20, జూన్ 2020, శనివారం

సమస్య - 3403

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"తమ్ములఁ జంపంగఁ గోరెఁ దనయుఁడు దండ్రిన్"
(లేదా...)
"తమ్ములఁ జంపుమంచు నొక తండ్రిని పుత్రుఁడు కోరెఁ నమ్రుఁడై"
(పూసపాటి కృష్ణసూర్యకుమార్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

56 కామెంట్‌లు:


 1. నడిరేయి సరదా పూరణ:

  దుమ్మును లేప గోరుచును దుష్టపు బుద్ధుల డింపులయ్యరో
  వమ్మవ దూషణమ్ములిక వంగుచు దేశపు నాన్నగారికిన్
  గమ్మున తోక దింపుచును కయ్యము జేసెడి చీని వారలౌ
  తమ్ములఁ జంపుమంచు నొక తండ్రిని పుత్రుఁడు కోరెఁ నమ్రుఁడై...

  "Hindi-Cheeni Bhai Bhai"...
  Jawaharlal Nehru

  రిప్లయితొలగించండి


 2. అమ్మమ్మో! కల్లోలము!
  తమ్ములఁ జంపంగఁ గోరెఁ దనయుఁడు, దండ్రిన్,
  సొమ్ముల కొరకై నరుకన్
  దమ్మున దూకె నురుకుచు మదమున జిలేబీ


  లెక్కంటే లెక్కే ! సమస్య 3403 అని వుండాలి శీర్షిక సరి చేయ గలరు.  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 3. కందోత్పల


  గడిబిడి కుటుంబమందు వి
  నుడు! తమ్ములఁ జంపుమంచు నొక తండ్రిని పు
  త్రుఁడు కోరెఁ నమ్రుఁడై బో
  లెడు సొమ్ముల పై దురాశ లేకారణమై!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 4. నమ్మితి నాదు బలమ్మును
  తెమ్మన కత్తి తెగగోయ దీర్ఘారిన్ దా
  నెమ్మది వారించుచు పం
  తమ్ముల జంపంగగోరె దనయుడు తండ్రిన్

  నమ్మితి నాదుపౌరుషము నాకెదురెవ్వరు లేరటంచు దా
  తిమ్మిని బమ్మిజేయుచును తీవ్రపు గుట్రలబన్న వైరిపై
  నెమ్మిని స్నేహభావనను నేరములెంచక కర్కశంపు పం
  తమ్ముల జంపమంచు నొకతండ్రిని పుత్రుడుగోరె వినమ్రుడై

  రిప్లయితొలగించండి

 5. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  Bhopal, 2019:

  గమ్మున సాధ్విఁ బూడ్చగను ఘాటగు హోమము జేయబూనుచున్
  కమ్మగ గెల్వ గోరుచును కాంగ్రెసు నేతగు డిగ్గిరాజహో
  నమ్ముచు భూతపూజలను నాకము జూచుచు భాజపాల ప్రే
  తమ్ములఁ జంపుమంచు నొక తండ్రిని పుత్రుఁడు కోరెఁ నమ్రుఁడై...

  డిగ్గి రాజు = Digvijay Singh
  సాధ్వి = Sadhvi Pragya Singh Thakur

  రిప్లయితొలగించండి
 6. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. ఇమ్ముగ కూర్చొని బాలుడు
  కమ్మని కథలను జనకుని గదియించుమనన్
  వమ్మగు కథయందలి భూ
  తమ్ములఁ జంపంగఁ గోరెఁ దనయుఁడు దండ్రిన్"

  రిప్లయితొలగించండి
 8. రమ్మని జమదగ్ని యడుగఁ
  గమ్మను యన్నల నతడటు లాహుతి గావిం
  చిమ్మున భార్గవుఁడా పం
  తమ్ములఁ జంపంగఁ గోరెఁ దనయుఁడు దండ్రిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. ఇమ్మగు సంసారమ్మున 
  తమ్ములఁ జంపంగఁ గోరెఁ దనయుఁడు దండ్రిన్ 
  సొమ్ముల కొరకై యతనము 
  వమ్మయి పోవoగ జైలు పాలయి పోయెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. *శకునితో అతని పుత్రుడు ఉలుకుడు పలికిన మాటలుగా*

  అమ్మను విడి తనయులమౌ
  మమ్ముల విడి కౌరవులను మడచుట కొరకై
  యిమ్మహి జేరితివని, పం
  తమ్ములఁ జంపంగ గోరెఁ దనయుఁడు దండ్రిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. అమ్మకునాన్నకుమధ్యన
  నొమ్మికకరవయియలిగిరియొండొరులంతన్
  నెమ్మదిపరచుచు మీపం
  తమ్ములఁ జంపంగఁ గోరెఁ దనయుఁడు దండ్రిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. అమ్మహనీయుడైన జమదగ్నియె భార్గవ రాముతోడ నీ
  యమ్మను నన్నలన్ పరుశు కాహుతి నిమ్మని జెప్పినంతనే
  కిమ్మనకట్లుజేసె, మరి యిమ్ముగ మ్రొక్కుచు ప్రేమ మీర పం
  తమ్ములఁ జంపుమంచు నొక తండ్రిని పుత్రుఁడు కోరెఁ నమ్రుఁడై

