24, అక్టోబర్ 2020, శనివారం

సమస్య - 3524

25-10-2020 (ఆదివారం)

కవిమిత్రులారా,

విజయ దశమి శుభాకాంక్షలు!

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“దసరా సరదాలు మనకుఁ దప్పెఁ గటకటా”

(లేదా...)

“దసరా పండుగ నాటి పెక్కు సరదాల్ దప్పెన్ గదా దైవమా”

40 కామెంట్‌లు:


 1. "శ్రీ రాముని దయ చేతను..."

  సరదా పూరణ:

  విసుగున్ జెందుచు నింటిలోన పడగన్ బీభత్సమౌ వ్యాధినిన్
  కసరంగా మన తాతలవ్వలిచటన్ కంపమ్మునన్ తిట్టుచున్
  నసగంగామన పిల్లలే విసుగునన్ నందమ్ము కోల్పోవుచున్
  దసరా పండుగ నాటి పెక్కు సరదాల్ దప్పెన్ గదా దైవమా...

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ఈ నాటి శంకరాభరణము వారి సమస్య దత్త పది

  మాద్రి, రాధ , కైక , రుద్రమ,

  ఈ పదములు అన్యార్ధములో ప్రయోగించి

  దుర్గా దేవి ప్రార్ధన.


  నా పూరణ సీసములో


  జన్మించితివి యంకుసంబు( *మాద్రి* )న యీవు భారతీ రూపమున్ భవ్య శీల,

  ఘనమౌ విజయ వాటికన మందర ధ( *రాధ* ) రము పైన వెలసిన రంభ వీవు

  తొలుత నగముపైన వెలసితి వట ( *రుద్ర* *మ* )గురూప మున నీవు, మంత్ర మొకటి

  యాది శంకరుడు వేయంగ ప్రసన్నతన్ కలిగి మారితివిగ కనక దుర్గ


  వై నచట, తల్లి, చేతును వందనములు,

  ఖలము నేలెడు సుతిని, నీ
  ( *కై* *క* )నకపు

  హారమును తెచ్చితిమిపుడు, ననుగు తోడ

  కరుణ జూపి మమ్ము సతము కాచ వలయు
  అంకుసంబుమాద్రి = మూలా నక్షత్రము ,మంధర ధరాధరము =ఇంద్ర కీలాద్రి,రంభ = పార్వతి ,సుతిని = తల్లి ,అనుగు = ప్రేమ

  రిప్లయితొలగించండి

 3. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  ముసుగున్ మూయగ ముక్కునున్ ముఖమునున్ మూర్ఖంపు వైనమ్మునున్
  కుసుమాలందు సువాసనల్ కనుచు భల్ కొండాడగన్ జాలకే
  విసుగున్ జెందుచు హైద్రబాదు వరదన్ వీక్షించగా టీవినిన్
  దసరా పండుగ నాటి పెక్కు సరదాల్ దప్పెన్ గదా దైవమా...

  రిప్లయితొలగించండి
 4. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  పసజూపుచు బాధించెడి
  నసరోగమునై వఱలుచు నడలించెడునౌ
  విసపరి కరోన వలనన్
  దసరా సరదాలు మనకు దప్పె గటకటా!

  రిప్లయితొలగించండి
 5. ముసురుచు విశ్వమ్మంతట
  విసరగ పంజా కరోన భీతిల్లిజనుల్
  వసతులను వీడ నందుకె
  దసరా సరదాలు మనకుఁ దప్పెఁ గటకటా

  రిప్లయితొలగించండి
 6. దసరా సరదా లెక్కడ?
  ముసలము వలెనే కరోన ముంచెను మనలన్
  ముసుగులు మూతికి వచ్చెను
  దసరా సరదాలు మనకు దప్పె గటగటా

  రిప్లయితొలగించండి
 7. కసిగా కరోన భువిలో
  నుసురుల దీయగ జనాళి యోటమి గ్రుంగన్
  ముసురును వరదలు తోడవ
  దసరా సరదాలు మనకు దప్పె గటగటా

  వసుధన్ ద్రోయగ వంతలన్ విసరుచున్ పంజాను వైరస్సదే
  ముసుగుల్ దూరము శుభ్రతల్
  గనగ వేపూజా పదార్ధంబులై
  ముసురున్ వాగులు వంకలున్ బొదలుచున్ ముప్పేట దండించగా
  దసరా పండుగనాటి పెక్కు సరదాల్
  దప్పెన్ గదా దైవమా!

