17, జనవరి 2020, శుక్రవారం

సమస్య - 3253 (వంకాయను దిన్న...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"వంకాయను దిన్న నరుఁడు భ్రష్టుఁ డగుఁ గదా"
(లేదా...)
"వంకాయన్ గడుఁ బ్రీతిఁ దిన్న నరుఁడే భ్రష్టుం డగున్ వేగమే"

91 కామెంట్‌లు:


 1. నడిరేయి సరదా పూరణ:

  వంకాయందున పుచ్చులన్ తరుగకే వండంగ వంటావిడే
  బింకమ్మున్ గొని కండ్లుమూసి తినగా వీర్యమ్ము కోల్పోవుటన్
  శంకన్ వీడుచు శంకరార్యులిచటన్ శాస్త్రోక్తమై పల్కిరే:
  "వంకాయన్ గడుఁ బ్రీతిఁ దిన్న నరుఁడే వంధ్యుం డగున్ వేగమే"

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ సరదా పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'వంకాయ+అందున=వంకాయ యందున' అవుతుంది. అక్కడ "వంకాయన్ గొని పుచ్చులన్..." అనండి.

   తొలగించండి

 2. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  వంకల్ చూపక వారణాసి పురినిన్ పందెమ్మునన్ గెల్చుటన్
  చంకల్ కొట్టుచు భోజనంపు ప్రియుడే జాప్యమ్మునున్ జేయకే
  బింకమ్మున్ గొని చేరుచుండి గయలో వీడంగ శాస్త్రోక్తమై
  వంకాయన్;... గడుఁ బ్రీతిఁ దిన్న నరుఁడే వంధ్యుం డగున్ వేగమే

  రిప్లయితొలగించండి
 3. అందరికీ వందనములు !
  అందరి పూరణలూ అలరించు చున్నవి !
  అలరించ నున్నవి !

  A-1)
  వంకాయ వంటి కూరయు
  పంకజ ముఖి సీత వంటి - భామా మణియున్
  శంకరుని వంటి దైవము
  లంకాధిపు వైరి వంటి - రాజున్ కలడే.
  అన్నారు గదా ! అందుచేత నిస్సందేహంగా కూరలలో రాజు వంకాయే
  కావున అది తిన్నవాడు వంద్యుడే అని
  బీర్బల్ అక్బరుతో చెప్పు సందర్భం :
  __________________________

  శంకను విడువుడు మీరదె
  వంకాయే గొప్పది కద - వ్యంజనములలో
  లెంకని మాటలు నమ్ముడు
  వంకాయను దిన్న నరుఁడు - వంద్యుఁ డగుఁ గదా !
  __________________________
  వంద్యుఁడు = నమస్కరింపదగినవాడు
  వంధ్య = గొడ్రాలు
  వంధ్యుడు-ఈ పదము శబ్దరత్నాకరము,ఆంధ్రభారతి నిఘంటువులలో లేదు

  వసంత కిశోర్ (కవులూరు రమేష్)

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సమస్యను సవరించుకున్న మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మీ సూచనతో సమస్యలో 'వంధ్య' శబ్దాన్ని 'భ్రష్ట'గా మార్చాను. ధన్యవాదాలు.

   తొలగించండి
 4. టెంకాయ టెక్కు‌పెంచును

  వంకాయను దిన్న నరుఁడు వంధ్యుఁ డగుఁ గదా"

  ఎంకీ యెవ్వరు తెలిపిరి

  శంకేల?తినదగునెపుడు సంతోషముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'శంక+ఏల' అన్నపుడు సంధి లేదు. యడాగమం వస్తుంది. అక్కడ "శంకింపక తినగ దగును సంతోషమునన్" అనండి.

   తొలగించండి
 5. వంకాయకూర మధురము,

  పంకజ వదనా తినెదను పరవశ ముగనే

  శంకను వీడుచు,పందిటి

  వంకాయను దిన్న నరుఁడు వంధ్యుఁ డగుఁ గదా"

  పందిటి వంకాయ = చంద్రకాంత.

