26, జనవరి 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3616

27-1-2021 (బుధవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“ఏడ్పు విని మోదమందితి హృదయమందు”

(లేదా…)

ఏడుపు విన్న నా హృదయ మెంతయొ మోదమునందెఁ దృప్తిగన్”

(వజ్జల రంగాచార్య గారికి ధన్యవాదాలతో…)

61 కామెంట్‌లు:


 1. "శ్రీ రాముని దయ చేతను..."

  సరదా పూరణ:

  త్రాడును జూచి పాముగని దారుణ రీతిని గోలబెట్టుచున్
  వేడుచు కాళినిన్ మిగుల వెఱ్ఱిగ మొఱ్ఱిగ స్వప్నమందునన్
  మోడిని జూచి గోలనిడి బొబ్బలు పెట్టెడి దీదిదిన్ భళా
  యేడుపు విన్న నా హృదయ మెంతయొ మోదమునందెఁ దృప్తిగన్...

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ సరదా పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "పామనుచు...బొబ్బలు వెట్టుచునుండు దీదిదౌ యేడుపు..." అంటే బాగుంటుందేమో?

   తొలగించండి


 2. ఖేద మొందితి బిడ్డడి కేరు మనెడు
  యేడ్పు విని, మోద మందితి హృదయమందు
  నాదు సతి వాని లాలింప నయ్య జోల
  పాట పాడుచు జోగాడి పరుపునంప!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 3. తేటగీతి
  జన్మధన్యము మాతృత్వసాధనమున
  ననుచు తపియించి షణ్ముఖుఁ నర్చనమునఁ
  దాల్చి గర్భము ముచ్చట తనయునిదగు
  యేడ్పు విని మోదమందితి హృదయమందు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఉత్పలమాల
   వేడుకఁ జేయ నింట నొక పిల్లడుఁ బుట్టిన జన్మధన్యమై
   బీడుగ నుండు జీవితము పేర్మి వసంతముఁ గాంచునంచు నే
   వేడఁగ షణ్ముఖున్ గడుపు వేగమె పండగ నింట సంతుదౌ
   యేడుపు విన్న నా హృదయ మెంతయొ మోదమునందెఁ దృప్తిగన్

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 4. మాయభగవానుడీజన్మనాకునిచ్చె
  ఏమికానున్నదోయనినేడ్చెబిడ్డ
  కన్నతల్లిగనేనునుకలలుపండ
  ఏడ్పువినిమోదమందితిహ్పుదయమందు

  రిప్లయితొలగించండి
 5. ప్రజల హింసించి దోచెడు పాలసులను
  మట్టు బెట్ట వ్యూహాత్మ క మహి త మైన
  సాహసంబు న రక్షకుల్ చంపిన దరి
  యేడ్పు విని మోద మంది తి హృదయ మందు

  రిప్లయితొలగించండి
 6. రాజ్యము తమదే మా కుల భోజ్యమనుచు
  నేతలు వినరైరి జనుల వెతలు జూడ
  ఎన్నికల తీర్పు వెలువడు వేళ వారి
  ఏడ్పు విని మోదమందితి హృదయమందు

  రిప్లయితొలగించండి


 7. నిమిషమున నొందెనరె ఖే
  దము యేడుపు విన్న నా హృదయ మెంతయొ! మో
  దమునందెఁ దృప్తిగన్ పతి
  సుముఖుని చేయ కొమరుని ప్రచోదన తోడై!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 8. పుట్టి చైనాన భువి నలు తట్టులందు

  మరణ ఘంటల మ్రోగించి మాయ పురుగు,

  వచ్చె వ్యాక్సినని కడుపు పగిలి పలుకు

  ఏడ్పు విని మోదమందితి హృదయమందు”

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 9. భార్య పురిటి నొప్పులతోటి బాధ పడగ
  మగడు పిలువంగ వచ్చిన మంత్రసాని
  పురుడు పోయంగ పత్నికి, పుట్టె తనయ
  ఏడ్పు విని మోదమందితి హృదయమందు

