13, మార్చి 2021, శనివారం

సమస్య - 3662

14-3-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఆకసమ్ము పిడికిలంత సుమ్ము”
(లేదా...)
“గగనము ముష్టిమాత్రము నగమ్ములు దేలును దూదిపింజలై" 

66 కామెంట్‌లు:


 1. "శ్రీ రాముని దయ చేతను..."

  సరదా పూరణ:

  రగులగ మానసమ్మునను రచ్చను జేసెడి విప్రలంభమే
  పగలును రాత్రియున్ గడిపి బాధను పొందుచు వార్త రాగనే
  నగవులు చూడ పాపడిది నందన మొందగ హృత్తునందునన్
  గగనము ముష్టిమాత్రము నగమ్ములు దేలును దూదిపింజలై

  రిప్లయితొలగించండి
 2. చేతియందుసెల్లుజిలుగువెలుగుఁజూపు
  లోకమందుగుట్టులోననుండు
  బ్రహ్మస్రుష్టిలోనిమర్మమేనిదియయ్యె
  ఆకసమ్ముపిడికిలంతసుమ్ము

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మూడవ పాదంలో యతి తప్పింది. "బ్రహ్మసృష్టిలోని పరమార్థమే యిది" అనండి.

   తొలగించండి
 3. అన్నుల మది లోతు నెన్నగలుగునట్టి
  వాడులేడు కనగ వసుధ యందు
  పొలతి మనసు తోడ పోల్చిచూసినవేళ
  నాకసమ్ము పిడికిలంత సుమ్ము.
  . . . విరించి.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. సీత గాంచి తనదు చేవను రూపింప
  సూక్ష్మ రూపు వీడి సులువు గాను
  విశ్వ రూప మంది వెలుగొందు హనుమకు
  నాకసమ్ము పిడికిలంత సుమ్ము

  రిప్లయితొలగించండి
 5. వీధి వీధి దొరుకు విశ్వమంత దొరుకు

  మందు తాగి జనులు పొందు మత్తు

  మందు గ్రోలు వేళ మందుడవ్వు మనిషి

  ఆకసమ్ము పిడికిలంత సుమ్ము”

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'మందుడవ్వు, మనిషి' అన్నవి సాధురూపాలు కావు. "మందుడౌ నరునకు" అనండి.

   తొలగించండి
  2. ధన్యవాదములండీ

   వ్యాఖ్యను సరి చేసే విధానము తెలియదండీ

   తొలగించండి
 6. కొదువ లేదునిలను కోర్కెలు సరియైన
  విద్యగరపునట్టి వినయమిదియె
  ఆశలోన మంచి ఆశయముండిన
  ఆకసమ్ము పిడికిలంత సుమ్ము

  రిప్లయితొలగించండి
 7. పగలునుఱేయిభావనయుబాసిరిమానవులీజగత్చునన్
  ఖగపతి ద్రుష్టి సామ్యతనుకాంచిరిసెల్లునస్రుష్టినంతటిన్
  అగణితమేధతోనరులునందిరిమింటినిఁదేగచేతికిన్
  గగనముముష్టిమాత్రమునగమ్ములుదేలునుదూదిపింజలై

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "రేయి..జగత్తునన్...దృష్టి..సృష్టి..' టైపాట్లు.

   తొలగించండి
 8. ఆటవెలది
  చూడమని పిడికిట సూర్యచంద్రుల జూపెఁ
  జెలఁగుచు చరవాణి చిత్రములను
  యాకతాయి యనియె" యనుకొంటినన నాకు
  నాకసమ్ము పిడికిలంత సుమ్ము!"

  చంపకమాల
  మిగిలిరి సూర్య చంద్రులిదె మిన్నఁగ చుట్టఁగ చేతివేళ్ళతో
  నగణిత శక్తులున్ గలవటంచునుఁ దా చరవాణి జూపుచున్
  మొగమున నిండగర్వమదె ముచ్చటగాననె నాకతాయి "యా
  గగనము ముష్టిమాత్రము నగమ్ములు దేలును దూదిపింజలై!"

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   'చిత్రములను+ఆకతాయి' అన్నపుడు యడాగమం రాదు. "చిత్రములనె యాకతాయి" అనండి.

   తొలగించండి
  2. గురుదేవులకు ధన్యవాదములు. సవరించిన పూరణ :
   ఆటవెలది
   చూడమని పిడికిట సూర్యచంద్రుల జూపెఁ
   జెలఁగుచు చరవాణి చిత్రములనె
   యాకతాయి యనియె" యనుకొంటినన నాకు
   నాకసమ్ము పిడికిలంత సుమ్ము!"

