12, జూన్ 2021, శనివారం

సమస్య - 3750

13-6-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"హైదరాబాదు గలదు సింహళములోన"
(లేదా...)
"హైదరబాదు సింహళమునందలి పట్టణమౌ నిజంబుగన్"

71 కామెంట్‌లు:

 1. భరత దేశము లోనుండె పట్టణమ్ము

  హైదరాబాదు, పాక్ లోను హ్లాదమిడె

  హైదరాబాదు,గలదు సింహళము లోన

  రాజ ధానియౌ కోలంబొ రమ్య ‌గతిని

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   రెండవ పాదంలో గణభంగం. "హ్లాద మిడెను" అనండి.

   తొలగించండి
 2. కుండపోతగవర్షంబుకురియుచుండ
  కలయచుట్టునునీళులేకనగజనులు
  ద్వీపధోరణిగురుతుకుఁదెచ్చెనగరి
  హైదరాబాదుగలదుసింహళములోన

  రిప్లయితొలగించండి
 3. భారతీయులకొక్కటి పక్కనుండు

  పరమ కుటిల పాకిస్థాను వారికొకటి

  హైదరాబాదు గలదు ; సింహళములోన

  లేదు హైదరాబాదు తెలియర నరుడ

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 4. తేటగీతి
  అక్రమంబన్ననుఁ జెరువులాక్రమించి
  ఇండ్లు గట్ట వానల గడగండ్లు మిగిలె
  వరదముంచ నగరి నంత వనము సుట్ట
  హైదరాబాదు గలదు సింహళములోన

  (సింహళము= లంక)

  ఉత్పలమాల
  ఆదరబాదరన్ జెరువులాక్రమణంబున నిల్లుగట్టియున్
  మోదము నందుటే మివుల మూర్ఖమనంగను వానలందునన్
  రోదన గూర్పగన్ నగరిలోగిలి నీరము సుట్టుముట్టఁగన్
  హైదరబాదు సింహళమునందలి పట్టణమౌ నిజంబుగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కాదనినంతనే తలను ఖండనజేయగ నాజ్ఞనిచ్చెడిన్
   మేదినినేలు రాజుకడ మెప్పును బొందగ మంత్రివర్యుడే
   వాదనసేయకే శిరసు వంచుచు నిట్లనె శంకయేల నా
   హైదరబాదు సింహళము నందలి పట్టణమౌ నిజంబుగన్

   తొలగించండి
  2. మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  3. ధన్యవాదములు గురుదేవా! నమస్సులు!🙏🙏🙏

   తొలగించండి
 6. శిష్యు డడు గ పటము జూపి చెప్పె గురువు
  భారతము దక్షిణ ము నందు వాసి యైన
  హైదరాబాదు గలదు : సింహళము లోన
  కలదుగ కొలంబొ నగరము కమ్ర మగుచు

  రిప్లయితొలగించండి
 7. మోదముతోడనెట్టుననుమౌనముతోడనువిద్యనేర్పగా
  జోదులుశిష్యులందరునుచేడ్పడిజాబులుచెప్పుచుండగా
  కాదనుధైర్యమెందులకుకాగలకార్యములిట్టులుండగా
  హైదరహాదుసింహళమునందలిపట్టణమౌనిజంబుగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. సవరణ
  జోదులుశిష్యులందరునుజోరుగజాబులుచెప్పుచుండగా
  2వపాదం

  రిప్లయితొలగించండి

 9. నాల్గు స్తంభాలు కలిగిన నాణ్యమైన
  కట్టడము చార్మినారును కలిగి యుండె
  హైదరాబాదు, గలదు సింహళము లోన
  ప్రథిత మైనట్టి శ్రీపద పర్వతమ్ము.

  రిప్లయితొలగించండి

 10. వేదన చెందితిన్ గదర విజ్ఞులమాటల నాలకింపకన్
  వాదన చేయుచుండె నట వారుణి గ్రోలిన మూఢు డిట్లుగా
  హైదరబాదు సింహళమునందలి పట్టణమౌ, నిజంబుగన్
  గాదని చెప్పినన్ వినడు గర్హ్యుడు వానిని మార్చ లేమికన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. దారి గానక నీదరి జేరినాడ
  వలయు చిరునామ గోరగ వాదమేల
  చెప్పుటేలనో నిట్టుల చీదరించి
  హైదరాబాదు గలదు సింహళములోన!