  చంద్రకాంత గింజలు మిరియము గింజలు వలె నల్లగా ఉండును అవితినిన వీర్య కణముల ఉత్పత్తి తగ్గును

  రిప్లయితొలగించండి
 6. అందరికీ వందనములు !
  అందరి పూరణలూ అలరించు చున్నవి !
  అలరించ నున్నవి !
  B-1)
  వంకాయ వంటి కూరయు
  పంకజ ముఖి సీత వంటి - భామా మణియున్
  శంకరుని వంటి దైవము
  లంకాధిపు వైరి వంటి - రాజున్ కలడే.
  అన్నారు గదా ! అందుచేత నిస్సందేహంగా కూరలలో రాజు వంకాయే
  కావున అది తిన్నవాడు వంద్యుడే అని
  బీర్బల్ అక్బరుతో చెప్పు సందర్భం :
  __________________________

  లంకాధీశుని జంపినట్టి ఘనుడౌ - రాముండె రాజన్నచో
  పంకేజానన సీత వంటి మహిళే - పద్మాక్షులన్ మేటియౌ
  వంకాయే కడు గొప్పదైనది యగున్ - పాకంబు లన్నింటిలో
  శంకించన్ దగునా ప్రభూ భువిని ని - స్సందేహ నిర్వ్యాజమున్
  వంకాయన్ గడుఁ బ్రీతిఁ దిన్న నరుఁడే - వంద్యుండగున్ వేగమే
  __________________________
  వంద్యుఁడు = నమస్కరింపదగినవాడు
  వంధ్య = గొడ్రాలు
  వంధ్యుడు-ఈ పదము శబ్దరత్నాకరము,ఆంధ్రభారతి నిఘంటువులలో లేదు

  రిప్లయితొలగించండి
 7. ఎంకీ నాయుడు బావకు
  జుంకీ లనుధరి యించి సోయగ మొప్పన్
  సంకించక వండి పెట్టకు
  వంకాయను దిన్న నరుఁడు వంధ్యుఁ డగుఁ గదా

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అక్కయ్యా,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   రెండవ, మూడవ పాదాలలో గణభంగం. "జింకీల ధరించి మించి... శంకించి వండి పెట్టకు" అనండి.

   తొలగించండి
  2. ఎంకీ నాయుడు బావకు
   జింకీ లధరించి మించి సోయగ మొప్పన్
   శంకించి వండి పెట్టకు
   వంకాయను దిన్న నరుఁడు వంధ్యుఁ డగుఁ గదా

   తొలగించండి
 8. టెంకాయ గొట్ట జెడుయగు ,
  వంకాయను దిన్న నరుఁడు వంధ్యుఁ డగుఁ గదా !
  బొంకకు మీరీతి నెపుడు
  సంకటమే యేపనులను సలుప దలచినన్

  రిప్లయితొలగించండి


 9. టెంకాయ దాని తోడుగ
  వంకాయను దిన్న నరుఁడు వంధ్యుఁ డగుఁ గదా
  బొంకెడు వారల పల్కులు
  వంకలు వాగులనుదాటి వారిధి చేరున్


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 10. కందివారివ్వాళ సెలవా :)


  పింకూబాయి, జిలేబియున్ బెరయుచున్ పీహెచ్డి పట్టమ్ముకై
  టెంకాయన్ సయి వంగకాయ పయి ధాటీచేసి స్థాపించి రీ
  శంకాతంకములేని రీతి, పడతుల్ జాగ్రత్త గా వండుడీ
  వంకాయన్ గడుఁ బ్రీతిఁ దిన్న నరుఁడే వంధ్యుం డగున్ వేగమే!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   సెలవా? లేదు తల్లీ! అయినా సందేహ మెందుకు వచ్చింది?

