1, జనవరి 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3592

2-1-2021 (శనివారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“దున్నపోతని నిందింప దుఃఖమేల”

(లేదా…)

“ఏలా దుఃఖము దున్నపోతువని నిందింపన్ సభన్ మిత్రమా”

87 కామెంట్‌లు:


 1. "శ్రీ రాముని దయ చేతను..."

  సరదా పూరణ:

  నేలన్ దున్నుచు ప్రీతినిన్ తనరుచున్ నీకిచ్చుచున్ ధాన్యమున్
  రాలంగా తన వీపునన్ మశకముల్ రాకాసివౌ నీగలున్
  వాలంబున్ గొని తోలుచుండ వడిగా వయ్యారమౌ తీరు నీ
  కేలా దుఃఖము దున్నపోతువని నిందింపన్ సభన్ మిత్రమా?

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ప్రజల పీడించు నేతను పౌరులెల్ల
  దున్న పోతని నిందింప దుఃఖ మేల?
  తగిన విధమున దూషింప తప్పు గాదు
  నిజము నిజమని ఘోషింత్రు నీతి పరులు

  రిప్లయితొలగించండి

 3. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  వాలంబుల్ గొని వీధులన్ నడచుచున్ వయ్యారమౌ తీరునన్
  నేలన్ పట్టుచు హైద్రబాదు నగరిన్ నెయ్యంబునన్ గుంపుతో
  పోలీసన్నల మాటలన్ వినకయే ప్రొద్దున్న పోవంగ నీ
  కేలా దుఃఖము దున్నపోతువని నిందింపన్ సభన్ మిత్రమా?

  రిప్లయితొలగించండి
 4. ఓటు వేయరయ్య బ్రతుకు బాట మార్చె

  దనని, గెలుపు బలుపున పదవిని పట్టి,

  జనుల బాధలు పట్టని జడుని , జనులు

  దున్నపోతని నిందింప దుఃఖమేల”

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 5. జేజిదిగివచ్చిదిగుమనిఁజెప్పఁజూడ
  కాదుపోమ్మనితనవంతుకామితంబు
  కోరుకోనియెడిరాజునుకోర్కెమీఱ
  దున్నపోతనినిమదింపదుంంఖమేల

  రిప్లయితొలగించండి
 6. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  విధము దెల్పెడి పలుకులు వినక నుండి
  తోచినట్టి నడతనెంచి దొరుచుండి
  పెడసరముగ నతిశయించు పెంకివాడ
  దున్నపోతని నిందింప దుఃఖమేల?

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "వినక యుండి.. దొరులుచుండి" అనండి.

   తొలగించండి
 7. విద్య లేదు,మనుజులందు విలువ లేదు
  మొద్దు రాచిప్ప బిరుదును మ్రోయు చుండె
  తిండి యనిన నెంతైనను తిరుగు లేదు
  దున్నపోతని నిందింప దుఃఖమేల?

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "బిరుదును మోయుచుండ్రి" అనండి.

   తొలగించండి
 8. శ్రీ గురుభ్యోనమః

  యముని లోకపు భృత్యుల సముదయముల
  ధర్మములకాచు సమవర్తి దయగలదగు
  సౌరి వాహనంబగుటయే సన్నుతులవి
  దున్నపోతని నిందింప దుఃఖమేల!

  రిప్లయితొలగించండి
 9. 1.ఒక తండ్రి తనకుమారునితో...

  తేటగీతి
  వజ్రసంకల్ప చిత్తుడై పరమ గురువు
  జ్ఞాన బీజము నీలోన బూని నాటి
  మేటి ఫలవృక్షమున్ బొందు మిషనుఁ గొమర!
  దున్నపోతని నిందింప దుఃఖమేల?

  2.ఇటీవల కర్ణాటక రాష్ట్ర విధాన పరిషత్ డిప్యూటీ చైర్మన్ శ్రీ ధర్మేగౌడ రైలు క్రింద పడి ఆత్మహత్య చేసుకున్న నేపథ్యంలో...

