19, నవంబర్ 2016, శనివారం

సమస్య - 2203 (ఆగ్రహ మున్నఁ జాలు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"ఆగ్రహ మున్నఁ జాలు సుజనావళి మెచ్చును స్తోత్రవాక్కులన్"
లేదా...
"ఆగ్రహ మున్నపుడె మెత్తు రందఱు సుజనుల్"

70 కామెంట్‌లు:

 1. జామాతా దశమ గ్రహ:


  ఏగ్రహ పూజలు జేసిన
  జాగ్రత నుండురు తమతమ జామాతలతో
  నేగ్రహ మున్నను గృహము
  న్నాగ్రహ మున్నపుడె మెత్తు రందఱు సుజనుల్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ప్రభాకర శాస్త్రి గారూ,
   కొంత అన్వయదోషం ఉన్నా మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 2. డా.పిట్టా
  ఏగ్రహమున్ స్తుతించవలె?నెప్పుడు బాయును టాక్సు కష్టముల్?
  యాగ్రహ పూర్ణ పాలకునియంచున నీబ్రతుకీడ్చు భాగ్యముల్
  నిగ్రహ రాశికేమగునొ?నెమ్మది గానడు వృద్ధజీవి స
  త్యాగ్రహమున్నజాలు సుజనావళి మెచ్చును స్తోత్ర వాక్కులన్

  విగ్రహ, సంధి యుపాయాల్
  నిగ్రహ మున్నపుడె తెలియనేర్తురు,యొకచో ॥వ్యగ్రత నిండిన మనువు
  న్నాగ్రహమున్నపుడె మెత్తు రందరు సుజనుల్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. డా. పిట్టా సత్యనారాయణ గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   'కష్టముల్+ఆగ్రహము, నేర్తురు+ఒకచో' అన్నపుడు యడాగమం రాదు. 'నేర్చెద రొకచో' అనవచ్చు కదా!

   తొలగించండి

 3. విగ్రహము వోలె గట్టిగ
  నిగ్రహము గలిగి జిలేబి నిమ్మళముగ స
  త్యాగ్రహము జేయు భండిలు
  డాగ్రహ మున్నపుడె మెత్తు రందఱు సుజనుల్!

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 4. ఉగ్ర విరోధ భావనల దూరము జేయుచు లాభమందు పా
  ణిగ్రహ కారకుండు కరుణించి శుభంబులనిచ్చువాడు పా
  పగ్రహ సంధిలేని గురువంశపు చక్రపు జన్మలగ్నమం
  దాగ్రహ మున్నఁ జాలు సుజనావళి మెచ్చును స్తోత్రవాక్కులన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఉగ్ర విరోధ భావనల నుక్కడగించుచు లాభమందు పా

   గురువుగారూ, మొదటి పాదంలో యతి సవరించాను. మూడవ పాదంలో నేను వాడినది అఖండ యతియేనా? ఈ సందర్భంలో అఖండ యతి వాడడం చెల్లునా?
   దయచేసి వివరించగలరు.

   తొలగించండి
  2. ఫణికుమార్ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మీరు అఖండవడిని రెండవపాదంలో వేశారు, మూడవ పాదంలో కాదు. దానిని ప్రయోగించడం దోషం కాదు.

   తొలగించండి
  3. గురువుగారూ నమస్సులు. ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
 5. ఆ గ్రద్దల పోషణకై
  యగ్రాసన మాక్రమించి యధినేతలయో
  యుగ్రులయిరి; వారి పయిన
  "ఆగ్రహ మున్నపుడె మెత్తు రందఱు సుజనుల్"

  రిప్లయితొలగించండి
 6. ఉగ్రపురూపమువచ్చును
  నాగ్రహమున్నపుడె,మెత్తురందరుసుజను
  ల్లాగ్రహములేకభక్తిని
  నుగ్రునిబూజించునెడలనుత్సాహముతోన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'సుజనుల్+ఆగ్రహము=సుజను లాగ్రహము'అవుతుంది. అక్కడ లకార ద్విత్వం రాదు.