   తొలగించండి
 11. శంకరుని వ్రాయమంటిని
  వంకాయను దిన్న నరుఁడు వంద్యుఁ డగుఁ గదా!
  పెంకితనముఁ దా వ్రాసెను
  వంకాయను దిన్న నరుఁడు వంధ్యుఁ డగుఁ గదా

  రిప్లయితొలగించండి
 12. మైలవరపు వారి పూరణ

  వంకాయన్ దలదన్ను కూర, యటులే వామాక్షి సీతమ్మకున్
  పొంకమ్మౌ గతి సాటియైన సతి., రామున్ మించు దైవమ్ము., ని..
  శ్శంకన్ లేరిల లేరు లేరు ! కవిరాజా! యిట్లనన్ జెల్లునే ?
  "వంకాయన్ గడుఁ బ్రీతిఁ దిన్న నరుఁడే వంధ్యుం డగున్ వేగమే"!!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మైలవరపు వారి పూరణ ప్రశస్తంగా ఉన్నది.

   తొలగించండి
  2. శంకరాభరణం.. సమస్యాపూరణం..

   "వంకాయన్ గడుఁ బ్రీతిఁ దిన్న నరుఁడే భ్రష్టుండగున్ వేగమే"!!

   వంకాయన్ దలదన్ను కూర, యటులే వామాక్షి సీతమ్మకున్
   పొంకమ్మౌ గతి సాటియైన సతి., రామున్ మించు(ధీరుండు) దైవమ్ము., ని..
   శ్శంకన్ లేరిల లేరు లేరు ! కవిరాజా! యిట్లనన్ జెల్లునే ?
   "వంకాయన్ గడుఁ బ్రీతిఁ దిన్న నరుఁడే భ్రష్టుండగున్ వేగమే"!!

   మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

   తొలగించండి


 13. ఈ సమస్యకు రామాయణానికి వెలుదండ వారు యెట్లా లంకె పెడతారో క్యూరియస్


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 14. పొంకపు గారడీ విద్యను
  అంకిత భావమున నేర్చి యలరె డి కరణి న్
  కొంకక నొసగ గ నయ్యెడ
  వంకాయ ను దిన్న నరుడు భ్రష్టు డ గు గదా

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "గారడి విద్యల । నంకితభావమున..." అనండి.

   తొలగించండి
 15. శంక విడు వంకాయను 
  పంకజముఖి వండుమమ్మ పాకంబొప్పన్
  వంకర మాటలె, వినకుము 
  "వంకాయను దిన్న నరుఁడు భ్రష్టుఁ డగుఁ గదా"  

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మొదటి పాదంలో గణభంగం. 'శంక విడుము వంకాయను...' అనండి.

   తొలగించండి
 16. కవిమిత్రులు మన్నించాలి.
  సంతానం లేని స్త్రీ వంధ్య అయినపుడు అటువంటి పురుషుడు వంధ్యుడు అవుతాడని భావించి సమస్యను సిద్ధం చేసాను. వసంత కిశోర్ గారు 'వంధ్యుడు' అన్న పదం నిఘంటువులో లేదని చెప్పగానే ఆ శబ్ద సాధుత్వం విషయమై ఇద్దరు సంస్కృత పండితులతో చర్చించాను. పురుషుడు వంధ్య శబ్ద వాచ్యుడు కాడు అని తెలిసింది. అందువలన 'వంధ్యుడు' శబ్దాన్ని 'భ్రష్టుడు' గా మార్చాను. ఈమార్పు వల్ల ఇంతవరకు వచ్చిన పూరణలలో చాల వరకు ఇబ్బంది లేదు. ఆ శబ్దాన్ని మార్చుకుంటే అన్వయం కుదురుతున్నది.
  వసంత కిశోర్ గారికి ధన్యవాదాలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. అందరికీ వందనములు !
  అందరి పూరణలూ అలరించు చున్నవి !
  అలరించ నున్నవి !

  A-1)
  వంకాయ కూర తిని రుగ్మత పాలైన అక్బరుతో బీర్బల్ :
  __________________________

  శంకను విడువుడు మీరదె
  వంకాయే చెడ్డది కద - వ్యంజనములలో
  లెంకని మాటలు నమ్ముడు
  వంకాయను దిన్న నరుఁడు - భ్రష్టుఁ డగుఁ గదా !
  __________________________

  వసంత కిశోర్ (కవులూరు రమేష్)

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. వసంత కిశోర్ గారూ,
   ఎక్కడున్నారు? నేను ఎల్లుండి రాజమండ్రిలో ఉంటాను.