   తొలగించండి
 9. జగతిని మానవుండు పలు శాస్త్రములన్ బఠియించి దక్షుడై
  యగణిత మేధతో సరళ యంత్రములన్ సృజియించె నందులో
  నిగనిగలాడెడాండ్రయిడనే చరవాణియె యందు కాంచగన్
  గగనము ముష్టిమాత్రము, నగమ్ములు దేలును దూదిపింజలై .
  . . . విరించి.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. పగలును రేయినిన్ జదివి పట్టుగ నున్నతవిద్య
  నేర్వగా
  సగటు కుటుంబ జీవికిని చక్కనికొల్వది ఫ్రాన్సు
  దేశమున్
  తగినది దొర్కగా జనెడు తావున జెట్టు విమాన యానమున్
  గగనము ముష్టిమాత్రము నగమ్ములు దేలును దూదిపింజలై

  రిప్లయితొలగించండి
 11. సమస్య :
  గగనము ముష్టిమాత్రము న
  గమ్ములు దేలును దూదిపింజలై

  ( అంతెత్తున అమెరికాదేశానికి ఆకాశయానం కావిస్తున్న సమయంలో కలిగిన అనుభవం )

  చంపకమాల
  ...................

  సొగసుల నీలి యాకసము
  చూపులలోపల దాగిపోవగా ;
  నిగనిగలాడు కొండలతి
  నేర్పుగ దెల్లగ సందడింపగా ;
  మొగముల నిండె మోదమది
  ముగ్ధవిమానపు యానమందునన్
  గగనము ముష్టిమాత్రము ; న
  గమ్ములు దేలును దూదిపింజలై .

  రిప్లయితొలగించండి
 12. పరుల యండగోరి పనులసలుపబోవ
  చిన్నదయినగూడ మిన్ను కెదుగు
  స్వంతశక్తి నమ్మి సాగుసా ధకునికి
  యాకసమ్ము పిడికిలంత సుమ్ము

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'మిన్నున కెదుగు' అనడం సాధువు. అక్కడ "మింటి కెదుగు" అనవచ్చు.

   తొలగించండి
  2. 🙏🏽
   యతి తప్పు తుందేమో, “మిన్ను నంటు” అనవచ్చా

   తొలగించండి
 13. గగనము ముష్టిమాత్రము నగమ్ములు దేలును దూదిపింజలై
  తెగ తిరుగున్ నిజంబె విను తెల్పెదనయ్య నరుండు సృష్టి జే
  సె గతి నశించ బంధముల సేతువు త్రుంచగ సెల్లుఫోనున్
  పగగొని హస్తభూషగను భాసిల గూర్చెను విశ్వమందు నీ
  జగతియె చేత నుండ మరి సాధ్యము కానిది లేదు లేదిలన్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. నేడు శంకరాభరణం వారిచ్చిన సమస్య

  "గగనము ముష్టి మాత్రము నగమ్ములు దేలును దూది పింజలై

  నా పూరణ

  చంపకమాల

  అగణిత శౌర్యవంతుడగు నత్యుతు డందరి ముందరన్ దాఁ
  దగువిధిఁ విశ్వరూపమును దర్శన మీయగఁ దత్సభాస్థలిన్
  భగవదను గ్రహంబుగల వారలు జూచిరి దివ్యరూపమున్
  గగనము ముష్టి మాత్రము, నగమ్ములు దేలును దూది పింజలై

  ఆదిభట్ల సత్యనారాయణ

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మొదటి పాదంలో గణభంగం. '... నచ్యుతు..' టైపాటు.

   తొలగించండి
 15. వినుటకు వింతగా సఖియ,వీధులకెక్కెనుశోభలందుచున్
  కనుటకుచిక్కనైనదియు,కండ్లకుగట్టెనునప్సరేయనన్
  తనువది తీగగానికను, తన్మయ మొందగ జేయురీతిగా
  గగనము ముష్టిమాత్రము,నగమ్ములుదేలునుదూదిపింజలై
  +++++++++++++++++
  రావెల పురుషోత్తమరావు

  రిప్లయితొలగించండి
 16. నగవులు జిందునాసఖియ,నాణ్యముగానెలవంకబోలులే
  పగతురుగూడమెచ్చుకొను,భారతనారిగనుండనోపులే
  నిగనిగలాడుయానడుము,నివ్వెరమందగజేయుచుండగా
  గగనము ముష్టిమాత్రము,నగమ్ములుదేలునుదూదిపింజలై
  +++++++++++++++++
  రావెల పురుషోత్తమరావు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "నిగనిగలాడు నా నడుము నివ్వెరగందగ.." అనండి.

