6, సెప్టెంబర్ 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4210

7-10-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చితిపై నాశీర్వదించి చేసిరి పెండ్లిన్”
(లేదా...)
“చితిమీఁదన్ జరిపించి రుద్వహము నాశీర్వాదముల్ వల్కుచున్”

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి