28, ఏప్రిల్ 2017, శుక్రవారం

సమస్య - 2349 (వడగాలుల చల్లదనము...)

కవిమిత్రులారా! 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
"వడగాలుల చల్లదనము వర్ణింతు నెటుల్"
(లేదా...)
"వడగాలుల్ వడి వీఁచుచుండఁగ నెటుల్ వర్ణింతుఁ దచ్చీతమున్"

110 వ్యాఖ్యలు: 1. పడిగాపుల పడి యుంటిని
  గిడిగిలి ! యెండన బడ తిరిగెను తలయున్,
  తడిసెను జిలేబి చేపా
  వడ, గాలుల చల్లదనము వర్ణింతు నెటుల్ !

  జిలేబి

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. జిలేబీ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది.
   రెండవ పాదం చివర గణదోషం. "తలయంతన్" అందామా? ఇంతకీ మీ గిడిగిలి ఎవరికి?

   తొలగించు
 2. పడమట గాలులు వీచగ
  కడుపులు గాండ్రించుచుండ కర్నూలందున్
  నడి వీధినినున్న పెరుగు
  వడ గాలుల చల్లదనము వర్ణింతు నెటుల్!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. ప్రభాకర శాస్త్రి గారూ,
   కర్నూలు పెరుగు వడల చల్లదనంతో చక్కని పూరణ చెప్పారు. అభినందనలు.

   తొలగించు

 3. ఘడియకొకమారు వట్టేర్
  తడికల పైనీరుచల్ల తాపము తొలగున్,
  నడివేసవిలో వచ్చెడి
  వడగాలుల చల్లదనము వర్ణింతునెటుల్


  ఎండాకాలములో కిటికీలకు వట్టేరు చాపలు కట్టి నీరు పడునట్లు చేసుకొన్నచో ఆ వడగాలులు చల్లటి గాలులై ఎంతయో ఆహ్లాదము నిచ్చును

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. నాగమణి గారూ,
   వట్టివేళ్ళ ప్రస్తావనతో మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'వట్టేర్' అనడం బహుశా గ్రామ్యం కావచ్చు. "ఘడియకును వట్టివేరుల" అంటే ఎలా ఉంటుంది?

   తొలగించు
  2. నమస్కారములు మీరు అన్నది సబబే తెల్లవారుఘమున నిద్ర మత్తులో పదము తట్టలేదు
   సుమీ ధన్యవాదములు

   తొలగించు
 4. గడువగ వర్షా కాలము
  తడియింకి పుడమినిశీత తరుణంబాయెన్
  వడికొని వీచగ యోడా
  వడ గాలుల చల్లదనము వర్ణింతు నెటుల్
  యొడావడ = ఒకరకం చెట్టు. (ఆం.భా.)

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. శర్మ గారూ,
   చెట్టుగాలులతో మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు


 5. పడిగాపుల్ పడి వేచి యుంటినటనౌ పారంగ స్వేదమ్ములున్
  తడవంగన్నొడి, గింగిరాలు తిరుగన్, తానమ్ము లాడంగనే
  బడబాగ్నిన్ పడి, వాత మొచ్చె గననౌ పాదమ్ములన్, శంకరా!
  వడగాలుల్ వడి వీఁచుచుండఁగ ,నెటుల్ వర్ణింతుఁ దచ్చీతమున్

  జిలేబి

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. జిలేబీ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'వాత మయ్యె' అనండి. 'ఒచ్చె' అనడం సాధువు కాదు.

   తొలగించు
 6. పడక గదిలోన కౌగిలి
  వడగాలులు ,చల్లదనము వర్ణింతునెటుల్
  విడువని ఏసీ గాలుల
  నడుమ నలుగుచుండు నేటి నాధులబాధల్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. నాగమణి గారూ,
   విరహతాపాఅన్ని వడగాలులతో పోల్చిన మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 7. పెడమోమున్బడె,జోరుతగ్గె నొడలున్ విశ్రాంతినిన్గోరె,నా
  వడగాలుల్ వడి వీచుచుండగ;నెటుల్ వర్ణింతు దచ్చీతమున్
  తడవే లేకను'ఏ.సి.'చోటు కరుగన్ తాపంబు శాంతింపగన్-
  పుడమిన్ వేసవి మండుటెండలకు నిప్పుల్ రాలెడిన్ మిత్రమా!

