1, ఫిబ్రవరి 2021, సోమవారం

సమస్య - 3622

2-2-2021 (మంగళవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

కనుల పండుగఁ గూర్చె రక్తంపు ఝరులు

(లేదా…)

కన్నుల పండువై తనువు గార్చె రణంబున రక్తధారలన్

82 కామెంట్‌లు:


 1. "శ్రీ రాముని దయ చేతను..."

  సరదా పూరణ:

  పన్నుగ మిత్రులన్ గలిసి పండుగ పూటను సంకురాతిరిన్
  చెన్నుగ బోవుచున్ మురిసి చెట్టుల క్రిందను ముత్తుకూరునన్
  మిన్నగు కోడినిన్ గొనుచు మీరిన యాశను పందెమాడగా
  కన్నుల పండువై తనువు గార్చె రణంబున రక్తధారలన్...

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు

  1. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
   (జిలేబి గారికి అంకితం)

   1960:

   మిన్న విశాఖపట్నమున మేలుగ జేరుచు నద్దెకొంపనున్
   చెన్నుగ నద్దెమంచమును చేర్చగ రాత్రిని గోడచెంతనున్
   పన్నుగ నల్లులందరము పండుగ జేయుచు కుట్ట శాస్త్రినిన్
   కన్నుల పండువై తనువు గార్చె రణంబున రక్తధారలన్...

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 2. ఎందుగలడు నీ హరి చూపుమిందుననగ

  సంధ్య వేళ నృసింహుడు స్థంబమునను

  జీల్చెను , హిరణ్యు కడుపును జీల్చెను జను

  కనుల పండుగఁ గూర్చె రక్తంపు ఝరులు”

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 3. ఎందుగలడు నీ హరి చూపుమిందుననగ

  సంధ్య వేళ నృసింహుడు స్థంబమునను

  జీల్చెను , హిరణ్యు కడుపును జీల్చెను జను

  కనుల పండుగఁ గూర్చె రక్తంపు ఝరులు”

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 4. ఎందుగలడు నీ హరి చూపుమిందుననగ

  సంధ్య వేళ నృసింహుడు స్థంబమునను

  జీల్చెను , హిరణ్యు కడుపును జీల్చెను జను

  కనుల పండుగఁ గూర్చె రక్తంపు ఝరులు”

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 5. భాగ్య నగరున బోనాల పండుగదియె
  కనుల పండుగఁ గూర్చె, రక్తంపు ఝరులు
  పార కుండగ సర్కారు బలుల నచట
  యాపి వేయుచు నిచ్చిరే యాజ్ఞలిపుడు.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. వీరుడనిలోనభీముండువేగదుమికి
  పత్నిద్రౌపదిపంతంబుభావమరసి
  చీల్చెగుండెనుశాత్రవుఁజేరివడిగ
  కనులపండుగఁగూర్చెరక్తంపుఝరులు

  రిప్లయితొలగించండి
 7. ఉన్నత ధర్మ శాస్త్ర సమయోచిత ధీరపరాక్రముండు వి
  ద్వన్నుత నీతిశాలి ప్రవిదారణభీకర జిత్వరుండు సం
  పన్న శరాస్త్రశోభితుఁడు పార్థు శరాహతిఁ సైంధవుండు తాఁ
  కన్నుల పండువై తనువు గార్చె రణంబున రక్తధారలన్

  ప్రవిదారణము = యుద్ధము

  రిప్లయితొలగించండి
 8. మాత పితరుల కింటిలో మసలు నట్టి
  చిన్ని పాపల నవ్వులు చేష్ట లెల్ల
  కనుల పండుగ గూర్చు, : రక్తంపు ఝరులు
  కలుగ జేయున సహ్యంబు కల్ల గాదు

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కాలు దువ్వగ నేలనొ కయ్యమునకు
  నిలువ లేకున్న శరములనెక్కుబెట్ట
  వైరి సేనల దునిమిన వీరులకును
  కనుల పండుగఁ గూర్చె రక్తంపు ఝరులు

