10, నవంబర్ 2020, మంగళవారం

సమస్య - 3541

11-11-2020 (బుధవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“ఋష్యమూకమ్మునకు వాలి యేగి దాఁగె”

(లేదా…)

“భయపడి ఋష్యమూకమున వాలియె దాఁగెను ప్రాణరక్షకై”

76 కామెంట్‌లు:


 1. "శ్రీ రాముని దయ చేతను..."

  సరదా పూరణ:

  రయమున తమ్ముడాదటను వ్రాలెడి తోకను బుజ్జగించుచున్:
  “భయపడి ఋష్యమూకమున వాలికి దాఁగెను ప్రాణరక్షకై”
  నయనము విప్పి చెప్పెదను నాకిది తోచెను టైపుతప్పుగా:
  “భయపడి ఋష్యమూకమున వాలియె దాఁగెను ప్రాణరక్షకై”!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 2. వలదు వీడుము చింతను, ప్రాణ భయము

  కలిగి తాను రాబోడుగా బలిమి‌ తోడ

  ఋష్య మూకమ్మునకు‌ వాలి,యేగి‌ దాగి

  నంత మీకు శుభము కల్గు‌‌
  ననుచు పవన

  తనయుడా సూర్య సుతునకు వినతి జేసె

  రిప్లయితొలగించండి
 3. భీతిఁగోలుపగరోగముభీముడైన
  ప్రాణభయమునదాగునుపరుగులిడుచు
  వానరముగాగరావణువంచిగూడ
  రుష్యమూకమ్మునకువాలియేగిదాగె

  రిప్లయితొలగించండి
 4. ప్రాణ భయముతో నటకింక రాడటంచు
  ఋష్యమూకమ్మునకు వాలి, యేగి దాగె
  నచట సుగ్రీవుడనుచు నలినాత్మజుండు
  పలికెనిట్లు నా పరమ పావనుని తోడ

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మూడవ పాదంలో గణభంగం. సవరించండి.

   తొలగించండి
 5. రయముననుక్తలేఖనమువ్రాయగబంచిననోజుజెప్పెదా
  భయపడిఋష్యమూకమునభానుజుడుండెనుప్రాణరక్షకై
  స్వయముగవ్రాయబంచిననుఛాత్రుడొకండులిఖించెనివ్విధిన్
  *“భయపడి ఋష్యమూకమున వాలియె దాఁగెను ప్రాణరక్షకై”*

  రిప్లయితొలగించండి

 6. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  రంగనాయకమ్మ ఉవాచ:

  "భయమును వీడి వేడుకను భళ్ళున చెప్పెద నాపురాణమున్
  ప్రియముగ నాలకించుముర! భీతిని వీడుచు శాస్త్రివర్యుడా!
  రయమున రాగనాదటను రాముడు బాణము నెక్కుపెట్టుచున్
  భయపడి ఋష్యమూకమున వాలియె దాఁగెను ప్రాణరక్షకై..."

  రిప్లయితొలగించండి
 7. తే.గి.
  "రాజు గావలె నన్న నీ మోజు నిష్ప
  లమ్ము "నమ్మిన యాశల వమ్ము సేసి
  నావు "యనిదిట్ట భీతిల్లి ప్రావు గోరి
  ఋష్యమూకమ్మునకు వాలి యేగి దాఁగె

  వాలి = వాలము గలిగినది (వానరము)

  రిప్లయితొలగించండి
 8. దాగిన వాడు సుగ్రీవుడు. ఋష్యమూకమునకు వచ్చుటకు భయపడినవాడు వాలి..

  తేటగీతి
  తనను సుగ్రీవుఁడెంచెను దునుమ ననెడు
  భ్రమను దరిమి కొట్టఁగ ప్రాణభయము చేత
  మౌని శాపానరానెంచఁ బూనఁడనుచు
  ఋష్యమూకమునకు వాలి, యేగి దాగె

  చంపకమాల
  స్వయముగ తమ్ముడౌచు గృహఁ జంపగ శైలము నడ్డునుంచె ని
  ర్దయుడని సూర్యజున్ దరిమి ప్రాణము దీయఁగ జూచినంతటన్
  రయమునఁ బారి, శాపమున రాడని పాదము మోపఁ బోడనన్
  భయపడి ఋష్యమూకమున వాలియె, దాఁగెను ప్రాణరక్షకై