  రిప్లయితొలగించండి

 12. భర్త విడిచిన మదవతి బ్రతుకు తెరువు
  కై వలస బోయె నొకనాడు కడలి దాటి
  యందరినివీడి బాధతో నామెదిదియె
  హైదరాబాదు, గలదు సింహళములోన.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. పట్టుదలతోడ హైదరాబాదు నకును
  వచ్చి"వడివేలు"బిర్యాని వండ నేర్చె
  "వేలు"హోటలు బోర్డుపై విదిత ముగుచు
  "హైదరాబాదు" గలదు సింహళములోన.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. శ్రీ లంకలో ప్రభుత్వము తలచు కొంటే పట్టణముల పేర్లు మార్చడము కష్టము కాదు అని చెప్పేఈ ప్రయత్నము:

  ఉ:

  కాదను వారలెవ్వరట కాలము తీరె నటంచు పేరులన్
  మోదము నెంచి యేలుబడి ముచ్చట మార్పు ఘటింప జేయ, నా
  మీదట నొక్కటేమిటట మిక్కిలి మార్పులు చెంద గాంచనౌ
  హైదరబాదు సింహళము నందలి పట్టణ మౌ నిజంబుగన్

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. వాదము జేయ వ్యర్థమని ప్రల్లదుడౌ నధికారి కెన్నడున్
  మోదము గూర్చ మేలనుచు మోమున బ్రీతిని జూపనెంచుచున్
  కాదనకుండ భృత్యుడనె గాత్రమునన్ వినయమ్ము బల్కగా
  "హైదరబాదు సింహళము నందలి పట్టణమౌ నిజంబుగన్ "

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉన్నది. అభినందనలు.
   "వినయమ్ము జూపుచున్" అనండి.

   తొలగించండి
  2. గురువర్యులకు నమస్సులు, ధన్యవాదములు. అలాగే నండి.
   మార్చిన పద్యం:

   వాదము జేయ వ్యర్థమని ప్రల్లదుడౌ నధికారి కెన్నడున్
   మోదము గూర్చ మేలనుచు మోమున బ్రీతిని జూపనెంచుచున్
   గాదనకుండ భృత్యుడనె గాత్రమునన్ వినయమ్ము జూపుచున్
   "హైదరబాదు సింహళము నందలి పట్టణమౌ నిజంబుగన్ "

   తొలగించండి
 16. లోక జ్ఞానపు పాఠాల నేక బిగిన
  చదివి సహపాఠితోపోటి సలిపె నొకడు
  యెదిరి ప్రశ్నల కీరీతి బదులు బలికె
  హైదరాబాదు గలదు సింహళములోన

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'లోక జ్ఞాన' మన్నపుడు 'క' గురువై గణభంగం. 'ఒకడు+ఎదిరి' అన్నపుడు యడాగమం రాదు. "లోకరీతుల.. నొక్క డెదిరి..." అనండి.

   తొలగించండి
  2. సవరణలతో....

   లోక రీతుల పాఠాల నేక బిగిన
   చదివి సహపాఠి తోపోటి సలిపె నొక్క
   డెదురి ప్రశ్నల కీరీతి బదులు బలికె
   హైదరాబాదు గలదు సింహళములోన

   తొలగించండి
 17. సమస్య :
  హైదరబాదు సింహళము
  నందలి పట్టణమౌ నిజంబుగన్

  ( కాలజ్ఞానంలో వ్రాయబడకపోయినా కొన్ని విషయాలను అందులో ఉన్నట్లు చెప్పే ఒక ప్రబుద్ధుని డంబపు పలుకులు )

  ఉత్పలమాల
  ...................

  " చేదగు వార్త యైన మరి
  చెప్పిరి బ్రహ్మము గారు ; సోదరుల్ !
  నాదగు భాషణన్ వినుడు ;
  నమ్ముడు ; సాగరజృంభణంబుచే
  నైదు శతాబ్దముల్ బిదప
  నందరి మన్నన లందినట్టిదౌ
  హైదరబాదు - సింహళము
  నందలి పట్టణమౌ నిజంబుగన్ . "

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉన్నది. అభినందనలు.
   మా ఆవిడ ఎన్నడూ కాలజ్ఞానం చదువలేదు... కాని ఏదైనా వింత విన్నప్పుడల్లా "బ్రహ్మంగారు చెప్పినట్లే జరుగుతున్నాయి" అంటూ ఉంటుంది.