  శార్దూలవిక్రీడితము
  ప్రేలన్ జూచిరి స్వార్థ చింతనలతో పిచ్చెక్కి నిన్లాగుచున్
  గ్రాలంగన్ బ్రతిపక్ష సభ్యులట ప్రాణత్యాగ మీవెంచితే
  యాలుంబిడ్డలనాధలైరిగ! యుపాధ్యక్షుండవై గౌడ! నీ
  కేలా? దుఃఖము దున్నపోతువని నిందింపన్ సభన్ మిత్రమా!

  రిప్లయితొలగించండి
 10. ఉన్నమాటను గుర్తించ నులుకదేల
  దండధరుని వాహనమన తక్కువౌనె
  కండబలమును మెండుగ గల్గియుండ
  దున్నపోతని నిందించ దుఃఖమేల

  చాలాకాలము రాజకీయములలో
  సారథ్యమున్ జేసి వా
  చాలత్వంబున గొంతుపెంచి ప్రతి
  పక్షంబున్ తిరస్కారమున్
  గేలంద్రిప్పుచు నూరువుల్ జఱచి
  యాగీజేసెడిన్ నేతవే!
  ఏలా దుఃఖము దున్నపోతువని
  నిందింపన్ సభన్ మిత్రమా?

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మొదటి పాదమున
   సాలుల్ గొల్లలు గా చదువ ప్రార్ధన!

   తొలగించండి
  2. సవరించిన శార్దూలము 🙏🙏

   సాలుల్ కొల్లలు రాజకీయ రథపుం
   సారథ్యమున్ జేసి వా
   చాలత్వంబున కంఠమెత్తి ప్రతి
   పక్షంబున్ తిరస్కారమున్
   గేలంద్రిప్పుచు నూరువుల్ జఱచి
   యాగీజేసెడిన్ నేతవే!
   ఏలా దుఃఖము దున్నపోతువని
   నిందింపన్ సభన్ మిత్రమా?

   తొలగించండి
  3. మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  4. ధన్యాస్మి గురుదేవా! నమస్సులు! 🙏🙏🙏

   తొలగించండి
 11. ఆలాపించగపద్యమున్కడుపసందాయెన్సభన్నిండుగా
  మేలంబాడుచుధీరులేమగటిమిన్భేదింపదోషంబులన్
  ఉల్లంబంతయునిందలన్జడియతానూఁగోట్టఱాతింబలే
  ఏలాదుంంఖముదున్నపోతువనినిందింపన్సభన్మిత్రమా

  రిప్లయితొలగించండి

 12. వోట్లువేసినవారలనోడగొట్టి
  పాలనమ్మునసంపదపఱ్ఱజేసి
  అప్పుకోసమువెదకెడు అధముడవగ
  దున్నపోతని నిందింప దు:ఖమేల
  +++++++++++++++++
  రావెల పురుషోత్తమరావు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "వెదకెడి యధముడైన/డనగ..." అనండి. (అవగ.. అన్న ప్రయోగం సాధువు కాదు)

   తొలగించండి
 13. చర్యకుండును గద ప్రతి చర్య తప్ప
  దదియె మొదట పందియనుచు నతడి ననగ
  తాప మంది వాడిక నిన్ను కోపమందు
  దున్నపోతని నిందింప దుఃఖమేల?

  రిప్లయితొలగించండి
 14. యముని మోయునె మేలుగ యంత్రరీతి
  శివుని వాహనమదియైన చింతలేదు
  రైతు తోడుగ మసలుచు బ్రతుకునీడ్వ
  దున్న పోతని నిందింప దుఃఖ మేల?

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. తల్లిదండ్రుల మాటలు పొల్లుబోవు
   మంచిదలచినవారలమాటవినుము
   చేదుమందని వదలకు చేవయుండు
   దున్న పోతని నిందింప దుఃఖ మేల?

   తొలగించండి
  2. సమస్య :

   దున్నపోతని నిందింప దు:ఖమేల

   ( బడిలో పంతులు గారు తిట్టాడని బాధపడే బిడ్డనితో తల్లి )

   పొలము దున్నును పగలంత ఛలము లేక ;
   బరువు సరుకుల , మనుజుల బండి లాగు ;
   భవ్యసమవర్తి యమరాజు వాహనమ్ము ;
   దున్నపోతని నిందింప దు:ఖమేల ?
   ( ఛలము - వెనుదీయుట ; సమవర్తి - యముడు )

   తొలగించండి
  3. ఉదయ భాస్కర్ గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   *******
   జంధ్యాల వారూ,
   మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 15. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  వీలుం గూడిన పద్ధతుల్ పలుకుచున్ పేరొందు మార్గమ్ముల
  న్నాలోచించి వచించినన్ వినక మౌడ్యమ్మెంచి తారాడుచున్
  మేలుంగాని నెఱిన్ దిసించి వెడగున్ మెండాడు మొండీడ నీ
  కెలా దుఃఖము దున్నపోతువని నిందింపన్ సభన్ మిత్రమా?

