5, జనవరి 2021, మంగళవారం

దత్తపది - 174

6-1-2021 (బుధవారం)

కవిమిత్రులారా,

“కుంటి, మెల్ల, మూగ, గూని”

పై పదాలను ప్రయోగిస్తూ

స్త్రీ సౌందర్యాన్ని వర్ణించండి.

45 కామెంట్‌లు:

 1. సరదాగా... 😀😀😉

  మ||
  పడకుంటిన్ వనితామణింగనుచు సంపన్నాంగనన్ దారియన్
  సడలన్ మెల్లన నా దృఢత్వము వరించన్ కోమలాకారి ము
  మ్ముడులన్ కేతనమూగ బంధమునకున్ పుష్పాంగనన్ నే గనన్
  పడతిన్ బొందదగూని నే గనెద, నా భార్యొప్పినన్ హా విధీ!

  ఆదిపూడి రోహిత్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'దారియన్'? "దారిలో" అంటే సరిపోతుంది కదా? 'కోమలాకార' అనడం సాధువు అనుకుంటాను. 'పొందదగూని'?

   తొలగించండి
 2. తేటగీతి
  పొగడ లేకుంటి నగుమోము, సోగ కనుల
  నందమెల్ల సంపెగఁబోల నందె ముక్కు
  తెరలి ముద్దాడ మూగ ముంగురులు నుదుట
  కొమ్మ! గుండెలన్ గోల నీ గూని వగలు

  (గూను
  గూను : శబ్దరత్నాకరము (బహుజనపల్లి సీతారామాచార్యులు) 1912 గ్రంథసంకేతాది వివేచన పట్టిక
  దే. వి.
  నడుము మీఁది వంపు.)

  మేను.... మేని

  గూను.... గూని


  రిప్లయితొలగించండి
 3. సమస్య :
  దత్తపది :
  కుంటి - మెల్ల - మూగ - గూని అనే పదాలు
  అన్యార్థంలో వాడుతూ స్త్రీసౌందర్య వర్ణన .

  ( అనుకున్న అమ్మాయి సంధ్యాసుందరిలా సమీపిస్తే ..)

  మెల్లని మందహాసమది
  మేలుగ విచ్చెను ముద్దుమోవిపై ;
  చల్లని సంజవెల్గులను
  చక్కగ నామది నేలుకుంటివే !
  మొల్ల సుగంధముల్ జడను
  మూగగ ముగ్ధమనోహరీ ! సఖీ !
  యుల్లము సందడించె మెరు
  గూనిన మేనిని గాంచినంతనే .

  రిప్లయితొలగించండి
 4. కామినివయ్యారికాంతగకుంటియే
  చూపునేసోబగునుచూడ్కికెపుడు
  క్రీఁగంటఁజూచునుక్రీడగామెల్లగా
  ప్రీతినికలచునుప్రేమతోడ
  ముంగిటతలపునుమూయగామూగగా
  పలుకులచిలుకయైపడతియుండు
  సిగ్గులమోలకయైసింగారిగూనిగా
  తలవంచువినయంపుతరుణియనగ
  తే
  మధురమధురమ్ముమగువకుమనసునెపుడు
  పరగపార్వతిదేవికిబంటుగాగ
  భరతభూమినిశాంతికిబాటవేయు
  నిత్యశ్రామికురాలుగనెగడుసౌమ్య

  రిప్లయితొలగించండి

 5. మగువ! నీ మోమునన్ మూగ మధుపకోటి
  చెలియ! నీ దేహమెల్లను చెంగలించ
  సుదతి! నీగూని మనమును జొక్కజేయ
  నిలువలేకుంటి నీమైత్రి నెరపనిమ్ము

  రిప్లయితొలగించండి
 6. కనుల తో జుర్రు కుంటి నీ కనుల సొబగు
  అంద మెల్లను నాకిచ్చె హాయి మిగుల
  మూగ నైపోతి పులకించి ముద్దు గుమ్మ
  కల వరించెను గూనియు కామిత ముగ

