3, అక్టోబర్ 2020, శనివారం

సమస్య - 3506

 4-10-2020 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

"తన కుమార్తెనుఁ బెండ్లాడెఁ దండ్రి యొకఁడు"
(లేదా...)
"తన సుతఁ బెండ్లియాడె నొక తండ్రి సుధీజనులెల్ల మెచ్చఁగన్"
(ఈ సమస్యను పంపిన పూసపాటి కృష్ణసూర్యకుమార్ గారికి ధన్యవాదాలు)

52 కామెంట్‌లు:


 1. "శ్రీ రాముని దయ చేతను..."

  సరదా పూరణ:

  ధనమును కూడబెట్టుచును దానము చేయక నందనుండహో
  చనుచును శిస్తు లాగుటకు, చానయె పల్కగ తియ్యతియ్యగా
  వినుచును కృష్ణ లీలలను వీనుల విందుగ నోరుగల్లు పో
  తన సుతఁ బెండ్లియాడె;..నొక తండ్రి, సుధీజనులెల్ల మెచ్చఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి

 2. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  పనియును పాట నొల్లకయె పాపపు భీతిని వెఱ్ఱివాడహో
  ధనమును కూడబెట్టకయె దానము చేయగ దైన్యమందునన్
  వినుచును పింఛనెచ్చుటను వీనుల విందుగ ఖర్గపూరు వే
  తన సుతఁ బెండ్లియాడె;...నొక తండ్రి, సుధీజనులెల్ల మెచ్చఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ ఆటవిడుపు పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'ఖర్గపూరు వేతనం పొందేవాని కూతురు' అని మీ అభిప్రాయమా?

   తొలగించండి
  2. 🙏

   అవును సార్... మా చిన్నప్పుడు గవర్నమెంటు ఉద్యోగిని "వేతన శర్మ" అనేవారు

   తొలగించండి
 3. [10/3, 1:05 PM] Rohit: 1. బ్రహ్మాసరస్వతులు దంపతులుగానిచో ప్రజాపతులు లేరు యందున లోకములకు జీవమే లేదు. కావున ఇది ధర్మమే

  చం||
  కనగ నిషిద్ధమైనదిది గాదె, విచిత్రము ధర్మసంకటం
  బనిన, ప్రజాపతుల్ జగమునంతట జీవము బోసె గావునన్,
  సునిషితమున్ సరస్వతినజుండు వరించుట ధర్మమేయగున్!
  తనసుత బెండ్లియాడెనొక తండ్రి సుధీజనులెల్ల మెచ్చగన్

  రోహిత్ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
  [10/3, 1:06 PM] Rohit: 2.
  కవిరేవఃప్రజాపతిః అన్నారు. ఒక కవి తన కావ్యాన్నింజూచి మైమరచ్జిపోవుట దానిని ప్రేమిణుట నా వశము నా సొంతము అనుకొనుట సహజమే క్షణికమే..
  చం||
  కననిది నా వశంబనుచు కావ్యము వ్రాసినయట్టి పండితా
  ర్యుని గని, మాన్యులెల్లరును యోచనజేయగ వానిభావముల్
  క్షణికమనున్! స్వయంకృతసుకావ్యము కూతురగున్! విచిత్రమున్
  తనసుత బెండ్లియాడెనొక తండ్రి సుధీజనులెల్ల మెచ్చగన్

  రోహిత్🙏🏻🙏🏻🙏🏻

  రిప్లయితొలగించండి
 4. సతి గతించ యువ నొకని సంప్రదించి
  పెండిలి జరిపించి యతని వెంటనంపె
  తన కుమార్తెనుఁ ; బెండ్లాడెఁ దండ్రి యొకఁడు
  కోమలి నొకదానిని , యామె గుణము జూసి

  రిప్లయితొలగించండి
 5. మనువును త్రోసిరాజని యమానుష రీతిని భార్యవీడగా
  కనుగొని దాసరాజసుత కన్నులకింపుగ
  మోహమందుచున్
  తనయుడు బ్రహ్మచర్యమును దాల్చ ప్రతిజ్ఞను బూన గంగ చెం
  తన, సుత బెండ్లియాడె, నొక తండ్రి , సుధీజనులెల్ల మెచ్చగన్