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మూడవ పాదం అర్థం కాలేదు.

   తొలగించండి
  2. గురువు గారికి నమస్కారములు. మూడవ పాదం: మేలునుగాని రీతిని (నెఱి = విధము/రీతి) అతిశయించి (డిసించి = అతిశయించి) అజ్ఞానముతో (వెడగు) తిరుగాడెడి (మెండాడు) మూర్ఖుడ (మొండీడ)

   తొలగించండి
 16. హైదరాబాద్ లో సదర్ పండుగ,దున్నపోతుల ఉత్సవము జరుపుకొంటారు.
  దాని ఆధారంగా ఈ నా ప్రయత్నము :

  శా:

  మేళాలన్నిట నద్వితీయము సదర్ మేళాను వీక్షింపగా
  వేళాకోళము కాదటంచు నెఱుఁగన్ వేనోళ్ళ కీరించగన్
  స్థూలంబై నిలు పోతులున్ బలుపునౌ చొప్పెంచి మేపించగా
  నేలా దుఃఖము దున్నపోతువని నిందింపన్ సభన్ మిత్రమా

  చొప్పెంచి=బలము నిచ్చు చొప్పను ( మేత) యెంచి

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. లాలీజోలలు విన్న రీతి సభలో లాలాజలమ్మూరుచున్
  వ్రాలే బుఱ్ఱవు న్యాయ చట్ట మధికారంబుల్ అమల్ జేతువా?
  ఓలాకున్బడి బొజ్జ నీడ్చి ప్రజకై యోగ్యంబుగా లేవు, నీ
  కేలా దుఃఖము దున్నపోతువని నిందింపన్ సభన్ మిత్రమా?

  రిప్లయితొలగించండి


 18. చేతకాని పెనిమిటి విచిత్ర మైన
  మనిషి చెంతచేరడితడు మందుతాగి
  గురక బెట్టి నిదురబోయె కొండలయ్య
  దున్నపోతని నిందింప దుఃఖమేల


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 19. కాలెన్నచ్చట లేత పత్నులకటా కట్నమ్ము కోరల్ బడిన్

  కాలెన్నచ్చట నారి మానవు మహా కామాగ్ని బారిన్ బడిన్

  జాలిన్ లేకను గాలి తీయు యమ రాజానస్సు దున్నేయనన్

  ఏలా దుఃఖము దున్నపోతువని నిందింపన్ సభన్ మిత్రమా”

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  ( యమ రాజ అనస్సు = యమ రాజ వాహనము)

  రిప్లయితొలగించండి


 20. "ఏలా దుఃఖము?"
  "దున్నపోతువని నిందింపన్ సభన్ మిత్రమా
  చాలానొచ్చెను నాదు మానసమయా! సాధింప పద్యమ్ములే
  నా లావౌ యతనమ్ము లిచ్చటగదా!"
  "నాల్గారు వాక్యమ్ములే
  చాలా గొప్పదటంచు మూర్ఖునివలెన్ సంతోషమో? అందుకే!"


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 21. ఈనాటి శంకరాభరణం వారిచ్చిన

  సమస్య

  *“దున్నపోతని నిందింప దుఃఖమేల”*
  (లేదా…)
  *“ఏలా దుఃఖము దున్నపోతువని నిందింపన్ సభన్ మిత్రమా” *

  తేటగీతి

  ఎన్ను కొంటిమి వెఱ్ఱిగా నిన్ను దలచి
  ఎంత చెప్పినా వినకుండ యెన్నికలలొ
  మోసవోతిమి మేమింక మోసగాడ,
  దున్నపోతని, నిందింప దుఃఖమేల