  రిప్లయితొలగించండి
 7. అనుకుంటి శశిబింబ మంటియా వదనమ్ము
  . మెచ్చిన కవికుల మెల్ల పొగడి
  రామె యందాలనే యద్భుతమంచును
  . పొందపఱచిరైరి పుష్కలముగ
  రాయంచ నడకల రమణి నడకలందు
  . నడుమూగగా వేణి నాట్యమాడు
  మేలిమి బంగరు మెరుగూనిన శరీర
  . కాంతిగాంచినచాలు కనులు చెదురు
  ...................
  ఆ.వె. గుబ్బలను దాచ లేనట్టి కొంగు తాను
  మాటి కదియె జారి మరులు గొలుపు
  చిక్కిపోయినట్టి చిన్ని నడుము పైని
  ముడత లంద మిచ్చు ముదితలకును.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. తగటి జెరగూనినట్టి జీర దాల్చి , మగువ
  మెల్లగ గజ గమనమున మెలయు చుండ
  కంఠమున ముత్తెపు సరమూగ , నది గాంచి
  నెరిని కొనియాడ లేకుంటి నిక్కముగను

  తగటి = జరీ , చెరగు = అంచు
  ఊను = కలిగియుండు
  గమనము = కదలుడు ,
  ఊగు = కదలు
  నెరి = అందము

  రిప్లయితొలగించండి
 9. ఆ.వె.
  కుంటిసాకులేలనొంటిమెరపుజూడు
  అందమెల్లదానిచందమైన
  మూగవౌదువేల ముచ్చటలాడగ
  చక్కగున్నపిల్లపక్కజేరి

  ఆ.వె.
  నాట్యరీతినేర్వ నాజూకునడుమూగ
  అందమెల్లదానియబ్బసొత్తు
  ఓర్వకుంటినయ్య గర్వము దానిదౌ
  గుబ్బచనులభామ గూనుజూసి

  రిప్లయితొలగించండి


 10. ఇవ్వాళ కంది వారు‌ సెలవా :) జీపీయెస్ వారి దీదీ దుకాణం‌ బంద్ :)

  పెనిమిటి మాటగా

  నడుమూగ నాట్యపు నడక!
  పడిలేచెడు మెల్ల మెల్ల పైటని వడ్డూ
  పొడుగూ నిగుడారంగ చ
  వి డిగనురుక నేలుకుంటి బింబోష్ఠినిదే!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'వడ్డూ పొడుగూ' అనడం సాధువు కాదు. 'చవి డిగనురుక'?

   తొలగించండి


 11. జీపీయెస్ వారి తరపున :)


  కనుమూగనీయదే! దీ
  దిని పొగడను మేలుకుంటి! దిమ్మతిరిగె వా
  రిని మెల మెల్లగ దత్తప
  దిని చేవెలుగూని చేర్చ తీరుగ సభలోన్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 12. కుచముల బెట్టు జారునను కుంటి మిషన్సుతు దవ్వు పెట్టకన్

  పచనముజేసి మెల్లగను పాలను తాపగ తల్లి మూగగా

  ను చలిత మానసమ్మునొడినుండిన బిడ్డకు గూని తల్లి ప్రే

  మ చిలకరించు వేళలను మానస పొంగున కంటినందమున్

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 13. నేను గతమున వినకుంటి నిన్ను గూర్చి
  తరుణి! జగమెల్ల వెతికిన దొరకున నిను
  మించు పూబోడి, నడుమూగ నంచితముగ
  నీలి కురులవి సొబగూని నృత్య మాడ
  వీపుపై, కని నామది ప్రీతి నొందె

  రిప్లయితొలగించండి
 14. దత్తపదాల ప్రయోగము అన్యార్ధమని ఇవ్వలేదు కనుక స్వార్ధంలో 🙏🙏🙏

  కోమలి తలపులను లేదు కుంటితనము
  ముగ్ధ మోమున లేదుగ మూగతనము
  కొమ్మ కార్యములను లేదు గూనితనము
  మగువ నీయందమెల్ల నీమంచితనమె

  రిప్లయితొలగించండి
 15. మరువకుంటినిన్ను మదిరాక్షి మదిలోన
  తాపమెల్లసోక తనువునందు
  నలకలెగసి మూగ నందాల మోముపై
  న మెరుగూనినట్లు నగవుదోచె

