7, జనవరి 2017, శనివారం

సమస్య - 2246 (ఆపద లంద మానవుల...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"ఆపద లంద మానవుల యాశలు దీరును సత్వరమ్ముగన్"
లేదా...
"ఆపదలు మానవుల యాశ లన్ని తీర్చు"
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారికి ధన్యవాదాలు.

54 కామెంట్‌లు:

 1. బాల్యమునన నెరిగి తన బాధ్య తలను
  తల్లి యాన లేక మదిని తల్లడిల్ల
  శంకరుండు మురిసెగా మొసలికి జిక్క-
  ఆపదలు మానవుల యాశ లన్ని తీర్చు!

  రిప్లయితొలగించండి


 2. ఆపదలు మానవుల యాశ లన్ని తీర్చు
  ననుచు నమ్మ వలదు సుమీ నట్ట నడిమి
  దారిన నిను ముంచి వెడలి తాను చక్క
  బోవు నమ్మ జిలేబి యబ్బురముగాను


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 3. డా.పిట్టా
  పాపము!నాడు రాజులిట బడ్గుల సైన్యమునొడ్డి గెల్వరే
  స్థాపన జేయ రాజ్యముల, సంపదలున్న వరిష్ఠ మూకలే
  ఆపిరెవారి కృత్యముల? నార్తిని బంచిరి,దీన వర్గమే
  ఆపదలంద; మానవుల యాశలు దీరును సత్వరమ్మునన్
  సుఖము కోసము బడుగుల స్రుక్క జేయ
  వారి ప్రగతియ యాశలా వరల నిచట?
  ఆశలను కుదించెడి పేద లార్యులందు
  ఆపదలు మానవుల యాశలన్ని తీర్చు!

  రిప్లయితొలగించండి
 4. ఆర్యా,
  డా.పిట్టానుండి
  సత్వరమ్మునన్ అనే మాటతో సమస్య సమస్యగామారింది.ఎంతో కష్ట పడితే కొందరికి లభ్యమైంది విజయం.అది సత్వరం వచ్చినట్లుకాదు.అదే"సక్రమమ్ముగన్"ఐయుంటే పెద్దల జీవితాల నుండి యేర్పడిన సూక్తి ఔతుంది.కావున కవి ఆలోచించ వలసి వచ్చింది.బాగుంది!

  రిప్లయితొలగించండి
 5. డా.పిట్టా
  "ఆశలంగుదించెడి పేద లార్యులందు" గా గణ సవరణ చేసితిని.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. డా. పిట్టా సత్యనారాయణ గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   ఇచ్చిన సమస్యను మార్చరాదు. మార్చితే అది మరొక సమస్య అవుతుంది. మరొకసారి వినియోగించుకోవచ్చు. ధన్యవాదాలు!

   తొలగించండి
 6. రాజు పడిపోయి మరణించ రాణి మురిసె;
  ఆరు పడిపోయి మరణించ నైదు మురిసె;
  రాజకీయము పేకాట రణము - పరుల -
  ఆపదలు మానవుల యాశ లన్నితీర్చు!

  రిప్లయితొలగించండి
 7. ఉ.కోపము తాపముల్ విడిచి కొద్దిగ తాలిమి జింత జేసిన
  న్నూపుల నిచ్చునట్టివిగ ! యుర్విని నాపద లెంచి జూడగన్
  ఆ పర మాత్మయే మనకు నండగ నుండియు దారి జూపుగా !
  "ఆపద లంద మానవుల యాశలు దీరును సత్వరమ్ముగన్"

  రిప్లయితొలగించండి
 8. తే.గీ.పాండవు లిడుమల బడియు పాదుకొనుట
  రాము డడవుల పాలయి సోముడగుట
  తెలియ జెప్పును పరమాత్మ తీరు తెన్ను
  "ఆపదలు మానవుల యాశ లన్ని తీర్చు"

  రిప్లయితొలగించండి
 9. శ్రీగురుభ్యోనమః

  కోపము రాదు దఃఖమున క్రుంగుచు బాధల విన్నవించుచున్
  శ్రీపతిపాద చింతనము చిత్తమునందున నిల్పి భక్తితోన్
  బాపుమటంచు మ్రొక్కెదరు వచ్చిన కష్టము తొల్గి పోవగా
  ఆపద లంద, మానవుల యాశలు దీరును సత్వరమ్ముగన్