   తొలగించండి
  2. శంకరార్యా ! నేను తణుకు లోనే ఉన్నాను !
   ఎన్నో సార్లు పిలిచాను మా ఇంటికి రమ్మనమని

   తణుకు, రా వీలౌతుందా మీకు
   నన్నే రాజమండ్రి రమ్మంటారా
   ఎక్కడుంటారు రాజమండ్రిలో

   తొలగించండి
  3. ఈసారి తణుకు రావడం వీలుకాదు. ఆదివారం ఉదయం రాజమండ్రి చేరి అదేరోజు రాత్రి తిరుగు ప్రయాణం. 'ప్రజ-పద్యం' వారి ఆత్మీయ సమావేశం 'ఋషి సంస్కృత విద్యా ధ్యానకేంద్రం, త్యాగరాజ నగర్, రాజమండ్రిలో జరుగుతుంది. పద్యకవులందరికీ ఆహ్వానం. మీరూ రావచ్చు. కొందరు శంకరాభరణం మిత్రులు కలుస్తారు.

   తొలగించండి
  4. మిస్సన్న గారు, తోపెల్ల బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు, మాచవోలు శ్రీధర రావు గారు, విట్టుబాబు, కొనకళ్ళ ఫణీంద్ర రావు గారలు మరికొందరు శంకరాభరణం మిత్రులు వస్తున్నారు.

   తొలగించండి

  5. హైలెస్సా తిరుపతి తరువాయి రాజమండ్రిలో కలవచ్చన్న మాట కంది వారిని.

   మరో సెల్ఫీ ఫార్ ష్యూర్ :)


   జిలేబి

   తొలగించండి
 18. (వంకాయకూర తినవద్దని ఎవరో చెప్పిన మాట వింటున్న నాయుడుబావతో యెంకి)
  శంక విడు ; మహాబలుడగు
  వంకాయను దిన్న నరుడు; భ్రష్టుడగుగదా!
  వంకల యుత్తరు వోలెన్
  జంకుచు వంకాయదినని చచ్చుమనుజుడే!
  (శంక - సందేహం; వంక - వక్రపు మాట)

  రిప్లయితొలగించండి
 19. అందరికీ వందనములు !
  అందరి పూరణలూ అలరించు చున్నవి !
  అలరించ నున్నవి !

  B-1)
  వంకాయ కూర తిని రుగ్మత పాలైన అక్బరుతో బీర్బల్ :
  __________________________

  వంకాయే కడు చెడ్డదైనది యగున్ - పాకంబు లన్నింటిలో
  వంకాయే కడు నల్లనైనది గనన్ - భంగమ్ము నుత్పాలికిన్
  శంకించన్ దగునా ప్రభూ భువిని ని - స్సందేహ నిర్వ్యాజమున్
  వంకాయన్ గడుఁ బ్రీతిఁ దిన్న నరుఁడే - భ్రష్టుం డగున్ వేగమే !
  __________________________

  వసంత కిశోర్ (కవులూరు రమేష్)

  రిప్లయితొలగించండి
 20. Garikapati Narasimha Rao About Importance Of Telugu Language :
  https://www.youtube.com/watch?v=qzQcQMIz1tE&feature=push-u-sub&attr_tag=CPuiwKdrJt83pRye%3A6

  రిప్లయితొలగించండి
 21. అందరికీ నమస్సుమాంజలి 🙏🙏
  నా పూరణ 🌹

  *కం||*
  వంకాయను దినిన మనకు
  సంకోచము లేమి లేవు దంచును దురదల్
  ఇంకా నెవరో యనిరట
  *"వంకాయను దిన్న నరుఁడు భ్రష్టుఁ డగుఁ గదా"*

