21, మార్చి 2020, శనివారం

సమస్య - 3316 (దివ్వె వెలుంగు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"దివ్వె వెలుంగు గదిలోనఁ దిమిరము నిండెన్"
(లేదా)
"దివ్వె వెలుంగుచుండిన గదిన్ నలువంకల నిండెఁ జీకటుల్"
(ఈరోజు పూరణలు ప్రసారం కానున్న ఆకాశవాణి సమస్య)

93 కామెంట్‌లు:


 1. నడిరేయి సరదా పూరణ:

  త్రవ్వుచు గోతులన్ మిగుల ధైర్యము మీరగ చెట్లు నాటుచున్
  పువ్వులు కోయుచున్ విరివి పూజలు చేయుచు భద్రకాళికిన్
  నవ్వుచు త్రుళ్ళుచుండెడిది నాకము జేరగ నత్తగారయో
  దివ్వె వెలుంగు చుండిన గదిన్ నలువంకల నిండెఁ జీకటుల్

  రిప్లయితొలగించు

 2. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  పువ్వులలోన పుట్టుచును మోదము నొందుచు తల్లి నీడనున్
  నవ్వుచు పార్లమెంటునను నందము చిందుచు కన్నుగొట్టుచున్
  క్రొవ్వును జూపు రాహులును కొట్టగ భామ యమేఠి నందునన్
  దివ్వె వెలుంగు చుండిన గదిన్ నలువంకల నిండెఁ జీకటుల్

  రిప్లయితొలగించు
 3. నివ్వెర బోయిగాం చెనట నీడల నీడలు నృత్యమా డగా
  సవ్వడి జేయగా సకల సౌఖ్యము లందున తేలిపో వుచున్
  మువ్వల చేడియల్ మురిసి ముచ్చట లందున తేలకున్నచో
  దివ్వె వెలుంగు చుండిన గదిన్ నలువంకల నిండెఁ జీకటుల్
  రాజేశ్వరి. నేదునూరి.
  new jersee .

  రిప్లయితొలగించు


 4. మువ్వల సవ్వడిన్ వినిన ముద్దుగ తోచె నదేమి వింతయో
  యెవ్వడెరుంగునీ జగతి నేమని చెప్పగలుంగు వాడనో
  రువ్వె భయానకంబగు కరోన,నుగాది దినంబువేళలో
  దివ్వె వెలుంగుచుండిన గదిన్ నలువంకల నిండె చీకటుల్..!"

  రిప్లయితొలగించు
 5. (లోకంలోని శోకాలకు విచలితుడైన సిద్ధార్థగౌతముని అంతరంగస్థితి)
  చివ్వున లేచి కూర్చొనిన
  శ్రీకరరూపుని చిత్తమందునన్
  నవ్వుల పుత్రుపత్నివద
  నమ్ములు గుర్తుకు వచ్చుచుండగా
  మవ్వపు మోముపై నెవియొ
  మాయలు గ్రమ్మగ మాటిమాటికిన్
  దివ్వె వెలుంగుచుండిన గ
  దిన్; నలువంకల నిండె జీకటుల్.
  (మవ్వపు-కోమలమైన;శ్రీకరరూపుడు-మంగళమూర్తి)

  రిప్లయితొలగించు
 6. అవ్వలినుండి జొరబడదు
  దివ్వె వెలుంగు ; గదిలోనఁ దిమిరము నిండెన్
  చువ్వన జని నీవేయొక
  దివ్వెను వెలిగించి తెమ్ము తేజము నిండున్

  చువ్వన = చప్పున

  రిప్లయితొలగించు
 7. గువ్వలు చేరుకొన్నవివె గూటికి, తారక లాకసమ్ములో
  నివ్వటిలెన్, మృగమ్ములు వనిన్ దిరుగాడగసాగె, భర్తకై
  యవ్వల నిల్చి చూచు మదిరాక్షి కరాంబుజమందు గొప్పగా
  దివ్వె వెలుంగు చుండిన, గదిన్ నలువంకల నిండెఁ జీకటుల్.

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. మనోహరమైన పూరణ గురువర్యా!నమఃపూర్వక అభినందనలు!!

   తొలగించు
  2. రవివర్మగారి చిత్రం గుర్తుచేశారు!

   తొలగించు
  3. అద్భుతంగా పూరించారు గురువు గారూ.... నమస్సులు!

   తొలగించు


 8. రవ్వపడనివ్వదే! మా
  యవ్వయె లేదాయె చేరె నవ్వల తృటిలో
  చివ్వున చిలుకయె యెగురను
  దివ్వె వెలుంగు గదిలోనఁ దిమిరము నిండెన్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించు


 9. ఆకాశవాణికి పంపినది


  నెవ్వలు దీర్చి యందరికి నెమ్మిని చూపుచు నాదరమ్ముతో
  వెవ్వెఱలాడు వారి మది వెల్తిని దూరము పాఱనొత్తె! మా
  యవ్వయె చేరగా ప్రభుని నాసమయమ్మున మాగృహమ్ములో
  దివ్వె వెలుంగుచుండిన గదిన్ నలువంకల నిండెఁ జీకటుల్  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించు
 10. అందరికీ నమస్సులు 🙏🙏

  నా పూరణ - కరోనా దాడి ..

  *కం||*

  సవ్వడి జేయుచు మెల్లగ
  నవ్వుల పువ్వుల సిరులిట నాశనమొందన్
  నివ్వెర బోవగ దేశము
  *"దివ్వె వెలుంగు గదిలోనఁ దిమిరము నిండెన్"*!!

  *కళ్యాణ్ చక్రవర్తి, ముంబాయి*
  🙏🌹🙏🌹🙏

  రిప్లయితొలగించు
 11. రిప్లయిలు
  1. ఉ. అవ్వల నివ్వలంచు సరిహద్దులు లేక ధరిత్రి నిండుగా
   సవ్వడి జేయుచున్ బ్రజలు సాగియు నేడు కరోన తాకిడిన్
   గువ్వల వోలె భీతిలుచు గూటికి హత్తుకు బోవ జూచిరే!
   దివ్వె వెలుంగు చుండిన గదిన్ నలువంకల నిండె చీకటుల్ !

   మఱియొక పద్యం:
   ఉ. జవ్వని తెల్ల చీరయును చక్కగదాల్చిన మల్లెపూవులా
   మువ్వల కాంతులున్ నిశను ముట్టడి జేసి ముదమ్ము గూర్చగా
   నవ్వనితన్ గనంగ మది హాయిని బొందుచు భర్త నెంచె నీ
   దివ్వెవెలుంగు చుండిన గదిన్ నలువంకల నిండె చీకటుల్!

   తొలగించు
  2. మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించు
  3. గురువర్యులకు నమస్సులు, ధన్యవాదములు.

   తొలగించు
 12. విరించి.

  *ఆనందకరుడు లోకరక్షకుడైన శ్రీకృష్ణుని అండదండలుండియు పుత్రశోకము తప్పలేదని అర్జునుడు బాధపడుతూ సుభద్రతో పలికిన పలుకులుగా నూహించి*


  చివ్వను జొచ్చి బాలకుడు చేడ్పడె నంచును తాళలేక నా

  జవ్వని కృష్ణసోదరి విచారము నందున కృంగియుండగా

  కవ్వడి వాసుదేవుఁగని గద్గద మందున పల్కెనిట్టులన్

  దివ్వె వెలుంగుచుండిన గదిన్ నలు వంకల నిండెఁ జీకటుల్.  రిప్లయితొలగించు
 13. ఉత్పలమాల
  కవ్వడి లేని వేళఁ గని కౌరవులెంచగ తమ్మిమొగ్గర
  మ్మవ్వల నుగ్రుడై చెలఁగి యయ్యభి మన్యుడుఁ గన్నుమూయఁగన్
  జవ్వని నిండుగర్భమున సైచునె యుత్తర కంటిధారలన్
  దివ్వె వెలుంగు చుండిన గదిన్ నలువంకల నిండె జీఁకటుల్

  రిప్లయితొలగించు
 14. సవ్వడి లేదు., వేణురవసాంద్రరసామృతగీతి లేనెలే...
  దెవ్వరి యింట దూరెనొ ? మఱెవ్వతె కోరెనొ? వాని మోముపై
  నవ్వులె చంద్రకాంతులవి! నల్లనివాడిటు రాని రేయిలో
  దివ్వె వెలుంగుచుండిన గదిన్ నలువంకల నిండె చీకటుల్!!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించు
 15. పువ్వుగ పెంచితి మీమెను 
  క్రొవ్వున ప్రేమంచు నేడు కూడగ పోయెన్ 
  నెవ్వగ మిగిలెను మాకును 
  దివ్వె వెలుంగు గదిలోన తిమిరము నిండెన్ 