  రిప్లయితొలగించండి
 10. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  స్త్రీల శీలము లెడలించు చేష్ట లెంచు
  దుష్టబుద్ధుల పట్టి ఖైదు నొనరించి
  ప్రభుత పెచ్చుగా దండించు వడిని వారి
  యేడ్పు విని మోదమందితి హృదయమందు

  రిప్లయితొలగించండి
 11. వేడుక పెండ్లియైన వెనువెంటనె గర్భము గల్గి
  పత్నికిన్
  నాడుచుపాడుచున్ నెలలు నారును మూడును
  నిండగా వడిన్
  తోడుగ వైద్యశాలజని తొందర పాటున వేచిబిడ్డదౌ
  ఏడుపు విన్న నాహృదయ మెంతయు మోదమునందె తృప్తిగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. పాడినిదప్పుచున్కలనపాండవపుత్రులనేలరాల్చెనే
  వీడకశాత్రవుండునటవేసెనుబాణమునిండుచూలుపై
  చూడగరక్షకుండువడికూర్మినిపిండముజన్మమందెగా
  ఏడుపువిన్ననాహ్రుదయమెంతయుమోదమునందెద్రుప్తిగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. కూడగరక్షకుండుఅనిదిద్దుకున్నాను, కనికరించగలరు

  రిప్లయితొలగించండి
 14. అమ్మయనిపించుకొనలేని యాడజన్మ
  సార్థకతయుండదనుకొను సతికి నేడు
  చాల కాలాని కుదయించె చంటి పాప
  ఏడ్పు విని మోదమందితి హృదయమందు

  రిప్లయితొలగించండి
 15. కె.వి.యస్. లక్ష్మి:

  కన్న కలలన్ని నిజమైన కాలమొచ్చి
  తొమ్మిది నెలల సమయమ్ము తొలగి నంత
  కల్గినట్టి శిశువొనర్చు కమ్మనైన
  యేడ్పు విని మోద మందితి హృదయ మందు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'వచ్చి'ని 'ఒచ్చి' అనరాదు. "నిజమైన గడియ వచ్చి" అనండి.

   తొలగించండి
 16. నెలతుకకు తొమ్మిది నెలలు నిండియుండె
  పురిటిగది యంతరమునందు పొంచియుంటి
  జనకునిగ నీసమయమందు , సంతు
  కలుగ
  నేడ్పు విని మోదమందితి హృదయమందు

  రిప్లయితొలగించండి
 17. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  ప్రోడల శీలముల్ నుఱుచు పోకిరిగాండ్రను ఖైదొనర్చియున్
  కీడులనెల్ల జేయుటకు కీలకమై విలసిల్లు పట్టులన్
  పాడొనరించి తీవ్రమగు బాధల నిల్పెడి వేళ వారిదౌ
  యేడుపు విన్న నా హృదయ మెంతయొ మోదమునందెఁ దృప్తిగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. తొమ్మిది నెలలు మోయగ, తొందరపడె
  మనసు బిడ్డను చూడగ, మక్కువగను
  కానుపు సుఖముగ జరిగె, కన్న బిడ్డ
  ఏడ్పు విని మోదమందితి హృదయమందు

  రిప్లయితొలగించండి
 19. మోడులు వార నాశలిక మ్రొక్కుచు నెంతయొ సంతు కోసమై
  వేడగనా పరంతపుని వేగమె వేకటి దాల్చె పత్నియే
  నేడిక నిండె మాసములు నిండగు బిడ్డ జనించె నత్తరిన్
  ఏడుపు విన్న నా హృదయ మెంతయొ మోదమునందెఁ దృప్తిగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 20. సమస్య :
  ఏడుపు విన్న నా హృదయ
  మెంతయొ మోదమునందె దృప్తిగన్

  ( కాకతి గణపతిదేవుడు తన రాణి పుత్రికను కనగానే మహామంత్రి శివదేవయ్యతో ఆనందంగా అంటున్నాడు)

  ఉత్పలమాల
  ...................

