1, అక్టోబర్ 2020, గురువారం

సమస్య - 3504

 2-10-2020 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
మహాత్మా గాంధీ జయంతి శుభాకాంక్షలు!
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"గాంధీ తన జీవితమునఁ గల్లలె పలికెన్"
(లేదా...)
"గాంధీజీ తన జీవితమ్మున సదా కల్లల్ వచించెన్ గదా"

60 కామెంట్‌లు:


 1. "శ్రీ రాముని దయ చేతను..."

  సరదా పూరణ:

  బంధమ్మందున త్రోసి వైరులనహో బ్రహ్మాండమౌ తీరునన్
  రంధిన్ జేయుచు రాజకీయముననున్ రాకాసిగా మారుచున్
  గాంధీ వంశమునందు పుట్టకనయో గమ్మత్తుగా పేరుకౌ
  గాంధీజీ తన జీవితమ్మున సదా కల్లల్ వచించెన్ గదా

  బంధము = చెఱ

  రిప్లయితొలగించండి
 2. సమస్య :
  గాంధీజీ తన జీవితమ్మున సదా
  కల్లల్ వచించెన్ గదా

  (స్వతంత్రులమైన మనం ఒళ్లు మరచి అతితెలివితో జాతిపితనే వ్యాఖ్యానిస్తే..)
  అంధంబయ్యెను భారతీయులకు న
  త్యంతంబు పాశ్చాత్యదు
  ర్గంధం బెంతయొ యాక్రమింప మదులన్
  గాఢత్వమే పొంగె ; సౌ
  గంధంబున్ గొరజేసి పల్కదగునా
  గర్వోద్ధతిన్ స్వేచ్ఛమై -
  " గాంధీజీ తన జీవితమ్మున సదా
  కల్లల్ వచించెన్ గదా !"
  ( సౌగంధ్యము - సత్స్వభావము ; కొరజేసి -
  తక్కువజేసి )

  రిప్లయితొలగించండి

 3. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  గాంధీ పార్టిని నాయకుండగుచు వే గల్లంతులన్ జేయుచున్
  బంధాలన్ కడు త్రెంచి వాగుచునయో "బాపూజి! బాపూజి!" యన్
  గంధమ్మున్ కడు పూసి మేనునను తా గర్వమ్ముగా కూయుచున్
  "గాంధీజీ!";..తన జీవితమ్మున సదా కల్లల్ వచించెన్ గదా!

  రిప్లయితొలగించండి
 4. శా||
  అంధుల్ జూతురె సత్యమున్ నిలువగాఢాంధంబునన్ మూఢులై
  గాంధారిన్ వలె కళ్ళు గల్గియును మూర్ఖాగ్రేసరుల్ మూయు స
  ద్గంధంబున్ గనునే వరాహమునెటన్ తద్రీతితో యోచనన్
  గాంధీజీ తనజీవితమ్మున సదా కల్లల్ వచించెన్ గదా
  రోహిత్ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

  రిప్లయితొలగించండి
 5. అంధుల రాజ్యమ్మున గ
  ర్వాంధులు పనిగొని ప్రచార మాధ్యమ్ములలో
  రంధిని బల్కెదరుగదా
  గాంధీ తనజీవితమున గల్లలె బల్కెన్

  బందీయై నిజసత్యమార్గమున సంపాదించె స్వాతంత్ర్యమున్
  గాంధీజీ తనజీవితమ్మున; సదా కల్లల్ వచించెన్ గదా
  నిందారోపణ జేసిగాడ్సె బహు
  దుర్నీతిజ్ఞుడన్ బేరుతో
  చంద్రుండిచ్చెడు వెన్నెలన్ గనకయే
  సంజన్ విలోకింతురే

  సంజ = మచ్చ , కళంకము
  ద,ధ ప్రాసకు మన్నించండి 🙏🙏🙏

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కందమున
   గర్వాఎధులకు బదులు కామాంధులుగా చదువ ప్రార్ధన!

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   ద-ధ ప్రాస సరే... మరి నాల్గవ పాదంలో ప్రాస ?

