19, జనవరి 2020, ఆదివారం

సమస్య - 3255 (ఎడపక బొంకెదరు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"ఎడపక బొంకెదరు రాణ్మహేంద్ర పురజనుల్"
(లేదా...)
"పలుకరు రాణ్మహేంద్ర పుర వాసులు సత్యము నెన్నడేనియున్"
(ఈరోజు రాజమండ్రిలో 'ప్రజ-పద్యం' సమూహ సభ్యుల ఆత్మీయ సమావేశం)

57 కామెంట్‌లు:


 1. చెలగుచు నచ్చుతప్పునిట చేసిరి శంకరవర్యులాహహా:
  "పలుకరు రాణ్మహేంద్ర పుర వాసులు సత్యము నెన్నడేనియున్"
  కులుకుచు చెప్పెదన్ నిజము కూరిమి మీరగ నివ్విధిన్ భళా:
  "పలుకరు రాణ్మహేంద్ర పుర వాసుల సత్యము నెన్నడేనియున్"

  రిప్లయితొలగించండి

 2. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  తలుపులు మూసి గౌతమిది తాళక జాలక దివ్యగంధమున్
  తిలకము దిద్ది మోమునను తియ్యని మాటలు జాలువారగా
  వలపులు మీర కావ్యములు వ్రాయగ పూనుచు రాజుగార్లకున్
  పలుకరు రాణ్మహేంద్ర పుర వాసులు సత్యము నెన్నడేనియున్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. సమస్య :-
  "ఎడపక బొంకెదరు రాణ్మహేంద్ర పురజనుల్"


  *కందం**

  తడబడక నేను చెప్పెద
  గొడవలు లేక తమ మాటకు విలువ యున్నన్
  విడవక మంచి జరిగినన్
  యెడపక బొంకెదరు రాణ్మహేంద్ర పురజనుల్
  ...............‌‌..✍ చక్రి

  రిప్లయితొలగించండి
 4. అందరికీ నమస్సుమాంజలి 🙏🙏

  *"ఎడపక బొంకెదరు రాణ్మహేంద్ర పురజనుల్"*

  *కం||*

  నడవడి గన రారాజులు
  కడిగిన ముత్యమ్మ నినను కాదన గలరే
  చెడుగా చెప్పవలదిటుల
  *"ఎడపక బొంకెదరు రాణ్మహేంద్ర పురజనుల్"*

  *కళ్యాణ్ చక్రవర్తి, ముంబాయి*
  🙏🌹🙏🌹🙏

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. నా మరో పూరణ 🌹🌹
   *కం ||*

   వడివడి గోదావరిటన్
   నడతను మార్చి వరదల వినాశనమివ్వన్
   కడకున్ కష్టము దాచుచు
   *ఎడపక బొంకెదరు రాణ్మహేంద్ర పురజనుల్*

   *కళ్యాణ్ చక్రవర్తి, ముంబాయి*
   🙏🌹🙏🌹🙏

   తొలగించండి
  2. అందరికీ వినమ్ర నమస్సులతో 🙇‍♂🙏
   నా మరో సరదా పూరణ 🌹🌹🌹

   *కం ||*
   ఒడుపుగ సత్యము జెప్పక
   విడుపుగ పూరణను వదిలి విహరింపగనే
   గొడవలు వలదని తలచుచు
   *"నెడపక బొంకెదరు రాణ్మహేంద్ర పురజనుల్"*

   *కళ్యాణ్ చక్రవర్తి, ముంబాయి*
   🙏🌸🙏🌸🙏

   తొలగించండి
 5. కులుకుచు కావ్య మల్లెదరు కోమలి ప్రేమను ఘాటు ఘాటుగా
  తెలియగ ప్రేయసీ మదిని తేలెను వేరొక రాకు మారుడౌ
  వలచెను మోదమం దలరు భానుని యానతి సంతసం బునన్
  పలుకరు రాణ్మహేంద్ర పుర వాసులు సత్యము నెన్నడేనియున్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. తడబడి కావ్యము వ్రాయగ
  జడిసిన కవిపండి తుండు చాపల్యమునన్
  మిడిసిపడె పగటి వెన్నెల
  ఎడపక బొంకెదరు రాణ్మహేంద్ర పురజనుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. తడబాటేమియు లేదయ
  గొడవేమియు లేదు లెండి గోదావరితో
  విడువక ధర్మము నెప్పుడు
  "నెడపక బొంకెదరు రాణ్మహేంద్ర పురజనుల్"

  (ఎప్పుడు బొంకడం ధర్మమో అప్పుడు... 😃)

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. తిమ్మిని బమ్మి జేసెద!!

