25, జనవరి 2017, బుధవారం

సమస్య - 2263 (మారీచుండు ధరాతలమ్మునను...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"మారీచుండు ధరాతలమ్మునను సంరక్షించె జీవాళినిన్"
లేదా...
"మారీచుఁడు రక్షకుండు మహిఁ బ్రాణులకున్"
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారికి ధన్యవాదాలు.

43 కామెంట్‌లు:

 1. ఆ రావణుచే బదులుగ
  శ్రీరామునిచే మరణము శ్రీకర మనుచున్
  ధీరులకు సూక్తి దెల్పిన
  మారీచుఁడు రక్షకుండు మహిఁ బ్రాణులకున్

  రిప్లయితొలగించండి


 2. 'ఓరావణ! ' హితము బలికె
  మారీచుఁడు, 'రక్షకుండు మహిఁ బ్రాణులకు
  న్నారాముడు శర ణు గొనుమ!
  పోరాటము వలదు నతని పూర్తిగ నమ్మూ !

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. జిలేబీ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది.
   'నమ్మూ' అనడం గ్రామ్యం.'పోరాటము వలదు, నమ్ము పూర్తిగ నతనిన్' అనండి.

   తొలగించండి
 3. డా.పిట్టా
  కారాకులవలె గుడిసెల
  క్రూరుండై దహన కళల గూల్చెడు రవి "నే
  నూర్కొందునె మండక"నను!
  మారీచుడు రక్షకుండు మహి బ్రాణులకున్!(గుడిసె వాసుల ఆవేదన)
  "భారీ హత్యలు నూచకోతలవిగో భండారమున్ విప్పమే
  జారెన్ ఘూర్జరనుండి దేశమునకే జాజ్జ్వల్యమౌ నేతగా
  ఓరీ!వోటన నెంత మోస"మనవే యద్దండమౌ వర్గముల్
  మారీచుండు ధరాతలమ్మునను సంరక్షించె జీవాళినిన్!"(భారతీయ ప్రతిపక్షాల నేరారోపణలను మాత్రమే గ్రహించడమైనది)
  ఆర్యా,3సార్లు మీ ఆరోగ్యం గూర్చి ఆందోళన పడి ఫోన్జేశాను.జవాబులేదు.భయమన్నారు.ఈనాటి సమస్య టాబ్ లో కనిపించిన పిదప నా భయం తీరినది)

  రిప్లయితొలగించండి
 4. డా.పిట్టా
  "యుద్దండమౌ వర్గముల్"గా చదువ ప్రార్థన,2వ పూరణలో.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. డా. పిట్టా సత్యనారాయణ గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   మొదటి పూరణ మూడవపాదంలో ప్రాస తప్పింది. "నే।నూరక యుందునె మండక" అందామా?
   ఆర్యా,
   శారీరకంగా సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో ఉన్నాను. మానసికమైన ఆందోళన, అశాంతి, చిరాకు, పనులపై అనాసక్తత తగ్గడం లేదు. సాధ్యమైనంత వరకు మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచుకొనడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు!

   తొలగించండి
 5. నీరజ నయనా! సింధు కు
  మారీ! చుఁడు రక్షకుండు మహిఁ బ్రాణులకున్
  నారాయణుడే సతతము
  పారాయణ చేయ నిష్ఠ ఫలితము నిచ్చున్
  చుఁడుః చూడు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
   చూడుడు శబ్దం యొక్క రూపాంతరమైన 'చుడు' శబ్దంతో మీ పూరణ వైవిధ్యంగా, చక్కగా ఉంది. అభిఅనందనలు.