  కళ్యాణ్ చక్రవర్తి, ముంబాయి
  🙏🌹🙏🌹🙏

  రిప్లయితొలగించండి
 22. ఇంకెందుకు తెచ్చితివా
  వంకాయలు, హెచ్చు దిన్న వ్యాధులె వచ్చున్
  శంకర వినరా యతిగా
  వంకాయను దిన్న నరుఁడు భ్రష్టుఁ డగుఁ గదా

  రిప్లయితొలగించండి

 23. అద్భుత పాకోపగీత అను మహా కావ్యము లో

  టెంకాయమ్మ ఉవాచ -


  వెంకాయమ్మా మేలగు
  వంకాయను దిన్న నరుఁడు, భ్రష్టుఁ డగుఁ, గదా
  రంకాయలన్ కలుపగా
  రంకెలు వేసి దరిచేరు రతగురువగునే!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 24. నా మరో పూరణ 🌹🌹
  *కం||*

  వంకాయను వండదగును
  నింకయు నెన్నో రకములు నిజమిది గదరా
  ఇంకా నెవరో యనిరట
  *"వంకాయను దిన్న నరుఁడు భ్రష్టుఁ డగుఁ గదా"*

  *కళ్యాణ్ చక్రవర్తి, ముంబాయి*
  🙏🌹🙏🌹🙏

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. నా మరో పూరణ 🌹🌹🌹

   *కం ||*

   వెంకాయమ్మను యడిగితి
   వంకాయను వండమనుచు పరి పరి విధముల్
   వంకలు వెతుకుచు యనెనది
   *"వంకాయను దిన్న నరుఁడు భ్రష్టుఁ డగుఁ గదా"*

   *కళ్యాణ్ చక్రవర్తి, ముంబాయి*
   🙏🌸🙏🌸🙏

   తొలగించండి
  2. *శంకరార్యులు చేసిన సవరణతో*🙏🙏🙇‍♂🙇‍♂

   *కం||*

   వంకాయను *వండగ దగు*
   *నింకను పెక్కు రకములుగ నిది నిజము గదా*
   *యింక నెవరొ యిటు లనిరట*
   *"వంకాయను దిన్న నరుఁడు భ్రష్టుఁ డగుఁ గదా"*

   ధన్యుణ్ణయితిని .. ఇక ఈ కూర నేను తినేయవచ్చు...😀😀

   తొలగించండి
  3. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 25. వంకాయన్ పచనంబు చేసి తినినన్ బ్రహ్మాండమంచున్ సదా
  శంకన్ వీడి భుజించునట్టి బుధుఁడున్ స్వాస్త్యంబు కోల్పోవు, నే
  వంకన్ జూడ దురంతమైన దురదల్ ప్రాప్తించుటన్ జేసి యా
  వంకాయన్ గడు ప్రీతిఁ దిన్న నరుఁడే భ్రష్టుండగున్ వేగమే.

  చింతా రామకృష్ణారావు.

  రిప్లయితొలగించండి
 26. వంకరటింకరపలుకిది
  వంకాయనుదిన్ననరుడుభ్రష్టుడగుగదా
  శంకనువీడుముశంకర!
  బొంకులుబలుకంగదగునె?బుడ్డడువోలెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 27. ఇంకను గావలెననుగా
  వంకాయను దిన్న నరుఁడు; భ్రష్టుఁ డగుఁ గదా
  వంకాయను వలదని తన
  కింకేదో కావలెనని యేడ్చెడి వాడే

  రిప్లయితొలగించండి
 28. వంకాయే తన కిష్టమంచు సతతంబాకూరనే కోరుచున్
  వెంకాయమ్మ సుపుత్రుడే తినగనే వెన్వెంటనే వానికిన్
  జంకల్ గజ్జల లోన తీవిరమె సాక్షాత్కారమయ్యెన్ గదా
  వంకాయన్ గడుఁ బ్రీతిఁ దిన్న నరుఁడే భ్రష్టుం డగున్ వేగమే

  రిప్లయితొలగించండి


 29. టెంకాయను తినకండీ
  వంకాయను దిన్న నరుఁడు భ్రష్టుఁ డగుఁ గదా!
  శంకటమే గోంగూరయు!
  వంకల విదురులు వెతికిరి పరిపరి విధముల్ :)


