23, నవంబర్ 2016, బుధవారం

సమస్య - 2207 (భువి వీడితి వేల...)


 అమర సంగీత విద్వాంసులు
మంగళంపల్లి బాల మురళీకృష్ణ గారికి
శ్రద్ధాంజలి!
కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"భువి వీడితి వేల బాల మురళీకృష్ణా"

132 కామెంట్‌లు: 1. చవులూరెడి సంగీతము
  నవలీలగ నవ్య బాణి, నారద మహతి
  న్నవతా రాగముల సలిపి
  భువి వీడితి వేల బాల మురళీకృష్ణా!

  రిప్లయితొలగించు
 2. చవి జూపినావు రాగపు
  ఛవీ ఝరుల నింపినావు సంగీతమునన్
  రవి చంద్రుల వలె వెల్గుము,
  భువి వీడితి వేల బాల మురళీ కృష్ణా!

  కవివై వాగ్ఝరి వైతివి
  జవమొప్పెడు కైత నొసగి శారద వరమై!
  నవరాగ చక్రవర్తీ!
  భువి వీడితి వేల బాల మురళీ కృష్ణా!

  కవితా పదముల మధురిమ
  లవగతమగు రీతి నీ స్వరార్ణవ మందున్
  నవరసము లొల్కె గాదే!
  భువి వీడితి వేల బాల మురళీ కృష్ణా!.

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. శిష్ట్లా శర్మ గారూ,
   మీ మూడు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించు
 3. కం.చెవియొగ్గియు వినుచుంటిమి
  యవిరళముగ నీవు పాడ నమృతపు రవముల్
  దివిలో పాడుట కొరకై
  "భువి వీడితి వేల బాల మురళీకృష్ణా"

  రిప్లయితొలగించు
 4. దివినుండి దిగిన వరముగ
  నవరస ములొలుకు గాన గంధర్వు డవై
  అవనిని గారడి జేయుచు
  భువి వీడితి వేల బాల మురళీ కృష్ణా !

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. అక్కయ్యా,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   రెండవ పాదంలో గణదోషం. 'నవరసముల నొలుకు గాన గంధర్వుడవై...' అనండి.

   తొలగించు
  2. దివినుండి దిగిన వరముగ
   నవరస ములనొలుకు గాన గంధర్వు డవై
   అవనిని గారడి జేయుచు
   భువి వీడితి వేల బాల మురళీ కృష్ణా

   తొలగించు


 5. సుముఖము లవంగి మహతిన్
  సమతా రాగముల సిద్ధి, సర్వశ్రీ ల
  న్నమరిన గణపతి, నోంకా
  రమైన బాలమురళి యజరామర మయ్యెన్ !

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించు
 6. డా.పిట్టా
  అవిరళ నాదోపాసన
  ప్రవిమల వాగ్గేయ రవళి భావుక నటనన్
  దివిలో జూపగ బిలిచిరొ
  భువి వీడితివేల బాలమురళీ కృష్ణా!
  ఛవి జూపి అన్నమయ్యను
  దివినిన్ గలువంగనేమొ తేనెల పాటల్
  చెవి నేయుచు వైతాళిక
  భువి వీడితివేల బాలమురళీకృష్ణా!

  రిప్లయితొలగించు
 7. కవివై గాయక మణివై
  యవనిన వెలిగెడు నిను సురులాహ్వానింపన్
  దివిలో గానము సేయగ
  భువి వీడితి వేల బాల మురళీకృష్ణా

  రిప్లయితొలగించు
 8. రిప్లయిలు
  1. ఆర్యా!
   విరించి గారూ!
   మీ రెండవ పద్యంలో ప్రాస సరిచూసుకోవలసినదిగా ప్రార్థన.

   తొలగించు
  2. చవులూరెడు సంగీతము
   నవనని రవళింపజేసి యలసితి వేమో
   నవయుగ వైతాళికుడా
   భువి వీడితి వేల బాల మురళీకృష్ణా

   తొలగించు
  3. విరించి గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   'అవనిని' అనండి.

   తొలగించు
 9. భవదీయామృతగానం
  బవనీతలమందు జాలు ననెనా విధి? యా
  దివిజూడ దలచినావా?
  భువి వీడితి వేల బాల మురళీకృష్ణా?
  హ.వేం.స.నా.మూర్తి

  రిప్లయితొలగించు
 10. నవవిధముల సంగీతం
  బవిరళముగ పాడనీవు యవనియె మురియన్
  ధృవతారగ వెలుగొందుచు
  భువి వీడితి వేల బాలమురళీకృష్ణా!!!

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. శైలజ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'నీవు+అవనియె' అన్నపుడు సంధి నిత్యం. 'నీవు పాడ నవనియె..' అనండి.

