3, ఫిబ్రవరి 2021, బుధవారం

సమస్య - 3624

4-2-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జలముఁ బోసిన నడఁగదు జ్వాల సుంత”
(లేదా…)
“జలముల నెంతఁ బోసినను జ్వాల యడంగదు తగ్గ దుష్ణమున్”
(యం.వి.వి.యస్. శాస్త్రి గారికి ధన్యవాదాలతో...)

58 కామెంట్‌లు:

 1. ద్రోహ చింతన గల్గిన దుష్ట బుద్ధి
  చేయ రానట్టి హానిని చేసి నంత
  రగిలి హృదయాన మంటలు రాజు కొనగ
  జలము బోసిన నడగదు జ్వాల సుంత

  రిప్లయితొలగించండి

 2. "శ్రీ రాముని దయ చేతను..."

  సరదా పూరణ:

  తలుపుల చాటు దాగుచును తైతక లాడుచు సైగచేయుచున్
  కులుకుచు రాగ నీవిచట గుట్టుగ చప్పుడు చేయకుండనే
  వలపులు మీర నాహృదియె భగ్గున మండగ నీదు ప్రేమనున్
  జలముల నెంతఁ బోసినను జ్వాల యడంగదు తగ్గ దుష్ణమున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు

  1. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
   (జిలేబి గారికి అంకితం)

   చెలగుచు శాస్త్రమున్ మరచి చీకటి రాత్రిని మందుగొట్టుచున్
   నిలుపుచు రోలునందు, కడు నీల్గుచు త్రేపుచు మెండు వెక్కుచున్
   కలుపుచు తెడ్డుతోడ, నొక గండర గండుడు సోడియమ్మునన్
   జలముల నెంతఁ బోసినను జ్వాల యడంగదు తగ్గ దుష్ణమున్...

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 3. పెళ్లి జేసిరి కూడుచు బెద్ద లంత
  యెడము నాకరో న వలన నేమి ఫలము?
  విభుని గలవక వధువింక వేగుటెట్లు
  జలముఁ బోసిన నడఁగదు జ్వాల సుంత.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. ఆలి బిడ్డల కడుపులు మాడ్చునయ్య

  కూర్మి తాగిన కడుపుకు కుంపటగును

  మధిర మనుజుల బతుకుల మంటరేపు

  జలముఁ బోసిన నడఁగదు జ్వాల సుంత

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మొదటి పాదంలో యతి తప్పింది. "కడుపుల కాలజేయు" అందామా?

   తొలగించండి
  2. మొదటి పాదములో
   కడుపులు మాడ్చు నయ్యకు
   బదులుగా
   కడుపుల కాలజేయు
   అని చదువుకోవలసినది

   తొలగించండి
 5. పిన్నబుద్ధియైరారాజుభేదమెంచి
  ధర్మరాజునునోడించెధరణిఁగోరి
  మగువద్రౌపదిమానంబుమంటఁగలసె
  జలముఁబోసిననడగదుజ్వాలసుంత

  రిప్లయితొలగించండి
 6. కౌరవులతో సంధికి బయలుదేరెడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ తో ద్రౌపది....

  తేటగీతి
  అలవి గాని స్వార్థమ్మున నాటనాడి
  నాతి నీడ్చి యరణ్య మజ్ఞాతమంప
  సంధి జపమున నన్న! నా బొందిపైన
  జలముఁ బోసిన నడఁగదు జ్వాల సుంత!

  చంపకమాల
  చులకన జేయు వ్యూహమున జూదము కొగ్గుచు నెగ్గి మాయతో
  వలువల నూడ్చి మమ్ము వనవాసము లాదిగ హింసఁ బెట్టి యిం
  గలము రగిల్చి కౌరవులుఁ గాల్చఁగ నన్నయ! సంధిపేరుతో
  జలముల నెంతఁ బోసినను జ్వాల యడంగదు తగ్గ దుష్ణమున్

  రిప్లయితొలగించండి

 7. అలకల కొలికి ప్రియురాల! ఆగవే జి
  లేబి ! ననువీడకమ్మ చెలియ తపము ఫ
  లించిన శుభవేళా కనులిటులటేల !
  జలముఁ బోసిన నడఁగదు జ్వాల సుంత!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "తపము ఫలించిన శుభవేళ బెదరగనేల జవరాల" పాటను గుర్తుకు తెచ్చారు.

