9, నవంబర్ 2020, సోమవారం

సమస్య - 3540

10-11-2020 (మంగళవారం)

కవిమిత్రులారా,

ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...

“పలుకరు గద నిజము న్యాయవాదులు ధూర్తుల్”

(లేదా…)

“పలుకరు సత్య మెన్నఁడును బాడిఁ దలంపరు న్యాయవాదులే”

84 కామెంట్‌లు:


 1. "శ్రీ రాముని దయ చేతను..."

  సరదా పూరణ:

  తలపులు దుడ్డు మీదనిడి తన్నుకు చచ్చుచు కేసు కోసమై...
  వెలుపల దాపటన్ గనక వేడుక చేయుచు వాయిదాలపై...
  కులుకుచు కోర్టులందు కడు గొప్పగ వేయుచు నల్ల కోటులన్
  పలుకరు సత్య మెన్నఁడును బాడిఁ దలంపరు న్యాయవాదులే...

  రిప్లయితొలగించండి
 2. నిలుకడమీదసత్యమనినించివచించినిదానమంగిగా
  పలుచనజేసికాలమునుపైడిహరించిహృదంతరాగ్నికిన్
  జలములవిందొనర్చమనసావచసావివరించుబుణ్యులే
  *“పలుకరు సత్య మెన్నఁడును బాడిఁ దలంపరు న్యాయవాదులే”*

  రిప్లయితొలగించండి
 3. విలువలనల్లనికోటుల
  పలుమడతలఁబెట్టిదాచువగలాడగుగా
  నలువకులేదీజ్ఞానము
  పలుకరుగదనిజమున్యాయవాదులుధూర్తుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. కలిసున్న వారు విడివడి
  కలిమంత వకీలుకిచ్చి ఖర్చయి పోగా
  తెలివిగ కాలము గడుపుచు
  పలుకరు గద నిజము న్యాయవాదులు ధూర్తుల్!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'కలిసి+ఉన్న, కలిమి+అంత' అన్నపుడు సంధి లేదు. 'కర్చు' అన్నది సరైన పదం.

   తొలగించండి
 5. తెలివిగ కేసులబట్టుచు
  కలివిడిగను పల్కుచుండ కార్యము దీరన్
  తలువరు పూర్తింజేయగ
  పలుకరు గద నిజము న్యాయవాదులు ధూర్తుల్!!

  రిప్లయితొలగించండి
 6. ఈ నాటి పరిస్థితి చూస్తే అన్నీ బినామీ రసీదులే బినామీ కట్టడాలే బినామీ వోట్లే. అవి కూడా చట్టరీత్యా సరియైనవిగానే చలామణీ చేస్తున్నారు కొందరు కలుషితబుద్ధిమంతులు. అలా అన్నీ అబద్ధాలని నిజం చేయడం వల్ల మన న్యాయవాదులూ ధర్మం నిలబెట్టలేకపోతున్నారు

  ఎంతో పెద్ద సమరం చేస్తే కానీ మన భారతదేశ చట్టం తయారవ్వలేదు. ఐనా ఇటువంటి వారివల్ల న్యాయస్థాపన సాధ్యపడట్లేదు

  చం||
  శిలయగు న్యాయదేవత సజీవము జేయగ ధర్మమున్ మెయిన్
  వెలసెను చట్టమై, సమరభేరిని! పాపులు నేడిటుల్ కటా!,
  కలుషపు పాములై మనకు కాటునొసంగుచు బామునిచ్చుచున్
  పలుకరు సత్యమెన్నడును! బాడిదలంపరు న్యాయవాదులే!

  ఆదిపూడి రోహిత్🙏🏻🙏🏻🙏🏻

  రిప్లయితొలగించండి

 7. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  వలపులు మీర చెట్టుకడ వ్రాలుచు చూచుచు లోహపృష్ఠులై...
  పిలుపులు కోరకే మురిసి పిచ్చిగ గంతుచు కక్షిదార్లపై...
  నిలకడలేని వాక్కులను నిండుమనమ్మున వాగుచున్ సదా
  పలుకరు సత్య మెన్నఁడును బాడిఁ దలంపరు న్యాయవాదులే...