  రిప్లయితొలగించు
 16. ఉ:

  నివ్వెర చెంది రెల్లెడల నివ్విధి వైరసు వృద్ధి బొందుట
  న్నెవ్వరు జాచినన్ దగిన నిర్ణయ రీతిని శ్రద్ధ జూపినన్
  మువ్వము గానరాదు గడు మ్రొక్కగ దేవుని నిట్లు గన్పడన్
  దివ్వె వెలుంగు చుండిన గదిన్ నలువంకల నిండె చీకటుల్

  మువ్వము:నయము

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించు
 17. కందం
  ఎవ్వని పెండ్లికి నిత్యముఁ
  బువ్వులు తోమాలలౌచు ముక్తిని గనునో
  నవ్వానిఁ దిరుమలఁ గనక
  దివ్వె వెలుంగు గదిలోనఁ దిమిరము నిండెన్

  రిప్లయితొలగించు
 18. ఎవ్వని దేశభక్తిమరిఎవ్వని యుద్దపుశౌర్యశక్తి , యిం
  కెవ్వని త్యాగశీలతయు కీలకమయ్యెడు సైనికుండు తా
  దివ్వెగ నిల్చియుండి మన దేశము కోసము ప్రాణమివ్వగా
  దివ్వెవెలుంగు చుండినగదిన్ పలువంకల నిండెచీకటుల్
  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణారావు
  ఇది ఆకాశవాణి కి పంపలేదు యిప్పుడే పూరించాను
  రిప్లయితొలగించు

 19. రవ్వల గొలుసును తెచ్చెను
  జవ్వనితో పొందుగోరి షట్టజ్ఞుండే
  నవ్వుచు సఖిపలిచిన తరి
  దివ్వె వెలుంగు గదిలోనఁ దిమిరము నిండెన్

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'షట్టజ్ఞుడు' క్రొత్త పదం తెలిసింది. "సఖి పిలిచిన" టైపాటు.

   తొలగించు
 20. ఆకాశవాణిలో ప్రసారం:
  నివ్వెరపాటుగొల్పుచు వినీల విశాల వియత్తలంబునన్
  నివ్వటిలెన్ ఘనాఘనము నీరజబంధుని క్రమ్ముకొంచు సం
  దివ్వకనొక్కసూర్యకర దీప్తికినైనను ధాత్రి చేరగన్,
  దివ్వె వెలుంగుచుండిన గదిన్, నలువంకల నిండెఁ జీకటుల్.

  రిప్లయితొలగించు
 21. అవ్వల రుక్మిణీమణికి నచ్చపువేడుక పారిజాతమున్
  నవ్వుల మోముతోడనిడ నల్లని స్వామియె విన్నసత్యకున్
  నివ్వెరపాటునన్ మదిని నిస్పృహ నీరస మావరింపగా
  దివ్వె వెలుంగుచుండిన గదిన్ నలువంకల నిండెజీకటుల్

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. నవ్వుల నారేడిటకును
   చవ్వున చనుదెంచడాయె ఝూములు గడచెన్
   దవ్వుల సవ్వడి గానమి
   దివ్వె వెలుంగు గదిలోన దిమిరము నిండెన్

   తొలగించు
  2. దవ్వుల సవ్వడి లేమిని గా చదువ ప్రార్థన!

   మల్లీశ్వరి

   తొలగించు
  3. మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించు
  4. ధన్యోస్మి గురుదేవా,నమస్సులు!

   తొలగించు
 22. చివ్వున యాత్మజన్మునకు చెందగ రాజ్యపు నాధిపత్యమే
  పువ్వులు భూషణమ్ములను ముక్కలు జేయుచు ద్రోహచింతనన్
  మవ్వము వీడి రోషమను మంటల గాలుచు నిల్వ కైకయే
  దివ్వె వెలుంగుచుండిన గదిన్ నలువంకల నిండెఁ జీకటుల్!!!

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "చివ్వున నాత్మజన్మునకు..." అనండి.