   తొలగించండి
 18. [12/06, 21:04] Rambabu kaipa: 🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅

  శంకరాభరణం వారి సమస్య : "హైదరాబాదు గలదు సింహళములోన"

  1)
  లంక సింహళ దేశము రమ్యముగను
  జనులు వలస వచ్చిరి నెల్ల జగతి నుండి
  నందు కలదు తెలుగు వారి నగరి, చిన్న
  "హైదరాబాదు గలదు సింహళములోన"

  - రాంబాబు కైప
  12-06-2021
  🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅
  [12/06, 21:20] Rambabu kaipa: 🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅

  శంకరాభరణం వారి సమస్య : "హైదరాబాదు గలదు సింహళములోన"

  2)
  భాగ్యనగరి నేటి ప్రవర ? భారతమున
  పదునెనిమిది పర్వములు గలద తెలుపుము ?
  రాజధాని కొలంబొ, యే రాష్ట్రమందు ?
  "హైదరాబాదు; గలదు; సింహళములోన"

  - రాంబాబు కైప
  12-06-2021
  🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅
  [12/06, 22:17] Rambabu kaipa: 🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅

  శంకరాభరణం వారి సమస్య : "హైదరబాదు సింహళమునందలి పట్టణమౌ నిజంబుగన్!"

  4)
  ఉత్పలమాల

  వాదము లేక విశ్వమున వాసిని పొందిన పట్టణంబులన్,
  భేదము లేక నెల్లరును వెళ్ళు కొలంబొ, నివాస యోగ్యమై
  మోదము పొంది యుండగను , మూలన నక్కిన చిన్ని ప్రాంతమే,
  హైదరబాదు, సింహళమునందలి పట్టణమౌ నిజంబుగన్!!

  - రాంబాబు కైప
  12-06-2021
  🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅
  [12/06, 22:51] Rambabu kaipa: సరిచేసి (యందున - నందున ; వారు వారిలో (లేదట సరిపోదు) అందుకు కచేరి వర్గమున్ అని మార్చాను
  🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅

  శంకరాభరణం వారి సమస్య : "హైదరబాదు సింహళమునందలి పట్టణమౌ నిజంబుగన్!"

  3)
  ఉత్పలమాల

  ఆదర బాదరన్ ప్రతులయందున వ్రాసిరి తప్పులెన్నియో
  లేదట, తప్పులొప్పులను రీతిగ జూచు కచేరి వర్గమున్,
  వాదము జేసి జెప్పిరట, వాస్తవమందున నేటిరోజునన్
  హైదరబాదు సింహళమునందలి పట్టణమౌ నిజంబుగన్!!

  - రాంబాబు కైప
  12-06-2021
  🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅
  [13/06, 01:27] Rambabu kaipa: 🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅

  శంకరాభరణం వారి సమస్య : "హైదరబాదు సింహళమునందలి పట్టణమౌ నిజంబుగన్!"

  5)
  ఉత్పలమాల

  వేదము లెల్ల వాసియని పేర్కొను పట్నము పుణ్య కాశియే
  మోదముతోడ రాసులుగ ముత్యములుండు, సుపట్టణంబుయే
  హైదరబాదు,; సింహళమునందలి పట్టణమౌ నిజంబుగన్
  సాదు కొలంబొలో మణులు చౌకని మెచ్చిరి లోకులెల్లరున్


  - రాంబాబు కైప
  12-06-2021
  🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅
  [13/06, 02:00] Rambabu kaipa: 🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅

  శంకరాభరణం వారి సమస్య : "హైదరబాదు సింహళమునందలి పట్టణమౌ నిజంబుగన్!"