  రిప్లయితొలగించండి
 13. సొమ్ముల కై తనయుడు మై
  కమ్ముననుండంగనిచ్చి కరవాలంబున్
  అమ్మయునిదురన వేళన
  తమ్ములఁ జంపంగఁ గోరెఁ దనయుఁడు దండ్రిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. మైలవరపు వారి పూరణ

  చెమ్మగిలంగ నేత్రములు చెప్పుచునుంటిని! యింటనెట్టి ప...
  ర్వమ్ములు లేవు., నిత్యము శవమ్ముల గాల్చుట దప్ప., మాకు శో..
  కమ్ములు మాత్రమే తెలియు., కక్షలివేలనొ ? లేనిపోని పం...
  తమ్ముల జంపుమంచు నొక తండ్రిని పుత్రుఁడు కోరెఁ నమ్రుఁడై!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 15. ఇమ్మహిఁ జూడ శాంతియది యెంతయొ మేలును గూర్చు, లోకక్షే
  మమ్మును గోరువాడ యభిమర్ధమదేలనొ శత్రుమూకతో
  నిమ్ముగ సంధి గూర్చుమది యిర్వురకున్ గుశలమ్మె యౌను పం
  తమ్ములఁ జంపుమంచు నొక తండ్రిని పుత్రుఁడు కోరెఁ నమ్రుఁడై

  రిప్లయితొలగించండి
 16. కమ్మని భావాలు కలిగి
  నమ్మకమగు వర్తనమున నలుగురు మెచ్చ న్
  నెమ్మదిగ మారి చెడు చే
  తమ్ముల జంప గోరె తనయుడు తండ్రి న్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. అమ్మనుజేశ్వరుడపుడా
  కమ్మని కావ్యమును గోరి కానుకలంపన్
  నెమ్మనమున నాశా భూ
  తమ్ములఁ జంపంగఁ గోరెఁ దనయుఁడు దండ్రిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. కుమ్మిరి విరుద్ధ రణధ
  ర్మమ్మునఁ దన్ననెఁ గల నభిమన్యుడు! గడురో
  సమ్మున రారాజు నతని
  తమ్ములఁ జంపంగఁ గోరెఁ దనయుఁడు దండ్రిన్!

  (కలలో అర్జునునికి అభిమన్యుడు కనిపించి కోరెనను ఊహతో)

  రిప్లయితొలగించండి
 19. నేటి శంకరాభరణము వారి సమస్య

  తమ్ములం జంపగ గోరె దనయుడు దండ్రిన్

  ఇచ్చిన సమస్య కందములో నా పూరణము సీసములో

  శ్రీహరి చెవుల నుంచి మధు కైటబులు అను ఇరువురు రాక్షసులు జన్మించి బ్రహ్మను నానా ఇబ్బందులకు గురి చేసి అతని సృష్టిని అపదలచి వేదములను తస్కరించి వాటిని నీటి
  అడుగున దాచి ఉంచుతారు. అప్పుడు బ్రహ్మ తనతండ్రి వద్దకు చేరి తండ్రీ నీ నాభి నుంచి నేను పుట్టాను. తర్వాత యోగ నిద్ర లో ఉన్న సమయాన నీ చెవుల నుంచి నా సోదరులు పుట్టారు.
  వారి నీచ కార్యములు చేయుచున్నారు. వారిని తక్షణము చంప వలెను అని వేడుకొను సందర్భము.

  శ్రీహరి ఘనమగు చెవులనుంచి జనించె
  దానవులిరువురు , తమ్మి చూలి

  నొనరించుచుండు కల్పన నడ్దుకొని వేద
  తస్కరణము చేసి దాచెను మథు

  కైటభుల్వాటిని నీటి యడుగున, వ
  గయుచు హరిని చేరి ఘనముగ నమ

  సములిడి ,తమ్ములం జంపగ గోరెద
  నయుడు దండ్రిన్ సిరి నాధుడు జల


  జాసనుని మొరలను విని జలధి లోన

  దాగిన నిశాచరులపైన దాడి జేసి

  వారలను చంపి ఘనమగు ప్రాజదువులు

  పట్టి వాటి నిచ్చెను తిరిగి బ్రహ్మకపుడు  రిప్లయితొలగించండి
 20. తొమ్మిది విధములు భక్తిని
  కమ్మగ చూపుచు సతతము కంసారి నిలన్,
  వమ్ముగ నొనరించుచు దురి
  *తమ్ముల జంపంగ గోరె తనయుడు

  రిప్లయితొలగించండి
 21. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  సొమ్ములు నివ్వగ లేదని
  నెమ్మిని వీడి తన తాత నెడమించకయున్
  సమ్మతితో చేకొని పం
  తమ్ముల జంపంగ గోరె తనయుడు తండ్రిన్.

