11, జనవరి 2020, శనివారం

సమస్య - 3248 (నిందారోపణముల్...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"నిందారోపణలు హితమునే యొసఁగుఁ జెలీ"
(లేదా...)
"నిందారోపణముల్ హితమ్ము లొసఁగున్ నీరేజపత్రేక్షణా"
(ఈరోజు పూరణలు ప్రసారం కానున్న ఆకాశవాణి సమస్య)

91 కామెంట్‌లు:


 1. నడిరేయి సరదా పూరణ:

  రావణ వధ హిత కార్యము:

  సందేహమ్మిసుమంత లేక మదినిన్ సవ్యమ్ముగా తోచగా
  నందమ్మున్ గొనివింతలేడికొరకై
  నాథుండనున్ పంపెనన్
  చిందుల్ త్రొక్కుచుభీతినిన్ సలిపెడిన్ సీతమ్మ సౌమిత్రిపై
  నిందారోపణముల్ హితమ్ము లొసగున్ నీరేజ పత్రేక్షణా!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ సరదా పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'నాథుం డనున్ పంపెనన్'?

   తొలగించండి

  2. 🙏

   నాథుఁడు = భర్త
   పనుచు = నియోగించు
   (ఆంధ్ర బారతి)

   తొలగించండి

 2. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  భాజపాకు హితము:

  నందంబయ్యెడి మోడి-షా-ల చెలిమిన్ నాశమ్ము నాశించుచున్
  సందుల్ దూరుచు భాజపాల ఘనమౌ సర్కారునున్ దింపుటన్
  చిందుల్ త్రొక్కుచు డింపులయ్య కసిగా చీకాకుతో సల్పెడిన్
  నిందారోపణముల్ హితమ్ము లొసగున్ నీరేజ పత్రేక్షణా!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. స్వల్ప అడ్జస్ట్ మాడి :)

   చిందుల్ త్రొక్కి ప్రియాంక వాద్ర ! కసిగా చీకాకుతో సల్పెడిన్
   నిందారోపణముల్ హితమ్ము లొసగున్ నీరేజ పత్రేక్షణా?

   తొలగించండి
  2. మీ ఆటవిడుపు పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   జిలేబి గారి సవరణ బాగున్నది.

   తొలగించండి
  3. 🙏

   జిలేబి గారి సవర్ణకు ధన్యవాదములు

   తొలగించండి
 3. వందేమా తరమంచు వేదనల సంభావించ గామోదమున్
  బందీలై రటకొంద రేమొనిక సంబారంబులే మోయగన్
  సందేహం బికలే దటంచును జనుల్ సంతోష మేపొందగా
  నిందా రోపణముల్ హితమ్ము లొసగున్ నీరేజ పత్రేక్షణా

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అక్కయ్యా,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'కొందరేమొ యిక... అనండి.

   తొలగించండి
 4. అందరికీ వందనములు !
  అందరి పూరణలూ అలరించు చున్నవి !
  అలరించ నున్నవి !

  A-1)
  అమరావతి మహిళలపై :
  __________________________

  సందరము వలెను చెలగుచు
  వందల కొలదీ వనితలు - పైకొన పోరున్
  పందలు మతిచెడి పలికెడి
  నిందారోపణలు హితము - నే యొసఁగుఁ జెలీ !
  __________________________

  వసంత కిశోర్ (కవులూరు రమేష్)

  రిప్లయితొలగించండి
 5. A-2)
  అమరావతి రైతులపై :
  __________________________

  కుందుచు నందరు రైతులు
  చిందున వేయగను చిందు - చిక్కులు దీరన్
  పందుల వలె మతిహీనుల
  నిందారోపణలు హితము - నే యొసఁగుఁ జెలీ !
  __________________________

  వసంత కిశోర్ (కవులూరు రమేష్)

  రిప్లయితొలగించండి


 6. వందారనిన కొనివ్వలె!
  బందాటమ్ము, సడి చేయ బంగరు నగలన్
  కొందామని నారయ్యరె!
  నిందారోపణలు హితమునే యొసఁగుఁ జెలీ!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 7. ఆకాశవాణి కి పంపినది :)


  పేరంటాలకు పోవడానికి ఓ తులం‌ చైను కూడా లేదని మా అయ్యరు గారితో అంటే వారన్నారు కదా !


