23, జనవరి 2023, సోమవారం

సమస్య - 4216

24-1-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“చెల్లని రూకనిడి మగఁడు చీరన్ దెచ్చెన్”
(లేదా...)
“చెల్లని రూకతో మగఁడు చీరను దెచ్చెను భార్య కోసమై”
(జంధ్యాల సుబ్బలక్ష్మి గారి శతావధానంలో ప్రదీప్ గారి సమస్య)

42 కామెంట్‌లు:

 1. చల్లగ నుండక, మగనికి
  నిల్లాలును పెట్టె పోరు చీరల కొరకై
  మెల్లగ "నీదగు తగవుకు
  చెల్ల"ని రూకనిడి మగఁడు చీరన్ దెచ్చెన్

  చెల్లు + అని= చెల్లని

  రిప్లయితొలగించండి
 2. కందం
  అల్లరి జేసెడి మరదలి
  పిల్లను బెండ్లాడ ,గోల పెట్టుచు కోరెన్
  ఉల్లి పొరకోక, అమ్మక
  చెల్లని, రూకనిడి మగడు చీరన్ దెచ్చెన్

  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటరు.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. కల్లలు గాదిది ప్రియతమ
  చల్లని హృదయ o బు తోడ చనువు గ నుందు న్
  దల్లడ మందకు తగవుకు
  చెల్లని ' రూకల నిడి మగడు చీరన్ దెచ్చె న్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. కందం
  కొల్లగ బంగరు నాణెము
  లల్లనఁ ద్రవ్విన పునాదులందున జిక్కన్
  వెల్లువగ విత్తమందుచు
  చెల్లని రూకనిడి, మగడు చీరను దెచ్చెన్

  ఉత్పలమాల
  కొల్లగ పైఁడి నాణెములు గూడ పునాదులు ద్రవ్వినంత తా
  నుల్లము నందు సంతసమునుప్పెన రీతినగాంచి మార్పిడిన్
  వెల్లువలై ధనంబొదవ ప్రేమను రంజిలఁజేయనెంచుచున్
  జెల్లని రూకతో మగఁడు చీరను దెచ్చెను భార్య కోసమై

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కల్లతనమున విపణికడ
  చెల్లని రూకనిడి మగఁడు చీరన్ దెచ్చెన్
  నెల్లరకు జెప్పి యాదిన
  మెల్ల గడిపె నాపడతుక మిక్కిలి గరిమన్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. మెల్లగ నేగి కొట్టునకు మీనపు కన్నుల
  యింటిదానకై
  బల్లల మీదనున్న యొక ప్రక్కన వేసిన
  కోక గాంచి తా
  నల్లన తాకి చూచి ధర యడ్గి కొనెన్ పిసి
  నారి యేరికిన్
  చెల్లని, రూకతో మగడు చీరను దెచ్చెను భార్య కోసమై

  రిప్లయితొలగించండి

 7. తెల్లని ధోవతి నిచ్చుచు
  పల్లదురాలగు బసాలు వలిపమడుగగా
  నొల్లియకు పంచె చెల్లుకు
  చెల్లని, రూకనిడి మగఁడు చీరన్ దెచ్చెన్.

  రిప్లయితొలగించండి

 8. తెల్లని పట్టుధోవతిని తెచ్చితి నీకొరకంచు జెప్పుచున్
  పల్లదురాలు మఱ్ఱెతయె పట్టు వరాసిని గోరి నిత్యమా
  వల్లభ పోరుపెట్టగ నిక పంచెకు చీరయె యౌను చెల్లుకున్
  జెల్లని, రూకతో మగఁడు చీరను దెచ్చెను భార్య కోసమై.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. ఎల్లలులేని కిన్క తనువెల్ల దహింప నిరస్త భూషయై
  ప్రల్లదనంబునన్ జెలఁగు భార్యకు సాంత్వన గూర్చనెంచి తా
  మెల్లగ చెంతజేరి యెలమిన్ తన కౌగిటఁజేర్చి కిన్కకున్
  చెల్లని రూకతో మగఁడు చీరను దెచ్చెను భార్య కోసమై

  రిప్లయితొలగించండి
 10. చెల్లవన రాదు కాలము
  చెల్లిన రూకలు విలవనుఁ జెప్ప నధికమే
  చెల్లగఁ జేసి కులసతికి
  చెల్లని రూకనిడి మగఁడు చీరన్ దెచ్చెన్