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 30. పంకజ ముఖియే వండఁగ
  సంకటములు తీరు నింక శంక లుడుగుమా
  వంకర మాటే యగు నిది
  వంకాయను దిన్న నరుఁడు భ్రష్టుఁ డగుఁ గదా


  తంకా హీనము వీత కార్యముల నిత్యంబుండి మోహాంధతన్
  శంకం జెందక యన్న పానము లిఁకం జాలించి రేయింబవల్,
  కంకాళమ్మయి, దోర దోరగను వేఁగన్ ముంచి మద్యంబులో
  వంకాయన్ గడుఁ బ్రీతిఁ దిన్న నరుఁడే భ్రష్టుం డగున్ వేగమే

  రిప్లయితొలగించండి
 31. వంకాయన్ గడుబ్రీతిదిన్ననరుడేభ్రష్టుండగున్ వేగమే
  బొంకుల్ గల్గెడుమాటలట్లుగదగన్ మూర్ఖుండువోలెన్ భళా
  జంకున్ బొందకమాటలాడగరమా!స్థైర్యంబు,ధైర్యమ్మునే?
  శంకన్నొందకకూరవండుముసుమీసాయంత్ర భోజ్యమ్ముకై

  రిప్లయితొలగించండి
 32. పొంకమ్ముగనిగనిగమను
  వంకాయలఁగోయ కూర వండుటకొరకై
  వంకాయలన్ని పుచ్చులె
  వంకాయను దిన్న నరుఁడు భ్రష్టుఁ డగుఁ గదా

  రిప్లయితొలగించండి
 33. ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
  వంకాయన్ గడుఁ బ్రీతిఁ దిన్న నరుఁడే భ్రష్టుం డగున్ వేగమే


  వంకాయన్ గని రెడ్డిగారటుల జిహ్వాశావిలోలాత్ముడై
  సంకీర్ణంబొనరించెపాకమును మాంసాహారహస్తంబుచేన్
  సంకోచంబికలేదుమాఘమిది సాక్ష్యంబేను గుహ్యంబహో
  వంకాయన్ గడుఁ బ్రీతిఁ దిన్న నరుఁడే భ్రష్టుం డగున్ వేగమే

  గాదిరాజు మధుసూదన రాజు

  రిప్లయితొలగించండి
 34. లంకేశు వైరి ప్రభుత
  శంకరు దైవత్వము కుజ సచ్ఛీలతలా
  నెంక నిలిచెడిదనఁగ నే
  వంకాయను దిన్న నరుఁడు భ్రష్టుఁ డగుఁ గదా?

  ...... గుండా వెంకట సుబ్బ సహదేవుడు

  రిప్లయితొలగించండి
 35. వెంకమ్మ హాస్యపిలుపున
  వంకాయల్ సజ్జరొట్టి వండితిమామా
  జంకేలతినగరమ్మన
  వంకాయను దిన్న నరుడు బ్రష్టు డగుగదా!( హాస్యపుపలుకులు)

  రిప్లయితొలగించండి
 36. శా:

  వెంకాయమ్మను కోరగా కుడుపు సందేహమ్ము నీకేలనో
  వంకే లేని రుచిన్ దినన్ ముదముతో వడ్డించు నేవేళన
  న్నింకే ముండ నషా యలమ్ము నపుడా నింపారు నావస్థనున్
  వంకాయన్ గడు బ్రీతి దిన్న నరుడే భ్రష్టుండగున్ వేగమే

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 37. శంకించకు గొప్పరుచియె
  వంకాయను దిన్న; నరుడు భ్రష్టుడగు గదా
  కంకాళముపై గూర్చుని
  ఓంకారము బల్క నక్క ఊళలువేయన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మొదటి పాదమున
   అంకించును గొప్పరుచియె గా చదువ ప్రార్ధన!
   అంకించు = కలిగించు (ఆం.భా.)