  వందా యేబది పౌన్లు పై కొసరులా బంగారు మండమ్ములే
  బందాటమ్ములు చేయ కొంటిని గదా! భర్మమ్మె లేదందువా!
  కుందాపూరు రమామణీ! ప్రియసఖీ! కోరాడు వక్కాణమై
  నిందారోపణముల్ హితమ్ము లొసగున్ నీరేజ పత్రేక్షణా?


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ఈరోజు మీ పద్యం కాదు కదా పేరు కూడా చదివినట్టు లేదు.

   తొలగించండి

  2. వందా యేబది పౌన్లు అంటే సెన్సార్ చేసేసి‌ వుంటారు :)


   జె కె :)
   జిలేబి

   తొలగించండి


 8. వందేవందగుదూషణంబులనుతావాంఛించిమన్నించుచున్
  స్పందించెన్ గదచక్రధారితనవిశ్వాకారతేజంబుతో
  సంధించెన్ శిశుపాలుపై ననగ చక్రంబు స్వర్గంబిడన్
  నిందారోపణముల్ హితమ్మునొసగున్ నీరేజపత్రేక్షణా
    కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణారావు, మీర్ పేట్ ,రంగారెడ్డి 

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మూడవ పాదంలో గణభంగం. సవరించండి.

   తొలగించండి
  2. వందేవందగుదూషణంబులనుతావాంఛించిమన్నించుచున్
   స్పందించెన్ గదచక్రధారితనవిశ్వాకారతేజంబుతో
   సంధించెన్ శిశుపాలుపై ననగ, ధీచక్రంబు స్వర్గంబిడన్
   నిందారోపణముల్ హితమ్మునొసగున్ నీరేజపత్రేక్షణా
   కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణారావు, మీర్ పేట్ ,రంగారెడ్డి

   తొలగించండి
 9. చందా లీచ్చెద వెందుకు?
  అందరికీ సాయపడుచు నలరె ద వేలా
  హుందా గా మెల గెద వని
  నిందా రోప ణ ములు హితము నే యొసఁగు చెలీ

  రిప్లయితొలగించండి
 10. అందరు గలబడి జేసిన
  నిందారోపణలు హితమునే యొసఁగుఁ జెలీ ,
  యందలి యసత్యమగపడ
  వందన జేసెదరు నీవు వలదను కున్నన్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ముందాసంగతిదేల్చగా,దగునుగామూర్ఖత్వమేవీడుచున్
  సందేహమ్ములు సాగనేమిటికి??,నీ సాకార సందర్భమున్
  విందౌ రీతిన వీక్షణే సబబుగా ,వీక్షించనే వేళనే
  నిందారోపణలే హితమ్ములొసగున్ ,నీరేజపత్రేక్షణా!

  రిప్లయితొలగించండి
 12. విరించి

  పందల్, వారిని వీరులంచు పొగడన్ భావ్యమ్ము గాదంటి, గో

  విందా! పాండవ పక్షపాతివని నిన్ విజ్ఞానులే పిల్తురే

  ముందా మాటలఁ గట్టిపెట్టు గదరా! మోసంబదే, యెవ్విధిన్

  నిందారోపణముల్ హితమ్ము లొసగున్ నీరేజ పత్రేక్షణా!!

  .

  రిప్లయితొలగించండి
 13. అందరికీ వందనములు !
  అందరి పూరణలూ అలరించు చున్నవి !
  అలరించ నున్నవి !