   తొలగించండి
 7. శ్రీగురుభ్యోనమః

  నిగ్రహమెంతయున్ గలిగి నిర్మల భక్తిని దేశ రక్షన
  న్నగ్రము నందున న్నిలిపి యావలి సైన్యము కాలు దువ్వుచు
  న్నుగ్ర కలాపముల్ సలుప నోటమి నొందక పోరు సల్పగా
  నాగ్రహ మున్నఁ జాలు సుజనావళి మెచ్చును స్తోత్రవాక్కులన్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. నిగ్రహ మందున నడచుచు
  వ్యగ్రత నొందక సమయ ప్రభావంబందున్
  ప్రగ్రహము దోడ మనసున
  నాగ్రహమున్నపుడె మెత్తు రందఱు సుజనుల్!

  ప్రగ్రహము=పగ్గము
  ఆగ్రహము=ఆసక్తి


  రిప్లయితొలగించండి

 9. ఉగ్రత రూపుదాల్చె నన నూగుచు రేగుచు విఱ్ఱ వీగుచున్
  నిగ్రహ మేమి లేకయె శనిగ్రహ రీతిని నస్థవ్యస్థమౌ
  వ్యగ్రత గొల్పునట్టి స్థితి వ్యాకులతన్ భువి దెచ్చు వారిపై
  "ఆగ్రహ మున్నఁ జాలు సుజనావళి మెచ్చును స్తోత్రవాక్కులన్"

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గుఱ్ఱం జనార్దన రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'అస్తవ్యస్తమౌ' అనండి.

   తొలగించండి
  2. శ్రీ కామేశ్వర రవు గారు పద్యం మొదటి పాదం మొదటి అక్షరం తప్ప ఎక్కడా అచ్చు ఉండరాదని ఖరాఖండిగా చెప్పినారు.ఈ బ్లాగులోనే ఉందా మాట.

   తొలగించండి
  3. శ్రీ కామేశ్వర రావు గారు పద్యం మొదటి పాదం మొదటి అక్షరం తప్ప ఎక్కడా అచ్చు ఉండరాదని ఖరాఖండిగా చెప్పినారు.ఈ బ్లాగులోనే ఉందా మాట.

   తొలగించండి
  4. జనార్దన రావు గారూ,
   నా ఉద్దేశం '...నస్తవ్యస్తమౌ...' అని. కాని దానివల్ల గణదోషం. వ్య వల్ల దానిముందున్న స్త గురువువౌతున్నది.

   తొలగించండి
 10. జాగ్రత్త సుమా! యనుచున్
  నిగ్రహమున హెచ్చరించ నీమము దప్ప
  న్నా గ్రహణ మెరుఁగ జేసెడు
  నాగ్రహమున్నపుడె మెత్తురందరు సుజనుల్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 11. అగ్రాధికార మదమున
  వ్యగ్రత శాసింప పీడ ప్రజలకు కలుగన్
  నిగ్రహమమున తెగ డెడి స
  త్యాగ్రహమున్నపుడె మెత్తు రందరు సుజనుల్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 12. ఏ గ్రహముననైన గనుడు
  యాగ్రహ మనునది హరించు నైశ్వర్యములన్!
  నిగ్రహమను పేర బఱగు
  నా గ్రహమున్నపుడె మెత్తురందఱు సుజనుల్!

  రిప్లయితొలగించండి
 13. వ్యగ్రవిహీన సద్గుణ పరాయణ శోభిత మూర్తి సచ్చరి
  త్రాగ్ర జనార్చ నేప్సిత విహార విభూషిత తోషితాత్ము నే
  కాగ్రమనోవిలాస సుపరాక్రమ విక్రమ తేజయుక్త సౌ
  మ్యాగ్రహ మున్నఁ జాలు సుజనావళి మెచ్చును స్తోత్రవాక్కులన్

  [వ్యగ్రము= వేగిరిపాటు; పరాక్రమము=సామర్థ్యము; విక్రమము= శౌర్యము; తేజము= ప్రభావము, ప్రకాశము; ఆగ్రహము=అనుగ్రహము]


  ప్రాగ్రము శాంతము ధరణి స
  మగ్ర గుణ సమూహముల సదాచారంబే
  యుగ్రత చెఱచు బనులను ని
  రాగ్రహ మున్నపుడె మెత్తు రందఱు సుజనుల్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 14. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  నిగ్రహ మెంచుచు ననువగు
  జాగ్రత్తను గూర్చు వేళ సరవిని దానిన్
  మ్రగ్గించు వారి నడచెడి
  నాగ్రహమున్నపుడె మెత్తురందఱు సుజనుల్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. క్రొవ్విడి వేంకట రాజారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 15. నిగ్రహశక్తి యంతటను నిర్మలభావము సత్యసూక్తి య
  త్యుగ్రపు బాపరాశికడ నుండక పోవుట, సంఘసేవ, స
  ర్వాగ్రగ సత్త్వయుక్తియును,హర్షము, సజ్జనమైత్రి, వాసుదే
  వాగ్రహ మున్నఁ జాలు సుజనావళి మెచ్చును స్తోత్రవాక్కులన్.
  హ.వేం.స.నా.మూర్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. హరి వేంకట సత్యనారాయణ మూర్తి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 16. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  జాగ్రత్తను గూడు జనుల
  నిగ్రహ మంతయు నుఱిచెడి నేతల నుడికిన్
  ప్రగ్రహములుంచు వేళల
  నా గ్రహమున్నపుడె మెత్తురందఱు సుజనుల్!