  శార్దూలము

  చాలానష్టము నొందిరిప్రజలునీ చాదస్తమున్ గాంచగా
  కాలాతీత వృధాప్రయాస పడఁ మాకౌచిత్యమే కాదుగా
  ఏలేవారు దురాత్ములై కఠినులై యేకైక పక్షంబు గాన్
  ఏలాదుఃఖము దున్నపోతువని నిందింపన్ సభన్ మిత్రమా

  ఆదిభట్ల సత్యనారాయణ

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   మొదటి పూరణలో 'ఎన్నికలలొ' అని లో ప్రత్యయాన్ని హ్రస్వంగా ప్రయోగించరాదు. "వినకుండ నెన్నికలను..." అనవచ్చు.
   రెండవ పూరణలో "నష్టము నొందిరీ ప్రజలు... పడ మాకౌచిత్యమే..." అనండి. 'ఏలెడివారు' అనడం సాధువు.

   తొలగించండి
 22. ధ్వాంతావిష్కృతి నొంది లక్ష కొలదిన్ ప్రాణమ్ములం దీసి, యే
  కొంతో భక్తియు ప్రేమ నేర్పితివి యే కొద్దో క్షమన్నేర్పితే
  సంతోషమ్మున నిన్ను నంపవలెనో సంతృప్తచిత్తాప్తి? ని
  స్సంతోషమ్మున నిన్నుఁ బంపవలెనో? సంతప్తచిత్తుండనై.

  కంజర్ల రామాచార్య.

  రిప్లయితొలగించండి
 23. నూతనవత్సరమ్మున వినూతనరీతులు సంభవించనన్
  బ్రాతిగ దల్చుటేల? నది ప్రాతదియైనను నూరు లారులై
  యాతన లెల్లఁ దప్పునొ సఖా! సుఖదుఃఖసమన్వయమ్ములై
  నూతన వత్సరమ్మునను నూటికి నూఱె యటంచు నవ్వెదన్.

  కంజర్ల రామాచార్య.

  రిప్లయితొలగించండి
 24. రాముడు సుగ్రీవుని తో
  *“ఏలా దుఃఖము దున్నపోతువని నిందింపన్ సభన్ మిత్రమా”*
  యాలింబట్టెను నిన్నుగొట్టె గపి రాజ్యంబంతచేపట్టెనా
  వాలింగొట్టెదపట్టమున్గడుదునైశ్వర్యంబునిప్పింతుగు
  య్యాళింపందగుసీతజాడకయిసాహాయంబునాకీయవో

  రిప్లయితొలగించండి
 25. జాలిన్జూపదుమేలుగోరదుప్రజాస్వామ్యంబులోలేదుస
  చ్ఛీలంబింతయుసజ్జనాళిహితమున్క్షేమంబుయోగాదులన్
  వేలంబేసిరిగాలరాసిరిసిరుల్ ప్రేయంబయెన్మంచికిం
  *“కేలా దుఃఖము దున్నపోతువని నిందింపన్ సభన్ మిత్రమా”*

  చెడు మంచితో మాట్లాడుతూ

  రిప్లయితొలగించండి
 26. జముని యాన మాతని రాక జాగుజేసి
  మరణ మాలస్యమౌనట్లు మార్పుజేయు ,
  వైద్యుడవగు నీవు నదియె పన్నగ మరి
  దున్నపోతని నిందింప దుఃఖమేల

  రిప్లయితొలగించండి
 27. భార్య పోషించ దినుచున్న పనికి మాలి
  కష్ట మనునది నెరుగని కామితార్ధి
  మానవత్వము దెలియని మనుజు నతని
  దున్నపోతని నిందింప దుఃఖమేల?

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "కష్టమనునది యెఱుగని.." అనండి.

