15, జూన్ 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3753

16-6-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కోడలి కత్తకును జెలిమిఁ గూర్చునె యజుఁడున్”
(లేదా...)
“కోడలి కత్తకుం జెలిమిఁ గూర్పఁగ బ్రహ్మకునైన సాధ్యమే”

62 కామెంట్‌లు:

 1. వాడనివైరంబీయది
  చేడియవాణికిసిరికినిచేరికలేదే
  పోడిమిమీరగతలపడి
  కోడలికత్తకునుఁజెలిమిఁగూర్చునెయజుడున్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. కోడలితోశత్రుత్వపు
  జాడలు లేకనె మనగల జాణలు కలరే
  చూడని వింతను కనుగొన
  కోడలి కత్తకును జెలిమిఁ గూర్చునె యజుఁడున్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. సమస్య :

  కోడలి కత్తకుం జెలిమి
  గూర్పగ బ్రహ్మకునైన సాధ్యమే

  ( తండ్రికే కాదు కొడుక్కి కూడా ఆ అత్తాకోడళ్లను ఐకమత్యంతో ఉంచటం కుదరటంలేదు - ఒకరు ఉన్న చోట మరొకరు ఉండమంటారు )

  ఉత్పలమాల
  ....................

  వేడుక మీరగన్ గలిసి
  విద్యలదేవియు భాగ్యరాణియున్
  దోడుగ నీడగన్ జెలిమి
  తోడుత నైక్యముగా జరింపరే !
  యోడెను మామ గారు హరి
  యొక్క నిమేషము మైత్రి గూర్పకే ;
  కోడలి కత్తకుం జెలిమి
  గూర్పగ బ్రహ్మకునైన సాధ్యమే !!

  రిప్లయితొలగించండి

 4. వీడును చదువరి నెప్పుడు
  పోడిమి యని బుధుడొకండుపొత్తువు శ్రీతో
  కూడదని యిట్లు పలికెను
  కోడలి కత్తకును జెలిమిఁ గూర్చునె యజుఁడున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. చూడగపోతనార్యుడునుచూలిగవాణికిభాగ్యమందగా
  వీడనిమత్సరంబుననుబీదనుఁజేసెనులక్ష్మియాతనిన్
  మేడలుమిద్దెలుండిననుమేలిమివిద్యయెవానినంటదే
  కోడలికత్తకున్జెలిమిఁగూర్పగబ్రహ్మకునైనసాధ్యమే

  రిప్లయితొలగించండి
 6. అందరికీ నమస్సులు

  వీడక యమ్మ తాను బెను ప్రేమను బంచెను పాతికేళ్లుగా,
  నీడగ దాను నిల్చి కడు నెమ్మిని జూపును భార్యయే సదా
  తోడుగ నుండు నిర్వురును తూకము గోరెడి తీరు మార్చరే!
  *“కోడలి కత్తకుం జెలిమిఁ గూర్పఁగ బ్రహ్మకునైన సాధ్యమే

  *వాణిశ్రీ నైనాల*

  రిప్లయితొలగించండి
 7. కందం
  కూడక పరస్పరమ్ముగఁ
  బీడగఁ గని యొకరి నొకరు వీధికి నెక్కన్
  దాడికి దిగు వైరులవలె
  కోడలి కత్తకును జెలిమిఁ గూర్చునె యజుఁడున్?

  ఉత్పలమాల
  వాడని ప్రేమతో పతినిఁ బాడిగ పెద్దల నత్తమామలన్
  వేడుక జూడగా, సుతగ ప్రీతినిఁ బంచఁగ నింట పెద్దలున్
  గూడవె సౌఖ్యముల్, మఱచి కూరిమి వైరుల భంగి పోరెడున్
  గోడలి కత్తకుం జెలిమిఁ గూర్పఁగ బ్రహ్మకునైన సాధ్యమే?