  మొదటి సుత = కూతురు
  రెండవ సుత = రాజు ( తెలుగు సంస్కృత నిఘంటువు, వావిళ్ళ 1943 )
  ఒత తండ్రి = దాసరాజు
  సుధీజనులు మెచ్చినది తనయుని ( భీష్ముని)

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సవరించిన పూరణ

   మనువును త్రోసిరాజని యమానుష రీతిని భార్యవీడగా
   కనుగొని దాసరాజసుత కన్నులకింపుగ
   మోహమందుచున్
   తనయుడు బ్రహ్మచర్యమును దాల్చ ప్రతిజ్ఞను బూన గంగ చెం
   తన, సుత బెండ్లియాడె నొక తండ్రి , సుధీజనులెల్ల మెచ్చగన్

   సుత = దాసరాజు సుత

   తొలగించండి
  2. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'చెంతను' అనడం సాధువు.

   తొలగించండి
 6. సునిశిత భావజాలమును సుందర మందగ తీర్చిదిద్దితా
  కనులకు గట్టినట్లుగను కావ్యము వ్రాయగ కావ్యకర్తయై,
  జనకుడు పోతనార్యుడనజానకి నాధుడు కావ్యభర్తయై
  తన సుతఁ బెండ్లియాడె నొక తండ్రి సుధీజనులెల్ల మెచ్చఁగన్

  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణరావు

  రిప్లయితొలగించండి
 7. సునిశిత భావజాలమును సుందర మందగ తీర్చిదిద్దితా
  కనులకు గట్టినట్లుగను కావ్యము వ్రాయగ, కావ్యకన్యకున్
  జనకుడు పోతనార్యుడన,జానకి నాధుడు కావ్యభర్తయై
  తన సుతఁ బెండ్లియాడె నొక తండ్రి సుధీజనులెల్ల మెచ్చఁగన్

  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణరావు

  రిప్లయితొలగించండి
 8. సమస్య :
  తన సుత బెండ్లియాడె నొక
  తండ్రి సుధీజనులెల్ల మెచ్చగన్

  ( పోతన గారి అమ్మాయి రఘురాముని
  వివాహమాడిన సన్నివేశం )

  చంపకమాల
  ------------
  ధనికుని గోరకుండ సము
  దాత్తమనోహరభావజాలయై
  మనమున నిండుగన్ నిలిపి
  మంజులమార్దవవాగ్విభూషయై
  ఘనుడగు సూర్యవంశజుని
  గణ్యుని వంద్యుని రామచంద్రు ; బో
  తన సుత బెండ్లియాడె ; నొక
  తండ్రి సుధీజనులెల్ల మెచ్చగన్ .

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   సమస్యలో 'సుతఁ బెండ్లియాడె' (సుతను అని ద్వితీయలో) ఉంది. మీరు ప్రథమలో వ్రాసారు.

   తొలగించండి
 9. నేటి శంకరా భరణము వారి సమస్య.

  తన కుమార్తెను పెండ్లాడె తండ్రి యొకడు

  ఇచ్చిన పాదము తేట గీతి

  నా పూరణ సీసములో


  శ్రీ హరి భార్య. భూదేవి అవిడ పుత్రిక. సీత. విష్ణువు రాముడై
  తన కుమార్తెనే పెండ్లాడె.

  అటులనే బ్రహ్మ పుత్రిక. సరస్వతి అధిక కామ వాంఛ కలుగగా తన కుమార్తెనే పరిణయ మాడెను


  జనక మహారాజు జానకీ దేవిని
  పొందె ముదము తోడ భూమి నుంచి,

  శ్రీ హరి రాముడై శివధనువు విరచి
  మనువాడె భూమిజన్ ఘనము‌గాను,


  హరి కి భూదేవియు సిరియును
  పత్నుల
  వగ సీత సతము వశయె గాద,

  తమ్మి చూలి ముదమున్ తనదు దేహము నుంచి
  పొందె సర స్వతిన్ ,సుందరమగు

  నామె రూపము గని పరి‌ణ యము యాడి

  కామ వాంఛయె ప్రబలంగ భామ కూడె,

  తన కుమార్తెను పెండ్లాడె దండ్రి‌ యొకడు

  ననగ చిత్రము కాదుగా నవని లోన


  వశ.= కుమార్తె

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'అవగ' అన్నది సాధువు కాదు. 'పరిణయము+ఆడి' అన్నపుడు యడాగమం రాదు.