  B-1)
  అమరావతి రైతులపై :
  __________________________

  వందేమాతర మంచు మంచి యగు; ని - స్వార్థంబుగా భూములన్
  యిందే వచ్చిన రాజధాని; యరకాం - డ్లీనాముగా నిచ్చినన్
  సందర్భోచితమైన వారి విడుపున్ - స్ఖాలిత్యమున్ మూర్ఖులే
  నిందారోపణముల్ హితమ్ము లొసఁగున్ - నీరేజపత్రేక్షణా !
  __________________________

  వసంత కిశోర్ (కవులూరు రమేష్)

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'భూములన్ + ఇందే' అన్నపుడు యడాగమం రాదు.

   తొలగించండి
 14. విందులు కోరుచు నిరతము
  సందడిగా కోరి కోరి సరసము లందున్
  కొందరు మెచ్చిన చాలును
  నిందారోపణలు హితమునే యొసఁగుఁ జెలీ

  రిప్లయితొలగించండి
 15. సందేహమ్మిదిసాగగాదగదు,, ఈ సందోహసం రంభమున్
  కిందైయుండెడు,జీవులన్ గలుపగా క్రీడాభిరామమ్మగున్
  వందేమాతరమన్న సైనికులనే ,వాంఛింఛజేజేలనే
  నిందారోపణలే హితమ్ములొసగున్ ,నీరేజపత్రేక్షణా!

  రిప్లయితొలగించండి
 16. సందేహమేల నంటి, ప
  సందుగ శృంగార మాడు సమయము నందున్
  సుందరి! నీవాడెడి యీ
  నిందారోపణలు హితమునే యొసగుఁ జెలీ.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. మైలవరపు వారి పూరణ


  ఇందేమున్నది? పారిజాతమె కదా! యీ కోపమేలా? ప్రియా!
  డెందమ్మున్ గన నీపయిన్ మమత నిండెన్ గాంచుమా! వక్త్రరా...
  కేందుశ్రీ ముకుళించె ! దాసుడను నన్నే త్రోయగా నెట్టులీ
  నిందారోపణముల్ హితమ్మునొసగున్ ? నీరేజపత్రేక్షణా !!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. బంధువు లందరు నేకమై 
  సందడి చేయగ  మగడనె, సత్యము తెలియన్ 
  పందా! ఏడ్వకు వినుమా   
  "నిందారోపణలు హితమునే యొసఁగుఁ జెలీ"  

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మొదటి పాదం చివర రగణం వచ్చింది. సవరించండి.

   తొలగించండి
 19. అందం జేసెద స్వర్గసౌఖ్యమని చేయం బూని వాగ్దానమున్
  విందుల్ మూటలు గట్టు మాటలను నీవే పల్కి నన్నీగతిన్
  సందేహంపు దృగగ్నికీలల దహించం జూతువే? ప్రేముడిన్
  నిందారోపణముల్ హితమ్ము లొసఁగున్ నీరేజపత్రేక్షణా!

  రిప్లయితొలగించండి
 20. మహారాణి తో మహరాజు :

  శార్దూలవిక్రీడితము

  "కుందన్ జూడకు నాకు రాణివగుచున్ గోపించి, తానా యనన్
  దందానా యను వారి కంటె నిజమున్ దర్కించుచున్ జేసెడున్
  నిందా రోపణముల్ హితమ్ములొసగున్ నీరేజ పత్రేక్షణా!
  నందమ్మౌ పరిపాలనా మెలకువల్ నాకందు తోడ్పాటనన్"

  (నందము : అభినందనము, అభిప్రీతి, హర్షము)

  రిప్లయితొలగించండి
 21. శమంతకమణి వృత్తాంతము గా ...

  శా:

  సంధానించగనెంచి రామ కథయున్ సర్వేషు డా కృష్ణుడే
  సందేహమ్ముల రూపుమాప జనియన్ సంశోధనా కాంక్షియై
  బొందన్నిర్వురు గన్నె రత్నముల సంభాళింప గార్యంబులన్
  నిందా రోపణముల్ హితమ్ములొసగున్ నీరేజ పత్రేక్షణా

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. నిందారోపణ సత్య చేసి యిటు నన్నీరీతి నిందించుటే
  విందా నీకది నారదా? యనుచు గోవిందుండు చింతిల్లి, యా
  నందంబొందగ జేయగా సతిని ఆ నందాత్మజుండిట్లనెన్:
  నిందారోపణముల్ హితమ్ములొసగున్ నీరేజపత్రేక్షణా!