  (ప్రగ్రహము = పగ్గము)

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. క్రొవ్విడి వేంకట రాజారావు గారూ,
   మీ రెండవ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 17. ఆగ్రహమున్నజాలుసుజనావళిమెచ్చునుస్తోత్రవాక్కుల
  న్నాగ్రహమున్నమెచ్చునటయాసుజనావళియేమిమాటయా!
  యాగ్రహమున్నవాడిలనుహాయిగనుంటనునొప్పుకోడుగా
  నుగ్రుడుదానుగాయికనుయోర్పువహించియునుండమేలుగా

  రిప్లయితొలగించండి
 18. గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  ఆగ్రహమున్ ద్యజి౦చుచు సితా౦గుల గెల్వ

  ………………… బ్రతిఙ్ఞ బూనె స

  త్యాగ్రహ - దీక్షతో నల మహాత్ముడు

  …………… గా౦ధి | యవ్విధ౦బున

  న్నాగ్రహ మార నెల్లరకు నాయన స్వేఛ్ఛ

  …………… నొస౦గి పోయె | కా

  నీ , గ్రహచార మేమొ , యవినీతి పరుల్

  ………… మనదేశ మ౦దు దు

  ష్ట గ్రహ శక్తులై ప్రగతి సర్వము గూల్చగ

  ………… నె౦చు చు౦డిరే ! !

  { ఆగ్రహమున్ = కోపమున్ ; సితా౦గుల =

  ఆ౦గ్లేయులను ; ఆగ్రహమార =

  పట్టుదలతో , దీక్షతో , ఆసక్తితో ; }

  రిప్లయితొలగించండి
 19. ఉగ్ర స్వరూపి కాకను
  నిగ్రహమునుజూపుచుండు నేగ్రహమైనన్
  వ్యగ్రత గూర్చక మనమున
  నా-గ్రహమున్నపుడె మెత్తురందరు సుజనుల్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పొన్నెకంటి సూర్యనారాయణ రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 20. నిగ్రహపు పలుకులు వినక
  యుగ్రపు దాడులు సలిపెడు యున్మాదుల నే
  కాగ్రత తోగెల్వ మొనకు
  నాగ్రహ మున్నపుడె మెత్తు రందఱు సుజనుల్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 21. అగ్రపుదేశమివ్వపలు ఆయుధముల్ కడు కావరమ్ముతో
  నుగ్రపు దాడులన్ జరుపు యొప్పని వానికి బుద్ధిజెప్ప నే
  కాగ్రత తోడ వ్యూహమును క్రన్నన పన్నుచమూ సమూహమం
  దాగ్రహమున్నజాలు సుజనావళి మెచ్చును స్తోత్ర వాక్కులన్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. నిగ్రహ ధైర్య సాహస వినిర్మల మానస తేజులైన మా
  యగ్రజ సైన్యవాహినికినాపద జేయ తలంచినంత ప్ర
  త్యగ్ర నిజాయుధ ప్రథితులై రిపు సైన్యముఁ కూలద్రోయుటం
  దాగ్రహ మున్నఁ జాలు సుజనావళి మెచ్చును స్తోత్రవాక్కులన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 23. ఉగ్రము చూపక నింద్రియ
  నిగ్రహమును గల్గియుండి నిర్మలమతితో
  వ్యగ్రత చెందక మనమున
  నాగ్రహమున్నపుడె మెత్తురందరు సుజనుల్!!!