   తొలగించండి
  3. ధన్యవాదములు గురుదేవా! సవరించిన పూరణ
   బందీయై నిజసత్యమార్గమున సంపాదించె స్వాతంత్ర్యమున్
   గాంధీజీ తనజీవితమ్మున; సదా కల్లల్ వచించెన్ గదా
   నిందారోపణ జేసిగాడ్సె బహు
   దుర్నీతిజ్ఞుడన్
   మందుల్ కూళలు మెత్తురే యవనిలో మాహాత్ములన్ బుద్ధిలో

   తొలగించండి
  4. మూడవపాదం చివరలో
   దుర్నీతిజ్ఞుడన్ బేరుతో
   🙏🙏🙏

   తొలగించండి
 6. పాంధుడని మరచి పరిణయ
  గంధముల వెఱచి తెగువరి గోముగ మసలన్
  బంధముల బడని రాహుల
  గాంధీ తన జీవితమునఁ గల్లలె పలికెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  స్కంధము తప్పుచు నెప్పుడు
  బంధము లెల్లను విడుచుచు పద్ధతి లేకన్
  స్ఖంధనముగ ఎదురు గృహపు
  గాంధీ తన జీవితమున గల్లలె పలికెన్.

  ( స్కంధము= దారి; స్ఖంధనము= స్థిరము)

  రిప్లయితొలగించండి
 8. జరిపెగా నెన్నియో సత్యాగ్ర హములను
  జీవిత మంతయు ,చేసెను పలు

  మార్లు శాంతి యుతపు మంతనములు,తన
  దేశప్రజలకై,విదేశ వస్తు

  వులు వాడ వలదని తెలుపుచు
  భరత ప్ర
  జలకు పిలుపునిచ్చె సత్యమేవ

  చించె గాంధీ తన జీవితమున,కల్లలె పలికెననుచు తెలియక మాట‌

  లాడగ వలదు స్వాతంత్ర లక్ష్య సాధ

  న కొరకు తన జీవితమును నష్ట పెట్టి

  న ఘను డాతడు, మ్రొక్కుము నమ్మ కముగ

  ననుచు పలికె నొకడు తన వనిత తోడ

  రిప్లయితొలగించండి
 9. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  బంధంబుల్ విడనాడుచుండి సరియౌ వైనమ్ము చూపించనౌ
  స్కంధమ్మున్ సతతమ్ము పర్యటనముల్ సాగించు వాడౌచు నే
  రంధిన్ జూపని మాగృహమ్ము కెదురున్ లభ్యంబునౌవ్వాడునౌ
  గాంధీజీ తనజీవితమ్మున సదా కల్లల్ వచించెన్ గదా

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'లభ్యంబునౌవ్వాడు...'?

   తొలగించండి
  2. గురువుగారికి నమస్కారములు. ఆ పదాలను మార్చి వ్రాసాను. దయతో పరిశీలించండి.

   బంధంబుల్ విడనాడుచుండి సరియౌ వైనమ్ము చూపించనౌ
   స్కంధమ్మున్ సతతమ్ము పర్యటనముల్ సాగించు వాడౌచు నే
   రంధిన్ జూపని మా పురమ్ము కెదురున్ గ్రామమ్ము నందుండునౌ
   గాంధీజీ తనజీవితమ్మున సదా కల్లల్ వచించెన్ గదా1

   తొలగించండి
 10. వితముగ గాంధీ తన జీ
  వితమున గల్లలె పలికెన విరతము యనుటన్
  గతమును నేర్చని వానికి
  వతనయ్యెను యీదినముల పతనమునొందన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'విరతము+అనుటన్, వతనయ్యెను + ఈ' అన్నపుడు యడాగమం రాదు. "విరత మ్మనుటన్... నేర్వనివానికి... వతనయ్యెనె.." అనండి.

   తొలగించండి
 11. గాంధీ బాటనువీడిరి
  గాంధీజీపేరుబలికి గాడినిదప్పన్
  గాంధీనిటుయన సబబా
  గాంధీతనజీవితమున కల్లలుబలికెన్
  +++++*++++++++++++++++++++
  రావెల పురుషోత్తమరావు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. దక్షణాఫ్రికా నుండి తిరిగి వచ్చిన గాంధీగారి తో ఆ నాటి భారతస్వతంత్రసమరయోధుడు....

   బంధీభూతమొ నర్చె భారతభువిన్ వ్యాపారకౌటిల్యగ
   ర్వాంధుండై బ్రిటిషర్దురంతకుడు నిర్వార్యాయుధానీకుడై
   సంధించెం బరతంత్రదుర్నయ మవిశ్వాసప్రథన్ వా డహో
   గాంధీజీ! తన జీవితమ్మున సదా కల్లల్ వచించెన్ గదా!

   కంజర్ల రామాచార్య

   తొలగించండి
  2. మరో పూరణ..