   తొలగించండి
 10. స్రుష్టి కార్యము నడపెడి స్రష్ట యతడు
  తాను స్రుష్టించె నొకతెను తనివితీర
  పరిణయమ్మాడ నాపెనె పదుగురనిరి
  తన కుమార్తెనుఁ బెండ్లాడెఁ దండ్రి యొకఁడు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'సృష్టి... సృష్టించె..' టైపాట్లు.

   తొలగించండి
 11. తనువు కృశించి నీరసిలె ధైర్యము సన్నగిలెన్ వ్యధాప్తజీ
  వనమున నొక్కపూట గడవన్ బహు కష్టము నైన వేళలో
  తనయ వివాహముం జరుపు దారియె లేక విచారమొందగా
  జనకుడు, కోర్కెతో నొకడు సద్గుణు డైన వరుండు నెమ్మినిన్
  దన సుతఁ బెండ్లియాడె, నొక తండ్రి సుధీజనులెల్ల మెచ్చఁగన్.

  కంజర్ల రామాచార్య.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. తనకొరకిచ్చఁ బాటుపడు తల్లిగతింపగ, తల్లడిల్లుచున్
  పెనుపడఁ బుత్రి జీవితము పెంచెను తండ్రి కరమ్ము ప్రేమతో
  కనుగొని తండ్రి చేయు పలు కార్యములన్ నిలబెట్ట నింటి యా
  తన, సుతఁ బెండ్లియాడె, నొక తండ్రి సుధీజనులెల్ల మెచ్చఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. నిలువ సృష్టించి నట్టిదౌ నారి గాంచి
  వలపు జనియించి యామెను వధువు గాగ
  చేసుకొని తాను వరుడౌచు చెన్ను మీర
  తన కుమార్తెను బెండ్లాడె తండ్రి యొకడు

  రిప్లయితొలగించండి
 14. నాటకాల పలువిధాల నటన జూపి
  వలపు వెలుగుల రీతిగ వధువరులగు
  నటుల గనగా జనులనిరి నమ్మ తోడు
  తన కుమార్తెను బెండ్లాడె తండ్రి యొకడు

  రిప్లయితొలగించండి
 15. ఘనముగ కట్నకానుకలు, గానము వాద్య కచేరు లెన్నియో
  మనమది తేలియాడె పరమాద్భుత దృశ్య మమేయ ప్రీతితో
  దనయకు నచ్చినట్లు నొక దండ్రి యొనర్చెను గారవంబుగా
  *తనసుత బెండ్లి!యాడె నొకతండ్రి సుధీజనులెల్లమెచ్చగన్*

  రిప్లయితొలగించండి
 16. చిత్ర మేనల్లునకునిచ్చిచేసెపెండ్లి
  తనకుమార్తెను,బెండ్లాడెతండ్రియొకడు
  వరుస సోదరియగుననినెఱుకలేమి
  వావివరుసలుచూడగ వలయుసామి!

  రిప్లయితొలగించండి
 17. తనసతి కన్ను మూసె నొక దారికనే ప్రసవించి వెంటనే
  తనయను పెంచగన్ వలయు తామరకంటి యటంచు దల్చుచున్
  ధనమది లేని పేద పరతంత్రుడు సద్గుణశీలియైన కే
  తన సుతఁ బెండ్లియాడె నొక తండ్రి సుధీజనులెల్ల మెచ్చఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. తనసుతబెండ్లియాడె నొకతండ్రి సుధీజనులెల్లమెచ్చగన్
  వినుటకుబాగులేదుగదపేలవమొందగమాటలాడగా
  మనసదియెట్లువచ్చెనునుమాపతిమెచ్చునె?మిమ్ముజెప్పుడీ
  యనువగువానిజూచియె,నయంబగురీతినిజేయనొప్పగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 19. విగత భార్యా విలపితుండు మగువ నోర్తుఁ
  గాంచి మది మెచ్చి గుణముల నంచితముగఁ,
  బంపి తగ నత్తవారింటి కింపు మీఱఁ
  దన కుమార్తెనుఁ, బెండ్లాడెఁ దండ్రి యొకఁడు