  రిప్లయితొలగించండి
 8. కలవాడిని కాపాడగ
  పలుతప్పుడు సాక్ష్యములను పమ్మెడు వారై
  గెలుచుటె లక్ష్యము కావున
  పలుకరు గద నిజము న్యాయవాదులు ధూర్తుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. తెలిసిన సత్యమె జగతిని
  పలుకరుగద నిజము న్యాయవాదులు, ధూర్తుల్
  పలు కేసులలో ధనమును
  తెలివిగ నార్జించు విధము దెలియగ నౌరా!

  చిలకల పల్కులట్లు పలు సెక్షనులన్ తెగ వల్లె వేయుచున్
  పలువురు సాక్షులన్ బిలిచి పన్నుగ తిమ్మిని బమ్మిజేయుచున్
  తెలివిగ సొమ్ముజేసుకొను ధీరులు న్యాయము కన్నుగప్పుచున్
  పలుకరు సత్యమెన్నడును పాడి దలంపరు న్యాయవాదులే !

  రిప్లయితొలగించండి
 10. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  పులినిన్ పిల్లిని జేసెడి
  తెలివిని ఖలులను హితులుగ తేల్చగ నెపుడున్
  చెలగుచు వాదన లందున
  పలుకరు గద నిజము న్యాయవాదులు ధూర్తుల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. నా ప్రయత్నం :

  న్యాయస్థానంలో ఓడిపోయిన నిజాయితీ పరుని ఆవేదన...

  కందం
  కలిమిఁ బడయంగ నాఢ్యులు
  నొలికెడి మోచేతినీళ్ల కొగ్గుచుఁ ద్రాగన్
  బలహీనుల బాధింపగఁ
  బలుకరు గద నిజము న్యాయవాదులు ధూర్తుల్

  * * * * * * * *

  సత్యము రాబట్టి న్యాయనిలబెట్టే తపనగల న్యాయవాదుల పరంగా.....

  చంపకమాల
  కొలువున న్యాయదేవతను గుడ్డి దనంగను గంతగట్టి తా
  మొలకరె సాక్షులన్ మిగుల నుక్కిరి బిక్కిరి చేయ నిందలన్
  నిలుపఁగ సత్యమున్ దరచి నేరనిరూపణ జేయనెంచుచున్
  బలుకరు సత్యమెన్నఁడును బాడి దలంపరు న్యాయవాదులే!

  రిప్లయితొలగించండి
 12. సమస్య :
  పలుకరు సత్యమెన్నడును
  బాడి దలంపరు న్యాయవాదులే

  ( నేటి కొందరు న్యాయవాదులు )
  చంపకమాల
  ..................

  అలుకల బూనుచుందు ; రిక
  నాడెద రెన్నొ వితండవాదనల్ ;
  విలవిలలాడ నాశ్రితులు
  వేగమె డబ్బును పిండుచుందురే ;
  " గెలుపిక నీదె నీదె " యని
  గిత్తరి బిత్తరి మాటలాడుచున్
  బలుకరు సత్యమెన్నడును ;
  బాడి దలంపరు న్యాయవాదులే !!

  రిప్లయితొలగించండి
 13. గెలుచుట యొక్కటే కద వకీలుకు లక్ష్యము, నమ్మినట్టి యా
  ఖలులగు నేరగాళ్ళకు వకాలతు గైకొని న్యాయస్థానమున్
  బలువిధ దొంగసాక్షులను పట్టుకు తెచ్చెడు హస్తవంతులే
  పలుకరు సత్యమెన్నడును బాడి దలంపరు న్యాయవాదులే.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'న్యాయస్థాన' మన్నపుడు 'య' గురువై గణభంగం. 'హస్తవంతులు'?

