20, ఫిబ్రవరి 2021, శనివారం

సమస్య - 3641

 21-2-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
మాతృభాషా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు!
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మాతృభాషావమానమ్ము మాన్యత నిడు”
(లేదా...)
“మానక మాతృభాష నవమాన మొనర్చెడివాఁడె మాన్యుఁడౌ”

42 కామెంట్‌లు:


 1. "శ్రీ రాముని దయ చేతను..."

  సరదా పూరణ:

  మేనును వంచి మ్రొక్కుచును మీరిన ప్రీతిని బానిసత్వమున్
  గానుగ నెద్దు వోలుచును గంటలు గంటలు చేసి పూజనున్
  పూనుచు గౌరవమ్ము గొన మూర్ఖుల మధ్యను నాంగ్ల దేశమున్
  మానక మాతృభాష నవమాన మొనర్చెడివాఁడె మాన్యుఁడౌ :)

  రిప్లయితొలగించండి
 2. కోకిలమ్మ కుహూయని కూత నేర్పు

  కొక్కొరోకోయనగ బిడ్డ కోడి మురియు

  మమ్మియన్బిలవ తెలుగు మహిళ మురియు

  మాతృభాషావమానమ్ము మాన్యత నిడు”

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 3. కోకిలమ్మ కుహూయని కూత నేర్పు

  కొక్కొరోకోయనగ బిడ్డ కోడి మురియు

  మమ్మియన్బిలవ తెలుగు మహిళ మురియు

  మాతృభాషావమానమ్ము మాన్యత నిడు”

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 4. తెలుగుతెగులన్నతెలుగులుతేరుమీద
  గౌరవంబునుపోందంగగోడువినెడు
  నాధుడేలేనినరకంబుమనదియయ్యె
  మాత్రుభాషావమానమ్ముమాన్యతనిడు

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కానులు తెచ్చునా ప్రగతి కారణమవ్వున సేవ పోరునన్

  మానిని మెచ్చునా ధనపు మార్గముజూపని ఛంద రీతులన్

  కానగ కూడు గుడ్డలకు కారణమవ్వదు మాతృ భాషనిన్

  మానక మాతృభాష నవమాన మొనర్చెడివాఁడె మాన్యుఁడౌ”

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 6. సమస్య :
  మానక మాతృభాష నవ
  మాన మొనర్చెడివాడె మాన్యుడౌ

  ( కన్నతల్లి పాల వంటిది మాతృభాష ; డబ్బాపాల వంటిది పరభాష - అన్నారు పానుగంటి లక్ష్మీనరసింహారావు గారు తమ సాక్షి సంపుటిలో " స్వభాష " అన్న వ్యాసంలో )

  ఊత్పలమాల
  --------------

  కానని గర్వమే కనుల
  గప్పగ మూర్ఖుడు మంచిమాటలన్
  వీనుల నుంచకుండ పెను
  వెర్రిగ మారును ఆంగ్లభాషనే
  మానక మాతృభాష నవ
  మాన మొనర్చెడివాడె ; మాన్యుడౌ
  తేనియ తల్లిబాస నెద
  దీయక నిల్పుచు గారవించుచో .

  రిప్లయితొలగించండి
 7. తెలుగు పలుకులు మధురమై తేనె లొలుకు
  తెలుగు వారికి ప్రియ మైన దివ్య భాష
  అట్టి భాషను మరువ లేరనగ నెట్లు
  మాతృ భాషావ మానమ్ము మాన్యత నిడు?

  రిప్లయితొలగించండి
 8. మాతృభాషావమానమ్ము మాన్యత నిడు
  ననకొనుట వెర్రి భ్రమయె, అన్యాయమగును
  వందనమిడుము తల్లికి వాక్కు మనకు
  వచ్చెనామెచలువ మరువకుము నామె
  బిక్షయెమొదటిమాటలు, భిన్నమేమి?
  మాతృభాషావమానమ్ము మాతృదూషె !

  రిప్లయితొలగించండి
 9. మధురమైనట్టి దదియేను మాతృభాష
  గోరు ముద్దలు తినియించి కొసరి కొసరి
  తల్లి నేర్పినదాభాష , ద్రాబ యెటుల
  మాతృ భాషావమానమ్ము మాన్యతనిడు?

