1, జనవరి 2020, బుధవారం

సమస్య - 3238 (వంతల నిచ్చుఁ గాత...)

కవిమిత్రులారా,
నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 2020 కోసం చిత్ర ఫలితం
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"వంతల నిఁడుఁగాత నూత్నవత్సర మింకన్"
(లేదా...)
"వంతల నిచ్చుఁగాత నవవత్సర మెల్లఁ బ్రజాళి మెచ్చఁగన్"

65 కామెంట్‌లు:


  1. నడిరేయి సరదా పూరణ:

    "దీర్ఘ సుమంగళీ భవ!"

    పొంతము మీరగా వలచి పోరును బెట్టుచు రాత్రివేళనున్
    సుంతయు భర్తనున్ విడని షోకులు మీరిన భాజపానిదౌ
    కాంతయె వచ్చుచున్ వడిగ కాంగ్రెసు నేతగు రాహులన్నకున్
    వంతల నిచ్చుఁగాత నవవత్సర మెల్లఁ బ్రజాళి మెచ్చఁగన్!

    రిప్లయితొలగించండి
    రిప్లయిలు
    1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
      'భాజపానిదౌ'?... "మీరిన యట్టి భాజపా కాంతయె" అంటే బాగుంటుందేమో? 'నేత+అగు' అన్నపుడు సంధి లేదు. "కాంగ్రెసు నేతయె/లీడరు రాహులన్నకున్"అనవచ్చు కదా!

      తొలగించండి


  2. ముంతను దాచక చల్లకు
    చెంతకు వచ్చుచు విడువక చెందమ్మీ! క
    వ్వింతల నీరతగురువే
    వంతల నిఁడుఁగాత నూత్నవత్సర మింకన్


    నూతన 2020 తో సై యంటూ
    బ్లాగ్ లోకం లో దశాబ్ధిని దాటిన
    జిలేబి :)

    రిప్లయితొలగించండి
  3. చింతలు దూరము చేయగ
    వింతలు కలిగించు నంట వేయి విధమ్ముల్
    సంతస ముగప్రజ లుండిన
    వంతల నిఁడుఁ గాత నూత్న వత్సర మింకన్

    రిప్లయితొలగించండి
    రిప్లయిలు
    1. అక్కయ్యా,
      ప్రజలు సంతోషంగా ఉంటే కొత్త సంవత్సరం వంతలివ్వాలా?

      తొలగించండి

  4. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
    (జిలేబి గారికి అంకితం)

    "IIT KGP Jindabad!"

    వింతగ ఖర్గపూరునను విడ్డుర మౌచును ఛాత్రులెల్లరున్
    సంతసమొంద భౌతికపు శాస్త్రము నేర్పుచు విఱ్ఱవీగెడిన్
    పంతుల పింఛనున్ పెరిగి భారపు రీతిని నిర్మలమ్మకున్
    వంతల నిచ్చుఁగాత నవవత్సర మెల్లఁ బ్రజాళి మెచ్చఁగన్!

    రిప్లయితొలగించండి


  5. కొంత డిమానిటైజనుచు కొంత తలాకుని తట్టి లేపి,లా
    వంతయు జూపి రాముని నివాసపు చిక్కుసమస్య తీర్చి పై
    వంతుగ కాందిశీకులను పౌరులు గా నిల బెట్టిరే!భళా
    ఇంతకు మించి మంచిని వినిర్భయు లై నిలుపంగ భాజపా
    వంతల నిచ్చుఁగాత నవవత్సర మెల్లఁ బ్రజాళి మెచ్చఁగన్!


    జిలేబి

    రిప్లయితొలగించండి
    రిప్లయిలు
    1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
      అంటే ఇప్పటిదాకా మంచి చేసిన భాజపా ఈ సంవత్సరం చెడు చేయాలంటున్నారా?