  బొగ్గరం ప్రసాద రావు

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. ప్రసాద రావు గారూ,
   విరుపుతో మీ పూరణ చాలా బాగుంది. అభినందనలు.

   తొలగించు

 8. పడమటి గాలుల వేడిమి
  పెడపెడమని వీచు మండు వేసవి లోనన్
  వడగళ్ళ వాన చినుకులు
  వడ, గాలుల చల్లదనము వర్ణింతునెటుల్!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. శిష్ట్లా శర్మ గారూ,
   గసడదవాదేశాన్ని ఆశ్రయించి చేసిన మీ పూరణ చక్కగా ఉంది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 9. డా.పిట్టా
  (బడుగు వారిపై ప్రకృతి కేళి)
  గుడిసెల కప్పులు యెగిరెను
  పడిపోయెను చెట్లు కొన్ని బండ బ్రతుకులే
  దడిచాటున తలదాచన్
  వడగాలుల చల్లదనము వర్ణింతు నెటుల్?!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. డా. పిట్టా వారూ,
   పద్యం బాగున్నది. కాని వడగాలుల చల్లదనానికి అన్వయం?
   'కప్పులు+ఎగిరెను' అన్నపుడు సంధి నిత్యం. అక్కడ "కప్పులె యెగిరెను" అనవచ్చు కదా!

   తొలగించు
  2. డా.పిట్టా
   ఆర్యా
   మనకు వచ్చే చల్లదనం మాట వర్ణించలేని ‌స్థితి కవిది.సుఖంగా ఉన్న వారే"ఆహా యెం తచల్లని గాలి అంటారు.పేదలయెడ సాను భూతియే సరిపోయె.సమస్యాపాదం లో ఎలా వర్ణించను?అనియే కదా ఉన్నది?భావ పరంగా చల్లదనపు లింకు ఉన్నట్లే భావించాలి ఆంధ్రాలో సముద్ర తీరంలో తుఫాను వస్తే తెలంగాణ లో చల్లబడగా అయ్యో,ఎన్ని గుడిసెలు కొట్టుక పోయాయోనని నేను బాధ పడుతాను.

   తొలగించు
 10. తడియారుచుండ గొంతుక,
  గడు తాపము కలుగుచుండ, క్రమముగ సత్వం
  బడుగంటుచుండ తనువున
  వడగాలుల, చల్లదనము వర్ణింతు నెటుల్?

  తడి యారెంగద గొంతుకన్, స్వరములో దైన్యంబు చేరెం గదా,
  కడుతాపం బది కల్గుచున్నది గదా కాఠిన్య మేపారగా
  దడ పుట్టించెడి గ్రీష్మకారణమునన్, ధైర్యంబు గోల్పోవ నా
  వడగాలుల్ వడి వీచుచుండగ, నెటుల్ వర్ణింతు దచ్ఛీతమున్?
  హ.వేం.స.నా.మూర్తి.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. మూర్తి గారూ,
   విరుపుతో మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించు
 11. డా.పిట్టా
  నడియెండన్నొక గొంగళిన్ ముడువగా నౌనంచు నాతాపమున్
  ఘడియైనా భరియించ నోపు తనదౌ గ్రామంబునన్ బే(పే)ద తా
  నడుగుల్ వేయుచు త్రోవ నేగ తనువే యట్టిట్టు మిట్టాడె నీ
  వడగాలుల్ వడి వీచు చుండగ నెటుల్ వర్ణింతు దచ్చీతమున్!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. డా. పిట్టా వారూ,
   మీ యీ రెండవ పూరణ చాలా బాగున్నది. అభినందనలు.
   'ముడువగా' అనడం వ్యావహారికం. 'ముడువగన్' అనండి.

   తొలగించు
 12. దడఁ బెట్టె సూర్య తాపము
  వడిగన్ ఏసీ గదిఁ జని వాలిన నాకున్
  కుడివైపుఁ దొలుత వడకె ద
  వడ, గాలుల చల్లదనము వర్ణించ నెటుల్?