  రిప్లయితొలగించండి
 10. తేనియ లొల్కునట్టి కడు తీయన భాషయె మాతృభాషరా!
  జానెడుపొట్టకోసమని సంద్రము దాట దలంచు వారలే
  హీనము గా వచింతురు మహీతల మందున గాంచ నెవ్విధిన్
  మానక మాతృభాష నవమాన మొనర్చెడి వాడె మాన్యుడౌ?

  రిప్లయితొలగించండి
 11. చేనుయెకంచెమేసిననుచేవనుకోల్పడెతెల్గుజాతియున్
  పూనికమాత్రుభాషయనుపూవులదండనుతీసివైచిరే
  కానకకన్నుమిన్నునికకాంచకతల్లినిగోప్పఁజూపిరే
  మానకమాత్రుభాషనవమానమోనర్చినవాడెమాన్యుడౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 12. తేటగీతి
  పరమ శివుని చేతి డమరు దరువులోన
  జాలువారఁగ జాహ్నవీ సమము తెలుగు
  మూర్ఖుడైన ననడిటుల బుద్ధిలేక
  "మాతృభాషావమానమ్ము మాన్యత నిడు"

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఉత్పలమాల
   కానగ వత్తుమోయి నిను గాంచ ప్రసంగము జేయునప్పుడున్
   మాని తెలుంగునున్ ప్రతిభ మన్నన బొందఁగ నాంగ్లమందునన్
   బేనుమటన్నఁ దాఁ బలికె భేషన నెల్లరు బల్కులొల్కుచున్
   మానక మాతృభాష! నవమానమొనర్చెడి నాఁడె మాన్యుడౌ!

   తొలగించండి
 13. పూనిక నేర్చినాంగ్లమును పోవగనెంచి విదేశసీమలన్
  న్యూనత నెంచకే పలుక యుక్తపురీతి సభాంతరమ్మునన్
  మానక మాతృభాష, నవమానమొ నర్చెడివాడె మాన్యుడౌ?
  పేనుచు నన్యభాషలను ఫేషనుపేరిట పెచ్చరిల్లుచున్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. రిప్లయిలు
  1. ఉ:

   కానక నెన్ని చెప్పినను క్రమ్మియు మైకము జేర్చు నాంగ్లమున్
   నేనిక తాళలేననుచు నిప్పులు క్రక్కుచు మాతృభాష పై
   మానము నెంచకుండగనె మాటల గారడి చేయ, నెవ్విధిన్
   మానక మాతృభాష నవమాన మొనర్చెడి వాడె మాన్యుడౌ ?

   మానము = గౌరవము /Honor

   వై. చంద్రశేఖర్

   తొలగించండి
 15. మాతృభాష లోన జదువ మనగుదరదు ,
  పరులభాష యెల్లరకును ప్రాప నుటయె
  మాతృభాషావమానమ్ము ; మాన్యత నిడు
  పొరుగుభాషకైన నదియె మూలమనుట

  రిప్లయితొలగించండి
 16. ఔనన కాదు పొమ్మనిన నౌచిత రీతిని నేర్చుకున్న వి
  జ్ఞానము ధీరతన్ తెలిపి జాణత మెప్పును బొంది మేలనన్
  తా నలు దిక్కులందు పరతంత్రము గెల్చుచు కార్యదక్షుడై
  మానక మాతృభాష నవ-మానమొనర్చెడివాడె మాన్యుడౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 17. తీపి తెన్గున మాధురి తెలియరాక
  వాట్టుడూయని ప్రతిసారి వాగనేల
  చేవ లేనట్టి వారలె చెప్పనేర్వు
  “మాతృభాషావమానమ్ము మాన్యత నిడు”

  రిప్లయితొలగించండి
 18. మాన విహీనుడా దురభిమానమునన్ పరభాష ప్రస్తుతిన్
  మానక మాతృభాష నవమాన మొనర్చెడివాఁడె; మాన్యుఁడౌ
  మానక మాతృభాష నభిమానము నౌదలదాల్చు వాడెపో
  మానికమౌ జగంబున సమంబుగ నెంచుటె భాషలన్నిటిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 19. తల్లినేర్పుతొలిపలుకు తన్మయముగ
  మాతృభాషావమానమ్ము మాతృదూషె !
  పెంచినసదవ గాహన పెరగునుగద
  మాతృభాషావమానమ్ము, మాన్యత నిడు