  ఆపదలు కలిగినపుడు కాపాడమని దైవమును మ్రొక్కుచుందురు. ఇతరములైన కోర్కెలు ఆ సమయమున గుర్తుకు రావు. దేవుడు ఏ విధముగా కాపాడవలెనో ఆవిధముగా అనుగ్రహిస్తాడు. సత్వరముగ ఆశలు నెరవేరుతాయని నా భావన.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. రాపిడి కల్గ జేయునఁట రాతిని నుష్ణము విస్మయమ్ముగన్
  తాపము వాపు చిత్తధృతి ధైర్యముఁ బెంచు నుపద్రవమ్ములే
  రూపము నిచ్చి యూహలకు రోయ నుపాయము లెల్ల దాంతులై
  యాపద లంద మానవుల యాశలు దీరును సత్వరమ్ముగన్


  అగ్ర పత్రోపసంహర ణాది చర్య
  లను గొని తలచి రిట్లు కల్మషపు జనుల
  యాపదలు, మానవుల యాశ లన్ని తీర్చు
  దలఁచ నొక్కటి మరి ఫలితమ్మె యొండు!

  [ఆపు+అదలు = ఆపదలు; ఆపు = అండ; అదలు = తొలఁగు]

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు అద్భుతంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి వందనములు. ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
 11. ఆపదలు మానవుల యాశ లన్ని తీర్చు
  ననుట సరికాదు మిత్రమా !యాశ లవియ
  తీరు నవియ కా దనిశము గోరు చుండు
  ధరను గ్రొత్తవి సెలయేరు ఝ రుల వోలె

  రిప్లయితొలగించండి
 12. సమస్యః ఆపదలు మానవుల యాశ లన్ని తీర్చు
  కష్టసుఖములు పయనించు కలసి మెలసి
  యవసరపు కాలమందున నంతరించు
  నాపదలు మానవుల యాశ లన్ని తీర్చు
  శాంతి నొసగును మనసుకు సత్వరముగ

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 13. ఆపర మేశ్వరు న్స తము బ్రార్ధన జేతుర యెల్ల వారలు
  న్నా పదలంద ,మానవుల యాశలు దీరును సత్వరంబు గన్
  శ్రీ పద సీతయై భువిని శ్రీలను దా కురి పించుచో మరిన్
  దీపగు నాశలే యికను దీరును నెప్పుడు ఖచ్చితంబు గన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సుబ్బారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'మరిన్' పదప్రయోగం మానరా?

   తొలగించండి
 14. పాపపు కార్యముల్ గత భవమ్మున నుండి పరిక్రమించుచున్
  చూపును మీదిజన్మమున చోడుమ కర్మము కాల్చుచుండ నా
  యాపదలంద మానవుల యాశలు దీరును సత్వరమ్ముగన్
  పాపము రూపుమాయగను పావనుడౌ హరి సేవనమ్ములన్
  చోడుమః కష్టము, పరిక్రమించుః బయలుదేరు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 15. తాపము తోడ కృంగుచు వ్యధాభరితుండవడే నరుండిల
  న్నాపదలందు, మానవుల యాశలు దీరును సత్వరమగున్
  గోపము మాని శాంతమును కూరిమి తోడజరంగు వారికిన్
  దాపున జేరుసంపదలు, ధైర్యము నిచ్చుచు స్ఫూర్తినిచ్చినన్ .

  దురితములకు కారణమగు, దుఃఖమిచ్చు
  బాధలెన్నియొ గలిగించు వ్యధమిగుల్చు
  నాపదలు, మానవుల యాశలన్ని తీర్చు
  వినయసద్గుణసంపదల్ విజ్ఞతయును.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. విరించి గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   'అవడే' అన్నచోట 'భరితుం డగులే..' అనండి. 'తోడజరంగు'..?

   తొలగించండి
  2. గురువు గారికి నమస్కారములు....ధన్యవాదములు తోడ జరింంచు టైైపాటుతో అలా జరంంగు అయింంది క్షమింంచంండి

   తొలగించండి
  3. గురువు గారికి నమస్కారములు....ధన్యవాదములు తోడ జరింంచు టైైపాటుతో అలా జరంంగు అయింంది క్షమింంచంండి

   తొలగించండి
 16. కష్టములు గూర్చు మనిషికి సృష్టికర్త
  దైవమును తల్చు కొనగ, నా తరుణ మందు
  స్మరణజేయగ నార్తితో, తరణమొసగు
  నాపదలు మానవుల యాశ లన్ని తీర్చు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 17. నా పని గాకయున్న యది నాకిల నష్టములేదు గాని నీ
  కేపని గాకయున్ననది యేగద సంతసమిచ్చునంచు దు
  ష్టాపరతంత్ర దుర్మతుల సఖ్యము గల్గిన వారు, కొండొకం
  డాపద లంద మానవుల, యాశలు దీరును సత్వరమ్ముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మొదటి పాదంలో '...గాకయున్న నది...' అనండి. (రెండవపాదంలో అన్నట్టు!)