  రిప్లయితొలగించండి
 8. ఈడున నంతరంబు తమ ఈహల మధ్యన దవ్వుబెంచగా
  నాడును నేడునన్ బలుకు నాల్కల పైనను నాట్యమాడుచున్
  వాడిగ వేడిగన్ జరుగు వాదము లింటను చెంగలించగా
  కోడలి కత్తకున్ చెలిమిగూర్చగ బ్రహ్మకునైన సాధ్యమే

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కూడిక చేసెన్ శంభుని

  వీడక గళమున మెరిసెడి విష నాగమ్మున్

  వేడుక విష్ణుని శయ్యగ

  కోడలి కత్తకును జెలిమిఁ గూర్చునె యజుఁడున్”

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి

 10. వీడదె వాక్కుచేడియ యభీష్టము జూపు ప్రదేశ మెప్పుడున్
  పోడిమి నిచ్చు పాల్కడలి ముద్దులపట్టి యటంచు జెప్పుచున్
  కూడరు వీరలిద్దరని కోవిదుడొక్కడు పల్కెనిట్టులన్
  కోడలికత్తకుం జెలిమిఁ గూర్పఁగ బ్రహ్మకు నైన సాధ్యమే.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి

 12. చూడగ జోద్యమ దెప్పుడు
  తోడున్నీడగ గలువరు దోషం బేమో!
  వీడగ నీ నానుడి నిక
  కోడలి కత్తకును జెలిమిఁ గూర్చునె యజుఁడున్?!

  రిప్లయితొలగించండి
 13. ఈనాటి శంకరాభరణం వారి‌ సమస్య

  కోడలి కత్తకును చెలిమి కూర్చునె యజుడన్

  ఇచ్చిన పాదము కందము

  నా పూరణ సీసములో


  తెనాలి రామలింగనికి కాళికా దేవి ప్రత్యక్షమై రెండు పాయస పాత్ర లిచ్చి ఒకటి‌‌ తాగితే సిరి ఉంటుంది అని ఒకటి తాగితే సరస్వతి ఉంటుంది అని చెప్పినపుడు రెండు కావాలని గుటుక్కున‌ త్రాగు సన్నివేశము


  ఘనత నొప్పారుచు కవుల‌ గృహములందు
  నాట్య మాడును గదా నలువ పత్ని,

  శుభముగా జలథిజ చూడ బో దెప్పుడు నొక కంటి తోనైన నొక్కమారు,

  సఖ్యత యుండదు‌ జగమున వారికి
  నెపుడని తెలియదా ?ఈశ!చండి!

  కాళికా! కోడలి కత్తకును చెలిమి కూర్చునె యజుడు నీ గోత్ర మందు,

  సంభవము కాదు గాతల్లి , సరస గతిగ

  నిరువురును వశించ వలెను కరుణ తోడ

  ననుచు పాయస పాత్ర ద్వయమును కొనుచు

  గ్రోలె నా రామలింగడు గొప్ప గాను

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   వాట్సప్ సమూహంలో నా సమీక్ష చూడండి.

   తొలగించండి
 14. వీడక కలహించుట గని
  వేడుకమిత్రుని పిలిచియు వీక్షింపు మనెన్
  చూడగ ననిపించు మనకు
  కోడలి కత్తకును జెలిమి గుర్చునె యజుఁడున్?

  రిప్లయితొలగించండి
 15. కూడిక కుదరదు మగడే
  బూడిద యైనన్ యిరువురు పొసగరు కసితో
  మాడిన ముఖముల పెనగెడు
  కోడలి కత్తకును జెలిమిఁ గూర్చునె యజుఁడున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'ఐనన్+ఇరువురు' అన్నపుడు యడాగమం రాదు. "...యైనను నిరువురు" అనవచ్చు.

