30, జనవరి 2021, శనివారం

సమస్య - 3620

31-1-2021 (ఆదివారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“దంపతులు సౌఖ్యమందుట దారుణమ్ము”

(లేదా…)

“దారుణకార్యమౌను గద దంపతు లందుట సౌఖ్య మిద్ధరన్”

(దేశపతి కృష్ణ గారికి ధన్యవాదాలతో…)

84 కామెంట్‌లు:


 1. "శ్రీ రాముని దయ చేతను..."

  సరదా పూరణ:

  కోరిక తీర బీదఱియె కొండొక రోజున ప్రేమమీరగా
  తీరుగ కోటికోటులకు తిన్నగ వారసురాలు కాగలన్
  వారిజ నేత్రనున్ వలచి బంజరు హిల్సున పెండ్లియాడగా
  దారుణకార్యమౌను గద దంపతు లందుట సౌఖ్య మిద్ధరన్...

  రిప్లయితొలగించండి
 2. భారము గాఁగ జీవితము బాగుగ రాబడి పెంచునట్టిదౌ
  దారియె కానరాని కడు దైన్యపు దుస్థితి కష్టపెట్టఁగన్
  గూరిమిఁ గన్న సంతు దినఁ కూడు లభించక క్రుంగుచుండఁగన్
  దారుణకార్యమౌను గద దంపతు లందుట సౌఖ్య మిద్ధరన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. ఒకరికినొకరు దూరము దూరముగను

  యుండుడను వైద్యులు పలుకు యుక్తి వినక

  భయము వీడి కరోనా సమయమునకట

  దంపతులు సౌఖ్యమందుట దారుణమ్ము”

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'దూరముగను+ఉండు' డన్నపుడు యడాగమం రాదు. "దూరముగనె యుండుడను.." అనండి.

   తొలగించండి
  2. మొదటి పాదములో “ దూరముగనె” అని చదువుకొనగలరు

   తొలగించండి
 4. నేరక చేసినట్టి దగు నిక్కము తొందరపాటుదౌ నదిన్
  మీరిరి ప్రేమపక్షులయి మేలుగ హద్దులు దాటిపోయిరే
  కారణమేమొతెల్యదయె కాంచగ పెండిలి వేరువారితో
  దారుణకార్యమౌను గద దంపతు లందుట సౌఖ్య మిద్ధరన్!!


  రిప్లయితొలగించండి
 5. సమస్య :

  దారుణకార్యమౌను గద
  దంపతులందుట సౌఖ్య మిద్ధరన్

  ( అత్తవారింటికి వచ్చిన బాలచంద్రుని రాకతో ఆనందంతో తలమునకలౌతున్న పుత్రిక మాంచాలతో రేఖాంబ )

  ఉత్పలమాల
  ..................

  వారణ సేయుచుంటి నని
  వంతను బొందకు ముద్దుకూతురా !
  కారణ మేమనన్ వినుము ;
  కార్యమపూడి రణాంగణమ్మునన్
  వీరులు పౌరుషార్జునులు
  వేచుచునుండగ నిట్టి వేళలో
  దారుణకార్య మౌను గద
  దంపతులందుట సౌఖ్య మిద్ధరన్ !!

  రిప్లయితొలగించండి
 6. జంటకేరీతికుదరకజాతరయ్యె
  వింతవిధియేలపందెంబువెట్టెనిటుల
  ఉప్పునిప్పునుసరసంపునూయలూగగి
  దంపతులుసౌఖ్యమందుటదారుణమ్ము

  రిప్లయితొలగించండి
 7. తండ్రియె మరణించిన విషాద తరుణమున
  దుఃఖమించుక లేకుండ దుష్టబుద్ధి
  తోడ నేకాంతమును గోరి గోడ వెనుక
  దంపతులు సౌఖ్యమందుట దారుణమ్ము

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   నిజానికి ముందుగా ఈ భావంతోనే నేను పూరణ చేయాలనుకున్నాను.

