29, నవంబర్ 2013, శుక్రవారం

సమస్యాపూరణం - 1249 (యముని సదనంబు గలదఁట)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది......
యముని సదనంబు గలదఁట యవనియందు.
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి ధన్యవాదాలు. 

25 కామెంట్‌లు:

 1. అందరికీ వందనములు !
  అందరి పూరణలూ అలరింప నున్నవి !

  ఆడయముని ఆత్మహత్యా సదనం :

  01)
  ________________________________

  రామ సింహాసనం బెక్కి - రక్కసి వలె
  అధమునొకనిని మంత్రుల - ప్రధనమందు
  తలను నిల్పగ నెంచుచు - తప్పుదారి
  రాజకీయము నడుపుచు - రాక్షసముగ
  ఎన్నికలలోన లాభము - నెంచుకొనుచు
  ఆత్మ హత్యాసదృశమని - యరయ లేక
  అడ్డగోలుగ దుర్భుద్ధి - నాత్ర పడుచు
  నిలిపిన సమూహ మది జూడ - నిశ్చయముగ
  యముని సదనంబు గలదఁట - యవనియందు.
  ________________________________
  రామసింహాసనము = అయోధ్య (ప్రస్తుతం ఢిల్లీ)
  ప్రధనము = యుద్ధము(పోటీ)

  రిప్లయితొలగించు
 2. (group of monsters) ఆడ యమ భటుల గుంపు :

  02)
  ________________________________

  న్యాయ మన్యాయ మనకుండ - నక్కల వలె
  అన్నదమ్ముల విడదీయ - నంధులైన
  ఆంధ్రజాతిని విభజించు - నధముల గన
  యముని సదనంబు గలదఁట - యవనియందు.
  ________________________________

  రిప్లయితొలగించు
 3. భ్రమను కలిగించు జగతియె భాగ్య మనగ
  నాది నాదను కాంక్షలె నాక మంచు
  కోరు జనులకు నిలయమ్ము కోర్కె దీర్చ
  యముని సదనంబు గలదట యవని యందు

  రిప్లయితొలగించు
 4. భద్రమగు నైమిశారణ్య ప్రాంతమందు
  వీతరాగుల, యోగుల, విమలమతుల,
  శుద్ధ సత్త్వుల నిలయమున్ సుగుణ సంచ
  యముని సదనంబు గలదట యవనియందు

  రిప్లయితొలగించు

 5. ధర్మ రక్షణకై పుట్టి ధరణిలోన
  భూమి పుత్రిని పెండ్లాడె పుణ్యమూర్తి
  పవనజుని స్వామి రాక్షస పాలి కాల
  యముని సదనంబు గలదట యవనియందు

  రిప్లయితొలగించు
 6. శ్రీ శంకరయ్య గురుదేవులకు, శ్రీ నేమాని గురుదేవులకు వినమ్రవందనములతో.....

  శ్రీ శంకరయ్య గురుదేవులకు, శ్రీ నేమాని గురుదేవులకు ధన్యవాదములతో...
  ===========*=============
  జానకీ!వార్త దెలియునా? జక్కరమున
  యముని సదనంబు గలదట,యవనియందు
  వింత లకు వింత జూడగ వేగిరమున
  రమ్ము,"శంకరా భరణపు"బ్లాగులోన!
  (జక్కరము = మా ఊరి ప్రక్క నున్న ఊరు )

  రిప్లయితొలగించు
 7. వింధ్యపర్వతశ్రేణులఁ వెదకి జూడ
  మోక్షసామ్రాజ్య సాధనంబునకు తీవ్ర
  తపములొనరించుచున్న నుత్సాహ సంచ
  య మునిసదనంబు గలదఁట యవనియందు

  రిప్లయితొలగించు
 8. శ్రీ గోలి హనుమఛ్ఛాస్త్రి గారూ! శుభాశీస్సులు.
  మీ పద్యము బాగుగ నున్నది. అభినందనలు. చిన్న సూచన:
  రాక్షస పాలి కాల యముని సదనంబు అనే సమాసము సాధువు కాదు. అసురుల వంశమునకు యముని సదనంబు అంటే బాగుంటుంది. స్వస్తి.