      తొలగించండి

    2. మీ సమస్యా పాదానికి తగినట్టు మేము పార్టీ ఫిరాయింపు చేసేస్తామండోయ్ :)      జిలేబి

      తొలగించండి
  6. అంతము లేక భారతము
    నందున సందులజేసి దూరుచున్
    జెంతనె మారణాస్త్రముల
    జీకటిబాంబుల గుప్ప జేయుచున్
    వింతమృగంబులై జనుల
    వెన్నుల గూల్చెడి దుర్మదాళికిన్
    వంతల నిచ్చుగాత నవ
    వత్సర మెల్ల బ్రజాళి మెచ్చగన్ .
    ( భారతము - భారతదేశం ; చీకటిబాంబులు - నల్లనిబాంబులు ; వంతలు-బాధలు )

    రిప్లయితొలగించండి
  7. పంతముబట్టిరైతులను, పాపులటంచును వీధికీడ్చునీ
    సుంతయుబుద్ధిలేని ,మన శూన్యపువాక్కుల పాలకాధముల్
    ఇంతకునింతగా యిలన ,యీశ్వరదైవముజాలిదల్చకన్
    వంతలనిచ్చుగాత ,నవవత్సరమెల్ల ప్రజాళిమెచ్చగన్
    ++++++++++++++++++++++
    రావెలపురుషోత్తమరావు

    రిప్లయితొలగించండి
    రిప్లయిలు
    1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
      "ఇంతకు నింతగా నిలను నీశ్వరు డింతయు జాలి జూపకే" అనండి.

      తొలగించండి
    2. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

      తొలగించండి
  8. మైలవరపు వారి పూరణ

    అందరికీ ఆంగ్లవత్సరాది శుభాకాంక్షలు 💐🙏

    శాంతి లభించుతన్ భరతజాతికి.,వైదిక ధర్మవృత్తి ని...
    శ్చింత రహించుతన్., శుభవిశేషములే రవళించుతన్., మత..
    ధ్వాంతములారుతన్., ఖలులు వైరులు పెచ్చరిలంగ వారికిన్
    వంతల నిచ్చుఁగాత నవవత్సర మెల్లఁ బ్రజాళి మెచ్చగన్!!

    మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

    రిప్లయితొలగించండి
  9. శాంతి లభించుత జాతికి 
    చింతలు పోవంగ శుభవిశేషము లందన్ 
    పంతము బట్టెడు దుష్టుల 
    వంతల నిడుగాత నూత్న వత్సరమింకన్ 

    రిప్లయితొలగించండి
  10. ఈ నాటి శంకరాభరణము సమస్య
    వంతలు నిడుగాత నూత్నవత్సర మింక న్

    ఇచ్చిన పాదము కందము నా పూరన సీసములొ

    ఒకడికి అమెరికా లో మంచిచక్కటి ఉద్యొగము వచ్చినది దానికి వెలుతుండగ పతిని విడువలేక భార్య బాధ పడుతూ ఉంటుంది, ఆ సందర్భములొ ఆ పతి పలికిన పలుకులు


    మెచ్చిరి ప్రతిభను, వచ్చెను ఘనమగు
    నుద్యోగము నచట, నోముల ఫల

    మిది లలనా, కడు ముదముగ నీవొన
    రించిన పూజలు మంచి జేసె,
    వెడలు చుంటిని నేడు వేగిరముగ. నొక
    వత్సరము పిదప వచ్చు వాడ,

    బాధను వీడుము,పదిలముగా మన
    సంతును సాకుము, సరసమైన

    కడు వల (వంతలు నిడుగాత నూత్నవ
    త్సర మింక ని)ద్దరికి రమణీ ,య

    ధరము పై నిడు ముద్దులు మరుపు నీయ
    క తలచు కొనుము, ఘనమగు కౌగిలింత
    యిది, గురుతు చేయు సతతము ముదము తోడ
    ననుచు బంధించె నొకడు తన నాతి నపుడు

    వలవంతలు = విరహ వేదనలు

    రిప్లయితొలగించండి
  11. చింతలఁ దునుమాడుచు నవ
    కాంతుల వెదజల్ల దలచి కదలియె వచ్చెన్
    జెంతకు, జనులకు తా ని
    ర్వంతల నిఁడుఁగాత నూత్నవత్సర మింకన్

    రిప్లయితొలగించండి
  12. అంతము సేయఁగ రాగ దె
    వంత ల : నిడు గాక నూత్న వత్సర మందు న్
    సంతస సౌభాగ్యంబు లు
    పంత తో తొలగ జేసి బాధల నెల్ల న్

    రిప్లయితొలగించండి
    రిప్లయిలు
    1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
      'సంతోషము సౌభాగ్యము పంతముతో...' అనండి.