  6)
  ఉత్పలమాల

  హైదరబాదు, సింహళమునందలి పట్టణమౌ నిజంబుగన్
  కాదుర! భారతీయ మణి , కౌస్తుభ రత్నము, ముత్యరాశి, రా
  మాదులు, రామదాసునకు మంచిని కోరుచు వెళ్లినారులే;
  మోదముతో ప్రజల్ పిలుచు, ముత్యపు పట్టణమంచు ప్రీతిగా

  - రాంబాబు కైప
  12-06-2021
  🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅
  [13/06, 02:30] Rambabu kaipa: 🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅
  శంకరాభరణం వారి సమస్య : "హైదరాబాదు గలదు సింహళములోన"

  7)
  *గణన యంత్ర కార్యములకు ఘనత యెక్కి*
  *ప్రముఖ ముత్యాలకు, ప్రథమ వరుస లోన*
  " _హైదరాబాదు గలదు; సింహళములోన_ "
  *పగడ నీల రత్నములెల్ల బాగు బాగు*

  - రాంబాబు కైప
  12-06-2021
  🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణలన్నీ బాగున్నవి. అభినందనలు.
   మీ పద్యాలపై విడివిడిగా సమీక్షలను వాట్సప్ సమూహంలో చూడండి.

   తొలగించండి
  2. మీ పూరణల జడి వాన హాయిగా ఉంది

   తొలగించండి
  3. మీ పూరణల జడి వాన హాయిగా వుంది

   తొలగించండి
 19. భరత దేశమున ప్రముఖ పట్టణముగ
  హైదరాబాదు గలదు ; సింహళములోన
  వెలసెను కొలంబొ యనునొక పెద్దనగరి
  రాజధాని కనువయి చిరంతరముగ

  రిప్లయితొలగించండి
 20. మోదము "నాకుటంబ, మతిపూజ్యము విశ్వమటంచు నమ్ముచున్
  భేదము చూపకుండుటయె" విజ్ఞులు నమ్ముడు, వాని కెంచినన్
  మేదిని యొక్కటే యగును, మేరలొకింతయు కానరావులే
  హైదరబాదు సింహళమునందలి పట్టణమౌ నిజంబుగన్.

  రిప్లయితొలగించండి

 21. బల్లపై చిత్తరువు గాంచి బాల్య మిత్రు
  డడిగె నెవ్వరీ యందాల యతివయంచు
  చెప్పితి ప్రియురాలనుచును చెలియదిదియె
  హైదరాబాదు, గలదు సింహళము లోన.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. సమస్య :-
  "హైదరాబాదు గలదు సింహళములోన"

  *తే.గీ**

  భాషలకు నిలయము కదా భాగ్య నగరి
  పట్టు గొమ్మలా హైదరాబాదు గలదు
  సింహళము లోన కూడ భాషించు జనులు
  యెదురు పడెదరు చూడగ యెందరోను
  ...................✍️చక్రి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'వలె'ను 'లా' అనరాదు. 'జనులు+ఎదురు..' అన్నపుడు యడాగమం రాదు.

   తొలగించండి


  2. సవరణతో


   సమస్య :-
   "హైదరాబాదు గలదు సింహళములోన"

   *తే.గీ**

   భాషలకు నిలయము కదా భాగ్య నగరి
   బ్రతుకు నేర్పంగ హైదరాబాదు గలదు
   సింహళము లోన కూడ భాషించు జనులు
   కంటికి కనిపించెదరులే కలిసి మెలిసి
   ...................✍️చక్రి

   తొలగించండి
 23. వాదములాడుచుండె మధు పానము చేసిన మిత్రులిర్వురున్

  రాధను రావణుండు బహు రాగము పెట్టెను కంచిలోననెన్

  కాదుర లంకనందుననె కాంచుము రక్కసులుండు చోటుయే

  హైదరబాదు సింహళమునందలి పట్టణమౌ నిజంబుగన్

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 24. సోదరభావశూన్యులయి శోచ్యవిగర్హితనీచకర్ము లు
  న్మాదకులై చరించుచు వినాశకులై కలహించుచో నరుల్
  కాదన జాలు నెట్లు గతకాలనిశాటనివాసమై దగన్...
  హైదరబాదు, సింహళమునందలి పట్టణమౌ నిజంబుగన్.

  కంజర్ల రామాచార్య.

