2, జులై 2020, గురువారం

సమస్య - 3415

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"నత్తనుఁ గని బల్లిదుండు నమ్రుండయ్యెన్"
(లేదా...)
"నత్తనుఁ గాంచి బల్లిదుఁడు నమ్రతతోఁ బ్రణమిల్లె నత్తఱిన్"

64 కామెంట్‌లు:


 1. నడిరేయి సరదా పూరణ:

  మొత్తము నాంధ్రదేశమున మొండిగ దేవుచు శూరులెల్లరిన్
  చిత్తుగ నోడగొట్టగను చింతను జేయుచు సంభ్రమమ్మునన్
  సత్తువ కోలుపోవగను జంకుచు సిగ్గున పిల్లనిచ్చు మే
  నత్తనుఁ గాంచి బల్లిదుఁడు నమ్రతతోఁ బ్రణమిల్లె నత్తఱిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. సత్తువ గల తనయులతో
  మత్తెన్నడు బూనకుండ మాధవు ధ్యాసే
  చిత్తమునం కుంతికి, మే
  నత్తనుఁ గని బల్లిదుండు నమ్రుండయ్యెన్

  రిప్లయితొలగించండి

 3. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  క్రొత్తగ జేరుచున్ ఘనుడు కూరిమి మీరగ తోటనందునన్
  విత్తము చేతబూనుచును వెఱ్ఱిగ మొఱ్ఱిగ ముత్తుకూరునునన్
  పొత్తును జేయగోరగను పొంకము జూపుచు నింటదూరెడిన్
  నత్తనుఁ గాంచి బల్లిదుఁడు నమ్రతతోఁ బ్రణమిల్లె నత్తఱిన్

  బల్లిదుడు = పెద్ద బల్లి (garden lizard)

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు

  1. * బల్లిదుడు = పెద్ద బల్లి = తొండ (garden lizard)

   తొలగించండి
  2. మీ ఆటవిడుపు పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'బల్లిదుడు' అన్నదానికి పెద్దబల్లి అన్న అర్థం నిఘంటువులో లేదు. "GP Sastry made easy" అన్న పుస్తకంలో ఉన్నదేమో?

   తొలగించండి

  3. "కొత్త పదాలు సృష్టించక పోతే భాష ఎలా పెరుగుతుంది?" అన్నాడుగా ఘటోత్కచుడు...

   తొలగించండి
 4. తత్తరపాటు లేక గడు ధైర్యముతో నెదురొడ్డి పోరునన్
  చిత్తును జేయు నెల్లరను సింహబలుండని పేరు పొందినన్
  చిత్తమునందు బెద్దలన జెల్వగు భక్తియు గౌరవమ్ము మే
  నత్తనుఁ గాంచి బల్లిదుఁడు నమ్రతతోఁ బ్రణమిల్లె నత్తఱిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కొత్తగ పెండ్లి చేసుకొని కోమలి కోరిక తీర్చ సంతలో
  విత్తము లెక్క సేయకయె వేడుక తీర్చెను పెన్మిటంతలో
  తత్తరపాటు చెందెనిదె ద్రవ్యము బోవగ దారి యందు మే
  నత్తను గాంచి బల్లిదుడు నమ్రతతో బ్రణమిల్లె నత్తరిన్

  రిప్లయితొలగించండి


 6. అత్తరి యిత్తరి చూడక
  కత్తిని చూపించి కుత్తుకను కోయుటకై
  తత్తర పడి దారిని మే
  నత్తనుఁ గని బల్లిదుండు నమ్రుండయ్యెన్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 7. కందోత్పల

  కురిమింద దేవళపు స్థలపురాణము :)


  పణమును గట్టెను గుడియం
  దున, నత్తనుఁ గాంచి బల్లి దుఁడు నమ్రతతోఁ
  బ్రణమిల్లె నత్తఱిన్ దే
  వుని మహిమగ తలచి నశ్రువుల పారించెన్!  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ కందోత్పల పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ఈ కురిమింద దేవళం ఎక్కడిది? దాని కథా కమామీషు?

   తొలగించండి
  2. గూగులమ్మని అడిగితే ఏమీ చెప్పలేదు.

   తొలగించండి
  3. కురిమింద అంటే నత్తగుల్ల అట‌ సో నత్త గుల్ల దేవళము జిలేబీయము :)

   తొలగించండి
  4. జిలేబిగారు!మీ ఊహ అసమంజసము కాదు!ప.గో.జిల్లాలో నత్తారామేశ్వరం అనే ఊరుందట.నత్తలు,ఇసుకతో సీతారాములచే ప్రతిష్ఠింపబడిన శివలింగము
   అక్కడ పూజలందుకుంటోందట!వాట్సప్ లో శర్మగారి ఉవాచ!