  రిప్లయితొలగించండి

 22. * శంకరాభరణం వేదిక *
  15/06/2020...సోమవారం

  సమస్య
  ********

  "తమ్ములఁ జంపుమంచు నొక తండ్రిని పుత్రుఁడు కోరెఁ నమ్రుఁడై"

  నా పూరణ.
  *** ***** **
  (జమదగ్ని తో ఒక పుత్రుడు ఇలా అంటున్నాడు....)

  ఉ.మా.

  ఇమ్మహి జూడ మౌనులన నీర్షయు ద్వేషము లేనివారు;క్షే

  మమ్ముల గోరువారు;మరి మంచిని,శాంతిని నెంచువారు;మా

  యమ్మ శిరస్సు త్రుంచు మని యాజ్ఞను నిచ్చుటదేల?చాలు!పం

  తమ్ములఁ జంపుమంచు నొక తండ్రిని పుత్రుఁడు కోరెఁ నమ్రుఁడై"


  -- 🌱 ఆకుల శాంతి భూషణ్ 🌱
  🌷 వనపర్తి🌷

  రిప్లయితొలగించండి
 23. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  సొమ్ములు గూర్చలే దనుచు సూటిగ నిందలు జేయుచుండుచున్
  నెమ్మిని జూపకున్ సతము నేగుచు తాతను కంటగించుటల్
  సమ్మతి గాదుగా ననుచు సన్మతి నాతని చేకొనంగ పం
  తమ్ముల జంపుమంచు నొక తండ్రిని పుత్రుడు కోరె నమ్రుడై.

  రిప్లయితొలగించండి
 24. కందం
  ఇమ్ముగ నీ ప్రక్కన కథ
  నమ్ముల విని పండ గురకనరుగన్ దోచున్
  గమ్మున నుండ ముకు నభిరు
  తమ్ములఁ జంపంగఁ గోరెఁ దనయుఁడు దండ్రిన్

  ఉత్పలమాల
  అమ్మను వీడి నీ కథలు హాయి నొసంగునటంచు శయ్యపై
  రమ్మని నంత వచ్చియు విలాసము నందఁ బరుండ నిద్రలో
  పిమ్మటఁ బెట్టెడున్ గురక భీతిని గూర్చునె యట్టి బాఱవా
  తమ్ములఁ జంపుమంచు నొక తండ్రిని పుత్రుఁడు కోరెఁ నమ్రుఁడై

  రిప్లయితొలగించండి
 25. 'నమ్ముము నా బలుకులు క్రో
  ధమ్ము వలదు,చక్రిగొలిచి దరిజేరుము ధా
  మమ్ము హరి' యని నహత భూ
  తమ్ముల జంపంగ గోరె దనయుడు దండ్రిన్.


  (ప్రహ్లాదుడు తండ్రితో)

  రిప్లయితొలగించండి
 26. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  [ప్రహ్లాదుఁడు తండ్రితో పలికిన సందర్భము]

  "ఇమ్ముగఁ దండ్రి! లోకముల నీవు క్షణమ్మునఁ గెల్వఁగల్గి, నీ
  విమ్మదినున్న దుస్సహపు టింద్రియవర్గముఁ గెల్వవైతి! నీ
  వెమ్మెయి నైన నిన్నుఁ గదియించిన యీ ఘన షడ్విరోధిజా

  తమ్ములఁ జంపు"మంచు నొక తండ్రినిఁ బుత్త్రుఁడు కోరెఁ నమ్రుఁడై!

  రిప్లయితొలగించండి
 27. ఇమ్ముగ గెలిచితి నీభువ
  నమ్ముల ననుచును వదరగ, నయముగ నీచి
  త్తమ్మున ,దాగిన షడ్భూ
  "తమ్ములఁ జంపంగఁ గోరెఁ దనయుఁడు దండ్రిన్"

  రిప్లయితొలగించండి
 28. ఇమ్ముగ దోచుచు నార్గురు
  నమ్మిన బంటులుగజేరి నానారుచులన్
  క్రమ్మగ,నరాతి సంఘా
  తమ్ముల జంపంగగోరె దనయుడు తండ్రిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 29. తుమ్ములు వచ్చెనంచు నమ దూరకు మిట్లు కరోనకాదు లే
  అమ్మహరిన్ భజింపగ తలంటుటచేతను రొంపవచ్చె చూ
  కమ్మని భోజనమ్ముఁ గొని కాంచు ముదమ్మును సంశయంపు భూ
  తమ్ములఁ జంపుమంచు నొక తండ్రిని పుత్రుఁడు కోరెఁ నమ్రుఁడై