  రిప్లయితొలగించండి
 23. బందంబుల్దెగనాడునట్లుగనికన్ భావ్యంబెజేయంగనా
  నిందారోపణముల్ ,హితమ్ములొసగున్ నీరేజపత్రేక్షణా!
  బందంబుల్ గొనసాగనిచ్చునుధరన్ వైరంబులేకుండగా
  నందంజిందెడుపార్వతీపతిదగన్ నర్ధించగానెప్పుడున్

  రిప్లయితొలగించండి
 24. సందులుగొందులుదిరిగిన
  నందరునినుజూతురెపుడుననుమానముతో
  సందులుదిరుగుటవలదను
  నిందారోపణలుహితమునేయొసగుజెలీ!

  రిప్లయితొలగించండి
 25. క్రొవ్విడి వేంకట రాజారావు:

  నిందలు వందను మించగ
  చిందఱ గల్గిన మురారి చెండాడె గదా!
  పందయునౌ శిశుపాలుని-
  నిందారోపణలు హితమునే యొసఁగుఁ జెలీ!

  రిప్లయితొలగించండి
 26. అందంబుంగనినంతమానసమమందానందసందోహమౌ
  చందంబుంగనియేలయిట్లుతరుణీ శంకించెదో నీపతిన్
  డెందంబందుననిన్నునిల్పితిగనేడీరచ్చయింకేల నీ
  నిందారోపణముల్ హితమ్ములొసగున్ నీరేజపత్రేక్షణా ?

  రిప్లయితొలగించండి
 27. సత్రాజిత్తు శ్రీకృష్ణుని పై శమంతక మణిని అపహరించాడు అని నిందలు మోపినపుడు రుక్మిణి తో శ్రీకృష్ణుడు వినాయకచవితి నాడు చంద్రుని పలలొ చూశాను గదా అనుచు పలికిన మాటలు  చందురుని జూచి తినిగద
  సుందర ముఖరూపిణి, పెరసుద్దులు కలుగున్,
  సందియము వలదు నీకున్

  నిం దారోప ణలు హి తమునే యొ సఁగుఁ జెలీ"

  పెరసుద్ధులు = అపనిందలు

  రిప్లయితొలగించండి
 28. సందేహానల ఘోర తప్త మతియౌ సాత్రాజితిన్గాంచి దా
  నున్దైన్యంబు నటించుచున్బలికె గృష్ణుండా ప్రవాళాక్షికిన్
  కుందేందానన నీవచో వశునిపై కోపంబె ! జాలించుచో
  నిందారోపణముల్ హితమ్ము లొసఁగున్ నీరేజపత్రేక్షణా"

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'కుందేందు+ఆనన = కుందేద్వానన' అవుతుంది.

   తొలగించండి
 29. నిందల్ బాపుకొనన్ శమంతకమణిన్ నీలాభ్రదేహుండు చే...
  ర్చం దానెంతొ ముదమ్మునంది మది సత్రాజిత్తు, పుత్రిన్ మహా..
  నందమ్మొందుచు శౌరికివ్వ., హరి పెండ్లాడెన్ గదా సత్యనే !
  నిందారోపణముల్ హితమ్మునొసగున్ నీరేజపత్రేక్షణా !!

  🖕మైలవరపువారి శిశ్యరికంలో 🙏

  రిప్లయితొలగించండి
 30. (శమంతకమణి విషయంలో అపనిందలు వేసిన తండ్రిని
  క్షమింపుమన్నసాత్రాజితితో శ్రీకృష్ణుడు)
  సందర్భంబుల నేమియున్ దెలియ డా
  సందేహసంచారు డా
  నందంబున్ మదినిండ పొందెగద!దు
  ర్నాశం బయెన్ సర్వమౌ
  మందాక్షాసురభావజాల;మిక నో
  మచ్చిత్తసంచారిణీ!
  నిందారోపణముల్ హితమ్ము లొసగున్
  నీరేజపత్రేక్షణా!

