18, మార్చి 2021, గురువారం

సమస్య - 3667

19-3-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఇంతి తన పెండ్లినాఁడు బాలెంతరాలు”
(లేదా...)
“వనితారత్నము పెండ్లినాఁడు గనఁగా బాలెంతరాలొప్పుగన్”

66 కామెంట్‌లు:


 1. "శ్రీ రాముని దయ చేతను..."

  సరదా పూరణ:

  వినకే తండ్రివి మాటలన్ చదువుకై బింకమ్మునున్ వీడుచున్
  చనుచున్ వంగపు దేశమున్ యువకుడే జంబమ్మునన్ కన్నెనున్
  కనగన్ వేగమె ప్రేమ జూపగనయో కంగారునున్ గానకే
  వనితారత్నము పెండ్లినాఁడు గనఁగా బాలెంతరాలొప్పుగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. పంతపు ముని వరమునిచ్చె సంతసమ్ము
  నిక్కమా కాదయని రవిని పిలిచెనల
  వరమునగనె కర్ణుని కౌరవాగ్ర సుతుని
  ఇంతి తన పెండ్లినాఁడు బాలెంతరాలు”

  ... భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి..

  రిప్లయితొలగించండి
 3. చక్క నైనట్టి రూపంపు చాన యగుచు
  వయసు తగినది కల్గిన వనిత యగును
  ఇంతి తన పెండ్లి నాడు : బాలెంత రాలు
  వత్సరము పిదప యగును పడతి తాను

  రిప్లయితొలగించండి
 4. కనగతల్లియుతండ్రియుకన్యకపుడు
  మాఘమందునముడివేయనయముమీరి
  తరుణియోడినిండెమలిమాఘతరుణమందు
  ఇంతితనపెండ్లినాడుబాలింతరాలు

  రిప్లయితొలగించండి
 5. యామి రాలేదు నీ వివాహమున కేల
  యని యడిగిన భరణ్యువు కాతడపుడు
  వినయ మందున చెప్పె నావేళ నట్టి
  యింతి తనపెండ్లి నాడు బాలెంతరాలు .
  . . . విరించి.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. ఘనమౌ రాముని భక్తుడొక్కడు యనెన్ గారంపు యొప్పందమున్

  మనసారంగను చేసెదయ్య మురిపమ్మౌ నీదు కళ్యాణమున్

  జననంబయ్యెను బిడ్డ పాపలును యిఛ్ఛన్దీరెనవ్వారికిన్

  వనితారత్నము పెండ్లినాఁడు గనఁగా బాలెంతరాలొప్పుగన్

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. 3 వ పాదములో సవరణ
   “జననంబయ్యెను” స్థానములో “ జనియించెన్ మరి” గా చదువుకోవలసినదిగా విన్నపము

   తొలగించండి
  2. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'ఒక్కడు+అనెన్' అన్నపుడు యడాగమం రాదు. "భక్తుడొక్క డనియెన్" అనండి. 'గారంపు+ఒప్పందమున్=గారంపు టొప్పందమున్' అవుతుంది.

   తొలగించండి
  3. ధన్యవాదములండీ
   మీ సవరణలను పాటిస్తానండీ

   తొలగించండి
 7. నేడు శంకరాభరణం వారిచ్చిన సమస్య

  " వనితా రత్నము పెండ్లినాడు గనగా బాలింతరా లొప్పుగన్"

  నా పూరణ

  మత్తేభము

  జననీ రత్నము దండ్రియున్మురిసి సచ్చారిత్ర యాత్మానుజన్
  ఘనమౌరీతిగ పెండ్లిజేయతగు లగ్నంబందు మోదంబుగన్
  తనియన్ ప్రేమగ కాపురంబునను సత్సంవత్స రాంతంబునన్
  " వనితా రత్నము పెండ్లినాడు గనగా బాలింతరాలొప్పుగన్"

  ఆదిభట్ల సత్యనారాయణ

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ఆత్మానుజ అంటే సొంత చెల్లెలు, కూతురు కాదు. "సచ్చారిత్ర నాత్మోద్భవన్" అనండి.

   తొలగించండి
 8. కనలేకుంటిని నీదుచెల్లెలిని నీ కళ్యాణ మందేలరా?
  యనిప్రశ్నించిన తోడుతో తెలిపె సత్యంబాతడీరీతిగన్
  వినయంబెంతయొ చూపుచున్ విరివిగా బ్రేమించు నా చెల్లెలా
  వనితారత్నము పెండ్లినాడు గనఁగా బాలింతరాలొప్పగన్. ....... . ........ విరించి.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. తేటగీతి
  మగువ మనువాడి మనసైన మగని తోడ
  వత్సరమ్ము గాకమునుపె వలపు పండి
  జన్మనీయగ పండంటి చందురునకు
  ఇంతి తన పెండ్లినాఁడు బాలెంతరాలు

  మత్తేభవిక్రీడితము
  మనువై నచ్చిన వానితో తరుణికిన్ మాంగల్యబంధంబునన్
  జనువై బండెను ప్రేమపంట నొకటౌ సంవత్సరాంతంబునం
  దనురాగాంబుధి నోలలాడ చెలులున్ హాస్యాన నిట్లాడిరే!
  "వనితారత్నము పెండ్లినాఁడు గనఁగా బాలెంతరాలొప్పుగన్! "


  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సవరించిన చివరిపాదంతో....

