30, సెప్టెంబర్ 2020, బుధవారం

సమస్య - 3502

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కాంచనపుష్పాంజలిని బికారి హరి కిడెన్"

 (లేదా...)
"కాంచనపుష్పపూజను బికారి యొనర్చెను శేషశాయికిన్"

78 కామెంట్‌లు:


 1. "శ్రీ రాముని దయ చేతను..."

  నడిరేయి సరదా పూరణ:

  దంచిన నూకలన్ తినుచు దండుగ మాలిన వృత్తిలోననున్
  కొంచెము కూడబెట్టుచును కోరిక తీరగ భిక్షమందు తా
  నించుక పైసలన్ కొనుచు హేలను గెల్వగ లాటరీననున్
  కాంచనపుష్పపూజను బికారి యొనర్చెను శేషశాయికిన్

  రిప్లయితొలగించండి

 2. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  RK Narayan's "Guide":

  కంచము నిండుగా కుడుపు కానగ జాలక నాట్యకత్తెనున్
  మంచము మీద లాగుచును మంచిగ మాటలు చిల్కరించుచున్
  వంచన జేసి నాయకుని భార్యను లేపుచు పారిపోవగన్
  కాంచనపుష్పపూజను బికారి యొనర్చెను శేషశాయికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉన్నది. అభినందనలు.
   'గైడ్' చిత్రంలోని "గాతా రహే మెరా దిల్..." అన్నపాట నాకెంతో ఇష్టం.

   తొలగించండి
  2. 🙏

   నిజమే...అన్ని పాటలు బాగుంటాయి నవల కూడా:

   https://gpsastry.blogspot.com/2014/03/railway-guide.html?m=0

   తొలగించండి
 3. కొట్టేసిందంతా ఇచ్చేసాక బికారేగా

  ఉ||
  మించిన డబ్బు లంచముల మ్రింగి ధనంబును బెంచనీతడున్
  త్రుంచ ప్రభుత్వయత్నమున తొందరగన్ తిరువేంకటాద్రికే
  తెంచుచు స్వర్ణమెల్లయును దెచ్చి విశేషము దానమిచ్చుటన్
  కాంచనపుష్పపూజను బికారియొనర్చెను శేషశాయికిన్

  ఆదిపూడి రోహిత్🙏🏻🙏🏻🙏🏻

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'ఎల్లయును' అన్న ప్రయోగం సాధువు కాదు. "స్వర్ణమంతటిని..." అనండి.

   తొలగించండి
 4. సమస్య :
  కాంచనపుష్పపూజను బి
  కారి యొనర్చెను శేషశాయికిన్

  ( భాగవతాన్ని భావగతంగా రచించి భక్తు
  లకు , భగవంతునికి అర్పించాడు పోతన )
  మించిన భక్తి భాగవత
  మీ యిలయందలి భక్తకోటికిన్
  బంచు మరందబిందువుల
  భాగ్యము నెంతని చెప్పవచ్చు ! నా
  శాంచలకీర్తిశాలి ; కవి
  చంద్రుడు ; పోతన స్వార్థశూన్యహృ
  త్కాంచనపుష్పపూజను ; బి
  కారి ; యొనర్చెను శేషశాయికిన్ .

  రిప్లయితొలగించండి
 5. సంచిత పుణ్య ఫలంబను
  కాంచనపుష్పాంజలిని బికారి హరి కిడెన్
  సంచిత పాప ఫలంబగు
  కాంచన ధన రాసి లోభి గాంచుచు మురియున్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. ఇంచుక మేలు తలచి హరి
  పంచన జేరిన కుచేలు పండుగ వలె సే
  వించగ తన సువినయమను
  కాంచనపుష్పాంజలిని బికారి హరి కిడెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. దంచిన యటుకుల మూటను

  కొంచెము కొంచెము గ విప్పి కూర్మి బడయగన్

  దించిన శిరముతో ని

  ష్కాంచన పుష్పాంజలిని బికారి హరికిడెన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మూడవ పాదంలో గణభంగం. "దించిన శిరమ్ముతో ని..." అనండి.