  రిప్లయితొలగించండి
 31. సందర్భము : సత్యభామ అలుక- కృష్ణుని వేడుకోలు.
  నిందలు నాపై దగునా
  యెందును నీవచ నములకు నెదురాడితినే
  పొందుగనాపిన నీయీ
  నిందారోపణలు, హితమునే యొసఁగుఁ జెలీ

  రిప్లయితొలగించండి
 32. హిందూ ధర్మము ప్రోత్సహించదెపుడున్ హింసా విధానమ్ములన్
  సందేహమ్మిక లేదివన్నియు దురాశావాద దుస్తంత్రమౌ
  నిందారోపణముల్; హితమ్ము లొసగున్ నీరేజ పత్రేక్షణా
  వందేమాతరమంచు దేశమొకటౌ భావమ్ము సత్యమ్మిదే
  (ఆకాశవాణికి పంపినది)

  రిప్లయితొలగించండి
 33. క్రొవ్విడి వేంకట రాజారావు:

  గురువు గారికి నమస్కారములు. నిన్నటి పూరణను పరిశీలించ గలరు.

  కన్ను గానని కామము కలిగి యుండి
  నీచ దృష్టిని కీచకునివలె నడపు
  బలిమిచేయు చర్యలవియ పాటు తోడ
  దు:ఖమే కూర్చుగాదె వధూటి రతము?

  రిప్లయితొలగించండి
 34. శా: మందారంపుసుమమ్ముబోలు సఖి! సమ్మానమ్ముతోనుంటినే
  నిందల్ నమ్మి యెడమ్ముగానునిచితే! నిర్భీతి రూపించి హృత్
  సౌందర్యమ్మును నీదు మానసమునన్ స్థానమ్మునే పొందితిన్
  నిందారోపణముల్ హితమ్ము లొసగున్ నీరేజ పత్రేక్షణా

  రిప్లయితొలగించండి
 35. అందరికీ నమస్సుమాంజలి 🙏🙏

  *నా సరదా పూరణ* 🌹

  *కం::*

  మందున్ మెండుగ త్రాగుచు
  చిందుల్ త్రొక్కుచు మనయొక చింతలు తెలిపే
  ఎందర్ యేమేమను యా
  *నిందారోపణలు హితమునే యొసఁగుఁ జెలీ*

  **కళ్యాణ్ చక్రవర్తి, ముంబాయి**
  🙏🌹🙏🌹🙏

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. 'మనయొక'? 'తెలిపే, ఎందర్' అన్నవి సాధువులు కావు. 'అను+ఆ=అను నా' అవుతుంది. యడాగమం రాదు.

   తొలగించండి
  2. ధన్యోస్మి ఆర్యా ..🙏🙏
   ఇన్ని తప్పిదాలకు క్షంతవ్యుణ్ణి 🙏🙏

   తొలగించండి


 36. ఆకాశవాణి‌ విశేషములేమిటి ? వచ్చే వారపు సమస్య తెలియ జేయగలరు  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. నిదురను మున్గువారలకు నిశ్చల సంపదలబ్బు నెన్నగాన్

   వచ్చేవారపు సమస్య 🙏🙏

   తొలగించండి

  2. నెనరుల్స్!