   తేటగీతి
   మగువ మనువాడి మనసైన మగని తోడ
   వత్సరమ్ము గాకమునుపె వలపు పండి
   జన్మనీయగ పండంటి చందురునకు
   నింతి తన పెండ్లినాఁడు బాలెంతరాలు

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 10. మ:

  మనువాడంగను మాఘ మాస మనుచున్ మాహాత్మ్య మై యెప్పదే
  ఘనమౌ రీతిని పూజలున్ సలుప నా కామాక్షి మన్నింపగన్
  వనమున్ భాగ్యమదేమొగాని కడుపే పండంగ, విడ్డూరమై
  వనితా రత్నము పెండ్లినాడు గనగా బాలెంతరాలొప్పుగన్

  వనము=ఇల్లు
  పెండ్లినాడు=వివాహ వార్షికోత్సవ రోజు

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. సమస్య :
  వనితారత్నము పెండ్లినాడు గనగా
  బాలెంతరా లొప్పుగన్

  ( ఏడాది క్రితం వధూమణి ; ఇప్పుడు
  మాతృమణి )

  మత్తేభవిక్రీడితము
  ...........................

  కనగా జీవితమెంత మోదకరమో!
  కంజాస్య యేడాదికే
  జనకున్ జేసె సుభాషిణీరమణియే ;
  సంస్నిగ్ధముగ్ధాంగి యౌ
  వనితారత్నము పెండ్లినాడు ; గనగా
  బాలెంతరా లొప్పుగన్
  ఘనమౌ బాధ్యత జేతబట్టె నిపుడీ
  కారుణ్యవాత్సల్యయై .

  రిప్లయితొలగించండి
 12. తమ సుతుడు ననువంచించి తరలె, నమిత
  శ్రమమున మిము జేరితినన శ్వశురుడతని
  బిలిచి యొప్పించి వారికి బెండ్లిజేయ
  నింతి తన పెండ్లినాఁడు బాలెంతరాలు

  రిప్లయితొలగించండి
 13. దంపతులు గాను నిండెను దశవసంత
  ములుగ నేడు, నోముల పంట ముద్దులబిడ
  పుట్టె నునిదేదినమ్మున, పురిటినింట
  ఇంతి తన పెండ్లినాఁడు బాలెంతరాలు

  రిప్లయితొలగించండి


 14. ఇంతి తన పెండ్లినాఁడు, బాలెంతరాలు
  స్నేహ యనబడు మిత్రురాలిని బిలుచుచు
  మగనికి పరిచయముచేయ, మగువ వారి
  ని తన గేహమునకు రమ్మనెను ముదమున!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   రెండవ పాదంలో యతి తప్పింది. సవరించండి.

   తొలగించండి

  2. లేఖ యనబడు....

   అని మారిస్తే సరిపోతుందాండీ కంది వారూ ?


   వ్యాక్సీను తరువాయి మీ నీరసమ్ము తగ్గినదా ?
   కుశలమని ఆశిస్తాను.


   జిలేబి

   తొలగించండి
 15. తనదు పెండ్లికి తప్పక తరలివత్తు
  నన్న శ్రీవల్లి రాకుండె నరయ కతము
  కలికి దమయంతి చెలియతో దెలిపె నిట్టు
  లింతి తన పెండ్లినాఁడు బాలెంతరాలు

  రిప్లయితొలగించండి
 16. తనువే సన్నని తీగెయై దనరెనే తారుణ్యశిల్పంబుగా
  వనితారత్నము పెండ్లినాడు ;గనగా బాలెంతరాలొప్పుగన్
  మనువైనంతనె గర్భమే గలుగగా మాతృత్వపున్
  శోభతో
  తనువే నిండుగ పూచినట్టి తరువై దర్పమ్ము సంతృప్తిమై

  రిప్లయితొలగించండి
 17. కె.వి.యస్. లక్ష్మి:

  సిగ్గు సిరులొలకంగ తా శిరము వంచె
  ఇంతి తన పెండ్లి నాడు; బాలెంతరాలు
  గ మరి మరుయేట మిసిమితో కాంతి జెంది
  మైమరచి జూచె మురియుచు మగని వంక.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. తనతో తప్పక వత్తునంచు దెలిపెన్ తానేల రాకుండెనో
  తనయుద్వాహమునాడు నెచ్చెలి సుజాతంచున్ విచారించగా
  తనయన్నప్పుడు కారణంబుతెలిపెన్ తానారయన్ దెల్సెనా
  వనితారత్నము పెండ్లినాఁడు గనఁగా బాలెంతరా లొప్పుగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 19. ఇంతి తనపెండ్లినాడు బాలెంతరాలు
  జరుగు చున్నవి యీనాడు శంకవలదు
  జరుగునింకను వింతలు జగమునందు
  చూచు చుండుట మనపని సుజనులార!

