15, ఆగస్టు 2019, గురువారం

ఆహ్వానం (అష్టావధానం)


శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతీ దేవస్థానం,
టెలీఫోన్ కాలనీ, కొత్తపేట. హైదరాబాదు
తేదీ. 15-08-2019 (గురువారం)
సాయంత్రం 6.30 గం.లకు
సహజ కవి
శ్రీ  బండకాడి అంజయ్య గౌడ్ గారి
అష్టావధానం
సంచాలకులు - శ్రీ చింతా రామకృష్ణారావు గారు
పృచ్ఛకులు
నిషిద్ధాక్షరి - శ్రీ కంది శంకరయ్య గారు
సమస్య - శ్రీ అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారు
దత్తపది - శ్రీ మాచవోలు శ్రీధర రావు గారు
వర్ణన - ధనికొండ రవిప్రసాద్ గారు
ఆశువు - శ్రీ చిటితోటి విజయకుమార్ గారు
న్యస్తాక్షరి - అవధాని శ్రీ ముద్దు రాజయ్య గారు
వారగణనం – శ్రీ చక్రపాణి గారు
అప్రస్తుత ప్రసంగం - శ్రీ విరించి గారు

అందరూ ఆహ్వానితులే

1 కామెంట్‌: