25, జూన్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3763

26-6-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చెక్కినట్టి బొమ్మ సేసె నటన”
(లేదా...)
“చెక్కిన బొమ్మ చిత్రముగఁ జేసెను నాట్యము నెల్ల వీథులన్”

73 కామెంట్‌లు:

 1. సమస్య :

  చెక్కిన బొమ్మ జిత్రముగ
  జేసెను నాట్యము నెల్ల వీథులన్

  ( ఊపిరులూది కోటానుకోట్ల అపరిమితసంఖ్యతో
  బ్రహ్మ పంపిన మానవశిల్పపు వింతనృత్యం)

  ఉత్పలమాల
  ...................
  మిక్కిలి ప్రేమ మీర తన
  మేదురసాదరదృక్కు లుంచుచున్
  జెక్కిలి జేయి వైచికొని
  చెంతనె శారద గాంచుచుండగా ;
  నక్కమలాసనుండు గడు
  నద్భుతరీతిగ గోట్లసంఖ్యగా
  జెక్కిన బొమ్మ జిత్రముగ
  జేసెను నాట్యము నెల్ల వీథులన్ .

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ముఖ్యమంత్రి నొకరు మోసపోయి సినిమాన
  జైలుకెళ్ళె గడవ చాలనాళ్ళు
  కుర్చి నెక్క జేసె కూతురు నొకతెను
  చెక్కినట్టి బొమ్మ సేసె నటన.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మొదటి పాదంలో గణభంగం. సవరించండి.

   తొలగించండి
  2. ధన్యవాదాలు గురువుగారు! ఇలా మార్పు చేశా నండీ!

   ముఖ్యమంత్రి నొకరు మోసాలు తెగజేసి
   జైలుకెళ్ళె గడవ చాలనాళ్ళు
   కుర్చి నెక్క జేసె కూతురు నొకతెను
   చెక్కినట్టి బొమ్మ సేసె నటన.

   తొలగించండి
 3. విందుమమ్మకధలువింతలువింతలై
  జగతియందుసూడచాలగలవు
  చూడసూత్రధారిసోగ్గాఁడుకనరాక
  చెక్కినట్టిబోమ్మసేసెనటన

  రిప్లయితొలగించండి
 4. రెంటినీ కలిపి ఒకే చోట..

  ఆటవెలది
  నగ్న దేహమునకు నాగరికత నేర్పి
  సృష్టి మర్మములను చిక్క బట్టి
  ప్రకృతి మీఱు నడత వికటించునన బ్రహ్మ
  చెక్కినట్టి బొమ్మ సేసె నటన

  ఉత్పలమాల
  ఎక్కడి వాడొ? నగ్నముగ నింగిత మన్నది లేక కానలన్
  బుక్కిటఁ బట్టి యాకులలముల్ ,దగ నేర్చియు సృష్టి మర్మముల్
  దొక్కుచు నింగి మార్గములఁ దోర్బలుడయ్యెను! బ్రహ్మ కల్పనన్
  జెక్కిన బొమ్మ చిత్రముగఁ జేసెను నాట్యము నెల్ల వీథులన్

  రిప్లయితొలగించండి

 5. నిన్న జరిగినట్టి నృత్యపోటీలలో
  తరుణి ప్రతిభ జూసి తలచితిటుల
  హంసరథు డతండె యత్యంత శ్రద్ధతో
  చెక్కినట్టి బొమ్మ సేసె నటన.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. హావ భావ సహిత యపురూప ఫణ తులన్
  రాశి వోసి నట్లు రచన సేయ
  బూను కొనియు బ్రహ్మ పొందుగా సృష్టించి
  చెక్కి నట్టి బొమ్మ సేసె నటన

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'సహిత మపురూప..' అని ఉండాలనుకుంటాను.

