళి బొమ్మసాంద్ర.. సంత కవిటి.. పోలిపల్లి.. సర్రుబజ్జిలి.. పెనుగాంచిప్రోలు.. మాడిదు.. నన్నగే పద్యముఁ బాతిపెట్టఁగలవారి పదంబుల కేను మ్రొక్కెదన్.. పద్యాన్ని పాతి పెట్టి అక్షరాల వంకర్లను చేతులు కావవి కాలనుచు సాష్టాంగ వందనం గావిం పగను దెచ్చి చుబు డ్డినటేట నూర్చ కమఠ కాకర కురకుర కారం హాహా..కిసుక్.. కిర్రిక్ పేరాటి.. గమదపదపదపదపదపమదనిగమగమ డడడ డడ్డనక డడడ డడ్డనక.. తకధీమ్ తోమ్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు

  1. మనవడా శ్రీధరనితా


   ఏమిటీ నడిరేయి హా హా కారముల్ ?
   బుద్ధిగా నిదుర పొమ్ము తెల్లవారక మునుపే లేచి
   మాటలమిటారికి ప్రణమిల్లి వేడుకొనుము :)   జిలేబి

   తొలగించండి

 3. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితము)

  సేద్యము జేసి సొమ్మసిలి సేవను జేయగ మాతృభాషనున్
  గద్యము వీడి స్ఫూర్తిగొని గార్దభ రీతిని పిక్కటిల్లుచున్
  మద్యము గ్రోలి ఛందమును మందపు బుద్ధిని చించి చెండెడిన్
  పద్యముఁ బాతిపెట్టఁగలవారి పదంబుల కేను మ్రొక్కెదన్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. సద్యఃస్ఫూరియె కొఱవడి
  హృద్యత లోపంబును రసహీనంబగుచున్
  విద్యాలంకృతినొప్పని
  పద్యమ్మునుఁ బాతిపెట్టు వారలకు నతుల్!


  రిప్లయితొలగించండి
 5. సమస్య :
  పద్యము బాతిపెట్టగల
  వారి పదంబుల కేను మ్రొక్కెదన్

  (కొన్నేండ్ల క్రితం వారపత్రికలో పద్యాలుగా భ్రమింపజేస్తున్న మహాతల్లి వ్రాతలను భరింపలేక సంపాదకునికి చదువరి మొర)
  పద్యపు లక్షణమ్ములను
  బ్రక్కకు నెట్టుచు నాంధ్రపత్రికన్
  హృద్యము కాని , పాఠకుల
  తృప్తిని పొందని , చచ్చుపద్యముల్ ,
  వేద్యము కాని చెత్తలను
  వేయని మీకును , నిట్టివారిదౌ
  పద్యము బాతిపెట్టగల
  వారి పదంబుల కేను మ్రొక్కెదన్ .
  ( వేద్యము కాని - అర్థము కాని ; హృద్యము కాని - మనోహరము కాని )

  రిప్లయితొలగించండి


 6. కినుక వహించనదేలా
  మన తెనుగును కించపరచి ? మరిమరి పద్య
  మ్మునుఁ బాతిపెట్టు వారల
  కు నతుల్ తెలుపంగలేను కొంతయు సుమ్మీ  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 7. కందోత్పల


  పలుకంగ లేనికన్ గల
  గల! పద్యముఁ బాతిపెట్టఁగలవారి పదం
  బుల కేను మ్రొక్కెదన్? నా
  వలన కుదరదయ!" జిలేబి పలికెను సభలో!  జిలేబో సితారో :)


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 8. కం.
  గద్యమ్మును మఱపించుచు
  హృద్యమ్ముగ పలుకురాణి హృదయమునన్ నై
  వేద్యమ్ముగ నోట నిలుచు
  పద్యమ్మునుఁ బాతిపెట్టు వారలకు నతుల్

  🙏🏻🙏🏻
  పాతిపెట్టు-నాటుట

  రిప్లయితొలగించండి
 9. అద్యాపి తెలుగు భాషా
  విద్యావంతులు విరివిగ పెనుకొనియుండన్
  ఉద్యమమున నరనరముల
  పద్యమ్మునుఁ బాతిపెట్టు వారలకు నతుల్