   తొలగించండి
 18. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  నాస్తికుండై హరిని నమ్మనంచు ననెడి
  వానికాపద లొచ్చిన వడి ననువున
  హరిని మది దల్చి దెసనొంది తిరువడయ్యె
  నాపదలు మానవుల యాశ లన్ని తీర్చు

  (తిరువడి = భక్తుడు)

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. క్రొవ్విడి వేంకట రాజారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 19. దైవ నామ స్మరణ జేయ తప్పకుండ
  ప్రభువు తోడుండి మనకిచ్చు నభయమదియె,
  తొలుత జాగరూకులయిన తొలగి కొన్ని
  యాపదలు, మానవుల యాశలన్ని దీర్చు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 20. పరమ శివుని ధ్యానించగ తఱగి పోవు
  నాపదలు! మానవుల యాశలన్ని దీర్చు
  యంత్రముగ నీశు దలపక నహము తోడ
  కర్మ ఫలము వీడుటె గీత మర్మ మందు!

  రిప్లయితొలగించండి
 21. శాపము నందహల్య శిల సత్వర మందునరామపాదమే
  రూపముతీర్చి దిద్దెగద?రోదన మాన్పెను రామదాసుదే
  ఆ|పదరామనామ జపమందున భక్తులమంచిగూర్చగా
  ఆపదలంద మానవుల యాశలు దీరును సత్వరమ్ముగన్|
  2.కనక మన్నది నిప్పులోగాలినపుడె?
  వన్నె దేలును|కష్టాలు బడిన వారి
  ఆపదలు మానవులయాశలన్నితీర్చు
  నమ్ముకొన్నట్టి దైవము సమ్మతించ|

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 22. రిప్లయిలు
  1. పరమ శివుని ధ్యానించగ తఱగి పోవు
   నాపదలు! మానవుల యాశలన్ని దీర్చు
   యంత్రముగ నీశు దలపక నహము తోడ
   కర్మ ఫలము వీడు నతడె కర్త యగును!

   తొలగించండి
  2. శ్రీధర రావు గారూ,
   చివరి పాదం సవరించిన ఈ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 23. ఆపదలు కల్గినంతనే మానవాళి
  ఆపదలు బాపుకో వలెకావునా స
  దాకలియుగాన రామమే దాటజేయు
  ఆపదలు మానవుల యాశ లన్ని తీర్చు

  రిప్లయితొలగించండి
 24. గురుదేవులకు నమస్కారములు పద్యం అర్ధం మిస్ అయింది క్షమించండి రామనామము అనివ్రాయవలసింది మిస్ అయింది మన్నించండి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. వడ్డూరి రామకృష్ణ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది.
   మొదటి పాదంలో యతిదోషం. ఆపదలు... పునరుక్తమయింది. 'కావునా' అనడం సాధువు కాదు. 'కావునన్' అనండి. 'స।దా కలిని రామనామమే దాటఁ జేయు' అనండి. మొదటి పాదాన్ని 'ఆపదలు గల్గినంతనే యఖిలజనులు' అనండి. మీ పద్యానికి నా సవరణ....
   ఆపదలు గల్గినంతనే యఖిలజనులు
   వానిఁ బాపుకోవలె గాన వారలను స
   దా కలిని రామనామమే దాటవేయు
   నాపదలు మానవుల యాశలన్ని తీర్చు.

   తొలగించండి
  2. గురువుగారికి నమస్కారములు మీ సవరణ చాలా బాగుంది ధన్యవాదములు

   తొలగించండి
 25. పాపులు దుష్టులున్ పరులు బాధలనున్న హసించువారు ము
  క్కోపులు మంచివారిపొడ కూడనివారును క్రూరకర్ము లీ క్ష్మాపయి దానవుల్ దలప సజ్జనవైరులు చిక్క సాటివా రాపదలం దమానవుల యాసలుదీరును సత్వరమ్ముగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 26. కోపము వచ్చువారలకు కూరిమి లేకయె మండువార్లకున్
  శాపము లిచ్చువారలకు శాంతము లేకయె తిట్టువార్లకున్
  పాపము చేయువారలకు పాకుల చీనుల నేతలంద్రకిన్...
  ఆపద లంద మానవుల యాశలు దీరును సత్వరమ్ముగన్ :)

  రిప్లయితొలగించండి