   కలవరమేమి లేక వెటకారపు మాటల నాడువారలే!
   కిలకిల నవ్వు రువ్వుచును గిన్క వహించని సత్కవీంద్రులే
   పొలుపుగఁ బూర్తిఁ జేసెదరు పో! యెటులైన సమస్య నీవిధిన్
   "పలుకరు రాణ్మహేంద్ర పుర వాసులు సత్యము నెన్నడేనియున్"

   తొలగించండి


 8. గడగడ లాడించి తెలుగు
  నెడపక, బొంకెదరు రాణ్మహేంద్ర పురజనుల్
  నుడువుచు భళి మర్యాదన్
  వడివడి మీవలె నొరిమని పల్కగ లేమే!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 9. పలుకులు పంచదారలవు,పావన గౌతమి నీరు ద్రాగగా!
  చులకన జూడరెప్పుడును,చూర్ణమెజేతురు మన్ననందునన్
  విలువలుగొప్పయే నయిన,వీధికినెక్కెడు వారినోటితో
  పలు కరు రాణ్మహేంద్రపురవాసులు సత్యము నెప్పుడేనియున్.
  ---------------------------------------------

  రిప్లయితొలగించండి


 10. చులకన చేయరెవ్వరిని; సూటిగ ఘాటుగ దెప్పరెవ్వరిన్;
  పలుకరు లొల్లినేదియు ; సభాస్థలి నప్రియ మైన వాటినే
  పలుకరు; రాణ్మహేంద్ర పుర వాసులు సత్యము నెన్నడేనియున్
  విలువలు కోలుపోక ముడి వేయుచు గట్టిగ కాచుకొందురే

  జాల్రా
  జిలేబి :)

  నాగావళి లో గానము చేయుచు ఏలూరు దాటి గోదావరి దాటుదాము రావె :)

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. 🤣🤣
   మేము ఏలూరు దాటిన విషయము కనిపెట్టారా!!

   తొలగించండి


  2. నాగావళి నెక్కామం
   డీ! గోప్యముగ గురువుల కుడివయిపు బోగీ
   లో గాసిప్పుల తోడున్
   పాగా వేసితిమి మేము భళిభళి సుమ్మీ :)


   జిలేబి

   తొలగించండి
  3. మరి మిమ్ములను ఎట్టా పోల్చుకోవడం..
   🤔

   తొలగించండి
 11. పడతి యభివృద్ధికయి యె
  న్నడు మన లేదంచు నాడు నడచిన కథ వెం
  బడి కందుకూరిని మరచి
  ఎడపక బొంకెదరు రాణ్మహేంద్ర పురజనుల్"

  రిప్లయితొలగించండి


 12. ఆహా నాగావళి స్పీడు సౌండు :)


  పిడివాదము చేయుచు తా
  మెడపక బొంకెదరు రాణ్మహేంద్ర పురజనుల్
  వడియైనను నాగావళి
  సడిచేయదరనిరి ట్రైను సౌండదిరెను పో!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 13. కొలువుననుండెదేవతలు,కోరినకోర్కెలు, దీర్చుచుండగా
  కులుకుచు బల్కరించెదరు,కూరిమియాసన ప్రేమభావనన్
  తలుపులగొప్పవేయయిన,తాహతుమించిన గొప్పజెప్పుచున్
  పలు కరు రాణ్మహేంద్రపురవాసులు, సత్యము నెప్పుడేనియున్.
  ---------------------------------------------

  రిప్లయితొలగించండి
 14. కస్తూరి శివశంకర్ఆదివారం, జనవరి 19, 2020 5:22:00 AM

  కం ll
  చిడిముడి యేలా ? నన్నయ
  కడాని కరముల వరముల ఘన భారతమే
  నుడివిన మహా నగరిలో
  ఎడపక బొంకెదరు రాణ్మహేంద్ర పురజనుల్