   తొలగించండి
 14. విలువలు వీడిన వారై
  కలిమిని యాశించి తాము కల్లల తోడన్
  పలు కేసులు వాదించుచు
  పలుకరు గద నిజము న్యాయ వాదులు ధూర్తుల్ t

  రిప్లయితొలగించండి
 15. విలువలులేనిసంఘమున, విద్యలునేర్పిన ధర్మమెక్కడో?
  కలుపులమొక్కలై నిలిచి,కాలపుకూటమునందు పాములై
  శిలువనువేసినారుగద,శీర్షమునందున కాటువేయగా
  పలుకరుసత్యమెన్నడును,బాడిదలంపరు న్యాయవాదులే
  ++++++++++++++++++++++++
  రావెల పురుషోత్తమరావు

  రిప్లయితొలగించండి
 16. విలువలులేనిసంఘమున, విద్యలునేర్పిన ధర్మమెక్కడో?
  కలుపులమొక్కలై నిలిచి,కాలపుకూటమునందు పాములై
  శిలువనువేసినారుగద,శీర్షమునందున కాటువేయగా
  పలుకరుసత్యమెన్నడును,బాడిదలంపరు న్యాయవాదులే
  ++++++++++++++++++++++++
  రావెల పురుషోత్తమరావు

  రిప్లయితొలగించండి
 17. అందరికీ నమస్సులు🙏

  నా పూరణ యత్నం..

  *కం*

  కలతలు నిండిన మనసులు
  విలవిల లాడేటి జనులు విజయము కొరకై
  కలసిన యలసిన నేమట
  *“పలుకరు గద నిజము న్యాయవాదులు ధూర్తుల్”*

  *కళ్యాణ్ చక్రవర్తి ముంబాయి*
  🙏😊

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'ఆడేటి' అన్నది వ్యావహారికం. "విలవిల లాడంగ జనులు.." అనవచ్చు.

   తొలగించండి
 18. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  పులులను పిల్లులన్ వలెను ప్రోఢిని వాదన జేయుచుండునౌ
  తెలివినిగూడి సంతతము త్రిమ్మరులన్ హితమెంచు వారిగన్
  మలచి నిదర్శనమ్ములను మాయమొనర్చుచు కోర్టులందునన్
  పలుకరు సత్యమెన్నడును బాడి దలంపరు న్యాయవాదులే!

  రిప్లయితొలగించండి
 19. చం:

  నిలకడ లేని మాటలును నివ్వెరగొల్పెడి డాంబికమ్మునున్
  ఫలితము మందె యంచు ప్రతివాదికి చుక్కలు గన్పడంచనన్
  నిలువున మున్గ జేయుదురు నిట్టగ ద్వేష్యుడి గూడి యాడుచున్
  పలుకరు సత్యమెన్నడును బాడి తలంపరు న్యాయవాదులే

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'మనదె' ... 'మందె' అనవచ్చునా?

   తొలగించండి
  2. ధన్య వాదములు ; ఆంధ్రభారతి నిఘంటువు 'మనది' కి మారుగా 'మంది, మన్ది( తెలంగాణా పదకోశము )'అని తెలుపుచున్నది. ఐనప్పటికిని దానిని మార్చి 'మాది / మాదె యంచు' .... గా మార్చెదను

   తొలగించండి
 20. అలుకను బూని దంపతులు నాతుర నొందుచు వాదు సేయుచున్
  పలుమరు మంచి చెప్పినను పంతము మానక మాటమీరగన్
  నెలవులు తప్పు వీరికని నేర్పుగ సంధిని సేయ వీరలున్
  పలుకరు సత్య మెన్నడును బాడి దలంపరు న్యాయవాదులే