   తొలగించు
 11. అవిరళ రాగ పరంపర
  శివపర మొనరించి మహిని చిర కాలంబున్
  దివిజుల సరసన జేరగ
  భువి వీడితి వేల బాల మురళీకృష్ణా

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. రమ్యమైన మధుర రాగాలు సృజియించి
   స్వరపు సీమ నేలు చక్రవర్తి
   దివిజ గాయకులకు దీటుగా నిలవంగ
   దివికి జనియె నేడు భువిని విడచి

   తొలగించు
  2. శాస్త్రీయ సంగీత సమరాంగణమునందు నాద యుద్ధము జేయు నారదుడవు
   లలితంపు సంగీత లాలిత్యముల తోడ తోమాల గూర్చిన తుంబురుడవు
   శ్రీరాము మెడలోన యారామ దాసుని హారాలు తొడగిన హనుమ నీవు
   పంచరత్నంబుల పావనంబగు రీతి లాలించినత్యాగ రాజువీవు

   తెలుగు గడ్డను వెలసిన ధీరుడీవు
   దైవ మన్నన బొందిన ధన్యుడీవు
   సామగానము జేసిన సార్వభౌమ
   రమ్యమైనట్టి భారత రత్నమీవు

   తొలగించు
  3. ఫణికుమార్ గారూ,
   మీ పూరణ, దాని ననుసరించి వ్రాసిన పద్యాలు మనోహరంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.
   'మెడలోన నా రామదాసుని' అనండి. 'లాలించిన త్యాగ..' అన్నచోట గణదోషం. 'లాలించితివి త్యాగరాజు వీవు..' అందామా?

   తొలగించు
  4. గురువుగారూ నమస్సులు, మీ సవరణలకు ధన్యవాదములు. ఒక చిన్న సందేహం. లాలించిన త్యాగరాజు అన్నది ఏక సమాసమే కదా. న గురువు అవ్వదా? దయచేసి వివరింపగలరు.

   తొలగించు
  5. ఫణి కుమార్ గారు "లాలించినత్యాగ రాజు" మిశ్రమ సమాసము. లాలించిన తెనుగు పదము కాబట్టి త్యా వలన పూర్వాక్షరము "న" గురువు కాదు.

   తొలగించు
  6. పూజ్యులు కామేశ్వరరావు గారికి నమస్సులు. మీ వివరణకి ధన్యవాదములు.

   తొలగించు
 12. శ్రవణానందముఁ గూర్చెడు
  నవస్వర విరించి! మాకు నైరాశ్యమునన్
  స్రవియించగ కన్నీరుల్
  భువి వీడితి వేల బాల మురళీకృష్ణా?

  రిప్లయితొలగించు
 13. శివమగు సంగీతామృత
  మవిరళముగ బంచుచున్న మా నారదుడా!
  దివిజుల కేలయ యమృతము?
  భువి వీడితి వేల బాల మురళీకృష్ణా!

  రిప్లయితొలగించు


 14. అవనిని బేర్చిన రాగము
  లవలీలగ నారదాదులకు వినిపించ
  న్నవ భావోద్వేగముతో
  భువి వీడితి వోయి బాలమురళీ కృష్ణా !

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించు
 15. చవులూరెడు నీ గానపు
  ప్రవిమల సుధ లాన గోరి పరతెంచరె యా
  దివిజులు తామే ధాత్రికి
  భువి వీడితి వేల బాల మురళీకృష్ణా!

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. మిస్సన్న గారూ,
   మీ పూరణ ఎందుకో తప్పిపోయింది. మన్నించండి.
   అద్భుతంగా ఉంది మీ పూరణ. అభినందనలు.

   తొలగించు
  2. ఫేసుబుక్కులో ఇచ్చిన పద్యాలు మనోహరంగా ఉన్నవి. ఇక్కడ కూడా పోస్ట్ చేస్తే బాగుండేది.

   తొలగించు
  3. గురువుగారూ ఇటువంటి సందర్భాల్లో మీరు గతంలో ప్రత్యేక శీర్షిక పెట్టి ప్రచురించేవారు. ఇప్పుడు పూరణల మధ్యలో పెట్టాల్సి వస్తుందని పోస్ట్ చెయ్యలేదు.

   తొలగించు
 16. మూగబోయిన మురళికి శ్రద్ధాంజలి.


  సీసము:
  పంచరత్నములను పరవశమ్మున బాడి
  త్యారాజును మన తలపు నింపె
  రాముని కీర్తనల్ రమ్యంబుగా పాడి
  అలనాటి గోపన్న యార్తి పంచె
  తిల్లాన జల్లులే తీపిగా కురిపించి
  ప్రేక్షకజనముల ప్రీతి ముంచె
  కర్ణాట సంగీత గానమ్ము తలపగా
  తనదు రూపమెమన తలను నిల్పె

  తేటగీతి:
  పేరునందునబాలుండె పెద్ద పేరు
  వాద్యమున్నది పేరులో వాక్కు తీపి
  గీతజెప్పిన వాడె సంగీతమందు
  మంగళంబగు నాగళ మహిమనెన్న.

  కందము:
  శివమగు సంగీతామృత
  మవిరళముగ బంచుచున్న మా నారదుడా!
  దివిజుల కేలయ యమృతము?
  భువి వీడితి వేల బాల మురళీకృష్ణా!

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ మీ సీసం అత్యద్భుతం. నమస్కారములు.

   తొలగించు
  2. శాస్త్రిగారూ చక్కని సీసాన్ని అందించారు. అభినందనలు.