  చిడిముడి = సందేహం
  కడాని = బంగారము

  రిప్లయితొలగించండి
 15. మడమలు ద్రిప్పని వారై
  జడియుచు బొంకుట నెరుగని సత్య వచస్కు ల్
  నుడువుట సరికాది య్యె డ
  ఎడపకే బొంకె దరు రాణ్మ హేంద్ర పుర జను ల్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. ముడుపులకై యధికారులు
  యెడపక బొంకెదరు, రాణ్మహేంద్ర పురజనుల్
  సుడియల తో ననవరతము
  జడుపన్నదిలేక పోరు జరిపెదరనిరే.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. తడబడుటెన్నఁడు నెఱుగరు 
  గొడవలకును దూర మగుచు  కూరిమి తోడన్ 
  నడచుచును  తమను మెచ్చరు 
  నెడపక బొంకెదరు రాణ్మహేంద్ర పురజనుల్  

  రిప్లయితొలగించండి
 18. మైలవరపు వారి పూరణ

  సత్యం బ్రూయాత్ ప్రియం బ్రూయాత్
  న బ్రూయాత్ సత్యమప్రియం!
  ప్రియం చ నానృతం బ్రూయాత్
  ఏష ధర్మస్సనాతనః!!

  పలుకుచునుంద్రు సత్యమును., బల్కుచునుంద్రు ప్రియంబు.,నెవ్వరేన్
  బలుకరు రాణ్మహేంద్రపుర వాసులు సత్యము నెన్నడేనియున్
  బలువురికప్రియంబుగ., నబద్ధమనంగ బ్రియంబె యేనియున్
  బలుకరు! వాగ్విశారదులు వారు సనాతనధర్మబద్ధులౌ!!

  (మాదీ రాజమండ్రీయే...😃🙏 తూ. గో. జీయే)

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు


  1. వామ్మో ! ఇంతగా "ప్రియమైన సత్యం" గోదారోళ్లపై చెప్పి మాదీ గోదారే అంటున్నారా :)   జిలేబి

   తొలగించండి
  2. "గుండె గోదారిలా ఉప్పొంగింది👏🙏"

   ...మైలవరపు మురళీకృష్ణ

   తొలగించండి

 19. ... శంకరాభరణం... 19/1/2020 ..ఆదివారం

  సమస్య.
  *** *** **

  "పలుకరు రాణ్మహేంద్ర పుర వాసులు సత్యము నెన్నడేనియున్"

  నా పూరణ. చం.మా.
  ** ***

  పలికిన సత్యమున్ మిగుల బ్రద్దలు ధర్మమె యయ్యె డత్తరిన్

  పలికిన సత్యమున్ మిగుల వ్రక్కలు న్యాయమె యయ్యె డప్పుడున్

  నిలుపగ న్యాయ ధర్మములు నేలని దెల్విగ బొల్లు జెప్పుచున్

  పలుకరు రాణ్మహేంద్ర పుర వాసులు సత్యము నెన్నడేనియున్


  🌱 ఆకుల శాంతి భూషణ్ 🌱
  🌷 వనపర్తి 🌷

  రిప్లయితొలగించండి
 20. పలుకగ జూతు రెప్పుడును ప్రాణ సమానముగాను సత్యమున్
  పలికెద రంత మెచ్చదగు వాక్యము,పద్ధతి తప్పరెప్పుడున్
  పలుకుదు రెంతొ తీయనగు పల్కుల,నప్రియమంచు తోచినన్
  పలుకరు రాణ్మహేంద్ర పుర వాసులు సత్యము నెన్నడేనియున్

  రిప్లయితొలగించండి
 21. దుడుకు తనము గల వారలె
  యెడపక బొంకెదరు ; రాణ్మహేంద్ర పురజనుల్
  కడు నిష్ఠయె గల వారలు
  పుడమియె రజమౌను గాక! బొంకరు సుమతీ !

  రిప్లయితొలగించండి
 22. పిలుపుకు ముందు"గారు" వెను వెంబడి"యండి" యనంగ సోగగన్
  చిలుకల కొల్కియైన చిరు ఛెణ్కులు లేకయె పల్కరించదే
  పలుకులు సత్యమైన నవి పండగ కొంత ఛమక్కు చేర్చకే
  పలుకరు ,రాణ్మహేంద్రపుర వాసులు సత్యము నెన్నడేనియన్

  రిప్లయితొలగించండి
 23. Malli siripuram
  శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు నుండి,
  కం.
  నిడివగు దీర్ఘపు పదములు
  నడయాడగ నోటివెంట నవ్వగ నితరుల్ !
  బడబాగ్నిని మ్రింగినటుల
  ఎడపక బొంకెదరు రాణ్మహేంద్ర పురజనుల్ !!

