18, జనవరి 2017, బుధవారం

దత్తపది - 105 (కుడి-గడి-జడి-పొడి)

కుడి - గడి - జడి - పొడి
పై పదాలను అన్యార్థంలో ఉపయోగిస్తూ
మహాభారతార్థంలో
నచ్చిన ఛందస్సులో పద్యాన్ని వ్రాయండి.

60 కామెంట్‌లు:

 1. ఉత్తర గోగ్రహణము వీధి నాటకము:

  గడిచెను పదమూడేళ్ళల
  జడిచేయకుమో కుమార! జాప్యంబేలా!
  పొడిచెదర కౌరవ యశము
  కుడిపించెద నీరు నేడు కురు సేనల నే!

  రిప్లయితొలగించండి
 2. డా.పిట్టా
  పోకుడి దుష్ట మార్గముల బూర్ణ యశస్సుల నంగడిన్ గనన్
  సాకులు జెప్పి సత్కృతిని జార్చగ నీతియునోజ డిగ్గెడిన్
  బాకులు దూయగా క్షతియె భారత యుద్ధమె సాక్షి, భాగ్యముల్
  చేకురు స్వార్థబుద్ధి బొడిచేయుడి యోధులగాదు; హద్దులన్!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. డా. పిట్టా సత్యనారాయణ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'పొడి' శబ్దాన్ని మాత్రం స్వార్థంలో వినియోగించారు.

   తొలగించండి
  2. ఆర్యా డా.పిట్టానుండి
   స్వార్థ బుద్ధిన పొడి పొడి చేయండని మీరు భావించినారు.తరవాతి పదాలలో యోధులను (సరి)హద్దులలో యోధుల ప్రశ్న. మానవుని పొడిచివేయడం కాదు అని కత్తితో పొడిచేయుటను ఉటంకించానని తృప్తి చెందాను.మీరు ఈ పదాన్ని వ్యవహారికంగా భావించినారు .ధర ఖల్వాటు డొకడు ఎవరో కాదు.నేనే.కోపంలోపొడిచి వేస్తా అని నింపాదిగా అంటారేమో.ఇలాంటి ప్రయోగాలుజంధ్యాలవారి కృతుల లో నాకు కనిపించినవి.జ్ఞాపకం జేసుకొని మీకు తరువాత విన్నవిస్తాను.

   తొలగించండి
 3. ఉత్తర కుమారుడు రధసారధి లేడని పలికిన పలుకులు
  --------------------------------------
  జడిగొనె కౌరవ సేనలు
  పొడి చీకటి రాక ముందె పొంకము నణతున్
  గడియగ సారధి లేకను
  కుడిపింతును మట్టి భువిని కురు వీరులనే

  రిప్లయితొలగించండి
 4. కుడియెడమల నెఱుగుచు నిక
  జడిజేయక నిమ్ము పాలు సాదర మొప్పన్
  బొడిచెద రీ యక పోయిన
  గడిచెను బదునాలు గేండ్లు కౌరవ నాధా !

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. కాని 'కుడి' శబ్దాన్ని స్వార్థంలో ప్రయోగించారు. 'జడి' ఏ అర్థంలో ప్రయోగించారు. సడి అంటే శబ్దం.

   తొలగించండి
 5. కుడితిలో బడ్డ యెలుకలా జడియనేల?
  కటిక చీకట్ల బంధంపు గడియతీయ
  గీత వెలుగులు పొడిచెను,గెలుపు నమ్మి
  రణము నెంచుము ఫల్గుణ ప్రాభవమున

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 6. కుడిచె బండిిిలోని కూడంతయును తానె
  గడిపె బకుని కొఱకు గంటసేపు
  జడిమ విడచి లేచె చయ్యన గని వాని
  పొడిచె భీము డపుడు పొట్టలోన.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. అన్యుల కుడిగము గడిఁ దిగ
  విన్యస్తంబయె నలజడి వెలది ద్రుపద స
  త్కన్యకుఁ దప్పొడి కట్టితి
  నన్యాయపు జూద మందు నక్కట వెఱ్ఱిన్