      తొలగించండి
  13. శాంతము సౌఖ్యము చింతా
    ధ్వాంతవిదీర్ణము, బహుశుభదముసుజనులకున్
    కాంతావిద్రోహకులకు
    వంతల, నిఁడుఁగాత నూత్నవత్సర మింకన్

    రిప్లయితొలగించండి
  14. ప్రాంత విభేదము ల్దొలగి భారతభూమి యఖండ భాండమై
    శాంతము సౌఖ్యము ల్గలిగి సజ్జన మండలి సంతసించగా
    హంతకులంగనావిభవ హారకు లందరకంతకతకున్
    వంతల నిచ్చుఁగాత నవవత్సర మెల్లఁ బ్రజాళి మెచ్చఁగన్"

    రిప్లయితొలగించండి
  15. వింతగ నడచెడు ప్రభుతన
    పంతము తోడన పనులను బడసితి ననుచున్
    యంతయు భవుడే యను భా
    వం తలనిఁడుఁగాత నూత్నవత్సర మింకన్

    రిప్లయితొలగించండి
  16. ప్రాంతము లేమైనప్పటి
    కింతైనను చింతలేక నెల్లరు మసలన్
    శాంతినిడుచు వంతలకే
    వంతల నిఁడుఁగాత నూత్నవత్సర మింకన్

    రిప్లయితొలగించండి
  17. గురువుగారికి,కవిమిత్రులందరికి నూతన ఆంగ్లసంవత్సర శుభాకాంక్షలు!

    అంతము జేయుచు పంతము,
    వంతల,నిడుగాక నూత్నవత్సర మింకన్
    జింతిత ఫలముల నదె యే
    తెంచగ నూతన దశాబ్ది తెచ్చుచు శోభన్

    రిప్లయితొలగించండి


  18. గంతకు తగుబొంతగ బ
    ల్వింతగ శ్రీ విట్టుబాబు విదురుల దరి క
    వ్వింతల నింతియె తను బ్రో
    వంతల నిఁడుఁగాత నూత్నవత్సర మింకన్!!


    బ్రోవన్+తలనిడుగాక :)


    జిలేబి

    రిప్లయితొలగించండి
    రిప్లయిలు
    1. బాగున్నదండీ మీ పూరణము! అభినందనలు!
      బ్రోవన్ + తల = బ్రోవందల...అవుతుందండీ...

      తొలగించండి
  19. మిత్రులందఱకు నమఃపూర్వక నవ్యాంగ్ల వత్సర శుభాకాంక్షలు!

    సంతత సౌఖ్యదాయియయి, సన్నుతి సేయుచు సజ్జనాళికిన్
    వంతలఁ ద్రోచుఁగాత నవవత్సర మెల్లఁ బ్రజాళి మెచ్చఁగన్!
    జింతలఁ ద్రోచి, బాధలిడి, శ్రేష్ఠుల దూరెడి దుర్జనాళికిన్

    వంతల నిచ్చుఁగాత నవవత్సర మెల్లఁ బ్రజాళి మెచ్చఁగన్!

    రిప్లయితొలగించండి
  20. చింతల దొలగించుచు మన
    సంతయు హాయిగను మార్చి సంతసమిడుచున్
    యింతుల మది గోర్కెల నా
    వంతల నిఁడుఁగాత నూత్నవత్సర మింకన్

    రిప్లయితొలగించండి
  21. అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 🙏

    రిప్లయితొలగించండి
  22. సుంతయు జింత లేని నవ సుందర స్వప్నము గాగ జీవన
    మ్మంతయు హాయి గూర్చునటు మాకిడుమయ్య వరాల జల్లులన్
    శాంతము సౌఖ్యముల్ గలిగి చల్లగ నెల్లరు నుండ గర్వమా
    వంతల నిచ్చుఁగాత నవవత్సర మెల్లఁ బ్రజాళి మెచ్చఁగన్