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. సహదేవుడు గారూ,
   దవడతో మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 13. కడుపున యెలుకల పరుగులు
  వడివడి వంటింట నరయ వాసన తగిలెన్
  వడలుండెను తయిరున ఆ
  వడ, గాలుల చల్లదనము వర్ణింతు నెటుల్!!!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. శైలజ గారూ,
   ఆవడలతో మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "కడుపున నెలుకల..." అనండి.

   తొలగించు
 14. పువుబోడి మనసు దోచె, న
  గవుతో నను కట్టివేసి కన్నుల నిండెన్
  కవిగా నోడితి తన పా
  వడ గాలుల చల్లదనము వర్ణింతు నెటుల్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. రాజ్ కుమార్ గారూ,
   మీ ప్రయత్నం ప్రశంసనీయం. ప్రాసదోషాన్ని సవరించి మరో పూరణ పంపండి. నా సవరణ యిది...
   పడతి మనసు దోచిన ద
   క్కడ నను తన నవ్వుతోడ కట్టెను నే ని
   ప్పుడె యోడితినిదె తన పా
   వడ గాలుల చల్లదనము వర్ణింతు నెటుల్?

   తొలగించు
 15. రాజ్ కుమార్ గారు ప్రాస తప్పినట్లున్నది పువుబోడి, గవుతో కవిగా వడగా కందమునకు సరిపోదు గదా

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. ధన్యవాదాలు శంకరయ్యగారు, నాగమణిగారు.
   క్షంతవ్యుడిని.
   నిజంగానే కనులనిండి కనికట్టు చేసిందేమో..ప్రాస కనిపించకుండాపోయింది.

   తొలగించు
 16. దడ పుట్టించెడు వేడికి
  వడిగానందించమామ వర్ణపు యేసీ
  దుడిదుడి మామను మది నుడు
  వడ?గాలుల చల్లదనము వర్ణింతునెటుల్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. శ్రీరామ్ గారూ,
   'నుడువడ?' అన్న ప్రశ్నార్థంగా మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉంది. అభినందనలు.
   "వర్ణపు టేసీ' అనండి.

   తొలగించు
 17. దడపుట్టించెడు వేడికి
  తడబడి చెమటల్మొదలవ తాళక,ఫ్రిజ్లో
  తడిగాతిన్నట్టి పెరుగు
  వడగాలుల చల్లదనము వర్ణింతునెటుల్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. శ్రీరామ్ గారూ,
   మీ రెండవ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 18. గుడిలో నర్చన జేయఁగ
  వడమాలను నా కొసంగి వైదికుడంతన్
  మెడపై గప్పెను తిరుపా
  వడ, గాలుల చల్లదనము వర్ణింతు నెటుల్!

  తిరుపా వడ = శేషవస్త్రము

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. సహదేవుడు గారూ,
   మీ తిరుపావడ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 19. నడిరాతిరి కలమాదిరి
  తడిముద్దుల నన్నుముంచి తను నవ్వులతో
  వడివడి పరుగిడె తన పా
  వడ గాలుల చల్లదనము వర్ణింతు నెటుల్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. రాజ్ కుమార్ గారూ,
   మీ పూరణ చాలా బాగుంది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 20. విడిపోయె బాధ నేటికి
  వడగాలుల, చల్లదనము వర్ణింతు నెటుల్
  ఒడలుకు హాయిని గుర్చెను
  వడదెబ్బల బారినుండి పరిరక్షించెన్.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. లక్ష్మినారాయణ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   కాని ఆ చల్లదనం దేనివల్ల వచ్చిందో స్పష్టంగా చెప్పలేదు.

   తొలగించు
 21. అడిగిన సమస్య కందరు
  వడిగా పూరణలు నొసఁగ భయమున బిగియన్
  కడగా మదిలో ముడి విడి
  వడ, గాలుల చల్లదనము వర్ణింతు నెటుల్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. సహదేవుడు గారూ,
   విడిపోయిన ముడితో మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 22. దడఁ బెట్ట నెండ వేడిమి
  సడిజేయుచు మెయిలు గ్రమ్మి చక్కగ కురియన్
  తడి చేరుచు వేడి విరుగ
  వడగాలుల చల్లదనము వర్ణింతు నెటుల్!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. సహదేవుడు గారూ,
   నాకు మీ పూరణల వడదెబ్బ తగిలేట్టు ఉంది సుమా! వడగాలి మీచేత వడివడిగా పూరణలు చేయిస్తున్నది. సంతోషం. అభినందనలు.