   తొలగించండి
 8. హోరుగ ప్రేమ చిత్రములు హోయను పాటల ప్రేమ గీతము

  ల్బారులు తీరి దుర్బలులు బాలల మానసమందిరమ్ముల

  న్దీరులుదప్పి భ్రాంతి పసి తీరని వారలు పెండ్లియాడినా

  దారుణకార్యమౌను గద దంపతు లందుట సౌఖ్య మిద్ధరన్”

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి..

  రిప్లయితొలగించండి
 9. తమదు పిల్లలు యౌవన దశకు జేరి
  యున్న సమయం బు దెలిసియు కన్న వారి
  యెదుట సరసము లాడుచు నిష్ట పడియు
  దంపతులు సౌఖ్య మందుట దారుణమ్ము

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'తమదు' అన్న ప్రయోగం సాధువు కాదంటారు.

   తొలగించండి
 10. శాపవశమున పాండురాజుతో కూడుట మరణశాసనమౌనని మాద్రి బాధపడుతున్నటువంటి సన్నివేశము..........

  నేరమదేమొ జేసితిని నిశ్చల పూర్ణ మహర్షి వాక్కునన్
  ఘోరములైన శాపమును కోరివరించితి పూర్వజన్మ సం
  స్కార ఫలంబు తప్పునె? సుఖంబుగ నుండుట సాధ్యమే యిలన్?
  దారుణకార్యమౌను గద దంపతు లందుట సౌఖ్య మిద్ధరన్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. చేరిరి తండ్రి చచ్చెనని చెప్ప విదేశము నుండి వేగమే
  దారను వెంటబెట్టుకుని, తందర చెందితి మంచు వారు కం
  జారములో జనాళి శవ జాగరణమ్మును సేయు వేళలో
  దారుణకార్యమౌను గద దంపతు లందుట సౌఖ్య మిద్ధరన్

  రిప్లయితొలగించండి

 12. మారగ విల్వలీదినము మన్ననజేయక తల్లిదండ్రులన్
  తీరుగ నాస్తిలాగుకొని దీనుల యాశ్రమమందు ద్రోయుచున్
  భారిగ పట్టెమంచముల బండుచు భక్ష్యము లారగించుటే
  దారుణ కార్యమౌనుగద! దంపతులందుట
  సౌఖ్యమిద్ధరన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. మనువు జరుపగ వైశాఖ మాస మందు
  ఐదు నక్షత్ర హోటలు నందు,క్రొత్త
  దంపతులు సౌఖ్యమందుట దారుణమ్ము
  గడప దాటి ఆషాడమ కలసి వారు

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ఉ:

  మారెను కాలమంచు తగు మాత్రము పిల్లల వృద్ధి గోరుచున్
  భారము కోర్చి పంతముగ వారల బంపె విదేశి విద్యకై
  క్రూరము నేడు క్షేమ మన కుందురు నెవ్వరు తల్లితండ్రులన్
  దారుణ కార్య మౌను గద దంపతు లందుట సౌఖ్య మిద్ధరన్

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'భారమునకోర్చి' అనడం సాధువు. అక్కడ "భారము నోర్చి" అనవచ్చు.

   తొలగించండి


 15. ఇదె సనాతన ధర్మమ్మిదె యని బల్కి
  పిల్ల వాండ్రను హతమార్చి ప్రీతియిదియె
  విభుని కని శివమెత్తుచు వెర్రిబాగు
  దంపతులు సౌఖ్యమందుట దారుణమ్ము


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 16. వృద్దులగు తల్లిదండ్రులు వద్దు ననుచు
  దానధర్మముల మరచి దయయు లేక
  బాగుగ దినితిరుగుటయే భాగ్యమనుచు
  దంపతులు సౌఖ్యమందుట దారుణమ్ము