    రిప్లయితొలగించండి

  23. సంతోషముగా హాయిగ
    నెంతో స్వాస్థ్యమ్ముతోడనీ వత్సరమం
    దంతయు బాధలెలేవను
    "వంతల నిఁడుఁగాత నూత్నవత్సర మింకన్"

    రిప్లయితొలగించండి
  24. సుంతయుదెలివిగ మసలక
    నెంతయొమూర్ఖమ్ముతోడనిలచరియించన్
    సంతులకోపానలములు
    వంతలనిడుగాత!నూత్నవత్సరమింకన్

    రిప్లయితొలగించండి
  25. అంతయు మంచిజరిగి ధృతి
    మంతులయి ధరఁ ప్రజనంత మసలును గాకా!
    పంతమువిడి యవినాభా
    వం తల నిఁడుఁగాత నూత్నవత్సర మింకన్!

    రిప్లయితొలగించండి
  26. చింతల బాపుచు బ్రజలకు
    శాంతి బ్రసాదించు చుండి సర్వావనికిన్
    సంతోష మహా శ్రీల ర
    వంతల నిఁడుఁగాత నూత్నవత్సర మింకన్.

    రిప్లయితొలగించండి
  27. ఎంతును గావడి కుండలె
    యంతటఁ గష్ట సుఖము లని యట్లయినం గొం
    డంతలు సుఖములు వెత లా
    వంతల నిఁడుఁగాత నూత్నవత్సర మింకన్


    వింతగ నెంత వారికిని భిన్న మొనర్చఁగఁ గాలచక్రమున్
    సుంతయు శక్యమే పరమ శూలికి నైనను దమ్మిచూలికిన్
    సంతత హర్ష సౌఖ్యము లొసంగి శుభావళి నింకఁ , దేర్చుచున్
    వంతల, నిచ్చుఁగాత నవవత్సర మెల్లఁ బ్రజాళి మెచ్చఁగన్

    రిప్లయితొలగించండి
  28. "వెత లావంతలు" అధ్భుతమైన పూరణార్యా!!అభినందనపూర్వక వందనములు!!

    రిప్లయితొలగించండి
    రిప్లయిలు
    1. డా. సీతా దేవి గారు మీకు నా పద ప్రయోగము నచ్చి నందులకు ధన్యవాదము లండి.

      తొలగించండి
  29. ఉ:

    చింతన లేని వాలకము చిత్తము నిండన దుష్ట భావనల్
    కాంతల బెంబడించుచును కర్కశ రీతిని గేళి సేయుచున్
    గంతులు వేయు వారలను కామ పిశాచుల కెట్టు లైననున్
    వంతల నిచ్చుగాత నవ వత్సర మెల్ల బ్రజాళి మెచ్చగన్

    వై. చంద్రశేఖర్

    రిప్లయితొలగించండి
  30. ధ్వాంతము దొల్గ జీవతతి దప్పికఁ దీర్చుచు, శ్రీలు పొంగగన్,
    వంతలు వీడ రైతులకు, బావులు భూరితటాకముల్ ధరన్
    సంతతపూర్ణతం జెలగ, సాగునకై ప్రవహించు వాగులన్
    వంతల నిచ్చుఁగాత నవవత్సర మెల్లఁ బ్రజాళి మెచ్చఁగన్

    రిప్లయితొలగించండి
  31. సుంతయుబుద్ధిలేకయునుసోమరిపోతుగదిర్గుచున్నచో
    సంతులక్రోధవహ్నికికసాహుతులౌచుతదప్పకుండగన్
    వంతలనిచ్చుగాత!నవవత్సరమెల్లబ్రజాళిమెచ్చగన్
    శాంతినిసౌఖ్యమున్భువికిశంకరుడిచ్చునుగ్రొత్తసాలునన్