  వినుత పురాణ సంచయ సువిస్తృత గాథల నాలకించి యే
  రనుచరణమ్ము సేయఁ దగ దయ్య యొకింత మదిం దలంచకే
  తన మెయి జాత భారతినిఁ దాత తదంగము వీడి యొండిటం
  దన సుతఁ బెండ్లియాడె నొక తండ్రి సుధీజనులెల్ల మెచ్చఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 20. చం:

  అనితర సాధ్యమంబునగు సైన్యము జేరి పరాక్రమమ్మునన్
  యెనగొను ధైర్య సాహసము నెంపిక నొందగ శస్త్ర దాడికిన్
  యనిశము భారతావనికి యానిక గూర్చెడు బావతోడ చే
  తన సుత బెండ్లియాడె; నొక తండ్రి సుధీ జనులెల్ల మెచ్చగన్

  శస్త్ర దాడి=surgical strike

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'దాడికిన్ + అనిశము' అన్నపుడు యడాగమం రాదు.

   తొలగించండి
  2. 🙏🙏🙏🙏గురువు గారి సూచనలకనుగుణం గా సవరించిన పద్యము:

   చం:

   అనితర సాధ్యమైనదగు సైన్యము జేరి పరాక్రమమ్మునన్
   నెనగొను ధైర్య సాహసము నెంపిక నొందగ శస్త్ర దాడికిన్
   ననిశము భారతావనికి నానిక గూర్చెడు బావతోడ చే
   తన సుత బెండ్లియాడె; నొక తండ్రి సుధీ జనులెల్ల మెచ్చగన్

   వై. చంద్రశేఖర్

   తొలగించండి
 21. పురిటిలోసతిమరణించె పుత్రినిఁగని
  వేరుమార్గముతోచక పెంచుకొరకు
  తన కుమార్తెనుఁ ,బెండ్లాడెఁ దండ్రి యొకఁడు
  భార్యచెల్లిని పెద్దలు పట్టుబట్ట

  రిప్లయితొలగించండి
 22. మైలవరపు వారి పూరణ

  అననిటువంటి మాటను మహాదురితమ్ము., సమస్య జూడగా
  మనము చివుక్కుమన్నది సుమా! మధురోహ జనింపలేదు., స్ఫూ...
  ర్తిని రగిలింపబోవదు., పరిష్కృతి మంచిది కానరాదెటుల్
  తన సుతఁ బెండ్లియాడెనొక తండ్రి సుధీవరులెల్ల మెచ్చగన్!!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 23. ఆలుబోయి బ్రతుకు భారమాయెననుచు
  వయసుమీరితెనేమని భవిత గనక
  మారుమనువుజేసుకొనగ,మాట వినెను
  తన కుమార్తెనుఁ బెండ్లాడెఁ దండ్రి యొకఁడు!

  రిప్లయితొలగించండి
 24. తనరు చెన్నుఁడు మారుని దండ్రి యొకఁడు
  తన కుమారుని దునిమెను దండ్రి యొకఁడు
  తన కుమార్తెనుఁ బెండ్లాడెఁ దండ్రి యొకఁడు
  క్రమము విష్ణువు శివుడును గమలభవులు

  రిప్లయితొలగించండి
 25. తేటగీతి
  సత్యవతితో మనువు నెంచ శంతనుండు
  తన 'కుమార్తె' పిల్లలె రాజులనుచుఁగోర
  'దాశరాజు' శాంతనవుఁ దథాస్తనెడు క
  తన, 'కుమార్తె'నుఁ బెండ్లాడెఁ దండ్రి యొకఁడు!

  చంపకమాల
  మనువుకు నెంచ సత్యవతి మాన్యుడు శంతనుఁడార్తి మోహియై
  తన 'సుత' సంతుకే పుడమి దక్కు నిబంధన దాశరాజిడన్
  బెణఁకక యొప్పు శాంతనవు భీష్ముఁడుగా గనుచున్ దదానువ
  ర్తన, 'సుతఁ' బెండ్లియాడె నొక తండ్రి సుధీజనులెల్ల మెచ్చఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. కూర్మితో లేఖ నంపగ కోరి చక్రి
  తన కుమార్తె ను బెండ్లాడె ,తండ్రి యొకడు
  సంతసించి గొంపోయెను సాద రమున
  ననుచు కృష్ణుని కథ చెప్పు నరయు డయ్య.

  రిప్లయితొలగించండి