  రిప్లయితొలగించండి
 8. ముసురు వలన నీటమునిగె
  వసతులు , మరి యెటుల పోవవలనగు నోయీ
  కుసిలించ నేమి ఫలితము
  దసరా సరదాలు మనకుఁ దప్పెఁ గటకటా !

  కుసిలించు = దుఃఖించు

  రిప్లయితొలగించండి
 9. సిసలౌ వేడుకలైనను
  దసరా సరదాలు, మనకుఁ దప్పెఁ గటకటా
  ముసురుగ బట్టిన వానల
  కుసూరుమన జనులు నేడు యుద్వేగమునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  పసజూపించుచు పెచ్చుగా కెరలుచున్ బాధించు దుష్టమ్మునౌ
  నసరోగమ్ము కరోన భీతినిల పన్నన్ గొప్పవౌ పండుగల్
  కసిగా పౌరులు వీడిరంతటను సంక్రాంతుల్ యుగాదుల్ మరిన్
  దసరా పండుగనాటి పెక్కు సరదాల్ దప్పెన్ గదా దైవమా!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మూడవ పాదంలో మూడు నాలుగు గణాలలో కొద్ది మార్పు:
   కసిగా పౌరులు వీడియుండు వడి - అని మార్పు.

   తొలగించండి


 11. రుసరుస లాడుచు నట్టిం
  ట సవా లువిసిరి కరోన ఠారెత్తింపం
  గ సమాజము భయపడగా
  దసరా సరదాలు మనకుఁ దప్పెఁ గటకటా


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 12. అసమానంబగు వ్యాధి గా నరుగుదెంచంగా కరోనా, కుటుం
  బి సువాలింపను పెద్ద పండుగవలెన్ పేరంటముల్ చిక్కెనీ
  దసరా పండుగ నాటి పెక్కు సరదాల్ దప్పెన్ గదా! దైవమా
  ముసిరెన్ చీకటి! కాంతులీనగను రా ముమ్మాటికిన్ శక్తియై!  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 13. సమస్య :
  దసరాపండుగ నాటి పెక్కుసరదాల్
  దప్పెన్ గదా దైవమా

  (దసరాల్లోని బొమ్మలకొలువులు , పగటి వేషాలు , అల్లుళ్ల అమ్మాయిల రాకపోకలు , విందులు , వేడుకలు ఏవి ? ఎక్కడ ? )
  మత్తేభవిక్రీడితము
  ..........................
  విసువౌచున్నది కాలయాపనకు నే
  వేక్సిన్ గనన్ రాదయో !
  నిసుగుల్ బెద్దలు " గోవిడుల్ "నిరతమున్
  నేత్రమ్ములన్ మోడ్తురే ;
  ససియౌ బొమ్మలకొల్వులున్ బగటివౌ
  సద్వేషముల్ మృగ్యమై
  దసరాపండుగ నాటి పెక్కుసరదాల్
  దప్పెన్ గదా దైవమా !!
  ( నిసుగుల్ - పిన్నలు ; ససియౌ - చక్కని
  కోవిడుల్ - కోవిడ్ వ్యాధిగ్రస్తులు )

  రిప్లయితొలగించండి
 14. విసరె కరోనా పంజా
  వెస మాయంబయ్యె ముదము విశ్వము నందు న్
  పొసగు నె సంబుర ములు గన?
  దసరా సరదాలు మనకు దప్పె కట కటా!

  రిప్లయితొలగించండి
 15. దసరా సరదా పండుగ
  వెసగానిపుడేగుదెంచి విషపూరితమై
  కసిదీర్చుకొనెకరోనా
  దసరా సరదాలు మనకుఁ దప్పెఁ గటకటా

  రిప్లయితొలగించండి
 16. రిప్లయిలు
  1. తెలంగాణ పల్లె దసరా సంబరాలు

   దసరా సేవలు రావు జమ్మికడ పత్రమ్ముల్ దగన్బంచగా
   వెసఁ గోలాటము లాడఁ గూడిరెట? లేవే పాలపిట్టల్ గనన్,
   వసనమ్ముల్ గొన జాలెనే పడతి నవ్యాశన్, కరోనాహతిన్
   దసరా పండుగ నాటి పెక్కు సరదాల్ దప్పెన్ గదా దైవమా

   కంజర్ల రామాచార్య
   వనస్థలిపురం

   తొలగించండి
 17. దసరాయుత్సవముల్దిగంతములనుత్సాహంబునున్ నింపుచున్
  రసరమ్యంబగు వేడ్కలందుజనులన్ రంజిల్లగాజేయు నీ
  విసమున్ గ్రక్కెడు పాడు కోవిడు జనావేశంబు చల్లార్చగా
  దసరా పండుగ నాటి పెక్కు సరదాల్ దప్పెన్ గదా దైవమా

  రిప్లయితొలగించండి
 18. పసలేని బ్రతుకు లాయెను
  పసిడిధరలుపైకెగయుచు ఫక్కున నవ్వెన్
  కసిగా నవ్వగ కోవిడు
  దసరా సరదాలు మనకుఁ దప్పెఁ గటకటా!!