  రిప్లయితొలగించండి
 9. ప్రియమును గ్రోలి నీవిటుల ప్రేలుట మానుము మెచ్చ డెవ్వడున్
  భయమునెఱుంగునే? యెదుటి వారి బలమ్మును సంగ్రహించెడిన్
  నియతిని కల్గెనాతడది నిక్కమె కాద మరేల పందయై
  భయపడి ఋష్యమూకమున వాలియె దాఁగెను ప్రాణరక్షకై

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అధిక్షేపాత్మకమైన మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'ప్రియమును గ్రోలి'?

   తొలగించండి
 10. సయిపక నాగ్రహించి తన జాయను రాజ్యము నాక్రమించెనన్
  నయమున జెప్పిచూచినను నమ్మక తమ్ముని ద్రోహివంచు దా
  రయమున చంపబూనుచు విరామ మెరుంగక వెంబడించగా,
  భయపడి ఋష్యమూకమున , వాలియె,దాగెను ప్రాణరక్షకై

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మౌని శాపమ్ము నేతెంచబూన డనుచు
   ఋష్యమూకమ్మునకు వాలి, యేగిదాగె
   మంత్రులను గూడి సుగ్రీవ మల్లురాజు
   రామలక్ష్మణుల చెలిమిఁ రక్షనొందె

   మల్లు రాజు = వానరరాజు

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.
   "సయిపక యాగ్రహించి..." అనండి.

   తొలగించండి
  3. ధన్యవాదములు గురువర్యా! సవరించెదను! 🙏🙏🙏

   తొలగించండి
 11. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  కాలిడడు తాపసుని శాపకారణమున
  ఋష్యమూకమ్మునకు వాలి; యేగి దాగె
  నచట భయముచేతను యార్కి ననుచు జెప్పె
  హనుమ రామలక్ష్మణులకు యసలు కిటుకు.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. మనదేశంలో కోట్లాది అప్పజెసి విదేశాలకు వెళ్లిన వారి నుద్దేశించి, ఎటువెళ్లినా ఇబ్బంది తప్పదని చెప్పే ప్రయత్నము:

  చం:

  నయమున యప్పు దీర్చు మన నాశల లోగి విదేశ మేగగన్
  రయమున సంధి సూత్రములు రాజిలు నొంద పరీక్ష చేయగన్
  స్వయముగ గోయి తవ్వు కొను చందము నయ్యది నివ్విధంబుగన్
  భయపడి ఋష్య మూకమున వాలియె దాగెను ప్రాణ రక్షకై

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. ఈనాటి శంకరాభరణం వారిచ్చిన సమస్య

  ఋష్యమూకమ్మునకు వాలి యేగి దాగె
  నా పూరణ

  ఆలినెత్తుకు పోయన వాలి తోడ
  కదన మొనరించి చాలగ కలతఁజెంది
  ప్రాణభయమునఁ బరుగెత్తి భానుసుతుడు
  ఋష్యమూకమ్మునకు వాలి , యేగిదాగె

  ఆదిభట్ల సత్యనారాయణ

  రిప్లయితొలగించండి


 14. మిత్రమా! శకారా! పల్కుమీ స దనము
  కోరె రామాయణమ్మున కొన్ని మంచి
  విషయములనంగ భళి పల్కె వింత గాను
  "ఋష్యమూకమ్మునకు వాలి యేగి దాఁగె"  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. "శకార శ్శరణం మమ!"
   జి.పి.యస్. గారు రంగనాయకమ్మను పట్టుకుంటే మీరు శకారుణ్ణి పట్టుకున్నారు. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 15. రామలక్ష్మణులు రాజర్షుల రూపమున ఉన్నారు గావున వారు ఋషితుల్యులే ఋషులే. అందుకు బాణం విడచిన తరువాత వాలి ఋషిమూకమున జేరాడు అనునది సమన్యసము

  ఉ||
  పయనము జేసె రాముడటు వాలిని భ్రాతృసమేతమున్ వధిం
  ప యతులరూపధారులయి వానరు జావగ బాణమున్ విడన్
  నియమము దప్పెనంచు తను నేలను బ్రాకుచు జేరె వారినిన్
  భయపడి ఋష్యమూకమున వాలియె దాగెను ప్రాణరక్షకై

  ఆదిపూడి రోహిత్ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పద్యం బాగున్నది. కాని సమస్యాపరిష్కారం అంత సమర్థంగా ఉన్నట్టు లేదు.