   తొలగించండి

  5. :) ప్రతిధ్వని రాకుండా ఎట్లా వుంటుందీ :)

   శర్మ గారా మజాకా యా :)   జిలేబి

   తొలగించండి


 8. కురిమింద దేవాలయము లో పూజ


  కొత్తుపడంగ జీవితము కొందలపాటులు తీరగానదే
  విత్తము లెల్ల కూడగ పవిత్రముగా జప మాచరించె మేల్
  చిత్తపు చింతబోవునని‌ సేవల‌చేసెను దేవళమ్ములో
  నత్తనుఁ గాంచి బల్లిదుఁడు నమ్రతతోఁ బ్రణమిల్లె నత్తఱిన్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 9. చిత్తము జంతుజా లముల చిన్నయ సూరియె నిల్పినాడనన్
  జిత్తులమారి నక్కకథ జిల్కెను గల్పన భావబంధమై
  పొత్తుగ గీటకమ్ములను బోలిక బెట్టుచు బద్యమల్లగన్
  నత్తనుఁ గాంచి బల్లిదుఁడు నమ్రతతోఁ బ్రణమిల్లె నత్తఱిన్

  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణారావు

  రిప్లయితొలగించండి
 10. మైలవరపు వారి పూరణ

  కృత్తికయందు పుట్టితినవి., కీటకమొక్కటి నిన్ను జంపును..
  త్తుత్తువి కావు మాటలివి., యోర్మిని భక్తి భజించుచుండుమా!
  సత్తువ యెంతగల్గినను చాలదటంచు పురోహితుండనన్ నత్తనుగాంచిబల్లిదుడునమ్రతతోఁబ్రణమిల్లెనత్తరిన్!!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ఇంద్రజిత్తు -

  జిత్తుల శూర్పణ ఖ ముఖము
  మొత్తముగా గాయబడ్డ ముక్కు జెవులతో
  నెత్తురు గార్చెడు తన మే
  నత్తనుఁ గని బల్లిదుండు నమ్రుండయ్యెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. సత్తువ యెంత గల్గినను సంగర మందున మేటియైన తా
  చిత్తము ధైర్యమున్వదలి జీవము గాచగ వైరి మందలో
  నత్తను గాంచి బల్లిదుడు నమ్రతతో బ్రణమిల్లె నత్తరిన్
  కుత్తుక గోయురంచు మది కూలగ చేతులనెత్తె చిత్రమే

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'వైరి మంద' దుష్టసమాసం. "వైరిసంఘమం। దత్తను..." అందామా? 'కోయురంచు'?

   తొలగించండి
 13. *కుంతిని గాంచిన కృష్ణుడు*

  మత్తేభమ్ముల వోలెను
  సత్తువ గల పుత్రులున్న శాతోదరియే
  బత్తిగ ప్రణమిల్లగ మే
  నత్తనుఁ గని బల్లిదుండు నమ్రుండయ్యెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. మత్తున మున్గిన నొకరుడు
  కత్తిని గొని సతిని జంప గడగిన వేళన్
  తత్తరముగ వఛ్చిన మే
  నత్తను గని బల్లిదుండు నమ్రుo డయ్యెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. మత్త గజమ్ములై చెలగు మాన్యులు శత్రుభయంకరుల్ గరిష్ఠమౌ
  సత్తువ గల్గినట్టి సుత సంతతి గల్గిన మండయంతియే
  చిత్తము నందు నిత్యముము శ్రీహరిఁ గొల్చెడు పాండు పత్ని మే
  నత్తనుఁ గాంచి బల్లిదుఁడు నమ్రతతోఁ బ్రణమిల్లె నత్తఱిన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మొదటి పాదంలో గణభంగం. 'మండయంతియే'?

   తొలగించండి

 16. * శంకరాభరణం వేదిక *
  02/07/2020...గురువారం

  సమస్య
  ********
  "నత్తనుఁ గాంచి బల్లిదుఁడు నమ్రతతోఁ బ్రణమిల్లె నత్తఱిన్

  నా పూరణ.
  *** ********

  చిత్తము వెన్నపూస గద; చెన్నగు రూపము; రంభసాటిదే!