   తొలగించు
  3. గోలి వారూ,
   అద్భుతమైన సీసపద్యంతో మంగళంపల్లి వారికి శ్రద్ధాంజలి ఘటించారు. బాగుంది.

   తొలగించు
  4. మాస్టరుగారికి, కవిమిత్రులు మిస్సన్న గారికి, సహదేవుడు గారికి, ఫణికుమార్ గారికి..ధన్యవాదములు.

   తొలగించు
 17. శ్రీగురుభ్యోనమః

  భవదీయ దివ్యగానం
  బవనిని పులకింపజేసె నార్యా నేడా
  దివిజులు పిలువగ వడిగా
  భువి వీడితి వేల బాల మురళీకృష్ణా

  రిప్లయితొలగించు
 18. లేవులేవయ్యయికమాకులేవునీవు
  మంగళంపల్లి! యరిగితె?మమ్మువిడిచి
  తీరనటువంటి లోటుమీమరణమార్య!
  నీదునాత్మకు శాంతిని నీశు డిచ్చు

  రిప్లయితొలగించు
 19. అవనిని గలుగఁగ జుట్టము
  లవసరమా భువినివీ డ యార్యా మురళీ !
  వివశత నొందగ మేమిట
  భువి వీ డితి వేల బాల మురళీ కృష్ణా !

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. సుబ్బారావు గారూ,
   మీ పద్యం, పూరణ రెండూ బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించు
 20. రవిలావెలిగితివి పుడమి
  నవిరళ సంగీతలక్ష్మి యనుగు సుతుడవై
  కవిగాయకులు కుమారిల
  భువి వీడితి వేల బాల మురళీకృష్ణా!

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. అన్నపరెడ్డి వారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'రవివలె' అనండి.

   తొలగించు
 21. దివిషన్మునితో దలపడి
  భవదీయ గళస్వరాలు పలికించంగా
  స్తవనీయ! వాంఛ గలదా,
  భువి వీడితి వేల బాల మురళీ కృష్ణా!
  హ.వేం.స.నా.మూర్తి.

  రిప్లయితొలగించు
 22. అవిరళ పంచమ సుస్వర
  వివశాత్ముల జేయ నెంచి వేల్పుల నెల్లన్
  దివి కేగితివా! చెపుమా!
  భువి వీడితి వేల బాల మురళీకృష్ణా!

  రిప్లయితొలగించు
 23. గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  శాస్త్రీయ స౦గీత స౦గతు లన్నిటి

  . ని౦పారగా వినిపి౦చి తీవు

  స౦గీత విద్యను సర్వము శోధి౦చి

  . క్రొత్త రాగమ్ముల గూర్చి తీవు

  సీమ సీమలలో కచేరీల గావి౦చి

  . స౦గీత మధువును చల్లి తీవు

  స౦గీత దర్శక సామ్రాట్టు వై , యెన్నొ

  . తియ్యని బాణీల దీర్చి తీవు

  నాడు ప్రహ్లాద చిత్రాన నారదునిగ

  నటన జేసి , గానాలాపనమ్ము జేసి ,

  ఘనత గా౦చిన స౦గీత ఘనుడ వీవు

  నేడు దివి కేగి మమ్మెల్ల వీడి నావె !.

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. గురుమూర్తి ఆచారి గారూ,
   మీ పద్యం మనోహరంగా ఉంది. అభినందనలు.

   తొలగించు


 24. గోదావరి బాలమురళి
  భూదేవి యెదను విడిచి నభోమండలము
  న్నా దేవతల సమక్షము
  సాధన జేయ నమరపురి సాగె జిలేబీ !

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించు
 25. చవులూరెడు గానామృత

  మవిరళముగ నింపినావు మనసుల యందున్

  దివిజుల కమృతము నిడగా

  భువి వీడితివేల బాలమురళీ కృష్ణా?

  రిప్లయితొలగించు
 26. కవిగా,నటుడిగ,గాంధ
  ర్వవిదుడుగ గాణు డగుచు వసుధ వెలయుచున్ !
  దివిజులు నిను బిలువగనే
  భువి వీడితి వేల బాల మురళీకృష్ణా!

  రిప్లయితొలగించు
 27. ఉ. శారదరాత్రు లుజ్జ్వలలసత్తరతారకహారపంక్తులం
  జారుతరంబు లయ్యె వికసన్నవకైరవగంధబంధురో
  దారసమీరసౌరభము తాల్చి సుధాంశువికీర్యమాణ క
  ర్పూరపరాగపాండురుచిపూరము లంబరపూరితంబు లై. భా.ఆర.4. 141

  “అంబర పూరితములు:”
  “కర్పూర పరాగ పాండు రుచిపూరములన్ పర పూరితంబులై”.


  నన్నయ భట్టారకుని యంతిమ పద్యమున నప్రయత్నముగ భారత కథ యిక పర పూరితములగు నన్న ధ్వని గమనార్హము.
  మహానుభావుల వాక్కు లప్రతిహతములు!!!
  .

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. కామేశ్వర రావు గారూ,
   మనోజ్ఞమైన పద్యాన్ని గుర్తుకు తెచ్చి, క్రొత్త విషయాన్ని తెలియజేశారు. ధన్యవాదాలు.