  రిప్లయితొలగించండి
 24. అలుగుట యే యెఱుంగని మహా మహితాత్ములు శాంతరూపులున్
  దలచెదరెప్పుడున్ బరహితమ్ము నిలన్ గఠినోక్తులెప్పుడున్
  బలకరు రాణ్మహేంద్రపుర వాసులు, సత్యము నెన్నడేనియున్
  నులుమని కీర్తిమంతులు గుణోత్తము లంచువచించిరెల్లరున్

  రిప్లయితొలగించండి
 25. చెడునలవాట్లకులోబడి
  యెడపక బొంకెదరురాణ్మహేంద్రపురజనుల్
  విడువకమద్యమునెప్పుడు
  గొడవలతోనుండ్రుమిగులకొందఱుకుజనుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. సడలరు నయ తర్కమ్ముల
  నడరెదరు సమస్త విద్య లందు వినయులై
  బుడుగుల మందురు పొగడిన
  నెడపక బొంకెదరు రాణ్మహేంద్ర పురజనుల్


  ఉలుకరు దుఃఖ సంచయము లుబ్బిన ధైర్యము వీడి యెన్నఁడున్
  నిలుపరు స్వీయ చిత్తముల నేర్పున ధర్మ విరుద్ధ వాచ్యముల్
  కలిగిన నిత్యశోక జనక ప్రబ లాలపనమ్ము లెంచఁగాఁ
  బలుకరు రాణ్మహేంద్ర పుర వాసులు సత్యము నెన్నడేనియున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. నాశ్రౌషమితి రాజానముపాలబ్ధోపి వక్ష్యసి.
   చిరం దుఃఖస్య పాపిష్ఠమితి రామస్తమబ్రవీత్৷৷ వా. రా. 2.40.47৷৷


   తేరు నిలుపు మంచు దీన నృపతి రాఁగ
   నశ్రుతమని చెప్పు మంటివి చిర
   దుఃఖ మఘ కరమని దోషము నెంచవే
   రఘుకులాబ్ధిచంద్ర! రామచంద్ర!

   తొలగించండి
 27. క: పుడమిని వ్యాపారములన్
  కడుదక్షులువారలు, వెటకారము నందున్
  వడి గలిగి మాట నెగ్గగ
  నెడపక బొంకెదరు రాణ్మహేంద్ర పురజనుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 28. తలపరధర్మవర్తనము దాపరికమ్ములు లేవవాచ్యముల్
  పలుకరు రాణ్మహేంద్ర పుర వాసులు, సత్యము నెన్నడేనియున్
  విలువ దలంతురా నిరత వేద పరాయణులా వినమ్రులా
  పలుకుల తల్లి కాప్తులగు పండిత బాంధవులందరచ్చటన్

  రిప్లయితొలగించండి
 29. ..............🌻శంకరాభరణం🌻...............
  ..................🤷🏻‍♂సమస్య 🤷‍♀....................
  ఎడపక బొంకెదరు రాణ్మహేంద్ర పురజనుల్

  సందర్భము:
  "చరితం రఘునాథస్య శతకోటి ప్రవిస్తరమ్
  ఏకైక మక్షరం పుంసాం మహా పాతక నాశనమ్
  రామాయణంలోని ఒక్క అక్షరమైనా గొప్ప పాపాలను తొలగించగలదు..రామాయణ పారాయణము ఎంతో శుభదం.."
  అని ఒక ప్రవచన కర్త రాజమండ్రిలో వివరిస్తుంటే ఒక నాస్తికుడు లేచి "ఇదంతా కల్ల.. రాజమండ్రిలోని వారంతా ఇలాగే అబద్ధాలు చెబుతూవుంటారు. (వాళ్ళ కలవాటే!)" అన్నాట్ట.
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  *శుభప్రద రామాయణము*

  "వడి రామాయణ పఠనము

  కడు శుభద" మ్మనగ "నిద్ది కల్ల" యటంచున్

  దడయక నొక నాస్తికు డనె

  "నెడపక బొంకెదరు రాణ్మహేంద్ర పురజనుల్"

  ✍️~డా.వెలుదండ సత్యనారాయణ
  పరమార్థ కవి
  19.01.20
  -----------------------------------------------------------