   తొలగించండి
 7. చక్కనివేషధారిగనుజాయనుమోసముసేయుచుండగా
  చుక్కనుఁబోలుభార్యయునుచాలగభర్తనుమీరుచుండగా
  మక్కికిమక్కిగాప్రజయుమానకదారినిఁదప్పుచుండిరే
  చెక్కినబోమ్మచిత్రముగఁజేసెనునాట్యమునెల్లవీధులన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   రెండవ పాదంలో యతి తప్పింది. సవరించండి.

   తొలగించండి
  2. చూడగభర్తనుమీరుచుండగా, అనిసవరించడమైనదిగురువుగారు, ధన్యవాదాలండి

   తొలగించండి
 8. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. ఈ నాటి శంకరా భరణము వారి‌ సమస్య.

  చెక్కి నట్టి బొమ్మ చేసె నటన


  నా పూరణ సీసములో

  సభలోకి నడుగిడ స్వాగతమును బల్కి
  వేసెను గళమున‌ విరుల దండ,

  దండను తీసినే తరుణీ మణుల కివ్వ బోవగా మాయమై పోయి‌ రచట,

  ద్వారము గలదని దాటబోవ తలకు‌
  దెబ్బ తగిలెను గా నబ్బురముగ,

  సరసులో కలువలు చలనము చేయు
  చుండ ముదము తోడ పట్ట దలచంగ

  చేయిని బెట్టగన్ చిత్రముగ తగిలె గాజు పలక, నాదు కనులకు పొర

  కమ్మిన దాయని‌ నెమ్మదిగ నడచి
  తిరుగుచు నుండగా తీయ‌ నైన

  గానము తో నొక్క జాన‌ వీణను మీటి
  పర వశము నిడుచు పాడుచుండె

  గానము తో నొక్క జాన‌ వీణను మీటి
  పర వశము నిడుచు పాడ, దైత్య  శిల్పి కడు సుందరమ్ముగా చెక్కి నట్డి

  బొమ్మ చేసె నటనమును‌,బమ్మ కైన

  చేత గాని సృష్టి మయుడు చేసె గాదె

  ననుచు రారాజు మురిసెను మనసు లోన

  రిప్లయితొలగించండి
 11. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  అక్కట గాంచ నా మయసభాంతరమందున నున్న యన్నియుం
  జక్కని వింతలై యచటి సర్వుల నచ్చెరువందఁజేయుచుం
  జిక్కిన యా సుయోధనునిఁ జింతలఁ గూర్చఁగ, దైత్య శిల్పియే
  చెక్కిన బొమ్మ చిత్రముగఁ జేసెను నాట్యము నెల్ల వీథులన్!

  రిప్లయితొలగించండి

 12. చెక్కనుదెచ్చి పుత్తళిక జేసెడు వాడొక కీలుబొమ్మనే
  మిక్కిలి శ్రద్ధతో తనదు మిత్రుల సాయము తోడజేసి యా
  ప్రక్కనె యున్న పట్టణపు వాడల యందున విడ్చి పెట్టగా
  చెక్కినబొమ్మ చిత్రముగఁ జేసెను నాట్యము నెల్ల వీధులన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. పక్కున నవ్వినారటనె పామర పండితు లెల్లరున్ గదా
  ఎక్కడ లేనిదిట్టులుగ నేమిటి వింతయిదేమిచిత్రమో
  చెక్కిన బొమ్మ చిత్రముగఁ జేసెను నాట్యము నెల్ల వీథులన్
  ఉక్కడగించినారుతొలి నుద్ధతి గానరె తోలుబొమ్మలన్!!


  రిప్లయితొలగించండి
 14. ఒంపుసొంపులందునొయ్యారమొలికించు
  ముగ్ధమోహనంపు ముద్దుగుమ్మ
  నలువ పనితనంబు నాణ్యముగా జూపి
  చెక్కినట్టి బొమ్మ సేసె నటన

  రిప్లయితొలగించండి
 15. స్వర్ణకమలం (బొమ్మ = సినిమా) బాగా ఆడిందని!