   తొలగించండి
 38. రిప్లయిలు
  1. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి వందనములు. వంధ్య శబ్దమును సమాస బద్ధము జేసి పురుషునకు వర్తింపఁ జేయ వచ్చు నని నా యభిప్రాయము. పరికించండి. వంధ్యము సమసించ మహచ్ఛబ్ద మగును.
   వంకాయం దమిఁ దిన్నఁ బూరుషుఁ డసభ్య ప్రాప్త వంధ్యుండగున్

   తొలగించండి


 39. వెలుదండవారిదింకా రాలేదేమిటి ?  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 40. ..............🌻శంకరాభరణం🌻...............
  ..................🤷🏻‍♂సమస్య 🤷‍♀.................... "వంకాయను దిన్న నరుఁడుభ్రష్టుఁ డగుఁ గదా"

  సందర్భము:
  ప్రసంగేనాపి శ్రీ రామ
  నామ సత్యం వదంతి యే
  తే కృతార్థా మునిశ్రేష్ఠ
  సర్వ దోషాద్గతాః సదా
  ప్రసంగవశంచేతనైనా నిత్యం రామనామాన్ని పలికేవారు సదా సర్వ దోషాలనుండి ముక్తులై కృతార్థు లౌతారు. (విష్ణు పురాణం)
  వంకాయ బెండకాయ ఆప్తమిత్రులు. రామలక్ష్మణుల లాంటి వాళ్ళు. వంకాయకు క్రమంగా మంచి పేరు వచ్చింది. బెండకాయ ఓర్వలేకపోయింది.
  "వంకాయను దిన్న నరుఁడు భ్రష్టుఁ డగుఁ గదా!" అని శపించింది.
  కొందరు ప్రాజ్ఞులు (వంకాయమీది ప్రేమతో) వంకాయకు దోష మంటిం దని భావించి, అది రాముని దయతో (త్వరలోనే) తొలగిపోవా లని ఆకాంక్షించారు. దోష మేమంటారా! అదే.. "వంకాయను దిన్న నరుఁడు భ్రష్టుఁ డగుఁ గదా!"
  మొదటి పద్యం లౌకిక విషయక పూరణం..రెండవది రామ ప్రసక్తి గలిగిన పూరణం. ఇతివృత్తం ఒక్కటే కాబట్టి ఒకే దగ్గర చేర్చబడినవి.
  సమస్యకు పరిష్కార మిది.
  వంకాయ బెండ లవి యక
  లంకపు సోదరులు రామ లక్ష్మణు లటు.."లే
  దింక నెరసు.. రామా.. యని
  కొంకక తినవచ్చు" ననిరి కొందరు ప్రాజ్ఞుల్
  వాళ్ళిద్దరూ రామ లక్ష్మణులలాంటి వాళ్ళు కాబట్టి రామ.. అంటూ వంకాయను తింటే ఆ దోషం తొలగిపోతుం దని తీర్మానించారు. (లక్ష్మణా! అనకున్నా సరే! బెండకాయను తినేటప్పుడు. దాని కే దోషమూ లేదు కదా!)
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  *రామ నామ మహిమ*

  వంకాయ బెండకాయలు
  బంక సఖులు.. పేరు రాగ వంకాయకుఁ దా
  జంకకను బెండ యిటు లనె..
  "వంకాయను దిన్న నరుఁడు
  భ్రష్టుఁ డగుఁ గదా" 1

  వంకాయ కంటె దోషం..
  బింకఁ దొలగు రాముని దయ..
  నెది దోష మనన్
  జంకని బెండ పలికె నిటు..
  "వంకాయను దిన్న నరుఁడు
  భ్రష్టుఁ డగుఁ గదా!" 2

  ✍️~డా.వెలుదండ సత్యనారాయణ
  పరమార్థ కవి
  17.01.20
  -----------------------------------------------------------

  రిప్లయితొలగించండి
 41. ఈరోజు పనులలో పడి బ్లాగ్ లో వుంచడం విస్మరించినందుకు మన్నించాలి. (వాట్సప్ లో పెట్టాను.)

  రిప్లయితొలగించండి