5, జనవరి 2017, గురువారం

సమస్య - 2244 (పుట్టగోచిని ధనికుండు...)

కవిమిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...

"పుట్టగోఁచిని ధనికుండు పెట్టి మురియు"
లేదా...
"ధనికుఁడు పుట్టగోఁచిని సతంబు ధరించి ముదంబు నందురా"

73 కామెంట్‌లు:

 1. మూలం తరోః కేవలమాశ్రయన్తః
  పాణిద్వయం భోక్తుమమన్త్రయన్తః |
  శ్రియం చ కంథామివ కుత్సయన్తః
  కౌపీనవన్తః ఖలు భాగ్యవన్తః ||

  ...యతిపంచకం


  చెట్టు నీడన వసియించి జెప్పు శృతులు
  పట్టుమని పది మెతుకులు పట్టు చేత
  మట్టి బుట్టిన వనియెంచు మణులు సిరులు
  పుట్టగోఁచిని ధనికుండు పెట్టి మురియు!

  ధనికుండు = జ్ఞాన ధనుడు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. శాస్త్రి గారు చక్కని శాలా విషమవృత్త శ్లోకాన్ని పరిచయము చేశారు. ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
  2. ప్రభాకర శాస్త్రి గారూ,
   చక్కని శ్లోకాన్ని పరిచయం చేస్తూ మనోహరమైన పూరణ చెప్పారు. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  3. అనువాదము:
   ఇంద్రవజ్రము.
   భూజంపు మూలమ్మునఁ బొర్లు వారల్
   పాజమ్ము పాణిద్వయ వర్జి తాత్ముల్
   బ్రాజిల్లు సంపత్తిని పారి భంగిం
   బైజార్చు కౌపీనులె భాగ్యవంతుల్

   తొలగించండి
  4. ఇంద్ర వజ్రము ఛందస్సు నేర్పినందులకు ధన్యవాదములు కామేశ్వర రావు గారికి...త త జ గగ...

   పోతన తెలుగు భాగవతంలో వాడిన ఇంద్రవజ్రము వృత్త పద్యాల సంఖ్య: 4

   (భా-10.1-690-ఇ.)
   నీయాన; యెవ్వారిని నిగ్రహింపం
   డా యుగ్ర పాపాకృతి నంద డింకన్;
   నీ యాజ్ఞలో నుండెడు నేఁటఁగోలెన్
   మా యీశు ప్రాణంబులు మాకు నీవే.

   తొలగించండి
  5. శాస్త్రి గారు శ్లోకము శాలా వృత్తము. 1,2,4 పాదములు: త త జ గగ; 3 వ పాదము జ త జ గగ. ప్రాసలేదు. విషమ వృతము.

   తెలుగు పద్యము ఇంద్రవజ్రము. సమ వృత్తము. త త జ గగ. యతి: 8 వ అక్షరము. ప్రాస నియమము గలదు.

   తొలగించండి
 2. పట్టు పంచెలు గట్టుచు పరమ ప్రీతి
  పంట కాపును గాంచగ పరవ శమున
  బుద్ధి పుట్టెను తనకింత భోగ మేల
  పుట్టగోఁచిని ధనికుండు పెట్టి మురియు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అక్కయ్యా,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'తన కేల భోగ మనుచు' అంటే బాగుంటుందేమో?

   తొలగించండి
  2. పట్టు పంచెలు గట్టుచు పరమ ప్రీతి
   పంట కాపును గాంచగ పరవ శమున
   బుద్ధి పుట్టెను తనకేల భోగ మనుచు
   పుట్టగోఁచిని ధనికుండు పెట్టి మురియు

   తొలగించండి
 3. డా.పిట్టా
  దానమెరుగడు భోగాన దరుగు కలిమి
  భోగమే నాశమునకైన భుక్తిగాగ
  నాశమును గుర్తు జేయుచు నరయనేమొ
  పుట్టగోచిని ధనికుండు పెట్టి మురియు!
  పనిబడి బంగళా చివర బ్రాపుగ బెంకలు బేర్చనందమౌ
  మునుగన రాక్షసాకృతియె మోదము నిచ్చునివాసమందు తా
  మనగ దరిద్రవేశమున మానవు జిష్టియె దాకకుండగా
  ధనికుడు పుట్టగోచిని సతంబు ధరించి ముదంబునందురా!
  "దానము భోగము నాశము
  పూనికతో మూడు గతులు భువి జనమునకున్" ఆర్యోక్తి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. డా. పిట్టా సత్యనారాయణ గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 4. పెట్ట లేడుగ పేదల పొట్ట గడువ
  కట్ట లేడుగ మెయినిండు బట్ట లెపుడు
  చుట్టముల జేరనీయడు పట్టు మనుచు
  పుట్ట గోచిని ధనికుండు పెట్టి మురియు!