  అక్కర దీర్చనట్టిదని నక్కసుతోడ దిరస్కరించగా
  చక్కని రీతిలో మనసంస్కృతి నిల్పగ స్నేహధర్మమున్
  ముక్కును బట్టి మార్చగను మూర్ఖపుటింతిని విశ్వనాథుడే
  చెక్కినబొమ్మ చిత్రముగ జేసెను నాట్యము నెల్లవీథులన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. చక్కనైన భామ చాల మక్కువతోడ
   నిక్కమైన భక్తి నేర్వగాను
   అక్కజంపు ప్రేమ నయ్యవారి కరము
   చెక్కినట్టి బొమ్మ సేసెనటన

   తొలగించండి
  2. బక్కగ జిక్కినట్టి పసిపాపను గాలిని నెత్తివేయుచున్
   చక్కగ త్రాడుపై నడచి చయ్యన వేయుచు పిల్లిమొగ్గల
   న్నక్కజమైన చర్యలను హ్లాదముబంచుచు పొట్టకూటికై
   చెక్కినబొమ్మ చిత్రముగ జేసెను నాట్యము నెల్లవీథులన్

   తొలగించండి
  3. మీ మూడు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   '... రీతిలోన మన సంస్కృతి...' అనండి.

   తొలగించండి
 16. మిక్కిలి శ్రద్ధతోడు కడు మేలగు శిస
  ల్పము జెక్కెను శిల్పియొక్కడున్
  చక్కని శిల్పముంగనియు సంజుడు
  ప్రాణము బోసెను దానిలోపలన్
  అక్కజమాయె నందరికి యచ్చట
  మోదము గల్గె జూడ నా
  చెక్కిన బొమ్మ చిత్రముగ జే
  సెనునాట్యము నాల్గుదిక్కులన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మొదటి, రెండవ పాదాలలో గణభంగం. సవరించండి.

   తొలగించండి
 17. మక్కికి మక్కి చేసె తన మాదిరి రూపును వాక్కు తోడు తన్
  చక్కని రోబొనొక్కటిని, సవ్యముగా కళ లన్ని నేర్పి తాన్
  సొక్కె వశీకరుండు, మరి సొంపుగ నేర్పులు చూప నింపుగా
  చెక్కిన బొమ్మ చిత్రముగఁ జేసెను నాట్యము నెల్ల వీథులన్

  రిప్లయితొలగించండి


 18. మిక్కిలి శ్రద్ధతోడు కడు మేలగు శి
  ల్పము జెక్కెను శిల్పియొక్కడున్
  చక్కని శిల్పముంగనియు సంజుడు
  ప్రాణము బోసెను దానిలోపలన్
  అక్కజమాయె నందరికి యచ్చట
  మోదము గల్గె జూడ నా
  చెక్కిన బొమ్మ చిత్రముగ జే
  సెనునాట్యము నాల్గుదిక్కులన్

  రిప్లయితొలగించండి
 19. చక్కనిచుక్క చూపరుల చక్కిలిగింతలుపెట్ట చొక్కపుం
  జెక్కిలిపైన క్రొమ్మెరుగు చిందులు వేయుచు చెంగలించు, నా
  పొక్కిలిచూలి మక్కువగ భూతలమందు జనింప వేడ్కగా
  చెక్కిన బొమ్మ, చిత్రముగఁ జేసెను నాట్యము నెల్ల వీథులన్

  రిప్లయితొలగించండి
 20. ఒక అందమైన అమ్మాయి నడకయే నాట్యము గా నా ప్రయత్నము:

  ఉ:

  చక్కని యందచందములు చారెడు గన్నులు చిన్ని కౌనుతో
  మిక్కిలి మంద యానమున మెండగు రీతి గమించు చుండనై
  దక్కెను మాకటంచు బ్రజ తథ్యమె బల్కిరి సింధు లోయలో
  చెక్కిన బొమ్మ , చిత్రమున జేసెను నాట్యము నెల్ల వీధులన్

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 21. చిన్న దాని కొసగె చెక్కతో వడ్రంగి
  చెక్కినట్టి బొమ్మ ; సేసె నటన
  సంత సమును బట్ట జాలక , దానిని
  జాచి మెచ్చు కొనిరి చోద్యముగను