   బంధీభూతము నైన భారతధరన్ స్వాతంత్ర్యవాంఛాప్తులై
   బంధుల్ గారె? కుటుంబమున్ విడుచుచున్ బ్రాణమ్ము లర్పించిరే?
   అంధున్ జేయుచు నేటి నాయకుడు విత్తార్థిన్ ప్రజన్ దోచగన్
   గాంధీజీ! తన జీవితమ్మున సదా కల్లల్ వచించెన్ గదా

   కంజర్ల రామాచార్య

   తొలగించండి
  3. రావెల వారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "గాంధీ నిటులన..." అనండి.
   *****
   కంజర్ల వారూ,
   మీ రెండు పూరణలు అద్భుతంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 12. అంధులుగా జను లందరు
  బంధితులై చనిరి గాదె భారతమందున్
  గాంధారీ సుతు లౌచును
  గాంధీ తన జీవితమునఁ గల్లలె పలికెన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "గాంధారీ సుతు లిట్లన.." అంటే అన్వయం బాగుంటుందేమో?

   తొలగించండి
 13. అంధత్వంబుననర్భకాధములుదేశౌన్నత్యమున్దూరిని
  ర్బంధానన్ప్రతిపక్షనాయకులహో వాల్లభ్యమైగక్షతో
  స్కంధావారములందుగల్లుగొనుచున్సత్యాంతమైపల్కరే
  *"గాంధీజీ తన జీవితమ్మున సదా కల్లల్ వచించెన్ గదా"*

  రిప్లయితొలగించండి
 14. అంధులవలె నుప్పున వరి
  బంధనములు గూడవని సబబుగాదిదనెన్
  స్కంధముగన నేరీతిన
  గాంధీ తన జీవితమునఁ గల్లలె పలికెన్ ??

  వరి= పన్ను
  స్కంధము = దారి  రిప్లయితొలగించండి
 15. గాంధీ తత్త్వమునెఱుగక
  నంధమతులు పలుకుచుందురన్యాయముగా
  సంధిప్రేలాపనముగ
  గాంధీ తన జీవితమునఁ గల్లలె పలికెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. అంధుల వలె నిజమెరుగక
  సంధి ప్రేలాపన ము చేయ జనతతు లిల గ
  ర్వాంధ త తో నిటు లనియెను
  గాంధీ తన జీవితమున గల్లలె పలికెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. మైలవరపు వారి పూరణ

  బంధుప్రీతికినేని., హాస్యపుప్రలాపంబేని., మిత్రాళిసం..
  బంధాలాపనలేని సత్యమొకటే భాషించు మా గాంధి.. మో...
  హాంధీభూతుని మాటకున్ విలువనీయన్ పాపమౌనిట్లనన్
  గాంధీజీ తన జీవితమ్మున సదా కల్లల్ వచించెన్ గదా!!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 18. అంధుడునైధనమదమున
  గంధమురెడ్డయ్యపలికెగరుణయెలేకన్
  గాంధీగూరిచియిటులుగ
  గాంధీతనజీవితమునగల్లలెపలికెన్

  రిప్లయితొలగించండి


 19. అంధతమస చిత్తులగుచు
  అంధుల వలెనేది గనక యజ్ఞానము తో
  రంధిని చేయుచు ననిరిటు
  *గాంధీ తన జీవితమున కల్లలె పలికెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 20. గంధము పూసి జనులఁ దా
  నంధుల నొనరించి పబ్బ మవ్వ కడపఁగన్
  గాంధీ వాదుఁ డహో యీ
  గాంధీ తన జీవితమునఁ గల్లలె పలికెన్


  బంధవ్రాతముఁ ద్రెంచె నెల్లరకు సంభావ్యుండు స్వాతంత్ర్య స
  త్సంధాతృ ప్రవరుండు మాను మన, రాజద్భారతంపుం జరి
  త్రాంధుం డైతివి “సత్య మేవ జయతే” యంచుం బ్రబోధించెనే,
  గాంధీజీ తన జీవితమ్మున సదా కల్లల్ వచించెన్ గదా

  రిప్లయితొలగించండి
 21. "గాంధీజీ తన జీవితమ్మున సదా కల్లల్ వచించెన్ గదా"
  చిందింపంగ విషంబు మూర్ఖులిటు లిస్సీ గల్లలన్ బల్కినన్
  సందేహింపకు నమ్మబోకుమది వాచాలత్వమౌనంతియే;
  గాంధీజీ నిరతంబు నమ్మె గద నిష్కామంబు సత్యంబులన్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. జిందాబాదని బల్కి రూప్యములపై జిత్రించి నీరూపమున్
  వందేమాతరమంచు నీప్రతిమనున్
  పాతించి కూడళ్ళలో
  సందుల్ గొందులకిచ్చి నీసమభిదన్
  సమ్మానముల్ జేయుచున్
  అంధీభూత జనమ్ము వేమరచి సత్యమ్మున్ విచారించగా
  గాంధీజీ! తనజీవితమ్మున సదాకల్లల్ వచించెన్ గదా!