    రిప్లయితొలగించండి
  32. ఉత్పలమాల
    ఎంతగ రోదసీ స్థలిని నేర్పడి యైదు గ్రహాలు కూటమై
    చింతలు బెట్టజూచినను సేమముఁ బంచుచు మానవాళికిన్
    సంతస మంద జేయఁగను సాగుచు నాగ్రహరాశి కంతకున్
    వంతల నిచ్చుఁ గాత నవవత్సర మెల్లఁ బ్రజాళి మెచ్చఁగన్

    రిప్లయితొలగించండి
  33. గురుదేవులకు మరియు కవిమిత్రులకందరకూ నూతన ఆంగ్ల సంవత్సర శుభారంభ శుభాకాంక్షలు

    కందం
    ఎంతగ పంచగ్రహముల్
    చింతలు గలిగించఁ జూడ చేరుచు నొకటై
    సుంతయు జడయక వాటికి
    వంతల నిఁడుఁగాత నూత్నవత్సర మింకన్

    రిప్లయితొలగించండి
  34. చింతలఁ ద్రుంచగన్ భువికి చేరగ వచ్చెను వత్సరాంబ తా
    సంతస సంచితమ్ములను జంకన బెట్టుకు తెచ్చునంచు నా
    కాంతను స్వాగతించి శుభకామన లందగ జేయుచుంద్రు, ని
    ర్వంతల నిచ్చుఁగాత నవవత్సర మెల్లఁ బ్రజాళి మెచ్చఁగన్

    రిప్లయితొలగించండి
  35. ..............🌻శంకరాభరణం🌻...............
    ..................🤷🏻‍♂సమస్య 🤷‍♀....................
    "వంతల నిచ్చుఁగాత నవవత్సర మెల్లఁ
    బ్రజాళి మెచ్చఁగన్"

    సందర్భము: ఫాల్గుణంలో రావణ వధ జరిగింది. రాము డయోధ్యకు వచ్చినాడు. రాజైనాడు (చైత్ర మాసంలో). అతని ప్రభుత్వం (లేదా) కొత్త సంవత్సరం
    మాకు నిండుగా (వున్న) వంతలను (ఏరులను) ఇచ్చు (ఏర్పరచు) గాక..
    అని రైతులైన ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు.
    అంటే నీటి పారుదల విషయంలో సముచితమైన చర్య లెన్నో తీసుకోవా లని వారి అభిమతం.
    అసలు రాముని ప్రభుత్వం నిండుగా వున్న నదుల నెలా యిస్తుంది? అవి దేవుడు కురిపించే వర్షం మీద ఆధారపడినవి కదా! అంటే యజ్ఞ యాగాలు జరిపించడంవల్ల దేవతలు సంతోషించి వర్షాలు కురిపిస్తా రనేది అనాదిగా వున్న నమ్మకం. నమ్మకం కాదు యథార్థం.
    దేవతల మీద నమ్మకం లేని ఆధునిక యుగంలో కృత్రిమ వర్షాలు కురిపించే పరిశోధన లెన్ని చేసినా తలకు మించిన ఖర్చుతో కూడుకున్నవై అంతంత మాత్రమే ఫలవంతా లౌతున్నాయి.
    అశ్వమేధ శతై రిష్ట్వా
    తథా బహు సువర్ణకైః
    గవాం కోట్యయుతం దత్వా.. బా.కాం.2-95
    రాముడు వందలకొద్ది అశ్వమేధ యాగాలు చేసి బ్రాహ్మణులకు భూరి సువర్ణ దక్షిణ లిచ్చి పదివేల కోట్ల ఆవులను దానం చేసినాడు.
    చేసింది ఏ స్వార్థంకోసమో కాదు. ప్రజా క్షేమంకోసం. అందువల్ల వర్షాలు సకాలంలో కురిసేవి. పంటలు సమృద్ధిగా పండేవి. అదీ రామ రాజ్య రహస్యం. అందుకే..
    నగరాణి చ రాష్ట్రాణి ధన ధాన్య యుతాని చ.. 93 పట్టణా లన్నీ ధన ధాన్య సంపన్నాలై యున్నాయి.
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    *రామ రాజ్య రహస్యం*