  రిప్లయితొలగించండి

 19. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.

  కసిగా కరోన పంజా
  విసరగ దేశమ్మునందు విస్తృత పరిధిన్
  ముసరగ వానలు వరదలు
  దసరా సరదాలు మనకుఁ దప్పెఁ గటకటా!

  రిప్లయితొలగించండి
 20. కసిగా ఉద్యోగాళికి
  విసురుగ జీతాల కోత పెన్షను డీయే
  కెసరును బెట్టం దల్చిన
  *“దసరా సరదాలు మనకుఁ దప్పెఁ గటకటా”*

  రిప్లయితొలగించండి
 21. అసిధారావ్రతమోయనంగ ప్రజలత్యాశన్ దెలంగాణమై
  దిసలన్మ్రోగగనుద్యమోగ్రతనువీధిన్వీధినుద్యోగులున్
  గసినార్టీసిజలంబుభూమికొలువుల్గాంక్షించిపోరాడినన్
  *“దసరా పండుగ నాటి పెక్కు సరదాల్ దప్పెన్ గదా దైవమా”*
  పసయుద్యోగపదోన్నతాభ్యుదయభవ్యార్థాళిశూన్యంబనన్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. దసరాజమ్మికిపేరుపెట్టినదిసందర్శించియన్యోన్యతన్
  పసిడిన్దెచ్చితినిచ్చిపుచ్చుకొనుభవ్యాచారమేడుండునొ
  క్కొసుపర్ణంబులజూడబోవుటయునీకోవిడ్ రుజాగ్రస్తతన్
  *“దసరా పండుగ నాటి పెక్కు సరదాల్ దప్పెన్ గదా దైవమా”*

  రిప్లయితొలగించండి
 23. వెసవిధ్వంసము నాకరోన కతనన్ పృథ్విన్ ఘటిల్లంగ దు
  ర్గ! సినీవాలి! ప్రజాళి నిత్యము నినున్ ప్రార్థించుచున్ భీతితో
  వసతిన్ కాలము వెళ్ళబుచ్చ ధృతితో పర్వమ్ములన్ చేయరే
  దసరా పండుగ నాటి పెక్కు సరదాల్ దప్పెన్ గదా దైవమా!

  రిప్లయితొలగించండి
 24. విసురన్ పంజ కరోనయే జగతినే భీతిల్లగా జేయగన్
  విషసర్పమ్మును మించునత్తరిని యీ విశ్వంబు స్థంబింపగా
  నసహాయుండ్రగుచున్ జనాళికదియే వ్యాఘాతమై నందుకే
  దసరా పండుగ నాటి పెక్కు సరదాల్ దప్పెన్ గదా దైవమా

  రిప్లయితొలగించండి
 25. కందము
  దసరా పద్యపు సొగసులు
  వెసనళ్ళుళ్ళగుసగుసలు వివరించంగా
  పసలేదిక కోవిడుతో
  దసరా సరదాలుమనకు దప్పె కటకటా

  మత్తేభము

  దసరా పద్యము లుచ్చరించు సరదా తాలేదికంజూడగా
  మిసిమిం దూగుచు పాడుచున్ బ్రతుకు సమ్మేళం బులేమా యెనో
  పసలేకుండగ బోయెనొక్కొకనగా పర్వంబులీరీతిగా
  దసరాపండుగ నాటి పెక్కు సరదాల్ దప్పెన్గదా దైవమా

  రిప్లయితొలగించండి
 26. అందరికీ నమస్సులు🙏🙏

  నా పూరణ యత్నం..

  *కం*

  ముసిరిన కరోన వలనే
  విసిగిరి ప్రజలెల్ల నేడు విపరీతముగన్
  కొసరుగ నీ దెబ్బకు నిక
  *“దసరా సరదాలు మనకుఁ దప్పెఁ గటకటా”*!!