  వేడుచు బార్వతీసతికి
  విన్నపమెంతయొ చేసికొంటినే !
  నేడిటు చూడ మంత్రివర !
  నిండుగ కన్నుల పండువైన యీ
  చేడియ చిట్టినోరు కడు
  చెన్నుగ విప్పుచు సల్పుచున్న యా
  యేడుపు విన్న నా హృదయ
  మెంతయొ మోదమునందె దృప్తిగన్ .

  రిప్లయితొలగించండి

 21. చూడగ గంటి నీరురుకు
  చుండును గష్టసుఖాల కౌగిలిన్
  పోడిమి జాపుచున్ మనసు
  మూలల స్పందన నొంద వేగమై
  తోడుగ నూరడించు మది
  తోడయి జీవజలంబు మాడ్కి, యా
  యేడుపు విన్న నా హృదయ
  మెంతయొ మోదమునందెఁ దృప్తిగన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 22. సమస్య :-
  “ఏడ్పు విని మోదమందితి హృదయమందు"

  *తే.గీ**

  రైతులుద్యమాన్ని నకిలీ రైతులనుచు
  కార్పొరేటు శక్తుల కొమ్ము కాయువారు
  బూటకపు ఫోస్టులను పెట్టి బోరునేడ్చు
  యేడ్పు విని మోదమందితి హృదయమందు

  ( అలాంటి పోస్ట్ లను చూసి నవ్వుకున్నాను)
  .‌‌.‌.‌................✍️చక్రి

  రిప్లయితొలగించండి
 23. బిడ్డ కడుపులోన తిరిగెనడ్డమనుచు
  వైద్యుడొక్కడు చెప్పగా బాధతోడ
  వేల్పు లెల్లరిన్ ధ్యానించు వేళ పాప
  యేడ్పు విని మోదమందితి హృదయమందు

  రిప్లయితొలగించండి
 24. సమస్య :-
  "ఏడ్పు విని మోదమందితి హృదయమందు"

  *తే.గీ**

  పెళ్లి దగ్గర నుండియు పిల్లల సడి
  ఇంటి యందు కోర తుదకు పంట పండె,
  మల్లె రంగులు పూచిన పిల్లవాడి
  యేడ్పు విని మోదమందితి హృదయమందు
  ...‌.‌...‌.................✍️చక్రి

  రిప్లయితొలగించండి
 25. (సందర్భము:: కృష్ణుని జన్మ వేళ, వసు దేవుని పలుకులు )

  ఏడవ బిడ్డ యేగె, హరి యే దిశనుంటివి, లక్ష్మి కౌగిలి
  న్యాడుచునుంటివో, యనగనప్పుడు కృష్ణుని మాయ మ్రోగగా
  ఏడుపు విన్న నా హృదయ మెంతయొ మోదమునందెఁ , దృప్తిగన్”
  వాడిని చేర్చితిన్ పసిమి వాడని వాని యశోద పంచనన్

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 26. రైతుల పోరాటము రసాభాస:

  ఉ.
  కూడుచు రైతు బందుగుల కుత్సిత బుద్ధిని తిర్గు బాటులన్
  కూడదు కూడదంచు దెగ కూరిమి తోడుత హెచ్చరించగా
  బాడుగ బండ్లనే గొనుచు భారత వీధుల విక్రమించగా
  గాడిని బడ్డ రైతులును గట్టిగ తప్పు నెరింగి తేల్చగా
  నేడుపు విన్న నా హృదయ మెంతయొ మోదమునందెఁ దృప్తిగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 27. మోడు వారిన బ్రతుకున ముదము కూర్చ
  వింటి నింటను శుభవార్త వీను లలర
  పది వసంతముల పిదప పాప పుట్ట
  నేడ్పు విని మోదమందితి హృదయమందు