   తొలగించు
 28. భవిత నెఱిగిన ధన్య ప్రభవులు వారు. నమోనమః.

  రిప్లయితొలగించు
 29. ధవళాంగీ వరపుత్రుడ!
  నవరాగములను సృజించు నాదమహర్షీ!
  దివిలో కచేరి జేయగ
  భువివీడితివేల బాలమురళీకృష్ణా!!!


  కవి,సంగీతకళానిధి!
  యవనిని శోకింపజేసి యన్యాయముగన్
  దివిజులు స్వాగత మీయగ
  భువివీడితివేల బాలమురళీకృష్ణా!!!


  రిప్లయితొలగించు
 30. బిరుదులు సత్కృతు లెన్నో
  మురియుచు నిను జేరె బాలమురళీకృష్ణా!
  గురువుగ నినుగొనియాడుచు
  ధరణియె మరి మోకరిల్లె దండములిడుచున్!!!

  రిప్లయితొలగించు
 31. అవిరళమగు గానముతో
  దివిజుల నలరింప బూను తెఱగిదియా! నీ
  రవళికి తాళము వేయుచు
  భువి వీడితి వేల బాల మురళీ కృష్ణా!

  రిప్లయితొలగించు
 32. కవివా?సంగీతంబును
  భవితకు సమకూర్చునట్టి భాగ్యపు నిధివా?
  శ్రవణానందము బంచక
  భువి వీడితి వేల?బాలమురళీకృష్ణా |
  2.సవరణ సంగీతపు నిధి
  భువి వీడితివేల?బాలమురళీకృష్ణా|
  దివికందించగ నెంచియు
  అవిరళ కృషిబంచ నెంచి నరుగుట జరిగెన్|

  రిప్లయితొలగించు
 33. 1.నవరసముల నలవోకగ
  చెవులకునింపొదవునటుల చేసితివయ్యా
  దివిలో పాడగ నెఐచుచు
  భువి వీడితివేలబాలమురళీకృష్ణా.

  2.దివినుండి భువికి వచ్చిన
  కవిపండితుడా!సుమధుర కంఠస్వరమున్
  దివిజుల కెరిగింప దలచి
  భువిని వీడితివేల బాలమురళీకృష్ణా.

  3దివిజుల మెప్పింప దలచి
  భువి వీడితి వేల బాలమురళీకృష్ణా
  వివిధజతులతో పాడుచు
  శ్రవణానందమొనరింప సరుగున రావా!

  4.అవిరళముగ పాటలనున
  నవరతమును పాడుచుండి నానందంబున్
  జవమున జనముల కొసగక
  భువి వీడితి వేల బాలమురళీకృష్ణా!

  5.దివిజులెదురు జూతురనుచు
  భువిని జనుల విడిచి చనుట మురిపెంబౌనా
  నవరాగంబులు దెల్పక
  భువివీడితివేల బాలమురళీకృష్ణా!

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. కె. నందకిశోర్ గారూ,
   శంకరాభరణం బ్లాగు మీకు స్వాగతం పలుకుతున్నది.
   మీ ఐదు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   నాల్గవ పూరణలో 'పాడుచుండి యానందంబున్' అనండి.

   తొలగించు
 34. అన్నయ్యగారూనమస్తే.నేనండి డా.బల్లూరి ఉమాదేవిని.నాఫోన్ చెన్నైలో 12 వతేది పోవడంవల్ల.బ్లాగుకు దూరమైనాను.మాఅబ్బాయి నందకిశోర్ ఫోనుద్వారా పంపుతున్నాను.

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. అలాగా! నేను బ్లాగుకు ఒక మిత్రుడు దొరికాడని సంబరపడ్డాను సుమా! పద్యాల చివర మీ పేరును టైప్ చేయండి.

   తొలగించు
 35. గురువుగారు నన్ను మిస్ అయారు. గోలి శాస్త్రిగారి సీసంలో కరిగి పోయాను.

  రిప్లయితొలగించు
 36. దివి నుండి భువికి వచ్చిన
  భువి లో సంగీత పద్మభూషణు గా పే
  రువిబుధులు మెచ్చగ మరల
  భువి వీడితి వేల బాల మురళీకృష్ణా

  రిప్లయితొలగించు
 37. అవనీ తలమున దిరిగిన
  నవయుగ నాదర్షి వనుచు నమ్మితి మయ్యా
  దివిఁరాగమయిన్జేయగ
  భువి వీడితివేల బాలమురళీకృష్ణా

  రిప్లయితొలగించు
 38. The verification process includes your data like residential address, your photographs, and bank details. One should get verified their Binance account to enjoy advantages provided by the exchange for verified users. Some users have less technical knowledge and face trouble in resolving complication errors like this to deal with. Well, you need not worry about the error and quickly get advanced and accessible solutions and procedures from the advisors who are always ready to help you to deliver phenomenal services to the users. Dial Binance customer support number and get rid of all the errors and complexities in no time under their superlative guidance.