  [ఉడిగము = ఊడిగము; కడిది= అధికము; అలజడి = క్లేశము]

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారూ,
   దత్తపదాలను అద్భుతంగా పద్యంలో పొదిగి ఉత్తమమైన పూరణ చెప్పారు. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి వందనములు. ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
  3. వ్యాకరణ దోష పరిహారార్థము చిన్న సవరణ:

   అన్యుల కుడిగము గడిఁ దిగ
   విన్యస్తంబయి యలజడి వెలది ద్రుపద స
   త్కన్యకుఁ దప్పొడి కట్టితి
   నన్యాయపు జూద మందు నక్కట వెఱ్ఱిన్

   తొలగించండి
 8. రాయబారానికి వెళ్ళేముందు భీముడు శ్రీ కృష్ణునితో:

  వెఱవకుడి యుద్ధమనగను
  తిరముగ తెగడిన నలజడి తీరగ బోదే
  పొరబడకు ధరను పొడి పొడి
  చరణంబులు పొసగ వెపుడు సంధికి జూడన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 9. పొగడి శల్యుని కౌరవుల్ తగువిధముగ
  ప్రొద్దుపొడిచిన వెంటనే బుద్ధిమార్చి
  కుడిపి మృష్టాన్నముల కడు కూర్మితోడ
  నలజడి పడజేసిరి పాండు నందనులను

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
   మీ పూరణ చాలా బాగుంది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 10. కుడిపించిరి విషమాన్నము
  జడిపించిరి లక్కయింటి జ్వాలలచేతన్
  పొడిసేయగ పాండవులను
  గడియింపగ రాజ్యలక్ష్మి కౌరవ పుత్రుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. తెగడి కర్ణుని సూటిగా జగడమందు
  పొడిసె శల్యుడు లలి వెన్నుపోటు దురము
  కట్టికుడిపెను గతజన్మ కర్మలపుడు
  యలజడి పడిరి కురుసేన లాహవమున

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అన్నపరెడ్డి వారూ,
   మీ రెండవ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'పొడిచె... కర్మలప్పు। డలజడి...' అనండి.

   తొలగించండి
  2. గురువర్యుల సవరణలకు ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
 12. జడిపించుట కాద ని నొక
  గడియను నీ వారిని జముకాణాచికి పు
  ప్పొడివన్నెలు గను భీముం
  డడచును తలపకుడి యుద్ధ మనె కృష్ణు౦డే

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'కాదని యొక' అనండి.

   తొలగించండి
  2. గురువర్యులకు నమస్కారముములు కాదు+అనిన్+ఒక =కాదనినొకఅని వ్రాసితిని
   తమరుసూచించినటులపద్యమును మార్చుచున్నాను
   జడిపించుట కాద ని యొక
   గడియను నీ వారిని జముకాణాచికి పు
   ప్పొడివన్నెలు గను భీముం
   డడచును తలపకుడి యుద్ధ మనె కృష్ణు౦డే

   తొలగించండి
 13. ద్రౌపది అరణ్య,అజ్ఞాత వాసాలలోగడిపిన కాలము!

  రిప్లయితొలగించండి
 14. గడిపెను కాలము విషమము
  పొడిబారిన యెడదతోను పోరాటమునన్
  జడియక బాధల నోర్చుచు
  పోడిమితో యాజ్ఞికుడిని పూజించుచునే!

  రిప్లయితొలగించండి
 15. *సహస్ర కవిరత్న,సహస్రకవిభూషణ*
  *శ్రీమతి జి సందిత బెంగుళూరు*

  *ఈనాటి సమస్య దత్తపది...*.