  రిప్లయితొలగించండి
 20. తెలుగు నింట బలుక మాత తృప్తిబడదు
  పాఠశాల యందు గురువు పాటియనడు
  కొలువునందున నధిపతి కూడదనును
  మాతృభాషావమానమ్ము మాన్యత నిడు

  రిప్లయితొలగించండి
 21. హీనపు దాస్యతన్ పొరుగు హిందియు నాంగ్లపు కీర్తనమ్ములన్
  మానక మాతృభాష నవమాన మొనర్చెడివాఁడె మాన్యుఁడౌ
  నా? నరలోకమంత సృజనాత్మకతన్ తనరించి వీడునే
  జ్ఞానపు సంపదల్ సుజన సంస్కృతినిన్ ఒనరించు భాషనిన్?

  రిప్లయితొలగించండి


 22. మాతృభాషావమానమ్ము మాన్యత నిడు
  నా జిలేబి యెవరికైన? నాదు భాష
  నాదిగాన సంభాషణ నాట్యమాడ
  వలె మనదగు శైలిని ప్రభావమ్ము చూప!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 23. ఆల్ గొల్టీస్ అవేక్ !


  పిడివాదము లేలా! నడు
  నడు! మానక మాతృభాష నవమాన మొన
  ర్చెడివాఁడె మాన్యుఁడౌ? తెలు
  గు డింకి గొట్టును జిలేబి గొల్టి యనంగన్ !  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 24. మానమునవ్యమైఁజెలగిమన్ననలందుచుఁబద్యధారలై
  వీనులవిందుజేయగనువేదముబోలుచుమారుమ్రోగగన్,
  బూనికవేరుభాషలనుముచ్చటగొల్పగనేర్చినన్మరి
  న్మానక మాతృభాష,నవమాన మొనర్చెడివాఁడె మాన్యుఁడౌ

  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణ రావు

  రిప్లయితొలగించండి
 25. కాననివాడుకాననిబికారినిసద్గురువన్నచందమున్
  దేనియగారమున్గలిపితీయనిదంచువచించురీతిపిం
  జానమునందుటంకనమెజట్టియటన్నవిమోహిదృష్టిలో
  *మానక మాతృభాష నవమాన మొనర్చెడివాఁడె మాన్యుఁడౌ”*

  రిప్లయితొలగించండి
 26. మానముప్రాణమేప్రజకుమాతవచించినయమ్మభాషస
  న్మానముజన్మభూమికిసమాన
  పురస్కృతిబాసకమ్మకున్
  జ్ఞానులవాక్కులందురునిజాయితిజాటిననెవ్విధంబునన్
  *మానక మాతృభాష నవమాన మొనర్చెడివాఁడె మాన్యుఁడౌ”*?

  రిప్లయితొలగించండి
 27. కానడు గంటిముందు గల గట్టి నిజమ్మును మాతృభాషనే
  హీనముగా గణించి తొలగించగ నెంచి జనాళి నుంచి తాఁ
  బూనె ప్రతిజ్ఞ మ్లేచ్ఛమగు పోకడ గా కిది యేమి చూడరే
  మానక మాతృభాష నవమాన మొనర్చెడి వాఁడె మాన్యుఁడౌ.

  రిప్లయితొలగించండి
 28. భాషలందు మన తెలుగుభాష మేటి
  మాత్రుభాష నేర్పు మనకు మాతయేను
  మాత్రుభాషావమానమ్ము మాన్యతనిడు
  వారు మాతనగౌరవ పరచుటేను!

  రిప్లయితొలగించండి
 29. గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


  ఆ " నరసింహశాస్త్రి " మన యాంధ్రమునం దవధాని | యైననున్

  దాను పఠించె నాంగ్లమున తట్టెడు ' బుక్సు ' | ని కంతమాత్రమే

  మానక మాతృభాష నవమాన మొనర్చెడు వాడె ? మాన్యుడౌ

  మానిసి కన్ని భాషలు సమానమె , ఙ్ఞానము బొంద నెంచినన్ ! !