   తొలగించు
 23. ..............🌻శంకరాభరణం🌻...............
  ..................🤷🏻‍♂సమస్య 🤷‍♀....................
  "దివ్వె వెలుంగుచుండిన గదిన్ నలు
  వంకల నిండెఁ జీకటుల్"
  "దివ్వె వెలుంగు గదిలోనఁ దిమిరము నిండెన్"

  సందర్భము:
  త్వరమాణో జగామాథ సీతా దర్శన లాలసః
  శూన్య మావసథం దృష్ట్వా బభూవోద్విగ్న మానసః (అర.కాం. 60-3)
  రాముడు సీతను చూసే ఉత్కంఠతో తొందర తొందరగా ఆశ్రమానికి వెళ్ళాడు. శూన్యమైన ఆశ్రమాన్ని చూసి ఆతని ఉల్లము తల్లడిల్లిపోయింది.
  దదర్శ పర్ణశాలాం చ రహితాం సీతయా తదా
  శ్రియా చ విరహితాం ధ్వస్తాం హేమంతే పద్మినీ మివ 5
  చలికాలంలో మంచు కురిసి కాంతి తొలగి చెడిపోయిన తామర కొలనులాగా వున్న సీత లేని పర్ణశాలను రాముడు చూశాడు.
  రావణుడు సీత నపహరించుకొని వెళ్ళినాక శూన్యమైన పర్ణశాలను చేరుకొని రాముడు తమ్మునితో ఇలా అన్నాడు..
  "నేను రాగానే మీవదిన నగుమోముతో సడిచేయకుండా నా కెదురువచ్చేది. అంతకు ముందే సిగలోని పూల తావులు గుప్పు మనేవి..
  దివ్వె కూడా చిన్నబోయే ఆ వనదేవత నే డేదీ? కనిపించదే! పర్ణశాలలోని దీపం (సీత) వెలుగుతూ వుండే గదిలో నేడు ఎటు చూసినా చీకట్లే కమ్ముకున్నవి.
  ఆమె సిగలో పువ్వులూ నవ్వుతాయి నేను కనిపించగానే. అప్పుడు నాకు సీత తలనిండా కొంగు కప్పుకొని ఎదురుగా వచ్చేది. ఇంటికి దీపం సీతయే! ఆ దీపం వెలిగే పర్ణశాల గదిలో నేడు చీకటి నిండింది."
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  *ఇంటికి దీపము ఇల్లాలు*

  నవ్వు మొగాన మీ వదిన
  నా కెదురై సడిలేక వచ్చుఁ గ్రొం
  బువ్వులు కొప్పులో నొదిగి
  ముందుగఁ గు ప్పనఁ గమ్మ తావి.. యా
  దివ్వెయుఁ జిన్నవోవు వన
  దేవత నే డెది? పర్ణశాలలో
  దివ్వె వెలుంగుచుండిన గ
  దిన్ నలువంకల నిండెఁ జీకటుల్

  పువ్వులు నవ్వగ నెదురై
  దువ్విన తలమీది కొంగుతో నరుదెంచున్..
  దివ్వె యగు సీత యింటికి..
  దివ్వె వెలుంగు గదిలోనఁ దిమిరము నిండెన్

  ✍️~డా.వెలుదండ సత్యనారాయణ
  పరమార్థ కవి
  21.03.20
  -----------------------------------------------------------

  రిప్లయితొలగించు
 24. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  చివ్వలు లేనియట్టి సుఖజీవనముం గొనఁగాను, జేరి తా
  దవ్వున నుండెడిన్ గురుని, దబ్బున విద్యల నేర్వ, రాతిరిన్
  నవ్వుల పువ్వులు న్వెలిఁగె! నమ్మ గురున్, మదిలోన జ్ఞానపున్

  దివ్వె వెలుంగుచుండిన, గదిన్ నలువంకల నిండెఁ జీకటుల్!

  రిప్లయితొలగించు
 25. నివ్వెరపడితి, మగడు త్రా
  గువ్వెత్తున మీదబడుచు గోర్కె ముగించెన్
  జవ్వాడెన్ భావి కలలు
  దివ్వె వెలుంగు గదిలోనఁ దిమిరము నిండెన్౹౹

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'త్రాగి+ఉవ్వెత్తున' అన్నపుడు సంధి లేదు. యడాగమం వస్తుంది.

   తొలగించు
 26. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించు


 27. నేటి ఆకాశవాణి విశేషములు తెలుపగలరు.