  చిత్తునుజేయు మాటలచె ;శీలము గాంచ మహోన్నతమ్మె !నే

  సత్తెము జెప్పుచుంటి నిక సక్కటి బిడ్డకు జోడి నీవె;నీ

  కిత్తును నిన్ను మీఱు ఘనుడెవ్వని నుర్విని గాన నన్న మే

  నత్తను గాంచి బల్లిదుడు నమ్రతతో బ్రణమిల్లె నత్తఱిన్


  -- 🌱 ఆకుల శాంతి భూషణ్ 🌱
  🌷 వనపర్తి🌷

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'మాటలచె' అని చే ప్రత్యయాన్ని హ్రస్వంగా ప్రయోగించరాదు.

   తొలగించండి
 17. అత్తా వినుమిది నిక్కము
  సత్తెముగా చెప్పుచుంటి చంపను బావన్
  చిత్తమున నమ్ము మని మే
  నత్తనుగని బల్లిదుండు నమ్రుండయ్యెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. అత్తకుమారులన్ కలసి యందరి మాటల నాలకించి యు
  న్మత్తుడు రాజరాజుమది మార్చగ హస్తినకున్ జని సంధికై
  చిత్తము గారవమ్మడర శ్రీపతి యాపురమందు ప్రీతి మే
  నత్తనుఁ గాంచి బల్లిదుఁడు నమ్రతతోఁ బ్రణమిల్లె నత్తఱిన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   రెండవ పాదంలో గణభంగం. "హస్తిన కేగి సంధికై" అనండి.

   తొలగించండి
  2. గురువర్యులకు నమస్సులు. సవరణకు ధన్యవాదములు అసనారె

   తొలగించండి
 19. చిత్తరువాయెను చిన్నది
  నత్తనుఁ గని; బల్లిదుండు నమ్రుండయ్యెన్
  నత్తకు వెనుకనె యగుపడ
  నుత్తమ శివ లింగ రూపముద్యోతితమై

  రిప్లయితొలగించండి
 20. అత్తనువున్ స్పృశించి తన యల్లుని రూపము మార్చినంత తా
  నత్తనుఁ గాంచి బల్లిదుఁడు నమ్రతతోఁ బ్రణమిల్లె నత్తఱిన్
  "యత్త! ప్రమాణ మల్లునివి యర్హములౌ యపరాధముల్ శతం
  బొత్తిడి యైన సైచెదను, పొంకము వీడకు" కృష్ణు డిట్లనెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 21. తత్తఱపాటులేకశుభదంబగురాజసభాంతరాళమున్
  చిత్తరువట్టులన్నిలిచెచైద్యునిపల్కులనాలకించుచున్
  చిత్తజుతండ్రిగానచటచిన్నెలవన్నెలచక్రధారియున్
  నత్తనుగాంచిబల్లిదుఁడునమ్రతతోఁబ్రణమిల్లెనత్తఱిన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
   కొంత అన్వయలోప మున్నట్టున్నది.

   తొలగించండి
  2. సరిచేసివ్రాయుటకుప్రయత్నిస్తాను

   తొలగించండి
 22. అత్తలుసాధారణముగ
  మెత్తగమాట్లాడుదురిలనల్లునియెడలన్
  నత్తరుసాయిబుతనమే
  నత్తనుగనిబల్లిదుండునమ్రుండయ్యెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 23. కందం
  చిత్తము నీ ధ్యానమ్మున
  గుత్తమగును చింతలుండ గోకుల కృష్ణా!
  సత్తమ! యిడుమన పృథ, మే
  నత్తనుఁ గని బల్లిదుండు నమ్రుండయ్యెన్

  ఉత్పలమాల
  మొత్తము లీలలన్నిటికి మూలము నీవుగఁ గాచి నాడవే
  చిత్తము నీదు ధ్యానమున జిక్కఁగఁ దోడుగ నుండఁ జింతలన్
  సత్తమ! కూర్చుమంచు పృథ సాదరమొప్పగఁ గృష్ణుఁ గోర మే
  నత్తనుఁ గాంచి బల్లిదుఁడు నమ్రతతోఁ బ్రణమిల్లె నత్తఱిన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 24. అత్తరుసాయిబిచ్చటనుహైమవతీశునిభక్తురాలు,మే
  నత్తనుగాంచిబల్లిదుడునమ్రతతోబ్రణమిల్లెనత్తఱిన్
  నత్తలుబ్రేమచూపుదురెయల్లునిబట్లనునెల్లవేళలన్
  నత్తఱివారుసైతమునునాదరమిచ్చుచుమెల్గుచుందురే