   తొలగించండి
 16. కోడలు కాదు కూతురని కోమలి భావన చేయు వేళలన్

  వీడిన తల్లియే మరల వియ్యపు యత్తగ రూపమెత్తగన్

  “ కోడలి కత్తకుం జెలిమిఁ గూర్పఁగ బ్రహ్మకునైన సాధ్యమే”

  వాడుక పల్కులయ్యెనుర వారిజ నాభుని సాక్షి కల్లగన్

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 17. గూడును గూల్చు చేతలను గోడ
  లు సేయుచునుండ గాంచియున్
  బాడలవాటు మానుమని భామి
  నితో వివరించి చెప్పినన్
  వీడక దుష్ట మార్గమున బంధ
  కియై తిరుగాడునట్టి యా
  కోడలి కత్తకున్ జెలిమి గూర్పగ
  బ్రహ్మకు నైనసాధ్యమే

  రిప్లయితొలగించండి
 18. తోడుగ నెన్నడునుండును
  వీడక సిరి వాణిలేని వేశ్మము నందున్
  కోడలితోకూడదెపుడు
  కోడలి కత్తకును జెలిమిఁ గూర్చునె యజుఁడున్

  రిప్లయితొలగించండి
 19. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  నేఁడు వసించుచుండెఁ గొని నెమ్మిని మా గృహమందుఁ గోడలే,
  తోడుగ నుండ దేల నయొ దుర్లభ యత్తయె మా గృహంబునన్!
  జూడఁగ వాణి యున్న దిటఁ! జోద్యము! లక్ష్మియె లేదు! రా దిఁకన్!
  కోడలి కత్తకుం జెలిమిఁ గూర్పఁగ బ్రహ్మకునైన సాధ్యమే?

  రిప్లయితొలగించండి
 20. ఉ:

  తోడుగ దాచరాదనరె త్రోయగ కోశము( రెండు కత్తులన్
  వీడియు నుండలేరు కడు వేడుక లెంచి వ్యవస్థ పూనికై
  చూడగ లోకు లెల్లరకు జోడుయె వీరలటంచు గన్పడన్
  కోడలి కత్తకుం జెలిమి గూర్పగ బ్రహ్మకునైన సాధ్యమే


  *కోశము( =ఒర ; అరసున్న రాకపోగా ( ను యెంచి నాను.*

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'కోశము' తరువాత అరసున్న అవసరం లేదు.

   తొలగించండి
  2. ధన్యవాదములు ; జోడుయె / జోడగు గా చదువగలరు

   తొలగించండి
 21. చూడగ జిహ్వపయి నటన
  మాడు నలువ రాణి జామి మాధవి కగునే
  జోడుగ గన నరుదేమరి
  కోడలి కత్తకును జెలిమిఁ గూర్చునె యజుఁడున్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. వీడకనెల్ల వేళలను విద్య విహీనుని యింటనుండు తా
  తోడుగ లక్ష్మి యేలనొకొ దూరమువెట్టును వాణి నెన్నడున్
  కోడలు వాణిచెంత సిరి కూరిమి నుండదదేమి వైరమో
  కోడలి కత్తకుం జెలిమిఁ గూర్పఁగ బ్రహ్మకునైన సాధ్యమే

  రిప్లయితొలగించండి
 23. కోడలు భావి యత్తయు నగున్ గతమందున నత్త కోడలే
  తోడగ నుండబోరు సిరితో జతగూడని వాణి భంగి, నా
  వాడె సుతుండు భర్త తనవాడని దల్తు రహో
  ధ్రువమ్ములౌ
  కోడలి కత్తకుం జెలిమిఁ గూర్పఁగ బ్రహ్మకునైన సాధ్యమే!