  రిప్లయితొలగించండి
 30. అలమనశంకరార్యులిటయానతినిచ్చిరియిట్లుగాసుమీ
  పలుకరురాణ్మహేంద్రపురవాసులుసత్యమునెన్నడేనియున్
  దలచగవారలందఱునుధార్మికవేత్తలుగాదెచూడగన్
  బలుకుదురెల్లవేళలనువారలుసత్యమునే నెఱుంగుమా

  రిప్లయితొలగించండి
 31. కులుకరు నీతిహీనపరకోమలి పొందులఁ గోరి వచ్చినన్,
  నిలువరు దుర్జనాంచితకునీతిపరీతవిపర్యయస్థలిన్,
  తలపరు స్వప్నమందున నధార్మికకార్యముఁ, గీడుఁదల్చుచున్
  బలుకరు రాణ్మహేంద్ర పుర వాసులు సత్యము నెన్నడేనియున్,

  రిప్లయితొలగించండి
 32. పలువురు మెచ్చు రీతిన యపప్రద లేక యభంగ వీరులై
  నిలిచిరి రాజు లిచ్చట, యనింద యపూర్వ కవిత్వ సంపద
  న్నిలిపిరి తారలై సుకవు లెందరొ, వారసులై యబద్దమున్
  పలుకరు రాణ్మహేంద్ర పుర వాసులు, సత్యము నెన్న డేనియున్

  రిప్లయితొలగించండి
 33. చిలుకుచు నవ్వుపువ్వులను చేయుచు నుందురు భాషనమ్ములన్
  కలదు పదమ్ములందు వెటకారము వారికి జన్మహక్కుగా
  సలుపుచు వర్తకమ్ములను సాగెడి వారల నెంచి చూడగా
  పలుకరు రాణ్మహేంద్ర పుర వాసులు సత్యము నెన్నడేనియున్

  రిప్లయితొలగించండి
 34. తడబాటెంతయు లేకయె
  బడబడమని శ్రోతలెంత బ్రతిమాలిననూ
  విడువక మర్యాదలనుచు
  నెడయక బొంకెదరు రాణ్మహేంద్ర పురజనుల్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పలుకగ వేదపాఠముల పన్నుగనిత్యము బ్రాహ్మణోత్తముల్
   గలగలగౌతమీలహరి గానముసేయగ సోమసూక్తముల్
   దలచుచు నన్నయార్యు కవితావిభవంబుల నాత్మనందునన్
   కలకలలాడు మోములను కమ్మనిమాటలె,నప్రియంబులన్
   బలుకరు రాణ్మహేంద్ర పురవాసులు, సత్యము నెన్నడేనియున్

   తొలగించండి
 35. కం.

  కడపటి పుష్కర గౌతమి
  కడతెగు పదుగురు మునుంగ కారణ మయ్యెన్
  తడబడు టెరుగరు చర్చన
  ఎడపక బొంకెదరు రాణ్మహేంద్ర పురజనుల్

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 36. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  కలఁ గనునప్డు, జాగృతినిఁ, గష్టమునందున, సౌఖ్యమందునన్,
  జలమున, శాంతమందునను సత్తు నసత్తుగ, మేలుఁ గీడుగన్
  బలుకరు రాణ్మహేంద్ర పుర వాసులు! సత్యము నెన్నఁ డేనియున్

  బలుకఁగ భీతిఁ జెందరయ వాక్కున ధీరత చిందులాడఁగన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 37. ఈ రోజు శంకరాభరణం సమస్య


  నెడపక బొంకెదరు రాణ్మహేంద్ర పుర జనుల్

  ఇచ్చిన పాదము కందము

  నా పూరణము సీసములో

  ఆదికవి నన్నయ సమకాలికుడు భీమన్న కవి. ఆ కవి తాను వ్రాసిన భారతమును‌ రాజ రాజ నరేంద్రునికి చూపించి రాజు చేత సాయము చేయించమని నన్మయను వేడుకున్నాడు అప్పటి కే రాజాస్థానం లో పేరు బడసిన నన్నయ. ఆ గ్రంధమును రాజుగారు ఇప్పుడు చూడరు చాలా క్రోధముగా ఉంటారు సమయము వచ్చిన పుడు చూపి సాయము చేస్తాను అని మాయ మాటలు చెప్పి అభధ్దము ఆడి తన ప్రాపకము కొరకు ఆ గ్రంధమును తగల బెడుతాడు

  సారంగ ధరునికి సవతి తల్లి చిత్రాంగికి సంభంధము కలదని రాజ రాజ నరేంద్రుని కి అబద్దపు మాటలు చెప్పి విజయాదిత్యుడు తన స్వార్ధము కొరకు సారంగ ధరుని చంపే ప్రయత్నం చేస్తాడు కాబట్టి రాజ మహేంద్ర పురములో ఘనులు అబద్దపు పలుకులు పలికి నారని భావన.

