12, మార్చి 2020, గురువారం

సమస్య - 3307 (వేపాకులతో...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"వేపాకులతో వంటఁ జేయుమా రుచ్యంబౌ"
(లేదా...)
"వేపాకుల్ వేసిన వంటకమ్ము గడు రుచ్యంబౌను స్వాస్థ్యంబిడున్"
(ఛందోగోపన సమస్యలు)

61 కామెంట్‌లు:

 1. కాకరకాయల పులుసా?
  భీకరమగు చేదు పోవ బెల్లము తోడన్
  పాకపు పోపున కరివే
  పాకులతో వంటఁజేయుమా రుచ్యంబౌ!

  రిప్లయితొలగించు

 2. నడిరేయి సరదా పూరణ:

  చాకోలేటులు దండిగాను తినగన్ జాగ్రత్తనున్ వీడుచున్
  కేకల్ వేయుచు వైద్యుడయ్య సుగరున్ కించిత్తునున్ వద్దనన్
  సాకుల్ చెప్పక వల్లభుండ! తినుమా! సంతోషమౌ రీతి వే
  పాకుల్ వేసిన వంటకమ్ము గడు రుచ్యంబౌను స్వాస్థ్యంబిడున్!

  రిప్లయితొలగించు

 3. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  పీకల్ నిండుగ రాత్రి ప్రొద్దుటను భల్ పెండ్లింటనున్ మేయగా
  పాకుల్ మైసురు లడ్లు జాంగ్రిలననున్ భారమ్ము తోరమ్ముగా
  చీకాకుల్ మిగులంగ జేయు పురుగుల్ చేరంగ పొట్టందు వే
  పాకుల్ వేసిన వంటకమ్ము గడు రుచ్యంబౌను స్వాస్థ్యంబిడున్

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. మీ ఆటవిడుపు పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'పొట్ట+అందు' అన్నపుడు సంధి లేదు. అక్కడ "చేరంగ నా పొట్ట..." అనవచ్చు.

   తొలగించు
 4. ఆకులలో రాజము రే
  జీకటి దొలగించును మరి జేకూర్చు పసిన్
  ప్రాకటమైనన్ కరివే
  పాకులతో వంటజేయుమా రుచ్యంబౌ
  పసి = సువాసన

  రిప్లయితొలగించు


 5. జేబులో డబ్బులు పోయెనే :)


  ఓ కళ్ళాల! దివాలా
  యే! కబళించెను బజారు! యేగానియు లే!
  తేకువ గనుమా కరివే
  పాకులతో వంటఁ జేయుమా రుచ్యంబౌ


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించు
 6. ( ఒక పెద్దాయన తన యిల్లాలితో )
  సోకుల వంటలు చాలును ;
  చేకొని బచ్చలి కొతిమిర జిలకర మునగల్
  గాకర వెల్లులి కరివే
  పాకులతో వంట జేయుమా ! రుచ్యంబౌ .

  రిప్లయితొలగించు


 7. తాకెన్ చీని జనాళి నా రసి భయోత్పాతమ్ము తాకంగనే
  దూకెన్ జారి బజారు! జారె చమురే! దూపాడె బాజారెపో!
  ఓకళ్ళాల! కిసాయి ఖాళి!కయిలో నోబేడ లేదాయె వే
  పాకుల్ వేసిన వంటకమ్ము గడు రుచ్యంబౌను స్వాస్థ్యంబిడున్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించు
 8. శ్రీకంఠాది సమస్తదేవగణముల్ శ్రేయస్కరం బౌచు మీ
  చీకాకుల్ దొలగించునంచు భువిపై సృష్టించి రిద్దానినిన్
  సాకున్ దల్లిగ సత్యమోయి జనుడా శంకింప కీకర్రి వే
  పాకుల్ వేసిన వంటకమ్ము గడు రుచ్యంబౌను స్వాస్థ్యంబిడున్

  రిప్లయితొలగించు


 9. ప్రాకటము! పెరటి కరివే
  పాకులతో వంటఁ జేయుమా రుచ్యంబౌ
  తాకదు వైరెసు మనల వి
  వేకము తో లేహ్యముల చవిగొనదగునికన్ !


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించు
 10. డా.బల్లూరి ఉమాదేవి

  కాకరకాయలనంగా
  భీకరమగుచే దదుండు వినుమది తొలగన్
  ప్రాకటమగు నా కరివే
  *పాకులతో వంట చేయుమా రుచ్యంబౌ*

  కానీ చివరి పాదంలో యతి కుదరలేదని అనుమానంగా ఉంది
  ..

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   అది కాకుస్వర యతి. చేయుము + ఆ (నిబోధన)

   తొలగించు
 11. రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "చూడగ । నోకర..." అనండి. వోతో మొదలయ్యే తెలుగు పదాలు లేవు.

   తొలగించు
  2. "చూడగ । నోకర గల్గును మెసవగ నొక హోటలులో..." అనండి.

   తొలగించు
  3. సోకుగ గన్పడు చూడగ,
   నోకర గల్గును మెసవగ నోకహోటలులో
   శాకము కంటెను సతి ! వే
   పాకులతో వంటఁ జేయుమా రుచ్యంబౌ
   గురువు గారు మీ సూచన మేరకు సవరించిన పద్యం.
   కృతజ్ఞతలు 🙏

   తొలగించు
 12. సమస్య :- "వేపాకులతో వంటఁ జేయుమా రుచ్యంబౌ"
  (ఛందో గోపనం)

  *కందం**

  సోకుల శ్రద్ధలు చాలిక
  ప్రాకటముగ వంటజేయ పాటుపడుటకున్
  సాకులు జెప్పక కరివే
  పాకులతో వంటఁ జేయుమా రుచ్యంబౌ
  .........................✍చక్రి

  రిప్లయితొలగించు
 13. ఆకలితో జేరితిమిట
  వేకువగా నిద్రలేచి వేడిగనుప్మా
  మాకొరకింకను కరివే
  పాకులతో వంటఁ జేయుమా రుచ్యంబౌ.

  రిప్లయితొలగించు
 14. కేకల్ వేయకు "డార్లింగ్"
  ప్రాకటమౌ ప్రకృతివైద్యపద్ధతి యనిరే!
  చేకురు నారోగ్యము "వే
  పాకులతో వంటఁ జేయుమా రుచ్యంబౌ"

  రిప్లయితొలగించు
 15. ఆకులు తినంగ జనులకు
  చేకురు నారోగ్య మనుచు చెప్పగ వినమే
  కాకర శాకము కరివే
  పాకు తో వంట జేయుమా రుచ్యంబౌ

  రిప్లయితొలగించు
 16. మైలవరపు వారి పూరణ

  ఆకొన్న కూడు అమృతము..

  "లోకో భిన్నరుచిర్హి" యన్న పలుకుల్ పూర్వోక్తముల్ సత్యముల్!
  నీ కౌశల్యము జూపి పాకమున నెంతేన్ శ్రద్ధతో వండుమా!
  యాకొన్నన్ దినఁ బ్రీతి! సుంత మధుమేహవ్యాధి తగ్గించు వే...
  పాకుల్ వేసిన వంటకమ్ము గడు రుచ్యంబౌను స్వాస్థ్యంబిడున్"!!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి.

  రిప్లయితొలగించు
 17. .... శంకరాభరణం....
  12/03/2020...గురువారం

  సమస్య.
  *******

  "వేపాకుల్ వేసిన వంటకమ్ము గడు రుచ్యంబౌను స్వాస్థ్యంబిడున్

  నా పూరణ.
  ** *** *****

  ఆకుల్ పువ్వులు వేర్లు కొమ్మలు గనంగా ఔషధంబై సదా

  రాకుండన్ గడు వ్యాధులున్ శుభముగన్ బ్రాణాల రక్షించదే?