  ఆగ్రహము = పట్టుదల,ఆసక్తి, వ్యగ్రత= తొందరపాటు  రిప్లయితొలగించండి
 24. . నిగ్రహ మందు గాంధి బహు నిందల యందున”తెల్లవారిలో
  ఆగ్రహ మెంతయున్న తనకాయుధ మన్నది శాంతి చేతనే
  భూగ్రహ మందు నెగ్గెగద|బుద్దివికాశపు సాధనంబు స
  త్యాగ్రహ మున్నజాలు సుజనా వాళిమెచ్చునుస్తోత్ర వాక్కులన్”|
  2.నిగ్రహ మందున హరి|స
  త్యాగ్రహమున్నపుడె మెత్తురందఱుసుజనుల్
  అగ్రహమనర్థ మనగ?శ
  నిగ్రహమున్నంత వరకు నిష్టూ రములే| {సత్యాగ్రహం=సత్య+ఆగ్రహము}

  రిప్లయితొలగించండి
 25. ఆగ్రహ మందియల్లుడటు యల్లరిఁ జేసెను రాజసూయమున్
  నిగ్రహ ముంచిమామమరి నెట్టన జేసెను చక్రమప్పుడున్
  ఉగ్రము చూపిరాక్షసుడు నూఱగు తప్పుల స్తోత్రమంజరిన్
  ఆగ్రహమున్నc జాలు సుజనావళి మెచ్చును స్తోత్ర వాక్కులను
  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణారావు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణారావు గారూ,
   బహుకాల దర్శనం! సంతోషం!
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 26. వ్యగ్రత నొందని భాషణ
  ముగ్రత లేనట్టిరూపమున్నత గుణముల్
  నిగ్రహ సంశోభితమౌ
  యాగ్రహ మున్నపుడె మెత్తు రందఱు సుజనుల్"

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అశ్వత్థ నారాయణ మూర్తి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 27. ఆగ్రహ మున్నఁ జాలు సుజనావళి మెచ్చును స్తోత్రవాక్కులన్

  రిప్లయితొలగించండి
 28. ఆగ్రహమొంది పాలకులపై పరి పాలన హేయ మంచు స

  త్యాగ్రహ మున్నఁ జాలు సుజనావళి మెచ్చును స్తోత్రవాక్కుల

  న్నుగ్రహ వాదులై జనుల కుర్వికి నష్టము దెచ్చు కార్యముల్

  నిగ్రహ మెల్ల వీడియును నిర్దయ తోడను జేయుటొప్పునా ?

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 29. ఉగ్రుడు శాంతు డౌను పరమోగ్ర విప త్తుపకార మౌను నీ
  వ్యగ్రత లెల్ల దూరమగు వైరులు మేలొనరింప జూతు రే
  కుగ్రహ మైన తగ్గు నగు కోర్కెలు శుక్రుడు నిల్వ నుచ్చమం
  దాగ్రహ మున్న జాలు సుజనావళి మెచ్చును స్తోత్రవాక్కులన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 30. విరించి గారి పూరణలు......


  విగ్రహమన్నచో మిగులు వేదన యంచుదలంచువాడు తా
  నుగ్ర, విరోధ వాదుల మహోద్యమ చర్యల నెల్ల గాంచుచున్
  నిగ్రహ మింక జూపక యనీకము జేయనిశ్చయించెడి
  న్నాగ్రహమున్న జాలు సుజనావళి మెచ్చును స్తోత్ర వాక్కులన్


  నిగ్రహమే భూషణమౌ
  యగ్రజుడు యుధిష్ఠిరుండె యనృతమ్మాడెన్
  విగ్రహమందున, యచట.
  న్నాగ్రహమున్నపుడె మెత్తురందరు సుజనుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 31. విగ్రహమర్చనల్ గుడనివేదనలేమియు లేకయున్న దై
  వాగ్రహమున్నజాలుసుజనావళిమెచ్చును, స్తోత్రవాక్కులన్
  నిగ్రహమొందజేయమదినిష్ఠను నేర్వగవచ్చు, జ్ఞానరూ
  పాగ్రభుగార్పణంబున మహాఘనివృత్తియు సాధ్యమౌనిలన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అశ్వత్థ నారాయణ మూర్తి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 32. ఏ గ్రహ మున్ననేమి మన యింటిని పండుగ జేయుచుండు వా
  డా గ్రహ మొక్కడే దశముడౌ మన నెత్తిని పాలుబోయు వా
  డాగ్రహ వంతుడై సతిని హాయిని దేల్చక పారిపోకనుం
  డాగ్రహ మున్నఁ జాలు సుజనావళి మెచ్చును స్తోత్రవాక్కులన్

  రిప్లయితొలగించండి