  రిప్లయితొలగించండి
 22. చిత్రమైన సృష్టి చేయంగ తలపెట్టి
  కార్య దీక్ష బూనె కమలభవుడు
  ఇష్ట మైన రీతి సృష్టి సలుప తాను
  చెక్కినట్టి బొమ్మ చేసె నటన

  రిప్లయితొలగించండి
 23. మిక్కిలి పాతకాలమున, మీసము గడ్డము చేతి కర్ర తో
  డక్కిని పట్టికన్పడెడు టక్కరి మాయల మాంత్రికుండు, నెం
  చక్కగ జోలెనుండియొక చంచల బొమ్మను తీసె డబ్బు కై
  చెక్కిన బొమ్మ చిత్రముగఁ జేసెను నాట్యము నెల్ల వీథులన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'చంచల బొమ్మ' దుష్టసమాసం.

   తొలగించండి
  2. ధన్యవాదాలు గురువుగారు! ఇలా మార్పు చేశా నండీ

   మిక్కిలి పాతకాలమున, మీసము గడ్డము చేతి కర్ర తో
   డక్కిని పట్టికన్పడెడు టక్కరి మాయల మాంత్రికుండు, నెం
   చక్కగ జోలెనుండియొక చక్కని బొమ్మను తీసె డబ్బు కై
   చెక్కిన బొమ్మ చిత్రముగఁ జేసెను నాట్యము నెల్ల వీథులన్

   తొలగించండి
 24. గ్రక్కున బోయిచూడదగు రంజిలు శోభల నర్తకీ మణిన్
  మక్కువ తీరెగా మదికి, మంచిగ చూచితి నేడు నృత్యమున్
  చక్కని నర్తనమ్ము కడు, చక్కని భంగిమ ,చేతిలో న ఓ
  చెక్కిన బొమ్మ, చిత్రముగఁ జేసెను నాట్యము నెల్ల వీథులన్

  రిప్లయితొలగించండి
 25. అడుగ లేదు నిన్ను పుడమికి పంపని
  వ్రాత వ్రాయమనుచు పలుక లేదు
  పూజలుండవనుచు పొంది శాపమ్మును
  చెక్కినట్టి బొమ్మ సేసె నటన

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 26. చక్కని పొట్టి దేహములు సందడి చేసెడి చీని దేశమున్

  మిక్కిలి పెద్ద గోడ పుడమిన్ బహు వింతగ శోభనివ్వగన్

  చిక్కును తెచ్చు పుర్వులను చేసెను వూహనునందు వ్యూహమున్

  చెక్కిన బొమ్మ చిత్రముగఁ జేసెను నాట్యము నెల్ల వీథులన్

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 27. అక్కట పంచభూతవిహితాంశములన్ గ్రహియించి వానితో
  చక్కని యాకృతిన్ మలచి చక్షువు లొప్పిన నింద్రయాదులన్
  చొక్కపు టాత్మఁ జేర్చి విధి చోద్యపు టూపిరి కూర్చె నంత తో
  జెక్కిన బొమ్మ చిత్రముగఁ జేసెను నాట్యము నెల్ల వీథులన్.

  కంజర్ల రామాచార్య.

  రిప్లయితొలగించండి
 28. బ్రహ్మసృష్టిఁగదరబ్రహ్మాండభాండాలు
  సూక్ష్మబుద్దియున్నఁజూడగలుగు,
  గ్రహపుగతులనెఱుగగతితోడనేడిట్లు
  చెక్కినట్టి బొమ్మ సేసె నటన”

  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణరావు

  రిప్లయితొలగించండి
 29. చక్కని చంద్రకాంతశిల చానగ మార్చగ శిల్పి, మెచ్చి దా
  మక్కువ దోడ నిల్పె తన మందిరమందున శిల్ప సుందరిన్
  మిక్కుటమాయె సంతసము మీదట గాంచెను స్వప్నమందునన్
  చెక్కిన బొమ్మ చిత్రముగఁ జేసెను నాట్యము నెల్ల వీథులన్