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. మీ పద్యం చదివారు.
   వచ్చే వారానికి సమస్య...
   "నవ వాసంత శుభాగమంబిది కరోనా నామ నూత్నాబ్దమౌ"

   తొలగించు


  2. నెనరుల్స్ పంపించినాము   జిలేబి

   తొలగించు
 28. సవ్వడి సేయక చొరబడి
  కవ్వించుచు నుండ జగతి కలవర పడుచున్
  నవ్వుట మరచె కరోనా
  దివ్వె వెలుంగు గదిలోనతిమిరము నిండె న్

  రిప్లయితొలగించు
 29. సమస్య: దివ్వెవెలుంగుచుండిన గదిన్ నలువంకల నిండె చీకటుల్ (ఆకాశవాణి)
  ఉ: మువ్వల దాల్చి పాదముల ముద్దులగుమ్మచరించుచుండగా
  రువ్వుచు నోరచూపులను, రూపసి కన్నులు చెంగలించగా
  నవ్వులు పూవులన్ కురిసె, నాతి చటాలున మూయ నేత్రముల్
  దివ్వెవెలుంగుచుండిన గదిన్ నలువంకల నిండె చీకటుల్

  రిప్లయితొలగించు
 30. అవ్వలి చీనా నుండిటు
  రివ్వున బెనుగాలి విసరె రేగె కరోనా
  నివ్వెరబోవగనారెను
  దివ్వె వెలుంగు, గదిలోనఁ దిమిరము నిండెన్

  రిప్లయితొలగించు
 31. జవ్వనియోర్తు దాసరగు చావడిముందుననుండుగోడకు
  న్నవ్వలివైపునన్దెరకునానుకు దీపమువెల్గజేయగా
  దివ్వెవెలుంగుచుండినగదిన్నలువంకలనిండెజీకటు
  ల్లవ్వయదేమియట్లుగనుహాకనికట్టుల మంత్రసారమా?

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'చీకటుల్ + అవ్వ' అన్నపుడు ద్విత్వలకారం రాదు.

   తొలగించు
 32. అవ్వా!చూడుముకాంతిని
  దివ్వెవెలుంగుగదిలోన,తిమిరమునిండెన్
  రివ్వునవీచెడుగాలికీ
  దివ్వెలులేయారిపోవదీప్తులులేమిన్

  రిప్లయితొలగించు
 33. నవ్వులు మాయం బైనవి
  యవ్వదనమ్మునఁ గడు బరు వయి దుస్సహమై
  యవ్వగ నిండ హృదయమున,
  దివ్వె వెలుంగు గదిలోనఁ, దిమిరము నిండెన్


  దవ్వుల నున్న దీప మిటు ధైర్యము నూని భయమ్ము వీడి వే
  నొవ్వక తెమ్ము మిత్రమ వినోదము సూచెద వేల యిత్తరిన్
  రివ్వున వీచ గాలి విపరీతము, నాఱె గదయ్య సక్కఁగా
  దివ్వె వెలుంగు చుండిన, గదిన్ నలువంకల నిండెఁ జీకటుల్

  రిప్లయితొలగించు
 34. పువ్వులలోనితావివలెపున్నమివెన్నెలరేయి హాయియై
  నవ్వుచు కన్న వారలను నవ్వులలో తనియించు పాపడే
  జివ్వుమనంగ ప్రాణములు జేరెను దేవునిచెంత కయ్యయో!
  దివ్వెవెలుంగుచుండిన గదిన్, నలువంకల నిండెఁ జీకటుల్.

  రిప్లయితొలగించు
 35. నివ్వెర పాటన, ప్రాణము
  చివ్వున గాలిలొ కలిసెను చింతలు రేపన్ |
  సవ్వడి లేని శవముకడ |
  "దివ్వె వెలుంగు గదిలోనఁ దిమిరము నిండెన్"

  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'గాలిలొ' అని లో ప్రత్యయాన్ని హ్రస్వంగా ప్రయోగించరాదు.

   తొలగించు

 36. అవ్వరొ! నేమిజెప్పనగు నవ్వల ప్రాగ్దిశ మందునన్ గనన్
  నువ్విళులూరగన్ జనము నుర్విన బుట్టిన జీవరాశుల
  క్రవ్వపు ముక్కలన్ తినగ కర్కటి బోలు కరోన ప్రవ్వగా
  దివ్వెవెలుంగుచుండిన గదిన్ నలువొంకల నిండె చీకటుల్.

  క్రవ్వము-మాంసము; కర్కటి-సర్పము
  ప్రవ్వు- సమృద్ధమగు.


  యజ్ఞభగవాన్ గంగాపురం


  రిప్లయితొలగించు
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "అవ్వరొ యేమి... ప్రాగ్దిశయందునన్... నుర్విని...జీవరాశులే..." అనండి.