  రిప్లయితొలగించండి
 10. ఎన్నడు గాంచలేదని సుహృత్తులు కోరగ వారితో సహా
  మిన్నగ నజ్జువాలముల మేడెము జర్గెడి యాంధ్రకేగితిన్
  సన్నిహితుండ్రతో, కొమర సామిరథమ్ముల పోరుగాంచగా
  కన్నుల పండువై, తనువు గార్చె రణంబున రక్తధారలన్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. తేటగీతి
  తోయలి వలువలూడ్చిన దుస్ససేను
  ఱొమ్ము రుధిరమ్ము రణమున గ్రోలెదనని
  వాయుసుతుఁడు కురుక్షేత్ర భరణిఁ జెలఁగ
  కనుల పండుగఁ గూర్చె రక్తంపు ఝరులు

  ఉత్పలమాల
  అన్నుల మిన్న ద్రౌపదిని నందరిముందర వల్వలూడ్చఁగన్
  గ్రన్నన దుస్ససేను రుధిరమ్మును త్రాగెడు బాస చేసి తా
  నన్న విధంబుగా ననిని నందుచు భీముఁడు ఱొమ్ముఁ జీల్చఁగన్
  గన్నుల పండువై తనువు గార్చె రణంబున రక్తధారలన్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. చెన్నగు కాలమిద్దియని చేరుచునందరు పల్లెపట్టులన్
  ఎన్నికజేసి స్పర్ధకని నేపుగబెంచిన కోడిపుంజులన్
  పన్నుగ పందెమొడ్డుచును పండుగపూటను కత్తిగట్టగా
  కన్నులపండుగై తనువుగార్చె రణంబున రక్తధారలన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సవరించిన పూరణ 🙏🙏🙏

   చెన్నగు కాలమిద్దియని చేరుచునందరు పల్లెపట్టులం
   దెన్నికజేసి స్పర్ధకని యేపుగబెంచిన కోడిపుంజులన్
   పన్నుగ పందెమొడ్డుచును పండుగపూటను కత్తిగట్టగా
   కన్నులపండుగై తనువుగార్చె రణంబున రక్తధారలన్

   తొలగించండి
 13. కక్షగట్టిన భీముడు కదన మందు
  దుస్ససేనుని దునుమాడ తోషమంది
  ద్రుపద కురులను ముడవగ రోషమరయ
  కనుల పండుగఁ గూర్చె రక్తంపు ఝరులు!!

  రిప్లయితొలగించండి
 14. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  భూజ నరయగ జేసిన పోరు నందు
  రామచంద్రుని శరములు రయము తోడ
  రావణు నుదర మందున తావుగొనగ
  కనుల పండుగఁ గూర్చె రక్తంపు ఝరులు

  రిప్లయితొలగించండి
 15. రిప్లయిలు
  1. ఉ:

   ఎన్నిక లందు నిల్చి కటు వెంచిన జిత్తుల వమ్ము చేయుచున్
   దన్ను గడింప వైరి జన తావుల దూరుచు బుజ్జగించుచున్
   మిన్నగ ఖర్చు జేయ బహు మెప్పుగ నెంపిక వెల్లడించగన్
   కన్నుల పండువై తనువు గార్చె రణంబున రక్తధారలన్

   వై. చంద్రశేఖర్

   తొలగించండి
 16. తిన్ననగు కామ దహనపు దినమునందు
  పూని రెల్లరును గులాలు బూసుకొనగ ,
  రంగులపొడి నేత్రముల దొరగె బుడతడి
  కనుల , పండుగఁ గూర్చె రక్తంపు ఝరులు

  రిప్లయితొలగించండి
 17. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  చెన్నుగ సీత నాదుకొన శ్రీరఘురాముడు దీక్ష బూనుచు
  న్నున్నత శౌర్య బింకముల నూగుచు రావణు కుక్షినందునన్
  తిన్నగ నంబకమ్ములను తీవ్రముగా నెలకొల్పినంతటన్
  కన్నుల పండువై తనువు గార్చె రణంబున రక్తధారలన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. సమస్య :
  కన్నుల పండువై తనువు
  గార్చె రణంబున రక్తధారలన్

  ( నరునికి నారాయణునికి నడుమ నిలబడి భీష్ముని పాటును పరికిస్తున్న శిఖండికి ఒకేసారి ఆ గాంగేయుని స్థైర్యానికి ఆశ్చర్యం - కోరిక తీరినందుకు ఆనందం . )

  ఉత్పలమాల
  ....................