  లోకమ్మందున వేపచెట్టు ఘనమౌ లోకించ సత్యంబె!వే

  పాకుల్ వేసిన వంటకమ్ము గడు రుచ్యంబౌను స్వాస్థ్యంబిడున్


  🌱 ఆకుల శాంతి భూషణ్ 🌱
  . 🌷 వనపర్తి 🌷  రిప్లయితొలగించు
 18. నా పూరణ 🙏🙏

  *"వేపాకులతో వంటఁ జేయుమా రుచ్యంబౌ"*
  (ఛందోగోపన సమస్య)


  *కం||*

  ఆకులు యలములు తినినన్
  చాకు వలెను యుందు వనెను చాందసు డొకడున్
  నా కోరిక చచ్చెను, వే
  *పాకులతో వంటఁజేయుమా రుచ్యంబౌ!*

  *కళ్యాణ్ చక్రవర్తి, ముంబాయి*
  🙏😃🙏😃🙏

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. *నా సరదా పూరణ* 🙏🌹🌹

   *కం||*

   వేకువ ఝామున లేచితి
   ఈకలు పీకిరి తినుటకు యిగురే బెట్టన్
   నీకొక చిట్కా, కరివే
   *పాకులతో వంటఁజేయుమా రుచ్యంబౌ!*

   *కళ్యాణ్ చక్రవర్తి, ముంబాయి*
   🙏😊🙏😊🙏

   తొలగించు
 19. నాకముదాకు సువాసన
  చేకొని పులిహోరజేయ జేర్చుచు శనగల్
  దాకను నింగువ కరివే
  పాకులతో వంటజేయుమా రుచ్యంబౌ
  దాక = పాత్ర

  రిప్లయితొలగించు
 20. శ్రీకారమ్మునుజుట్టి శార్వరికి నిక్షేపమ్ముగా కుండలో
  సాకల్యమ్మన నిక్షుకాండములు నాస్వాదింపగా మావియున్
  సౌకర్యమ్ముగ చింత యుప్పు జలమున్ సంధించి మిర్యాలు వే
  పాకుల్ వేసిన వంటకమ్ము గడు రుచ్యంబౌను స్వాస్థ్యంబిడున్

  తిరుక్కోవళ్ళూరు శ్రీహర్ష

  రిప్లయితొలగించు
 21. ఆకులలములను వండెద
  పాకము రుచిగా ననుచును డంబము లాడే
  యో కామిని, చూతము వే
  పాకులతో వంటఁ జేయుమా రుచ్యంబౌ

  రిప్లయితొలగించు
 22. శార్దూలవిక్రీడితము
  మీ కల్యాణము జేయ లేవనఁగ సామీప్యమ్మునన్ మండపాల్
  సౌకర్యంబుగ చల్వ పందిరి విలాసంబౌగదే పైన వే
  పాకుల్ వేసిన, వంటకమ్ము గడు రుచ్యంబౌను స్వాస్థ్యంబిడున్
  శాకమ్ముల్ దగ వండ క్రిందుగను, యాస్వాదింత్రు వడ్డించినన్!

  రిప్లయితొలగించు
 23. ..............🌻శంకరాభరణం🌻...............
  ..................🤷🏻‍♂సమస్య 🤷‍♀....................
  (ఛందో గోపనము)
  వేపాకులతో వంటఁ జేయుమా రుచ్యంబౌ