  రిప్లయితొలగించు
 39. Are you facing error in receiving the verification code in Binance? Why worry, when you can easily fix such complexities in no time without looking out for the solutions? All you have to do is, put forward your query in front of the customer care executives who will analyze and accordingly, provide accurate and on the spot solutions related to the any types of error. Dial Binance support helpdesk number and get the solutions at the comfort of your place.
  More Info Visit Here: https://www.cryptophonesupport.com/exchange/binance/

  రిప్లయితొలగించు
 40. Are you facing error in receiving the verification code in gemini? Why worry, when you can easily fix such complexities in no time without looking out for the solutions? All you have to do is, put forward your query in front of the customer care executives who will analyze and accordingly, provide accurate and on the spot solutions related to the any types of error. Dial gemini support helpdesk number and get the solutions at the comfort of your place.
  More Info Visit Here: https://www.cryptophonesupport.com/exchange/gemini/

  రిప్లయితొలగించు
 41. Is your two-factor authentication not working precisely in blockchain? Do you want to acquire solutions and answers related to the same? Instead of looking for the resolutions, you can straight away approach the team of technicians who are active 24/7 to assist the users. All you can do is dial blockchain helpdesk number and get straight-forward and accessible ways and means to remove the error from the roots. The professional technicians provide reliable and profitable solutions to the users so that users can memorize it for the long run.
  More Info Visit Here: https://www.cryptophonesupport.com/wallet/blockchain/

  రిప్లయితొలగించు
 42. Is your two-factor authentication not working precisely in trezor? Do you want to acquire solutions and answers related to the same? Instead of looking for the resolutions, you can straight away approach the team of technicians who are active 24/7 to assist the users. All you can do is dial trezor helpdesk number and get straight-forward and accessible ways and means to remove the error from the roots. The professional technicians provide reliable and profitable solutions to the users so that users can memorize it for the long run.
  More Info Visit Here: https://www.cryptowalletsupport.com/trezor-support-number/

  రిప్లయితొలగించు
 43. Unable to Withdraw fund in 1-855-942-0545 Blockchain
  Experiencing error while withdrawing funds from the Blockchain account happens most of the times and users don’t know what to do and how to recover this error. If you are surrounded by such errors and you are in search of verified solutions that could help in fixing the error instantly, it’s time to call on Blockchain customer care number and get connected with the team of elite people who hold complete knowledge about the Bitcoin industry and able to delete all worries on time without wasting much of time. https://www.psnblockchain.com/

  https://www.psnblockchain.com/2020/02/07/online-gaming-is-defended-by-south-korean-firms-using-blockchain/

  రిప్లయితొలగించు

 44. I can’t log in to Blockchain

  Are you experiencing error while log in to the Blockchain account? If you are unable to log in and unable to eliminate issues on your own, you can have conversation with the team of skilled professionals who are there to assist you. You can call on Blockchain support number which is functional all the time. Users can have conversation with the team anytime for quality results. Talk to the team anytime for availing quality solutions from the experts in no time. Talk to the team anytime for availing meticulous results and remedies.  https://www.psnblockchain.com/

  రిప్లయితొలగించు
 45. Troubles related to fixing the +1-509-570-7272 binance 2-factor authentication
  Are you facing issues while fixing the Binance two-factor authentication errors? This error is of critical importance and should be fixed instantly as it holds the security factor of your Binance account. To avail the best quality solutions to delete this error, you can always call on Binance support phone number which is always functional and the team is ready to support you anytime to provide the best results. Connect with them to avoid all troubles and connect to discover new ways to deal with queries in no time. https://www.cryptophonesupport.com/exchange/binance/

  రిప్లయితొలగించు
 46. AOL Mail keeps occasionally deactivating unused records. On the off chance that your AOL account is deactivated because of dormancy, at that point you won't approach your messages, connections, and other information of your email account. In this blog, we will investigate why AOL deactivates latent email records and how to reactivate the AOL account. In this way, right away, how about we begin and look at the record reactivation process in detail. A year ago, AOL began forever erasing all records that had not been dynamic over the past 180 days. So if the client has not marked into their AOL mail in the previous a half year, at that point their record might be deactivated.

  Fix problems reading & retrieving mail
  AOL Mail Not Working On Android
  AOL Mail Not Working On Ipad
  Cannot Get AOL Mail On iPhone
  AOL mail does not receive mail
  AOL Mail Not Working On Mac
  AOL Mail Not Loading
  Blerk Error 1 AOL Mail
  How to Fix AOL 521 Email Error Code
  AOL Mail Not Working on Chrome
  AOL Mail Connection Error Android
  Fix problems receiving mail


  రిప్లయితొలగించు
 47. In the speech of advanced promoting, sponsors are normally alluded to as sources, while individuals from the focused on advertisements are generally called

  beneficiaries. Sources as often as possible objective profoundly explicit, very much characterized collectors. For instance, in the wake of broadening the late-night

  long periods of a large number of its areas, McDonald's expected to spread the news.

  http://gearupitsolutions.com/

  https://supremedigitaladvertising.com

  రిప్లయితొలగించు
 48. Gearup It Solutions -: The development of digital marketing is inseparable from technology development. One of the first key events happened in 1971, when Ray Tomlinson sent the very first email, and his technology set the platform to allow people to send and receive files through different machines.[8] However, the more recognizable period as being the start of Digital Marketing is 1990 as this was where the Archie search engine was created as an index for FTP sites. In the 1980s, the storage capacity of computers was already big enough to store huge volumes of customer information. Companies started choosing online techniques, such as database marketing, rather than limited list broker.These kinds of databases allowed companies to track customers' information more effectively, thus transforming the relationship between buyer and seller. However, the manual process was not as efficient.

