27, జనవరి 2021, బుధవారం

సమస్య - 3617

28-1-2021 (గురువారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“వందే మాతర మనుట కువాక్యము సుకవీ”

(లేదా…)

“వందే భారతమాతర మ్మనుట దుర్వాక్యంబగున్ సత్కవీ”

(26-1-2021 నాడు పట్వర్ధన్ గారి అష్టావధానంలో నేనిచ్చిన సమస్య…)

60 కామెంట్‌లు:


 1. "శ్రీ రాముని దయ చేతను..."

  సరదా పూరణ:

  వందల్ వేలుగ భక్తులన్ గొనుచు వే బంధమ్ములన్ త్రెంచుచున్
  గందర్గోళము జాస్తిగా జరుపకే కంగారునున్ వీడుచున్
  సందేహమ్మిక లేక మాస్కు జనుచున్ జంబంపు సద్భక్తినిన్
  వందే భారతమాతర మ్మనుట దుర్వాక్యంబగున్ సత్కవీ...

  రిప్లయితొలగించండి
 2. సందేహించకుమయ్యా

  వందే మాతర మనుటకు ; వాక్యము ,సుకవీ,

  పొందిక పలుకు నలు దిశల

  నందున దేశపు ప్రతిభ ఘనంబౌ రీతిన్

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. విలక్షణమైన విరుపుతో మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   పద్యం ఎత్తుగడ 'సందేహించకుమమ్మా రఘురాము ప్రేమను...' లవకుశ సినిమా పాటను గుర్తుకు తెచ్చింది.

   తొలగించండి
 3. విందులుసేయుటఘనమై
  చిందులనాడిరికుజనులుఛీయనవిజ్ఞుల్
  వందితదేశంబాయిది
  వందేమాతరమనుటకువాక్యముసుకవీ

  రిప్లయితొలగించండి
 4. 27.01.2021
  అందరికీ నమస్సులు 🙏

  నా పూరణ ప్రయత్నం..

  *కం||*

  బందులు జేయుచు నిరతము
  మందును విడువంగ నెపుడు మనసే రాకన్
  చిందులు వేసెడి మనుజులు
  *“వందే మాతర మనుట కువాక్యము సుకవీ”*

  *కళ్యాణ్ చక్రవర్తి ముంబాయి*
  🙏

  రిప్లయితొలగించండి
 5. పొందుగ పౌరులకు దగును
  వందే మాతర మనుట : కు వాక్యము సుకవీ
  నిందలు జేయుచు పలుకుట
  కందువ గాదది య నండ్రు గర్వము తోడన్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. సమస్య :

  వందే భారతమాతర మ్మనుట దుర్వాక్యంబగున్ సత్కవీ

  శార్దూలవిక్రీడితము
  ............................

  సందేశంబును " లోకమాన్యు" డిడెనే
  సద్వాక్యసంశోభతో ;
  డెందంబందున దేశభక్తి తొణుకన్ ;
  ఠేవల్ పిసాళింపగా ;
  సందేహంబుల పుట్టవంటి చపలుల్
  షండాత్ములౌ వారికిన్
  " వందే భారతమాతర " మ్మనుట దు
  ర్వాక్యంబగున్ సత్కవీ !

  రిప్లయితొలగించండి
 7. నిందింపకు నాభూమిని
  సుందర వనములు ధరములు సూనలు గలనా
  సుందరభారతి బొగుడుచు
  వందే మాతరమనుట కువాక్యము? సుకవీ.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. ఎందేఁజూచిననాంగ్లవాక్యములెవేర్వేరుల్పదాల్లేవులే
  ఖాదీదుస్తులుగావులేమనిషియున్కాలుష్యపీతాంబరే
  పోందేలేనివిమాటలున్జనులుభావోద్వేగశోకంబుతో
  వందేభారతమాతరమ్మనుటదుర్వాక్యంబగున్సత్కవీ