  రిప్లయితొలగించండి
 23. Dry Day 2nd October

  శా:

  మందున్ మానగ బాస జేసె విధినిన్ మర్యాద నీ రోజుగన్
  సందేహమ్మెటు లేదు రేయి కనగన్ సారాయి నాత్రమ్మునన్
  బంధమ్మేదియు నింక మాట నిలుపన్ పక్కాగ స్వచ్చంధమున్
  గాంధీజీ ; తన జీవితమ్మున సదా కల్లల్ వచించెన్ గదా

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 24. రంధిని సేసెను గాదె
  సంధించుచు సత్యమనెడు శరముల తోడన్
  బాంధుడ వచింప నేలర
  గాంధీ తన జీవితమునఁ గల్లలె పలికెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 25. సంధింపంగను లేదు కత్తులను తా సంగ్రామమున్ జేయగా
  రంధిన్ జేసెను తాను సత్యమనె శస్త్రమ్మొక్కటిన్ బూని, హే
  పాంధుండా! తగదంటినోయి తమరీ వాక్యంబులన్ బల్కగన్
  గాంధీజీ తన జీవితమ్మున సదా కల్లల్ వచించెన్ గదా

  రిప్లయితొలగించండి
 26. సంధిన్చెన్గద సత్యమార్గమదిస్వాతంత్ర్యంబు కోసంబనన్,
  బంధుత్వంబది శాంతిమార్గమన సంపాదించె
  భద్రంబునై
  అంధత్వంబున కల్లలౌనుగద సత్యాహింస లేనేటికిన్
  గాంధీజీ తన జీవితమ్మున సదా కల్లల్ వచించెన్ గదా

  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణరావు

  రిప్లయితొలగించండి
 27. గాంధీభారతి దాశ్య శృంఖలములన్గావింప విచ్ఛేదనన్
  బందీయాయెను, యుద్యమంబులనుతాబాటించె సచ్ఛీలుడై
  గాంధీజీ తన జీవితమ్మున, సదాకల్లల్ వచించెన్ గదా
  గాంధీపేరునుపెట్టుకొన్ననొకదుష్కర్ముండహో దైవమా

  రిప్లయితొలగించండి
 28. అంధత్వంబునుదోడనత్యధికమోహావేశమున్ నొందుచున్
  గంధంరాజయయిట్లుబల్కెనునహోగారమ్ముబోనాడగా
  గాంధీజీతనజీవితమ్మునకల్లల్ వచించెన్ గదా
  గాంధీనాబడుసత్యపాలకుడికన్ గర్వమ్ముభూదేవికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 29. సింధుజ యనుసతి సుతుడగు
  గాంధిని పెంచెను ముదమున కనురెప్పవలెన్
  పాంధుడ గాంచగ నేడా
  గాంధీ తన జీవితమునఁ గల్లలె పలికెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 30. కందం
  గంధమనిరి స్వేచ్ఛను! దు
  ర్గంధపుటవినీతి పొరలె ప్రభువుల్ నిత్య
  మ్మంధమున నుంచి దోచిరె!
  గాంధీ తన జీవితమునఁ గల్లలె పలికెన్! !

  శార్దూలవిక్రీడితము
  అంధంబావులు గాక పంప మనమీ యాంగ్లేయులన్, నిత్య సౌ
  గంధంబుల్ విరబూయు స్వేచ్ఛననిరే? కాంచంగ దుర్నీతి దు
  ర్గంధంబుల్ భరతావనిన్ జెలఁగె స్వార్థంబెంచఁగా నేలికల్!
  గాంధీజీ తన జీవితమ్మున సదా కల్లల్ వచించెన్ గదా!!

  రిప్లయితొలగించండి
 31. గాంధీ కులమునొక నలుసు
  బంధమున కలిగిన చాలు పార్టీ నిలచున్
  అంధత తీరుననగ నా
  గాంధీ తన జీవితమునఁ గల్లలె పలికెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 32. సింధూబాయికి పుట్టె నంగభవుడా చిన్నారినిన్ బ్రేమతో
  గాంధీజీయని పేరుతో పిలుచుచున్ గారంబుగా పెంచగన్
  బంధుత్వమ్ముల కాలరాసెనతడో పాపాత్ముడై మూర్ఖుడీ
  గాంధీజీ తన జీవితమ్మున సదా కల్లల్ వచించెన్ గదా

  రిప్లయితొలగించండి