  *కళ్యాణ్ చక్రవర్తి ముంబాయి*
  🙏

  రిప్లయితొలగించండి
 27. ప్రహ్లాదుని గురువులు చండామార్కులు హిరణ్యకశ్యపుని సభలోకి వెళుతున్నప్పుడు వారి సంభాషణ
  కం.
  "పసగలిగిన చదువుచదివ
  క, సౌరినిగొలిచి దహరుడు కరగపడగ, రా
  క్షసజనపాలుడు గనె "ఛాం
  దస" రా...! సరదాలు మనకుఁ దప్పెఁ గటకటా!

  కరగపడు = చెడిపోవు
  దహరుడు = బాలుడు (ప్రహ్లాదుడు)
  ----- శ్రీరామ్

  రిప్లయితొలగించండి
 28. విసవిస నవ్వుచు రివ్వున
  ముసురుచు వచ్చెం గదా సముఖమున కెలమిన్
  వెస నీ రాక నిపుడు ఛాం
  దస! రాస రదాలు మనకుఁ దప్పెఁ గటకటా

  [రాస రదాలు =శృంగార రస సంబంధమైన దంతక్షతములు; మనకు: రాజదర్పము నాకు నకు]


  ముస లాఘాత నిభమ్ముగాఁ దనరె సంపూర్ణ క్షమా వాసమే
  వసుధాధీశులు సంశయాత్ములయి నిర్వ్యాపారులై నిల్చిరే
  రసహీనంబయి పణ్యశాల లిట స్వర్ణచ్ఛవ్యుపగ్రాహ్యముల్
  దసరా పండుగ నాటి పెక్కు స రదాల్ దప్పెన్ గదా దైవమా

  [స రదాల్ = స రదములు = పండ్లతోఁ గూడి; ఉపగ్రాహ్యములు = కానుకలు]

  రిప్లయితొలగించండి
 29. ముసురులువట్టుచువానలు
  వెసవెసగాగురియుచుండభీకరముంగన్
  పసలేమినిజీవితమున
  దసరాసరదాలుమనకుదప్పెగటగటా

  రిప్లయితొలగించండి
 30. మ:

  మసి బారెంగద జీవితాలు నయయో మా చెడ్డ కారోన గన్
  దెస గాన్పింపదు జీవికా బ్రతుకుగన్ తిండే దొరక్కుండనై
  ముసరన్ కష్టము లెన్నొ రీతులుగ నా ముక్కంటి యే దీర్చగన్
  దసరా పండుగ నాటి పెక్కు సరదాల్ దప్పెన్ గదా దైవమా

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 31. మసిబారెన్గదజీవితమ్ములవియమ్మాహాకరోనాకుగా
  నసలేబాధలునొందగాభువినినిట్లాయాపదల్ తోడుగా
  వెసయీవానలుభీకరాకృతినినెవ్వేళన్ సదాకుర్వగా
  దసరాపండుగనాటిపెక్కుసరదాల్ దప్పెన్ గదాదైవమా

  రిప్లయితొలగించండి
 32. అసురుడు దాగెను మనలో
  కసిగా మనుజుల బ్రతుకును కల్లగ జూపన్
  విసరగ కోవిడు బాధలు
  “దసరా సరదాలు మనకుఁ దప్పెఁ గటకటా”

  రిప్లయితొలగించండి
 33. కసిగా కాటేయ విధియు
  విసరె ను పంజా కరోన భీభత్సముగా
  ముసిరెను మేఘము లెల్లడ
  దసరా సరదాలు మనకు దప్పె గటకటా

  రిప్లయితొలగించండి
 34. కందం
  ససిఁ గనక పగటి వేషము
  రసహీనమ్మై గుడుల నలంకారాదుల్
  దొసగులఁ గరోన ధాటికి
  దసరా సరదాలు మనకుఁ దప్పెఁ గటకటా!

  మత్తేభవిక్రీడితము
  దొసగుల్ గూర్చి కరోన మృత్యువగుచున్ దొర్లన్ బ్రపంచంబునన్
  రసరమ్యంబులులేక కోవెలల దూరమ్మై యలంకారముల్
  ససిఁ బౌరాణిక గాథలన్ బగటి వేషాల్రాని దౌర్భాగ్యమై
  దసరా పండుగ నాటి పెక్కు సరదాల్ దప్పెన్ గదా దైవమా!

  రిప్లయితొలగించండి
 35. కసిగా కాటేయ విధియు
  విసరె ను పంజా కరోన భీభత్సముగా
  ముసిరెను మేఘము లెల్లడ
  దసరా సరదాలు మనకు దప్పె గటకటా

  రిప్లయితొలగించండి