  *కుడి - గడి - జడి - పొడి*
  పై పదాలను *అన్యార్థంలో* ఉపయోగిస్తూ
  మహాభారతార్థంలో


  *చంపకమాల*

  *కుడిచితి సూతమాతకుచకుంభపయస్సుల బాల్యమందునన్*
  *గడిపితిరాజ్యపాలనముకౌరవరాడ్విభుమైత్రినందుచున్*
  *జడియకనీతిబాహ్యముగసాయముసేతునె కుంతి పుత్రునై*
  *పొడియదెపశ్చిమంబునటుప్రొద్దదికర్ణుడు నీతిదప్పినన్*
  *🙏శ్రీమతి జి సందిత బెంగుళూరు🙏*


  కర్ణుని కుంతీపుత్రునిగా పాండవ పక్షమున చేరుమని కోరిన సమయంలో రాధేయుని జవాబు🙏🙏🙏🙏🙏

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. శ్రీమతి జి సందిత గారూ- మీబిరుదులు, సమస్యను గురించి, మీ భావం వ్రాయవలసిన పనిలేదు. పద్యం చదవంగానే అందరికి అర్థం అవుతుంది. పద్యం మాత్రమే వ్రాయ ప్రార్థన.

   తొలగించండి
  2. సందిత గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   రెడ్డి గారి సూచనను పాటించండి.

   తొలగించండి
  3. పెద్దలసూచనలు తప్పకుంండా పాటిస్తాను పైై నా పద్యంం
   మొదటి పాదములో సూతమాతృృకుచ కుంంభపయస్సులు గా నాసవరణను స్వీకరింంచ ప్రార్థన

   తొలగించండి
  4. పెద్దలసూచనలను పాటింంచ గలను.నాపద్యంం మొదటి పాదంం లో సూతమాతృృకుచకుంంభ పయస్సులు గా నా చిన్న సవరణను అనుమతింంచ ప్రార్థన

   తొలగించండి
 16. కడుపార కుడిచి నా వల
  లుడు పొడి చీకటి గడియలలో కీచకు పై
  పిడి గుద్దుల గురియుచు నల
  జడి జొనుపగ యమపురి దిశ జనె ఖలుడంతన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 17. యుద్దమునశ్రీకృష్ణుడు అర్జునితోపలికినపలుకులు
  దూకు-డిల్లబడకు సాకులు జెప్పకు
  యుద్దమందు గడియ యూహ లుడుగ
  అలజడి నినుగూల్చు అర్జునా “వైరిని
  తడబడక పొడి సహితంబది విను”.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. కుడి యెడ మంచు దల్పకనె కుత్సిత కౌరవ సేన గూల్చి, యం
  గడి గల పొల్లురీతి నని గాల్చుచు కాల్వలజేర్చువాడ, నే
  జడియను వైరి వీరులకు, చక్కని సారధి సాయమున్న చో
  పొడి చెద ఖీష్మ కర్ణులను భీకర పోరున ఫల్గుణ ట్లుగన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. భాగవతుల కృష్ణారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'ఫల్గుణు నట్లుగన్' అనాలి. అక్కడ 'ఫల్గుణుం డనన్' అనండి బాగుంటుంది.

   తొలగించండి
 19. గడిపిరె వనముల యందున్
  కుడిచెరె యాకులలములను కుంతీ పుత్రుల్
  పొడిచెరె కౌరవ వీరుల
  నడవగ సేనలు రణమున నలజడి జేయన్!!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సునీల్ గారూ,
   మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
   కుడిచిరె, పొడిచిరె..లలో 'చి'ని 'చె'గా టైపు చేశారు.