   తొలగించండి


 16. కందచంపకము


  "అనఘా!" శకార డనె, "మున
  మున, భయ పడి ఋష్యమూకమున వాలియె దాఁ
  గెను ప్రాణరక్షకై , రా
  ముని సాయమ్ము దహరుడగు మూర్ఖుని నడచెన్"  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 17. తపసి శాపవశంబున దరికి రాడు
  ఋష్యమూకమ్మునకు వాలి ; యేగి దాఁగె
  నా గిరిపయిన సుగ్రీవు డగ్రజునికి
  భయము జెంది , వాయుసుతుని
  బలము తోడ

  రిప్లయితొలగించండి
 18. సమస్య :
  భయపడి ఋష్యమూకమున
  వాలియె దాగెను ప్రాణరక్షకై

  (మృచ్ఛకటిక నాటకంలో అడ్డదిడ్డపుమాటల రాజుగారి బావమరది శకారుడు పలుకుతున్న అమూల్యవాక్కులు )

  చంపకమాల
  .....................
  " నియమముతోడ హస్తినను
  నీటుగ భీష్మకు డేలుచుండగన్
  నయముగ రావణేశ్వరుడు
  నాల్గవ తమ్ముడు రామజిత్తుతో
  జయమును గోరి ద్వారకకు
  జయ్యన యుద్ధపు యాత్రకేగగా ;
  భయపడి ఋష్యమూకమున
  వాలియె దాగెను ప్రాణరక్షకై . "

  రిప్లయితొలగించండి
 19. జయము లభించి దర్పము న చంపిన దైత్యుని మాంస ఖండముల్

  రయముగ కొండ పైన విసరన్ ముని‌ శాపము వాలి‌ పొందెగా,

  నియమము వీడి యెన్నడును నిన్ను వధింపగ చేర బోడుగా

  భయపడి ఋష్యమూకమున వాలియె,దాగెను ప్రాణ రక్షణకై,

  దయను పొసంగి కాచుము ముదంబుగ నన్నని తెల్పి వేడినీ

  వయమును పొందుమా‌ యను చు నంజని పుత్రుడు పల్కెరాజుతోన్


  అయము = శుభము

  రిప్లయితొలగించండి
 20. అన్నకును చేయగను నేర మతడు కోప 
  మూని చంపబూనగ శాపమునను రాడు   
  “ఋష్యమూకమ్మునకు వాలి యేగి దాఁగె”
  రవిసుతు డట మిత్రుల గూడి రహితొలంగ

  రిప్లయితొలగించండి
 21. అన్న ధాటికి సుగ్రీవు డార్తి చెంది
  చేరి శైలమ్ము కలలోన చిత్ర ముగను
  వాలి నెదిరించి ఢీకొనభయము చేత
  ఋష్య మూ కమ్ము నకు వాలి యేగి దాగె

  రిప్లయితొలగించండి
 22. తేగీ.
  అభ్రరాజము లేగుచు నాకసమున
  దక్షిణాదిన ప్రకృతి యందాల గనుచు
  పరవశించుచు కర్ణాట పర్వతముల
  ఋష్యమాకమ్మునకు వాలి యేగి దాగె.

  వాలి-వానకురిసి పొలంలో పారే నీటిజాలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 23. ౧.
  ఋష్యమూకమ్మునకు వాలి యేగి దాఁగె
  ననుచు ఎద్దేవజేయుచు ననుజు జేసె
  గేలి,గర్వమందిన వాని గీరమణచ
  రాము బాణమ్ము వేసెను రణము నందు
  చెట్టు చాటున దాగియు చింత దీర
  సోదరుండైన సుగ్రీవు నాదరమున!!

  ౨.
  రయమున నేగుదెంచెను నిరాశగ వ్రాయపరీక్షలన్ దమిన్
  పయనము క్లిష్టమై సమయభావముగల్గగ తొందరందునన్
  నయనము ప్రశ్నలందునను నచ్చిన వానిని చూచి వ్రాసెనే
  భయపడి ఋష్యమూకమున వాలియె దాఁగెను ప్రాణరక్షకై!!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   'ఎద్దేవ' అన్నపదం వ్యావహారికం. కొంత అన్వయదోషమున్నది.