  రిప్లయితొలగించండి
 25. అత్తకుమారులన్ కలసి యందరి మాటల నాలకించి యు
  న్మత్తుడు రాజరాజుమది మార్చగ హస్తినకేగి సంధికై
  చిత్తము గారవమ్మడర శ్రీపతి యాపురమందు ప్రీతి మే
  నత్తనుఁ గాంచి బల్లిదుఁడు నమ్రతతోఁ బ్రణమిల్లె నత్తఱిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. ఉత్తలపడి యున్న నరసి
  చిత్తంబునఁ బుట్ట జాలి శ్రీకృష్ణుండే
  యత్తరిఁ దగఁ గుంతిని మే
  నత్తనుఁ గని బల్లిదుండు నమ్రుండయ్యెన్


  చిత్తము పొంగ లక్ష్మణుఁడు సీతయుఁ దోడుగ నుండఁ బ్రీతి నై
  మిత్తిక మౌనిదర్శనుఁడు మేఘ నిభాంగక సుప్రభా దను
  స్సత్తముఁ డర్క వంశ తిమి చంద్రుఁ డగస్త్య మహర్షి సుజ్వల
  న్నత్తనుఁ గాంచి బల్లిదుఁడు నమ్రతతోఁ బ్రణమిల్లె నత్తఱిన్

  [జ్వలత్ +నత్ +తను = జ్వలన్నత్తను]

  రిప్లయితొలగించండి
 27. అత్తనుతల్లిగదలచును
  నిత్తెము సద్వర్తనమునునెరపుచు హితమున్
  మెత్తగదెలిపిన తన మే
  నత్తనుఁ గని బల్లిదుండు నమ్రుండయ్యెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 28. చిత్తము సరిగాలేదని
  మత్తును సేవించినట్టి మందమతియు తా
  క్రొత్తగ జూసినతరహా
  నత్తనుగని బల్లిదుండు నమ్రుండయ్యెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 29. అత్తా!చింతింపవలదు
  సత్తాగలవారు నీదు సంతానము వా
  రుత్తములంచు బలికి మే
  నత్తనుగని బల్లిదుండు నమ్రుండయ్యెన్
  బల్లిదుడు = శ్రీకృష్ణుడు

  రాయబారం విఫలమైన పిదప శ్రీకృష్ణుడు కుంతీదేవితో

  పొత్తులు లేవికన్ విధిగ పోరునుసల్పుటె న్యాయమౌను నీ
  చిత్తము చిక్కబట్టుకొని చింతను మానుమటంచు బల్కి తా
  మిత్తిని గెల్వగాదగిన మేటి సుపుత్రుల గల్గినట్టి మే
  నత్తనుగాంచి బల్లిదుడు నమ్రతతో బ్రణమిల్లె నత్తరిన్

  రాధాదేవి శ్రీకృష్ణునకు మేనత్త అనే కథ ఆధారంగా పూరణ (కల్పన కావచ్చు)

  హృత్తున నందగోపకుల శ్రేష్ఠునినిల్పుచు పారవశ్యయై
  సొత్తును వానికిన్ దనకు సొంతము వాడను నిశ్పయంబునన్
  తత్తరపాటు లేక హరితత్త్వ మెరింగిన దివ్యభావ మే
  నత్తనుగాంచి బల్లిదుడు నమ్రతతో ప్రణమిల్లె నత్తరిన్
  రిప్లయితొలగించండి
 30. చిత్తస్థైర్యము వీడక|
  కుత్తుక నీటను మునిగిన క్రుంగక నెపుడున్|
  ముత్తెమువలె తిరిగెడి మే
  "నత్తనుఁ గని బల్లిదుండు నమ్రుండయ్యెన్"

  రిప్లయితొలగించండి
 31. ఉ:

  చిత్తడి వాన లోన నొక చేడియ నడ్కల నాట్యమాడగన్
  చిత్తము పల్లటించ నిక జేరితి ప్రక్కన బుజ్జగింపుగన్
  బెత్తము చేత బూని కనిపించిన నుత్తమురాలి జూడగా
  నత్తను గాంచి బల్లిదుడు నమ్రతతో బ్రణమిల్లె నత్తరిన్

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 32. సమస్య :-
  "నత్తనుఁ గని బల్లిదుండు నమ్రుండయ్యెన్"

  *కందం**

  అత్త కుమార్తెను కాదని
  కొత్తగ ప్రేమించిన చెలి కొంగున జేరెన్
  చిత్తమున తప్పెరిగి మే
  నత్తనుఁ గని బల్లిదుండు నమ్రుండయ్యెన్
  ......‌.‌...........✍️చక్రి

  రిప్లయితొలగించండి