   తొలగించండి
 8. వాంచిన శిరస్సు తోడన్
  కాంచనపుష్పాంజలి నధికారి హరి కిడన్
  వాంచా నొందుచు దానిని
  కాంచనపుష్పాంజలిని బికారి హరి కిడెన్

  .వాంచు = వంచు (ఆం॥భా)
  వాంచా = కాంక్ష (ఆం॥భా)
  కాంచన్ + అపుష్పము
  కాంచన్ = చూడగ
  అపుష్పము = పువ్వులు లేనిది (ఆం॥భా)

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కుచేలోపాఖ్యానము.

  సంచిత పాపఫలంబన
  మించిన సంసార బాధ, మిడుకగ లేకన్
  కించిత్ మోమాటమునన్
  కాంచనపుష్పాంజలిని బికారి హరి కిడెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. మించిన భక్తిభావమున మేను వెలుంగగ నిల్చి మ్రొక్కుచున్
  సంచిత పాపరాశులను స్వామి! యణంచుము లేమిద్రుంచుమా
  యంచును తన్మయత్వమున హర్షము మానసమందు నిండ నో
  కాంచన! పుష్పపూజను బికారి యొనర్చెను శేషశాయికిన్"

  రిప్లయితొలగించండి
 11. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  కాంచుము స్పష్టముగా నో
  కాంచన! పుష్పాంజలి బికారి హరికిడెన్
  మించిన భక్తిని గూడుచు
  వంచుము తన లేమినంచు వందనములతో!

  రిప్లయితొలగించండి
 12. అంచితధర్మవర్తనుడు దంచితసత్వగుణుండు పూర్వసం
  సంచితపాపదుష్టఫలసంభవజన్మసుధాముడార్తితో
  వంచన లేని పూతవరభక్తివిభాసితభావనోల్లస
  త్కాంచనపుష్పపూజను బికారి యొనర్చెను శేషశాయికిన్.

  కంజర్ల రామాచార్య

  రిప్లయితొలగించండి
 13. వంచన నెరుగని వాడై
  కొంచక భగవ న్నామజపము కూరిమి తోడన్
  మంచిగ నొనర్చి స హృదయ
  కాంచన పుష్పాంజలి బికారి హరి కిడెన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   రెండవ పాదంలో గణభంగం. "కొంచక హరి/హర నామజపము కూరిమితోడన్" అనండి.

   తొలగించండి

 14. మైలవరపు వారి పూరణ

  సంచితపుణ్యభాగ్యుడు విశాలదయాహృదయుండు., భక్తిదీ...
  ప్త్యంచితుడర్థహీనుడు., మహాగుణమాత్రధనుండు., నిత్యని...
  శ్చంచలబుద్ధి మ్రొక్కి, చని సప్తగిరుల్ గని స్వామికిన్ మనః...
  కాంచనపుష్ప పూజను బికారి
  యొనర్చెను శేషశాయికిన్!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 15. వంచన సేయక మనమున
  చంచల విశ్వాసముంచి సాగెను పురికిన్,
  పంచన జుట్టిన యటుకుల
  కాంచనపుష్పాంజలిని బికారి హరి కిడెన్

  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణ రావు

  రిప్లయితొలగించండి
 16. కొంచెమునైన నీ దయను కోరుచు చేతును పూజలెన్నియే
  నెంచగ చూప నీ కరుణ నెంతయు దూరము చేయకుండ నా
  సంచితమెల్ల పెట్టెదను సంపద వచ్చునటన్న యంచు నా
  కాంచనపుష్పపూజను బికారి యొనర్చెను శేషశాయికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. మించిన భక్తి భావమున మేను హృదిన్ పులకించి పోవగా
  పెంచిన ప్రేమ తత్వమున ' పేద 'సుదామ ,మురారి,కృష్ణునిన్
  కాంచెను: బాల్యమందు తను కన్న కలల్ ఫలియించెనో యనన్-
  "కాంచన పుష్ప పూజను బికారి యొనర్చెను శేషశాయికిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. మంచియెరుంగనంచితసమస్యలచట్రములోనదాగిని
  న్నెంచదలంచసంకటములెన్నియొబిట్టుగజుట్టుముట్టమ
  న్నించుమఘంబులూడ్చుననునీకనుసన్నలనుండనిమ్ముహృ
  *"త్కాంచనపుష్పపూజను బికారి యొనర్చెను శేషశాయికిన్"*