   తొలగించు
  2. గురుదేవులకు ధన్యవాదములు.అంత మాట అనకండి గురువు గారూ! సమయాభావము వల్ల వృత్త పూరణలు అసలే వ్రాయటం లేదు.

   తొలగించు
 23. …………………………………………………
  గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  వడక దొక వృక్షదళమును |

  వడక దొడగె పుడమి తల్లి | వడలుచు కడు కీ

  డ్వడ సాగె ప్రాణు లౌరా !

  వడగాలుల " చల్ల దనము " వర్ణి౦తు నెటుల్

  ----------------------------------------
  వడకు = కదలాడు , భయాదుల చే క౦పి౦చు ;

  వడలు = వాడు , శరీర మ౦దు నీరు కోల్పడి

  వాడు ; కీడ్వడు = క్రు౦గి పోవు ;
  _______________________________________

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. ఆచారి గారూ,
   మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉంది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 24. వడి వడిగా జను రైలున
  వడకించెడి నేసి లోన వవ్వవ్వనుచున్
  పడిగాపులు గాయ బయట
  వడగాలుల చల్లదనము వర్ణింతు నెటుల్

  ...ముసిలోడికి ఏసీ పడదు...

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. శాస్త్రి గారూ,
   మీ తాజా పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 25. మిడిమిడి యెండల మేనెల
  కడలిని సుడిగుండమొప్ప కమ్మిన మబ్బుల్
  వడివడి పవనము ననుముడి
  వడ గాలుల చల్లదనము వర్ణింతు నెటుల్!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. రెండవ పాదాంతం సవరణ

   కమ్మిన మేఘా
   ల్వడివడి పవనము గా చదవ ప్రార్ధన!

   తొలగించు
  2. సీతాదేవి గారూ,
   మీ పూరణ చక్కగా ఉంది. అభినందనలు.

   తొలగించు
  3. గురుదేవులకు ధన్యవాదములు!🙏🙏🙏

   తొలగించు
 26. జడివానలోన జవ్వని
  తడిసెను తనతడి వలువల దండెము పైనన్
  తడియారబెట్టు తరి పా
  వడ గాలుల చల్లదనము వర్ణింతు నెటులన్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. విరించి గారూ,
   మీ తాజా పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 27. దడదడ వణికెను గుండెలు
  కడివెడు నీరమ్ము గొనిన గల్గదె హాయిన్
  నడువగ మేనున గలిగెను
  వడ, గాలుల చల్లదనము వర్ణింతు నెటుల్!!!

  వడ = బడలిక

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. శైలజ గారూ,
   పూరణలో కొంత అస్పష్టత ఉంది. 'హాయిన్' అని ద్వితీయావిభక్తికి అన్వయం?

   తొలగించు
 28. వడివడి తడబడక యడరి
  సడిసేయక జనులు సల్లఁ జల్లని నీటం
  దడియగఁ గనుమరు గయ్యిన
  వడ, గాలుల చల్లదనము వర్ణింతు నెటుల్

  [వడ = సెగ, వేఁడిమి]


  నడయాడంగ నరక్షితంబుగను నానా కీట కాగారమే
  వడిఁ జేకూర్చును రోగ సంతతిని ప్రాప్తంబైన శీతం బిలన్
  మడఁగంగావలె శీతలమ్మునకు హేమంతంపు, భద్రమ్ము పా
  వడ, గాలుల్ వడి వీఁచుచుండఁగ నెటుల్ వర్ణింతుఁ దచ్ఛీతమున్

  [పావడ = వస్త్రము]

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. కామేశ్వర రావు గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు ఉత్తమంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించు
 29. దడఁబుట్టించెడి యెండల
  వడగాలులఁజల్లదనము వర్ణింతునెటుల్ ?
  వడి వేడి మిర్చి తినుచుం
  డెడి నోరిది తీపి యని వచించునె సుకవీ ?