  అద్యాపి = ఈనాటికి
  ఉద్యమము = యత్నము
  పాతిపెట్టు = నిక్షేపించు

  రిప్లయితొలగించండి
 10. హృద్యంబగుకవితలునై
  వేద్యంబుగచదువులమ్మ వేడుకదీరన్
  సద్యస్స్ఫూర్తిగనీయని
  పద్యమ్మునుఁ బాతిపెట్టు వారలకు నతుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  హృద్యమునౌ ఛందము విడి
  చోద్యమ్మైన వచనముల శోభించనిదై
  విద్యాదేవికి వెతనిడు
  పద్యమ్మును బాతిపెట్టు వారలకు నుతుల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. సేద్యము సేయుచు బ్రతికెడు
  విద్యాహీను డొకనాడు విపరీతముగా
  మద్యము సేవించి పలికె
  పద్యమ్మునుఁ బాతిపెట్టు వారలకు నతుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  హృద్యముగొల్పు ఛందమును హీనము జేయుచు నిత్యమంతయున్
  చోద్యమునైన వ్యాహృతుల శోభన మీయనిరీతి నెంచుచున్
  విద్యలరాణి భారతిని వేదనపెట్టు విధంబుగ వ్రాయునట్టిదౌ
  పద్యముఁ బాతిపెట్టఁగలవారి పదంబుల కేను మ్రొక్కెదన్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. అద్య పరిస్థితి చూడను
  పద్య మిపుడు పేదయయ్యె పరిణతి లేకన్
  ఉద్యమమని యూరేగుచు
  పద్యమ్మునుఁ బాతిపెట్టు వారలకు నతుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. హృద్యముగానిరీతులనుహృత్కమలమ్ములటంచుబల్కుచున్
  వేద్యముగాని ఛందముల వేదనబెట్టుచునుండు వారలన్
  చోద్యముగాను పూరణల చొప్పడజేయగసంతసించు,నీ
  పద్యముపాతిపెట్టగలవారి పదంబులకేను మొక్కెదన్
  +++++++++++++++++++++
  రావెల పురుషోత్తమరావు

  రిప్లయితొలగించండి
 16. పద్యములేమిగొప్పయట??,పాతయు కొత్తయు నేమిజూసినన్
  సేద్యముజేయమేలుగద,సేవగమారులెయట్టికృత్యముల్
  చోద్యముగాదెయా కృతుల,చొప్పడ గోరెడునట్టి నాయికన్
  పద్యము , పాతిపెట్టగలవారిపదంబులకేనుమ్రొక్కెదన్
  ++++++++++++++++++++++++
  రావెల పురుషోత్తమరావు

  రిప్లయితొలగించండి
 17. పద్యము నాటిరి మనమున
  పద్యముఁజనుబాలలోన బాతిరిదల్లుల్
  విద్యలు జూపుచు సభలో
  పద్యమ్మునుఁ బాతిపెట్టు వారలకు నతుల్

  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణరావు

  రిప్లయితొలగించండి
 18. హృద్యము లగు పద్య రచన
  కాద్యులు గా వెల్గు చుండి యా డ్య త తోడన్
  సద్య స్ఫూర్తిని బెంచని
  పద్యమును పాతి పెట్టు వారలకు నతుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 19. ఆద్యులు చెప్పనేమి యది యాచరణీయము కాదు భూరిగా
  విద్యల నేర్చినట్టి కృత విద్యుడఁ జెప్పెద నూత్నపద్ధతిన్
  పద్యము వ్రాయనొప్పు, యతి. ప్రాసల వీడుమటన్న వానిదౌ
  పద్యముఁ బాతిపెట్టఁగలవారి పదంబుల కేను మ్రొక్కెదన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. విద్యాగంధము లేకయె
  మద్యమ్మునుగ్రోలి వందిమాగధులు భళా
  హృద్యమ్మనంగ బాడుచు
  పద్యమ్మును బాతిపెట్టు వారలకు నుతుల్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. శ్రీశ్రీ మాటగా

   పద్యము నడ్డిద్రుంచెదను భంగము జేసెద శృంఖలమ్ము నై
   వేద్యము గద్యమే ప్రజలు ప్రీతిగ నిండుగ నారగింపగా
   పాద్యము నిచ్చుచున్ పరమ భాగ్యమ టంచును పండితాళిదౌ
   పద్యము బాతిపెట్టగల వారి పదంబుల కేనుమ్రొక్కెదన్