   తొలగించండి
 8. చెలిమిగ చేప పిల్లలును చేరిన ముత్యపు చిప్ప రాశులున్

  బలులు తిమింగలంబులును బారులు తీరిన పెద్ద సంద్రమున్

  కిలకిల పొంగెడగ్గి పలు కీలలుజాపిన ఘోర వేళలన్

  జలముల నెంతఁ బోసినను జ్వాల యడంగదు తగ్గ దుష్టమున్”

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. చిన్న సవరణలతో
   ————

   చెలిమిగ పిల్ల చేపలును చేరిన ముత్యపు చిప్ప రాశులున్

   బలులు తిమింగలంబులును బారులు తీరిన పెద్ద సంద్రమున్

   తెలియక దాగినగ్గి పలు తెన్నుల మండిన ఘోర వేళలన్

   జలముల నెంతఁ బోసినను జ్వాల యడంగదు తగ్గ దుష్టమున్”

   ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

   ( తెలియక దాగినగ్గి= బడబాగ్ని)

   తొలగించండి
 9. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  ఈర్ష్య గుణమున దుష్టుడై నెగడు నట్టి
  బంధువెంచిన హీనమౌ పనుల తోడ
  డెంద మెంతయు క్షోబించి కొందళించె
  జలము బోసిన నడగదు జ్వాల సుంత.

  రిప్లయితొలగించండి


 10. మదిమది జిలేబి విడువకు
  నను జలముల నెంతఁ బోసినను జ్వాల యడం
  గదు తగ్గ దుష్ణమున్! రా
  వె దూర మువలదె శుభమగు వేళయిదె యిదే!  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 11. కలకల లాడు నింట శుభ కార్యము జేయగ బూననెంచుచున్
  సలలితరాగముల్ నచట సందడి జేయగ చూడచక్కగన్
  కలతలు బుట్టెనేల నట కల్గెను విఘ్నము లేలనో యికన్
  జలముల నెంతఁ బోసినను జ్వాల యడంగదు తగ్గ దుష్టమున్!!

  రిప్లయితొలగించండి
 12. రిప్లయిలు
  1. కలకలలాడుచున్ మయుని కందువదెల్పెడి రాజసౌధమున్
   దలచుచు ధార్తరాష్ట్రుడట తల్లడమందగ మత్సరమ్మునన్
   చెలిమిని కౌరవాగ్రజుడు చేసిన పెంపగు మేలుబోధలన్
   జలముల నెంతబోసినను జ్వాలయడంగదు తగ్గదుష్ణమున్

   కందువ = సామర్ధ్యము
   కౌరవాగ్రజుడు = ధృతరాష్ట్రుడు

   తొలగించండి

  2. బలిమిని సముండు పురమున గలిగెనేని
   కలిమిని తనకంటె ఘనుడు గలిగెనేని
   కలుగు మత్సరమ్మనునగ్ని యలుకతోడ
   జలము బోసిన నడగదు జ్వాలసుంత

   తొలగించండి
 13. మగువ పొంకాలు మదిలోన మంట రేప
  కామజ్వాలతో దేహంబు కాలుచుండె
  పడతి నీతీయనైనట్టి పలుకు లనెడు
  జలముఁ బోసిన నడఁగదు జ్వాల సుంత

  రిప్లయితొలగించండి
 14. తడిసి ముద్దైన చీరలో తరుణి బిగువు
  గుబ్బలను గాంచగను రేగె గుండెలోన
  కామ పుసెగలు చెలియ మేఘాలు రాల్చు
  జలముఁ బోసిన నడఁగదు జ్వాల సుంత

  రిప్లయితొలగించండి
 15. వలపుల రాజు బాణములు వాడిగ వేడిగ గుండెలోపలన్
  చలుపుచు నుండగా తిథపు జ్వాలలు రేగగ దేహమంతయున్
  సలసల కాగుచుండె ముముచానము రాల్చు పరామృతమ్మనే
  జలముల నెంతఁ బోసినను జ్వాల యడంగదు తగ్గ దుష్ణమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. *విదురుడు కృష్ణునితో పలికిన మాటలుగా*
  *** *** *** *** *** *** *** *** **
  కలహము మానుమంచును సుగాత్రుడవై వచియింపనేమి యా
  ఖలురు సుయోధనాదులిక కయ్యపు బాటను వీడివత్తురే?
  విలువగు నీదు వాక్యముల విందురె చక్రి సుభాషితమ్ములౌ
  జలముల నెంతఁ బోసినను జ్వాల యడంగదు తగ్గ దుష్ణమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  చలమును గూడు తత్త్వమున సాగెడి దుష్టుడునైన బంధువే
  కలత లొనర్చు హీనమగు కర్మల సంకటబెట్టు చుండగా
  అలుకువదోడ వీగెను మనమ్ము విశేషముగా వెరించుచున్
  జలముల నెంతఁ బోసినను జ్వాల యడంగదు తగ్గ దుష్ణమున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. విలవిల లాడగా తులువ వేలము వెర్రిగ దుస్ససేనుడే
  వలువల నూడ్చ కృష్ణకు సభాసదు లెల్లరు మిన్న కుండిరే
  పెలుచన బాప వేడుచును పెన్నిధి వెన్నుని, భీముఁడిట్లనెన్
  జలముల నెంతఁ బోసినను జ్వాల యడంగదు తగ్గ దుష్ణమున్