  నడిరేయిన్ వినువీథి భాస్కరుని యెండన్ , మట్టమధ్యాహ్నమం..
  దుడురాట్కౌముది , వైరివర్గముల నన్యోన్యప్రశంసావళుల్
  కడలిన్ శాంతతరంగ పంక్తి ఘనమేఘంబందు శ్వేతాభమున్
  వడగాలుల్ వడివీచుచుండనెటులన్
  వర్ణింతు తచ్ఛీతమున్ ?

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. మురళీకృష్ణ గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు ఉత్తమంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించు
 30. కడుమోదమొప్ప మా యా
  విడ పొద్దునె పప్పురుబ్బి వేడుకతోడన్
  సడిలేక చేయ, గన్ ఆ
  వడగాలుల చల్లదనము వర్ణింతునెటుల్
  వీటూరి భాస్కరమ్మ

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. భాస్కరమ్మ గారూ,
   వడల వాసనపై మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 31. దడ పుట్టించెడు యెండలీ విధిన మధ్యాహ్నంపు దావాగ్నులై
  హడలన్ గొట్టుచు మాడ్చివేయగను హాహాయంచు రక్షింపగాఁ
  గడకో శీతలయంత్ర రాజమును తేగా,దాని నేమందుపో
  వడగాలుల్ వడి వీచు చుండగ నెటుల్ వర్ణింతు దచ్చీతమున్!

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. రాజ్ కుమార్ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 32. గుడికిన్ వచ్చిన కన్నెపిల్ల బళిరా క్రొంగొత్త అందాలతో
  ఎడదన్ దోచుచు మానసమ్మును సతాయించంగ నాగుండెలో
  సడిచేసెన్ తొలిప్రేమ,రాగఝురికిన్ సంకేతమై నిల్చు పా
  వడగాలుల్ వడి వీచుచుండగ నెటుల్ వర్ణింతు దచ్చీతమున్
  వీటూరి భాస్కరమ్మ

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. భాస్కరమ్మ గారూ,
   మీ పూరణ చక్కగా ఉంది. అభినందనలు.
   'సతాయించు' అన్న అన్యదేశ్యాన్ని ప్రయోగించారు (పరవాలేదు లెండి!)

   తొలగించు
 33. నడలా నాట్యము పాదముల్ ననలు లేనవ్వుల్ శరచ్చంద్రికల్
  నడుముల్ శూన్యము లందె నిక్వణములా నాట్యాను సంధానముల్
  పడుచుల్ పంచెడువేళ శీతల సుధా పానీయముల్ పట్టు పా
  వడగాలుల్ వడి వీఁచుచుండఁగ నెటుల్ వర్ణింతుఁ దచ్చీతమున్.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. మిస్సన్న గారూ,
   మనోహరమైన పూరణ. అభినందనలు.

   తొలగించు
  2. మిస్సన్న గారు ముగ్ధమోహనముగా నున్నది మీ పూరణ!

   తొలగించు
  3. గురువుగారూధన్యవాదములు.

   తొలగించు
  4. కామేశ్వరరావుగారూ ధన్యోస్మి.

   తొలగించు
 34. విడిపోయె బాధ నేటికి
  వడగాలుల, చల్లదనము వర్ణింతు నెటుల్
  వడగల్ల వానగురిసెను
  వడదెబ్బల బారినుండి పరిరక్షించెన్.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. లక్ష్మినారాయణ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 35. కం।।
  సడిజేయకయడవులనిల
  బడవేయుచునెదురుజూడవర్షముకొరకై
  నడివేసవిదినములలో
  వడగాలుల చల్లదనము వర్ణింతు నెటుల్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. మాకెన నారాయణ పాత్రుడు గారూ,
   శంకరాభరణం బ్లాగు మీకు స్వాగతం పలుకుతున్నది. సంతోషం!
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 36. వడివడి వడగాలుల వలె
  తడబాటున గడిబిడిగ నడచి చండికగా
  గడిపెడి పడక సుఖంబన?
  వడగాలుల చల్లదనము వర్ణింతు నెటుల్|
  2.జడలోదాగినమల్లెవాసనల విశ్వాసంబు నన్నంటగా?
  తడబాటందున కళ్ళ కంటబడ నాధర్మంబులాభించగా
  వడగాలుల్ వడివీచుచుండగ నెటుల్ వర్ణింతు”దచ్చీతమున్
  విడువన్ జాలక పెళ్లి,శోభనము మావెంటంట సౌఖ్యంబెగా”|