  చివుకుల అచ్యుత దేవరాయలు

  రిప్లయితొలగించండి
 11. చల్లని సాయంకాలము
  మల్లెలు విరబూయువేళ మానిని సరసన్
  మెల్లగజేరి యలుకకున్
  చెల్లని రూకనిడి మగఁడు చీరన్ దెచ్చెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. పిల్లలు పొదుపున కూర్చిన
  చిల్లర నాణెముల తోడ చెల్లింపులతో
  చిల్లర వర్తక ఋణమిక
  చెల్లని రూకనిడి మగఁడు చీరన్ దెచ్చెన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

   తొలగించండి
  2. చెల్లియొ చెల్లకో మగడు చేసిన యప్పును చెల్లుసేయగా
   పిల్లలు దాచుకొన్నదగు విత్తమునంతయు కూడబెట్టి యా
   చిల్లర నాణెముల్ మగని చేతుల నుంచ భళా ఋణంబికన్
   జెల్లని రూకతో మగఁడు చీరను దెచ్చెను భార్య కోసమై

   తొలగించండి
  3. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు

   తొలగించండి
 13. ఉ.

  మెల్లగ మందహాసమున మెచ్చెను భోజుడు కాళిదాసునిన్
  వల్లము నింపె, నాణ్యమగు బంగరు రూకలు నొక్కదానినిన్
  భిల్లునికిచ్చె దానముగ బ్రీతిని, సొట్టను గుర్తుపట్టకన్
  *చెల్లని రూకతో మగఁడు చీరను దెచ్చెను భార్య కోసమై*.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. చెల్లని వస్తువేదియును సృష్టిని లేదనిఁ బల్కినంతటన్
  చెల్లని రూకనున్ విసరి చెల్లగఁ జేయమనంగ భార్యయున్
  చెల్లుబడెయ్యె వీలుగను చెల్లిన కాలపు రూకవంగనున్
  చెల్లని రూకతో మగఁడు చీరనుఁ దెచ్చెను భార్యకోసమై

  చివుకుల అచ్యుత దేవరాయలు

  రిప్లయితొలగించండి
 15. కం:గొల్లున తగవుల బడి, తన
  యుల్లమ్మున ప్రేమ పొంగ "నోసీ యింకన్
  మల్లెలు కొను,తగవుల కిక
  చె ల్లని రూక నిడి, మగడు చీరన్ దెచ్చెన్
  (తగవుల కిక+చెల్లు+అని మల్లె పూల కోసం రూపాయి ఇచ్చాడు.రూపాయికి మల్లె పూలు ఇప్పుడు రావు కానీ పూర్వం వచ్చేవి.)

  రిప్లయితొలగించండి
 16. ఉ:పిల్లలు రూక లిమ్మనుచు వేడగ ,భార్యయు చీర కోరగా
  "పిల్లల కేల రూక?"లని,వింతగ నచ్చపు రూక వోలె భా
  సిల్లెడు నాట రూక నిడి చేయుచు గారము పిల్లవాండ్ర , నా
  చెల్లని రూకతో , మగడు చీరను దెచ్చెను భార్య కోసమై
  (పిల్లలకి చెల్లని ఆట రూపాయి ఇచ్చి,భార్యకి చీర కొన్నాడు.)

  రిప్లయితొలగించండి
 17. మెల్లగదరిచేరినసతి
  తెల్లనికోకయు వలెననితెలుపగపతితో
  చెల్లించి ధనము ఋణమిక
  చెల్లని రూకనిడి మగఁడు చీరన్ దెచ్చెన్”*
  మెల్లగదరిచేరినసతి
  తెల్లనికోకయు వలెననితెలుపగపతితో
  చెల్లించి ధనము ఋణమిక
  చెల్లని రూకనిడి మగఁడు చీరన్ దెచ్చెన్”*

  రిప్లయితొలగించండి

 18. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.

  చిల్లి పడినట్టి నోటును
  మెల్లగ పలు నోట్లమధ్య మిళితమొనర్చెన్
  చల్లగ దుకాణమందున
  చెల్లని నోటునిడి మగడు చీరన్ దెచ్చెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 19. కల్లయె యుంట కనఁబడని
  ముల్లులు పురుషాధము లిట మును ముందుగఁ దా
  నుల్లమున నెఱిఁగి యెల్లినిఁ
  జెల్లని రూక నిడి మగఁడు చీరన్ దెచ్చెన్

  తల్లడిలంగ దార వర తారలు గట్టిన చీర లంతఁ దా
  నుల్లము నందు వీక్షణము నొప్పుగఁ జేసి యొసంగ నాజ్ఞనే
  చల్లగ నూఱడిల్లుమ విశాల విలోచన! చెల్ల దింక నీ
  చె ల్లని రూకతో మగఁడు చీరను దెచ్చెను భార్య కోసమై

  [చెల్లు= కొనసాగు (క్రియ); చెల్లు = చెల్లుబడి, అధికారము, (విశేష్యము)

  రిప్లయితొలగించండి