    అంతముఁ జేసి రావణుని
    హర్షముతోడుత ఫాల్గుణాన మా
    చెంతకు నీ యయోధ్యకును
    జేరెను రాముడు.. స్వామి యయ్యె..మా
    సంతస మే మనం దగును..
    స్వామి ప్రభుత్వము మాకు నిండుగా
    వంతల నిచ్చుఁగాత నవ
    వత్సర మెల్లఁ బ్రజాళి మెచ్చఁగన్

    ✍️~డా.వెలుదండ సత్యనారాయణ
    పరమార్థ కవి
    1.01.20
    -----------------------------------------------------------

    రిప్లయితొలగించండి
  36. చింతలుమీదరిజేర వ
    నంతములై సిరులుపొంగునందరియిండ్లన్
    చెంతకుజేరిన శత్రుల
    వంతల నిఁడుఁగాత నూత్నవత్సర మింకన్

    రిప్లయితొలగించండి
  37. అంతయుభ్రాంతియెగాదని
    చింతలతోవేగనీక చిరునగవులతో
    శాంతినిగోరనివారికి
    వంతలనిడుగాతనూత్న వత్సరమింకన్
    +++++++++++++++++++++
    రావెలపురుషోత్తమరావు

    రిప్లయితొలగించండి


  38. మోడి పై అప్పోజిషను వారి కిసుకిసు కసికసి


    పుంతల దొక్కెడు వేగం
    బంతయు తగ్గంగ మోడి, పటిమయు వీగన్
    చెంతయు చేరుచు మిక్కిలి
    వంతల నిడుగాత నూత్న వత్సరమింకన్!


    Not Amen!
    జిలేబి

    రిప్లయితొలగించండి
  39. ..............🌻శంకరాభరణం🌻...............
    ..................🤷🏻‍♂సమస్య 🤷‍♀....................
    "వంతల నిఁడుఁగాత నూత్నవత్సర మింకన్"

    సందర్భము: రాముడు వాలిని వధిస్తానని సుగ్రీవునికి మాట యచ్చినాడు. వాలి సుగ్రీవు లిద్దరూ ఘోరంగా పోరాడినారు. వాలి చితుకబాది వెళ్ళిపోగా సుగ్రీవుడు వచ్చి విలపించగా మీ రిద్దరూ ఒకే లాగా వున్నారు. గుర్తించలేకపోయా నని రాముడు లక్ష్మణునితో ఇలా అన్నాడు.
    గజపుష్పీ మిమాం ఫుల్లా
    ముత్పాట్య శుభ లక్షణాం
    కురు లక్ష్మణ! కంఠేఽస్య
    సుగ్రీవస్య మహాత్మనః
    కి.కాం. 12-39
    శుభలక్షణా లున్న.. వికసించిన పూవు లున్న గజ పుష్పి అనే ఈ తీగను పెరికి సుగ్రీవుని మెడలో వేయి.
    లక్ష్మణు డలాగే చేసినాడు.
    కరమొప్ప నింక నీ గజపుష్పమాల
    ధరియించి పోయి యుద్ధము సేయుచుండు
    బెదరక వాలిఁ జంపెద నిశ్చయింపు
    కదలుము కిష్కింధ కడకు నీ వనుచు..
    (రంగనాథ రామాయణము)
    రాముడు సుగ్రీవునితో మరోసారి వాలితో పోరాడా లంటూ పలికిన సందర్భం మిది.
    నూత్నవత్=కొత్తదాని (కొత్త ప్రయత్నం) వంటిది. నూత్న వత్ సరము = కొత్త ప్రయత్నంవంటి పూదండ... ధరించుము..
    (రెండవసారి వెళ్ళమంటున్నాడు కాబట్టి ఇది కొత్త ప్రయత్నం.)
    "ఈ పూదండయే వాలికి వంత (బాధ)లను కలిగిస్తుంది గాక!" అన్నాడు రాముడు.
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    *విజయ మాల*

    అంతముఁ జేయుదు వాలిని..
    పంతము వీడను.. ధరించు ప్రసవ సరము.. ని
    శ్చింతగఁ బోరుము.. వాలికి
    వంతల నిఁడుఁగాత నూత్నవ త్సర మింకన్