  రిప్లయితొలగించండి
 5. శ్రీగురుభ్యోనమః

  గురువుగారూ నిన్నటి పద్యమునకు చక్కని సవరణ సూచించినందులకు ధన్యవాదములు.

  ఘనమగు పట్టు వస్త్రములు గర్వమునన్ ధరియించి వచ్చె నా
  ధనికుఁడు, పుట్టగోఁచిని సతంబు ధరించి ముదంబు నందురా
  మునివరుడై మహర్షి కడు మోదము నిచ్చెడు జ్ఞానరూపమై
  మన రమణుండు నిల్చె నిల మాన్యుడు సూర్య సమాన తేజుడై

  రిప్లయితొలగించండి

 6. పిల్లికిని బిచ్చమేయని పిసిని గొట్టు

  పైసయున్ ఖర్చు చేయని పరమ లోభి

  వలువ లెందుకు మేనికి వ్యర్ధమనుచు

  పుట్టగోచిని ధనికుండు పెట్టి మురియు.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. ………………………………………
  గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  పూర్వకాలము కౌపీనమును ధరి౦చె

  పుట్టు - పేద | దోవతి c గట్టు మోజు >

  పుట్ట , గోచిని ధనికు౦డు పెట్టి మురియు

  నేటి కాలము , నవ్యత నిగ్గు లీన

  ______________________

  పూర్వకాలము పేదవాడు పుట్ట గోచి ధరి౦చే

  వాడు . నేటికాలము , దోవతిని కట్టుకునే

  మోజు కలిగి నపుడు ధనికుడు దోవతి గోచి

  పెట్టుకొని మురిసి పోతు౦టాడు .

  ____________________________

  రిప్లయితొలగించండి
 8. పట్టు వలువలు లేనట్టి పాతనాళ్లు
  మరువఁ జాలక తనదైన గురుతు గాను
  చూచి యొకపరి పెట్టెలో దాచు కొనఁగ
  పుట్ట గోఁచిని ధనికుండు పెట్టి మురియు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 9. మట్టిలోని మానికములు గట్టివారు
  చేటికా చేటులకు వర చేలములను
  పట్టు తో నేచి నట్టివి దట్టము మరి
  పుట్టగోఁచిని ధనికుండు పెట్టి మురియు

  [దట్టము = పావడ; పాలేరులు పంచిని గూడ గోచివలెనే కట్టు కుంటారు]


  వనమున నిండు కుండ గతిఁ బారదు కావడి నుండి యెన్నడున్
  వినయ విధేయ సద్గుణ వివేకియుఁ దా పనివేళ లందు న
  న్ననయముగాఁ దలంపడట హాలికుఁడుత్తమ బుద్ధిశాలి యా
  ధనికుఁడు పుట్టగోఁచిని సతంబు ధరించి ముదంబు నందురా

  [అనయము = అశుభము]

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 10. చెట్టుపుట్టల దిరుగుచు కట్టుకొనగ
  పుట్టములులేేేని జనములు రొట్టకోసి
  చుట్టుకొను తట్టులకుబోయి జూచివారి
  పుట్జగోచిని ధనికుండు పెట్టి మురియు.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. వనములలో జరించుచును వానయు నెండయు దాక స్రుక్కుచున్
  తనువుల దాచు వస్త్రముల దాల్చుటెరుంగక రొట్టకట్టుతో తనిసెడివారి పాలి జని తాప్రకటింపగ కల్మి నెంచు నా ధనికుడు పుట్టగోచిని సతంబు ధరించుచు మోదమందురా.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. గ్రీష్మ తాపంబుదా ళక గీము లోన
  దాన కూర్చుండి యొంటరి దనము దోడ
  పట్టు వస్త్రము లయ్యవి బరువ నుచును
  పుట్ట గోచిని ధనికుండు పెట్టి మురియు

  రిప్లయితొలగించండి
 13. వడ్డికాసుల మోజుతో దుడ్డునంత
  పరులకిడుచును సతతము, వలువ విడిచి
  పుట్టగోఁచిని ధనికుండు పెట్టి మురియు
  మురికినోటివాడని ప్రజ పరిహసించ

  రిప్లయితొలగించండి
 14. అనయము మానసమ్ముధనపార్జనమందున మగ్న మవ్వగా
  కనుచుశివమ్ము డెందమునఁ గట్టు పరిచ్ఛదమున్ త్యజించుచున్
  ధనికుడు పుట్టగోచిని సతంబు ధరించి ముదంబునందురా
  ఘనముగ కూడబెట్టుసిరి కాలము తీరిన నూరడించునే?

