12, ఫిబ్రవరి 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3633

13-2-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వాసము వాసనల నడఁచి భాసిలు నెపుడున్”
(లేదా...)
“వాసము వాసవాదులకు వాసనలన్ దొలఁగించి భాసిలున్”

36 కామెంట్‌లు:


 1. "శ్రీ రాముని దయ చేతను..."

  సరదా పూరణ:

  వీసము గూడ నెంచకయె వేషము లేయుచు దూరి కొంపలన్
  మోసము జేసి కాంతలకు ముప్పులు దెచ్చెడి చేష్టవీడుచున్
  తోసము నిచ్చి మానసపు తుంటరి బుద్ధికి నారపీచుదౌ
  వాసము వాసవాదులకు వాసనలన్ దొలఁగించి భాసిలున్...

  రిప్లయితొలగించండి
 2. భాసిలుముక్తికిమెట్టుగ
  గాసింబోందకపరమముగానెంచివనిన్
  వీసముపట్టునుసడలని
  వాసమువాసనలనఁడచిభాసిలునెపుడున్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. కాసుల కాంతల వేటను
  వేసట నొందగ నరుండు పెద్దతనంబున్
  పాశములను వీడగ వన
  వాసము వాసనలనడచి భాసిలు నెపుడు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. వాసిగ యఙ్ఞయాగములు వందలు జేయగగల్గు
   స్వర్గమే
   వాసము వాసవాదులకు; వాసనలన్ దొలగించి భాసిలున్
   చేసిన కర్మలన్నిటిని శ్రీహరికర్పణ జేయ ఙ్ఞానమే!
   దాసుల పాపపుణ్యముల దగ్ధము జేయుచు మోక్షమీయగన్

   తొలగించండి
 4. చూసినవన్నియు కొని పే

  రాశన దాచెన్, పురుగులు రాల్చెన్ కంపున్

  వీసపు యింగువ కట్టుము

  వాసము వాసనల నడఁచి భాసిలు నెపుడున్”

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కాసుల కొఱకై పరులను
  మోసము జేయుచు బ్రతికెడు మూర్ఖుని చెలిమిన్
  వాసిగ నొనరించెడి సహ
  వాసము వాసనల నడచి భాసిలు నెపుడున్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. దాసుణడుగాకయున్లలనదాయలవర్గముకామక్రోధముల్
  చేసినవింతచేష్టలనుచేరకచూడకమౌనియైయెదన్
  వాసిగముక్తిమార్గమునవాటిలుశోధననెంచకేవనిన్
  వాసమువాసవాదులకువాసనలన్దోలగించిభాసిలున్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. కె.వి.యస్.లక్ష్మి:

  దూషణ తగదెవ్వరికిని
  భాషణ సలిపెడి వయనమె ప్రతిసర ముర్విన్
  భేషజ మెఱుగని బుధ సా
  వాసము, వాసనల నడచి భాసిలుమెపుడున్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. మోసపుజగతిని భుక్తికి
  వేసములనువేయు ముౘ్చు విన్నాణులతో
  వేసటయేలొకొ? సత్సహ
  వాసము వాసనల నడఁచి భాసిలు నెపుడున్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కాసంతైనను హరి సహ
  వాసము వాసనల నడఁచి భాసిలు నెపుడున్
  హాసములిడు హరి పూజలు
  ఆసాంతము తృప్తికరము ఆనంద మిలన్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. సమస్య :
  వాసము వాసవాదులకు
  వాసనలన్ దొలగించి భాసిలున్

  ( దేవేంద్రాదులకైనా నిశ్చలభక్తితో
  మహాదేవుని సేవిస్తే కైలాస కైవల్యం ప్రాప్తిస్తుంది )

  ఉత్పలమాల
  .....................

  ఆసనమందు గూర్చొనుచు
  నందర బాలన సేయుచుండినన్ ;
  వీసము గూడ మోక్షమును
  వింతయె పొందగలేరు దేవతల్ ;
  ఆసలు వీడి నిశ్చలత
  నాద్యుని శంకరు గొల్వ ; నీశ్వరా
  వాసము వాసవాదులకు
  వాసనలన్ దొలగించి భాసిలున్ .