  రిప్లయితొలగించండి


 17. తృటిలో జీవింతురని య
  కట! దారుణకార్యమౌను గద దంపతు లం
  దుట సౌఖ్య మిద్ధరన్, చం
  పుట పిల్లల మూఢులై విభునిపేరిటనే!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 18. కోరిక గలిగినంతనె గోప్యము విడి ,
  శిశులయెదుట నేమాత్రము సిగ్గులేక
  నియమములను కొంచెమయిన నిలుపకుండ
  దంపతులు సౌఖ్యమందుట దారుణమ్ము

  రిప్లయితొలగించండి
 19. ఉత్పలమాల:
  ++++++++++++
  ఆరనిమంటగా రగిలె,నాజ్యముపోయుచు కామవాంఛకున్
  తీరనికోర్కెదీర్చుమని, తిన్నగవేడగభార్యవద్దనెన్
  నేరుగసిగ్గులేదనగ,నేరముజేసినవాడినైతిలే
  దారుణకార్యమౌనుగద,దంపతులందుటసౌఖ్యమిత్ధరన్

  రిప్లయితొలగించండి
 20. ఉత్పలమాల:
  ++++++++++++
  మారినకాలమందు,పలుమాయలుజేసెడు వారలుండగా
  మీరినమోక్షకాంక్షలవి,మిన్నులనంటగ,క్షుద్రవాంఛలే
  కోరెనుదైవమంచు తమ కొంపలుముంచగజేయు కృత్యముల్
  దారుణకార్యమౌనుగద,దంపతులందుటసౌఖ్యమిత్ధరన్

  రిప్లయితొలగించండి
 21. ఉత్పలమాల:
  ++++++++++++
  నేరముజేయుతీరులను,నెమ్మదినేర్పునుచిత్రరాజముల్
  వేరుగజెప్పనేమిటికి,వేడిగనయ్యవి,గుండెతాకగా
  పేరుకుపెద్దలే యిటుల పిల్లల జంపగనెంచు భావనల్
  దారుణకార్యమౌనుగద,దంపతులందుటసౌఖ్యమిత్ధరన్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. కన్నవారనియెడు కనికరము లేక
  తల్లిదండ్రుల నిరువురి దారుణముగ
  జేర్చి వృద్ధాశ్రమమునందు సిగ్గుమాలి
  దంపతులు సౌఖ్యమందుట దారుణమ్ము

  రిప్లయితొలగించండి
 23. తేటగీతి
  ప్రియ సుతుండభిమన్యుఁడు వీడె మమ్ము
  భ్రూణ మాయింటి కోడలుఁ బొగులుచుండ
  వల్లకాదయ్య బావయ్య! బ్రతికి మేము
  దంపతులు సౌఖ్యమందుట దారుణమ్ము

  ఉత్పలమాల
  మారణహోమమందు నభిమన్య కుమారుఁడు కన్నుమూసెనే
  ఘోరమనంగ కోడలిని గుర్విణి నుత్తర బాధ మాన్పి యో
  దారుచ బావ! మాతరమె తాలక మేమిక జీవితమ్మునన్
  దారుణకార్యమౌను గద దంపతు లందుట సౌఖ్య మిద్ధరన్  రిప్లయితొలగించండి
 24. మనిషి మనిషి నడుమ యడమ విడుమనిన

  వినక, పెండ్లియాడెను పో, సవిత్రు సాక్షి

  తొలగకను కరోన తిరుగు తొలి నిశినను

  దంపతులు సౌఖ్యమందుట దారుణమ్ము”

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 25. సర్కారు,సచివులు తల్లి దండ్రులు, ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయులు పిల్లలని భావించి కరోనా కష్టకాలంలో

  కోరినదీయలేకమమకారమునింతయుజంపలేకసం
  స్కారమునేర్పలేకపలుజాబులకైపరదేశమేగలే
  రీరుజవేళలోప్రజలప్రీతిగనీతిగసాకలేక ద
  ర్బారున సంతు బోలు తమ వారిని వేతన జీవులన్ బహి
  ష్కారము జేసినట్లు మనసా వచసా పరిహారమీయకే
  *“దారుణకార్యమౌను గద దంపతు లందుట సౌఖ్య మిద్ధరన్”*