   తొలగించండి
 21. మైలవరపు వారి పూరణ

  హృద్యమనోజ్ఞపద్యములనింపుగ వ్రాయుచు.,నిత్యసాహితిన్
  సేద్యము జేయనెంచెడి కృషీవలుడై.,వరపాఠకాళికిన్
  ఖాద్యఫలమ్ములిచ్చెడి వనమ్ముగ మార్చగ., మేటిబీజమన్
  పద్యముఁ బాతిపెట్టఁగలవారి పదంబుల కేను మ్రొక్కెదన్!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 22. హృద్య పదమ్ములన్ పొదిగి యింపుగ వాణికి భక్తితోడ నై
  వేద్యము పెట్టు పద్యముల వేవురు మెచ్చుచు నుంద్రు ధాత్రిపై
  సేద్యముచేయకుండ కడుఁ జెత్తను కూర్చి లిఖించి నట్టివౌ
  పద్యముఁ బాతిపెట్టఁగలవారి పదంబుల కేను మ్రొక్కెదన్

  రిప్లయితొలగించండి
 23. విద్యల తల్లికిదియె నై
  వేద్యమటంచు దలబోసి ప్రేముడి యొలుకన్
  హృద్యముగా నెద లోతుల
  పద్యమ్మును బాతి పెట్టు వారలకు నుతుల్!

  రిప్లయితొలగించండి
 24. గురుసహస్రావధాని శ్రీ కడిమెళ్ళ వరప్రసాద్ గారి పూరణ....
  హృద్యవచోవిశేషముల నెల్ల యెదల్ రవళించునట్లుగాఁ
  జోద్యము గాఁగఁ బల్కవలె సూనృతముల్ వచియించి పూర్ణ నై
  వేద్యము గాఁగ భారతికి విజ్ఞతతోడుత గుండెలోఁతులోఁ
  బద్యముఁ బాతిపెట్టఁ గలవారి పదంబుల కేను మ్రొక్కెదన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 25. పద్యమునిటులన నాయమె
  పద్యమ్మునుబాతిపెట్టువారలకునతుల్
  హృద్యమముగనుండునుగద
  పద్యమ్మునుజదువునెడలపండితవర్యా!

  రిప్లయితొలగించండి
 26. కె.వి.యస్. లక్ష్మి:

  పద్య ప్రాభవ మెఱుగక
  హృద్యమ్మగు పద్యమందు నేర్పుయె లేకన్
  చోద్యమ్ముగ వ్రాసెడిదౌ
  పద్యమ్మును బాతి పెట్టు వారలకు నుతుల్!

  రిప్లయితొలగించండి
 27. మద్యపు మత్తున దేలుచు
  సద్యపు పలుకులను గూర్చ సరి కవితౌనే
  హృద్యము గానట్టిదగు కు
  పద్యమ్మునుఁ బాతిపెట్టు వారలకు నతుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 28. పద్యములను చక్కగ నిట
  సద్యస్ఫూర్తిన్ రచించ చందో రీతిన్
  హౄద్యంబౌ రసహీనపు
  పద్యమ్మును బాతిపెట్టు వారలకు నుతుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 29. పద్యముబాతిపెట్టగలవానిపదంబులకేనుమ్రొక్కెదన్
  హృద్యముగొల్పిపద్యములుహృత్తునుసంతసమొందజేయగా
  పద్యముగూర్చియిట్లుడువపండితవర్యులకెట్లుదోచెనో
  మద్యముద్రాగువానివలెమాటలుదూలుటయొప్పునేభువిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 30. సద్యః ప్రీతి నొసంగుచుఁ
  బద్యం బలరార నొప్పు భావ ద్యుతినిం
  జోద్యము దుష్టార్థంపుం
  బద్యమ్మునుఁ బాతిపెట్టు వారలకు నతుల్


  వేద్య కథా సముచ్చయపుఁ బెన్నిధి సత్కవి వర్య కోటికిం
  బాద్యము భంగి హృద్య మగు భావ పదాన్విత శోభితమ్ముగన్
  సేద్యము నా వెలుంగు రస సిక్త మహోన్నత పద్య రాట్ఖనిం
  బద్యముఁ బాతిపెట్టఁగలవారి పదంబుల కేను మ్రొక్కెదన్