  రిప్లయితొలగించండి
 20. మనువాడెన్గదరావిచెట్టునటనామాతలిలివేపన్భువిన్
  కనగామోదముసంపదల్గలిగెనాకల్యాణమీక్షింపగన్
  వినగన్వేపయుపూతకాయలకుతావిచ్చెన్వసంతంబునన్
  వనితారత్నముపెండ్లినాడుగనగాబాలింతరాలోప్పుగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 21. తన కన్యాయము జేసినాడనుచు నాధారంబులన్ జూపగా
  విని న్యాయాధిపుడామె గోర్కె నతనిన్ పెండ్లాడ శాసింప నా
  తనికిన్ నాతికి నిశ్చయించిరి ముహూర్తంబంతటన్ మేలుగా
  వనితారత్నము పెండ్లినాఁడు గనఁగా బాలెంతరాలొప్పుగన్

  కన పాశ్చాత్యపు పద్ధతుల్ మిగుల దుష్కర్మంబులై దోచునే
  తనకున్ నచ్చిన వానితో గడుపగా తప్పేమి కాదందురే
  వినుమీ సంగతి వేడ్కగా బిలిచిరా విడ్డూరమౌ బెండ్లికిన్
  వనితారత్నము పెండ్లినాఁడు గనఁగా బాలెంతరాలొప్పుగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. ఘనుడాధర్ముడుసద్గుణాంబుధినమస్కారార్హుడౌవిప్రుడా
  మునిరాట్సత్యవిశారదుండనఘుడాపుణ్యాత్ముడాధ్వర్యమై
  వనితన్బెండిలియాడెప్రీతికరమైవర్షంబుదాటంగనే
  *వనితారత్నము పెండ్లినాఁడు గనఁగా బాలెంతరాలొప్పుగన్*

  రిప్లయితొలగించండి
 23. మన్ననల నందె మిన్నఁగఁ గన్నెగాను
  దల్లి యయ్యెను నా చిట్టి తల్లి నేఁడు
  గిఱ్ఱునఁ గడచె నేఁడాది యెఱ్ఱ రంగు
  టింతి తన పెండ్లినాఁడు బాలెంతరాలు


  మినుకుల్ సత్యము లయ్యె సత్వరము సుమ్మీ వింతగా ధాత్రిలో
  నెన లేనట్టి తనుండు పుత్రుఁ గని యయ్యెం బుత్రి నేఁ డింపుగా,
  దనయం గాంచి యొసంగ దీవనను బుత్రప్రాప్తి రస్తం చటన్
  వనితారత్నము పెండ్లినాఁడు, గనఁగా బాలెంతరా లొప్పుగన్

  రిప్లయితొలగించండి

 24. కన రత్నప్రభవోలె నందమున సిం
  గారించి సందీప్తమై
  మన మొప్పార వరించ నా వరుని ర
  మ్యంబంద కేలూనె నా
  వనితారత్నము పెండ్లినాఁడు గనఁగా, బాలెంతరా లొప్పుగన్
  గన నీ వేళను, జూడ ప్రేమఫల సా
  కారమ్ము గా నొప్పగన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 25. శోకమందెను మదిలోన , రాకపోవ
  కూర్మితో తనకు పతిని కూర్చినట్టి
  ఇంతి తన పెండ్లి నాడు! బాలెంతరాలు
  గాన వీలు కలుగ నట్టి కాంత కుమిలె!

  రిప్లయితొలగించండి
 26. కనసొంపై యలరారెగా కమల! యాకంజాస్య క్రీగంటి యా
  వనితారత్నము పెండ్లినాడు కనగా ,బాలెంతరాలొప్పుగన్
  వినయంబొందుచు చూచువారలకు దేవేరిన్ గనంగాయెడిన్
  గనుడీలోకము పోకడన్ ,గనుచునేకాంతంబుబాటించుమా

  రిప్లయితొలగించండి
 27. చెంతకొచ్చిన పురుషుని చేవజూసి
  నంత, సహజీవనముజేసె,నాతి యొకతి
  హద్దుదాటిన తదుపరి అంతిమమున
  ఇంతి తన పెండ్లినాఁడు బాలెంతరాలు!!

  రిప్లయితొలగించండి
 28. అత్త మామలామెకు క్రొత్త వారు సుతులు
  తల్లిదండ్రులు సతతము తనయులేగ
  మరిది యూడుబిడ్డలకైన మాత గాదె!
  ఇంతి తన పెండ్లినాఁడు బాలెంతరాలు


  చిరు ప్రయత్నము, దోషములున్న మన్నించి తెలుప ప్రార్థన

  రిప్లయితొలగించండి