  రిప్లయితొలగించండి
 28. వాది తరఫున తీర్పుయు వచ్చి యుండ
  ఓడిపోయిన ప్రతివాది కోర్టు వద్ద
  ఏడ్పు విని మోదమందితి హృదయమందు
  వాది గృహమేగి రోదించె వ్యయము జూచి

  రిప్లయితొలగించండి
 29. వాడల వాడలన్ దిరిగి బాలు డొకండును బుట్టెనంచు దా
  నాడుచు బాడుచున్ బడతి నందము జాటుచు వంధ్య గాదు చిం
  దాడుచు బిల్చెవేడుకగ తాయిని జూడగ క్షీరకంఠుదౌ
  *“యేడుపు విన్న నా హృదయ మెంతయొ మోదమునందెఁ దృప్తిగన్”*

  రిప్లయితొలగించండి
 30. *(స్వాయంభువు మనువు పుత్రుడైన ప్రియవ్రతుని భార్య మాలినీదేవి మృతశిశువుకు జన్మ నివ్వగా నతడు మిగుల రోదింప స్కందుని సతి దేవసేన ఆ పసికందుకు ప్రాణం పోసిన ఘట్టం)* ....... ....... ...... .... ... .. . . .
  వేడగనెన్నొ దేవతల వ్రేకటి దాల్చిన నేమిరా గనన్
  చేడియ జన్మనిచ్చెగద చిత్రము గాను శవానికంచు నే
  నేడుచు చుండ కందసతియే వరమివ్వ మృతాంగమేడ్చె నా
  యేడుపు విన్న నా హృదయ మెంతయొ మోదమునందెఁ దృప్తిగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 31. సంధ్యసమయాన పుట్టిన చంటిపిల్ల
  యేడ్పువినిమోదమందితిహృదయమంద
  యింటిమహలక్ష్మి యామెయే యింకమాకు
  పేరు శ్రీలక్ష్మి యంచును బెట్టుదురమ!

  రిప్లయితొలగించండి
 32. ఉ:

  కీడును బాయ సాగుబడి కింపగు సంకర పైరు లెంచగన్
  చీడలు పీడలన్నిటిని చెండుచు నూతన శాస్త్ర విద్యలన్
  కూడగ హెచ్చు ధాన్యమును గూర్చి కడుంగడు నీర్ష్య బుద్ధితో
  నేడుపు విన్న నా హృదయమెంతయొ మోదము నొందె దృప్తిగన్

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 33. దుఃఖ మడరంగఁ బల్కిన దుష్ట భాష
  ణమ్ము లవి యెల్ల నిక్కమ్ము సుమ్మనంగ
  మించి యెల్లరు నన్ను మన్నించ నాదు
  నేడ్పు విని మోద మందితి హృదయ మందు


  నేఁడు సెలంగె సంతసము నిండు మనమ్మున మిక్కుటమ్ముగా
  వేడుక కాదె జన్మ నిడ బిడ్డకు రాతిరి ప్రస్ఫుటమ్ముగా
  నేడయి నంత దార ప్రసవించెను జక్కటి చంటిబిడ్డ నా
  యేడుపు విన్న నా హృదయ మెంతయొ మోదమునందెఁ దృప్తిగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 34. వీడగజేయుచున్ భయముపేర్మినిబిడ్డడుపుట్టనంతటన్
  నేడుపువిన్ననాహృదయమెంతయొమోదమునందెదృప్తిగన్
  జూడగ ముద్దులన్ గురియుచొప్పుననుండెనుబోసినవ్వుతో
  వేడుకజేయనెంచితినిబీదలకట్లనెయర్ధికోటికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 35. పెక్కు నోములు నోచిన పిదప సతియె
  జన్నమీయగ నొక బాల చంద్రునకును
  తనివి తీరగ నాబాలు తడిమి వాని
  ఏడ్పు వినిమోదమందితిహృదయమందు!!!

  రిప్లయితొలగించండి