  రిప్లయితొలగించండి
 31. కందం
  వేద్యులునైన కవులు నై
  వేద్యమనఁగ వాణికొసఁగ విశ్వమయమ్మై
  హృద్యమనఁ బాడు గళములఁ
  పద్యమ్మునుఁ బాతిపెట్టు వారలకు నతుల్

  ఉత్పలమాల
  వేద్యులనంగ నొప్పెడు కవిత్రయమాదిగ పండితాళి నై
  వేద్యుమనంగ వాగ్జనని పీఠిక జేర్చ ప్రసాదమై యవే
  హృద్యమనంగ నేటికిని నింపుగ పాడు గళంపుసీమలన్
  బద్యముఁ బాతిపెట్టఁగలవారి పదంబుల కేను మ్రొక్కెదన్

  రిప్లయితొలగించండి
 32. ఉ:

  హృద్యము నైన మాటలనె యింపగు రీతిని మాలలల్లుచున్
  నుద్యతి మీర తీయనగు నున్నత భావములొంద గూర్చనై
  సేద్యము జేయు చందమున శీఘ్రమె గుండెల నత్తు నట్లుగా
  పద్యము బాతి పెట్టగలవారి పదంబుల కేను మ్రొక్కెదన్

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 33. సద్యశమందగోరిమనసాశిరసావచసాసనాతనిన్
  హృద్యములైనపద్యములహృచ్ఛయమందునవిందుసేయనై
  వేద్యమొసంగిఖాద్యముపవిత్రమమోఘమమేయమాత్మలో
  పద్యముఁబాతిపెట్టఁగలవారిపదంబులకేనుమ్రొక్కెదన్

  రిప్లయితొలగించండి

 34. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.

  పద్యములను రమ్యముగా
  సేద్యము గావించి తగిన క్షేత్రము నందున్
  హృద్యముగ పఠితల హృదిని
  పద్యమ్మునుఁ బాతిపెట్టు వారలకు నతుల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 35. పద్యము హృద్యమై సభల వాద వివాద ముదావహంబునై
  విద్యకు మానమై కవుల పెన్నిధి యాంధ్ర ప్రజాళి కిష్టమై
  వేద్యముసాధ్యమాధ్యమమువిశ్వవిపంచికినాదమైయెదన్
  పద్యముఁబాతిపెట్టఁగలవారిపదంబులకేనుమ్రొక్కెదన్

  రిప్లయితొలగించండి
 36. హృద్యమనోజ్ఞ భావనల నింపుగ చాటుచు భూరి సాహితీ
  సేద్యమొనర్చు సత్కవులు శ్రీ కరుణా రసలబ్ధి పొందుచున్
  వేద్యులు మెచ్చునట్తి కృత విద్యుల శిష్ట జనాళి గుండెలో
  పద్యముఁ బాతిపెట్టఁగలవారి పదంబుల కేను మ్రొక్కెదన్

  రిప్లయితొలగించండి
 37. విద్యకునాద్యమైతెలుగువీధికివెల్గులవేగుచుక్కనై
  వేద్యముశారదాంబకువివేకులకక్షరరమ్యతార్థమై
  ఖాద్యఫలాలసేద్యమునకావ్యులుధన్యులుహృత్తుసీమలో
  పద్యముఁబాతిపెట్టఁగల వారిపదంబులకేను మ్రొక్కెదన్

  రిప్లయితొలగించండి
 38. పద్యములను చక్కగ నిట
  సద్యస్ఫూర్తిన్ రచించ ఛందో రీతిన్
  హౄద్యంబౌ; రసహీనపు
  పద్యమ్మును బాతిపెట్టు వారలకు నుతుల్


  రిప్లయితొలగించండి
 39. ఉ:గద్యము లోన బల్కుదురు గందరగోళము నయ్యు పద్యముల్,
  సేద్యము సారవంతముగ సేయగ పద్యము బల్క నేర్వగున్,
  సాధ్యము కానిదేది ఘన సాధనచేయ, మనస్సు నందునన్
  పద్యము బాతి పెట్టగలవారి పదంబుల కేను మ్రొక్కెదన్!! చిన్నసవరణ తో

  రిప్లయితొలగించండి