   పంపించినాము :)


   జిలేబి

   తొలగించండి
 37. శ్రీకృష్ణుని సత్యభామా లాలనము:

  సుందర వదనా సత్యా
  కుందఁగ నేల లలితాంగి కోప ముడుగుమా
  యంద మయిన నీ నోటన్
  నిందారోపములు హితమునే యొసఁగుఁ జెలీ


  సందీప్తమ్ముగ వ్రాసి యుంచినను విస్తారంబుగా సత్సుధీ
  బృందా రాంచిత గ్రంథ రాజమున గంభీరమ్ముగాఁ జూడఁగా
  నందందుండగ నర్థ దోషములు కావ్యాంతర్గతస్రస్త స
  న్నిందారోపణముల్ హితమ్ము లొసఁగున్ నీరేజ పత్రేక్షణా

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఆకాశవాణి వారికి పంపినది. పఠి తాపఠిత సంశయాస్పదము.

   సందేహించఁగ నేలఁ జాటుఁ గద శాస్త్రంబుల్ నిజేశుండు పే
   రొందుం బన్నుగ దేవుఁ డంచు సతికిన్ యోషా మతల్లీ ధరన్
   వందార్హున్ హృదయంబు నన్నిలుప నీ ప్రాణేశు నంచద్గు ణా
   నిందారోపణముల్ హితమ్ము లొసఁగున్ నీరేజ పత్రేక్షణా

   [గుణ +అనిం దారోపణముల్ = గు ణానిం దారోపణముల్]

   తొలగించండి
 38. అందరికీ నమస్సుమాంజలి 🙏🙏

  *నా పూరణ* 🌹

  *కం::*

  నిందారోపణ జేసిన
  బంధాలను వీడినపుడు బాధలు వలదే
  అందే మంచిని జూసిన
  *నిందారోపణలు హితమునే యొసఁగుఁ జెలీ*

  **కళ్యాణ్ చక్రవర్తి, ముంబాయి**
  🙏🌹🙏🌹🙏

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అందరికీ నమస్సుమాంజలి 🙏🙏
   నా మరో పూరణ 🌹🌹
   *కం::*

   వందేమాతరమనినను
   నిందారోపణ జరిగెను నిజమే గదరా
   అందే మంచిని వెదకిన
   *నిందారోపణలు హితమునే యొసఁగుఁ జెలీ*

   **కళ్యాణ్ చక్రవర్తి, ముంబాయి**
   🙏🌹🙏🌹🙏

   తొలగించండి
 39. కందం
  ఎందుకు మను తింటి? వనుచు
  నందను మూతిఁ గనియెఁ బదునాల్గు భువనముల్
  నందాంగన! వెన్నునిపై
  నిందారోపణలు హితమునే యొసఁగుఁ జెలీ!

  రిప్లయితొలగించండి
 40. బృందావనసంచారి, ము
  కుందా కనవేమటంచు గునిసెదవేలా?
  బృందారకుడరుదెంచును
  నిందారోపణలు హితమునే యొసఁగుఁ జెలీ

  రిప్లయితొలగించండి
 41. ..............🌻శంకరాభరణం🌻...............
  ..................🤷🏻‍♂సమస్య 🤷‍♀....................
  నిందారోపణముల్ హితమ్ము లొసఁగున్
  నీరేజపత్రేక్షణా

