15, జనవరి 2023, ఆదివారం

సమస్య - 4308

16-1-2023 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కాఁడు వేంకటేశుండు గాపాడువాఁడు”
(లేదా...)
“కాఁడఁట వేంకటేశ్వరుఁడు గాచెడి దైవము మానవాళికిన్”

(ఉప్పలధడియం భరత్ శర్మ శతావధానంలో బండకాడి అంజయ్య గౌడ్ గారి సమస్య)

40 కామెంట్‌లు:


 1. మూడు నామాలు ధరియించి ముచ్చటగను
  చిద్విలాసమునొలికించు చిన్మయు డత
  డేడు కొండలపైనున్న వాడు వన్నె
  కాఁడు వేంకటేశుండు, గాపాడువాఁడు.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. తేటగీతి
  సంకటమ్ముల బాపెడు స్వామి మనకు
  నేడు కొండలఁ గొలువైననింపువాడు
  సతులు శ్రీదేవి భూదేవి కతన నీటు
  కాఁడు, వేంకటేశుండు గాపాడు వాడు!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఉత్పలమాల
   తోడుగ నిర్వురున్ సతులఁ దుష్టిగ వక్షమునందు ప్రేమతో
   కూడిన వాడనన్ స్థితినిఁ గూర్చెడు శ్రీహరి రూపమే యనన్
   వేడిన వారినెల్లరను వేడ్కను బ్రోవఁగ గొంటుకాఁడు దా
   కాఁడఁట! వేంకటేశ్వరుఁడు గాచెడి దైవము మానవాళికిన్!

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 3. ఆర్తరక్షణ బిరుదమునందిట్టి
  సకలవాసవవందితు, సప్తగిరిని
  వాసు, డచ్యుతుడనఘుండు వరుస "నంప
  కాఁడు", వేంకటేశుండు గాపాడు వాడు!

  అంపకాఁడు = ధనుర్ధారి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'బిరుదము నందినట్టి' టైపాటు. 'సకల సురముని వందితు' అనండి.

   తొలగించండి

 4. వాడు నిపాతకాంతకుడు పాహియటంచును జేరినంత కా
  పాడెడి భక్తరక్షకుడు పంకజ నాభుని నామ కీర్తనన్
  వీడక పోహణించినను వేదన తీర్చెడు వాడు కోపియా?
  కాఁడఁట , వేంకటేశ్వరుఁడు గాచెడి దైవము మానవాళికిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. ముడుపులను గట్టి భక్తులు మ్రొక్కు కొనుచు
  కాలి నడకన వెళ్ళియు గాంక్ష దీర
  దివ్య దర్శ న మున వెను దీయు వాడు
  కాడు వేం క టేశుండు. కాపాడు వాడు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'వెళ్ళియు' అనడం వ్యావహారికం. "నడకను నేగియు/వెడలియు" అనండి.

   తొలగించండి
 6. ఉ.

  వేడగఁ దొండమానునికిఁ బేర్మిని కన్పడె శ్రీనివాసుడే
  పోడిమి మ్రొక్కుగా మెలగు పుణ్య నివాసము వెంకటాద్రిలో
  చూడగ విగ్రహంబు హరి సొంపుగ దర్శనమీయుదేవుడే
  *కాఁడఁట, వేంకటేశ్వరుఁడు గాచెడి దైవము మానవాళికిన్.*

  రిప్లయితొలగించండి
 7. వాంఛ తీర్చెననుచు దన భక్త జనులు
  ముడుపు లీయగనె మరచి పోవు వాడు
  కాఁడు,వేంకటేశుండు గాపాడువాఁడు
  వారి నెల్లరి నికపయి ముందుగూడ

  రిప్లయితొలగించండి
 8. సప్తగిరులపై వెలసిన స్వామి యతడు!
  పరగ నాపద మొక్కుల వాడతండు
  శ్రీనివాసుడు! చిత్తము లేని వాడు
  కాఁడు వేంకటేశుండు గాపాడువాఁడు!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. లేడట కొండపైన తనలీలలు చూపని విగ్రహంబుగా
   తోడుగనిల్చి భక్తులను తోడ్కొను వాడట శ్రీనివాసుడే
   వేడిన వారికిన్ సతము వెన్నడి యుండిన తోడుమాత్రమే
   కాఁడఁట వేంకటేశ్వరుఁడు గాచెడి దైవము మానవాళికిన్