  తెనుగున భారతమును రచి యించిన
  నన్నయ బొంకెను నాడు భీమ

  కవితోడ, వెరవక కపటపు పలుకులు‌
  పలికి నరేంద్రు నకులుని జంప

  యత్నము నా విజ యాదిత్యుడు సలిపె
  స్వార్ధము కలుగ,విచక్షణమ్ము


  బాసి,నిక్కము,నెడపక బొంకెదరు రాణ్మ
  హేంద్ర పుర జనుల్,స హేతుకముగ


  నొక్క మారుయోచించక చిక్కులందు

  కూల ద్రోయుచు జనులకు గొప్ప వారి

  గా కనబడె గా నిర్వురు, ఘనుల చరిత

  నెంచి వడబోయగా నేడు నేర మగును

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. చక్కని సమర్థనము! అభినందనలు!

   ఎత్తుగీతి మూడో పాదంలో...
   గా గనంబడి రిర్వురు...అనండి.

   తొలగించండి
  2. అందరికీ నమస్సులతో
   సరదాగా వ్రాసినదే సుమ్మీ ..
   పెద్దలు, గురువులు మన్నించ ప్రార్ధన 🙏🙏
   😞😀

   *కం||*

   అడుగో నప్పుడు యొక్క డె
   వడో చెడు తలంచి జెప్పె పరి పరి విధముల్
   అడిగిన యా నిజము నొదిలి
   *"ఎడపక బొంకెదరు రాణ్మహేంద్ర పురజనుల్"*

   *కళ్యాణ్ చక్రవర్తి, ముంబాయి*

   (మాది రాజముండ్రి, తూ గో జి)
   🙏😀🙏😀🙏

   తొలగించండి
 38. దుడుకడు కీడు నిడ దలచ
  నెడయక బొంకులు బొంకెదరు రాణ్మహేమ్ద్రపురజనుల్
  తడబడక వారు ఘనులని,
  పొడవు మనము వారు గాదె పొగడిత సల్పన్

  దుడుకడు =దుష్టుడు పొడవు = గొప్ప

  రిప్లయితొలగించండి
 39. చిలువలు పల్వలై నిలుచు , చీకులుచింతలు లేవు వారికిన్
  కులుకుచు జెప్పవచ్చునని, కూటపు సాక్ష్యము జెప్పరెవ్వరున్
  విలువలు గల్గుజీవితము,వెంటనె నిల్చెడు శాంతి వీడుచున్
  పలు కరు రాణ్మహేంద్రపురవాసులు, సత్యము నెప్పుడేనియున్.
  ---------------------------------------------

  రిప్లయితొలగించండి
 40. పలుకులుముల్కులై గెలుకు,పావన గౌతమి దెప్పిపొడ్వగా!
  చులకనుజేసికొందరిక ,చుక్కలజూపెదరయ్య వారలే
  కులుకులు గుమ్మరించుచును,కూటమికుట్రలజేయుకోరికన్
  పలు కరు రాణ్మహేంద్రపురవాసులు సత్యము నెప్పుడేనియున్.

  ---------------------------------------------

  రిప్లయితొలగించండి
 41. శ్రీగురుభ్యోనమః

  చెడువగు కల్పిత కథలను
  విడువక ప్రచురించునట్టి పెద్దల సభలో
  వడివడిగా పొగడి పొగడి
  యెడపక బొంకెదరు రాణ్మహేంద్ర పురజనుల్

  క్షంతవ్యుడను.

  రిప్లయితొలగించండి
 42. పలుకుచు నుందురెప్పుడు ను వాసిగతీయని మాటలన్ భువిన్
  చులకనకైనగానిమరి సోకున కైనను గాని కల్లలన్
  బలుకరు రాణ్మహేంద్రపురవాసులు, సత్యము నెన్నడేనియున్
  నలయక యాడు చుందురిల నాదరమొప్పగనెల్లవేళలన్

  రిప్లయితొలగించండి