  సందర్భము: పాతాళ లంకలో మైరావణుడు ప్రభువు. అక్కడ 81 అడుగుల విగ్రహం వున్న కాళికాలయం వుంది. పురుషులకు వేరే చెరసాల లున్నవి. అందు కిన్నర కింపురుషాదు లున్నారు. స్త్రీలకు వేరే చెరసాల లున్నవి. అం దొకదాంట్లో అతడు చెల్లెలు దుర్దండిని చేతులు కాళ్ళకు తగుమాత్రం కదల్చి నడువడానికి మాత్రం వీలుండేలా గట్టి సంకెళ్ళతో బంధించాడు. ఆమె కొడుకును మరో చెరసాలలో వుంచాడు.
  మైరావణుడు రామ లక్ష్మణులను విభీషణుని రూపంలో వెళ్లి తెచ్చి కాళి గుడిలో బంధించినాడు. బలి ఈయా లనుకున్నాడు. ఆచారం ప్రకారం ఇంటి ఆడపడుచుచేత పసుపు నీళ్ళతో మంగళ స్నానం చేయించాక గన్నేరు పూదండలు వేపాకులు మెడలో వేస్తారు. అప్పు డవి బలి ఈయదగిన నరపశువులు.
  మైరావణుడు చెల్లెలును పురమా యించాడు వేకువనే రామ లక్ష్మణులకు స్నానాలు చేయించి ఆ పని చూడు మని. అట్లైతే శాశ్వతంగా బంధ విముక్తురాలిని చేస్తా నని..
  అట్లే వంటవాళ్ళనూ తొందరపెట్టాడు రుచ్యములైన పదార్థాలు వండా లని.. అదీ పద్య సందర్భం..
  అనంతర కథ. ఆమె పొలిమేరలోని అమృతసరస్సులో 12 బిందెల నీళ్ళు తేవాలని బయలు దేరింది. ఆమె ఏడుస్తుంటే ఆంజనేయుడు ఓదార్చి ఆమె సంకెళ్ళు ఒక్క దెబ్బతో విరగ్గొట్టాడు. అవి మైరావణుడు తప్ప మరెవరూ తొలగించలేనివి. "నా కొడుకు బాల్యంలో వుండగా నారదుడు 'వీడు పాతాళ లంకకు రాజౌతా' డని చెప్పగా మా యన్న మమ్మ ల్నిద్దరినీ చెరలో బంధించా" డని ఆమె చెప్పింది.
  ఆంజనేయు డెంతో కష్టపడి ఆలయం చేరుకొని దుర్గాదేవిని ప్రార్థించినాడు.
  ఇలా ఎంతో కథ జరిగాక మైరావణుణ్ణి మారుతి సంహరించాడు..
  (శ్రీ వద్దిపర్తి పద్మాకర్ గారి ప్రవచనం వినవచ్చు)
  హవణించు = అలంకరించు
  12.10.19 నాటి నా పూరణమూ చూడవచ్చు.
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  *హనుమద్విభూతి*

  "ఓ కలికీ! నరపశువుల

  నా కాళికి బలి యొసంగ హవణింపవలెన్

  వేకువ దండలతో వే

  పాకులతో.." "వంటఁ జేయు
  మా రుచ్యంబౌ.."

  ✍️~డా.వెలుదండ సత్యనారాయణ
  పరమార్థ కవి
  12.03.20
  -----------------------------------------------------------

  రిప్లయితొలగించు
 24. నూకాలమ్మ మసూచి తట్టు ప్రబలన్నన్యోన్య స్నేహంబునన్
  ప్రాకారంబుల చుట్టునున్ మరి గృహద్వారంబులన్ మూలలన్,
  చీకాకుల్ దొలగున్,హరిద్రసలిలా విక్షేపణన్,లేతవే
  పాకుల్ వేసిన;వంటకంబు గడురుచ్యంబౌను స్వాస్థంబిడున్
  పాకంబున్ కరివేప యుల్లి మిరియాలన్ వాడగానిత్యమున్

  రిప్లయితొలగించు
 25. సతీ!
  కందం
  మాకని జామ యిగురులున్
  పాకమ్ముగ రేని కాయ వడ్డించంగన్
  డోకొనరు బదులుగన్ వే
  పాకులతో వంటఁ జేయుమా రుచ్యంబౌ!