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 9. దీన జనులకు రక్షయౌ దేవుడతఁడు
  శరణుగోరిన సరగున వరములిచ్చు
  దయను గావఁగ వేఁడ కాదనెడువాడు
  కాఁడు, వేంకటేశుండు గాపాడువాఁడు

  రిప్లయితొలగించండి
 10. ఉ.మా.
  వీడకచేయి,నిల్చుచును వేడిన వానికి తోడునీడయై,
  మోడుల సైతమెప్పుడును మ్రొక్కిన తక్షణమాదరించి కా
  పాడగ, గుడ్డివారలుగ భావ్యముకాదిది పల్కుటివ్విధిన్
  *గాఁడఁట వేంకటేశ్వరుఁడు గాచెడి దైవము మానవాళికిన్!*

  రిప్లయితొలగించండి
 11. వేడఁగ భక్తినిల్పి మది వేగమె వీడక తోడునిల్చి కా
  పాడెడు దైవమెవ్వరనఁ పావన నాముఁడు వేంకటేశుఁడే
  కాడట దుర్లభుండతఁడు, కాడట లోభియు, నిర్దయుండు తా
  కాఁడఁట, వేంకటేశ్వరుఁడు గాచెడి దైవము మానవాళికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. క్రూర కర్మ నిరత నర కోటి కంప
  కాఁడు భక్తుల కక్కఱకాఁడు శిష్ట
  మేదినీ జనుల యఘము మృగపు వేఁట
  కాఁడు వేంకటేశుండు గాపాడువాఁడు

  పాడిగ భక్తి నూని మదిఁ బన్నుగఁ గొల్చిన డెందమందునున్
  గోడు వినంగ సత్వరము గూర్మినిఁ జూపెడు వాఁడె నేఁ డహో
  వేఁడిన మోసగాఁడు నల వేడుక కాఁడు మఱెట్టి కాఁడునుం
  గాఁడఁట వేంకటేశ్వరుఁడు గాచెడి దైవము మానవాళికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'చిద్విలాస మోము' దుష్టసమాసం. "చిద్విలాస ముఖముతోడ" అనండి.

   తొలగించండి
  2. ధన్యవాదాలు గురువుగారు.
   తేటగీతి.
   శ్రీ నివాసుడు కమనీయ చిద్విలాస
   ముఖముతోడ దాసుల కాచు మోహనుండు,
   వాడు నమ్మిన వారికి పరమ చెలిమి
   కాఁడు ,వేంకటేశుండు గాపాడువాఁడు
   ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
   ఉండవల్లి సెంటరు.

   తొలగించండి
 14. పాడి వసించుచున్ కరము భక్తిని నిల్పి మనస్సు నందునన్
  పోడిగ పూజసల్పినను ప్రోచును వారల నిశ్చయమ్ముగా
  వేడిన బాధలన్ మడచి ప్రీతిని గూర్చును, కోపమగ్నుడే
  గాఁడఁట, వేంకటేశ్వరుఁడు గాచెడి దైవము మానవాళికిన్.
  అసనారె

  రిప్లయితొలగించండి
 15. పసిడి రంగున వెలిగొందు ప్రముఖ వన్నె
  గాడు వేంకటేశుండు, గాపాడు వాడు
  నార్తి భజియించు భక్తుల నందఱి నిలను
  వేంకటేశ్వరా యనుచును వేడుకొనిన

  రిప్లయితొలగించండి
 16. వేడిన నేడు కొండలకు వెళ్ళక పోయిన
  పేదవారలన్
  నీడగ నిల్చియెల్లపుడు నిర్మల భక్తుల
  మర్వకుండ తా
  తోడుగ నుండి వారలకు తోషము నిచ్చును
  మర్చిపోవువా
  డ్కాడట వేంకటేశుడును గాచెడు దైవము మానవాళికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. ఏడు కొండలపైన తానిమ్ముగాను
  కొలువుదీరెనుభక్తుల కోర్కె దీర్చ
  భక్తవత్సలుడీతడు వన్నెల చెలి
  కాడు వేంకటేశుండు గాపాడువాడు
  మరొక పూరణ

  కరములెత్తి మ్రొక్కిన యంత కరుణ చూపు
  స్వామి యెవ్వరనంగనీ జగతి యందు
  పద్మనేత్రి పద్మావతి వలచిన చెలి
  కాడు వేంకటేశుండు కాపాడువాడు

  రిప్లయితొలగించండి