   తొలగించండి
 28. చాలంటిన్ వగలేడ్పులింక సఖుడా చాదస్తమున్ వీడుమా
  యాలోచింపక నీవె ముందుగ వరాహమ్మంచు కోపంబుతో
  బాలుండంచు దలంచకుంటివి కదా వాడన్న తప్పేమిటో
  యేలా దుఃఖము దున్నపోతువని నిందింపన్ సభన్ మిత్రమా

  రిప్లయితొలగించండి
 29. చేలన్ చాకిరి కోరి వాడుకొనుచున్ శిష్యాళి వెచ్చించుచున్
  కాలమ్మంత, ప్రభుత్వ జీతమునె యాకాంక్షించుచున్ వచ్చుచున్
  వేళాపాళల వీడి పల్లె శిశులన్ వేదించుచున్నుండు నీ
  కేలా దుఃఖము దున్నపోతువని నిందింపన్ సభన్ మిత్రమా

  రిప్లయితొలగించండి
 30. మైలవరపు వారి పూరణ

  నీ లావణ్యవిలాసహాసములునెంతేన్ వింతయౌ., కార్యమ....
  చ్ఛీలంబున్ గన రిత్త., వర్షమది వర్షింపంగ నీ యొంటిపై
  వాలంబున్ గదిలింపనేరవకటా!భావింపదోసమ్మె? ని
  న్నేలా దుఃఖము దున్న పోతు వని నిందింపన్ సభన్ మిత్రమా !!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 31. హలము మూపున ధరియించి పొలముదున్ను
  బండవలెనెప్డు యజమాని బండిలాగు
  పుడమిలోగొప్ప జీవితో బోల్చి నిన్ను
  దున్నపోతని నిందింప దుఃఖమేల?

  రిప్లయితొలగించండి
 32. చేలన్ దుక్కినిదున్నునన్నిపనులన్ చేదోడు వాదోడుగా
  కాలంబంతయు రైతు సేవనములో కష్టించు హేరంబమే
  మేలన్నింటనుతాను చూడనదియేమేల్బంతి నీకన్న నీ
  కేలా దుఃఖము దున్నపోతువని నిందింపన్ సభన్ మిత్రమా

  రిప్లయితొలగించండి
 33. దుక్క వలె నుంటి వచ్చట నెక్కి బండి
  కన్ను లున్నను నిల్చితి కానకుండ
  దున్న పోతది వరిమేయఁ దూఱి పొలము
  దున్నపోతని నిందింప దుఃఖమేల

  [ఇక్కడ దున్నపోతు బండి మీద నున్నవాఁడా లేక దున్నపోతా? ఏమో! శ్లేష.]


  చాలుం జాలును మాట లాపు మిఁక నీ శాస్త్రంపు వాదమ్ములం
  గా లాకాలము నేర వింతయును వాక్చాతుర్యముం గంటిమే
  యీ లీలం జరియింప నేల నిట నీ వేహ్యమ్ముగా నయ్యొ రా
  దేలా దుఃఖము దున్నపోతు వని నిందింపన్ సభన్ మిత్రమా

  రిప్లయితొలగించండి
 34. ఏకధాటిగ దినుచుండు నెవనినైన
  దున్నపోతని నిందింప దుఃఖమేల
  తిండియనునది మితముగా నుండునెడల
  నాయురారోగ్యవంతులై యవనియుండ్రు

  రిప్లయితొలగించండి
 35. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 36. ఏలాదుఃఖము దున్నపోతువని నిందింపన్ సభన్ మిత్రమా
  ప్రేలాపంబులుమానుమాయిక ననున్ బీడింపన్యాయంబునౌ?
  నీలాదున్ననుగానుబోతుననుటేనేరంబుగానుండదా?
  వాలాయంబుగనీవునిందలనికన్ వారింపనౌచిత్యమౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 37. కన్ను మిన్నులు గానక కావరమున
  నన్నదాతల వేధించి యాఱడింప
  ఎన్నుకొన్నట్టి ప్రజలందరేవగింవి
  దున్నపోతని నిందింప దుఃఖమేల

  రిప్లయితొలగించండి
 38. అన్నదనడు,విన్నది వినడన్యులెవ్వ
  రెన్ని/రైన నచ్చజెప్పిననతడర్థమవడు,
  కన్న వారిని కానడు,కామితార్థి
  దున్నపోతుని నిందింప దుఃఖమేల?
  కశోఝుల నాగేశ్వర్ శర్మ , ధర్మపురి,జిల్లా:- జగిత్యాల

  రిప్లయితొలగించండి
 39. చదువు సంధ్యల నెల్లయు జారవిడిచి
  చెడు పనులు ఎల్లవేళలా చేయు నిన్ను
  మంచి మాటల తోడను మార్చలేక
  దున్నపోతని నిందింప దుఃఖమేల”

  రిప్లయితొలగించండి