  కంజర్ల రామాచార్య

  రిప్లయితొలగించండి
 24. మూడును రెండు చేయమని మోదము నొందెడు నత్తలుండ వెం
  టాడుచు నత్త మామలను టక్కరి(టార్చరు) చేసెడు కోడలుండు ఈ
  వేడుక మూడు గీతలను విప్పగ చెప్పగ వీలు కాదులే
  కోడలి కత్తకుం జెలిమిఁ గూర్పఁగ బ్రహ్మకునైన సాధ్యమే

  రిప్లయితొలగించండి
 25. వాడనువాడవాడలనువాడిగనుట్టులగొల్లగొట్టుచున్
  వీడనిబంధనంబుగదవెన్ననుమూతికిబూయుచందమున్
  గోడునుదెల్పగానచటగొప్పగదత్వముకృష్ణలీలనై
  గోడలి కత్తకుం జెలిమిఁ గూర్పఁగ బ్రహ్మకునైన సాధ్యమే
  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణ రావు

  రిప్లయితొలగించండి
 26. తోడును నీడనై వెలిగి తుష్టిని కాపురమందునించుచున్
  పోడిగ నత్తమామలను బ్రోచుచునుండగ కోడలమ్మతాన్
  కూడిన మైత్రి లోగొనక కూల్చగ వియ్యపురాలె, యింక నా
  కోడలి కత్తకుం జెలిమిఁ గూర్పఁగ బ్రహ్మకునైన సాధ్యమే

  రిప్లయితొలగించండి
 27. వీడని బంధమె యాయది
  కోడలికత్తకును జెలిమి ,గూర్చునె యజుడున్
  పోడిమిగల యాలక్ష్మికి
  చేడియయౌ శారదాంబ చేరికయౌటన్

  రిప్లయితొలగించండి
 28. తోడుండఁగా సరస్వతి
  గోడులు తీర ధనలక్ష్మి కోపము తోడం
  గూడదె యెంతగఁ గొల్చినఁ
  గోడలి కత్తకును జెలిమిఁ గూర్చునె యజుఁడున్


  వీడక చుట్టు తిర్గుచును బ్రీతినిఁ గూర్చెడి స్వీయ పుత్రుఁడే
  నేఁడు సతీ వశుండు నయి నిత్యము కొంగును బట్టి తిర్గఁగా
  నాడ మనమ్ము సంతతము నత్యధి కార్తినిఁ గుందు చుండఁగాఁ
  గోడలి కత్తకుం జెలిమిఁ గూర్పఁగ బ్రహ్మకు నైన సాధ్యమే

  రిప్లయితొలగించండి
 29. చూడగ లేమువారలను జూడ్కులకందరు చెల్మితోడయున్
  వీడరు పెత్తనంబులను వేరుగ నుండుట కిచ్చగింతురే
  వీడును వాడునున్ ననక పెంపగు గర్వము గల్గియుండుటన్
  కోడలి కత్తయుంజెలిమి గూర్పగ బ్రహ్మకునైన సాధ్యమే

  రిప్లయితొలగించండి
 30. కోడలి కత్తకు మద్యన
  జూడగ నిరతము కలహము చోద్యము గాదే!
  వీడని విద్వేషముగల
  కోడలికత్తకును జెలిమి గూర్చునె యజుడున్?

  కోడలు కూతురు యనుకొని
  జూడగ ప్రేమ తలరారు చుండు గృహమునన్.
  తోడుగ యత్త మరచునే
  కోడలుగూడ నొక యింటి కూతురు యంచున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 31. చూడగ సిరి తానుండదు
  వేడుకగా చదువులమ్మ వెలసిన నెలవున్
  వాడుకనెటు మార్చగలడు
  కోడలి కత్తకును జెలిమిఁ గూర్చునె యజుఁడున్

  రిప్లయితొలగించండి
 32. కోడలు వచ్చినంత నటగోముగ పెంచినపుత్రుడింకపై
  కోడలిమాటలేవినగ కూరిమి తగ్గునటంచు నెప్పుడున్
  వీడనిశంకబూనుచునువేడిగమాటలనాడుచుండగా
  కోడలికత్తకున్ చెలిమిగూర్పగ బ్రహ్మకునైనసాధ్యమే.

  [: మరొక పూరణ

  చాడీలనుచెప్పిసతము
  కూడుతినెడివేళలందుకొడుకునకనుచున్
  గోడుననేడ్చి గొడవపడు
  కోడలికత్తకును జెలిమి గూర్చునె యజుడున్


  రిప్లయితొలగించండి