   తొలగించండి
 17. భగభగమండునాకనులు,భర్తనుగూడనురెచ్చగొట్టులే
  రగులగజేయుగుండియలు,రంజిలజేయును దేహమంతటిన్
  సెగలనుజిమ్ముయూరుపులు,సేతువగాగనిపించునాసికే
  గగనము ముష్టిమాత్రము,నగమ్ములుదేలునుదూదిపింజలై
  +++++++++++++++++
  రావెల పురుషోత్తమరావు

  రిప్లయితొలగించండి
 18. వగలనుజూపదెన్నటికి,వాసినిగన్నటువంటి నాతిగా
  పగలును రాత్రియుంగలసి,పన్నిన పన్నగమామెయేయనన్
  చిగురులబోడిగానికను చిందులువేసెడు చిన్మయమ్ముతో
  గగనము ముష్టిమాత్రము,నగమ్ములుదేలునుదూదిపింజలై
  +++++++++++++++++
  రావెల పురుషోత్తమరావు

  రిప్లయితొలగించండి


 19. అరయగాను లోకమందన్నియునరె సం
  క్లిష్ట మైనదేను! కేలు మోడ్చి
  విభుని కృపను పొంద విజ్ఞత చేరంగ
  నాకసమ్ము పిడికిలంత సుమ్ము


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 20. అనఘా! విభునియనుభవ
  మ్మున గగనము ముష్టిమాత్రము నగమ్ములు దే
  లును దూదిపింజలై తో
  యనిధి జిలేబి యరచేయి యర్ఘ్యంబుగుగా!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'అర్ఘ్యం బగుగా' టైపాటు అనుకుంటాను.

   తొలగించండి
 21. అగణితభక్తివైభవము నంది నిరంతరమీధరాస్థలిన్
  దగునని పేదవారలకు తన్మయతన్ సహకారియౌచు నా
  ఖగగుని వారిలోపలను గాంచెడివాని మహత్వ మెంచినన్
  గగనము ముష్టిమాత్రము నగమ్ములు దేలును దూదిపింజలై"

  రిప్లయితొలగించండి
 22. **గగనము ముష్టిమాత్రము నగమ్ములు దేలును దూదిపింజలై*
  పగలునుఱేయిఱేయియునుపట్టపగల్గగనానతారకల్
  నగవులుజిందుచున్హరిమనంబునభీతియిదేమిమాయయో
  జగముసమస్తమర్జునుడుశౌరివిరాట్పురుషాంశగాగనెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 23. అగణితవిశ్వరూపమదియచ్చెరువొందెకిరీటియాజిలో
  భగభగమండెడగ్గిదనవారలుశత్రువులెల్లవారలన్
  దగవడిజొచ్చిజచ్చుటయుధైర్యముస్రుక్కెధరాంశమాత్రమై
  **గగనము ముష్టిమాత్రము నగమ్ములు దేలును దూదిపింజలై*
  బగలునుఱేయిసంజెయునువైష్ణవమాయగనెన్భయంబునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 24. నేడు శంకరాభరణం వారిచ్చిన సమస్య

  "గగనము ముష్టి మాత్రము నగమ్ములు దేలును దూది పింజలై

  నా పూరణ(సరిచేసి)

  చంపకమాల

  అగణిత శౌర్యవంతుడగు నచ్యుతు డందరు చూచుచుండగన్
  దగువిధిఁ విశ్వరూపమును దర్శన మీయగఁ దత్సభాస్థలిన్
  భగవదను గ్రహంబుగల వారలు జూచిరి దివ్యరూపమున్
  గగనము ముష్టి మాత్రము, నగమ్ములు దేలును దూది పింజలై

  ఆదిభట్ల సత్యనారాయణ

  రిప్లయితొలగించండి
 25. నేడు శంకరాభరణం వారిచ్చిన సమస్య

  "గగనము ముష్టి మాత్రము నగమ్ములు దేలును దూది పింజలై

  నా పూరణ(సరిచేసి)

  చంపకమాల

  అగణిత శౌర్యవంతుడగు నచ్యుతు డందరు చూచుచుండగన్
  దగువిధిఁ విశ్వరూపమును దర్శన మీయగఁ దత్సభాస్థలిన్
  భగవదను గ్రహంబుగల వారలు జూచిరి దివ్యరూపమున్
  గగనము ముష్టి మాత్రము, నగమ్ములు దేలును దూది పింజలై

  ఆదిభట్ల సత్యనారాయణ

  రిప్లయితొలగించండి
 26. ఆటవెలది
  హనుమ యెరుగడంచు తనశక్తి తానెప్డు
  సీత వెదుక పంప చేరవచ్చి
  జాంబవంతుఁడనియె" సంకల్పమున నీకు
  నాకసమ్ము పిడికిలంత సుమ్ము"