  వెన్నుని వెన్క నిల్వబడి
  వీరుడు పార్థుని బాణవర్షమే
  మిన్నగ గుర్యుచుండగను
  మిన్నక నుండిన భీష్ముదేహమే
  సన్నని చిల్లులై యెదయె
  ఝల్లన గాంచెడి యా శిఖండికిన్
  గన్నుల పండువై ; తనువు
  గార్చె రణంబున రక్తధారలన్ !!

  రిప్లయితొలగించండి
 19. కుటిలముగ రణమున నలుగురు గలిసి హ
  తంబు జేయగ, దయ లేక, దారుణముగ,
  ఉబికె కన్నీరు జనులకు, ఉత్తరకిల
  కనుల పండుగఁ, గూర్చె రక్తంపు ఝరులు

  రిప్లయితొలగించండి
 20. గ్రామ వృద్ధియు నొకచోట గాంచి జూడ
  కనుల పండుగ గూర్చు, రక్తంపు ఝరులు
  పార నొకచోట పంతాలు పట్టి యుండ
  మనుజులందరు మంచిగ మసల రేమి ?

  రిప్లయితొలగించండి


 21. నిన్న బడ్జెట్టు వేళ సీతారామన్ గారి సేల పసను :)  ఎరుపు రంగు చిహ్నంబాయె ‌నే ప్రగతికి
  కనుల పండుగఁ గూర్చె రక్తంపు ఝరులు
  గల పసను పారు సేలయు, ఖచ్చితముగ
  దేశ మింక సాగును ముందు తీయబోడి!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 22. పన్నిన పద్మ యుక్తినను పార్ధుని పుత్రుడు వైరి సేనలన్

  ఛిన్నము సేయ మేఘములు చేసెను నాట్యము, దేవతాళికిన్

  కన్నుల పండువై ; తనువు గార్చె రణంబున రక్తధారలన్

  ఎన్నడు నీతినొల్లమను ఏలిక తొత్తులు చుట్టుముట్టగన్

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 23. పన్నులపైనపన్నులు సభాస్థలి మన్యపు వీరులందరున్
  దిన్నగ కాకతీయనృపతిన్ జని పన్నులు గట్టలేరు నా
  పన్నుల రక్షసేయుమన భండన మేశరణంబునయ్యెగా
  *“కన్నుల పండువై తనువు గార్చె రణంబున రక్తధారలన్”*

  సమ్మక్క సారలమ్మల రక్తంతో

  రిప్లయితొలగించండి
 24. మన్నన సేయడయ్యె హనుమంతు హితోక్తులు భార్య మాటలన్
  మిన్నగుతాతవాక్కులనుమేలునొసంగెవిభీషణోక్తులన్
  గ్రన్ననవీడుసీతననకాతరుడయ్యుదశాననుండునా
  పన్నులుయక్షరాక్షసదివౌకసచారణసిద్ధకోటికిన్
  *“గన్నుల పండువై తనువు గార్చె రణంబున రక్తధారలన్”*

  రిప్లయితొలగించండి
 25. స్వేఛ్చనిచ్చి నాంగ్లేయుల వెన్నుసఱచి
  కనుల పండుగఁ గూర్చె, రక్తంపు ఝరులు
  పార నీయక దెచ్చిన వారి నెల్ల
  భారతీయులు నర్పించె వందనాలు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'స్వేచ్ఛ నిచ్చి యాంగ్లేయులు... భారతీయు లర్పించిరి వందనాలు' అనండి.

   తొలగించండి
 26. వెన్నును జూపరైరి అరి వీర భయంకర యుద్ధమందు నా
  పన్నుల గాచనెంచి తమ భద్రత నించుక లెక్కసేయకే
  మన్నన బొందరేల, యిక మాన్యులె వైరుల ద్రుంచువారలై
  కన్నుల పండువై తనువు గార్చె రణంబున రక్తధారలన్!!