  రిప్లయితొలగించండి
 26. స్త్రీ రమణీసమాజహృదిచేతముజీతముబాధ్యతాళిచే
  జేరగనీదునర్భకులచెంతకుఛీయనుపాలనీయదా
  దారకుడోవినాయకుడుద్యాగముజీవమురాజకీయమే
  *“దారుణకార్యమౌను గద దంపతు లందుట సౌఖ్య మిద్ధరన్”*

  రిప్లయితొలగించండి
 27. ఈనాడు శంకరాభరణం వారిచ్చిన సమస్య

  దారుణ కార్యమౌనుగద దంపతులందుట సౌఖ్యమిద్ధరిన్

  నా పూరణ

  ఉత్పలమాల

  వేరొక యింటినుండి మన వీటికి వచ్చిన యాడపిల్లకున్
  మారణ హోమమున్దలపు మంటల కాహుతిఁ జేయబూనుటల్
  దారుణ కార్యమౌనుగద! దంపతు లందుట సౌఖ్యమిద్ధరిన్
  బారిన యేరులన్నియును బర్పముఁజేరుట చూడ ధీమతీ!

  ఆదిభట్ల సత్యనారాయణ

  రిప్లయితొలగించండి
 28. కొరొన గమనము పెళ్ళింట గుబులునింపె
  కొత్త దాంపత్యమాధురుల్ గూరలేదు
  మొదటిరాత్రను నాశలు మోజులిపుడు
  ఇట్టి సమయాన కోరికలింపుగావు
  దంపతులు సౌఖ్యమందుట దారుణమ్ము

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'రాత్రి+అను' అన్నపుడు సంధి లేదు, యడాగమం వస్తుంది.

   తొలగించండి
 29. వేరులు చేసి కాపురము వేదన బెట్టి యనాదరంబునన్
  దూరముగా వసింప నది దుస్సహమౌ గద కన్నవారికిన్
  వారటు వార్ధకంబు నొక బాసట లేక తపించుచుండగా
  దారుణకార్యమౌను గద దంపతు లందుట సౌఖ్య మిద్ధరన్

  రిప్లయితొలగించండి
 30. కామ క్రోధము లిడువడు కాల మందు
  తనివి తీరక కోరిక తపన జెంది
  రామనామ జపంబు వలదను వృద్ధ
  దంపతులు సౌఖ్యమందుట దారుణమ్ము

  రిప్లయితొలగించండి
 31. !దోరవయస్సు నుండి తమతో నివసించు కుమార్తె కోసమై
  తీరగు యోగ్యుఁడౌ వరునిఁ దెచ్చెడి యోచన లేమి లేకయే
  కారణ మేదియైన తమకమ్మున సభ్యత మాసి యింటిలో
  దారుణ కార్య మౌను గద దంపతు లందుట సౌఖ్య మిద్ధరన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 32. దాన సౌశీల్య గుణములు దనర వలయు
  నతిథి పూజలు సంతత మడర వలయు
  ధన ఫలాది భోగముల స్వార్థ మడరంగ
  దంపతులు సౌఖ్య మందుట దారుణమ్ము


  వారని ప్రేమ తోడుత శుభమ్ముగ నూని గృహస్థ ధర్మమున్
  దార సమేత మిద్ధర సతమ్ము చరింపఁగ భర్త ధన్యుఁడే
  కారణ మేమి చెప్పిన నగర్హితమే యిది నిత్య సత్యపుం
  దారుణ కార్య మౌను గద దంపతు లందుట సౌఖ్య మిద్ధరన్

  [సత్యపు +తారుణ =సత్యపుం దారుణ; తారుణము = తరుణ భావము - అన్ ప్రత్యయము; తారుణ్యము యన్ ప్రత్యయము.
  ఉదా: శ్రమణ అన్ /యన్ = శ్రామణము / శ్రామణ్యము]