   తొలగించండి
  2. ధన్యవాదములార్యా!సవరించ ప్రయత్నిస్తాను.

   తొలగించండి
 24. మైలవరపు వారి పూరణ

  నయపథదూరుడై యవగుణప్రకరాన్వితుడైన వాలి వి..
  స్మయముగ వాలియైన సహజాతుని భార్యను పొంది, వాలిపై
  రయమునఁ బోరు సల్పగ., త్వరన్ బరువెత్తుచుఁ జెట్ల గెంతుచున్
  భయపడి ఋష్యమూకమున వాలియె దాగెను బ్రాణరక్షకై!

  (వాలము కలవాడు వాలి)

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 25. భయమునభానుజుండుతనభ్రాతబలాఢ్యుడువాలికక్షతో
  స్వయముగజంపనెంచమునివాటినిజొచ్చివసించెనెప్పుడున్

  *“భయపడి ఋష్యమూకమున వాలియె దాఁగెను ప్రాణరక్షకై?”*
  దయసవరించవయ్యవిశదంబయెవాలికిమారుభానుజున్
  🙏🙏

  రిప్లయితొలగించండి
 26. నియమమువీడి వాలితనభ్రాత నిజాలి నిఁ దస్క రించగా
  రయమున సూర్యపుత్రుడును రాజితశౌర్య ప్రతాప ధీరుడై
  నయముగపోరియున్ రుధిర నాసికకర్ణశరీర తీవ్రతన్
  భయపడి ఋష్యమూకమునవాలియె దాగెను ప్రాణరక్షకై

  రిప్లయితొలగించండి
 27. రాముని కథనంతయు విని రవి తడబడి
  ఋష్యమూకమ్మునకు వాలి యేగి దాఁగె
  ననుచు జెప్పగ నవ్వుచు నయ్యవారు
  దాగె సుగ్రీవుఁడంచు దా దప్పు దిద్దె

  రిప్లయితొలగించండి
 28. శాపకారణముననేగడెపుడునద్రి
  ఋష్యమూకమ్మునకువాలి,యేగిదాగె
  ఋష్యశృంగమునకుదనసేమమరసి
  సౌరిపరివారసహితుడైయార్యయపుడు

  రిప్లయితొలగించండి
 29. రిప్లయిలు
  1. మిత్రుడు సూచించిన ప్రాస తప్పిదమును సవరించిన
   పూరణ


   స్వయముగ వాలముం గలుగి వానరుడొప్పిన వాలియౌ గదా!
   నియమితవాచకార్థమది నిర్ణితమే కద! మీరలన్న యా
   స్మయకరవాలి యెవ్వరహొ! సౌరియొ యంగదుడో మరెవ్వరో
   భయపడి ఋష్యమూకమున వాలియె దాఁగెను ప్రాణరక్షకై?.

   తొలగించండి
 30. భయపడిఋష్యమూకమునవాలియెదాగెనుప్రాణరక్షకై
  భయపడివాలికాదుగదభానునిసూతుడుసౌరియేసుమా
  నయమగురీతినేనతడుపోరునుసల్పగవాలితోదగన్
  జయమునుగల్గెరాముడటసంగరమొప్పుగజేయుటన్భళా

  రిప్లయితొలగించండి
 31. భాష్యము లగు భాషణములు పలుక మప్ర
  ధృష్యముగను బలుకకు మీ తీరు మాట
  దూష్య మౌను సుగ్రీవుఁడు దూఱె నందు
  ఋష్యమూకమ్మునకు వాలి యేఁగి దాఁగె


  వెయి నుడు లేల యల్పులె భువిం గల విప్రులు యెంత వీర్య ము
  న్న యతఁడు లొంగు దుర్బలుఁడు నాఁగ మతంగ మహర్షి శాప భీ
  తి యెడఁద నుంచి నాశిత ధృతిం దన కుందని ప్రాణ హానియే
  భయపడి ఋష్యమూకమున, వాలియె దాఁగెను ప్రాణరక్షకై

  రిప్లయితొలగించండి