  http://gearupitsolutions.com/
  https://www.facebook.com/gearupitsolutions/
  https://twitter.com/gearupitsoluti1
  https://in.pinterest.com/gearupitsolutions/
  https://www.linkedin.com/in/gearupitsolutions/
  https://www.instagram.com/gearupitsolutions/

  రిప్లయితొలగించు
 49. Bearing Manufacturers :- Consistency and innovation has helped us to be one of the leading auto component manufacturers in India. With an installed capacity of 100 million bearing rings and automobile components per annum our manufacturing facilities are amongst the best in the industry.

  Read More :- https://www.agrasenengg.com/

  రిప్లయితొలగించు
 50. trekking in usa :- Traveling is all the more regularly like a reset catch of your mind. It decreases pressure and improves our wellness. A weekend journey is sufficient for the entire week's errands. Traveling improves cardiovascular strength and carries you nearer to nature. You will learn new things about the climate that will be valuable for you later on. Personal time you get while journeying is useless.

  Read More :- https://fftexperience.com/top-10-best-trekking-places-to-visit-in-usa/

  రిప్లయితొలగించు
 51. Are you willing to do a court marriage with your partner in Delhi? Well, of this then you must have the proper knowledge about all the rules and details which are required to do successful court marriage in Delhi. Many people decide to court marriage with his/her partner but due to the unconsciousness of knowledge of rules and details, they face problems. Well, Marriage is a one-time event so no one wants to experience some problems in their most memorable event. If you're also willing to do court marriage in Delhi then this article is for you because in this article he's going to cover all the information related to Court Marriage in Delhi.

  Read More :- https://www.court-marriages.in/p/contact-us-for-urgent-court-marriage.html

  రిప్లయితొలగించు
 52. Pressure socks and stockings help to return blood to the heart and decline venous pressing factor and forestall blood pooling, and crumbling of the veins divider. Pressure wear likewise gives powerful alleviation of hurting and substantial legs by aiding the body in moving blood up the leg against gravity.Compressport units with its accomplices: competitors, occasions, clubs,… to make tweaked plans. Those custom releases impeccably consolidate our accomplices' own visual personalities with the best of Compressport's advances and expertise. Therefore you can profit by the entirety of Compressport's pressure advantages to improve your exhibitions and speed up your recuperation with a customized look.

  Read More :- https://everlighten.com/products/custom-compression-socks
  Contact : (312) 544-0259
  Address :- 1440 W Taylor Street Chicago, IL 60607,USA
  E-mail Id :- service@everlighten.com

  రిప్లయితొలగించు
 53. For stress-free booking, you can also avail expert assistance by dialing Frontier Airlines Reservations number, When you have a low budget, but you want to fly somewhere for happening vacation; then choose Frontier Airlines, as it is an ultra-low-cost carrier that flies to several destinations across the United States, Canada, Mexico, the Dominican Republic, and Jamaica. Cheap last minute flights and Frontier Online flight booking in fewer prices are among such features that make this airline the preferred choice for people that are traveling or have plans to travel on a budget fare.

  Read More :- https://www.365supportphonenumber.com/p/frontier-airlines-booking.html

  రిప్లయితొలగించు

 54. The DNA full form is Deoxyribonucleic Acid. DNA could be a set of molecules to blame for the transmission And carrying the heritable materials or genetic directions from oldsters to children. DNA is an compound that includes a distinctive molecular structure.
  DNA full form

  రిప్లయితొలగించు

 55. Mild shampoo is something which has surfactants that are gentle on the scalp . Normal commercial shampoos contain strong cleansers or surfactants which are very hard on your scalp and hair . Those components make hair strands rough, frizzy, and often make our scalp dry .

  mild shampoo


  రిప్లయితొలగించు

 56. India New Jobs Provide All India New Jobs Free Job Notice . All New Online & Offline Job Form Updates. Latest Jobs Admit Card , Syllabus Result, Answer Key Updates. The Pattern Of Government Occupations In Indian Culture Has Grown Quick. Seeing The Different Kinds Of Advantages Related With The Public Authority Work, The Competitor Of The Public Authority Work Is Considered Fortunate To Do An Administration Work.
  indianewjobs

  రిప్లయితొలగించు
 57. Download PUBG Mobile Mod APK: · Click on the following link to start download the application. · After downloading, open it and install the PUBG Mod APK on your pubg mobile download hack

  రిప్లయితొలగించు

 58. Your Child's Best Learning tool !
  With its Unmatched features , Studynlearn Package is the most advance learning tool for your child. Explore the world of learning through videos, interactive tools and quizzes.

  learn app

  రిప్లయితొలగించు
 59. coworking office space is a popular form of flexible working where individuals share a dedicated communal space for work Book Coworking office Spaces
  coworking office space

  రిప్లయితొలగించు
 60. Goa Escort Service

  If you want to fulfillment your dream that you are in the right place.You can get with unimaginable young ladies would be truly incredible. Since there are numerous escorts and whores who foster their excusive help, picking all that one can comprehend their great sentiments. You can consummately speak with escorts and whores on account of their WhatsApp assortment. It is a type of secure association that will permit you to give and get profiles and pictures. With the assistance of the WhatsApp assortment of Goa accompanies Service and whores, you can rapidly speak with the individual and consider picking them. Employing the young lady in 5 star lodgings could be an incredible gathering for you. At the point when you get every one of the offices today with a dazzling young lady close by, you can have an extraordinary gathering.