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   'ధనపార్జన'...?

   తొలగించండి
  2. గురువర్యులకు నమస్సులు. నిధి యార్జనమందున అంటే సరిపోతుందా. దయతో తెలియజేయ ప్రార్థన.

   తొలగించండి
  3. రెడ్డి గారు నిధి + ఆర్జన = నిధ్యార్జన అవుతుంది. ధనము + ఆర్జన = ధనపుటార్జన అవుతుంది.
   "మానసమ్మది ధనార్జనమందున" అన్న సరి పోతుంది.

   తొలగించండి
 15. నాటకముతన ప్రాణమన్న ధనికుండు
  వేసెనొక నాటకమ్మున వేమనార్యు
  వేశమును కడు మోజుతో ఫిబ్రవరిన
  పుట్టగోఁచిని ధనికుండు పెట్టి మురియు
  నతడు పాత్రలో లీనమౌ నటన జూపి

  రిప్లయితొలగించండి
 16. కూడబెట్టుటయే గాని కూడి పెట్టి
  యెరుగడీతడు, సంపద యినుమడింప
  బ్రతుక సౌఖ్యముడుగి లేని వాని వోలె
  పుట్టగోచిని ధనికుండు పెట్టి మురియు

  రిప్లయితొలగించండి
 17. వినుత విశాల బుద్ధి, మునివేషము, నిత్య జపార్చనాది స
  న్మునిగణ బంధుజాలము, ముముక్ష కుతూహలుఁడాత్మలోన పా
  వన శివరూప చింతనము భావజ వైరము నిచ్చలేమి చేఁ
  ధనికుఁడు పుట్టగోఁచిని సతంబు ధరించి ముదంబు నందురా

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 18. కలిమి,బలిమినిజూచియు-విలువలున్న
  వేమనార్యుని సాహిత్య వేదవిధులు
  పుట్ట?గోచినిధనికుండుపెట్టిమురియు
  నాటివేమన్న భావాలు నాటుకొనగ|
  2.ధనమును దోచిపెట్టియు,నధర్మ పథంబున దాచియుంచగా?
  మనుగడ యందు”మోడి”పరమావధి పాలననోట్ల కట్టలున్
  గనుగొని జైలు కీడ్చెనని కల్పితమౌ కలరాత్రి నిద్రలో
  ధనికుడు| పుట్ట గోచిని సతంబుధరించి ముదంబు నందురా|


  రిప్లయితొలగించండి
 19. .చదువు,పదవులు,పెళ్ళిళ్ళు చక్కబెట్టి
  కోట్లయాస్తని సంతుకు గూర్చిపెట్ట?
  “వయసు మీరిన తండ్రిని బయటి కంప|
  అంత్యకాలాన యాశ నిరాశ గాగ?
  పుట్ట గోచినిధనికుండు పెట్టి మురియు|

  రిప్లయితొలగించండి
 20. ధనికుడు పుట్ట గోచిని సతంబు ధరించి ముదంబు నందురా
  ధనికుడు వోలె బేదయును దా భరియించగ లేక దాపము
  న్నన వరతంబు గట్టును ననాదిగ బట్టును గాక గోచియున్
  విను మదియేగదా భువిని వేసవి వేడికి మార్గ మయ్యెడున్

  రిప్లయితొలగించండి
 21. ఘనమగు పట్టువస్త్రములు గట్టిచరించెడువాడెవండనన్
  ధనికుఁడు , పుట్టగోఁచిని సతంబు ధరించి ముదంబు నందురా
  వనముజరించెడాదితెగ వాసులు , ముక్తిని గోరువారెయౌ
  ముని జనులున్ విరాగులు ముముక్షువులెల్లరు, లేని పేదలే

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. విరించి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'వనము జరించు గ్రామవన వాసులు...' అనండి. 'ఆది తెగ' దుష్టసమాసం. 'చరించెడు+ఆది = చరించెడు నాది' అవుతుంది. అక్కడ సంధి లేదు.