  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. ఈశ్వరప్ప గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు చాలా బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించు
 37. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  ఒడికము తోడను తెలుపుగ
  కడలొత్తుచు నుత్తరమున కమనీయంబై
  నడయాడెడి యా హిమగిరి
  వడగాలుల చల్లదనము వర్ణింతు నెటుల్?
  (వడ=మంచు)

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. రాజారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 38. .బుడిబుడి నడకన బుడతడు
  తడబడుచును గడుపు ఘడియ దడదడ లాడెన్|
  “అడుగుల దుడుకున హర్షమె|
  వడగాలుల చల్లదనము”|వర్ణింతు నెటుల్?

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 39. గురువు గారు నమస్కారములు
  నిన్నటి నిషిద్దాక్షరి పూరణము ఒకసారి పరిశీలించి తప్పులున్న సరిదిద్దవలసినదిగా ప్రార్ధన (మొదటి మూడుపాదములు తొలగించవచ్చును )


  యాదవాంగన ఘన పృధ యవ్వనమున
  మౌని దుర్వాసుని వరము మహిమ చూడ
  దలచి, తపనుని మనమున తలచి నంత
  ద్వాదశాత్ముని వరముచే తలిరు బోడి
  గర్భ మున పుట్టి తల్లిచే గంగ లోన
  త్యజనమున్జేయ బడినట్టి త్యాగి యతడు ,
  సూత రమణిఔ రాధమ్మ సుతుడు అతడు,
  పరశు రాముని చేత శాపంబునొంది
  అస్త్ర శాస్త్రమ్ము మరచిన అల్పుడతడు
  విజయుడినెదిరించి నమేటి వీరు డతడు,
  రాజ రాజు అడుగ అంగ రాజ్య మేలి
  చెలిమి హస్తము నిడినట్టి స్నేహ శీలి,
  అల్పరధుడని భీష్ముడు అడ్డు బెట్ట
  గంగ సుతుడు రణమునందు భంగ పడగ
  యుద్ధభూమినిచేరిన యోధుడతడు
  ధరణి నుంచి తైలము తీసి ధాత్రి చేత
  శాప గ్రస్తుడై ఓడిన శౌర్య ధనుడు

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. నాగామణి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'రాధమ్మ సుతు డతండు' అనండి. 'రాజు+అదుగ, భీష్ముడు+అడ్డు' అన్నపుడు సంధి నిత్యం. "రాజరాజు కోరగ నంగరాజ్య..., భీష్ముడే అడ్డుబెట్ట" అనండి.

   తొలగించు
 40. జడివానలోన జవ్వని
  తడిసెను తనతడి వలువల దండెము పైనన్
  తడియారబెట్టు తరి పా
  వడ గాలుల చల్లదనము వర్ణింతు నెటులన్

  జడిపించెడు గ్రీష్మమ్మున
  వడగండ్లనురాల్చిభూరి వానయె కురిసెన్
  నిడుజడి ధాటికి బాఱెను
  వడ, గాలులచల్లదనము వర్ణింతు నెటులన్.


  బిడియమ్మేలనె కొమ్మ చేరుమిక సంప్రీతిన్నిటన్నాదరిన్
  నడిరేయిన్ శశికాంతులే విరిసినన్ నాకయ్యదేయగ్నియై
  వడగాలుల్ వడి వీచుచుండగ, నెటుల్ వర్ణింతు దచ్చీతమున్
  పడతీరమ్మిక వేచితిన్ విరహ తాపమ్మందు నే కాగుచున్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. విరించి గారూ,
   మీ మూడు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   సమూహంలో చేసిన సూచనలను గమనించండి.