  రిప్లయితొలగించండి
 30. చక్కని ముద్దుగుమ్మనొక సారసనేత్రినపూర్వసుందరిన్
  మక్కువ మీర బ్రహ్మ దన మానసమందున నూహ జేయగా
  గ్రక్కున లేచి వచ్చె రుచిరంబుగ నర్తనశాల యందునన్
  చెక్కిన బొమ్మ చిత్రముగఁ జేసెను నాట్యము నెల్ల వీథులన్

  రిప్లయితొలగించండి
 31. మక్కువతో సుయోధనుడు, మాయలమారి మయుండు ప్రీతితోఁ
  చచక్కగ మల్చినట్టి సభ, సంబరమొందుచుఁ జూచు చుండగా
  నక్కజమైన వింతలట హర్షముఁ గూర్చుగ,జీవమొందుచున్
  జెక్కిన బొమ్మ చిత్రముగఁ జేసెను నాట్యము నెల్ల వీథులన్

  రిప్లయితొలగించండి
 32. విశ్వమందు నేఁడు వినమె విశ్వామిత్రు
  భంగి సృష్టి సేయ వఱలె శక్తి
  గిఱ్ఱునఁ దిరుగుచు మృగీకరణ మహిమం
  జెక్కినట్టి బొమ్మ సేసె నటన

  [మృగీకరణము = animation]


  ఎక్కటి రూప సంపదల నెల్లరు మోహ మనోఽరవిందులే
  వాక్కర ణాత్య యానిమిష వారము తత్పురుహూత ముఖ్యులున్
  మిక్కిలి సంతసింపఁగ నిమీలిత రంభ విధాత యింపుగాఁ
  జెక్కిన బొమ్మ చిత్రముగఁ జేసెను నాట్యము నెల్ల వీథులన్

  రిప్లయితొలగించండి
 33. తోలు బొమ్మ జెక్క తోపిక తోలుతో
  చెక్కి నట్టి బొమ్మ సేసె నటన
  పూర్వ కాల మందు పర్వదినములలో
  గ్రామ గ్రామ మందు కద్దు సుమ్ము

  రిప్లయితొలగించండి
 34. మక్కికి మక్కిగా దొలక మార్చుచు జెక్కగ బొమ్మగాను,నా
  చెక్కిన బొమ్మ చిత్రముగ జేసెను నాట్యము నెల్ల వీధులన్
  జక్కగ పూర్వకాలమున సర్వులు సంతస మొందగా,పురిన్
  జెక్కిన బొమ్మలన్ కదిపి చేతనరీతిని ద్రిప్పుచుందురే

  రిప్లయితొలగించండి
 35. మక్కువ తోడ భూమి పయి మానవు డెన్నియొ వన్నె లందియున్
  జుక్కల నాకసమ్మునను శోధన సల్పియు జ్ఞాన మందియున్
  గ్రక్కున గాంచె వార్నిధి యగాధములున్! భళ, బ్రహ్మ తుష్టినిన్
  జెక్కిన బొమ్మ చిత్రముగ జేసెను నాట్యము నెల్ల వీథులన్

  రిప్లయితొలగించండి
 36. అక్కడ యొక్క నాడు ప్రజలందరు చూడగ వీర బ్రహ్మ మే
  చక్కని చెక్క బొమ్మయగు జాతర నందున గ్రామ దేవతన్
  గ్రక్కున నిప్పు తెమ్మనగ రచ్చకు వచ్చెను నిప్పు తోడుతన్
  చెక్కిన బొమ్మ చిత్రముగఁ జేసెను నాట్యము నెల్ల వీథులన్

  రిప్లయితొలగించండి
 37. కోటి విద్య లెల్ల కూటి కైయనుచును
  పగలురేయియనక పాటుపడుచు
  పదుగురెదుట నాట్యభంగిమతో బ్రహ్మ
  చెక్కి నట్టి బొమ్మ చేసె నటన

  రిప్లయితొలగించండి