   తొలగించండి
 22. లోభతత్వము గలిగిన రొచ్చుమనిషి
  ధనము నార్జించి తినకుండ దానమేమి
  జేయకుండ జీవించును చివరి వరకు
  పుట్టగోఁచిని ధనికుండు పెట్టి మురియు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 23. పుట్ట గోచిని ధనికుండు పెట్టి మురియు
  పెట్టి బుట్టితి ననిదల్చి పెద్ద మనసు
  బెట్టి గోపుడు తనకున్న పేద తనము
  నిట్టె బాపెను నటుకుల నిచ్చి నంత

  రిప్లయితొలగించండి
 24. కలుములకు సరి తూగక కట్టు కొనును
  పుట్ట గోచిని ధనికుండు! పెట్టి మురియు
  పేద యైన సిరుల నిరు పేద కెపుడు!
  ధనము కోరదె భోగము, దానములను!

  రిప్లయితొలగించండి
 25. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  కలిమి గలిగినా కుముదుడై మెలగు నతడు
  అజ్ఞు డౌచు నిచ్చలు నన్వయమ్ము లేక
  వీగుచు మరియాద చలుప పిచ్చపట్టి
  పుట్టగోఁచిని ధనికుండు పెట్టి మురియు!

  (పిచ్చపట్టి = లోభించి)

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 26. వనజభవుండు పాలమున వ్రాసిన వ్రాతలు నమ్మినట్టి ని
  ర్ధనికుడు పుట్టగోఁచిని సతంబు ధరించి ముదంబు నందురా
  జననముపూర్వకర్మఫల సారమటంచు దలంచి యాత్మలో
  మనమున ఖేదమెప్పుడును మాన్యుల గాంచియు పొందడిద్ధరన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 27. పుట్టినప్పుడు తనువుపై బట్టలేదు
  పోవువేళను రావెట్టి పుట్టములును
  తొడుగ నేలను తొడవులీ నడిమటంచు
  పుట్టగోచిని ధనికుడుపెట్టి మురియు

  రిప్లయితొలగించండి
 28. కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 29. తాను తినబోక పరులకు దానమిడక
  ధనము దాచుటె తనదగు ధర్మమనుచు
  చెలగి పుట్టలు పెట్టెడి చెద పురుగటు
  పుట్టగోఁచిని ధనికుండు పెట్టి మురియు

  నిన్నటి సమస్యకు నా పూరణ

  రాహువే మ్రింగ పున్నమి రాత్రి శశిని
  యంధకారము భూమిని యలము కొనగ
  నాకసమునందు కాంతిని యమర జేయ
  కడచె రాతిరి చుక్కల గములు వొడమె

  రిప్లయితొలగించండి
 30. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 31. పట్టు పంచెలు గట్టును, పరుగు లిడును,
  సంతసముతోడ నాట్యంబు సలుపు నిజము,
  తనకు వారసుడై వెలుగొందు తనయుడొకడు
  పుట్ట, గోచిని ధనికుండు పెట్టి మురియు.

  ఘనతరమైన యోగమున కాలము బుచ్చెడివాడు, దైవమం
  దనయము భక్తిజూపుచు మహత్సుఖ మొంది చరించువాడు, స
  న్మునివరు, డన్నిబంధములు మున్నె త్యజించినవాడు, సాధుతన్
  ధనికుడు పుట్టగోచిని సతంబు ధరించి ముదంబు నందురా.

  హ.వేం.స.నా.మూర్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 32. పూట కైనను లేకుండ పుడమి యందు
  దిరుగు చుండెడు పేదలీ ధరియింత్రు
  పుట్టగోచిని, ధనికుoడు పెట్టి మురియు
  పట్టువలువలె కట్నాలు బంధువులకు

  రిప్లయితొలగించండి
 33. పుట్ట గోచిని ధనికుండు పెట్టి మరియు

  జనుల నమ్మించి దాచెను ధనమునంత;

  పెద్ద నోట్లెల్ల రద్దయ్యె; బుధ్ధి వచ్చె;

  ధనము పోయెనంచేడ్చెను ధనికుడతిగ.

  డాక్టర్ మూలె రామమునిరెడ్డి;విశ్రాంత తెలుగు పండితులు ప్రొద్దుటూరు. కడప జిల్లా. 7396564549

  రిప్లయితొలగించండి
 34. కనివిని యెన్నజాలనిది కన్పడ కుండను దాచలేడురా
  ధనికుఁడు;...పుట్టగోఁచిని సతంబు ధరించి ముదంబు నందురా
  ఘనమగు రాజ భోగమును కాలిని తన్నుచు పారిపోవుచున్
  వనముల సంచరించెడిది వైభవ మొల్లును జ్ఞానమూర్తియే

  రిప్లయితొలగించండి