  రిప్లయితొలగించు
 9. ఎన్ని చోటులు వెదకిన నన్ని చోట్ల
  యముని సదనంబు గలదట యవని యందు
  రక్షకులము గా బఱగుచు శిక్ష వేయు
  గీ ములే యా య మునిసద నమ్ము లండ్రు

  రిప్లయితొలగించు
 10. ఒకరోజు ఆకాశ మార్గాన పోతున్న ఖచరు డొకడు దండకారణ్యమును గమనించి, తన భార్యతో పలికిన మాటలు :

  " అత్రి యనెడు నొక్క తపసి యా దినముల
  సంచరించిన ప్రాంతము సఖియ యిదియె !
  అదిగొ ! జూడుము క్రిందకు యచ్చట చెలి
  య ! ముని సదనంబు గలదట యవని యందు "

  రిప్లయితొలగించు
 11. నాగరాజు గారూ, మీ పూరణ బాగున్నది.
  నేనూ అదే బాట పడుతున్నాను.

  ఇంద్రునికి తోడయి యరుల నెగుర గొట్టి
  భూమి కరుదెంచు వేళల భూపతి యగు
  వీర దుష్యంతుడు నిలుపు, వేగ మేల
  య? ముని సదనంబు గలదఁట యవనియందు
  రథము దింపు మనుచు రథ సారథిని గోరె;
  భరతు గాంచి వొందె పరమ సుఖము.
  మదిని నిండె కడకు మగువ శకుంతల
  కునిదె మంచి రోజు కూడె ననుచు.

  రిప్లయితొలగించు
 12. అమ్మా! లక్ష్మీదేవి గారూ! శుభాశీస్సులు.
  మీ పద్యములు 2 బాగుగ నున్నవి. అభినందనలు.
  తేటగీతి పద్యము తరువాత ఆటవెలదిని వ్రాసేరు. ఆ రెండు పద్యములను విడి విడిగా వ్రాస్తే బాగుండెడిది. స్వస్తి.

  రిప్లయితొలగించు
 13. మరియొక ప్రయత్నము:

  ఎన్నడో యమపురి గూర్చి యింతలంత
  లనుచు నుండిరి గాని, నే డద్భుతమట
  యముని సదనమ్ము, కలదట యవని పైని
  దానినేనియు మించు సౌధమ్ము భళిర!

  రిప్లయితొలగించు
 14. వసంత కిశోర్ గారూ,
  ఇహమందే నరకాన్ని చూపే ఆడ, మగ యములకు మనకు కొదవలేదు.
  మీ రెండు పూరణలూ ప్రస్తుత కాలానుగుణంగా బాగున్నవి. అభినందనలు.
  *
  రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  నాది నాది అనే భావాన్నే నాకంగా భావించే వారి గురించిన మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  *
  ‘సుగుణ సంచయ ముని సదనము" అన్న మొదటి పూరణ, తాజాగా పంపిన రెండవ పూరణ బాగున్నవి. అభినందనలు.
  *
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  రాక్షసుల పాలిటి యముని సదన్నాన్ని గురించిన మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  నేమాని వారి సవరణను గమనించండి.
  *
  వరప్రసాద్ గారూ,
  వింత వింత పూరణలను కవిమిత్రులు అందజేస్తున్నారు కదా! బాగుంది మీ పూరణ. అభినందనలు.
  *
  సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారూ,
  ఉత్సాహ సంచయ ముని సదనమును గురించిన మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  *
  సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  చివరి పాదంలో యతి తప్పడమే కాక అన్వయం కూడా తప్పినట్లుంది. ఒకసారి పరిశీలించండి.
  *
  నాగరాజు రవీందర్ గారూ,
  చెలియకు మునిసదనాన్ని చూపించిన మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  *
  లక్ష్మీదేవి గారూ,
  సారథికి ముని సదనాన్ని చూపించిన మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  ఆటవెలది పద్యంలో ‘కాంచి + పొందె’ అన్నప్పుడు గసడదవాదేశం ఉండదు. అక్కడ ‘కాంచి పొందె’ అనే ఉంటుంది.