  రిప్లయితొలగించండి
 9. శార్దూలవిక్రీడితము
  అందాలొల్కుచు మాయజేసి సతియే యానందమున్ జూపుచున్
  విందున్ గూర్చఁగఁ దల్లిఁదండ్రిఁగొనుచున్ వృద్ధాశ్రమాలందునన్
  గుందన్ద్రోసియు గొప్పవాడననుచున్ గొంతెత్తి సంఘంబునన్
  వందే భారతమాతరమ్మనుట దుర్వాక్యంబగున్ సత్కవీ!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కందం
   అందమ్మగు సతిమాటలు
   విందొనరఁగఁ దల్లిదండ్రి వృద్ధాశ్రమమన్
   బందిగమునఁ గుందనునిచి
   వందే మాతర మనుట కువాక్యము సుకవీ!

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 10. అందరు ప్రీతిగ నుండిరి
  వందే మాతర మనుటకు, వాక్యము- సుకవీ
  డెందము నందున నుండగ
  వందల పద్యములు వచ్చి వరదగ పారెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. కె.వి.యస్. లక్ష్మి:

  వందేమాతర మనుచును
  బందూకుల కెదురు నిలచి ప్రాణములొడ్డె
  న్నెందరొ, నాంగ్లేయులకున్
  వందేమాతరమనుట కువాక్యము సుకవీ!

  రిప్లయితొలగించండి
 12. శా:

  బందీ జేయుట నిశ్చయమ్ము లపనం బాహాట మీరీతినిన్
  చిందుల్ వేయ విదేశమందు, నతిగా చెన్నొందు నిచ్చోటగన్
  సందేహమ్మదియేల, నిట్లు బలుకన్ స్వాతంత్ర్య దేశమ్ము నన్
  వందే భారత మాతరమ్మనుట దుర్వాక్యంబగున్, సత్కవీ !

  లపనము = మాట్లాడుట

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. నిందారోపణ యగునిది
  వందేమాతర మనుట కువాక్యము సుకవీ!
  నందనులకు పండుగ యగు
  వందేమాతర మనుటకు వాక్యము సుకవీ!

  రిప్లయితొలగించండి
 14. అందరి బాధ్యత యంటిరి
  వందే మాతర మనుట ; కువాక్యము సుకవీ
  కొందరి భావన మందున,
  ఎందులకో యీయరమర యెరుక పరచుడీ

  రిప్లయితొలగించండి
 15. నిందారోపణలేల సేసెదవు నిన్నెవ్వండు పృచ్ఛించెనో
  ముందామాటలు మానకున్న నకృతాత్ముండంచు భావించుచున్
  సందేహింతురు తీవ్రవాదివనుచున్ చాలించు ప్రేలాపనల్
  వందే భారతమాతర మ్మనుట దుర్వాక్యంబగున్ సత్కవీ?

  రిప్లయితొలగించండి
 16. సందేహించరు నీతిధర్మమను విశ్వాసమ్ముఁ జూపించ రే
  విందో విత్తమొ సుందరీసుఖమునో బేరమ్ములం జేసి యా
  పందుల్ మాతృధరారహస్యములనున్ పంపించి"పాక్భూమినీం
  వందే" మా తరమ్మనుట దుర్వాక్యంబగున్ సత్కవీ!

  కంజర్ల రామాచార్య.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉన్నది. అభినందనలు.
   సమస్యలో 'భారత' టైపు చేయడం మరచారు.

   తొలగించండి
  2. ధన్యవాదములు శంకరయ్యగారికి
   సవరణతో
   భారత్ అనే కవితో బుద్దిమంతుడొకడు

   సందేహించరు నీతిధర్మమను విశ్వాసమ్ముఁ జూపించ రే
   విందో విత్తమొ సుందరీసుఖమునో బేరమ్ములం జేసి యా
   పందుల్ మాతృధరారహస్యములనున్ పంపించి"పాఙ్మాతరం
   వందే" భారత! మా తరమ్మనుట దుర్వాక్యంబగున్ సత్కవీ!

   కంజర్ల రామాచార్య.