  రిప్లయితొలగించండి
 19. అంచిత మైన మార్గమున యానముచేయుచు జీవితమ్మునన్
  పంచుచు నార్జనమ్ము భువి బాధలనొందెడు తోటివారికిన్
  కాంచుచు తృప్తి నెప్డు శుభకార్యము లందున నొంటరీఁడు హృ
  త్కాంచన పుష్పపూజను బికారి యొనర్చెను శేషశాయికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 20. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  మించిన భక్తి జూపుచు నమేయముగా నుపచర్యలెంచుచున్
  కొంచెము కొంచెమున్ గలిపి గూర్చిన విత్తమునంత వాడుచున్
  మంచిగ జేర్చినట్టివగు మంజుల బంగరు పూలతోడ దా
  కాంచన పుష్పపూజను బికారి యొనర్చెను శేషసాయికిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 21. చెంచుకులంబున నొక్కడు
  మంచిగ పురజనులు మెచ్చ నానందించెన్
  లాంఛనముగ రాజు నిడిన
  కాంచనపుష్పాంజలిని బికారి హరి కిడెన్
  (హరి = వానరము)
  ----- శ్రీరామ్ 10వ తరగతి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   రెండవ పాదంలో యతి తప్పింది. "మంచిగ పురజనులు మెచ్చ మది ముదమందెన్" అనండి.

   తొలగించండి
 22. చంచలుడనైతి, నీవె య
  చంచలుడ వటంచు నమ్మి సతతము నిన్న ర్చించెదనోయి యనుచు హృ
  త్కాంచన పుష్పాంజలిని బికారి హరికిడెన్

  రిప్లయితొలగించండి

 23. అష్టదళ పాదపద్మారాధన! 🙏🙏🙏

  ఇంచుక సందియమ్ముగన కింటికి
  వేలుపు వేంకటేశుడై
  ముంచెడు ప్రేమతో మురిసి ముస్లిము భక్తులు ముత్తరంబులున్
  సంచిత మైన ద్రవ్యమును శ్రద్ధగ గూర్చుచు నొక్కటొక్కటిన్
  కాంచన పుష్పపూజను బికారి యొనర్చెను శేషశాయికిన్

  పంచెను మృదుగానమ్మను
  పంచామృతమన్నమయ్య పటుతర భక్తిన్
  ఎంచగ దన పదకవితా
  కాంచన పుష్పాంజలిని బికారి హరికిడెన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.
   వేంకటేశ్వరునకు స్వర్ణపుష్పాలను సమర్పించిన ముస్లింలు నెల్లూరు వారే కదా?

   తొలగించండి
  2. ధన్యోస్మి గురుదేవా! గుంటూరువారని చదివాను! 🙏🙏🙏

   తొలగించండి


 24. అంచిత భక్తిని చూపుచు
  వంచన చేయక పరులకు వాసిగ ధరలో
  మంచితనము చూపుచు హృ
  *త్కాంచన పుష్పాంజలిని బికారి హరికిడెన్*


  [

  రిప్లయితొలగించండి

 25. త్రుంచగలేడు పూవులను
  దూయగ పాపమటంచు జాలితో
  నెంచడు తోయమీయ నవి
  యెంగిలిజేసెను చేపలంచు గా
  వించె కరాల మోడ్చి ధన
  మించుక లేకయు నెమ్మనమ్ములో
  కాంచన పుష్ప పూజను బి
  కారి యొనర్చెను శేషశాయికిన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 26. మంచిగజేసెనుజూచితె
  కాంచన!పుష్పాంజలినిబికారిహరికిడెన్
  సంచితమగుపుణ్యంబున
  నంచితుడైనేగుదివికిహర్షముతోడన్

  రిప్లయితొలగించండి
 27. మించుగసంపన్నుడిడెను
  కాంచనపుష్పాంజలిని, బికారి హరి కిడెన్
  మించిన భక్తినియటుకుల
  నెంచగహరిజూచుభక్తినెల్లరియందున్

  రిప్లయితొలగించండి
 28. చంచలుడైననేమి పలు శాస్త్రములన్ బఠియించె కావునన్
  ద్రుంచగ లేడు పుష్పముల రూక్షము నుండి దయాళువై సదా
  యంచితు డైన వాడనిపరాత్పరు నెప్పుడు భక్తితోడ హృ
  త్కాంచనపుష్పపూజను బికారి యొనర్చెను శేషశాయికిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 29. పంచన యున్న బండయె శుభంకరు డైన గిరీశుడంచు భా
  వించుచు భక్తితోడ తన వేదన తీర్చమటంచు చేసెనా
  కాంచన పుష్పపూజను, బికారి యొనర్చెను శేషశాయికిన్.
  చంచలమౌ మనస్సునిక స్థామముఁ నిల్పి పరంపదమ్ము కై.