  రిప్లయితొలగించండి
 30. మధు కైటభులను జంపమనుచు బ్రహ్మ హరిని వేడుట


  కమ్మని నిద్రలో కలలు కాంచుచు నీవు పరుండగన్ సు క
  ర్ణమ్ముల నుంచి పుట్టిరట రాక్షస సోదర లిర్వురున్, విరో
  ధమ్మున నాగమమ్ములను తస్కరణంబు నొనర్చగా విఘా
  తమ్ములు కల్పనమ్మునకు దక్కెను గా, జనకా! రయమ్ముగన్
  తమ్ములఁ జంపుమంచు నొక తండ్రిని పుత్రుఁడు కోరెఁ నమ్రుఁడై"

  రిప్లయితొలగించండి
 31. ఉ:

  దుమ్మును రేపు ఘోషణలు దుందుభి మోతలు వాడవాడకున్
  కొమ్ములు దిర్గు బోధకులు గోరిన శ్రేణుల బొంద శిక్షణల్
  దమ్ములు యున్న శాల యని దండిగ డబ్బులు దండుకోలు మో
  సమ్మును గానలేని పలు ఛాత్రుల యెర్కను బెంపు జేసి భూ
  తమ్ముల జంపు మంచు నొక తండ్రిని పుత్రుడు కోరె నమ్రుడై

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 32. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 33. సొమ్ములుగైకొనియీనా
  తమ్ములుద్రాగంగనేగి దాపడెనేలన్
  వమ్ములెవారలుమనకని
  దమ్ములజంపంగగోరెదనయుడుతండ్రిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 34. క్రొమ్మదము మీఱఁ దా న
  మ్మమ్మ సుఘోరము కలియుగ మాహాత్మ్యమ్మే
  సుమ్ము ధన పాన మత్తుఁడు
  తమ్ములఁ జంపంగఁ గోరెఁ దనయుఁడు దండ్రిన్


  పమ్మెడు లోని శత్రువులు బాధల ముంతురు స్యీయ పుత్రులై
  యిమ్మెయి దేహి కెంచ నగు నింపుగ నగ్రజుఁ డంతరాత్మయే
  యెమ్మెయిఁ దాఁ దరించఁ బరమేశుని సద్దయ జన్మ వారిధిం
  దమ్ములఁ జంపుమంచు నొక తండ్రిని పుత్రుఁడు కోరెఁ నమ్రుఁడై

  రిప్లయితొలగించండి
 35. తమ్ములుసొమ్ములన్గొనుచుద్రాగునిమిత్తముబోయిశాలకున్
  రమ్మునుబీకిదాకగనురాజసమొప్పగద్రాగుచుండుటన్
  తమ్ములజంపుమంచునొకతండ్రినిపుత్రుడుకోరెనమ్రుడై
  వమ్ముగవీరిజీవితముపండితులెవ్వరుమెచ్చరెప్పుడున్

  రిప్లయితొలగించండి
 36. 20.06.2020
  శంకరాభరణం సమస్య:

  నా పూరణ యత్నం:

  *కం*

  కమ్మిన కరొనా తోడుగ
  నమ్మిన వ్యాపారమిపుడు నాశన మవ్వన్
  వమ్మిక భవితని తా భూ
  *"తమ్ములఁ జంపంగఁ గోరెఁ దనయుఁడు దండ్రిన్"*

  *కళ్యాణ్ చక్రవర్తి, ముంబాయి*
  🙏

  రిప్లయితొలగించండి
 37. శ్రీ లక్ష్మీ నారసింహాయనమః తేదీ:20-06-2020 అందరికీ మేలి ప్రొద్దు
  నేటి సమస్యాపూరణ యత్నం -

  ఇమ్ముగ నీ జన రక్షణ
  వమ్ముగజేయుచు నధర్మ వర్తన పథమున్
  కమ్మెడి దుర్మార్గపు కు మ
  తమ్ముల జంపంగ గోరె తనయుడు తండ్రిన్.


  సొమ్మల నన్నిటిం, దగుల సోకుల మోజుల కాహుతిచ్చిరే!
  అమ్మను నోరుముయ్య్! మనుచు యమ్మను కాదని జేసె వీరు ఖే
  దమ్మగు పాప కార్యముల, దారుణ కౄర మనోవికారు లీ
  తమ్ముల జంపుమంచు నొక తండ్రిని గోరె నమ్రుడై!!  రిప్లయితొలగించండి