  రిప్లయితొలగించు
 15. పండిత నేమారి గారికి పూజ్యగురుదేవులు
  శంకరయ్య గారికి వందనములు

  పాపచింతన కలిగిన భయద ముగను
  సృష్టినాశన కార్యముల్ చిత్రగుప్త
  మగుచు న్యాయము ధర్మము నమలు పరచు
  యముని సదనoబు గలదట యవని యందు

  మరియొకపూరణ

  మానవుల సేవ జేయుచు మమత ప్రేమ
  పంచి యిచ్చిన మనసుయే స్వర్గమనగ
  ధర్మభ్రష్టుల శిక్షించి కర్మ బాపు
  యముని సదనoబు గలదట యవని యందు

  రిప్లయితొలగించు
 16. నరక మందున సేవకుల్ నర్మముగను
  పలుకు చుందురు తమలోన : భారతమున
  మురికివాడయన్ పేరున మెరయుచుండు
  యముని సదనంబు గలదఁట యవనియందు.

  రిప్లయితొలగించు
 17. పాపులకు నరకమందున బడును శిక్ష
  లందురే కాని తగు శిక్ష లచలమందె,
  పొలయు చుండిరి, నిత్యము పొందు వారు
  యముని సదనంబు గలదట యవనియందు.

  రిప్లయితొలగించు
 18. పెద్దలకు నమస్కారములతో,

  ఇంద్రునికి తోడయి యరుల నెగుర గొట్టి
  భూమి కరుదెంచు వేళల భూపతి యగు
  వీర దుష్యంతుడు నిలుపు, వేగ మేల
  య? ముని సదనంబు గలదఁట యవనియందు

  రథము దింపు మనుచు రథ సారథిని గోరె;
  భరతు కాంచి పొందె పరమ సుఖము.
  మదిని నిండె కడకు మగువ శకుంతల
  కునిదె మంచి రోజు కూడె ననుచు.

  రిప్లయితొలగించు
 19. నేమాని పండితులకు విదేశీయాన శుభాకాంక్షలు. విదేశాల్లో ఉన్నా శంకరాభరణం మఱచి పోవద్దని మనవి.

  రిప్లయితొలగించు
 20. కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
  మీ రెండు పూరణలూ బాగున్నవి. అభినందనలు.
  ‘మనసు + ఏ’ అన్నప్పుడు యడాగమం రాదు. అక్కడ ‘హృదయమే/యెడదయే’ అనండి.
  *
  మిస్సన్న గారూ,
  వ్యంగ్యభరితమైన మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  *
  గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారూ,
  మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  మొదటి పాదంలో గణదోషం. ‘పాపులకు నరకముననే పడును శిక్ష..." అందాం.

  రిప్లయితొలగించు
 21. శ్రీ కంది శంకరయ్య గారికి మరియు శ్రీ మిస్సన్న గారికి శుభాశీస్సులు.

  మీరు తెలియజేసిన శుభాకాంక్షలు మాకు మిక్కిలి ఆనందమును గూర్చినవి. మీకు అభినందనలు. స్వస్తి.

  రిప్లయితొలగించు
 22. పూజ్యగురుదేవులు శంకరయ్య గారికి
  వందనములు
  మీసవరణకు ధన్యవాదములు

  రిప్లయితొలగించు
 23. మహిని పాపమ్ము జేసెడి మనుజు లార
  నరక లోకమ్ము భువిలోకి తరలెనంట
  శిక్ష తప్పించు కోలేరు జీవులార
  యముని సదనంబు గలదట యవని యందు.

  రిప్లయితొలగించు
 24. కాలపురములో పాపులు వేలకొలది
  వచ్చిచేరుచు నిండగా వశముగాక
  పిచ్చి లేసిన కాలుడు వచ్చె భువికి
  యముని సదనంబ గలదట యవని యెందు

  ధరనిలో పాప కర్మలు ధాటి గాను
  చేయబూన కోమానవ జీవితమున
  ఎక్కడో శిక్షపడునని లెక్క గొనకు
  యముని సదనంబ గలదట యవని యెందు

  రిప్లయితొలగించు