  రిప్లయితొలగించండి
 16. తలపులనూరలేదుగద ,తన్వియిటీవల కుంటియూహలే
  మలుపులుద్రిప్పెలే మనసు, మూగగ మారిన యప్సరేయనన్
  సులువుగవిప్పలేముగద,సుక్కలక్రిందన గూనియున్నచో
  పలువురుకీర్తిసేసితిరి,ప్రాభవమందగ జేయ మెల్లగా
  +++++++++++++++++++
  రావెల పురుషోత్తమరావు

  రిప్లయితొలగించండి
 17. మెల్ల మెల్లగా నడిచెడి మెరుపు తీగ!
  కుంటిసాకులు చెప్పకే కోమలాంగి!
  మూగ నోమెందుకేనీకు! ముగ్ధ రాల!
  సోయకనుల నాగూ! నిలుచుండి పలుకు

  ప్రియురాలి ముద్దుపేరు :నాగు

  రిప్లయితొలగించండి
 18. కోమలియంచయానగనకుంటినిలోచనమెల్లనబ్జమే
  భామినిమూగకాదుశుకవాణిసుమధ్యయుగూనిలేదులే
  శ్యామశుభాంగిచంద్రముఖిసారసనేత్రయుమెచ్చులాడియే
  వామనితంబముల్ బలుకుపాటనవర్ష్మములెన్నశక్యమే

  రిప్లయితొలగించండి
 19. కంటిని వర్ణించఁగ లే
  కుంటిని బామెల్లఁ దొలఁగె నువిదను గనఁగా
  నొంటిని మన మూఁగఁ దొడఁగెఁ
  దుంటరి పరు గూని చెలఁగుఁ దోయలిఁ జేరన్

  రిప్లయితొలగించండి
 20. ఎంచుకుంటిని నీయందమెల్ల యిపుడె
  జుర్రుకొనగను ,నోభామ!చూడుమికను
  చీరచెంగూని గుబ్బలుజారెనకట
  నీదునడుమూగ నటునిటు నిజముసుమ్ము

  రిప్లయితొలగించండి
 21. చం:

  నడకయె కుంటిగాని మరి నాట్యము చేయు మయూరి రీతినిన్
  కలవర మింతలేదు చన గన్పడ మెల్లన పోవుచుండగన్
  పలువురు మూగ మేను పలు వంకలు ద్రిప్పుచుచిందినందమున్
  తడబడ జేయు నెల్లరల తథ్యము గూనిగ వంగినిల్చొనన్

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. చేపకన్నుల చూపుజాలముఁ జిక్కుకుంటిని, మెల్లగా
  చూపు ద్రిప్పగ కానవచ్చెను సూచిదేలిన నాసికా,
  తోపు మోవిని శంఖ కంఠముఁ ద్రోసివచ్చు కుచంబులన్
  మోపుచూ సొబగూని యా నడుమూగ నిల్చితిఁ స్థాణువై౹౹

  రిప్లయితొలగించండి
 23. నిలువ(కుంటి)వి రాయంచ కులుకు దోడ
  (మెల్ల) మెల్లంగ నడయాడు మెరుపు దీవె
  (మూగ)గా వేచె నా మది మోహనాంగి
  దరికి జేరవె సి(గ్గూని) దాగ నేల

  రిప్లయితొలగించండి
 24. చంపకమాల:
  ++++++++++++++
  నెలతలపైన నేరములనెన్నుట, వీలయె కుంటికోరికల్
  పలుకుల విశ్వసింపకను,ప్రాణముదీయును మూగ బాధలే
  విలువలు వీధికెక్కుటకు. వింతగజేతురు గూనికృత్యముల్
  తలపుల కల్మషమ్ములకు, దారిని జూపును,మెల్ల మెల్లగా!

  రిప్లయితొలగించండి
 25. చిత్రమున గనినటు సిగ్గూని చనుచుండ
  మేలుకుంటి నిపుడె మీననేత్రి
  మూగమనసులోన ముసిరిన ట్టి మురిపె
  మెల్ల నెరిగి తినిట నింపు తోడ

  రిప్లయితొలగించండి