  పాడి = స్వభావము

  రిప్లయితొలగించండి
 21. పలు పెను దోపిడీలు,నయ వంచన లాదిగ జేయు తస్కరుల్
  పలుకరు సత్యమెన్నడును;బాడి దలంపరు న్యాయవాదులే
  విలువలు కాల రాసి,సరవిన్ ధనవంతులు కాగ జూచు వా
  రల యెడ-లోక ధర్మమిది!రారె కనుంగొన్ ధర్మ సూక్ష్మముల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. ఈనాటి శంకరాభరణం వారిచ్చిన సమస్య

  పలుకరు సత్యమెన్నడును బాడిదలంపరు న్యాయవాదులే

  నా పూరణ

  పలుకగనేల నేరము లనేకము జేసియు నాయకోత్తముల్
  విలువలు నేలరాయుచు విభిన్న తెఱంగులమాట లాడుచున్
  పలుకరు సత్యమెన్నడును బాడిఁదలంపరు, న్యాయవాదులే
  తలపడి సాక్ష్యముల్గని యుతంబగుశిక్షలువేయ నొప్పగున్

  ఆదిభట్ల సత్యనారాయణ

  రిప్లయితొలగించండి
 23. నిలువదు నాయమెదుట యని
  పలుకరు గద నిజము న్యాయవాదులు ; ధూర్తుల్
  కలిసి యొనర్చిన పనులకు
  పలుశిక్షలు దప్పునటుల వాదించుమనన్

  రిప్లయితొలగించండి


 24. తెలుపుము సరియో కాదో?
  "పలుకరు గద నిజము న్యాయవాదులు ధూర్తుల్"
  తెలిపితి సరికాదండీ!
  కెలికెదరు నిజమును వారు కెవ్వుమన జనుల్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 25. పలుకరు వేశ్య లెన్నడును వాస్త వముల్ విటగాండ్ల తోనిలన్,

  పలుకరు వైద్యు లెన్నడును వ్యాధిని వారణ సత్య మెప్పుడున్,

  పలుకరు పశ్యతోహరులు భాదనుపొందు చుతాము సత్యమున్,

  పలుకరు సత్యమెన్నడును బాడి దలంపరు న్యాయ వాదులే

  రిప్లయితొలగించండి


 26. కందచంపకము


  అరరే ప్రవర్తనయె కం
  డుర! పలు కరు సత్య మెన్నఁడును బాడిఁ దలం
  పరు న్యాయవాదులే పరి
  పరి విధముల కోర్టుకీడ్చి వాతలిడుదురే!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 27. పలుకరు నిజమును యెన్నడు 
  పలుమారులు వాయిదాలు కోరుటె పనిగా 
  సులువుగ మోసము చేతురు  
  “పలుకరు గద నిజము న్యాయవాదులు ధూర్తుల్”  

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'నిజమును+ఎన్నడు' అన్నపుడు యడాగమం రాదు. "నిజమ్ము నెన్నడు" అనండి.
   రెండవ పాదంలో యతి తప్పింది. "పనిగా కోరన్" అందామా?

   తొలగించండి
 28. కొలదిగనున్న రోగమును కొండనుఁ జేసి పరీక్ష పేరునన్
  నిలువున దోచు వైద్యులిల నేతలు వేశ్యలు పశ్యతోహరుల్
  తులువలు లంచగొండులును ద్రోహమనీషులు వీరి సోదరుల్
  పలుకరు సత్య మెన్నఁడును బాడిఁ దలంపరు న్యాయవాదులే.

  కంజర్ల రామాచార్య.