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ఉ:

  సీసము రేగుచుండు పలు చెప్పుడు మాటలు విన్న మీదటన్;
  మోసము క్రూర తత్వములు ముప్పును బెంచెడు దుష్ట చర్యలున్
  కాసులు కొల్లగొట్టుచును కంచెను మేసెడు, వాండ్ర కాపలా
  వాసము, వాసవాదులకు వాసనలన్ దొలగించి భాసిలున్

  సీసము=కోపము
  కాపలా వాసము = జైలు జీవితము

  వై.చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఉ:

   బాసట గౌతమేశ్వరుడు భద్రము శ్రీ మహ లక్ష్మి ధామమై
   బాసలతల్లి నిల్చెనిట వాస్తవ మెంచి పురాణ కాలమే
   వాసియె గౌతమీతటము వారధి మోక్షము నొంద మంథనీ
   వాసము వాసవాదులకు వాసనలన్ దొలగించి భాసిలున్

   పెద్దపల్లి జిల్లా లో మంథని గ్రామము.ఇక్కడ ప్రవహించే గోదావరి నది ఒడ్డున గౌతముడు తపస్సు చేసినట్లు చెపుతారు. వారు ప్రతిష్ట చేసిన గౌతమేశ్వర దేవాలయమే ప్రత్యక్ష సాక్షము. ఇక్కడే అతి పురాతనమైన సరస్వతీ దేవాలయము ఉన్నది. అక్కడే వెలసిన శ్రీ మహాలక్ష్మీ ఆ గ్రామాన్ని సుభిక్షంగా నిలుపుతున్నట్లు చెపుతారు.
   మంథనిలో వాసము వాసవాదులకు సహితము సర్వతోముఖ ఉన్నతికి మూలము అని ప్రసిద్ధి.

   తొలగించండి
 12. కోసినను బంధములు తెగు
  నే సులువుగ? దిక్కు మనకు నిల ఆ వడ్డీ
  కాసుల వాడే!, శ్రీహరి
  వాసము వాసనల నడఁచి భాసిలు నెపుడున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 13. మాసిన బట్టను దాల్చగ
  వాసన పసరించుటాప బథకము వెదుకన్
  వాసమునుతుకుటయను విసు
  వాసము వాసనల నడఁచి భాసిలు నెపుడున్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. మోసముజేసియర్థములమోసమునందునజిక్కిస్రుక్కిసం
  వాసమువీడలేకభగవంతునిరక్షణకోరలేకయీ
  వాసనలందుమున్గితివిపాహిమురారియటన్నభక్తిసా
  *వాసము వాసవాదులకు వాసనలన్ దొలఁగించి భాసిలున్”*

  రిప్లయితొలగించండి
 15. వీసము నైన సాధ్యమొకొ వేడిమి కన్దొర యాన లేక సం
  వాసము పూర్వ కర్మఫల ప్రత్యుప హారము నాలు బిడ్డలున్
  దాసులు గొడ్డు గోదయు చిదాత్మ దయా విభవాలు చక్రి సా
  *వాసము వాసవాదులకు వాసనలన్ దొలఁగించి భాసిలున్”*

  రిప్లయితొలగించండి
 16. న్యాసముఁ జేసి చిత్తమును నచ్యుతునందున, గర్హణీయదు
  ర్వాసనలన్ త్యజించి, తనరన్ పరమాత్మునిలో చిదాత్మవి
  న్యాసముఁ గూర్చు వారలకు ధ్యాన
  నిమగ్నతపోధనాశ్రమా
  వాసము వాసవాదులకు వాసనలన్ దొలఁగించి భాసిలున్.

  కంజర్ల రామాచార్య

  రిప్లయితొలగించండి
 17. క్లేశమునొంది రాక్షసులు కేశవ వైరులు నాక లోకము

  న్నాసగనాక్రమించగను నారులు వీరులునందరందరున్

  రోసము వీడి భీతిగను రొప్పుచు చేరిరి వాసుడుండు శ్రీ

  వాసము, వాసవాదులకు వాసనలన్ దొలఁగించి భాసిలున్”

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 18. శ్రీ సందేశముఁదెలియగ
  వాసిగనుపవాసదీక్షవాసునితోడన్,
  మాసముమాఘమునందుప
  వాసము వాసనల నడఁచి భాసిలు నెపుడున్

  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణ రావు

  రిప్లయితొలగించండి
 19. రిప్లయిలు
  1. గాసిల కర్మ పోనగున కానల కేగిన కావిగట్టినన్
   చేసిన పాపమెల్ల హరి సేవల జేయగ మాసిపోవిలన్
   వేసట నొందకుండ పరివేదన నొందుచు స్వామి తోడ సా
   వాసము వాసవాదులకు వాసనలన్ దొలఁగించి భాసిలున్”