   తొలగించండి
 6. దారను దూరము జేసిన
  మారీచుడు, రక్షకుండు మహిప్రాణులకున్
  శ్రీరాముడు బాణమ్మున
  నా రాక్షసు గూల్చి ముక్తి నందఁగ జేసెన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
   విరుపుతో మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 7. శ్రీరామాస్త్ర్రము యెవ్వరిన్ దునిమె? రాశీభూత ప్రేమైక శో
  భా రాకాశశి మోమువాడు దయచూపన్ వేంకటేశండు తా
  నారాధించెడి దైవమై నిలచె నన్నా చేరి యెచ్చోటనో?
  ప్రేరేపించి యహింస బౌద్ధులట చెప్పెన్ యేమి యూహించిరో?
  మారీచుండు--ధరాతలమ్మునను--సంరక్షించె జీవాళినిన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ప్రసాదరావు గారూ,
   క్రమాలంకారంలో మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'శ్రీరామాస్త్రము+ఎవ్వరిన్, చెప్పెన్+ఏమి' అన్నపుడు సంధి నిత్యం, యడాగమం రాదు. "శ్రీరామాస్త్రము చంపె నెవ్వరిని, బౌద్ధులనిరో వేమారు భావించియున్" అనండి.

   తొలగించండి
 8. ………………………………………………………
  గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


  మారీచు౦ డెడబాయ జేసి మృగమై

  …………… క్ష్మాపుత్రికన్ రాఘవున్ ,

  శ్రీ రామాయణ పూర్ణగాధను రచి౦చెన్ |

  ……………… మానవశ్రేణి నే

  డా రామాయణ మాలకి౦చి వెస

  ……… మో క్షా ర్హ ౦ తి నిన్ బొ౦దరే ?

  మారీచు౦డు ధరాతలమ్మునను

  ……………… స౦రక్షి౦చె జీవావళిన్ ! !


  { మో క్ష + ఆ ర్హ ౦ తి = మో క్షా ర్హ త }

  రిప్లయితొలగించండి
 9. ధారుణి రావణ దైత్యుని
  యారాముడు జంప, నసురు లంతంబగుటన్
  గోరుచు నసురుల బాసిన
  మారీచుఁడు రక్షకుండు మహిఁ బ్రాణులకున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. భాగవతుల కృష్ణారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగుంది. కొన్ని టైపాట్లున్నవి.
   'దైత్యుని+ఆ రాముడు' అన్నచోట "దైత్యుని నా రాముడు..." అనండి. "గోరుచు నుసురుల/నసువుల బాసిన" అని ఉండాలనుకుంటాను.

   తొలగించండి
 10. గారడమున దిట్ట యగును
  మారీచుడు.రక్షకుండు మహి ప్రాణులకున్
  క్షీరోదధి వాసు౦డగు
  శౌరియె దుష్కృతుల జంపి సాధుల బ్రోచున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 11. ధారాళమ్ముగ యక్ష రాక్షస సగంధర్వాప్సరస్స్త్రీ బృహ
  త్సారాదిత్య సదైత్య దానవ తతిన్ శార్దూల సింహాదులన్
  ఘోరవ్యాళ నభశ్చరాచర మహాగోవ్రాత వైవిధ్యముల్
  మారీచుండు ధరాతలమ్మునను సంరక్షించె జీవాళినిన్

  [మారీచుఁడు = మరీచిసుతుడు, కశ్యపుడు]


  పారీంద్ర నిభుండు ఘనా
  కారుఁడు సక లాస్త్ర శస్త్ర ఘనతర విద్యా
  పారీణుఁడు విద్రావిత
  మారీచుఁడు రక్షకుండు మహిఁ బ్రాణులకున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. "విద్రావిత" పదానికి గూగులమ్మ తెల్పిన ఒకే ఒక ఫలితము:


   భ్రామ్యన్తీ సంశ్రితానాం భ్రమశమనకరీ చ్ఛన్నసూర్య ప్రకాశా
   సూర్యాలోకానురూపా రిపుహృదయ తమస్కారిణీ నిస్తమస్కా|
   ధారా సంపాతినీ చ ప్రకటితదహనా దీప్తిరస్త్రేశితుర్వః
   చిత్రా భద్రాయ విద్రావిత విమతజనా జాయతామాయతాయ ||

   తొలగించండి
  2. శాస్త్రి గారు యీ బ్లాగు లో కుడివైపున నున్న ఆంధ్రభారతి (నిఘంటుశోధన) లో "విద్రావితుడు" చూడండి.

   తొలగించండి
  3. పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.
   ***
   శాస్త్రి గారూ,
   మీ జిజ్ఞాస ప్రశంసనీయం!