  రిప్లయితొలగించండి
 29. సలుపగ నిత్యజీవితము సత్యమునే వ్రత మంచు గాంధియే

  నిలిచిరి యట్టి మార్గమున నేమము బెక్కురు లోకమందునన్

  తలపగ భావ్యమౌనె? మరి ధర్మము మచ్చను బొందునట్టిటుల్

  "పలుకరు సత్య మెన్నఁడును బాడిఁ దలంపరు న్యాయవాదులే”

  ....రేసోజు మల్లేశ్వర్.  రిప్లయితొలగించండి
 30. అలుగరు బుజ్జగింతురు జయంబగు నీక భయంబిదే కడన్
  నిలువదు వారికేసు ననునిత్యము నేనిటు వంటి వ్యాజ్యముల్
  గెలకితి యూరడిల్లుము ఖిద్రు నొనర్చెద ప్రత్యనీకునిన్
  దలపరు బాధితాత్ముమతి దైన్యము కాలము రో హరించినన్
  *“పలుకరు సత్య మెన్నఁడును బాడిఁ దలంపరు న్యాయవాదులే”*

  రిప్లయితొలగించండి

 31. శంకరాభరణం
  10-11-2020 .....మంగళవారం

  సమస్య
  **** ***
  పలుకరు సత్య మెన్నఁడును బాడిఁ దలంపరు న్యాయవాదులే”

  నా పూరణ. చం.మా
  *** *** ***
  ( కొందరే సుమా...)

  విలువల వల్వలన్ విడిచి విత్తమె ముఖ్యమటంచుఁ దల్చుచున్

  ఖలులకు బాసటై నిలిచి గారడిఁ జేయుచు దొంగ సాక్షులన్

  దెలివిగ సృష్టిఁ జేయుచును దీర్పుల గెల్చుచుఁ గోర్టు లందునన్

  బలుకరు సత్య మెన్నఁడును బాడిఁ దలంపరు న్యాయవాదులే


  -- ఆకుల శాంతి భూషణ్
  వనపర్తి

  రిప్లయితొలగించండి
 32. మైలవరపు వారి పూరణ

  తలచుము ధర్మమున్ పరహితమ్మును న్యాయము పుణ్యవర్తనన్,
  నిలుపును నిన్ను నున్నతిని నేడును., నీవు గతించునాడు., నీ
  విల పలుపాపముల్ సలుపనెవ్వడు గాచును? భిన్నరీతిగా
  పలుకరు సత్య మెన్నఁడును బాడిఁ దలంపరు న్యాయకోవిదుల్ !!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 33. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 34. ఉలుకరుబలుకరువారలు
  గలగలమ్రోగించడబ్బుకల్లలు వచ్చున్
  గెలుపునొసగెదరుకేసుకు
  పలుకరుగదనిజమున్యాయవాదులుధూర్తుల్

  డా.బలిజేపల్లి ద్వారకానాధ్

  రిప్లయితొలగించండి
 35. కె.వి.యస్. లక్ష్మి:

  చిలువలు పలువలుగ కథలు
  పలురీతుల చెప్పుచుండి వాస్తవములనే
  సులువుగ దాచెడి కపటులు
  పలుకరుగద నిజము న్యాయవాదులు ధూర్తుల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 36. నలుగురుమెచ్చెడివిధముగ
  పలుకునిజముమంచి న్యాయవాదినిరతమున్
  కలుషమనస్కులుగావున
  పలుకరు గద నిజము న్యాయవాదులు ధూర్తుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 37. పలికినమాటలందుతమ వ్యాజ్యము నందలి సత్యమొక్కటే
  తెలుపుచువాదనన్ సలుపు ధీమతుడైన వకీలు నిచ్చలున్
  కలుషమనస్కలైయెపుడు కాసులకోసము ప్రాకులాడుచో
  పలుకరు సత్య మెన్నఁడును బాడిఁదలంపరు న్యాయవాదులే

  రిప్లయితొలగించండి
 38. పలుకులధర్మసూక్ష్మమనువాదనఁజేయువిశాలబుద్ధులై
  తలపులమాటలందునికతామోకపెద్దగనటింపఁజేతనౌ
  పలుపునుగట్టిధర్మమునుబాధనుఁబెట్టుచుహీనఁజేతురే
  పలుకరుసత్యమెన్నడునుపాడిఁదలంపరున్యాయవాదులే