  రిప్లయితొలగించు

 61. माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने पर देश में अनेक सरकारी योजनाओं का शुभ आरम्भ किया गया है। PM Modi Yojana की सभी योजनाओं के बारे में यहां हम आपको बता रहे हैं।

  pm modi yojana

  రిప్లయితొలగించు
 62. Chat with strangers for free! Make new friends in our Free online chat rooms without registration 2020 no signup chatrooms. Share your memories, connect with others, make new friendsFree online chat rooms

  రిప్లయితొలగించు


 63. The little lift position, flat out position, top swap, sexy spooning and bend over bliss are worth trying. I will give you the best orgasm again and again. The best about me is I look too expensive but I am too affordable for a middle classed men too. For prices and more information, you can always call us to know the costs directly. You will be surprised to know the prices of ours as we have the best prices in the town and we guarantee you that.

  call girls in Zirakpur

  రిప్లయితొలగించు

 64. Hey there lovely people. I am here to make you all ecstatic with the offers and news i have in store for you guys. Unlimited fun with variety of new things are introduced.When you will look at me you will not stop complimenting my body, my figure, my face and everything else because I have people saying that you are simply wow from every angle. Keeping sexual frustration at bay is our specialty. I am master of erotic orgasm and will seduce by the art of my love and lustful masturbation techniques.

  Hyderabad escort service


  రిప్లయితొలగించు
 65. Amazon Login Prime video :- Amazon Login Prime may be a paid subscription from Amazon that provides you access to a spread of services, including free, fast delivery, unlimited video streaming, and exclusive access to offers. Amazon Login Prime is merely available during a few countries, including India. Amazon Login Prime Video is that the Amazon Login Prime membership’s video-on-demand service. It enables its subscribers to stream movies and television shows unlimited. Most content available on Amazon Login Instant Video are often streamed for free of charge with Amazon Prime membership. Amazon Login Prime membership costs Rs. 999 a year.

  Read more :- https://primpaswork.online/amazon-prime-number/

  రిప్లయితొలగించు

 66. I am an elite member of many of the posh clubs in Zirakpur and with me along your side you will get to experience the best night life at great discounted price. I have a fashion sense that I to die for which means You can take me shopping if you need some assistance to buy great pieces from mall or supermarket. I can attend family functions with you and office meetings too. I am too thoughtful and versatile. I am too excited and thrilled to meet you. Are you too?? Call me fast my lover…

  call girls in Zirakpur

  రిప్లయితొలగించు 67. To spice up your boring dull sex life I am going to have the hottest and steamy sex positions with you for your utmost pleasure and enjoyment. I really enjoy having rough and brutal sex with men and sometimes with sex toys luke dildo. I like to stuff up my pussy with sex toys and get dirty all by myself. Come masturbate by looking at my boobilicious bare body. My sexy ass and firm huge breasts will make your heartbeat faster and you will get the urge to have sex with me like an animal. I am a very shameless busty girl who wants to make the most of the sex and sexy men out there. My milky boobs will give you a boner before you would know it. Help me cum and in return I will give you my sexy fuckable pussy to enjoy.  Hyderabad escort service


  రిప్లయితొలగించు
 68. In that case, Cinagra Rx Male Enhancement helps you overcome your problems. It saves you from the shame you might have while doing sex and stops you from early ejaculation and low performance.

  రిప్లయితొలగించు
 69. In that case, Slimingo Keto Diet Pills supplement not only reduces weight but also holds the necessary nutrients to keep your body healthy and fit.


  Kylie Keto is a different weight reduction supplement then all the other forms because of its way of working.


  Then, order KetoMedx weight loss supplement right now only. I know that you may be thinking about how it is possible.

  రిప్లయితొలగించు


 70. vBridge Hub is a Business Networking platform that connects Tech Vendors, Service Providers, Enterprises and Investors to accelerate the tech adoption process  Virtual Reality Distribution Software

  రిప్లయితొలగించు

 71. We Kalyani Nagar escorts have their own quality that make her client excited to pass more and more time with her because our every model are highly specialized and she is trained by experts so every escorts of Kalyani Nagar are know how to deal with her customers. So she make every moment so romantic which she pass with her customer, she complete all wishes of her clients and offer perfect sexual service. Mostly people want beautiful and well maintain girls who offer real enjoyment so Kalyani Nagar escorts service every model are good looking and her dressing style always increase your hunger of love.