   తొలగించండి
  4. __/\__

   http://www.andhrabharati.com/dictionary/index.php?w=పువ్వుఁబోఁడి

   తొలగించండి
  5. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి వందనములు. ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
 12. ఆరావణు మేనల్లుడె
  మారీచుడు, రక్షకుండు మహి బ్రాణులకున్
  శ్రీరాముడుగా నెఱుఁగుము
  నారాయణుమారు గవని నరుడుగబుట్టెన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
   విరుపుతో మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి

 13. ఆ రావణునకు జెప్పెను
  మారీచుడు, రక్షకుండు మహిఁ బ్రాణులకున్
  శ్రీరాముడతని తోడన్
  వైరమ్మేల? వలదంచు వారించెనటన్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. వైరమ్మెందుకు రావణా వినుడు నావాక్యమ్ములే శ్రద్ధగా
  శ్రీరాముండన నెవ్వడో? నరుడనే చింతింపబోకంచనెన్
  మారీచుండు, ధరాతలమ్మునను సంరక్షించె జీవాళినిన్
  నారీ సీతను గోరబోకు దనుజా! నాశంబుకే మూలమౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 15. రాక్షసకృత్యుడైనరావణుని సంహారానికిమార్గస్తుడై జీవాళినిరక్షగామారుటజరిగినది
  1.ప్రేరేపించుచు రావణాసురుడుయొప్పించంగ ధైర్యంబుతో
  సారాంశంబును గుర్తుజేసుకొని నిస్వార్థాన ప్రాణంబునే
  ధారాదత్తము జేసె రామునికి ప్రాధాన్యంబు గుర్తించియే
  మారీచుండు ధరాతలమ్ము నను సంరక్షించె జీవాళినిన్ .
  2.శ్రీరాముని బాణముతో
  కోరియు తనచావునెంచె|కూలుట చేతన్
  ఆరావణుండంతముచే
  మారీచుడు రక్షకుండు మహి ప్రాణులకున్  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కె. ఈశ్వరప్ప గారూ, మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 16. క్రూరాసుర గణమునకున్
  మారీచుఁడు రక్షకుండు, మహిఁ బ్రాణులకున్
  శ్రీరాముడు జగదభి సీ
  తా రాముడు రక్షకుండు దైవోన్నతుడున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారూ, మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 17. చేరెన్ యమపురి మాయల
  మారీచుడు! రక్షకుండు మహి బ్రాణులకు
  న్నారాధ్యుడు సీతాపతి
  పోరున దశకంఠు దునిమి పొలతిని కూడెన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 18. శ్రీగురుభ్యోనమః
  వారింపన్ వినడాయె రావణుడు కోపంబందుచున్ మూర్ఖుడై
  క్రూరత్వంబున రూపు మార్చి తరుమన్ ఘోరంబుగా గూలె నా
  మారీచుండు, ధరాతలమ్మునను సంరక్షించె జీవాళినిన్
  శ్రీరాముండు దయాసముద్రుడగుచున్ శ్రేయంబులన్ గూర్చుచున్

  రిప్లయితొలగించండి
 19. శ్రీపతి శాస్త్రి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. బారెడు ప్రొద్దున లేచురు
  సూరీడు భగభగనుండ సుఖముగ జనులున్
  దూరపు బంధువు రాక్షస
  మారీచుఁడు రక్షకుండు మహిఁ బ్రాణులకున్

  రిప్లయితొలగించండి
 21. పుట్టంరాజు సునీల్ బాబు గారూ,
  మీ ప్రయత్నం ప్రశంసార్హం. కాని పూరణలో స్పష్టత లోపించింది. 'లేచురు'...? 'సూరీడు' అనడం గ్రామ్యం.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. శ్రీరాముండిని చేత చచ్చి వడిగా చేరెన్ గదా నాకమే
  మారీచుండు;..ధరాతలమ్మునను సంరక్షించె జీవాళినిన్
  పోరాటమ్మున నోటు బ్యాను నిడుచున్ మోడీ స్వహస్తాలతో
  పారన్ ద్రోలుచు దొంగలెల్లరిని తా పంపింప లండన్నుకున్

  రిప్లయితొలగించండి