15, మార్చి 2021, సోమవారం

సమస్య - 3664

16-3-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పాతివ్రత్యముఁ జెఱచితివా సావిత్రీ”
(లేదా...)
“పాతివ్రత్యము మంటఁ గల్పెను గదా పాపిష్ఠ సావిత్రియే”

52 కామెంట్‌లు:


 1. "శ్రీ రాముని దయ చేతను..."

  సరదా పూరణ:

  ప్రీతిన్ గూర్చుచు ప్రేక్షకాళికిలనున్ ప్రేమాయణాలందునన్
  భీతిన్ జెందక వేషమేయుచు కడున్ బీభత్సమున్ జేయుచున్
  నీతిన్ వీడుచు చిత్ర సీమలనయో నేరంబులన్ బొందుచున్
  పాతివ్రత్యము మంటఁ గల్పెను గదా పాపిష్టి సావిత్రియే :)

  రిప్లయితొలగించండి


 2. ఓ తింగరిబుచ్చీ! నీ
  పాతివ్రత్యముఁ జెఱచితివా! సావిత్రీ
  మాత కథచదువ వే! తల
  రాతను మార్చుకొనవే తిరముగ జిలేబీ!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 3. భీతి నెఱుంగక పతి తల
  రాతను మార్చెడు వరములు రాబట్టి యహో!
  హేతువు, కాలుని నియమముఁ
  పాతివ్రత్యముఁ , జెరచితివా సావిత్రీ!

  రిప్లయితొలగించండి
 4. ఖ్యాతివహించెనుగద నీ
  పాతివ్రత్యము, జెరచితివా సావిత్రీ
  నైతులసద్ముని విధి, పరి
  ణేతను బ్రతికించుకొనగ, నేర్పరి వీవే .
  . . . విరించి.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. రీతిగ ప్రాణము తీయుట

  ఖ్యాతౌ నాకున్నరయగ , కాంతుని యుసురున్

  రాతను విడి పొందియు నా

  పాతివ్రత్యముఁ జెఱచితివా సావిత్రీ”

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 6. జాతికి మేలై వెలసియు
  మాతగ బూజలను గొన్న మహిళగ నుండన్
  ఖ్యాతిని గూర్చ దిటు లనగ
  " పాతివ్రత్యము జెఱచితివా సావిత్రీ !"

  రిప్లయితొలగించండి
 7. ( *యముని అంతర్మదనముగా* )
  పాతిన్ గైకొని వచ్చువేళ సతి యా వాల్గంటి భంగించి తా
  నా తాపంబున నిల్వరించె గద యత్యంతాద్భుతమ్మామెదౌ
  పాతివ్రత్యము, మంటగల్పెను గదా పాపిష్టి సావిత్రియే
  నాతంత్రమ్మునె గాదుటే మగువ విన్నానమ్మునే జూపుచున్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. రాతి మనసు కరిగించెను
  పాతివ్రత్యముఁ, జెఱచితివా సావిత్రీ
  నైతులసద్ముని వ్రతమును
  నాతతమగునీ తితిక్ష యవధులు మీరన్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. నీతిగసరోగసీతో
  సతిగాకనగనుసుతులనుశమమునుబోందన్
  అతిగాతలపులునెందుకు
  పాతివ్రత్యముజెఱచితివాసావిత్రీ

  రిప్లయితొలగించండి
 10. శార్దూల విక్రీడితము:
  +++++++++++++++++++++
  ప్రీతింజెందగజేయుచున్ విభుడు తాపీయూషధారల్నిడున్
  ఖ్యాతింబొందిన ధీరయౌవనితకే కాయమ్ము శైధిల్యమై
  రాతిన్ గొట్టినబొమ్మగానయెనుగా,రాకాసిభర్తన్ గనన్
  పాతివ్రత్యము మంటగొల్పెనుగదా,పాపిష్టిసావిత్రియే

  రిప్లయితొలగించండి
 11. రిప్లయిలు
  1. కందం
   చైతన్యంబగు నటనలఁ
   బ్రీతిన్ నామగడు లొంగఁ బెళ్లాడితె? నా
   పాతిన్ నే తెగడఁగ నా
   పాతివ్రత్యముఁ జెఱచితివా సావిత్రీ!