  కృష్ణ-ద్రౌపది: పెలుచన-కోపము

  రిప్లయితొలగించండి
 19. ఆకలి యొకబాధరగులు అగ్ని జఠర
  మున పొగయులేక, కడుపున ముల్లుగ దిగు
  ఆకలియను జ్వాలకు మందు అన్నమెగద
  జలముఁ బోసిన నడఁగదు జ్వాల సుంత

  రిప్లయితొలగించండి
 20. కామితములకు లేదుగా కనికరమ్ము
  జలము బోసిన నడగదు జ్వాల సుంత
  తెల్పువాడను మెలగుమా తెలివితోడ
  భక్తిభావము సతతము ముక్తి నిచ్చు !!

  రిప్లయితొలగించండి
 21. సమస్య :
  జలముల నెంత బోసినను
  జ్వాల యడంగదు తగ్గ దుష్ణమున్

  ( దుష్యంత వియోగవిహ్వల శకుంతలకు శిశిరోపచారాలు చేస్తున్న అనసూయతో ప్రియంవద )

  చంపకమాల
  ...................

  అలికులవేణి యైన మన
  యన్నులమిన్న శకుంతలాసఖిన్
  గలువల సెజ్జ వైచి, మృదు
  గంధమలందుచు, దామరాకులన్
  మెలమెల వీచినన్, మదిని
  మీరు వియోగముచేత మేనిపై
  జలముల నెంత బోసినను
  జ్వాల యడంగదు ; తగ్గ దుష్ణమున్ .

  రిప్లయితొలగించండి
 22. గ్రీష్మమందు దినకరుని కృశమునొంది
  కైపుగ వసతులనమర్చి కట్టినట్టి
  వీడు కాలుచుండగ కుటుంబికుల నేత్ర
  జలముఁ బోసిన నడఁగదు జ్వాల సుంత

  - [ ] కృశము = వేడి

  రిప్లయితొలగించండి
 23. తే.గీ//
  మృగశిరా కార్తెనందున మృగ్యమౌను
  రోహిణీ కార్తెనందున రోళ్ళుబగులు !
  భగభగమని మండు బడబాగ్నికిని పిసరు
  జలముఁ బోసిన నడఁగదు జ్వాల సుంత !!

  రిప్లయితొలగించండి
 24. చిలిపి పూవుల విలుకాని చేష్టితములు
  విరహ జ్వాలను రగిలించి వేఁగఁజేసె
  ప్రియసమాగమమొక్కటే నయముజేయు
  జలముఁ బోసిన నడఁగదు జ్వాల సుంత

  రిప్లయితొలగించండి
 25. చం:

  పిలుపును గొన్న కర్షకులు బింకము మీరగ సమ్మె చేయుచున్
  గడగడ లాడుచున్ చలికి గండము గానగు సాగు చట్టముల్
  తొలగగ జేయుమన్న కడు దుష్టత కెంచి త్యజింప జేయనై
  జలముల నెంత బోసినను జ్వాల యడంగదు తగ్గ దుష్ణ మున్

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. జ్వలితహుతాగ్నిసంభవను సంగరభీకరవీరపత్నినై
  తులువ యొకండు నిండు సభ దువ్వలువల్ దొలగించఁ బూన నీ
  పలుకుల నూరడిల్లుదునె పార్థివ!, వంచితహృద్దవాగ్నిలో
  జలముల నెంతఁ బోసినను జ్వాల యడంగదు తగ్గ దుష్ణమున్.

  కంజర్ల రామాచార్య.