   తొలగించండి
 20. కందం
  వ్రాసెద నక్షర సత్యము
  గాసిలి యిహమునకు ముక్తి కాముకతఁగనన్
  వాసిగ రమణాఖ్యు నిజా
  వాసము వాసనల నడఁచి భాసిలు నెపుడున్

  ఉత్పలమాల
  మాసియు లోభమోహమద మత్సర జాలము మానసంబునన్
  గాసిలి లోకమందలి వికార సుఖాలకు భక్తిభావనన్
  వాసిఁ గొనంగ మేటి రమణాఖ్యుల ధ్యాన సుబోధియౌ నిజా
  వాసము వాసవాదులకు వాసనలన్ దొలఁగించి భాసిలున్

  రిప్లయితొలగించండి


 21. సీసాల కొలదిగా మ
  ధ్వాసవ మాయింట! గంధవహమందదుగా!
  ఆసక్తినికలిగించు ని
  వాసము వాసనల నడఁచి భాసిలు నెపుడున్!  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 22. చెలి! ప్రవహించు హల గలగ
  లల! వాసము వాసవాదులకు వాసనలన్
  దొలఁగించి భాసిలున్! తృటి
  ని లాఘవముగ తుడిచెదరని తలచెద సుమీ!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 23. ఈసును క్రోధమును విడిచి
  దాసుండనుచున్ సతతము తన్మయు డవగా
  సాసిరనయనానుజు సా
  వాసము వాసనల నడిచి భాసిలు నెపుడున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 24. ధ్యాసయు నుంచిన వేల్పున
  వాసనల దురితములన్ని పరుగులు తీయున్
  దోసములుండవునిక ఆ
  వాసము,వాసనలనఁడచిభాసిలునెపుడున్

  రిప్లయితొలగించండి
 25. ఈసును గ్రోధము మదముల
  వాసన దరిచేరకుండ భద్రతనుండన్
  వాసిగశంకరు పదముల
  వాసము,వాసనల నడచి భాసిలునెపుడున్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. శ్రీస త్యాత్మేశ్వర కరు
  ణా సాగర జల నిమగ్న నర సంతతికిన్
  భాసుర సంయమి జన వ
  ద్వాసము వాసనల నడఁచి భాసిలు నెపుడున్


  శ్రీ సమ దార సేవిత విశేష మహాత్మ్యనిరూఢ దేవ కా
  యాసహ చింతనా వితతి యత్నవ దార్జిత ఘోర పూర్వ భూ
  వాస వికార కార్య ఫల భార విచార సమూహముల్, నభో
  వాసము వాసవాదులకు, వాసనలం దొలఁగించి భాసిలున్

  రిప్లయితొలగించండి
 27. వాసిగ యఙ్ఞయాగములు బాగుగజేసిననైన ముందుగా
  గాసిలజేయునామదము గట్టడిజేయుచు గ్రోధమున్ వలెన్
  నీసును బాఱద్రోలుచునునీశునిబాదము లాశ్రయించునౌ
  వాసము,వాసనాదులకువాసనల్దొలగించిభాసిలున్

  రిప్లయితొలగించండి
 28. కాసుల నాశను వీడుచు
  దాసుండై నిరతము వరదాయకు హరినిన్
  ధ్యాస మరల్చని దృఢ వి
  శ్వాసము వాసనల నడఁచి భాసిలు నెపుడున్

  రిప్లయితొలగించండి
 29. మూసినదీతటమ్ముఁ దన పూర్వులొసంగిన యంగణమ్ము దు
  ర్వాసనవీచుచుండగ యరణ్యముకున్ జని తెచ్చి పెట్టెనే
  కాసులు ఖర్చుచేసి సిరి గంధపు దూలము నడ్డు కర్రగా
  వాసము వాసవాదులకు వాసనలన్ దొలఁగించి భాసిలున్

  రిప్లయితొలగించండి
 30. వాసిగ గృహమును గట్టెను
  మూసీ నదితీరమందు ముదముననతడే
  వాసము లోగల గంధపు
  వాసము వాసనల నడఁచి భాసిలు నెపుడున్.

  రిప్లయితొలగించండి