    ✍️~డా.వెలుదండ సత్యనారాయణ
    పరమార్థ కవి
    1.01.20
    -----------------------------------------------------------

    రిప్లయితొలగించండి
  40. ..............🌻శంకరాభరణం🌻...............
    ..................🤷🏻‍♂సమస్య 🤷‍♀....................
    "వంతల నిఁడుఁగాత నూత్నవత్సర మింకన్"

    సందర్భము: "దశవర్ష సహస్రాణి దశవర్ష శతాని చ.." బా.కాం 2-97
    11 వేల ఏండ్లు రాముడు రాజ్య మేలినాడు. అదే రామ రాజ్యం.. లోకానికే ఆదర్శమైన రాజ్యం.. అది రామరాజ్య మెందు కయిం దంటే ఒకే మాటలో చెప్పవచ్చు.
    "ప్రజానాం చ హితే రతః" 1-12
    రాముడు ప్రజలకు మేలు చేయడంలో ఆసక్తి గలవాడు.
    ఈ ఒక్కటీ చాలు ప్రజలు సుఖంగా ఎలా వుండగలిగా రనడానికి.
    రామరాజ్యం వంటి రాజ్య మిది. శాంతికి భంగకరంగా పరిణమించే అల్లరులు చేస్తూ పరిపాలనకు ఆటంకం కలిగించే దుర్మార్గులకు నూతన సంవత్సరం బాధలు కలిగించును గాక!
    ప్రతి ఒక్కరి ఆకాంక్ష ఇదే ఐతే మనది రామరాజ్యమే!!

    రంతు = పెద్ద ధ్వని, కలకలం, కలహం
    అభ్యంతరం = ఆటంకం
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    *నూతన వత్సర శుభాకాంక్షలు*

    శాంతికి భంగకరమ్ముగ

    రంతుల నొనరించి రామ రాజ్యంబున క

    భ్యంతరముఁ జేయు ఖలులకు

    వంతల నిఁడుఁగాత నూత్న వత్సర మింకన్!

    ✍️~డా.వెలుదండ సత్యనారాయణ
    పరమార్థ కవి
    1.01.20
    -----------------------------------------------------------

    రిప్లయితొలగించండి
  41. ..............🌻శంకరాభరణం🌻...............
    ..................🤷🏻‍♂సమస్య 🤷‍♀....................
    "వంతల నిఁడుఁగాత నూత్నవత్సర మింకన్"

    సందర్భము: వంత లంటే బాధలు.. కష్టాలు.. మనుష్యులకు కాకపోతే మాకుల కొస్తాయా! బాధలు కలుగడం ఒకంత.. వాటిగురించి ఆందోళన చెందడం రెండంతలు.
    అసలు మనకు కలుగుతున్న వన్నీ కష్టాలే కావని అట్లే సుఖాలే కావని తత్వ వేత్తల తీర్మానం.
    ఏ కష్టం గాని సుఖం గాని ఎన్నో నా ళ్ళుండనే వుండదు.
    అసలు దైవానికి దగ్గరగా వుండడమే సుఖం. దూరంగా వుండడమే కష్టం. అందుకే కుంతి కృష్ణుని కష్టాలే కోరుకున్న దట! అటువంటి వేళలలోనే దైవం గుర్తుకు వస్తాడు కదా! దైవానికి దగ్గరగా వున్నట్టౌతుంది కాబట్టి అది సుఖమే అని ఆ సాధ్వి భావన.
    ఇక మన స్థాన మెక్కడో మనమే చూసుకోవాలి.
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    వంతల నిష్టపడినచో
    వంతలు కానేరవు భగవంతుని జేర్చున్..
    గుంతి ముకుందునిఁ గోరదె
    వంతల నిఁడుఁగాత నూత్నవత్సర మింకన్

    ✍️~డా.వెలుదండ సత్యనారాయణ
    పరమార్థ కవి
    1.01.20
    -----------------------------------------------------------

    రిప్లయితొలగించండి