  రిప్లయితొలగించండి
 27. వెల వెలబోవజేసెగద,వేతనజీవులనందరిన్నిటన్
  కులుకులగ్రుమ్మరించకను,కూలగజేసిరియాశసౌధముల్
  సులువుగమానబోదుకద,సూక్ష్మముగానటువంటి బాధ,కే
  జలములనెంతబోసినను,జ్వాలయుడుంగదు తగ్గదుష్ణమున్
  ++++++++++++++++++++++
  రావెల పురుషోత్తమరావు

  రిప్లయితొలగించండి
 28. ఎలుకలు లోన పీకి నటు లెప్పటి కప్పుడు నొప్పి హెచ్చెడిన్
  సలసల కాగి నట్లగుచు సన్నని యావిరు లౌను పొట్టలో
  మలమల మాడ్చి నట్లగుచు మండెడి క్షుత్తుకు తిండిదక్కయే
  జలముల నెంత బోసినను జ్వాల యడంగదు తగ్గ దుష్ణమున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 29. తల్లిదండ్రులెవరుజూడ తనయులందు
  పచ్చిగడ్డి వేసిన భగభగల మంట
  జలముఁ బోసిన నడఁగదు జ్వాల సుంత
  ఏమిఖర్మము పట్టెనే నేటి జగతి

  రిప్లయితొలగించండి
 30. బలమిక దక్కె మాకనుచు పాతకులై పచరించు నాయకుల్
  విలువలు లేని పాలనను వేదన బెట్ట జనాగ్రహమ్మునన్
  జలముల నెంతఁ బోసినను జ్వాల యడంగదు తగ్గ దుష్ణమున్
  మలమల మాడ్చు దుష్టులను మార్పును దెచ్చును మంచి పెంచగా

  రిప్లయితొలగించండి
 31. పలువురు రాజధాని కయి బంగరు భూముల నిచ్చి వేయగా
  నిలుకడ లేని నేత లవినీతికి నూత మొసంగిరంచు చం
  చలమగు నిర్ణయంబెడద జ్వాలల లేపెను స్వాంతనంబనే
  *“జలముల నెంతఁ బోసినను జ్వాల యడంగదు తగ్గ దుష్ణమున్”*

  రిప్లయితొలగించండి
 32. బంధువర్గముపలికినబలుకులవియ
  గ్రుచ్చుకొనియెనుడెందాన చిచ్చువోలె
  జలముబోసిన నడగదుజ్వాలసుంత
  ప్రియముగల్గెడుమాటలునయముపలుక

  రిప్లయితొలగించండి
 33. రిప్లయిలు
  1. శాంతిఁ జేకూర్చు జనులకు క్షమయు కరుణ
   యెల్ల వేళలఁ జక్కఁగఁ గల్ల కాదె
   యక్కట నరులకు నెడంద మిక్కుటముగఁ
   జలముఁ బోసిన నడఁగదు జ్వాల సుంత

   [మిక్కుటముగన్ +చలము = మిక్కుటముగఁ జలము]


   లలిత మనస్కు లెల్లరకు లాలన కన్నను భాష్ప తోయముల్
   జలజల కాఱ మం దగును జయ్యన శోక మహాగ్ని తప్త దు
   ర్విలపిత పూరుషాత్మలకు వింతగఁ బ్రశ్రయ గంధ యుక్త వా
   గ్జలముల నెంతఁ బోసినను జ్వాల యడంగదు తగ్గ దుష్ణమున్

   తొలగించండి
 34. వలపులఱేనిచర్యలకువాడిగజ్వాలలురేగమేనిపై
  జలములనెంతబోసిననుజ్వాలయడుంగదుతగ్గదుష్ణమున్
  దెలియుమువీరరాఘవుడ!దిట్టగువారలుసైతమున్ గనన్
  లలనలగాంచినంతనెయరాచకవృత్తినిసంచరింతురే

  రిప్లయితొలగించండి
 35. కళకళ లాడుచున్ తిరిగి కమ్మని యూహల తేల్చిప్రీతితో
  కిలకిలనవ్వులన్ గురిసి కిన్నెరకంటి బుజాంతరమ్మునన్
  చెలువము చూపకున్ననిశి చేడియకై తపియించు చుండగా
  జలముల నెంతఁ బోసినను జ్వాల యడంగదు తగ్గ దుష్ణమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 36. కలవరమాయె మానసము కాంతుని ధ్యాస చెలంగి హెచ్చుగన్
  చిలుకపటానితేనిదొర చిత్తమునందున జ్వాల వేల్చగన్
  కలువలరేడు గూడ తన కౌముదితోవిరహంబు బెంచగా
  జలముల నెంతఁ బోసినను జ్వాల యడంగదు తగ్గ దుష్ణమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 37. ద్రోహ బుద్ధిని చూపుచు దుష్టులెపుడు
  తీయనైన మాటలతో డ తీరుగాను
  నట్టి వారల కుత్సిత మను యనలము
  జలము పోసిన నడగదు జ్వాల సుంత.

  రిప్లయితొలగించండి