  రిప్లయితొలగించండి
 25. అవిడి కల్లంత దూరాన నాదిలక్ష్మి!
  హైదరాబాదు గలదు,సింహళములోన
  నమ్మ శాకంబరీదేవి యాశ్రితులకు
  రక్షగా నుండె గొలువయి రమ్యముగను

  రిప్లయితొలగించండి
 26. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 27. మేదిని మేటిగానడరి మెప్పును బొందిన పట్టణంబునన్
  హైదరబాదు నొక్కటయి యాంధ్రము నందున నుండునట్లుగా
  హైదరబాదు సింహళము నందలి పట్టణమౌ నిజంబుగన్
  గాదన జాలమున్ గనుక గట్టిగ నమ్ముట యొప్పగున్ గదా

  రిప్లయితొలగించండి
 28. లేదనకుండ నందరకు రేపటి రోజున మ్యాపు బుక్కులన్
  ప్రోదియు జేయ,నిత్తుననె, రొక్కము వద్దనె, నొజ్జ నందునన్
  ఖేదము కల్గునట్టులను గీసిరి తప్పును, దిద్దకున్న పో!
  హైదరబాదు సింహళమునందలి పట్టణమౌ నిజంబుగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 29. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  మోదము నందఁగా, ఘన సుపోషణలో, నిటువంటి పట్టణం
  బే, దిటవైన సుస్థిరత హెచ్చఁగ, లంకనుఁ జేరి, యచ్చటన్
  సాదరపూర్ణులౌ కుతుబుషాహిలు నిర్మితి సేసియున్నచో,
  హైదరబాదు సింహళము నందలి పట్టణమౌ నిజంబుగన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 30. భాగ్యనగరమ్ము విలసిల్లు భద్ర గతిని
  భార తావనిఁ బన్నుగ వఱలు చుండి
  పరఁగుచుఁ గొలంబొ నా ముఖ్య పురము, కాదు
  హైదరాబాదు, గలదు సింహళము లోన


  సోదరుఁ డాక్రమించె ఘన శూరుడు రావణుఁ డీపురమ్మునున్
  గాదిలి విశ్వకర్మ మఱి కట్టఁ గుబేరుఁడు నుండ నింపుగా
  మేదిని లంక నా పురము మించఁగ శోభలఁ బెక్కు భంగులన్
  హైదరబాదు సింహళము నందలి పట్టణమౌ నిజంబుగన్
  [హైదరాబదు(న్)]

  రిప్లయితొలగించండి
 31. కాదనునేమి జెప్పినను కష్టము వానికి నచ్చ జెప్పుటే
  వాదమదేల వ్యర్థమిక వాడొక మూర్ఖుడు పట్టు వీడడే
  లేదు ఫలంబు నీవు వివరించిన నాతడికిట్టులే యనున్
  "హైదరబాదు సింహళమునందలి పట్టణమౌ నిజంబుగన్"

  రిప్లయితొలగించండి

 32. కాదనలే మదేదియును
  కల్పన నందున నిల్పి జూడగన్
  రాదొకొ వింత వింతయగు
  రమ్యపు భావన మానసమ్మున
  న్నేది దలంచ నద్దియె ర
  హించును కన్నులలోన చిత్రమై
  హైదరబాదు సింహళము
  నందలి పట్టణమౌ నిజంబుగన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 33. జాదును చేసియిక్కడివి చారుమినారును, గోలుకొండ తో
  పాదుల నుండియెత్తికొని, పారగ దిట్టము లైనమేటి నా
  వల్ దడి కట్టి సాగరము పైజని, లంకను దించినన్ గదా!
  హైదరబాదు సింహళమునందలి పట్టణమౌ నిజంబుగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 34. కుండపోతగ వానలు కొట్టి కురిసె
  వాగువంకలు పొంగగ సాగరమును
  జ్ఞప్తిచేయుచు ననిపించె జలమునడుమ
  "హైదరాబాదు గలదు సింహళములోన"

  రిప్లయితొలగించండి
 35. හේදරාබාද: සිංහල

  ශ්රීධර් භූක්යා

  రిప్లయితొలగించండి
 36. భాగమతిపేరునవెలసె భాగ్యనగర
  మదియుకాలక్రమమ్మున నయ్యె గనుము
  హైదరాబాదు,గలదు సింహళము లోన
  సీత నుంచిన వనమదిచెదరకుండ

  రిప్లయితొలగించండి