   తొలగించండి
 20. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  కంసహింసకుడిని దాను గడియయైన
  వీడకుండిన పార్థుడు పెనకువ నట
  కౌరవుల కడజడి గూర్చి కఱకు దోడ
  నిట్టపొడిచి రణము నందు నేల బెట్టె.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. క్రొవ్విడి వేంకట రాజారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 21. పొడిచిన యెండకు నెండుచు
  జడివానల తడిసి వనము సైచితి మికపై
  గడిపెదమజ్ఞాతమ్మును
  కుడియెడమగ తీరిపోయి కూలును వెతలే.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 22. రణమున రిపులన్ కుడి ఎడమ చేతుల
  తోశరముల వానతోగడివలె
  సవ్యసాచి రిపులసరి పొడి చేసెను
  అలజడిగని అలసిరి రిపులుగద

  రిప్లయితొలగించండి
 23. వడ్డూరి రామకృష్ణ గారూ,
  పూరణ బాగున్నది.
  రెండవ, నాల్గవ పాదాలలో యతిదోషం. సవరించండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 24. గురువులు శ్రీ శంకరయ్య గారికి నమస్కారములు !
  మా గురువులు శ్రీ గుఱ్ఱం ప్రభాకర శాస్త్రి గారి శిష్యరికము మరియూ ప్రోత్సాహముతో సమస్యా పూరణ చేసియుంటిని.
  తప్పులను మన్నించగలరు .

  ''గడిపిరి వనముల యందున్
  కుడిచిరి యాకులలములను కుంతీ పుత్రుల్
  పొడిచిరి కౌరవ వీరుల
  విడవక నెవరిని రణమున విజయము నొందన్!!''

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సునీల్ గారూ,
   శంకరాభరణం బ్లాగు మీకు స్వాగతం పలుకుతున్నది. మీరు నిస్సందేహంగా పూరణలు పంపిస్తూ ఉండండి. మార్గదర్శనం చేయడానికి ఇక్కడ ఎందరో సహృదయలు ఉన్నారు. స్వస్తి!

   తొలగించండి
  2. సునీల్ గారూ - జడి విడిచినారు. గమనించి సరిచేయండి.

   తొలగించండి
 25. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  సీ.
  కుడిచి కూర్చుండక క్రూర కౌరవ యుద్ధ
  కేళీ విలాసాన కేఁగఁ బూని,
  "గడియించితిని నేను ఘనుఁడ" నంటిని నాఁడు
  వారల ముందు గర్వంపుటుక్తి;
  జడియ బృహన్నల సైన్యంపు శౌర్యమ్ముఁ
  దెలుప "సారథికై యడలితిఁ గాని,
  పొడిచెద నందఱఁ బోరి యుద్ధమ్మున
  సారథి యున్న" నంచనఁగ నతఁడు
  గీ.
  నచటి కాంతల కోర్కిపై నాకు సార
  థిగను మాఱి, తెచ్చె సమరోద్దేశమునకు!
  నేమి సేయుదు నక్కటా! యిపుడు నేను?
  దారిఁ జూపుమ దైవమా! దండ మిడుదు!!

  స్వస్తి

  రిప్లయితొలగించండి
 26. పద్మవ్యూహమున యువకిశోరమై చెలరేగిన అభిమన్యుని శత్రుమూకలు కూల్చిన విధానాన్ని ఊహిస్తూ

  జడిసిరి యువకుడి రణకౌశల్యమునకు
  శత్రు సంగడి, దుష్టులు జయము గోరి
  చాటునుండిసారధి గూల్చి చక్రములను
  విరిచి పొడిచిరీటెలతోడ వెనుకనుండి.

  ...............................విరించి

  రిప్లయితొలగించండి
 27. పద్మవ్యూహమున యువకిశోరమై చెలరేగిన అభిమన్యుని శత్రుమూకలు కూల్చిన విధానాన్ని ఊహిస్తూ

  జడిసిరి యువకుడి రణకౌశల్యమునకు
  శత్రు సంగడి, దుష్టులు జయము గోరి
  చాటునుండిసారధి గూల్చి చక్రములను
  విరిచి పొడిచిరీటెలతోడ వెనుకనుండి.

  ...............................విరించి

  రిప్లయితొలగించండి