  { తట్టెడు = గంపెడు = చాలా ; మానిసి = man , woman }


  *********************************************


  రిప్లయితొలగించండి
 30. దండనార్హుని జేయును దప్పకుండ
  మాతృభాషావమానమ్ము,మాన్యతనిడు
  మాతృభాషను బ్రేమించు మానవునకు
  మధుర మైనదిగద మన మాతృభాష

  రిప్లయితొలగించండి
 31. మమ్మి డాడీల సంస్కృతి మరగి నేడు
  తీయ తేనియ సదృశమౌ తెలుగు మరువ
  మాతృభాషావమానమ్ము, మాన్యత నిడు
  నమ్మ భాషలో మాట్లాడ నవని జనులు

  రిప్లయితొలగించండి
 32. హీనపు వానిగా మసలి హేయపు జీవిత మొందనౌనుగా
  మానక మాతృభాష నవమాన మొనర్చెడివాడె,మాన్యుడౌ
  మానవు డెల్లవేళలను మంచిగ నుండుచు బీదసాదకున్
  దానయి పెద్దదిక్కుగను ధార్మికదృష్టిని సాయమిచ్చుచో

  రిప్లయితొలగించండి
 33. మాన విహీనుడీ భువిని మానవులందున నెవ్వరన్న దా
  మానక మాతృభాష నవమాన మొనర్చెడివాఁడె, మాన్యుఁడౌ
  తానొనరింప భాషణము తప్పక నెన్నడుమాతృ భాషలో
  తేనెలు జాలువారు మన తెల్గుకు మించిన భాష యున్నదా!

  రిప్లయితొలగించండి
 34. మెండుగ నభివృద్ధి యొనర్చి నిండ భువి న
  ఖండ మండితముగఁ జేయ లెండు వేగ
  పండిత వర సకలజన ఖండిత మగు
  మాతృ భాషావమానమ్ము మాన్యత నిడు


  మానక తల్లిదండ్రులను మాన్య గురుప్రవ రాళి నుద్భవం
  బైన ధరాతలమ్మును మహాత్మ భజింపు నిరంతరమ్మునుం
  గానవు పుట్ట సద్గతులు కాపురుషా యిటు లీవు పల్కినన్
  మానక, “మాతృభాష నవమాన మొనర్చెడి వాఁడె మాన్యుఁడౌ”

  రిప్లయితొలగించండి
 35. ఆంగ్లమునమాటలాడిన అందముగను
  రూకలునువచ్చుచేతికి రుజువు మనమె
  తెలుగుమూలమైనధనమె తేరు తీర్చు
  మాతృభాషావమానమ్ము, మాన్యత నిడు

  రిప్లయితొలగించండి
 36. డా.బల్లూరి ఉమాదేవి.

  తెలివి తేట లొసంగిన తీయ నైన
  భాషను విడి యన్ని విధాల బ్రష్టు లగుచు
  మాతృభాషా వమానమ్ము మాన్యత నిడు
  ననుచు పలుకుట సరియౌనె నరయు డయ్య

  రిప్లయితొలగించండి
 37. మాతృభాషా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు!

  మాటలాడక, వ్రాతల బాట విడుట
  మాతృభాషావమానమ్ము; మాన్యత నిడు
  నమ్మ నేర్పిన మనభాష నమలు జేసి
  కమ్మనౌ తేట పదముల గరిమ దెలుప!


  రిప్లయితొలగించండి
 38. పూనిక తోడతోడుతన్ తమిళమున్ సతతమ్మును మాటలాడుచున్
  జ్ఞానముఁ బెంచుకొంచు తమ కార్యములన్ పొనరించగా తమిల్
  జానపదమ్ములందుప్రజ, సంతత మాధ్రుల ప్రాంత మందునన్
  మానక మాతృభాష నవమాన మొనర్చెడివాఁడె మాన్యుఁడౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 39. ఆంగ్లమునమాటలాడిన అందముగను
  రూకలునువచ్చుచేతికి రుజువు మనమె
  తెలుగుమూలమైనధనమె తేరు తీర్చు
  మాతృభాషావమానమ్ము, మాన్యత నిడు

  రిప్లయితొలగించండి