   తొలగించండి
 17. వందేహం భరతాంబికే భగవతీ ప్రజ్ఞాప్రశంసాత్మికే
  వందేమాతరనాదమోదజననీభావాంబరాకారిణీ
  నందానందవిహారధాత్రియనుచున్న్యాయంబునమ్మేయుచో
  *“వందే భారతమాతర మ్మనుట దుర్వాక్యంబగున్ సత్కవీ”*

  రిప్లయితొలగించండి
 18. బందూకందునబంధువందుననుసంబంధంబుదేశంబుపై
  నిందారోపణశత్రురాజ్యజయమైనీయంతరంగంబులో
  నందంబెందుకుబెట్టుసేసెదవుబుణ్యాత్మాప్రపంచానికై
  *“వందే భారతమాతర మ్మనుట దుర్వాక్యంబగున్ సత్కవీ”*

  రిప్లయితొలగించండి
 19. సందేహించకమాతృదేశమున గోసల్వెట్టిగో సంపదన్,
  పందేరమ్ముగశక్తిసంపదనుదుర్వ్యాపారమార్గంబునన్
  చిందుల్ద్రొక్కుచుసోయిదప్పుచునుశ్రీచిత్తంబునేమార్చుచున్
  వందే భారతమాతర మ్మనుట దుర్వాక్యంబగున్ సత్కవీ

  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణరావు

  రిప్లయితొలగించండి
 20. సందేహమేల కుజనులు
  విందు వినోదముల సొక్కి వెటకారముగా
  సందడిజేయుచు మత్తున
  వందే మాతర మనుట కువాక్యము సుకవీ

  రిప్లయితొలగించండి
 21. కందము నపద్య పాదము
  లందున యారవ గణముగ, రాదగు నల, జ, ల్
  యందుచె పద మధ్యంబున
  వందే మాతర మనుట కువాక్యము సుకవీ

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ వైవిధ్యంగా ఉన్నది. అభినందనలు.
   "...లందున నారవ.." అని ఉండాలి. 'జల్+అందు' అన్నపుడు యడాగమం రాదు. 'అందుచె' అని చే ప్రత్యయాన్ని హ్రస్వంగా ప్రయోగించరాదు.

   తొలగించండి
 22. "హిందువులకె చెందును గద
  వందే మాతర మ"నుట కువాక్యము సుకవీ
  అందలి భావమెరుంగుము
  అందరికిని తల్లి దేశ మదె సూనృతమౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 23. బృందా!భయమా! యేలకొ?
  వందేమాతరమనుటకు,వాక్యముసుకవీ!
  డెందంబుహత్తువిధముగ
  నందంబుగవ్రాయునెడల హర్షంబొదవున్

  రిప్లయితొలగించండి
 24. అందము చిందించును మా
  కందము భంగి నిల దెనుఁగు గారవ మొప్పన్
  వందనము లిమ్ము తెనుఁగున
  వందే మాతర మనుటకు వాక్యము సుకవీ


  సందేహం బది యేల నిత్యము మహా శక్తిం బ్రదర్శింప ది
  క్సందోహమ్ము చలింపఁ జాగె నట యక్కాలమ్ము దౌర్భాగ్య కే
  ళిం దుష్ట వ్రజ రాజ సంచయపు టాంగ్లే యాధిపత్యంబునన్
  వందే భారతమాతర మ్మనుట దుర్వాక్యంబగున్ సత్కవీ

  రిప్లయితొలగించండి
 25. బృందా!తప్పనియంటివేగదయదిన్ భావ్యంబుగాదోచెనే
  వందేభారతమాతర,మ్మనుటదుర్వాక్యంబగున్ సత్కవీ!
  నిందారోపణజేయుచున్దఱచుదానేగొప్పవాడంచుటన్
  వందేమాతరమంచుబల్కుడికయాభవ్యంపుమాతన్రహిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. ఎందరు జెప్పిన వినరే
  మందున మునుగుచు మనుదురు మారక యుండన్
  విందుల చిందులు వేయుచు
  వందే మాతర మనుట కువాక్యము సుకవీ!!

  రిప్లయితొలగించండి