   శార్దూలవిక్రీడితము
   చైతన్యంబున సాగుచున్ నటనలో సామర్థ్యమున్ జూపుచున్
   బ్రీతిన్గూర్చుచు లొంగఁదీసి 'జెమినిన్' బ్రేమంచుఁ బెళ్లాడి నా
   పాతిన్ నే తెగడంగ జేసెనది నప్రాచ్యుండుగా నేఁబల్కనా
   పాతివ్రత్యము మంటఁ గల్పెను గదా పాపిష్ఠి సావిత్రియే

   ✍️ *గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు*

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   వృత్తం మూడవ పాదంలో గణభంగం. సవరించండి.

   తొలగించండి
  3. గురుదేవులకు ధన్యవాదములు. సవరించిన పూరణ :

   శార్దూలవిక్రీడితము
   చైతన్యంబున సాగుచున్ నటనలో సామర్థ్యమున్ జూపుచున్
   బ్రీతిన్గూర్చుచు లొంగఁదీసి 'జెమినిన్' బ్రేమంచుఁ బెళ్లాడి నా
   పాతిన్ నే తెగడంగ జేసెనది నప్రాచ్యుండుగ న్బల్కనా
   పాతివ్రత్యము మంటఁ గల్పెను గదా పాపిష్ఠ సావిత్రియే

   తొలగించండి
 12. పాతికి రోగము సోకగ
  నాతని మరచి పరమాత్ము నారా ధనపై
  కౌతుకముజూపు చుంటివి
  పాతివ్రత్యముఁ జెఱచితివా సావిత్రీ

  రిప్లయితొలగించండి
 13. "సావిత్రి" ఒక సామాన్య రంగస్థల నటి గా నా ప్రయత్నము:

  శా:

  ఏ తీరమ్మును దాటి వచ్చినదహో యేంచక్క రంగంబుగన్
  కూతల్ నోటికి వచ్చు రీతి నతిగన్ కూయంగ నిర్భీతిగన్
  భ్రాతా యన్నను మాత యన్న తగు గా భావించదే చోద్యమున్
  పాతివ్రత్యము మంట గల్పెను గదా పాపిష్టి సావిత్రియే

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'ఏంచక్క' అన్నది వ్యావహారికం.

   తొలగించండి
  2. ధన్యవాదములు;. ఎంచక్క ను యేతెంచి అని. మారుస్తాను

   తొలగించండి
 14. సమస్య :
  పాతివ్రత్యము మంట గల్పెను గదా
  పాపిష్ఠి సావిత్రియే

  ( మొదటిభార్య సావిత్రి తనను మోసగించి వెళ్లిపోగా సత్యవతి అనే మరొక అమ్మాయిని వివాహమాడదలచి ఆమెతో పలుకుతున్న ఆనందరావు )

  శార్దూలవిక్రీడితము
  -----------------

  నాతీ ! సత్యవతీ ! నినున్ సతతమున్
  నా దేవిగా నెంచితిన్ ;
  జేతోమోదము సందడింపగను నీ
  చేయంది దాంపత్య సం
  గీతాలాపన జేయుదున్ ; మదముతో
  ఖేదంబు గల్గించుచున్
  బాతివ్రత్యము మంట గల్పెను గదా !
  పాపిష్ఠి సావిత్రియే .

  ( చేతోమోదము - మానసికసంతోషము చేయంది - పాణిగ్రహణం కావించి )

  రిప్లయితొలగించండి


 15. పాతాళమ్మె జిలేబి దాని గతి! యవ్వారమ్ము తీవ్రమ్మయెన్!
  పాతివ్రత్యము మంటఁ గల్పెను గదా పాపిష్టి! సావిత్రి‌ యే
  మో తన్వంగికి పేరు! జాణెతయె వామ్మో దాని తీరాయెగా!
  యీ తంత్రమ్ముల పూవుబోడి కెడ నీకేలన్బొ సాంగత్యముల్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'వామ్మో' అనడం వ్యావహారికం. 'నీకేలన్బొ'? "నీ కేలబ్బు"కు టైపాటా?