  రిప్లయితొలగించండి
 27. అన్న యనుజ్ఞ లేక నడగారితి నాగితి నిన్ని నాళ్ళుగా
  మన్నున గూల్చినాడ గను మత్సరినా కురు రేని ద్రౌపదీ
  నిన్ను పరాభవించె గద నేడిటు జూడుము వాని దుర్గతిన్
  కన్నుల పండువై తనువు గార్చె రణంబున రక్తధారలన్

  రిప్లయితొలగించండి
 28. రామున కిరుగడల సీత, లక్ష్మణుండు
  మెలగు చుందురు కద కూర్మి మేలు నెంచి,
  యసురు డెడబాప నెంచె, నయ్యాజి నందు
  కనుల పండుగఁ గూర్చె రక్తంపు ఝరులు.

  రిప్లయితొలగించండి
 29. ఆ బకాసురుడును జంపి యందరకును
  ప్రాణభయమును పోగొట్ట వాతసుతుడు
  నేకచక్రపురంబున లోకులకును
  కనుల పండుగ గూర్చె రక్తంపు ఝరులు!!!


  రిప్లయితొలగించండి
 30. (బడ్జెటు - ఎన్నికల వస్తువు)

  తే.గీ.
  నీటు బడ్టెటు నీయగ నిర్మలమ్మ
  పెంచె ఖర్చుల ఘాటుగ పేర్మితోడ
  ఎర్ర జెండాల రాజ్యాల నెన్నికలల
  దీది పినరాయి బోతురా దిక్కులేక
  కనుల పండుగఁ గూర్చ రక్తంపు ఝరులు

  రిప్లయితొలగించండి
 31. రత్న నిభ కణ విలసిత నూత్న నీర
  సంగ తుంగ విస్ఫారి తాభంగ భంగ
  భార గోదావరికి రాఁగ వరద లంతఁ
  గనుల పండుగఁ గూర్చె రక్తంపు ఝరులు

  [రత్నము = నవరత్నములలోని ప్రవాళము; రక్తంపు = ఎఱ్ఱని]


  అన్న బలమ్ము నైపుణము నక్కజమై తనరారె నమ్మరో
  క్రన్నన దండకా వనినిఁ గార్ముక హస్తుఁడు వీర రాఘవుం
  డున్నెడఁ దొమ్మి దేను వెయి లుండిన రక్కస మూక కత్తరిం
  గన్నుల పండువై తనువు గార్చె రణంబున రక్తధారలన్

  రిప్లయితొలగించండి
 32. వైరి తతులను మార్కొను బలయు తుండు
  వెన్ను జూపక రణమందు వీరు డగుచు
  పోరు సల్పెడు తరుణాన పొల్పు గాను
  కనుల పండుగ గూర్చు రక్తంపు ఝరులు

  రిప్లయితొలగించండి
 33. రిప్లయిలు
  1. శ్రీనివాసునిమెడలోని యాణిపూస
   కనులపండుగగూర్చె,రక్తంపుఝరులు
   యుద్ధభూమినిప్రవహించె నుద్ధృతముగ
   రామరావణయుద్ధపు సీమయందు

   తొలగించండి
 34. క్రన్నన బాణముల్ విడిచి కన్నఱ గల్గగ జేయ భీష్ముడే
  భిన్నముగాగ సైన్యములు భీతిని, నిల్ప శిఖండినప్డు తా
  మిన్నక యుండ భీష్ముడని, మేదిని గూల్చెకిరీటి, తాతకున్
  కన్నుల పండువై తనువు గార్చె రణంబున రక్తధారలన్

  రిప్లయితొలగించండి
 35. అన్నువమిన్నరోగనుమయచ్యుతుహారమువెల్గుచుండెనే
  కన్నులపండువై,తనువుగార్చెరణంబునరక్తధారలన్
  మన్నునరామరావణునిమధ్యనజర్గినకారణంబుగా
  గ్రన్ననరాక్షసాంగనలగాంతులనందఱియేకధాటిగా

  రిప్లయితొలగించండి
 36. పండు మిర్చిని కళ్ళాలనెండ కొరకు
  పఱచియుంచగ రైతులు ప్రాకటముగ
  కనుల పండుగఁ గూర్చె రక్తంపు ఝరులు
  బోలిన మిరప రాశులు పొలములందు

  రిప్లయితొలగించండి