  రిప్లయితొలగించండి
 30. ఎంచ భగవంతుని కరుణ
  నించుక కొన వలయు భక్తి యిద్ధన మేలం
  బంచఁగ నతనికి గొందఱు
  కాంచన పుష్పాంజలిని బికారి హరి కిడెన్

  [కాంచనము = చంపకము]


  మించ ధనాఢ్యులం దివిరి మేదినిఁ బూర్వ దశా భవౌఘ స
  త్సంచిత పుణ్య రాశి ఫల సంభవ ధీ మహి మాగ్ర్య భక్తి స
  క్తాంచిత చిత్త శుద్ధిఁ బర మైక్యము సెందఁ బరాత్ప రాత్మలోఁ
  గాంచ నపుష్ప పూజను బికారి యొనర్చెను శేషశాయికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 31. సంచితపాపకర్మముల సంపదలెన్నియొకూడబెట్టి యా
  శించుచు పాపమోచనము చేసెనుదుష్టుఁడుదైవ సన్నిధిన్
  కాంచనపుష్పపూజను, బికారి యొనర్చెను శేషశాయికిన్
  మించినభక్తితో హృదయమేకుసుమాంజలిగా ఘటించుచున్

  రిప్లయితొలగించండి
 32. సంచితమౌవిధంబుగనుసర్మమునందునబుణ్యమబ్బగన్
  కాంచన!పుష్పపూజనుబికారియొనర్చెనుశేషసాయికిన్
  నంచితుడౌచునాతడటహర్షముతోడనునుండునెప్పుడున్
  మంచిగబూజజేయునెడమానిసులందరుబుణ్యమూర్తులే

  రిప్లయితొలగించండి
 33. 30.09.2020
  అందరికీ నమస్సులు🙏

  నా పూరణ యత్నం..

  *కం*

  ఎంచక తప్పుల నెప్పుడు
  పెంచిన భక్తిని సతతము ప్రేమగ నిలుపన్!
  మంచిని మనసున నింపిన
  *"కాంచనపుష్పాంజలిని బికారి హరి కిడెన్"*!!

  *కళ్యాణ్ చక్రవర్తి ముంబాయి*
  🙏

  రిప్లయితొలగించండి
 34. ఉ:

  ఎంచెను పూలతోటలను యేర్పడ జేయగ సేద్యమందునన్
  పెంచెను పుష్ప జాతులను వేడుక సంపఁగె నొక్కభాగమై
  పొంచి కరోన వ్యాప్తి ధర పోబడి పంచిరె దేవళమ్మునన్
  కాంచన పుష్ప పూజను బికారి యొనర్చెను శేషశాయికిన్

  సంపంగి పూలు=కాంచనపూలు

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'తోటలను+ఏర్పడ' అన్నపుడు యడాగమం రాదు.

   తొలగించండి
  2. ధన్యవాదములు: తోటలను యేర్పడ కు బదులుగా తోటలనె యేర్పడ అని చదువగలరు.

   తొలగించండి
 35. శ్రీ పివిఆర్కె ప్రసాద్ గారి 'నా హం కర్తా హరి: కర్త' పుస్తకకథనం... (అష్టదళ పాదపద్మారాధన సేవకు నేపథ్యంలో)

  కందం
  అంచిత భక్తిని ముస్లిము
  కాంచెనొ మది తిరుమలేశుఁ, గష్టంబైనన్
  సంచలనమష్టదళముల
  కాంచనపుష్పాంజలిని బికారి హరి కిడెన్

  ఉత్పలమాల
  అంచిత భక్తి భావమున నాదట ముస్లిము భక్తుడొక్కడున్
  గాంచెనొ మానసమ్మున ప్రగాఢపు నమ్మికఁ దిర్మలేశునిన్!
  సంచలనంబనన్ శ్రమను సైచుచు నష్టదళమ్ములొప్పఁగన్
  గాంచన పుష్ప పూజను బికారి యొనర్చెను శేషశాయికిన్

  రిప్లయితొలగించండి