   తొలగించండి
 16. కం//
  జోతలు బెట్టెద తల్లీ !
  పాతివ్రత్యముఁ జెఱచితివా ! సావిత్రీ l
  తాతమ్మయు జేజమ్మయు
  బూతుల నెన్నడు బలుకరు,పూజ్యులె మాకున్ ll

  రిప్లయితొలగించండి
 17. నీతుల్జెప్పెనుదీసెగోతులనువర్ణింపంగవేదాంతమున్
  నాతీరత్నమటంచునెంచినుతినజ్ఞానంబునన్సల్పితిన్
  చేతోమోదముసారద్రావివిటునిన్జేరంగస్త్రీజాతిదౌ
  *పాతివ్రత్యము మంటఁ గల్పెను గదా పాపిష్ఠ సావిత్రియే”*

  రిప్లయితొలగించండి
 18. కం//
  మాతవు శుభాంగి నీవే
  పాతివ్రత్యముఁ జెఱచితివా ! సావిత్రీ l
  మాతొలి దైవంబిలలో
  నీతిగ బల్కిన ముదముగ నినునే గొలుతున్ ll

  రిప్లయితొలగించండి
 19. పాతకమౌనిట్టులనుట
  "పాతివ్రత్యముఁ జెఱచితివా సావిత్రీ"
  ప్రేతాధిపు నెదిరి నిలిచి
  పాతివ్రత్యమున నిల్పె పతి ప్రాణంబుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 20. ఖ్యాతిం గాంచును శీలసంపద నిలన్ గల్యాణియైయంచు సం
  ప్రీతిన్ సచ్ఛుభ నామధేయమిడి రవ్వేళన్ తనూజాత కా
  చేతశ్శుద్ధులు నీతి దప్ప నదియున్ చిత్తంబునం దెంచి రిట్లా
  పాతివ్రత్యము మంటఁ గల్పెను గదా పాపిష్ఠి సావిత్రియే.

  రిప్లయితొలగించండి
 21. ఓతల్లీ యేమాయెను
  పాతివ్రత్యముజెఱచితివా సావిత్రీ!
  నీతినిమాలిన యీపని
  కాతరమే లేద నీకు కాంతా!చెపుమా

  రిప్లయితొలగించండి
 22. చేతులు జోడించుచు నే
  రీతి నొసఁగ నతులు జాలుఁ బృథ్విని నీకున్
  నాతీ యము నిష్ఠఁ, బఱపి
  పాతివ్రత్యముఁ, జెఱచితివా సావిత్రీ


  చూతుర్నిత్యము మన్మథా ర్తులు మహా చోద్యంబుగా ధూర్తులే
  శాతేద్ధోదరి నీతి నెన్న కకటా సావిత్రి పేరూనియున్
  వీతాపత్రప భర్త నెంచక మదిన్ విద్రోహ చిత్తమ్మునం
  బాతివ్రత్యము మంటఁ గల్పెను గదా పాపిష్ఠ సావిత్రియే

  రిప్లయితొలగించండి
 23. పాతివ్రత్యము మంటగల్పెనుగదా పాపిష్ఠ సావిత్రియే
  పాతివ్యత్యము రక్ష సేయుటకునై భారంపు కార్యంబయౌ
  ప్రేతేశుం దగనొప్పుకోలుగను దాబ్రీతిన్ వి భుంబ్రాణిగా
  బంతంబొప్పగ జేసెనప్పుడు గదాప్రాణాల నర్ధించియే

  రిప్లయితొలగించండి
 24. కైతల్జెప్పుటమానుడీకవులుమీగోడున్వినండెవ్వడున్
  జేతల్గాగనుజాగ్రుతిన్జనులుజేగోట్టచానల్బలే
  భ్రాతల్మీరలుభామవెంటబడుచున్ప్రశ్నింపనీచంబగున్
  పాతివ్రత్యముమంటగల్పెనుగదాపాపిష్టిసావిత్తియే

  రిప్లయితొలగించండి
 25. పూతచరితనియెరింగియు
  "పాతివ్రత్యము చెరచితివా సావిత్రీ
  నీతియు కాదిది" యనుటే
  రీతిగ సబబౌను చెపుమ రేయీపగలున్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. నాతియడిగెమూడువరము
  లేతీరుగనుపతియసువులేకరువైనన్
  రోతగయముడుదలచెనుగ
  "పాతివ్రత్యముఁ జెఱచితివా సావిత్రీ"

  రిప్లయితొలగించండి