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. 'తారుణ కార్య' మంటూ వైవిధ్యంగా అద్భుతమైన పూరణ చెప్పారు. మొదటి పూరణ కూడ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి నమః పూర్వక ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
 33. పుణ్యతీర్ధములకువెళ్ళిమునిగినీట
  దంపతులు సౌఖ్యమందుటదారుణమ్ము
  పరులుచూతురనుభయము పడకయట్లు
  తనువులొక్కటగుటమరీ దారుణమ్ము

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'వెళ్ళి, మరీ' అన్నవి వ్యావహారికాలు. "తీర్థములకు నేగి/పోయి... ఒక్కటగుట కడు దారుణమ్ము..." అనండి.

   తొలగించండి
 34. దారుణకార్యమౌనుగదదంపతులందుటసౌఖ్యమిద్ధరన్
  దారుణమెట్లగున్రమణ!దంపతులేగదవారలిద్దరున్
  నోరునునుంచు మేలుగనునొవ్వగజేయుటబాడియేగనన్
  మీరుటమాటలన్భువినిమీకునుమాకునుమంచిగాదుగా

  రిప్లయితొలగించండి
 35. భారత దేశమందునను బాధల మున్గగ తల్లిదండ్రులే
  వారల బాధ్యతన్ గొనక, భాగ్యమె ముఖ్యమటంచు నెంచుచున్
  చేరగ వారు స్వర్గమును చేయగ కర్మల రాకయున్నచో
  దారుణ కార్యమౌను గద దంపతు లందుట సౌఖ్య మిద్ధరన్

  రిప్లయితొలగించండి


 36. కన్న వారు కష్టములతో కలత నంద
  వారి బాధలు గాంచియు పట్టనట్లు
  బయట హాయిగ తిరుగుచు పగలు రేయి
  *దంపతులు సౌఖ్య మందుట దారుణమ్ము*

  మారెనుకాలమిప్పుడిటు మానవతన్ విడి కన్నబిడ్డ లే
  వేరుగ కాపురమ్మిడుచు వేడుక తోడను నెల్లవేళలన్
  భారముగాతలంచుచునువారలదూరమునుంచనెంచుటన్
  *దారుణకార్యమౌను గద దంపతు లందుట సౌఖ్య మిద్ధరన్”*

  రిప్లయితొలగించండి
 37. సంపదలు కూడబెట్టిననింపు కాదు
  సంతు మనసు ప్రేమను చూప జరుగునయ్య
  దంపతులు సౌఖ్యమందుట ; దారుణమ్ము
  కదర ముసలి వారి తరుమ కంపుయనుచు

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 38. గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  గురుభ్యో నమః ; నిన్నటి పూరణ స్వీకరించ మనవి
  ....................................................................................


  దారను సంగమింప కుపతప్త విపీడితయౌ తఱి | దైవ సద్వ్రతా

  చార మొనర్చు భార్యc గని - సంశమ మొందకు మెప్పుడున్ | రతీ

  ధోరణి మాను - మారసి ఋతుస్రవకాంత | నకాలమందునన్ =

  దారుణకార్యమౌనుగద , దంపతు లందుట , సౌఖ్య మిధ్ధరన్ ! !


  { ఉపతప్త = అనారోగ్యము
  ఉపతప్తవిపీడితయౌ తఱి = అనారోగ్యపీడితురాలగు నపుడు ; సంశమమొందకు = సుఖపడకు ; ఋతుస్రవకాంత = ఋతుస్రావ మందున్న కాంత ;

  ....................................
  చివరి వాక్య క్రమము =
  ----------------------
  అకాలమందునన్ - దంపతులుసౌఖ్యమందుట - ఇధ్ధరన్ - దారుణకార్యమౌనుగద }


  ******************************************

  రిప్లయితొలగించండి