   తొలగించు
  2. తప్పక సరైన చేసుకొనెదను. ధన్యవాదములు🙏

   తొలగించు
 37. రిప్లయిలు
  1. ఎవ్వతొ భూతమై యిలఁ జరించె కరోన యనన్ లయమ్మునై
   బువ్వగ మార్చి మానవులఁ బుష్టికరమ్ము భుజించె భీష్మమై,
   నెవ్వెఱ గీములందకట! నిశ్చలులైరి జనమ్ము, భీతిలో
   దివ్వె వెలుంగుచుండిన గదిన్ నలువంకల నిండెఁ జీకటుల్

   తొలగించు

 38. రువ్వెడి కాంతి పుంజముల
  రోచిని వీచు మహద్ద్యుతీ ప్రభల్
  నవ్వగలేని మానసము
  నన్ పరివేదనలీను వైనము
  న్నెవ్వరు తోడురాని హృది
  నెగ్గునుగూడుచు వెక్కిరించగా
  దివ్వె వెలుంగుచుండిన గ
  దిన్ నలువంకల నిండె జీకటుల్!

  రిప్లయితొలగించు
 39. అవ్వ నిదెక్కడి చోద్యము
  త్రవ్వుచు శకటములు నింప తరగని వేదం
  నివ్వెర పోయెగ చూడన్
  దివ్వె వెలుంగు గదిలోన దిమిరము నిండెన్

  రిప్లయితొలగించు
 40. అవ్వని లోపలన్ సరిగ యద్దమ రేయిన పోవుచుండగా
  దివ్వె‌వెలుంగు చుండిన గదిన్ నలువంకల నిండె చీకటుల్.*
  జివ్వున లాగినట్లయిన జీవము భీతియు గుండె నిండుగా
  కెవ్వున గట్టిగా నచట కేకలు పెట్టితి బ్రోచువారికై

  మరొక పూరణ

  రవ్వల నగలను ముదమున
  జవ్వని కొసగంగ నెంచి జవమును రాగా
  చివ్వున దీపము లారగ
  దివ్వె వెలుంగు గదిలోన దిమిరము నిండెన్

  రిప్లయితొలగించు
 41. ..............🌻శంకరాభరణం🌻...............
  ..................🤷🏻‍♂సమస్య 🤷‍♀....................
  "దివ్వె వెలుంగుచుండిన గదిన్
  నలువంకల నిండెఁ జీకటుల్"

  సందర్భము: రావణునితో కుంభకర్ణు డిలా అన్నాడు ఆవేదనతో..
  "సీతను తెచ్చినావు. సంబరం తీరిందా! హాయిగా మనం కలిసి నవ్వుకోవడాని కింక ఏం మిగిలింది? నీ గుండె అనే గదిలో జ్ఞాన కాంతులు చిందించే దివ్వె ఆరిపోయింది. నీ దివ్య తప మంతా జారిపోయింది.
  ఒకప్పు డా దివ్వె వెలుగులు చిందిస్తూ వుండినటువంటి గదిలో ఏ మూల చూసినా యిప్పుడు చీకట్లే నిండిపోయినవి.."
  కైక ప్రవేశంతో దశరథుని జీవితం ఏ విధంగా అతలా కుతలమైపోయిందో సీత ప్రవేశంతో రావణుని జీవితంకూడా అట్లే అయింది.
  అందుకే శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస నెత్తీ నోరూ కొట్టుకొని చెప్పాడు.. కామినీ కాంచనాలు ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ప్రధానమైన ప్రతిబంధకా లని..
  ఈ రెంటిలో ఏ ఒక్కదాని చేతిలో చిక్కినా అది భయంకరమైన పతనాన్నే రుచి చూపిస్తుంది సుమా!
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  *ఆరిన దివ్వె*

  జవ్వని సీతఁ దెచ్చితివి..
  చా లిక సంబర మన్న! హాయిగా
  నవ్వు లి కేవి? గుండె గది
  జ్ఞానపు కాంతుల నీనుచున్నదౌ
  దివ్వెయె యారె.. జారె గద
  దివ్య తపం బదియే! ఒకప్పు డా
  దివ్వె వెలుంగుచుండిన గ
  దిన్ నలువంకల నిండెఁ జీకటుల్

  ✍️~డా.వెలుదండ సత్యనారాయణ
  పరమార్థ కవి
  21.03.20
  -----------------------------------------------------------

  రిప్లయితొలగించు