  చంపకమాల
  వగపునుఁ బాప రామునకుఁ బంపగ మారుతి సీతజాడకై
  యగణిత శక్తిశౌర్యములనందియు సత్యముఁ దానెరుంగడం
  చెగయఁగ జాంబవంతుడనె "నెంచఁగ నీదుమనోబలమ్మునన్
  గగనము ముష్టిమాత్రము నగమ్ములు దేలును దూదిపింజలై"

  రిప్లయితొలగించండి
 27. వ్యాపారాభివృద్ధి లక్ష్యము గా నా ప్రయత్నము :

  చం:

  దిగులును చెందకుండగను ధీటగు కృత్యము లాచరించుచున్
  మిగులగు రీతి లెక్కలను మించిన లాభము లంద నొప్పెడిన్
  సుగుణము లెంచి సాధనగ చొచ్చిలు నప్పుడు నెల్ల భాగ్యమై
  గగనము ముష్టి మాత్రము నగమ్ములు దేలును దూది పింజలై

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 28. మనుజు మేధముందు మహిలోన నల్పము
  తళుకుమనుచు మెరయు తారలైన
  చందమామ యందు విందువినోదముల్
  ఆకసమ్ము పిడికిలంత సుమ్ము

  రిప్లయితొలగించండి
 29. అగణిత శక్తి నీదనుచు నందరు మెచ్చగ రామదూత దా
  నిగుడుచు నిల్చె నద్రి దృఢనిశ్చయుడై దరియింప వార్నిధిన్
  నెగడుచు బెంచె దేహమును నింగిని దాకు ననంతరూపమున్
  గగనము ముష్టిమాత్రము నగమ్ములు దేలును దూదిపింజలై

  రిప్లయితొలగించండి
 30. ప్రేరణంబు గలుగ భీతియు లేనట్టి
  యాంజనేయు డుదధి నడ్డువచ్చు
  వారినధిగ మించి చేరలంక నతని
  కాకసమ్ము పిడికిలంత సుమ్ము

  రిప్లయితొలగించండి
 31. అగణిత తేజవంతులకు నద్భుతరీతిని నౌను దప్పకన్
  గగనము ముష్టిమాత్రము ,నగమ్ములు దేలును దూదిపింజలై
  భగభగమండు మంటలును వారల దేజపుధాటి కత్తఱిన్
  నెగడుచు నుండిచల్లనయి నీలుగుగోల్పడి యుండునేసుమా

  రిప్లయితొలగించండి
 32. ఆవ యంతయును మనో వేగము నెఱుఁగు
  జనులు కలరె పుడమిఁ జక చక చను
  నంతరంగ మందు నాలోచనల కెంచ
  నాకసమ్ము పిడికి లంత సుమ్ము


  విగత దురాశ నిత్య హృ దపేత మదాగ్రహ దుర్గుణావళిం
  ద్రిగుణ విహీన భక్తజన దీన జనావన కల్పవృక్ష ప
  న్నగ శయ నాశ్రి తాంచిత జన ప్రవరాళికి నక్కజమ్ముగన్
  గగనము ముష్టిమాత్రము నగమ్ములు దేలును దూదిపింజలై

  రిప్లయితొలగించండి
 33. ఆ.వె౹౹
  మనిషి జన్మ లోని మర్మముల నెఱిఁగి
  చేయ వలయు కృషిని చేవ తోడ
  శక్తి యుక్తి గలిపి సాధన సలిపిన
  ఆకసమ్ము పిడికిలంత సుమ్ము

  రిప్లయితొలగించండి
 34. దీక్ష తోన వ్రాయు తీయని పద్యంబు
  లోకులందరు రసలోలురవ్వఁ
  మంచి భావములను మాన్యుడా ! వ్రాయంగ
  ఆకసమ్ము పిడికిలంత సుమ్ము.

  రిప్లయితొలగించండి
 35. ఈరోజు రెండు ఆన్ లైన్ అవధానాలు, పని ఒత్తిడి కారణంగా మీ పూరణలను చదివే అవకాశం దొరకలేదు. రేపు ఉదయం సమీక్షిస్తాను. మన్నించండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 36. శాస్త్రములనొకండు శాసించ బూనగ
  జగమునేలవచ్చె జంగమయ్య
  కవితలెల్ల వ్రాయు కవియొకండు బలికె
  ఆకసమ్ము పిడికిలంత సుమ్ము!!

  రిప్లయితొలగించండి