   తొలగించు


 41. కం:వుడుకు గాలులు వీవగ
  దడయు పుట్టెను మనమున తాపము హెచ్చెన్
  తడయక వర్షము కురియగ
  వడగాలుల చల్లదనము వర్ణింతు నెటుల్.

  కం:వడగండ్ల వాన పడగా
  వడగాలుల చల్లదనము వర్ణింతునెటుల్
  నుడుకెత్తించెడి నెండయు
  వడిగా చల్లబడనింక వసుమతి మురిసెన్.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. ఉమాదేవి గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి.
   సమూహంలో సూచించిన సవరణలను గమనించండి.

   తొలగించు
 42. 4వడిగా సూర్యుని తాపమున్ గనియె సర్వాభీష్ట మోహంబునన్
  వెడలన్?నీరట నీరజాక్షి వలె సేవించంగనే మేఘమై
  వడిగాలుల్ వడి వీచుచుండగ నెటుల్ వర్ణింతు?దచ్చీతమున్
  తడిగా వానగ మార్చిభూమికిడె|సంతాపంబు మాన్పించగాన్|

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 43. *శ్రీమతీ జి సునీత బెంగుళూరు*

  *నడినెత్తిన్ బడెమండుటెండలటులోనాల్కెండదాహంబుతోన్*
  *మడమల్ మండెనువేడిదుమ్ముపడక్రమ్మన్ మబ్బునాకళ్ళకున్*
  *వడగండ్లున్ బడెరాళ్ళదాడులనగావాయంగకాయంబులే*
  *వడగాలుల్ వడివీచుచుండగనెటుల్ వర్ణింతు దచ్చీతమున్*

  *శ్రీమతీ జి సునీత బెంగుళూరు*

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 44. అడపా తడపా వానలు
  పడుటన నీపుడమి యంత పచ్చగ మార
  న్నెడదకు హాయిని గొలుపగ
  వడగాలుల జల్లదనము వర్ణింతు నెటుల్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. సుబ్బారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 45. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి వందనములు. సమస్యా పాదములో “దచ్ఛీతమున్” నకు ముద్రణ లోపమును బరికించ ప్రార్థన.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 46. నడి వేసవి తాపముతో
  వడివడి సాగంగ జేరె ఫ ల హారముకై,
  తడిగలకమ్మని బెరుగా
  వడ గాలుల చల్ల దనము వర్ణింతు నెటుల్
  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణారావు

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. రాధాకృష్ణారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించు
 47. బుడతడు వేడిమి తాళక
  నుడుపుల మొత్తము విడచెను, దొరలెగ ముదమున
  పుడమిని,హాయిగ తోచిన
  వడగాలుల చల్లదనము వర్ణింతునెటుల్.

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
  ప్రత్యుత్తరాలు
  1. హనుమంత రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   రెండవ పాదం చివర తప్పక గురువుండాలి."దొరలె ముదమునన్" అనండి.

   తొలగించు
 48. దుష్యంతుని సంభాషణము
  మదన శరములు తాకెను మనము పైన,
  నేను ఘనముగా కుంభిని నేలు చుంటి,
  ధాత కైనను పొగడంగ తరము కాదు
  నీదు సుందర రూపము, నీకలయిక
  దైవ నిర్ణయంబు మనకు, దేవ లోక
  అప్సరస శాపగ్రస్తఐ అడుగు బెట్టె
  నీ అడవిలోన,సీమంతినీ జనకుని
  ఆజ్ఞ కోరుట న్యాయమే, అలరు బోడి
  నన్ను నమ్ముము, దుష్యoతుడన్నమాట
  తప్ప బోడు, నీ తనయునే ధరణి పైన
  రాజు గా చేతు,ఇంతిరో, రమ్ము కరము
  పట్టి నాడెద ఇప్పుడే పరిణయమ్ము
  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు
 49. మడిబట్టతోడ శ్రీమతి
  వడివడిగా జేసి వడలు వడ్డించగన్
  కడు ధృతి, పావడ పెరుగా
  వడగాలుల, చల్లదనము వర్ణింతు నెటుల్

  ప్రత్యుత్తరంతొలగించు