  kalyani nagar escorts

  రిప్లయితొలగించు

 72. You visit this page chances are you are confused or highly brainstorming in search of about questions regarding daily diapers.
  If your answer is yes! then just read-on until the end of article and then comment what you get and what you want to know in extras.
  Listen, if mother is ready to give happiness in your house, then everyone is super excited about care of that cutest baby.
  As baby use approx 8 to 10 diapers in daily like some different types of wet and solid diapers in those first weeks.
  As the amount of diapers and quality of diapers are really matters, then also there are lots of parents who start making full room stock of daily diapers without thinking any thing.
  If you are also running in market here and there and want to make a stockpile of diapers in your room then stop!
  In making a stock of good diapers, many factors to be considered that is baby's weight, fit according to baby size, and finance.
  It is easy to buy room full of diapers but it is important to understand what is the need of diapers and when you need to know which type of diapers you need.
  Now, if you start thinking about should you stock up large amounts of diapers or not? What is you buy one style and then you know about better style for baby? When your baby oversized the smallest diapers you buy? Actually, how many diapers baby need on daily basis, should you stock for few weeks or not?
  If you need an answers of all the above questions then just read carefully until the end.daily diapers

  రిప్లయితొలగించు

 73. A noteworthy welcome to each one of the visitors from national and Pushkar Escorts Service Call Girls Agency overall countries, by the Pushkar Escorts Agency. We are addressing here our Pushkar escorts young women which are most revering and erotic in the round of allurement. As you consider the Pushkar city which is in the Rajasthan. Pushkar is the striking city concerning the excursion goal and furthermore the young women who are respected with glorious eye getting magnificence. We have enrolled the best top noticeable escorts young women of Pushkar for our
  pushkar escort service
  Pushkar escorts office. These young women are the individual who the top school young women, models, air hostess, noticeable ladies and some more, who need to work with the top notch escorts office like our own. These Pushkar young women exceptionally imaginative in giving the redirection variable to their clients. For them your satisfaction is the principle require. As our Pushkar escorts office is one the most celebrated far and wide escort association of the Pushkar. Our name comes in the top escorts office of the area.

  రిప్లయితొలగించు
 74. Athens tours and Greece Athens tours, see our Athens shore excursions from Piraeus port cruise ships. Skip the line with our Athens day trips including Acropolis Museum, Cape Sounio, Panathenaic Stadium, ancient Corinth, ancient agora – taste some traditional Greek food. Explore Athens with a walking tour and feel like local.Athens tours

  రిప్లయితొలగించు
 75. Are you looking for a way to make your trip to Mykonos an unforgettable experience and Mykonos Concierge services?

  Choose our Mykonos Concierge!

  Concierge Services – Luxury Villas and Yachts
  You just found the best Mykonos concierge services for your holidays!
  Well, you are at the right place! You are planning to visit our beautiful island. Here you can find a great variety of services that can make your stay in Mykonos a life-changing experience. As any of our customers can say, our team is highly professional and knowledgeable in .

  Many Arab clients trust our top Mykonos services! Our executive team is able to rent luxury villas and organize vip private parties! We can provide a personal chef, as a concierge Mykonos company, for your villa as long as you enjoy your yoga session!Mykonos Concierge

  రిప్లయితొలగించు
 76. Your choice of the cricket online betting in India website has an impact on your chances of making money, however, winning any gambling game is not always a guarantee. Choosing the best site has many betting options. And odds are favorable. Not all gambling platforms give attention to this game. Sometimes options are given that are not suitable for you.online cricket betting in india

  రిప్లయితొలగించు
 77. Dymo gives you the meaning of professionalism and pride with their Best Label Maker and Best Label Printers. The automatic Label Maker by Dymo is recognized by top businesses for its labeling solutions. The various product ranges by Dymo with an effective Label Maker facility are now available in India also.Label Maker

  రిప్లయితొలగించు
 78. Memory Foam Mattresses USA Online at Best Prices in the USA at sleep icon. Foam mattresses are gaining popularity over the last few years. Get the perfect Affordable Memory Foam Mattress for back pain online at affordable prices, only on Sleepicon Shop now!

  రిప్లయితొలగించు
 79. In this blog, we will reveal to you the straightforward cycle to actuate direct store in your record. Be that as it may, before this, you need to know certain things. Money application direct store is a without charge administration of money application. Yet, in a few situations when clients decide to move the sum in a flash they need to pay extra charges for that. Saving the assets in a flash to the ledger is known as a moment store. Though an ordinary store cash application will require 3-5 days to store the assets to your connected ledger.

  cash app direct deposit
  cash app direct deposit
  cash app limit

  రిప్లయితొలగించు
 80. Malerarbeiten in Österreich, Vorarlberg und Tirol. Der Maler für dekorative und exklusive Wandgestaltungen mit den besten Produkten von Rivedil, Novacolor, und Marmorino Tools. Hand gemachtes Kunstwerk auf die Wand. Spezialist für Renovation und Mieterwechsel bei Wohnungen, Bodenbeschichtung mit Epoxidharz. Fachmann für Schimmelsanierung und Entfeuchtung, Schimmeltelefon, Schimmel Notruf, Verleihung von Entfeuchtungsgeräten. Bauanschlussfugen auf auf Baustellen, Wartungsarbeiten bei Silikon Fugen in Bädern.

  Kreative Wandbeschichtung
  Exklusive Wandbeschichtung

  రిప్లయితొలగించు