  సందర్భము: రాముడు సీతను గంగా తీరంలో వదలివేసి ర మ్మనగా లక్ష్మణుడు రథంమీద సీత నిడుకొని వెళ్ళినాడు. రథాన్నీ సారథినీ ఈవల వుంచి సీతతోసహా పడవ నెక్కి గంగ కావల దిగినాడు..
  "దుశ్చింతులు దైత్యుచే బడిన సీతను క్రమ్మఱ నేలుచున్న వా డెంత విమోహి రాము డని ఎగ్గులు పల్కినారు. రాముడు నిన్ను కానలలోపల డించి రమ్మన్నాడు." అన్నాడు సీతతో.. ఆమె ఎంతో విలపించి అతణ్ణి సాగనంపింది.
  ముని బాలకు లామెను చూసి చెప్పగా వాల్మీకి మహర్షి దివ్యదృష్టితో గ్రహించి వచ్చి సీత నూరడించి "మిథిలానాథువలె నీ చిత్తంబులో నెంచుమా!" అని పలికి, "అరమర యేల నే నిలుచు నాశ్రమ దేశము నీది కాదె!" అని పలికి తన ఆశ్రమానికి తీసుకువెళ్ళాడు. ఇంకా ఇలా అన్నాడు..
  "నీవు రాముణ్ణి (ఇక్కడికి రాక ముందే) కోరినావు గంగాతీర మున్యాశ్రమ దర్శనం కోసం. దైవం నీ కోరిక తీర్చింది. నీ తప్పేమీ లేదు. అంతా మంచే జరుగుతుంది.
  "గంగ పుణ్య మనే హితము చేకూర్చు తుంది. మునులు లోక హితాన్నే కోరుతారు.
  "గంగా తీర మున్యాశ్రమ వాస" మనే నీ కోర్కెలోనే "గంగ.." "ముని.." అనే శబ్దాల స్మరణ జరిగింది. (అంటే నీ కోరికలోనే హితము.. అనేది వుంది.)
  కాబట్టి ఎటువంటి నిందలైనా నీకు హితమునే సమకూరుస్తాయి.."
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  *జరుగునది హితమే!*

  ముందే కోరితి వీవు.. దైవ మదియే
  పూరించె నీరీతి నా
  నందం బార మునీశ్వ రాశ్రమములన్
  గంగానదీ తీరమం
  దందందున్ వసియింప.. నీవలన న
  మ్మా! దోషమే కాన.. మీ
  నిందారోపణముల్ హితమ్ము లొసఁగున్
  నీరేజపత్రేక్షణా! 1

  అందించున్ సురగంగ పుణ్య హిత మ
  త్యంతంబు.. మౌనుల్ హితం
  బందింపన్ ధరకున్ దలంతు రెపు డ
  మ్మా! గంగ తీరాన నీ
  వందందున్ ముని పల్లె వాసమును జే
  యం గోరినా.. వందునన్
  నిందారోపణముల్ హితమ్ము లొసఁగున్
  నీరేజపత్రేక్షణా! 2

  ✍️~డా.వెలుదండ సత్యనారాయణ
  పరమార్థ కవి
  11.01.20
  -----------------------------------------------------------

  రిప్లయితొలగించండి


 42. ఆకాశవాణి వారి సమస్య ...

  *నిందారోపణముల్ హితమ్ము లొసగున్ నీరేజ పత్రేక్షణా*


  శార్దూలము

  పొందెన్ పత్నులనిద్దరిన్ మణిని యుప్పొంగన్ యశంబట్లు గో
  విందుండారసిచంద్రునిన్ చవితినావిఘ్నేశ పర్వంబునన్
  పొందన్ సాధ్యమె దైవమాత్రులకు లబ్దుల్ దుష్ప్రమాదంబులన్
  నిందారోపణముల్ హితమ్ము లొసగున్ నీరేజ పత్రేక్షణా

  గాదిరాజు మధుసూదన రాజు
  తాడిపత్రి అనంతపురం జిల్లా

  రిప్లయితొలగించండి
 43. డెందము పొంగులువారును
  పందిరిలో పెండ్లియైన పద్దతి గనగా!!
  విందున తప్పులు సహజము
  నిందారోపణలు హితమునే యొసగుచెలీ!

  రిప్లయితొలగించండి
 44. డెందమునకు సంతోషము
  నందెడి రీతిగ యొనర్చు నల్లరి చేష్టల్
  నందమొసంగగ పలికిరి
  *నిందారోపణలు హితమునే యొసఁగుఁ జెలీ"*
  మరో రెండు పూరణలు

  నిందించి తినని వగవకు
  సుందరవదనా వినుమిక శుభమగు నీకున్
  నందముతోచేసిన యా
  నిందారోపణలు హితమునే యొసగు చెలీ

  నిందారోపణ చేసిన
  కుందక మదిలో సతతము కూరిమి తోడన్
  బంధు జనమ్ములు చేసిన
  నిందారోపణలు హితమునేయొసగుచెలీ


  రిప్లయితొలగించండి