  రిప్లయితొలగించు
 26. ఆకుల కూరలు లేవని
  యాకలితో నన్ను మాడ్చ నన్యాయమ్మే
  ఆ కాయలతో కరివే
  పాకులతో వంటఁ జేయుమా రుచ్యంబౌ

  రిప్లయితొలగించు
 27. పాకమురుచికరమగుటకు
  సాకల్యముగాపొగడగ సకల జనంబుల్
  తేకువయలరగకరివే
  పాకులతో వంటఁ జేయుమా రుచ్యంబౌ

  రిప్లయితొలగించు
 28. రిప్లయిలు
  1. ఆఁకొన్న వారి కింపుగ
   నేకాలము నందు నైన నిష్టం బగునే
   యా కొత్తిమిరియుఁ గఱివేఁ
   పాకులతో వంటఁ జేయుమా రుచ్యంబౌ


   శాకాహారపు భోజనమ్ములఁ బలాశవ్రాత విఖ్యాతమున్
   సాకారమ్మొనరించఁ బాకమున విధ్యాధిక్య వీక్షించుమా
   వాకాటుల్ దగ మాని పెద్దలగు నవ్వారిన్ మదిం దల్చ వేఁ
   పాకుల్ వేసిన వంటకమ్ము గడు రుచ్యంబౌను స్వాస్థ్యంబిడున్

   [దల్చవు + ఏఁపు +ఆకుల్ = దల్చ వేఁ పాకుల్; ఏఁపు = బాధ]

   తొలగించు
 29. చేకూరెన్ మధు మేహమంచు మిగులన్ జింతింపగా నేలరా
  నీకున్ క్షేమము గూర్చు సూత్రమొకటిన్ నే చెప్పుచుంటిన్ గదా
  చీకాకెందుకు వీడుమా పెరటిలో చెట్టుండ నిత్యమ్ము వే
  పాకుల్ వేసిన వంటకమ్ము గడు రుచ్యంబౌను స్వాస్థ్యంబిడున్

  రిప్లయితొలగించు
 30. ఆకులరాజమయయి,రే
  జీకటిపోగొట్టునట్టిచిరుపత్రంబౌ
  శాకములన్నియుకరివే
  పాకులతోవంటజేయుమారుచ్యంబౌ

  రిప్లయితొలగించు
 31. బామ్మ:
  " నా కేమో కను లాన వాయె సరిగా నా నాన్న నే కర్రివే
  పాకేమో యని దూసి వేసితిని వేపా కింత యీ చారులో "
  మనవడు:
  "చీకా కేలను బామ్మ యీ రసము బల్ చెన్నొందు నే మెత్తు వే
  పాకుల్ వేసిన వంటకమ్ము గడు రుచ్యంబౌను స్వాస్థ్యంబిడున్."

  రిప్లయితొలగించు
 32. పాకము చేయుట యెరగని
  రాకేందుముఖికెరిఁగించె రమణుండీలా
  కాకర వేపుడు కరివే
  పాకులతో వంట జేయుమారుచ్యంబౌ

  రిప్లయితొలగించు
 33. చౌకగ లభించు నోషధి,
  యాకుల రూపున జనమ్ము నలరించగ నే
  శాకము నేనియు కరివే
  పాకులతో వంట చేయుమా రుచ్యంబౌ!

  రిప్లయితొలగించు
 34. జోకుల్వేయుటలేదునమ్ముము ప్రభో!చూర్ణమ్ముగానుండువే
  పాకుల్వేసినవంటకమ్ముగడురుచ్యంబౌనుస్వాస్ధ్యంబిడున్
  గాకల్దీరినవ్యాధులన్నియునునీకాండంపుకోడెమ్ముతో
  జేకూరున్ససిసత్యమేయిదిసుమాశ్రీరామభక్తాగ్రజా!

  రిప్లయితొలగించు
 35. ఏకాలంబుననైనవాడదగునేదేనిన్ పదార్థంబులో
  సాకల్యంబుగగూడి రుచ్యము రసాస్వాదంబుగా చేయునా
  పాకంబందలియాకుపేరుకరివేపాకండ్రు, కాదయ్యొవే
  పాకుల్!, వేసిన వంటకమ్ము గడు రుచ్యంబౌను స్వాస్థ్యంబిడున్

  రిప్లయితొలగించు
 36. చేకూరును రుచులన్నియు
  సాకల్యపు సొబగులన్ని సమపాళ్ళందున్
  చేకూర్చి లేత కరివే
  పాకులతో వంటఁ జేయుమా రుచ్యంబౌ!

  రిప్లయితొలగించు