  రిప్లయితొలగించండి
 39. పలుకుట సబబే యిటులుగ
  బలుకరుగదనిజమున్యాయవాదులుధూర్తుల్
  నిలలోనుందురుకొందరు
  పలువురునింగురిచిపలుకభావ్యమె మనకున్

  రిప్లయితొలగించండి
 40. పలుకఁగ నెంచ నిజము ధూ
  ర్తులు మాత్రము కారు కాని తోరమ్ముగ లో
  లులు జయలక్ష్మికి వారలు
  పలుకరు గద నిజము న్యాయవాదులు ధూర్తుల్


  వలచు జయమ్ము సంతతము వాక్పటిమం దనరించ నేఁడు యీ
  పలికిన మాట నిక్కువము వాదము నెగ్గుట ముఖ్య మే విధిం
  దలఁచిన వారి యోటమినిఁ దథ్యము నా వెనుకాడ రెవ్వరుం
  బలుకరు సత్య మెన్నఁడును బాడిఁ దలంపరు న్యాయవాదులే

  రిప్లయితొలగించండి
 41. పలుకరుసత్యమెన్నడును బాడిదలంపరున్యాయవాదులే
  పలికిరిసత్యభాషణము,బాడినిజూడకయార్జనంబయే
  విలువనునిచ్చుమార్గమును,బేర్మినిజూపుటకారణంబునన్
  బలుకరుసత్యమెన్నడునుపాపపువాదనజేయుచుందురే

  రిప్లయితొలగించండి
 42. పలు లుకలుకలున్న వకీ
  లులందరును భారతంబు లూటీ జేయన్
  ఖలులదె రాజ్యంబయ్యెన్
  పలుకరు గద నిజము న్యాయవాదులు ధూర్తుల్!

  రిప్లయితొలగించండి
 43. కలియుగమందుగానమిక ,కన్నులముందున నీతిసూత్రముల్
  చిలికినవచ్చువెన్నకును,చీదరబుట్టును వీరితీరుతో
  నలుపుచు ధర్మమంతటిని నాశముజేయగవాదియాస్తులన్
  పలుకరుసత్యమెన్నటికి,బాడిదలంపరున్యాయవాదులే
  +++++++++++++++++++++
  రావెల పురుషోత్తమరావు

  రిప్లయితొలగించండి
 44. తలపుకురాని ధర్మమది, దారినిదప్పును వారినోటిలో
  విలువలులేనిజీవితము,విద్యలనన్నిటిగోలుపోవగా
  సులువుగమారువాదనలు శూన్యముజేయగ ధర్మదేవతన్
  పలుకరుసత్యమెన్నడును బాడిదలంపరు న్యాయవాదులే
  ++++++++++++++===+=====
  రావెల పురుషోత్తమరావు

  రిప్లయితొలగించండి
 45. కలిగిన వారి చుట్టమగు కాంచగ న్యాయము భూతధాత్రిపై
  విలువ ఘటిల్లదే నిజముఁ బేర్కొను వానికి, న్యాయమూర్తులే
  పలుకుచునుండినన్ తామనృత వాక్యములన్ గొన సొమ్ముఁ దండిగా
  బలుకరు సత్య మెన్నఁడును బాడిఁ దలంపరు న్యాయవాదులే

  రిప్లయితొలగించండి
 46. పలు దుర్మార్గంబుల నతి
  సులువుగ నొనరించి దిరుగుచుండెడి ఖలులన్
  గెలిపింతురధర్మపరులు
  పలుకరు గద నిజము న్యాయవాదులు ధూర్తుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 47. విలువలు కోరెడి వారలు
  పలికెదరునిజములు సతము వాదించుతరిన్
  తెలిసియు ధనాశ తోడను
  పలుకరు గద నిజము న్యాయవాదులు ధూర్తుల్

  రిప్లయితొలగించండి